Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Stratulat Gheorghe
Căutare avansată

Comerzan Ghenadie

Judecătorie Edineţ, Judecător

Date biografice

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Edineț, sediul Briceni, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 854/35 din 06 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi l-a desemnat pe judecătorul Comerzan Ghenadie, pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Briceni, începînd cu 10 decembrie 2016 pînă la completarea ei în modul stabilit de lege.

Prin Hotărîrea nr. 986/40 din 22 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Briceni, judecătorul Ghenadie Comerzan, pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016. În perioada de imposibilitate, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorul Viorica Caduc. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1705-VII din 05 august 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

Conform Hotărîrii CSM nr. 237/9 din 12 martie 2013 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Briceni.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Edineț, sediul Briceni, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 854/35 din 06 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi l-a desemnat pe judecătorul Comerzan Ghenadie, pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Briceni, începînd cu 10 decembrie 2016 pînă la completarea ei în modul stabilit de lege.

Prin Hotărîrea nr. 986/40 din 22 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Briceni, judecătorul Ghenadie Comerzan, pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016. În perioada de imposibilitate, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorul Viorica Caduc. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1705-VII din 05 august 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

Conform Hotărîrii CSM nr. 237/9 din 12 martie 2013 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Briceni.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 294-VI din 23 septembrie 2011 numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni, pe un termen de patru ani.

Anul naşterii 1969

Instruire/Diplome
1990 - 1995 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1995 - 1995 avocat stagiar în cadrul biroului de asistenţă juridică din Briceni
12.1996 - 2006 avocat în cadrul biroului de asistenţă juridică din Briceni
22.12.2006 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani pe un termen de 5 ani (Decret nr. 907-IV)
28.02.2008 numit, prin transfer în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni (Decret nr. 1536-IV)
23.09.2011 numit în funcţie de vicepreşedinte al Judecătoriei Briceni, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 294-IV)

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Briceni, Ghenadie Comerzan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri contestate 41, menținute 16 - 39,02%
2012 - hotărîri contestate 30, menținute 20 - 66,66%
2013 - hotărîri contestate 29, menținute 23 - 79,31%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 572, casate 25 - 4,37%
2012 - cauze examinate 478, casate 10 - 2,10%
2013 - cauze examinate 465, casate 6 - 1,29%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 453/29 din 18 octombrie 2023, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins cererile judecătorilor Elvira Lavciuc, Stelian Teleucă, Andrei Guțu, Ghenadie Comerzan și Dorin Munteanu privind transferul temporar la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărîrii nr. 663/27 din 04 octombrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii l-a considerat compatibil cu interesele funcţiei publice judecătorul Judecătoriei Briceni, Comerzan Ghenadie Iova. 

Prin Hotărîrea nr. 94/10 din 22 iunie 2015 a fost admis judecătorul Comerzan Ghenadie la concurs, pentru numirea în funcție de vicepreședinte la Judecătoria Briceni.

Prin Hotărîrea nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 283/13 din 27 aprilie 2016
Consiliul Superior al Magistraturii a conferit gradul III de calificare judecătorului Comerzan Ghenadie.

Cauze CtEDO

Conform Hotărîrii nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Briceni, Ghenadie Comerzan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2011 - hotărîri contestate 41, menținute 16 - 39,02%

2012 - hotărîri contestate 30, menținute 20 - 66,66%

2013 - hotărîri contestate 29, menținute 23 - 79,31%

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:

2011 - cauze examinate 572, casate 25 - 4,37%

2012 - cauze examinate 478, casate 10 - 2,10%

2013 - cauze examinate 465, casate 6 - 1,29%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 453/29 din 18 octombrie 2023, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins cererile judecătorilor Elvira Lavciuc, Stelian Teleucă, Andrei Guțu, Ghenadie Comerzan și Dorin Munteanu privind transferul temporar la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărîrii nr. 663/27 din 04 octombrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii l-a considerat compatibil cu interesele funcţiei publice judecătorul Judecătoriei Briceni, Comerzan Ghenadie Iova. 

Prin Hotărîrea nr. 94/10 din 22 iunie 2015 a fost admis judecătorul Comerzan Ghenadie la concurs, pentru numirea în funcție de vicepreședinte la Judecătoria Briceni.


Prin Hotărîrea nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 283/13 din 27 aprilie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a conferit gradul III de calificare judecătorului Comerzan Ghenadie.

 

Hotărârea nr. 453/29 din 18 octombrie 2023

Hotărîrea nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014

Hotărîrea nr. 94/10 din 22 iunie 2015

Hotărîrea 283/13 din 27 aprilie 2016

Hotărîrea nr. 663/27 din 04 octombrie 2016

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Ghenadie Comerzan”.

Conform Hotărârii nr. 15/9 din 27 octombrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de judecătorul Andrei Cazacicov de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni) și autosesizării inspectorului-judecător Natalia Paustovscaia în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Comerzan de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni). 

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 28 ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sturza Sergiu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1388s1674p/m din 27 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 13 noiembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Camerzan Ghenadie de la Judecătoria Edineț, sediul Briceni.

Prin Hotărârea nr. 255/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Pasat Veaceslav, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 23.06.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Edineț (sediul Briceni), Comerzan Ghenadie.

Potrivit Hotărârii nr. 208/21 din 23 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Gojan Angela împotriva deciziei Inspecției judiciare din 12 februarie 2016 de respingere a sesizării acesteia din 09 februarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Briceni, Comerzan Ghenadie. 

La data de 07 aprilie 2015 avocatul Mihail Durnescu a depus sesizarea, înregistrată cu nr. 778 p/m, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Briceni, Ghenadie Comerzan. Autorul sesizării susţine că instanţa de fond a admis un şir de încălcări atât procesuale cât şi materiale exprimate prin:
- emiterea unei soluţii pripite, instanţa pronunţându-se fără a acorda o apreciere corespunzătoare plângerii suspuse examinării în raport cu circumstanţele pricinii;
- concluziile instanţei au fost expuse în formă evazivă, incertă, neavând putere de convingere. 
Prin Hotărîrea nr. 106/11 din 13 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Mihail Durnescu împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 10 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Mihail Durnescu privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Briceni Ghenadie Comerzan. 

Prin Hotărîrea nr. 91/11 din 13 iulie 2015 Completul de admisibilitate nr. 1 a respins sesizarea cet. Vacari Eva cu privire la acţiunile judecătorului Judecătoriei Briceni Comerzan Ghenadie ca vădit neîntemeiată. În sesizarea depusă se invocă tergiversarea examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată a cet. Vacari Eva privind partajarea bunurilor proprietare în devălmăşie a soţilor, precum şi unele acţiuni ale judecătorului Comerzan Ghenadie la examinarea cauzei, considerate ilegale de autorul sesizării. 

La data de 25 mai 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Briceni, Ghenadie Comerzan, în baza art. 22 alin. (1) lit. h) și j) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 16/12 din 30 iulie 2010 procedura disciplinară a fost clasată. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiții neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Ghenadie Comerzan”.

Conform Hotărârii nr. 15/9 din 27 octombrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de judecătorul Andrei Cazacicov de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni) și autosesizării inspectorului-judecător Natalia Paustovscaia în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Comerzan de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni). 

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 28 ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sturza Sergiu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1388s1674p/m din 27 noiembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 13 noiembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorului Camerzan Ghenadie de la Judecătoria Edineț, sediul Briceni.

Prin Hotărârea nr. 255/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Pasat Veaceslav, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 23.06.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Edineț (sediul Briceni), Comerzan Ghenadie.

Potrivit Hotărârii nr. 208/21 din 23 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Gojan Angela împotriva deciziei Inspecției judiciare din 12 februarie 2016 de respingere a sesizării acesteia din 09 februarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Briceni, Comerzan Ghenadie. 

La data de 07 aprilie 2015 avocatul Mihail Durnescu a depus sesizarea, înregistrată cu nr. 778 p/m, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Briceni, Ghenadie Comerzan. Autorul sesizării susţine că instanţa de fond a admis un şir de încălcări atât procesuale cât şi materiale exprimate prin:
- emiterea unei soluţii pripite, instanţa pronunţându-se fără a acorda o apreciere corespunzătoare plângerii suspuse examinării în raport cu circumstanţele pricinii;
- concluziile instanţei au fost expuse în formă evazivă, incertă, neavând putere de convingere. 
Prin Hotărîrea nr. 106/11 din 13 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Mihail Durnescu împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 10 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Mihail Durnescu privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Briceni Ghenadie Comerzan. 

Prin Hotărîrea nr. 91/11 din 13 iulie 2015 Completul de admisibilitate nr. 1 a respins sesizarea cet. Vacari Eva cu privire la acţiunile judecătorului Judecătoriei Briceni Comerzan Ghenadie ca vădit neîntemeiată. În sesizarea depusă se invocă tergiversarea examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată a cet. Vacari Eva privind partajarea bunurilor proprietare în devălmăşie a soţilor, precum şi unele acţiuni ale judecătorului Comerzan Ghenadie la examinarea cauzei, considerate ilegale de autorul sesizării. 

La data de 25 mai 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Briceni, Ghenadie Comerzan, în baza art. 22 alin. (1) lit. h) și j) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 16/12 din 30 iulie 2010 procedura disciplinară a fost clasată. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiții neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 6/1 din 28 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 255/9 din 03 septembrie 2018

Hotărârea nr. 16/12 din 30 iulie 2010

Hotărârea nr. 91/11 din 13 iulie 2015

Hotărârea nr. 106/11 din 13 iulie 2016

Hotărârea nr. 208/21 din 23 septembrie 2016

Știri
 • Mânzat, pe urmele lui Șalun//Judecătorul care a dispus eliberarea celor doi și deciziile trase „la indigo”

  Decizia privind eliberarea avocatului Valerian Mânzat cu patru ani înaintea expirării celor 9 ani de detenție a fost luată de judecătorul de instrucție Ghenadie Comerzan. Cu doi ani mai devreme, judecătorul l-a scos din pușcărie cu cinci ani mai devreme pe proxenetul Alexandru Covali, alias Șalun.

  Ghenadie Comerzan este din 2013 judecător de instrucție la Judecătoria Edineț, sediul Briceni. În 2015 a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

  Deciziile luate de Ghenadie Comerzan au fost de cel puțin 8 ori contestate, începând cu anul 2011. De fiecare dată însă,  procedurile disciplinare în privința sa erau clasate, iar sesizările calificate ca fiind neîntemeiate. 

  Judecătorul nu este deloc sărac. În anul 2021, a declarat un venit obținut la locul de muncă de bază  de aproape 283 de mii de lei. Acesta deține două terenuri agricole dobândite în anul 2020. Totodată, Ghenadie Comerzan este proprietarul unui apartament de peste 66 metri pătrați, cumpărat în anul 2016, cu mai puțin de 47 mii de lei.

  Decizia privind eliberarea avocatului Valerian Mânzat cu patru ani înaintea expirării celor 9 ani de detenție a fost luată de judecătorul de instrucție Ghenadie Comerzan. Cu doi ani mai devreme, judecătorul l-a scos din pușcărie cu cinci ani mai devreme pe proxenetul Alexandru Covali, alias Șalun.

  Ghenadie Comerzan este din 2013 judecător de instrucție la Judecătoria Edineț, sediul Briceni. În 2015 a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

  Deciziile luate de Ghenadie Comerzan au fost de cel puțin 8 ori contestate, începând cu anul 2011. De fiecare dată însă,  procedurile disciplinare în privința sa erau clasate, iar sesizările calificate ca fiind neîntemeiate. 

  Judecătorul nu este deloc sărac. În anul 2021, a declarat un venit obținut la locul de muncă de bază  de aproape 283 de mii de lei. Acesta deține două terenuri agricole dobândite în anul 2020. Totodată, Ghenadie Comerzan este proprietarul unui apartament de peste 66 metri pătrați, cumpărat în anul 2016, cu mai puțin de 47 mii de lei.

  Cu calificativul „altă avere imobilă” indică bunuri cu suprafețe impresionante, dar cumpărate la prețuri derizorii în anul 2011 – unul de  426.97 m.p., în valoare de 84 246 lei, iar altul de 731.04 m.p., în valoare de 147 974 lei.

  Judecătorul declară și trei autoturisme, ultimul un Mercedes C180, fabricat în anul 1996 și cumpărat în 2012, dar nu indică și prețul de achiziție.

  În același timp, Ghenadie Comerzan deține 70 la sută din din capitalul social al societății comerciale „Chihaivis” SRL, cu activitate în sectorul agricol.

  Se pare că Ghenadie Comerzan merită titlul de datornic de încredere. Din declarația de avere și interese reiese că justițiarul a intrat plin de datorii în anul 2022: 1 068 833 lei și 25 135 de euro, pe care i-a împrumutat cu rata dobânzii 0%. Acești bani au fost împrumutați de una și aceeași persoană fizică, Ghenadie Sușco. De fapt, din 2019 și până în 2021, Ghenadie Comerzan a împrumutat sume considerabile de la Gospodării Țărănești și persoane fizice, toate cu 0% dobândă. Doar în anul 2019 a contractat două împrumuturi prin intermediul băncilor.

   

  Ghenadie Comerzan l-a eliberat pe avocatul Valerian Mânzat, cunoscut pentru comportamentul său extravagant, pe 7 septembrie, curent.

  Supranumit Iubcik, apărătorul a fost reținut în după-amiaza zilei de joi, 2 februarie 2017, într-un dosar de escrocherie. Acesta ar fi estorcat de la o femeie, prin înşelăciune şi abuz de încredere, 20.000 de euro pentru a-i soluţiona o problemă legată de urgentarea transferării soţului acesteia dintr-un penitenciar din Federaţia Rusă în unul din Republica Moldova. 

   

  Anterior, avocatul-vedetă a fost condamnat în luna mai 2015 la nouă ani de privaţiune de libertate în penitenciar de tip închis pentru înscenarea unui accident rutier în vederea obținerii unei compensații de 300.000 de lei de la o companie de asigurări. Dosarul este în proces de examinare la Curtea de Apel, timp în care apărătorul se află în libertate.

  Cu doi ani mai devreme, și anume în 2020, judecătorul Ghenadie Comerzan a dispus eliberarea de executarea ultimilor cinci ani din pedeapsă în cazul lui Alexandru Covali, alias Șalun, unul dintre cei mai cunoscuți proxeneți din Republica Moldova, condamnat la 19 ani de închisoare.

  Judecătorul a dispus eliberarea din detenție, motivându-și hotărârea prin comportamentul exemplar al lui Covali în detenție. Totodată, acesta ar fi fost deținut în condiții inumane și degradante în Penitenciarul nr. 13 în perioada anchetei. La scurt timp după ce a fost eliberat, Covali a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

   

  Alexandru Covali a fost găsit vinovat pentru crearea unei rețele de trafic de carne vie la începutul anilor 2000, inclusiv copii, care își desfășura activitatea pe teritoriile Republicii Moldova, României și Ucrainei.

  Victimele, în special fete minore, erau racolate din familiile vulnerabile și forțate să se prostitueze. Fetele care opuneau rezistență sau încercau să evadeze din bordelurile lui Șalun erau pedepsite crunt. Una dintre pedepsele aplicate de Covali era să le tundă chele, apoi le vopsea capul cu verde de briliant, după care erau umilite în fața celor care beneficiau de serviciile bordelului.

  Anticoruptie.md a scris că bordelul lui Coval se afla într-o vilă din strada Drumul Taberei 25 din Chișinău și că după arestarea lui Covali, „afacerea” a fost preluată de persoane din anturajul său.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Mânzat, pe urmele lui Șalun//Judecătorul care a dispus eliberarea celor doi și deciziile trase „la indigo”

  Decizia privind eliberarea avocatului Valerian Mânzat cu patru ani înaintea expirării celor 9 ani de detenție a fost luată de judecătorul de instrucție Ghenadie Comerzan. Cu doi ani mai devreme, judecătorul l-a scos din pușcărie cu cinci ani mai devreme pe proxenetul Alexandru Covali, alias Șalun.

  Ghenadie Comerzan este din 2013 judecător de instrucție la Judecătoria Edineț, sediul Briceni. În 2015 a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

  Deciziile luate de Ghenadie Comerzan au fost de cel puțin 8 ori contestate, începând cu anul 2011. De fiecare dată însă,  procedurile disciplinare în privința sa erau clasate, iar sesizările calificate ca fiind neîntemeiate. 

  Decizia privind eliberarea avocatului Valerian Mânzat cu patru ani înaintea expirării celor 9 ani de detenție a fost luată de judecătorul de instrucție Ghenadie Comerzan. Cu doi ani mai devreme, judecătorul l-a scos din pușcărie cu cinci ani mai devreme pe proxenetul Alexandru Covali, alias Șalun.

  Ghenadie Comerzan este din 2013 judecător de instrucție la Judecătoria Edineț, sediul Briceni. În 2015 a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

  Deciziile luate de Ghenadie Comerzan au fost de cel puțin 8 ori contestate, începând cu anul 2011. De fiecare dată însă,  procedurile disciplinare în privința sa erau clasate, iar sesizările calificate ca fiind neîntemeiate. 

  Judecătorul nu este deloc sărac. În anul 2021, a declarat un venit obținut la locul de muncă de bază  de aproape 283 de mii de lei. Acesta deține două terenuri agricole dobândite în anul 2020. Totodată, Ghenadie Comerzan este proprietarul unui apartament de peste 66 metri pătrați, cumpărat în anul 2016, cu mai puțin de 47 mii de lei.

  Cu calificativul „altă avere imobilă” indică bunuri cu suprafețe impresionante, dar cumpărate la prețuri derizorii în anul 2011 – unul de  426.97 m.p., în valoare de 84 246 lei, iar altul de 731.04 m.p., în valoare de 147 974 lei.

  Judecătorul declară și trei autoturisme, ultimul un Mercedes C180, fabricat în anul 1996 și cumpărat în 2012, dar nu indică și prețul de achiziție.

  În același timp, Ghenadie Comerzan deține 70 la sută din din capitalul social al societății comerciale „Chihaivis” SRL, cu activitate în sectorul agricol.

  Se pare că Ghenadie Comerzan merită titlul de datornic de încredere. Din declarația de avere și interese reiese că justițiarul a intrat plin de datorii în anul 2022: 1 068 833 lei și 25 135 de euro, pe care i-a împrumutat cu rata dobânzii 0%. Acești bani au fost împrumutați de una și aceeași persoană fizică, Ghenadie Sușco. De fapt, din 2019 și până în 2021, Ghenadie Comerzan a împrumutat sume considerabile de la Gospodării Țărănești și persoane fizice, toate cu 0% dobândă. Doar în anul 2019 a contractat două împrumuturi prin intermediul băncilor.

   

  Ghenadie Comerzan l-a eliberat pe avocatul Valerian Mânzat, cunoscut pentru comportamentul său extravagant, pe 7 septembrie, curent.

  Supranumit Iubcik, apărătorul a fost reținut în după-amiaza zilei de joi, 2 februarie 2017, într-un dosar de escrocherie. Acesta ar fi estorcat de la o femeie, prin înşelăciune şi abuz de încredere, 20.000 de euro pentru a-i soluţiona o problemă legată de urgentarea transferării soţului acesteia dintr-un penitenciar din Federaţia Rusă în unul din Republica Moldova. 

   

  Anterior, avocatul-vedetă a fost condamnat în luna mai 2015 la nouă ani de privaţiune de libertate în penitenciar de tip închis pentru înscenarea unui accident rutier în vederea obținerii unei compensații de 300.000 de lei de la o companie de asigurări. Dosarul este în proces de examinare la Curtea de Apel, timp în care apărătorul se află în libertate.

  Cu doi ani mai devreme, și anume în 2020, judecătorul Ghenadie Comerzan a dispus eliberarea de executarea ultimilor cinci ani din pedeapsă în cazul lui Alexandru Covali, alias Șalun, unul dintre cei mai cunoscuți proxeneți din Republica Moldova, condamnat la 19 ani de închisoare.

  Judecătorul a dispus eliberarea din detenție, motivându-și hotărârea prin comportamentul exemplar al lui Covali în detenție. Totodată, acesta ar fi fost deținut în condiții inumane și degradante în Penitenciarul nr. 13 în perioada anchetei. La scurt timp după ce a fost eliberat, Covali a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

   

  Alexandru Covali a fost găsit vinovat pentru crearea unei rețele de trafic de carne vie la începutul anilor 2000, inclusiv copii, care își desfășura activitatea pe teritoriile Republicii Moldova, României și Ucrainei.

  Victimele, în special fete minore, erau racolate din familiile vulnerabile și forțate să se prostitueze. Fetele care opuneau rezistență sau încercau să evadeze din bordelurile lui Șalun erau pedepsite crunt. Una dintre pedepsele aplicate de Covali era să le tundă chele, apoi le vopsea capul cu verde de briliant, după care erau umilite în fața celor care beneficiau de serviciile bordelului.

  Anticoruptie.md a scris că bordelul lui Coval se afla într-o vilă din strada Drumul Taberei 25 din Chișinău și că după arestarea lui Covali, „afacerea” a fost preluată de persoane din anturajul său.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Președintele Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 14 magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Doamnele Tatiana Bivol și Olesea Țurcan – judecători la  Judecătoria  Râșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Domnul Vladimir Brașoveanu – judecător la Curtea de Apel Chișinău;

  Domnii Vitalie Budeci și Roman Pascari – judecători la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamnele Ioana Chironeț și Iraida Secrieru – judecător i la Judecătoria  Ciocana, municipiul Chișinău , pe un termen de cinci ani;

  Doamna Iana Talmaci – judecător la  Judecătoria  Strășeni, pe un termen de  cinci  ani.
  sursa: presedinte.md

 • Un consilier al lui Nicolae Timofti, mai mulţi judecători, dar şi primari - verificaţi de CNI

  Tot la capitolul nedeclararea tuturor averilor vor fi verificaţi şi: Valeriu Chițan, membru al Curții de Conturi; Ana Panov, judecător al Curții de Apel Chișinău; Ghenadie Comerzan, vicepreședinte al Judecătoriei Briceni; Petru Moraru, judecător al Curții Supreme de Justiție; Ion Cotea, judecător al Judecătoriei Cahul; Nelia Podlisnic, vicepreședinte al Judecătoriei Drochia; Veaceslav Balan, director ÎM „Piața centrală”; Elena Țaulean, director al Liceului Teoretic „Toader Bubuiog”. O atenţie deosebită, CNI i-a acordat membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Ţurcanu, care este bănuit de nedeclararea întregii averi, precum şi va fi verificat sub aspectul unei eventuale incompatibilități de funcţii.

  Tot la capitolul nedeclararea tuturor averilor vor fi verificaţi şi: Valeriu Chițan, membru al Curții de Conturi; Ana Panov, judecător al Curții de Apel Chișinău; Ghenadie Comerzan, vicepreședinte al Judecătoriei Briceni; Petru Moraru, judecător al Curții Supreme de Justiție; Ion Cotea, judecător al Judecătoriei Cahul; Nelia Podlisnic, vicepreședinte al Judecătoriei Drochia; Veaceslav Balan, director ÎM „Piața centrală”; Elena Țaulean, director al Liceului Teoretic „Toader Bubuiog”. O atenţie deosebită, CNI i-a acordat membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Ţurcanu, care este bănuit de nedeclararea întregii averi, precum şi va fi verificat sub aspectul unei eventuale incompatibilități de funcţii.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU