Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Рэцой Виктор
Căutare avansată

Dadu Ion

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 07 mai 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 Iulie 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 19/2 din 26 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, judecătorul Ion Dadu, pentru perioada 26.01.2016 – 31.12.2016. În perioada de imposibilitate, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Nina Rusu și Valentina Suruceanu. 

Conform Hotărârii CSM nr. 450/18 din 09 iunie 2015, a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, judecătorul Ion Dadu în perioada 09.06.2015 – 31.12.2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1651-VII din 07 mai 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti.

Instruire/Diplome
A susținut examenul la Institutul Național al Justiției, obținînd media generală de 7,2 (șapte,2)

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
22.10.2004 - ofițer de urmărire penală al SUP al CP din raionul Ialoveni
2005 - 2006 - procuror în Procuratura raionului Telenești
2007 - 2008 - procuror în Procuratura mun. Chișinău
2008 - 2010 - procurorîn secția prevenirea și combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției Conducerea Urmăririi penale în organele centrale al MAI și SV a Procuraturii Generale
2010 - procuror, secția combaterea traficului de ființe umane a Procuraturii Generale
07.05.2015 - numit, pe un teremen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hînceşti

Data numirii în funcție: 07 mai 2015


Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 Iulie 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 19/2 din 26 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, judecătorul Ion Dadu, pentru perioada 26.01.2016 – 31.12.2016. În perioada de imposibilitate, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Nina Rusu și Valentina Suruceanu. 

Conform Hotărârii CSM nr. 450/18 din 09 iunie 2015, a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, judecătorul Ion Dadu în perioada 09.06.2015 – 31.12.2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1651-VII din 07 mai 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti.


Instruire/Diplome

A susținut examenul la Institutul Național al Justiției, obținînd media generală de 7,2 (șapte,2)Activităţi profesionale pertinente

Activitatea juridică

22.10.2004 - ofițer de urmărire penală al SUP al CP din raionul Ialoveni

2005 - 2006 - procuror în Procuratura raionului Telenești

2007 - 2008 - procuror în Procuratura mun. Chișinău

2008 - 2010 - procurorîn secția prevenirea și combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției Conducerea Urmăririi penale în organele centrale al MAI și SV a Procuraturii Generale

2010 - procuror, secția combaterea traficului de ființe umane a Procuraturii Generale
07.05.2015 - numit, pe un teremen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hînceşti

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 14/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ion Dadu de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 62/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ion Dadu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 66,66%;
2016 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 76,19%;
2017 au fost contestate în total 9 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 66,66%;
2018 au fost contestate în total 38 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 25, ceea ce constituie 65,78%;
2019 au fost contestate în total 26 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 22, ceea ce constituie 84,61%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 50%;
2016 au fost contestate în total 60 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 71,66%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun:
2015, din 224 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,44%;
2016, din 142 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,52%;
2017, din 357 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,84%;
2018, din 433 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3%;
2019, din 579 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,20%.
Judecător de instrucție:
2015, din 96 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,08%;
2016, din 498 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,00%.

Prin Hotărârea nr. 477/23 din 06 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la transferul temporar al judecătorului Ion Dadu de la Judecătoria Hîncești.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 14/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion Dadu de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Viorica Severin, Ion Dadu și Ludmila Iarmaliuc referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 63/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion DADU de la Judecătoria Hîncești (sediul Hîncești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine.

Prin
Hotărârea nr. 34/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura domnului Dadu Ion, la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Distincții
Prin 
Hotărârea nr. 284/26  din 09 noiembrie 2021, se conferă gradul V (cinci) de calificare judecătorului Ion Dadu de la Judecătoria Hîncești.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 14/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ion Dadu de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 62/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ion Dadu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 66,66%;
2016 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 76,19%;
2017 au fost contestate în total 9 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 66,66%;
2018 au fost contestate în total 38 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 25, ceea ce constituie 65,78%;
2019 au fost contestate în total 26 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 22, ceea ce constituie 84,61%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 50%;
2016 au fost contestate în total 60 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 71,66%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun:
2015, din 224 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,44%;
2016, din 142 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,52%;
2017, din 357 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,84%;
2018, din 433 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3%;
2019, din 579 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,20%.
Judecător de instrucție:
2015, din 96 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,08%;
2016, din 498 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,00%.

Prin Hotărârea nr. 477/23 din 06 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la transferul temporar al judecătorului Ion Dadu de la Judecătoria Hîncești.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 14/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion Dadu de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 81 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Viorica Severin, Ion Dadu și Ludmila Iarmaliuc referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 63/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion DADU de la Judecătoria Hîncești (sediul Hîncești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine.

Prin Hotărârea nr. 34/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura domnului Dadu Ion, la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 284/26  din 09 noiembrie 2021, se conferă gradul V (cinci) de calificare judecătorului Ion Dadu de la Judecătoria Hîncești.

 

 

Hotărârea nr. 284/26 din 09 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 14/2 din 22 mai 2020

Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 477/23 din 06 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 62/7 din 06 iulie 2018

Hotărîrea nr. 34/4 din 12 martie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ion Dadu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 62/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ion Dadu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Comform Hotărârii nr. 36/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Florea Anastasia împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 998s-1571p/m din 15 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Suruceanu Valentina, Dadu Ion, Roic-Botezatu Lilia, Macar Mihail, Mereuța Tamara de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 196/8 din 19 septembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Petru Catrinescu împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 05 August 2019, Nr. 707s- 745 p/m.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 02 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Ţînţari Nicolai, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 12 ianuarie 2017, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Hânceşti, Ion Dadu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 4 sesizări care au fost respinse. 

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ion Dadu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 62/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Ion Dadu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Comform Hotărârii nr. 36/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Florea Anastasia împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 998s-1571p/m din 15 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Suruceanu Valentina, Dadu Ion, Roic-Botezatu Lilia, Macar Mihail, Mereuța Tamara de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 196/8 din 19 septembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Petru Catrinescu împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 05 August 2019, Nr. 707s- 745 p/m.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 02 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Ţînţari Nicolai, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 12 ianuarie 2017, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Hânceşti, Ion Dadu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 4 sesizări care au fost respinse. 

Hotărârea nr. 36/2 din 26 februarie 2021

Hotărârea nr. 196/8 din 19 septembrie 2019

Hotărârea nr. 1/1 din 02 februarie 2018

Știri
 • Cine sunt judecătorii în privința cărora CSM a aprobat ordine de transfer la o instanță egală în grad

  Plenul CSM a aprobat 18 cereri și a respins 2 cereri ale judecătorilor care au cerut să fie transferați la o instanță egală în grad.

  Magistrata Romina Țurcan a înaintat cerere de retragere din concurs, cu 7 voturi pro, cererea judecătoarei a fost admisă. Cererea Ramonei Moșneguțu a fost respinsă, dat fiind faptul că judecătoarea a depus cererea de transfer în afara termenului prestabilit.

  Toți cei audiați în ședința de miercuri, 11 septembrie, prezenți în fața plenului, au primit acordul de a se transfera spre instanța/ sediul judecătoresc solicitat, în ordinea priorităților și locurilor vacante.

  Plenul CSM a aprobat 18 cereri și a respins 2 cereri ale judecătorilor care au cerut să fie transferați la o instanță egală în grad.

  Magistrata Romina Țurcan a înaintat cerere de retragere din concurs, cu 7 voturi pro, cererea judecătoarei a fost admisă. Cererea Ramonei Moșneguțu a fost respinsă, dat fiind faptul că judecătoarea a depus cererea de transfer în afara termenului prestabilit.

  Toți cei audiați în ședința de miercuri, 11 septembrie, prezenți în fața plenului, au primit acordul de a se transfera spre instanța/ sediul judecătoresc solicitat, în ordinea priorităților și locurilor vacante.

  Potrivit CSM, transferul va începe din 1 decembrie 2023. Până atunci, judecătorii vor încheia dosarele din gestiune.

  UPDATE 15:55 Membrii CSM s-au retras în deliberări, urmează să se expună pe fiecare caz.

  UPDATE 15:40 Cererea Rominei Țurcan a fost examinată în lipsa magistratei. Ea a solicitat să se retragă din concurs. Motivele nu se cunosc.

  UPDATE 15:40 Aliona Postu a fost numită, în anul 2019, în funcția de judecătoare de instrucție la sediul Ștefan Vodă, judecătoria Căușeni. Pledează pentru un eventual transfer la unul dintre sediile Judecătoriei Chișinău.

  UPDATE 15:25 Pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, magistrata Ana Costiuc a solicitat să fie transferată, de la Căușeni, la Strășeni, sediul central sau la Judecătoria Chișinău.

  UPDATE 15:06 Judecătoarea Bogomolova Victoria din cadrul Judecătoriei Cahul, sediul Cantemir, și-a exprimat cerința de transfer la Judecătoria Chișinău sau Strășeni. Dacă cererea sa va fi aprobată, la sediul Cantemir va activa un singur judecător. Magistrata consideră că este nevoie de patru judecători, ca dosarele din sediul Cantemir să fie soluționate efectiv și în timp util.

  UPDATE 15:00 Scripliuc Mihaela, magistrată la Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, a optat pentru Judecătoria Chișinău, sediile Rîșcani și Centru.

  UPDATE 14:45 Din anul 2019, Bologan Ana activează la judecătoarea Cahul, sediul central. Din motive personale și practice, magistrata solicită să fie transferată la Judecătoria Chișinău.

  UPDATE 14:40 Magistrata Bubuioc Svetlana a cerut membrilor CSM să fie transferată, de la Judecătoria Bălți, la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni.

  UPDATE 14:30 Ganganu Maria, judecătoare în cadrul sediului central al Judecătoriei Cimișlia, a înaintat cererea de transfer spre Judecătoria Hîncești.

  UPDATE 14:25 Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au revenit în ședință după o pauză de aproximativ o oră.

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au examinat 11 cereri din cele 17 anunțate de Consiliu. Majoritatea judecătorilor pledează pentru a fi transferați în sediile Judecătoriei Chișinău.

  UPDATE 13:25 Judecătorul din cadrul sediului central de la Bălți, Moroșanu Vitalie optează pentru a fi transferat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

  UPDATE 13:10 Bucur Svetlana este judecătoare de instrucție la Judecătoria Soroca, sediul Florești, din anul 2012. Anterior, solicitarea ei de a fi transferată la Judecătoria Chișinău a fost respinsă de două ori. Pledează pentru sediul Centru sau Buiucani din cadrul Judecătoriei Chișinău.

  UPDATE 13:00 Neguriță Veaceslav de la judecătoria Strășeni, sediul central, a fost audiat în vederea transferului său la unul dintre sediile judecătoriei Chișinău, cu precădere Centru.

  UPDATE 12:49 Judecătorul de instrucție al Judecătoriei Cahul, sediul central, Curicheru Valeriu, pledează pentru un eventual transfer la sediul Centru sau sediul Ciocanu ale Judecătoriei Chișinău.

  UPDATE 12:35 Membrii CSM examinează cererea de transfer a judecătorului Negru Vladislav de la Judecătoria Cimișlia, sediul Leova, la Judecătoria Chișinău, pledează și pentru opțiunea de rezervă – Judecătoria Anenii Noi.

  UPDATE 12:30 Bosîi Dumitru, judecător la Judecătoria Cahul, solicită membrilor CSM să-i aprobe cererea repetată privind transferul la unul dintre sediile Judecătoriei Chișinău, din rațiuni personale. Judecătorul este la a patra încercare de a efectua transferul.

  UPDATE 12:20 Judecătorul Popescu Marcel, care activează la Judecătoria Bălți, sediul central, primordial optează pentru transferul la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, motivând decizia prin faptul că cei patru copii minori ai săi își fac studiile la Chișinău.

  UPDATE 12:10 Dadu Ion, judecător la Judecătoria Hîncești, sediul Central, a înaintat cererea prinvind transferul său, prioritar, la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Motivul transferului expus de Dadu: „Locuiesc pe strada Mircea cel Bătrân și aș putea să merg pe jos până la muncă”.

  UPDATE 11:55 Membrii CSM examinează cererea de transfer a judecătoarei Bolocan Elena de la Judecătoria Strășeni, sediul Calărași, la Judecătoria Chișinău. Motivul anunțat de judecătoare este „creșterea profesională, dată fiind diversitatea dosarelor”.

  UPDATE 11:30 Schibin Vladislav, judecător la Judecătoria Bălți, sediul Central, a înaintat cererea prinvind transferul său, prioritar, la judecătoria Chișinău or la Hîncești, sediul Ialoveni.

  UPDATE 11:15 Prin cererea sa, Chirilov Nicolae, judecător la Judecătoria Orhei, sediul Rezina, a solicitat transferul la judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari.

  UPDATE 11:10 Cererea Ramonei Moșneguțu a fost respinsă, judecătoarea a depus cererea în afara termenului prestabilit.

  UPDATE 11:07 Cererile depuse de către Aliona Postu, Ana Costiuc au fost aprobate.

  UPDATE 11:05 După o întârziere de 50 minute, membrii CSM s-au reunit și au votat, cu șapte voturi pro și 0 contra, agenda.
  Pe lângă cererile celor 17 judecători, se vor examina încă trei cereri ale unor judecători care au solicitat, de asemenea, să fie transferați (Aliona Postu, Ana Costiuc, Ramona Moșneguțu).

 • Trei instanțe de judecată au președinți noi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a trei președinți de instanțe, a unui vicepreședinte și a trei judecători.
  Totodată, pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcția de judecător Viorica Severin la Judecătoria Orhei, Ion Dadu la Judecătoria Hâncești, iar Marcela Nicorici la Judecătoria Florești.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a trei președinți de instanțe, a unui vicepreședinte și a trei judecători.
  Totodată, pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcția de judecător Viorica Severin la Judecătoria Orhei, Ion Dadu la Judecătoria Hâncești, iar Marcela Nicorici la Judecătoria Florești.

   
 • Victor Moşneag: Joaca de-a procurorul

  Acum, Ion Dadu nu a mai fost la fel de amabil. Parcă surprins de vizita noastră, procurorul a menţionat că nu ne poate oferi niciun fel de informaţie şi că pentru asta va trebui să contactăm serviciul de presă al PG. Deşi am insistat să aflăm măcar dacă dosarul a ajuns la PG, Dadu a ţinut-o una şi bună, şi făcând referire la legislaţie, ne-a cerut repetat să ne adresăm la serviciul de presă. Ce l-a făcut oare pe procuror să-şi schimbe în doar câteva zile atitudinea?
  L-am contactat ulterior pe şeful lui Ion Dadu pentru a-i relata cele întâmplate, însă Bulat şi-a susţinut subalternul. „Dacă aşa a zis procurorul, înseamnă că aşa trebuie să faceţi”, a subliniat şeful Secţiei de combatere a traficului de fiinţe umane din cadrul PG.

  Acum, Ion Dadu nu a mai fost la fel de amabil. Parcă surprins de vizita noastră, procurorul a menţionat că nu ne poate oferi niciun fel de informaţie şi că pentru asta va trebui să contactăm serviciul de presă al PG. Deşi am insistat să aflăm măcar dacă dosarul a ajuns la PG, Dadu a ţinut-o una şi bună, şi făcând referire la legislaţie, ne-a cerut repetat să ne adresăm la serviciul de presă. Ce l-a făcut oare pe procuror să-şi schimbe în doar câteva zile atitudinea?
  L-am contactat ulterior pe şeful lui Ion Dadu pentru a-i relata cele întâmplate, însă Bulat şi-a susţinut subalternul. „Dacă aşa a zis procurorul, înseamnă că aşa trebuie să faceţi”, a subliniat şeful Secţiei de combatere a traficului de fiinţe umane din cadrul PG.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU