Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Чуботару Анджела
Căutare avansată

Gurițanu Silvia

Judecătorie Cimişlia, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 08 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 Iulie 2020, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 320/16 din 03 iulie 2018, se desemnează doamna Silvia Gurițanu în calitate de judecător de instrucție de bază la sediul Leova al Judecătoriei Cimișlia pentru exercitarea atribuțiilor acestuia în perioada anilor 2018-2020.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Cimișlia, începând cu 1 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1607-VII din 04 iunie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Leova.

Conform Hotărîrii nr. 302/14 din 28 aprilie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Silvia GURIŢANU, în funcţia de judecător la Judecătoria Leova, pe un termen de 5 ani.

Instruire / Diplome
31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la funcția de judecător în baza vechimii, media generală - 8,35

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
08.2001 - 12.2005 - grefier Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău
12.2005 - 2015 - procuror în cadrul Procuraturii raionului Leova
08.06.2015 - numită în funcția de judecător la judecătoria Leova, pe un termen de cinci ani

Data numirii în funcție: 08 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 Iulie 2020, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 320/16 din 03 iulie 2018, se desemnează doamna Silvia Gurițanu în calitate de judecător de instrucție de bază la sediul Leova al Judecătoriei Cimișlia pentru exercitarea atribuțiilor acestuia în perioada anilor 2018-2020.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Cimișlia, începând cu 1 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1607-VII din 04 iunie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Leova.

Conform Hotărîrii nr. 302/14 din 28 aprilie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Silvia GURIŢANU, în funcţia de judecător la Judecătoria Leova, pe un termen de 5 ani.

Instruire / Diplome
31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la funcția de judecător în baza vechimii, media generală - 8,35

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
08.2001 - 12.2005 - grefier Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău
12.2005 - 2015 - procuror în cadrul Procuraturii raionului Leova
08.06.2015 - numită în funcția de judecător la judecătoria Leova, pe un termen de cinci ani

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 43/3 din 05 iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Silvia Guriţanu de la Judecătoria Cimişlia, sediul Leova, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 71/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Silvia Gurițanu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun
2015 au fost contestate în total 23 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10, ceea ce constituie 43,47%;
2016 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 58,33%;
2017 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 69,04%;
2018 au fost contestate în total 75 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 66,66%;
2019 au fost contestate în total 47 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 63,82%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 80%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14 ceea ce constituie 58,33%;
2018 au fost contestate în total 96 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 61 ceea ce constituie 63,54%;
2019 au fost contestate în total 161 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66 ceea ce constituie 40,99%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun
2015, din 210 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,1%;
2016, din 266 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,7%;
2017, din 410 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,17%;
2018, din 487 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,92%;
2019, din 176 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,40%.
Judecător de instrucție:
2015, din 33 cauze examinate, nu a fost casată nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016, din 45 cauze examinate, nu a fost casată nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2017, din 181 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
2018, din 483 cauze examinate, 35 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,24%;
2019, din 609 cauze examinate, 65 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,67%

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 16 iunie 2020, Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă a judecătoarei Gurițanu Silvia de la Judecătoria Cimișlia, înaintând proiectul decretului respectiv.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 43/3 din 05 iunie 2020 Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului GURIŢANU Silvia de la Judecătoria Cimişlia, sediul Leova, stabilind calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 71/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 22/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Gurițanu Silvia la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022, se conferă  gradul IV (patru) de calificare judecătoarei Silvia Gurițanu, Judecătoria Cimișlia.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Silvia Gurițanu de la Judecătoria Cimișlia.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 43/3 din 05 iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Silvia Guriţanu de la Judecătoria Cimişlia, sediul Leova, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 71/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Silvia Gurițanu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun
2015 au fost contestate în total 23 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10, ceea ce constituie 43,47%;
2016 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 58,33%;
2017 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 69,04%;
2018 au fost contestate în total 75 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 66,66%;
2019 au fost contestate în total 47 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 63,82%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 80%;
2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14 ceea ce constituie 58,33%;
2018 au fost contestate în total 96 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 61 ceea ce constituie 63,54%;
2019 au fost contestate în total 161 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66 ceea ce constituie 40,99%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
Judecător de drept comun
2015, din 210 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,1%;
2016, din 266 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,7%;
2017, din 410 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,17%;
2018, din 487 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,92%;
2019, din 176 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,40%.
Judecător de instrucție:
2015, din 33 cauze examinate, nu a fost casată nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016, din 45 cauze examinate, nu a fost casată nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2017, din 181 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
2018, din 483 cauze examinate, 35 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,24%;
2019, din 609 cauze examinate, 65 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,67%

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 16 iunie 2020, Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă a judecătoarei Gurițanu Silvia de la Judecătoria Cimișlia, înaintând proiectul decretului respectiv.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 43/3 din 05 iunie 2020 Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului GURIŢANU Silvia de la Judecătoria Cimişlia, sediul Leova, stabilind calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 71/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 22/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Gurițanu Silvia la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022, se conferă  gradul IV (patru) de calificare judecătoarei Silvia Gurițanu, Judecătoria Cimișlia.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Silvia Gurițanu de la Judecătoria Cimișlia.

 

Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022

Hotărârea nr. 43/3 din 05 iunie 2020

Hotărârea nr. 157/13 din 16 iunie 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020

Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 71/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 320/16 din 03 iulie 2018

Hotărîrea nr. 22/1 din 19 februarie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Silvia Guriţanu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit Hotărârii nr. 71/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Silvia Gurițanu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 97/4 din 12 aprilie 2019, Completul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a гespins contestația declarată a Ministerului Justiliei, Iftodi Victoria împotriva deciziei Inspecției judiciare пr.232s-184р/m din 14 Martie 2019, de rеsрiпgеrе. а sesizării, privind faptele judecătorului Judecătoriei Cimișlia, sediul Leova, Gurițanu Silvia, саrе pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 6 sesizări.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), a fost înregistrată 1 (una) sesizare care a fost respinsă.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Silvia Guriţanu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit Hotărârii nr. 71/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Silvia Gurițanu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 97/4 din 12 aprilie 2019, Completul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a гespins contestația declarată a Ministerului Justiliei, Iftodi Victoria împotriva deciziei Inspecției judiciare пr.232s-184р/m din 14 Martie 2019, de rеsрiпgеrе. а sesizării, privind faptele judecătorului Judecătoriei Cimișlia, sediul Leova, Gurițanu Silvia, саrе pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 6 sesizări.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), a fost înregistrată 1 (una) sesizare care a fost respinsă.

 

Hotărârea nr. 97/4 din 12 aprilie 2019

Știri
 • Președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție pentru șase judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a șase judecători, pe un termen de cinci ani.
  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;
  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;
  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;
  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;
  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;
  Silvia Gurițanu - Judecătoria Leova.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a șase judecători, pe un termen de cinci ani.
  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;
  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;
  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;
  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;
  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;
  Silvia Gurițanu - Judecătoria Leova.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU