Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Costiuc Ana
Căutare avansată

Iarmaliuc Ludmila

Judecătorie Orhei, Judecătoare

Date biografice

Data numiriri în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 Iulie 2020, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1609-VII din 04 iunie 2015, numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Teleneşti.

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 - a susținut examenul la Institutul Național al Justiției, media generală - 7,45

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
11.09.2001 - ajutor interimal al procurorului mun. Bender
05.08.2002 - procuror în procuratura mun. Bender
21.04.2003 - ajutor al procurorului Telenești
25.04.2003 - procuror Procurarura raionului Telenești
04.06.2015 - numită în funcția de judecător la Judecătoria Telenești, pe un termen de cinci ani

Data numiriri în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 Iulie 2020, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1609-VII din 04 iunie 2015, numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Teleneşti.

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 - a susținut examenul la Institutul Național al Justiției, media generală - 7,45

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
11.09.2001 - ajutor interimal al procurorului mun. Bender
05.08.2002 - procuror în procuratura mun. Bender
21.04.2003 - ajutor al procurorului Telenești
25.04.2003 - procuror Procurarura raionului Telenești
04.06.2015 - numită în funcția de judecător la Judecătoria Telenești, pe un termen de cinci ani

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 16/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ludmila Iarmaliuc nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 74/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ludmila Iarmaliuc care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 19 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13, ceea ce constituie 68,42%;
2016 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25, ceea ce constituie 67,56%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 68,88%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 62,5%;
2019 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 70%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 320 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,87%;
2016, din 577 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,07%;
2017, din 668 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,09%;
2018, din 429 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,79%;
2019, din 309 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,85%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 16/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ludmila Iarmaliuc de la Judecătoria Orhei, sediul centra, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Viorica Severin, Ion Dadu și Ludmila Iarmaliuc referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 75/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ludmila IARMALIUC de la Judecătoria Orhei (sediul Telenești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 36/4 din 12 martie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Harmaliuc Ludmila la concurs, pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 106/5 din 04 aprilie 2023, se conferă gradul VI (patru) de calificare judecătoarei de la Judecătoria Orhei, Ludmila Iarmaliuc.

Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Nicolae Pasecinic, Igor Barbacaru, Gheorghe Mîțu și Ludmila Iarmaliuc.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 16/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ludmila Iarmaliuc nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 74/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Ludmila Iarmaliuc care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 19 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13, ceea ce constituie 68,42%;
2016 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25, ceea ce constituie 67,56%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 68,88%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 62,5%;
2019 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 70%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 320 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,87%;
2016, din 577 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,07%;
2017, din 668 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,09%;
2018, din 429 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,79%;
2019, din 309 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,85%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 16/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ludmila Iarmaliuc de la Judecătoria Orhei, sediul centra, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Viorica Severin, Ion Dadu și Ludmila Iarmaliuc referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 75/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ludmila IARMALIUC de la Judecătoria Orhei (sediul Telenești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 36/4 din 12 martie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Harmaliuc Ludmila la concurs, pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 106/5 din 04 aprilie 2023, se conferă gradul VI (patru) de calificare judecătoarei de la Judecătoria Orhei, Ludmila Iarmaliuc.

Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Nicolae Pasecinic, Igor Barbacaru, Gheorghe Mîțu și Ludmila Iarmaliuc.

 

Hotărârea nr. 106/5 din 04 aprilie 2023

Hotărârea nr. 16/2 din 22 mai 2020

Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018

Hotărârea nr. 74/8 din 20 iulie 2018

Hotărîrea nr. 36/4 din 12 martie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ludmila Iarmaliuc nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 277/12 din 13 iunie 2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a remis Colegiului disciplinar pentru examinare conform competenței cererea de repunere în termen a contestației depuse de petiționarul Marcel Smochin împotriva Hotărârii nr. 281/13 din 21 decembrie 2021 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privinţa acțiunilor judecătorului Ludmila Iarmaliuc de la Judecătoria Orhei (sediul Telenești).

Prin Hotărârea nr. 175/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Jantovan Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 664s-1003p/m din 30 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 iulie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Iarmaliuc Ludmila de la Judecătoria Orhei (sediul Telenești).

Potrivit Hotărârii nr. 74/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Ludmila Iarmaliuc nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), a fost înregistrată 1 (una) sesizare care a fost respinsă.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ludmila Iarmaliuc nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 277/12 din 13 iunie 2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a remis Colegiului disciplinar pentru examinare conform competenței cererea de repunere în termen a contestației depuse de petiționarul Marcel Smochin împotriva Hotărârii nr. 281/13 din 21 decembrie 2021 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privinţa acțiunilor judecătorului Ludmila Iarmaliuc de la Judecătoria Orhei (sediul Telenești).

Prin Hotărârea nr. 175/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Jantovan Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 664s-1003p/m din 30 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 iulie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Iarmaliuc Ludmila de la Judecătoria Orhei (sediul Telenești).

Potrivit Hotărârii nr. 74/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Ludmila Iarmaliuc nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), a fost înregistrată 1 (una) sesizare care a fost respinsă.

Hotărârea nr. 277/12 din 13 iunie 2013

Hotărârea nr. 175/9 din 21 octombrie 2021

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU