Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Sanduța Victoria
Căutare avansată
sursa: imagini video n4.md

Moșneguțu Ramona

Judecătorie Orhei, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 11 iulie 2016

Prin Hotărîrea Plenului Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Orhei, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2197-VII din 11 iulie 2016, doamna Ramona Moșneguțu a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești.

Conform Hotărîrii nr. 405/18 din 07 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea dnei Moțneguțu Ramona în funcţia de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(3) din Legea nr.544 din 20.07.1995, cu privire la statutul judecătorului şi a obţinut nota 7,55 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01 iunie 1994 dactilografă în Judecătoria Floreşti;
07 august 2000 transferată în funcţia de grefieră;
2013 a fost numită în funcţia de asistent judiciar;
5 iulie 2013 numită în funcţia de procuror în Procuratura raionului Şoldăneşti;
2016 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de 5 ani.

Data numirii în funcție: 11 iulie 2016

Prin Hotărîrea Plenului Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Orhei, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2197-VII din 11 iulie 2016, doamna Ramona Moșneguțu a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești.

Conform Hotărîrii nr. 405/18 din 07 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea dnei Moțneguțu Ramona în funcţia de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(3) din Legea nr.544 din 20.07.1995, cu privire la statutul judecătorului şi a obţinut nota 7,55 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01 iunie 1994 dactilografă în Judecătoria Floreşti;
07 august 2000 transferată în funcţia de grefieră;
2013 a fost numită în funcţia de asistent judiciar;
5 iulie 2013 numită în funcţia de procuror în Procuratura raionului Şoldăneşti;
2016 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de 5 ani.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 84/10 din 13 Septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Ramona Moşneguţu de la Judecătoria Orhei (sediul Şoldăneşti), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărîri, sentințe şi încheieri menținute din cele contestate:
2016 (august-decembrie) au fost contestate în total 3 hotărîri, sentințe și încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 66,66%;
2017 au fost contestate în total 69 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 49, ceea ce constituie 71,01%;
2018 au fost contestate în total 56 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 58,92%;
2019 (ianuarie-iunie) au fost contestate în total 45 hotărîri, sentinţe şi încheieri, fiind menţinute 16, ceea ce constituie 35,55%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016 (august-decembrie) din 368 cauze examinate, 1 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,27%;
2017 din 812 cauze examinate, 21 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,58%;
2018 din 556 cauze examinate, 23 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,13%;
2019 (ianuarie-iunie) din 229 cauze examinate, 29 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 12,66%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 84/10 din 13 Septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ramona Moşneguţu de la Judecătoria Orhei (sediul Şoldăneşti), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 717 din 29 mai 2015, Colegul de calificare al Porcurorilor a aplicat în privinţa doamnei Ramona Moşneguţu, procuror în procuratura raionului Şoldăneşti, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea procurorului Ramona Moşneguţu a gradului de clasificare ordinar Jurist de rangul al II-lea, la expirarea termenului de deţinere a gradului de clasificare precedent. Prin Hotărîrea nr.12-145/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 717 din 29 mai 2015.

Prin Hotărîrea nr. 363 din 08 februarie 2013, Colegiul de calificare al Procurorilor a considerat promovat examenul de capacitate de către candidatul pentru ocupare a funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Edineț, Moșneguțu Ramona cu media aritmetică 6,49.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moşneguţu Ramona, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Prin Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moşneguţu Ramona, procuror în Procuratura r-nului Şoldăneşti, cu Exprimarea mulțumirii.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 84/10 din 13 Septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Ramona Moşneguţu de la Judecătoria Orhei (sediul Şoldăneşti), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărîri, sentințe şi încheieri menținute din cele contestate:
2016 (august-decembrie) au fost contestate în total 3 hotărîri, sentințe și încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 66,66%;
2017 au fost contestate în total 69 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 49, ceea ce constituie 71,01%;
2018 au fost contestate în total 56 hotărîri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 58,92%;
2019 (ianuarie-iunie) au fost contestate în total 45 hotărîri, sentinţe şi încheieri, fiind menţinute 16, ceea ce constituie 35,55%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016 (august-decembrie) din 368 cauze examinate, 1 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,27%;
2017 din 812 cauze examinate, 21 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,58%;
2018 din 556 cauze examinate, 23 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,13%;
2019 (ianuarie-iunie) din 229 cauze examinate, 29 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 12,66%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 84/10 din 13 Septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ramona Moşneguţu de la Judecătoria Orhei (sediul Şoldăneşti), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 717 din 29 mai 2015, Colegul de calificare al Porcurorilor a aplicat în privinţa doamnei Ramona Moşneguţu, procuror în procuratura raionului Şoldăneşti, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea procurorului Ramona Moşneguţu a gradului de clasificare ordinar Jurist de rangul al II-lea, la expirarea termenului de deţinere a gradului de clasificare precedent. Prin Hotărîrea nr.12-145/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 717 din 29 mai 2015.

Prin Hotărîrea nr. 363 din 08 februarie 2013, Colegiul de calificare al Procurorilor a considerat promovat examenul de capacitate de către candidatul pentru ocupare a funcţiei vacante de procuror în procuratura raionului Edineț, Moșneguțu Ramona cu media aritmetică 6,49.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moşneguţu Ramona, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Prin Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moşneguţu Ramona, procuror în Procuratura r-nului Şoldăneşti, cu Exprimarea mulțumirii.

Hotărârea nr. 84/10 din 13 Septembrie 2019

Hotărîrea nr. 717 din 29 mai 2015

Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărîrea nr. 363 din 08 februarie 2013

Hotărîrea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărîrea nr.12-145/15 din 17 iunie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2016-2019), în privința ei nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 28/1 din 25 Ianuarie 2019, Completul de contestație al Colegiului Disciplinar a respins ca neîntemeiată contestația declarată de către cetățeanul Sorochii Iurii împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 1063s-1361p/m din 16 Noiembrie 2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Orhei, sediul Șoldănești, Moșeneguțu Ramona, ce pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința ei, în perioada evaluată (2016-2019), au fost înregistrate13 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2016-2019), în privința ei nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 28/1 din 25 Ianuarie 2019, Completul de contestație al Colegiului Disciplinar a respins ca neîntemeiată contestația declarată de către cetățeanul Sorochii Iurii împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 1063s-1361p/m din 16 Noiembrie 2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Orhei, sediul Șoldănești, Moșeneguțu Ramona, ce pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința ei, în perioada evaluată (2016-2019), au fost înregistrate13 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 28/1 din 25 Ianuarie 2019

Știri
 • Decrete semnate de Președintele Nicolae Timofti

  Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a semnat decrete de numire a următorilor magistrați:

  -         Domnul Alexandru Gheorghieș în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Vadim Belous în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Ciumaș Oleg în funcția de judecător la Judecătoria Fălești, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Doamna Mariana Stratan în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Valeri Hudoba în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, pe un termen de cinci ani;

  Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a semnat decrete de numire a următorilor magistrați:

  -         Domnul Alexandru Gheorghieș în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Vadim Belous în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Ciumaș Oleg în funcția de judecător la Judecătoria Fălești, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Doamna Mariana Stratan în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Valeri Hudoba în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, pe un termen de cinci ani;

  -         Doamna Ramona Moșneguțu în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de cinci ani;
  -         Domnul Igor Negreanu în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de cinci ani;
  -          Doamna Hristina Craveț în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, pe un termen de cinci ani;
  -         Domnul Sergiu Bucicov în funcția de judecător la Judecătoria Vulcănești, pe un termen de cinci ani;
  -         Doamna Mariana Sajin în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de cinci ani;
  -         - Domnul Evgheni Bancov  în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani;

  De asemenea, șeful statului a semnat decrete de eliberare a următorilor judecători:
  -         Domnul Ion Tutunaru din funcţia de judecător la Judecătoria Florești, în baza cererii de demisie;
  -         Domnul Alexandru Șpac din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, în legătură cu atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Oleg Tănase din funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, conform cererii de demisie;
  -         Doamna Galina Polivenco din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți, în baza cererii de demisie.
  sursa: presedinte.md

 • Mai mulți procurori au depus cerere de eliberare din funcție. Explicația președintelui CSP

  Pe pagina ofi­ci­ală a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale a R. Mol­dova au apă­rut, din data de 14 iulie mai multe cereri de eli­be­rare din func­ție. Ast­fel,  pro­cu­ro­rii Ramona Moș­n­e­guțuIgor Negreanu, Vale­riu HudobaEvgheni Ban­cov și Vitali Cebo­tari  au depus cereri de eli­be­rare din pos­tul pe care îl dețin.

  Pe pagina ofi­ci­ală a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale a R. Mol­dova au apă­rut, din data de 14 iulie mai multe cereri de eli­be­rare din func­ție. Ast­fel,  pro­cu­ro­rii Ramona Moș­n­e­guțuIgor Negreanu, Vale­riu HudobaEvgheni Ban­cov și Vitali Cebo­tari  au depus cereri de eli­be­rare din pos­tul pe care îl dețin.

  Con­tac­tat de ZdG, preşe­din­tele Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, Mir­cea Roşi­oru  a spus că  “în ce pri­vește cere­rile de eli­be­rare, este vorba de  patru  per­soane în pri­vința cărora pre­șe­din­tele R. Mol­dova a emis un decret de numire în func­ția de jude­că­tor și o per­soană care a tre­cut, din câte știu eu, toate pro­bele pen­tru a deveni jude­că­tor, e vorba de Vitali Cebo­tari, și  care este în aștep­ta­rea solu­ției din par­tea orga­nu­lui com­pe­tent. Toate cele cinci per­soane, prac­tic, trec pe cea­laltă brea­slă. Nu avem sub­ti­li­tăți. Sunt per­soane care au o anu­mită expe­riență, care puteau aduce o anu­mită plus valoare pen­tru Pro­cu­ra­tură, dar asta a fost opțiu­nea lor”, a expli­cat Roși­oru.
  sursa: zdg.md

 • Minor, violat de un consătean în Șoldănești

  I-a dat 50 de lei, iar apoi l-a ademenit într-o rîpă unde l-ar fi agresat sexual. Este vorba despre tînăr de 18 ani dintr-o localitate din raionul Șoldănești care este suspectat că ar fi violat un băiat de 10 ani din aceeași localitate, scrie azi Impuls TV.

  Potrivit poliției, minorul i-a povestit despre calvarul prin care trecut mamei sale, iar aceasta s-a adresat medicilor, care au confirmat faptul că băiatul a fost agresat sexual.
  Specialiștii de la direcția Asistență Socială din orașul Șoldănești spun că băiatul este dintr-o familie nevoiașă și urmează să fie plasat într-o instituție specializată pentru a-i fi acordat ajutorul necesar.
  Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal, iar dacă vina acestuia va fi demonstrată, acesta riscă o pedeapsă cu pînă la 20 de ani de pușcărie.

  I-a dat 50 de lei, iar apoi l-a ademenit într-o rîpă unde l-ar fi agresat sexual. Este vorba despre tînăr de 18 ani dintr-o localitate din raionul Șoldănești care este suspectat că ar fi violat un băiat de 10 ani din aceeași localitate, scrie azi Impuls TV.

  Potrivit poliției, minorul i-a povestit despre calvarul prin care trecut mamei sale, iar aceasta s-a adresat medicilor, care au confirmat faptul că băiatul a fost agresat sexual.
  Specialiștii de la direcția Asistență Socială din orașul Șoldănești spun că băiatul este dintr-o familie nevoiașă și urmează să fie plasat într-o instituție specializată pentru a-i fi acordat ajutorul necesar.
  Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal, iar dacă vina acestuia va fi demonstrată, acesta riscă o pedeapsă cu pînă la 20 de ani de pușcărie.


  sursa: n4.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU