Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Manoli Grigore
Căutare avansată
foto: captura imagini video presedinte.md

Potînga Lilia

Judecătorie Ungheni, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 17.08.2012

Potrivit Hotărârii nr. 254/25 din 02 noiembrie 2021, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Lilia Potînga de la Judecătoria Ungheni, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 427/31 din 10 decembrie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni din data de 02 noiembrie 2021.

Prin Hotărârea nr. 427/31 din 10 Decembrie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Lilia Potînga de la Judecătoria Ungheni pentru perioada aflării în concediu parțial plătit de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani – 25 septembrie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 369 - VIII din 08 septembrie 2017, doamna Lilia DAȘCHEVICI se numește în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ungheni, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 241-VII din 17 august 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ungheni.

Data numirii în funcţie: 17.08.2012

Potrivit Hotărârii nr. 254/25 din 02 noiembrie 2021, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Lilia Potînga de la Judecătoria Ungheni, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 427/31 din 10 decembrie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni din data de 02 noiembrie 2021.

Prin Hotărârea nr. 427/31 din 10 Decembrie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Lilia Potînga de la Judecătoria Ungheni pentru perioada aflării în concediu parțial plătit de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani – 25 septembrie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 369 - VIII din 08 septembrie 2017, doamna Lilia DAȘCHEVICI se numește în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ungheni, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 241-VII din 17 august 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ungheni.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 68/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Ungheni, Lilia Dașchevici, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 110/9 din 08 noiembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ungheni, Lilia Dașchevici, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Încheieri de aplicare, prelungire a măsurii preventive:
2012 - contestate 2, menţinute 1 - 50%;
2013 - contestate 13, menţinute 13 - 100%;
Hotărîri pe cauze contravenţionale:
2012 - contestate 3, menţinute 3 - 100%
2013 - contestate 17, menţinute 13 - 76,4%

2014 au fost contestate 15 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 86,66%;
2015 au fost contestate 11 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 72,72%;
2016 au fost contestate 9 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 100%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate:
2014, din 575 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,69%;
2015, din 427 de cauze examinate, 7 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2016, din 519 de cauze examinate, 2 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,38%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 68/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 89 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura doamnei Dașchevici Lilia, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător .

Conform Hotărârii nr. 242/12 din 28 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Ungheni, Dașchevici Lilia, cu remiterea materialelor în privința acesteia la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru numire în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărîrea nr. 110/9 din 08 noiembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 88 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Lilia Dașchevici.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).


Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Malanciuc Maria, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 68/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Ungheni, Lilia Dașchevici, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 110/9 din 08 noiembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ungheni, Lilia Dașchevici, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Încheieri de aplicare, prelungire a măsurii preventive:
2012 - contestate 2, menţinute 1 - 50%;
2013 - contestate 13, menţinute 13 - 100%;
Hotărîri pe cauze contravenţionale:
2012 - contestate 3, menţinute 3 - 100%
2013 - contestate 17, menţinute 13 - 76,4%

2014 au fost contestate 15 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 86,66%;
2015 au fost contestate 11 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 72,72%;
2016 au fost contestate 9 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 100%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate:
2014, din 575 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,69%;
2015, din 427 de cauze examinate, 7 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,63%;
2016, din 519 de cauze examinate, 2 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,38%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 68/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 89 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura doamnei Dașchevici Lilia, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător .

Conform Hotărârii nr. 242/12 din 28 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Ungheni, Dașchevici Lilia, cu remiterea materialelor în privința acesteia la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru numire în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărîrea nr. 110/9 din 08 noiembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 88 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Lilia Dașchevici.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Malanciuc Maria, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

 

Hotărârea nr. 254/25 din 02 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 427/31 din 10 Decembrie 2019

Hotărârea nr. 606/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea Nr. 68/8 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 349/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017

Hotărârea nr. 242/12 din 28 martie 2017

Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017

Hotărîrea nr. 110/9 din 08 noiembrie 2013

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 68/8 din 02 iunie 2017, "în perioada de raportare, în privința judecătorului Lilia Dașchevici nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 110/9 din 08 noiembrie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Dașchevici Lilia".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au fost înregistrate petiții.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 68/8 din 02 iunie 2017, "în perioada de raportare, în privința judecătorului Lilia Dașchevici nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 110/9 din 08 noiembrie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Dașchevici Lilia".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au fost înregistrate petiții.

Știri
 • Judecătorii din Ungheni, cu avere la vedere

  Judecătorii din raionul Ungheni trăiesc modest. Cel puţin aceasta arată declaraţiile  cu privire la venituri şi proprietăţi prezentate de  către oamenii legii pentru anul 2013.  La judecătorie activează şapte judecători, iar fiecare a fost responsabil şi a prezentat la timp declaraţia. Vasile Şchiopu, preşedintele judecătoriei, a fost numit în funcţia de judecător prin decretul preşedintelui Republicii Moldova la sfârşitul anului 2003. Împreună cu soţia, în anul trecut au încasat un venit în sumă totală de 159617 lei. Venitul obţinut din alte surse, cum ar fi  pensia, a constituit 28504 de lei. De altfel, a câştigat şi un grant la credit în valoare de 1643 de euro.

  Judecătorii din raionul Ungheni trăiesc modest. Cel puţin aceasta arată declaraţiile  cu privire la venituri şi proprietăţi prezentate de  către oamenii legii pentru anul 2013.  La judecătorie activează şapte judecători, iar fiecare a fost responsabil şi a prezentat la timp declaraţia. Vasile Şchiopu, preşedintele judecătoriei, a fost numit în funcţia de judecător prin decretul preşedintelui Republicii Moldova la sfârşitul anului 2003. Împreună cu soţia, în anul trecut au încasat un venit în sumă totală de 159617 lei. Venitul obţinut din alte surse, cum ar fi  pensia, a constituit 28504 de lei. De altfel, a câştigat şi un grant la credit în valoare de 1643 de euro.

  Are două terenuri în intravilan, cu supraţafa totală de 1200 metri pătraţi, ambele fiind  procurate în 2000.  Casa de locuit cu suprafaţa de 146,9 metri pătraţi, construită de soţii Şchiopu în anul 1992, este estimată la valoarea de 176208 lei. Din bunuri mobile mai are un Volkswagen Passat, anul fabricaţiei 1996, în valoare de 50000 lei, fiind procurat în anul 2005. Conform declaraţiei de venituri şi proprietăţi, are la întreţinere o fiică minoră. Din anul trecut este şi debitorul unor credite bancare atât în lei, cât şi în valută străină,  suma iniţială cotractată fiind de 16200 dolari americani şi 17000 lei.

 • Preşedintele a reconfirmat în funcţia de judecător un grup de judecători de instrucţie

  În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (3) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a reconfirmat astăzi, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţia de judecător, un grup de judecători de instrucţie. Şeful statului a purtat discuţii cu fiecare dintre magistraţii numiţi astăzi în funcţie, cărora le-a cerut să fie conştienţi de responsabilitatea care le revine în această perioadă de reformare a justiţiei şi să acţioneze în conformitate strictă cu legea, pentru a restabili funcţionalitatea sistemului judecătoresc şi încrederea populaţiei în actul de justiţie.

  În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (3) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a reconfirmat astăzi, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţia de judecător, un grup de judecători de instrucţie. Şeful statului a purtat discuţii cu fiecare dintre magistraţii numiţi astăzi în funcţie, cărora le-a cerut să fie conştienţi de responsabilitatea care le revine în această perioadă de reformare a justiţiei şi să acţioneze în conformitate strictă cu legea, pentru a restabili funcţionalitatea sistemului judecătoresc şi încrederea populaţiei în actul de justiţie.

  Nicolae Timofti le-a atras atenţia magistraţilor că societatea are aşteptări mari de la ei, în special după ce Parlamentul a decis, la iniţiativa şefului statului, majorarea substanţială a salariilor judecătorilor.

  „Prin acea decizie vi s-a asigurat un grad sporit de independenţă, pe care vă rog să o folosiţi pentru a acţiona cu hotărîre şi fermitate în spiritul dreptăţii”, a notat Preşedintele Timofti.

 • Президент Молдовы переутвердил в должности группу судей

  Президент Молдовы Николай Тимофти переутвердил своим указом, по предложению Высшего совета магистратуры, в должности группу судей по уголовному преследованию. Как сообщила пресс-служба главы государства, в частности, переутверждены: Андрей Балан - суд Резина, Игорь Браи - суд Анений-Ной, Виорика Кадук - суд Бричень, Олег Кожокарь - суд Криулень, Константин Генча - суд Кантемир, Руслан Петров - суд Кахул. Еще одним указом президент Молдовы переутвердил в должности до истечения срока полномочий следующих судей по уголовному преследованию: Дорина Кроитор - суд Кэлэрашь, Лилия Дашкевич - суд Унгень.

  Президент Молдовы Николай Тимофти переутвердил своим указом, по предложению Высшего совета магистратуры, в должности группу судей по уголовному преследованию. Как сообщила пресс-служба главы государства, в частности, переутверждены: Андрей Балан - суд Резина, Игорь Браи - суд Анений-Ной, Виорика Кадук - суд Бричень, Олег Кожокарь - суд Криулень, Константин Генча - суд Кантемир, Руслан Петров - суд Кахул. Еще одним указом президент Молдовы переутвердил в должности до истечения срока полномочий следующих судей по уголовному преследованию: Дорина Кроитор - суд Кэлэрашь, Лилия Дашкевич - суд Унгень.

  Также президент Николай Тимофти назначил Елену Грумеза на должность судьи Апелляционной палаты Бельц. Глава государства побеседовал с назначенными сегодня на должность магистратами, потребовав осознания лежащей на них ответственности в период реформирования сферы юстиции и действий только в строгом соответствии с законом с целью восстановления системы правосудия и повышения уровня доверия граждан к ней. Николай Тимофти обратил внимание магистратов на тот факт, что общество связывает с ними большие ожидания, особенно после того как парламент, по инициативе главы государства, принял решение о повышении заработной платы судей. «Этим решением вам был обеспечен высокий уровень независимости, которую, прошу вас, использовать, решительно и твердо действуя во имя справедливости», - отметил Николай Тимофти.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU