База данных судей Республики Молдовa
Пример: Brăgaru Alina
Расширенный поиск
фото: видеоматериал presedinte.md

Дашкевич Лилия

Суд Унгень,

Биографические данные

Дата назначения на должность: 17.08.2012 г.

Указом Президента РМ №241-VI от 17 августа 2012 г. назначена на пятилетний срок, на должность судьи по уголовному преследованию Суда Унгень.

Дата назначения на должность: 17.08.2012 г.

Указом Президента РМ №241-VI от 17 августа 2012 г. назначена на пятилетний срок, на должность судьи по уголовному преследованию Суда Унгень.

 

Дела ЕСПЧ
Согласно Решению №110/9 от 08 ноября 2013 г., Коллегии по оценке деятельности судей, решения судьи  Суда Унгень, Лилии Дашкевич не стали предметом рассмотрения в Европейском суде.

ПРОЦЕНТ ОСТАВЛЕННЫХ В СИЛЕ РЕШЕНИЙ ИЗ ЧИСЛА ОБЖАЛОВАННЫХ
Определения о применении, продлении превентивной меры:
2012 г. - опротестованных дел 2, оставленных в силе 1 - 50%;
2013 г. - опротестованных 13, оставленных в силе 13 - 100%
Решения по делам о правонарушениях:
2012 г. - опротестованных 3, оставленных в силе 3 - 100%
2013 г. - опротестованных дел 17, оставленных в силе 13 - 76,4%

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Решением №110/9 от 08 ноября  2013 г., Коллегия по оценке деятельности судей присвоила ей квалификационную оценку Очень хорошо, с 88 баллами в активе.

Дела ЕСПЧ
Согласно Решению №110/9 от 08 ноября 2013 г., Коллегии по оценке деятельности судей, решения судьи  Суда Унгень, Лилии Дашкевич не стали предметом рассмотрения в Европейском суде.

ПРОЦЕНТ ОСТАВЛЕННЫХ В СИЛЕ РЕШЕНИЙ ИЗ ЧИСЛА ОБЖАЛОВАННЫХ
Определения о применении, продлении превентивной меры:
2012 г. - опротестованных дел 2, оставленных в силе 1 - 50%;
2013 г. - опротестованных 13, оставленных в силе 13 - 100%
Решения по делам о правонарушениях:
2012 г. - опротестованных 3, оставленных в силе 3 - 100%
2013 г. - опротестованных дел 17, оставленных в силе 13 - 76,4%

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Решением №110/9 от 08 ноября  2013 г., Коллегия по оценке деятельности судей присвоила ей квалификационную оценку Очень хорошо, с 88 баллами в активе.

Решение №427/31 от 10.12.2019 г.

Решение №606/27 от 12.09.2017 г.

Решение №68/8 от 02.06.2017 г.

Решение №349/16 от 23.05.2017 г.

Решение №107/5 от 07.02.2017 г.

Решение №242/12 от 28.03.2017 г.

Решение №136/7 от 21.01.2017 г.

Решение №110/9 от 08 ноября 2013 г.

В соответствии с Решением Коллегии по оценке деятельности судей №110/9 от 08.11.2013 г., «дисциплинарная коллегия не зафиксировала какие-либо дисциплинарные процедуры, относящиеся к деятельности судьи Дашкевич Лилии».

Согласно информации Судебной инспекции Высшего совета Магистратуры в отношении судьи жалоб подано не было.

В соответствии с Решением Коллегии по оценке деятельности судей №110/9 от 08.11.2013 г., «дисциплинарная коллегия не зафиксировала какие-либо дисциплинарные процедуры, относящиеся к деятельности судьи Дашкевич Лилии».

Согласно информации Судебной инспекции Высшего совета Магистратуры в отношении судьи жалоб подано не было.

Новости
 • Judecătorii din Ungheni, cu avere la vedere

  Judecătorii din raionul Ungheni trăiesc modest. Cel puţin aceasta arată declaraţiile  cu privire la venituri şi proprietăţi prezentate de  către oamenii legii pentru anul 2013.  La judecătorie activează şapte judecători, iar fiecare a fost responsabil şi a prezentat la timp declaraţia. Vasile Şchiopu, preşedintele judecătoriei, a fost numit în funcţia de judecător prin decretul preşedintelui Republicii Moldova la sfârşitul anului 2003. Împreună cu soţia, în anul trecut au încasat un venit în sumă totală de 159617 lei. Venitul obţinut din alte surse, cum ar fi  pensia, a constituit 28504 de lei. De altfel, a câştigat şi un grant la credit în valoare de 1643 de euro.

  Judecătorii din raionul Ungheni trăiesc modest. Cel puţin aceasta arată declaraţiile  cu privire la venituri şi proprietăţi prezentate de  către oamenii legii pentru anul 2013.  La judecătorie activează şapte judecători, iar fiecare a fost responsabil şi a prezentat la timp declaraţia. Vasile Şchiopu, preşedintele judecătoriei, a fost numit în funcţia de judecător prin decretul preşedintelui Republicii Moldova la sfârşitul anului 2003. Împreună cu soţia, în anul trecut au încasat un venit în sumă totală de 159617 lei. Venitul obţinut din alte surse, cum ar fi  pensia, a constituit 28504 de lei. De altfel, a câştigat şi un grant la credit în valoare de 1643 de euro.

  Are două terenuri în intravilan, cu supraţafa totală de 1200 metri pătraţi, ambele fiind  procurate în 2000.  Casa de locuit cu suprafaţa de 146,9 metri pătraţi, construită de soţii Şchiopu în anul 1992, este estimată la valoarea de 176208 lei. Din bunuri mobile mai are un Volkswagen Passat, anul fabricaţiei 1996, în valoare de 50000 lei, fiind procurat în anul 2005. Conform declaraţiei de venituri şi proprietăţi, are la întreţinere o fiică minoră. Din anul trecut este şi debitorul unor credite bancare atât în lei, cât şi în valută străină,  suma iniţială cotractată fiind de 16200 dolari americani şi 17000 lei.

 • Preşedintele a reconfirmat în funcţia de judecător un grup de judecători de instrucţie

  În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (3) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a reconfirmat astăzi, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţia de judecător, un grup de judecători de instrucţie. Şeful statului a purtat discuţii cu fiecare dintre magistraţii numiţi astăzi în funcţie, cărora le-a cerut să fie conştienţi de responsabilitatea care le revine în această perioadă de reformare a justiţiei şi să acţioneze în conformitate strictă cu legea, pentru a restabili funcţionalitatea sistemului judecătoresc şi încrederea populaţiei în actul de justiţie.

  În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (3) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a reconfirmat astăzi, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţia de judecător, un grup de judecători de instrucţie. Şeful statului a purtat discuţii cu fiecare dintre magistraţii numiţi astăzi în funcţie, cărora le-a cerut să fie conştienţi de responsabilitatea care le revine în această perioadă de reformare a justiţiei şi să acţioneze în conformitate strictă cu legea, pentru a restabili funcţionalitatea sistemului judecătoresc şi încrederea populaţiei în actul de justiţie.

  Nicolae Timofti le-a atras atenţia magistraţilor că societatea are aşteptări mari de la ei, în special după ce Parlamentul a decis, la iniţiativa şefului statului, majorarea substanţială a salariilor judecătorilor.

  „Prin acea decizie vi s-a asigurat un grad sporit de independenţă, pe care vă rog să o folosiţi pentru a acţiona cu hotărîre şi fermitate în spiritul dreptăţii”, a notat Preşedintele Timofti.

 • Президент Молдовы переутвердил в должности группу судей

  Президент Молдовы Николай Тимофти переутвердил своим указом, по предложению Высшего совета магистратуры, в должности группу судей по уголовному преследованию. Как сообщила пресс-служба главы государства, в частности, переутверждены: Андрей Балан - суд Резина, Игорь Браи - суд Анений-Ной, Виорика Кадук - суд Бричень, Олег Кожокарь - суд Криулень, Константин Генча - суд Кантемир, Руслан Петров - суд Кахул. Еще одним указом президент Молдовы переутвердил в должности до истечения срока полномочий следующих судей по уголовному преследованию: Дорина Кроитор - суд Кэлэрашь, Лилия Дашкевич - суд Унгень.

  Президент Молдовы Николай Тимофти переутвердил своим указом, по предложению Высшего совета магистратуры, в должности группу судей по уголовному преследованию. Как сообщила пресс-служба главы государства, в частности, переутверждены: Андрей Балан - суд Резина, Игорь Браи - суд Анений-Ной, Виорика Кадук - суд Бричень, Олег Кожокарь - суд Криулень, Константин Генча - суд Кантемир, Руслан Петров - суд Кахул. Еще одним указом президент Молдовы переутвердил в должности до истечения срока полномочий следующих судей по уголовному преследованию: Дорина Кроитор - суд Кэлэрашь, Лилия Дашкевич - суд Унгень.

  Также президент Николай Тимофти назначил Елену Грумеза на должность судьи Апелляционной палаты Бельц. Глава государства побеседовал с назначенными сегодня на должность магистратами, потребовав осознания лежащей на них ответственности в период реформирования сферы юстиции и действий только в строгом соответствии с законом с целью восстановления системы правосудия и повышения уровня доверия граждан к ней. Николай Тимофти обратил внимание магистратов на тот факт, что общество связывает с ними большие ожидания, особенно после того как парламент, по инициативе главы государства, принял решение о повышении заработной платы судей. «Этим решением вам был обеспечен высокий уровень независимости, которую, прошу вас, использовать, решительно и твердо действуя во имя справедливости», - отметил Николай Тимофти.

Infografice
Оставь комментарий