Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Тэнасе Олег
Căutare avansată

Rîmari Cristina

Judecătorie Drochia, Judecătoare

Date biografice

Prin Decretul Președintelui RM nr. 307-VIII din 26 iulie 2017  numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Drochia.

Potrivit Hotărârii nr. 384/18 din 06 iunie 2017Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Rîmari Cristina, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia, pe un termen de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 170-p din 17 februarie 2006, numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiul Bălți.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 307-VIII din 26 iulie 2017  numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Drochia.

Potrivit Hotărârii nr. 384/18 din 06 iunie 2017Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Rîmari Cristina, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia, pe un termen de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 170-p din 17 februarie 2006, numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiul Bălți.

Conform Hotărîrii nr. 887 din 21 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Cristina Rîmari, procuror în procuratura mun.Bălţi, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărîrea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Cristina Rîmari.

Potrivit Hotărîrii nr. 146 din 08 aprilie 2011, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în procuratura mun. Bălţi, Rîmari Cristina, calificativul ATESTAT și a recomandat Procurorului General să îi acorde următorul grad de clasificare jurist de rangul II.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Cristina Rîmari de la Judecătoria Drochia.

Conform Hotărîrii nr. 887 din 21 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Cristina Rîmari, procuror în procuratura mun.Bălţi, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărîrea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Cristina Rîmari.

Potrivit Hotărîrii nr. 146 din 08 aprilie 2011, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în procuratura mun. Bălţi, Rîmari Cristina, calificativul ATESTAT și a recomandat Procurorului General să îi acorde următorul grad de clasificare jurist de rangul II.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Cristina Rîmari de la Judecătoria Drochia.

 

Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020

Hotărîrea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016

Hotărîrea nr. 887 din 21 aprilie 2016

Prin Hotărârea nr. 138/6 din 04 iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 321s-418p/m din 20 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 13 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rîmari Cristina de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni).

Conform Hotărârii nr. 142/6 din 20 iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Dogotar Mihail, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 25 Aprilie 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni, Țihonschi Alina și Rîmari Cristina.

Prin Hotărârea nr. 138/6 din 04 iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 321s-418p/m din 20 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 13 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Rîmari Cristina de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni).

Conform Hotărârii nr. 142/6 din 20 iunie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Dogotar Mihail, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 25 Aprilie 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni, Țihonschi Alina și Rîmari Cristina.

Hotărârea nr. 138/6 din 04 iulie 2020

Hotărârea nr. 142/6 din 20 iunie 2019

Știri
 • DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI JUDECĂTORILOR RECENT NUMIŢI ÎN FUNCŢIE, ÎN FAȚA PLENULUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

  În cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii din 08 august 2017, au depus solemn jurământul patru judecători, care au fost recent numiți în funcție, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 307-VIII din 26 iulie 2017, pe o perioadă de 5 ani.

  Judecătorii au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurământului a fost consemnată în procesul-verbal al ședinței plenare, de către Preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați.

  În cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii din 08 august 2017, au depus solemn jurământul patru judecători, care au fost recent numiți în funcție, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 307-VIII din 26 iulie 2017, pe o perioadă de 5 ani.

  Judecătorii au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurământului a fost consemnată în procesul-verbal al ședinței plenare, de către Preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați.

  Conform prevederilor art. 12 din Legea privind statutul judecătorului, înainte de a începe exercitarea funcției, judecătorul este obligat să depună jurământul, deoarece actele efectuate de judecător înainte de depunerea jurământului sunt nule.

  Amintim că, candidații la funcția de judecător, Arseni Ecaterina, Ciobanu Sergiu, Lupașcu Natalia și Rîmari Cristina, au fost propuși Președintelui Republicii Moldova, pentru numirea în funcția de judecător prin hotărârile CSM nr. 382/18383/18384/18 din 06 iunie 2017.

  De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis repartizarea judecătorilor, după cum urmează, Sergiu Ciobanu la Judecătoria Chișinău (sediul ), Natalia Lupașcu la Judecătoria Chișinău (sediul ), Viorica Ursu la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

  În cadrul aceleași ședințe, judecătorii Caraman Sergiu, Corcea Nicolae și Grosu Victoria au fost propuși Președintelui Republicii Moldova, pentru numirea până la atingerea plafonului de vârstă.
  sursa: csm.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU