Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bucur Svetlana
Căutare avansată

Rabei Ion

Judecătorie Drochia, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 30.09.2008

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat la instanţa nou-creată, Judecătoria Drochia, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1431-VII din 22 ianuarie 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Rîșcani.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 800-VII din 18.09.2013 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1863-IV din 30 septembrie 2008 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani.

Data numirii în funcţie: 30.09.2008

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat la instanţa nou-creată, Judecătoria Drochia, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1431-VII din 22 ianuarie 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Rîșcani.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 800-VII din 18.09.2013 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1863-IV din 30 septembrie 2008 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 100/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Ion Rabei de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărîrii nr. 66/5 din 12 august 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Rabei Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 50/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Rabei Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2018 au fost contestate în total 43 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25 ceea ce constituie 58,13%;
2017 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20, ceea ce constituie 68,96%;
2016 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14 ceea ce constituie 58,33%;
2015 au fost contestate 81 de Hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 63 Hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 77,77%;
2014 au fost contestate 46 de Hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 35 Hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 76,08%;
2013 au fost contestate 48 Hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 34 de Hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 70,83%.

Judecător de instrucţie:
- în anul 2016 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 57,14%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19 ceea ce constituie 63,33%. 

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2018, din 440 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,09%;
2017, din 335 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,68%;
2016, din 507 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,97%;
2015 - 379 de cauze examinate, 18 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,75%;
2014 - 268 de cauze examinate, 11 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,10%;
2013 - 347 cauze examinate, 15 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,3%.

Judecător de instrucţie:
în anul 2016, din 111 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,80%;
- în anul 2017, din 108 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,77%;
- în anul 2018, din 337 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,26%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 100/11 din 11 octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion Rabei de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 439/20 din 27 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Ion Rabei, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru accedere la funcție administrativă.

Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor examinînd în ședință publică procedura de evaluare a președintelui Judecătoriei Rîșcani, Ion Rabei, prin Hotărîrea nr. 67/5 din 12 august 2016, a acordat acestuia calificativul Excelent  acumulînd un total de 65 puncte.

În conformitate cu Hotărîrea nr. 66/5 din 12 august 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 72/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Rabei Ion la concursul pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Rîșcani.

Prin Hotărîrea nr. 50/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 434/20 din 27 iunie 2017, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Ion Rabei, Judecătoria Drochia.

Prin Hotărîrea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 100/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Ion Rabei de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărîrii nr. 66/5 din 12 august 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Rabei Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 50/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Rabei Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2018 au fost contestate în total 43 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25 ceea ce constituie 58,13%;
2017 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20, ceea ce constituie 68,96%;
2016 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14 ceea ce constituie 58,33%;
2015 au fost contestate 81 de Hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 63 Hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 77,77%;
2014 au fost contestate 46 de Hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 35 Hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 76,08%;
2013 au fost contestate 48 Hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 34 de Hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 70,83%.

Judecător de instrucţie:
- în anul 2016 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 60%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 57,14%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 19 ceea ce constituie 63,33%. 

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2018, din 440 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,09%;
2017, din 335 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,68%;
2016, din 507 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,97%;
2015 - 379 de cauze examinate, 18 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,75%;
2014 - 268 de cauze examinate, 11 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,10%;
2013 - 347 cauze examinate, 15 Hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,3%.

Judecător de instrucţie:
în anul 2016, din 111 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,80%;
- în anul 2017, din 108 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,77%;
- în anul 2018, din 337 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,26%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 100/11 din 11 octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion Rabei de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 439/20 din 27 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Ion Rabei, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru accedere la funcție administrativă.

Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor examinînd în ședință publică procedura de evaluare a președintelui Judecătoriei Rîșcani, Ion Rabei, prin Hotărîrea nr. 67/5 din 12 august 2016, a acordat acestuia calificativul Excelent  acumulînd un total de 65 puncte.

În conformitate cu Hotărîrea nr. 66/5 din 12 august 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 72/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Rabei Ion la concursul pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Rîșcani.

Prin Hotărîrea nr. 50/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 434/20 din 27 iunie 2017, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Ion Rabei, Judecătoria Drochia.

Prin Hotărîrea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 100/11 din 11 octombrie 2019

Hotărârii nr. 434/20 din 27 iunie 2017

Hotărârea nr. 439/20 din 27 iunie 2017

Hotărîrea nr. 67/5 din 12 august 2016

Hotărîrea nr. 66/5 din 12 august 2016

Hotărîrea nr. 72/10 din 27 noiembrie 2014

Hotărîrea nr. 50/5 din 19 iulie 2013

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Ion Rabei nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 66/5 din 12 august 2016, "de către Colegiul disciplinar nu a fost înregistrate nici o procedură disciplinară privind activitatea judecătorului Rabei Ion".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 50/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Rabei Ion".

Prin Hotărârea nr. 258/10 din 14 noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаге а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de cet. Apopii Nicolai împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 300s-265 р/m din 28 mаrtiе 2019, еmisе ре mаrgiпеа sesizării depuse la 06 martie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Rabei Ion de la Judecătoria Drochia (sediul Rîșcani), Liulca Ghenadie, Rațoi Еduагd, Revenco Angela de la Сurtеа de Apel Вălți.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare, în privinţa judecătorului Ion Rabei, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 7 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții, neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Ion Rabei nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 66/5 din 12 august 2016, "de către Colegiul disciplinar nu a fost înregistrate nici o procedură disciplinară privind activitatea judecătorului Rabei Ion".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 50/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Rabei Ion".

Prin Hotărârea nr. 258/10 din 14 noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаге а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de cet. Apopii Nicolai împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 300s-265 р/m din 28 mаrtiе 2019, еmisе ре mаrgiпеа sesizării depuse la 06 martie 2019 аsuрrа acțiunilor judecătorului Rabei Ion de la Judecătoria Drochia (sediul Rîșcani), Liulca Ghenadie, Rațoi Еduагd, Revenco Angela de la Сurtеа de Apel Вălți.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare, în privinţa judecătorului Ion Rabei, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 7 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 258/10 din 14 noiembrie 2019

Știri
 • Opt judecători au fost numiţi în funcţii prin decretului preşedintelui. Ce le-a spus Nicolae Timofti

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

 • Николай Тимофти подписал указ о назначении восьми судей

  Восемь судей были назначены сегодня указом президента Молдовы Николаем Тимофти. Глава государства призвал служителей Фемиды выполнять свою работу честно, чтобы заручиться доверием граждан в судебную систему. Президент раскритиковал отношение высших судебных инстанций, не санкционировавших судей, обвиненных в нарушении закона. По его словам, судьям повысят зарплаты с теми условиями, что они будут осуществлять правосудие ответственно. В списке назначенных президентом судей восемь имен:
  - Стелла Блешчага, суд сектора Рышкановка, Кишинев;
  - Анжела Брага, суд Хынчешт;
  - Людмила Караяну, суд Чадыр-Лунги;
  - Андриан Чобану, суд Рышкан;
  - Валентина Крючикова, суд Калараша;

  Восемь судей были назначены сегодня указом президента Молдовы Николаем Тимофти. Глава государства призвал служителей Фемиды выполнять свою работу честно, чтобы заручиться доверием граждан в судебную систему. Президент раскритиковал отношение высших судебных инстанций, не санкционировавших судей, обвиненных в нарушении закона. По его словам, судьям повысят зарплаты с теми условиями, что они будут осуществлять правосудие ответственно. В списке назначенных президентом судей восемь имен:
  - Стелла Блешчага, суд сектора Рышкановка, Кишинев;
  - Анжела Брага, суд Хынчешт;
  - Людмила Караяну, суд Чадыр-Лунги;
  - Андриан Чобану, суд Рышкан;
  - Валентина Крючикова, суд Калараша;

  - Алла Малый, суд сектора Чеканы, Кишинев;
  - Василий Ногай, суд Глодян;
  - Ион Рабей, суд Рышкан.
  В пресс-службе главы государства подчеркнули, что свое решение президент Николай Тимофти принял после личной беседы с каждым из судей.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU