Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bleşceaga Stella
Căutare avansată

Racoviță Dumitru

Judecătorie Ungheni, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 369/20 din 02 Octombrie 2018se suspendă din funcția deținută judecătorul Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni, pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 august 2018 pînă la 03 iunie 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 77-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
A absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător Ia Institutul Naţional al Justiţie, obţinînd media generală 9,14

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
30 iulie 2007 - 01 octombrie 2014 a fost angajat în serviciu în cadrul organelor afacerilor interne

Publicații
Publicaţia cu titlul „Rolul serviciului vamal în prevenirea şi combaterea traficului de droguri” în cadrul Conferinţei ştiinfico-practice internaţionale

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 369/20 din 02 Octombrie 2018se suspendă din funcția deținută judecătorul Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni, pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 august 2018 pînă la 03 iunie 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 77-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
A absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător Ia Institutul Naţional al Justiţie, obţinînd media generală 9,14

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
30 iulie 2007 - 01 octombrie 2014 a fost angajat în serviciu în cadrul organelor afacerilor interne

Publicații
Publicaţia cu titlul „Rolul serviciului vamal în prevenirea şi combaterea traficului de droguri” în cadrul Conferinţei ştiinfico-practice internaţionale

 

Potrivit Deciziei Comisiei de evaluare din 02 aprilie 2024,Comisia a decis că dl Dumitru Racoviță, candidat la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și, prin urmare, promovează evaluarea

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 103/6 din 21 August 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Dumitru Racoviţă de la Judecătoria Ungheni, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 57,69%;
2018 au fost contestate în total 49 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 75,51%;
2019 au fost contestate în total 33 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 78,78%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 398 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,27%;
2018, din 376 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,19%;
2019, din 192 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,64%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 103/6 din 21 August 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Dumitru RACOVIŢĂ de la Judecătoria Ungheni, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 105/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Dumitru Racoviță pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 225/10 din 05 aprilie 2016, materialele în privinţa domnului Racoviţă Dumitru au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 332/19 din 09 august 2023, se deleagă judecătorul Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni, pentru participare la programul de mentorat în cadrul proiectului regional al Parteneriatului pentru Buna Guvernare III ,,Accesul femeilor la justiție – respectarea Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene privind egalitatea de gen” pentru profesioniștii din domeniul juridic, ce va avea loc la 4-8 septembrie 2023, la Budapesta, Ungaria.

Prin Hotărârea nr. 211/15 din 04 octombrie 2022, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a constituit Grupul de lucru responsabil pentru elaborarea modificărilor actelor normative interne vizând activitatea instanțelor judecătorești și funcționarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în următoarea componență:
Nina Cernat – membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
Anatolie Galben – membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
Natalia Cioară – șef interimar al Secretariatului CSM;
Tatiana Moșneaga – șef al Direcției contencios și documentare, Secretariatul CSM;
Valentin Țurcan – consultant principal, Direcția justiție și organizare, Secretariatul CSM;
Ion Pâcaleu – președinte interimar al Judecătoriei Bălți;
Andrei Ojoga – judecător, Judecătoria Chișinău;
Roman Pascari – judecător, Judecătoria Chișinău;
Dumitru Racoviță – judecător, Judecătoria Ungheni;
Sorin Popescu – director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
Petru Vîrlan – director-adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
Mihai Grosu – specialist managementul tehnologii informaționale și comunicații, Proiectul ”Instanțe judecătorești model”;
Ștefan Milicenco – specialist performanța instanțelor, Proiectul ”Instanțe judecătorești model”;
Natalia Vîlcu – director, Proiectul ”Instanțe judecătorești model”.

Prin Hotărârea nr. 290/14 din 29 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Frunze Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Racoviță Dumitru de la Judecătoria Ungheni (sediul central), Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Central), Bușuleac Mihail Judecătoria Cahul (sediul Cahul) pentru participare la cursul de formare continuă în domeniul anticorupției, ce se va desfășura în perioada 4-8 iunie în or. Budapesta, Ungaria.

Prin Hotărârea nr. 732/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii autorizează delegarea judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria Chișinău și judecătorului Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni în perioada 15-18 noiembrie 2017 la Viena, Austria, pentru participare la seminarul de instruire privind egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție.

Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central)
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 269/23 din 29 Septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului de la Judecătoria Ungheni, Racoviță Dumitru.

Potrivit Deciziei Comisiei de evaluare din 02 aprilie 2024,Comisia a decis că dl Dumitru Racoviță, candidat la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și, prin urmare, promovează evaluarea

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 103/6 din 21 August 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Dumitru Racoviţă de la Judecătoria Ungheni, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 57,69%;
2018 au fost contestate în total 49 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 75,51%;
2019 au fost contestate în total 33 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 78,78%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 398 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,27%;
2018, din 376 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,19%;
2019, din 192 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,64%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 103/6 din 21 August 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Dumitru RACOVIŢĂ de la Judecătoria Ungheni, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 105/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Dumitru Racoviță pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 225/10 din 05 aprilie 2016, materialele în privinţa domnului Racoviţă Dumitru au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 332/19 din 09 august 2023, se deleagă judecătorul Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni, pentru participare la programul de mentorat în cadrul proiectului regional al Parteneriatului pentru Buna Guvernare III ,,Accesul femeilor la justiție – respectarea Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene privind egalitatea de gen” pentru profesioniștii din domeniul juridic, ce va avea loc la 4-8 septembrie 2023, la Budapesta, Ungaria.

Prin Hotărârea nr. 211/15 din 04 octombrie 2022, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a constituit Grupul de lucru responsabil pentru elaborarea modificărilor actelor normative interne vizând activitatea instanțelor judecătorești și funcționarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în următoarea componență:
Nina Cernat – membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
Anatolie Galben – membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
Natalia Cioară – șef interimar al Secretariatului CSM;
Tatiana Moșneaga – șef al Direcției contencios și documentare, Secretariatul CSM;
Valentin Țurcan – consultant principal, Direcția justiție și organizare, Secretariatul CSM;
Ion Pâcaleu – președinte interimar al Judecătoriei Bălți;
Andrei Ojoga – judecător, Judecătoria Chișinău;
Roman Pascari – judecător, Judecătoria Chișinău;
Dumitru Racoviță – judecător, Judecătoria Ungheni;
Sorin Popescu – director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
Petru Vîrlan – director-adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
Mihai Grosu – specialist managementul tehnologii informaționale și comunicații, Proiectul ”Instanțe judecătorești model”;
Ștefan Milicenco – specialist performanța instanțelor, Proiectul ”Instanțe judecătorești model”;
Natalia Vîlcu – director, Proiectul ”Instanțe judecătorești model”.

Prin Hotărârea nr. 290/14 din 29 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Frunze Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Racoviță Dumitru de la Judecătoria Ungheni (sediul central), Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Central), Bușuleac Mihail Judecătoria Cahul (sediul Cahul) pentru participare la cursul de formare continuă în domeniul anticorupției, ce se va desfășura în perioada 4-8 iunie în or. Budapesta, Ungaria.

Prin Hotărârea nr. 732/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii autorizează delegarea judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria Chișinău și judecătorului Dumitru Racoviță de la Judecătoria Ungheni în perioada 15-18 noiembrie 2017 la Viena, Austria, pentru participare la seminarul de instruire privind egalitatea de gen, diversitatea și accesul la justiție.

Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central)
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 269/23 din 29 Septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului de la Judecătoria Ungheni, Racoviță Dumitru.

Decizia Comisiei de evaluare din 02 aprilie 2024

Hotărârea nr. 332/19 din 09 august 2023

Hotărârea nr. 211/15 din 04 octombrie 2022

Hotărârea nr. 269/23 din 29 septembrie 2020

Hotărârea nr. 103/6 din 21 august 2020

Hotărârea nr. 369/20 din 02 octombrie 2018

Hotărârea nr. 290/14 din 29 mai 2018

Hotărârea nr. 732/32 din 07 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 606/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea nr. 105/12 din 04 iulie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Dumitru Racoviţă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 2 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Dumitru Racoviţă nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 2 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Știri
 • Dumitru Racoviță, primul judecător promovat de Comisia Vetting pentru Colegiul de selecție și evaluare a judecătorilor

  Dumitru Racoviță este primul judecător, care a promovat evaluarea Comisiei Vetting, pentru Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit Comisiei, judecătorul de la Judecătoria Ungheni întrunește criteriile de integritate financiară și etică prevăzute de lege.

  Dumitru Racoviță este primul judecător, care a promovat evaluarea Comisiei Vetting, pentru Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit Comisiei, judecătorul de la Judecătoria Ungheni întrunește criteriile de integritate financiară și etică prevăzute de lege.

  Decizia Comisiei Vetting a fost expediată candidatului și CSM-ului, instituția responsabilă de organizarea concursului, în acest caz. Între timp, Dumitru Racoviță a notificat Secretariatul Comisiei că nu se opune publicării deciziei.

  În concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor s-au înscris 13 candidați, care au fost transmiși Comisiei Vetting pentru evaluare. Dintre aceștia, o candidată s-a retras. Din cei 12 rămași în concurs, patru au participat deja la audieri, printre care și Dumitru Racoviță. Deciziile privind ceilalți trei candidați audiați sunt în așteptare. 
  Sursa: tv8.md

 • Candidații la CSJ, în CSM și în Colegiile CSM, față de care nu au fost identificate dubii de integritate, au trecut de etapa audierilor publice

  Candidații la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), Diana Stănilă (judecătoare, Curtea de Apel Bălți), Stela Procopciuc (judecătoare, Curtea de Apel Bălți), Stella Bleșceaga (judecătoare, Judecătoria Chișinău), Adrian Cerbu (judecător, Judecătoria Criuleni) și Ion Munteanu (procuror general interimar), dar și candidatul la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dumitru Racoviță (judecător, Judecătoria Ungheni), au trecut de etapa audierilor publice, anunță marți, 5 martie, Comisia Vetting.

  Candidații la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), Diana Stănilă (judecătoare, Curtea de Apel Bălți), Stela Procopciuc (judecătoare, Curtea de Apel Bălți), Stella Bleșceaga (judecătoare, Judecătoria Chișinău), Adrian Cerbu (judecător, Judecătoria Criuleni) și Ion Munteanu (procuror general interimar), dar și candidatul la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dumitru Racoviță (judecător, Judecătoria Ungheni), au trecut de etapa audierilor publice, anunță marți, 5 martie, Comisia Vetting.

  „Discuțiile membrilor Comisiei Vetting cu candidații au fost scurte, întrucât după analizarea informației acumulate din surse publice și private, dar și multiplele runde de întrebări și răspunsuri, Comisia nu a identificat dubii care să necesite a fi examinate în audieri. Toate aspectele legate de verificarea integrității financiare și etice a acestora au fost complet elucidate în comunicarea scrisă cu candidații și în interacțiunea cu aceștia, în care subiecții au furnizat Comisiei documente confirmative, inclusiv”, potrivit Comisiei Vetting.

  În audieri, candidaților li s-a solicitat să confirme corectitudinea și valabilitatea informațiilor prezentate în declarații, chestionarul de etică și răspunsurile oferite Comisiei pe parcursul evaluării. Candidații au făcut scurte declarații de final, dacă au considerat necesar. Înregristrările video de la audieri vor fi publicate pe pagina web a Comisiei și pe canalul de Youtube, după cum stabilește Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei.

  Din același grup de candidați, fără dubii de integritate, la audieri a fost invitată și candidata la CSM, Tatiana Tabuncic. Membra Consiliului de Integritate s-a folosit de dreptul său de a nu participa la interviu. 

  În perioada următoare, Comisia va întocmi rapoartele cu propunerea de promovare a evaluării externe, care vor fi transmise CSM-ului la examinare. CSM va avea la dispoziție 30 de zile pentru a decide dacă acceptă sau respinge propunerea Comisiei. 
  Sursa: zdg.md

 • 33 de magistrați, numiți în funcție. Șeful statului a semnat decretele

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  La mijlocul lunii ianuarie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat 27 de magistrați noi pentru Judecătoria Chișinău, care au fost propuși șefului statului pentru numire. Aceștia sunt:
  Valentin Lastavețchi,
  Victoria Sanduța,
  Olga Ionașcu,
  Speranța Clima,
  Angela Vasilenco,
  Octavian Dvornic,
  Natalia Stratan,
  Vitalie Guțan,
  Larisa Lavric,
  Taisia Prutean,
  Cristina Panfil,
  Serafim Vasilache,
  Georgeta Grozav,
  Maria Frunze,
  Veaceslav Martânenco,
  Dragoș Crigan,
  Galina Ciobanu,
  Victor Sârbu,
  Marcel Gandrabur,
  Veaceslav Nicula,
  Eugeniu Beșelea,
  Irina Păduraru,
  Alexei Paniș,
  Lorina Ciubotaru,
  Diana Tricolici.

  La fel, șeful statului a acceptat transferul a două magistrate la Judecătoria Chișinău, de la Sângerei și Bălți. Este vorba de magistrata Cristina Cheptea, de la Judecătoria Sângerei, și magistrata Natalia Clevadî, de la Judecătoria Bălți.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  Sursa: bizlaw.md

 • Feţe noi în justiţie

  Sunt siguri că pot reforma sistemul justiţiei din R. Moldova prin profesionism, independenţă şi integritate morală. 15 candidați la funcția de judecător şi 25 de candidați la cea de procuror au absolvit în acest an Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) şi urmează să ajungă în instituţii pentru a-şi exercita profesia. Tinerii candidaţi la funcţia de judecător şi procuror au recunoscut că există probleme în sistem, dar şi-au exprimat convingerea că vor reuşi să sporească nivelul de încredere a societăţii în justiţie. La înmânarea atestatelor, aceştia au vorbit în versuri, au citat filozofi şi s-au referit la Biblie.

  Este cea de-a opta promoţie de absolvenţi ai INJ. Noii judecători şi procurori au studiat aici timp de 18 luni, după ce şi-au luat licenţa în drept. Aceştia au avut stagii de practică de jumătate de an în instanţele de judecată şi procuraturile din Chişinău, iar la sfârşit de martie au susţinut două examene: scris şi oral.

  Sunt siguri că pot reforma sistemul justiţiei din R. Moldova prin profesionism, independenţă şi integritate morală. 15 candidați la funcția de judecător şi 25 de candidați la cea de procuror au absolvit în acest an Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) şi urmează să ajungă în instituţii pentru a-şi exercita profesia. Tinerii candidaţi la funcţia de judecător şi procuror au recunoscut că există probleme în sistem, dar şi-au exprimat convingerea că vor reuşi să sporească nivelul de încredere a societăţii în justiţie. La înmânarea atestatelor, aceştia au vorbit în versuri, au citat filozofi şi s-au referit la Biblie.

  Este cea de-a opta promoţie de absolvenţi ai INJ. Noii judecători şi procurori au studiat aici timp de 18 luni, după ce şi-au luat licenţa în drept. Aceştia au avut stagii de practică de jumătate de an în instanţele de judecată şi procuraturile din Chişinău, iar la sfârşit de martie au susţinut două examene: scris şi oral.

  Vor să facă justiţie în Chişinău

  Diana Scobioală, directoare executivă a INJ, a reiterat aşteptările societăţii faţă de noua pleiadă de procurori şi judecători: „Avem mari aşteptări. Sperăm că anume voi veţi schimba percepţia, veţi face faţă noilor transformări prin care trece justiţia.”

  Directoarea INJ i-a îndemnat pe absolvenţi să se angajeze până la 1 august, când va intra în vigoare noua Lege despre Procuratură. Aceasta a menţionat că, în prima lectură, este votată legea cu privire la noua hartă justiţiară, care presupune optimizarea judecătoriilor. „Nu uitaţi de profesionism. Voi trebuie să daţi dovadă că sistemul judiciar este imparţial şi independent. Nu uitaţi că întâi sunteţi justiţiabili, după care justiţiari. Prioritare sunt valorile umane, drepturile şi libertăţile omului.”
  Diana Scobioală le-a amintit absolvenţilor că atât succesele, cât şi eşecurile lor reprezintă imaginea INJ, dar şi imaginea întregului sistem judecătoresc din R. Moldova.

  Directoarea INJ a remarcat că, în timpul studiilor, absolvenţii au manifestat inteligenţă, corectitudine, bună educaţie şi sârguinţă. Trei dintre candidaţii la funcţia de judecător: Victoria Sanduţa, Livia Mitrofan şi Alexandru Mardari au adus în R. Moldova premiul special al juriului de la competiţia internaţională a şcolilor europene de magistratură THEMIS, la care au participat viitori magistraţi din 10 ţări europene. Echipa a fost premiată pentru încurajarea înţelegerii valorilor europene şi pentru stabilirea unei relaţii mai eficiente între R. Moldova şi UE.

  Eduard Ababei, preşedintele Consiliului INJ, a povestit că are în spate 29 de ani de experienţă în funcţia de judecător şi că nu este un drum uşor. „Odată cu numirea în funcţie, împreună cu colegii care deja activează, urmează să conferiţi un plus de valoare sistemului judiciar şi să contribuiţi la schimbarea imaginii sistemului de justiţie în societate, la implementarea reformelor şi la sporirea credibilităţii societăţii în justiţie.”

  Acesta i-a îndemnat să aplice în concursurile pentru locurile vacante din raioane, unde sunt mai puţini candidaţi, pe când în capitală se întâmplă să existe şi 20 de pretendenţi la un singur post.

  Judecătorii pleacă masiv din sistem

  În prezent, sunt 35 de posturi vacante în sistemul judiciar. În 2014-2015, s-au eliberat din funcţie 84 de magistraţi, în locul lor venind 70 de judecători. „Mulţi judecători au plecat după majorarea vârstei de pensionare, dar nu numai. Au plecat pentru că au crescut exigenţele faţă de judecători, faţă de actul justiţiei. Unii au plecat pentru că nu mai rezistă. Mă bucur că anul acesta avem mai multe judecătoare. Spre exemplu, în România, circa 80% din judecători sunt femei”, a declarat Victor Micu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Micu a mai spus că judecătorii tineri, cu mici excepţii, dau dovadă de cunoştinţe temeinice, dar i-a îndemnat pe absolvenţi să nu se lase afectaţi de ceea ce înseamnă „мания величия”.

  „Funcţia de judecător pe cât de interesantă este, pe atât de grea, ţinând cont de exigenţe. Toată societatea e cu ochii pe noi, suntem monitorizaţi sub toate aspectele. Această muncă presupune responsabilitate. Se întâmplă că atunci când o persoană accede în funcţie, uită că a fost şi el student. Să nu uitaţi că în faţa voastră se află, în primul rând, o persoană cu probleme. Vă cer să fiţi întâi de toate oameni, să respectaţi principiul umanităţii, după care să respectaţi procedura legală. În justiţie, oamenii aşteaptă să le rezolvaţi legal problemele, dar nu cum doriţi dvs. sau altcineva”.

  Totodată, Micu a declarat că nu are importanţă vechimea în muncă, iar dacă vor ajunge în faţa membrilor CSM pentru unele încălcări, vor răspunde după lege.

  Testaţi la poligraf

  În procuratură sunt 74 de funcţii vacante, inclusiv 25 în procuratura generală. Eduard Harunjen, procuror general interimar, a spus că s-a convins de pregătirea temeinică a absolvenţilor, având ocazia să discute cu fiecare în parte, fiind preşedintele Comisiei de examinare. „Avem nevoie de persoane cu bune cunoştinţe, cu ambiţii şi cu verticalitate. Aceste elemente fac ca procurorul să fie independent. Veţi avea nevoie de mult curaj ca să faceţi faţă unui volum mare de muncă, să treceţi peste greutăţile şi provocările pe care le veţi întâlni, fără îndoială, în fiecare zi. Deseori, va trebui să vă deziceţi de multe lucruri. Permanent veţi fi în vizorul publicului. Trebuie să fiţi perseverenţi, oneşti, în primul rând, cu sine”.

  Mircea Roşioru, preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, a declarat că, până la angajare, absolvenţii vor trebui să-şi facă ordine pe reţelele de socializare, în viaţa de zi cu zi, printre prieteni, iar cei care au avut tangenţe cu businessul şi cu politica să renunţe la orice activitate de acest fel. Acesta a mai menţionat că, la angajare, viitorii procurori şi judecători vor fi testaţi cu ajutorul poligrafului, deoarece în R. Moldova sunt deja trei poligrafologi atestaţi. Legea despre aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) prevedea demararea procedurii încă la 1 ianuarie 2015, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece utilajul necesar testării nu a fost procurat din lipsă de bani şi nici nu s-a găsit un poligrafist instruit.

  Versete din Biblie şi donaţii în loc de bal

  Tinerii judecători şi procurori şi-au exprimat dorinţa de a începe activitatea profesională cât mai degrabă. Aceştia spun că sunt dispuşi să activeze atât în Chişinău, cât şi în instanţele teritoriale. Absolvenţii au declarat că salariile sunt insuficiente, dar că îşi vor îndeplini conştiincios şi demn atribuţiile, şi nu vor face diferenţă la aplicarea justiţiei.

  La înmânarea atestatelor, aceştia au vorbit în versuri, au citat filozofi şi au adus exemple din Biblie. Ei au declarat că studiile la INJ sunt o bază temeinică şi se simt pregătiţi să-şi exercite profesia. Dumitru Racoviţă, candidat la funcţia de judecător, a menţionat că „colegialitatea între absolvenţi trebuie să se consolideze, dar nu trebuie să afecteze imparţialitatea în exercitarea profesiei”. Acesta le-a dorit colegilor voinţă să înveţe mereu ceva nou şi a citat versete din Biblie: „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată, iar judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău”. Felicia Şonţu, candidată la funcţia de procuror, a spus că generaţia sa vine cu un flux nou, cu noi cunoştinţe. „Mi-aş dori mai multă independenţă, nu atât instituţională, pentru că aceasta este statuată prin lege, dar independenţă personală”. Victoria Sanduţa a luat premiul INJ pentru cea mai înaltă medie de studii. Ea spune că acest lucru se datorează în primul rând familiei. Acum o săptămână, tânăra judecătoare a adus pe lume cel de-al treilea copil.

  Absolvenţii nu vor serba la un bal. Ei au decis să doneze familiilor nevoiaşe banii preconizaţi pentru distracţii. Din 2009 până în prezent, 82 de judecători şi 152 de procurori au absolvit INJ.

  Radu Ceban,
  candidat la funcţia de procuror:

  Să preţuim ceea ce ni s-a dat să facem, dreptatea fiind de mare importanţă şi de mare valoare. Să o facem fără nicio deosebire între oameni şi fără niciun alt interes decât cel al respectării stricte a legii. Şi, în pofida unor avantaje de vreun fel sau dezavantaje de alt fel, să fim întotdeauna corecţi, ca să avem cinstea, demnitatea şi conştiinţa curată.

  Odată numiţi în funcţie, nu statul să ne fie motiv de automulţumire, ci rezultatele unei aspiraţii permanente de a atinge perfecţiunea în profesie.

  Ghenadie Epure,
  candidat la funcţia de procuror:

  Sunt convins că voi face faţă şi în procuraturile teritoriale, şi în cele din Chişinău. Noua Lege a procuraturii va înlătura multe lacune care există la acest moment în sistem: mă refer la independenţa pe care procurorii n-au avut-o până acum, autonomia în luarea deciziilor pe anumite cauze şi salarizarea. Nu suntem materialişti, dar trebuie să recunoaştem că salariul te motivează să fii mai independent, mai integru, mai moral. Dacă aş putea schimba ceva, aş pune accent pe selecţia cadrelor de procurori. Aceştia trebuie să fie bine formaţi ca să facă faţă cerinţelor. Aş pune accent şi pe atestarea procurorilor. Selecţia şi repartizarea la serviciu, chiar şi în funcţii înalte, trebuie să fie imparţială.

  Victoria Sanduţa,
  candidat la funcţia de judecător:

  Sistemul judiciar este criticat în ultimul timp. Responsabilitatea noastră e cu atât mai mare, cu cât societatea are mari aşteptări de la noi, de la tinerii judecători. Vin cu această încredere că voi putea să particip la schimbare şi voi putea să demonstrez că există judecători oneşti, există judecători corecţi şi există justiţie la noi în ţară. Fiecare judecător trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile proprii. Există principiul independenţei, deci în pronunţarea hotărârilor corecte, el trebuie să se ghideze doar de buchea legii.

  Dumitru Racoviţă,
  candidat la funcţia de judecător:

  Să nu uităm de volumul mare de muncă. Un judecător din municipiul Chişinău examinează într-o zi vreo 20 de dosare. Dar, înainte de examinare, trebuie să studiezi bine dosarul. Când reuşeşte judecătorul să studieze dosarul, să verifice totul? Din cauza volumului excesiv de muncă, se reduce din calitate, descreşte încrederea în justiţie. Am făcut stagiul de practică la Judecătoria Centru. Cred că condiţiile de penitenciar sunt mai bune decât în birourile de acolo. Despre corupţia din sistem pot să vă spun că buna credinţă se prezumă până la proba contrarie: dacă există o bănuială rezonabilă, judecătorul trebuie tras la răspundere. Trebuie să vorbim individual, nu despre sistem în ansamblu.
  Sursa: zdg.md

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU