Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Осояну Серджиу
Căutare avansată

Rusu Anatolie

Judecătorie Ungheni, Judecător

Date biografice

Prin Hotărârea nr. 219/21 din 14 septembrie 2021, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Anatolie Rusu de la Judecătoria Ungheni, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/20 din 07 septembrie 2021, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/20 din 07 septembrie 2021, judecătorul Anatolie Rusu de la Judecătoria Ungheni a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, pînă la 11 mai 2024, inclusiv.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 723/30 din 01 noiembrie 2016, a anulat suspendarea din funcţie a judecătorului Anatolie Rusu, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Judecătoria Ungheni, începînd cu 02 noiembrie 2016.

Conform Hotărârii nr. 705/29 din 18 octombrie 2016, se suspendă judecătorul Anatolie Rusu din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 25 octombrie 2016 pînă la 09 august 2019 inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 2054-VII din 4 mai 2016, numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1981-VII din 21 martie  2016, eliberat din funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț, conform cererii depuse.

Potrivit Hotărârii nr. 139/7 din 15 martie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova revocarea judecătorului Rusu Anatolie, din funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.

Prin Hotărârea nr. 219/21 din 14 septembrie 2021, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Anatolie Rusu de la Judecătoria Ungheni, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/20 din 07 septembrie 2021, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/20 din 07 septembrie 2021, judecătorul Anatolie Rusu de la Judecătoria Ungheni a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, pînă la 11 mai 2024, inclusiv.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 723/30 din 01 noiembrie 2016, a anulat suspendarea din funcţie a judecătorului Anatolie Rusu, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Judecătoria Ungheni, începînd cu 02 noiembrie 2016.

Conform Hotărârii nr. 705/29 din 18 octombrie 2016, se suspendă judecătorul Anatolie Rusu din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 25 octombrie 2016 pînă la 09 august 2019 inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 2054-VII din 4 mai 2016, numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1981-VII din 21 martie  2016, eliberat din funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț, conform cererii depuse.

Potrivit Hotărârii nr. 139/7 din 15 martie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova revocarea judecătorului Rusu Anatolie, din funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 168-VII din 11 iulie 2012 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 649-V din 30 noiembrie 2010 numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1394-IV din 27 noiembrie 2007 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 364-IV din 16 decembrie 2005 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Edineț.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 59/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Anatolie Rusu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 197/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Edineț, Anatolie Rusu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri contestate 55, menținute 30 - 54,54%;
2012 - hotărâri contestate 46, menținute 28 - 60,86%;
2013 - hotărâri contestate 45, menținute 27 - 60%;
2015 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%;
2016 au fost contestate în total 13 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 46,15%;
2017 au fost contestate în total 57 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27 ceea ce constituie 47,36%.
Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 386, casate 25 - 6,4%;
2012 - cauze examinate 498, casate 18 - 3,6%;
2013 - cauze examinate 420, casate 18 - 4,2%;
2015, din 347 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,88%;
2016, din 430 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,62%;
2017, din 333 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,40%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 59/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Anatolie RUSU de la Judecătoria Ungheni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine.

Prin Hotărârea nr. 80/8 din 26 mai 2015 judecătorul Rusu Anatolie a fost admis la concurs pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Edineț.

Prin Hotărârea nr. 197/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Rusu Anatolie, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 59/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Anatolie Rusu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 197/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Edineț, Anatolie Rusu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri contestate 55, menținute 30 - 54,54%;
2012 - hotărâri contestate 46, menținute 28 - 60,86%;
2013 - hotărâri contestate 45, menținute 27 - 60%;
2015 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%;
2016 au fost contestate în total 13 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 6, ceea ce constituie 46,15%;
2017 au fost contestate în total 57 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27 ceea ce constituie 47,36%.
Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 386, casate 25 - 6,4%;
2012 - cauze examinate 498, casate 18 - 3,6%;
2013 - cauze examinate 420, casate 18 - 4,2%;
2015, din 347 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,88%;
2016, din 430 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,62%;
2017, din 333 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,40%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 59/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Anatolie RUSU de la Judecătoria Ungheni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine.

Prin Hotărârea nr. 80/8 din 26 mai 2015 judecătorul Rusu Anatolie a fost admis la concurs pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Edineț.


Prin Hotărârea nr. 197/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Rusu Anatolie, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

 

Hotărârea nr. 219/21 din 14 septembrie 2021

Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/20 din 07 septembrie 2021

Hotărârea nr. 59/7 din 06 iulie 2018

Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017

Hotărârea nr. 80/8 din 26 mai 2015

Hotărârea nr. 197/14 din 28 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

Potrivit Hotărârii nr. 59/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Anatolie Rusu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 197/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Anatolie Rusu”.

Prin Hotărârea nr. 131/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de avocatul Buliga Dumitru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 402s-499p/m din 20 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 20 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Rusu Anatolie, Triboi Petru de la Judecătoria Ungheni.
 
Potrivit Hotărârii nr. 148/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depuse de avocatul Buliga Dumitru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 429s-537p/m din 25 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 03 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Rusu Anatolie, Triboi Petru, Gherman Angela de la Judecătoria Ungheni.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de cet. Turculeţ Victor împotriva hotărârii nr.152/6 din 20 iunie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Rusu Anatolie de la Judecătoria Ungheni (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 152/6 din 20 Iunie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiiloг al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Turculeț Viсtоr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 386s-З73р/m din 17 арriliе 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 02 aprilie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Rusu Anatolie de lа Judecătoria Ungheni.

Prin Hotărârea nr. 73/12 din 05 mai 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet.Teaburel Ana privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Edineţ, Rusu Anatolie.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 6 sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 59/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Anatolie Rusu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 197/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Anatolie Rusu”.

Prin Hotărârea nr. 131/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de avocatul Buliga Dumitru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 402s-499p/m din 20 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 20 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Rusu Anatolie, Triboi Petru de la Judecătoria Ungheni.
 
Potrivit Hotărârii nr. 148/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depuse de avocatul Buliga Dumitru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 429s-537p/m din 25 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 03 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Rusu Anatolie, Triboi Petru, Gherman Angela de la Judecătoria Ungheni.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de cet. Turculeţ Victor împotriva hotărârii nr.152/6 din 20 iunie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Rusu Anatolie de la Judecătoria Ungheni (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 152/6 din 20 Iunie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiiloг al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestația depusă de Turculeț Viсtоr împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 386s-З73р/m din 17 арriliе 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 02 aprilie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Rusu Anatolie de lа Judecătoria Ungheni.

Prin Hotărârea nr. 73/12 din 05 mai 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet.Teaburel Ana privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Edineţ, Rusu Anatolie.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 6 sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 148/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 1/1 din 24 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 152/6 din 20 Iunie 2019

Hotărârea nr. 73/12 din 05 mai 2015

Știri
 • Cine sunt cei patru judecători numiți în fucție de Președintele Timofti

  La pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, Pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Nico­lae Timofti, a sem­nat, ieri, 4 mai 2015, decre­te­le de numi­re în func­ție a patru magis­tra­ți. Doi din­tre aceștia au fost trans­fe­ra­ți de la alte jude­că­to­rii, iar alți doi au fost numiți jude­că­to­ri pe un ter­men de cin­ci ani. 

  Ast­fel, Oxa­na Miro­nov, care a acti­vat până acum la jude­că­to­ria Don­du­șe­ni, a fost trans­fe­ra­tă la jude­că­to­ria Băl­ți. Ante­ri­or, prin Decre­tul Pre­șe­din­te­lui R. Mol­do­va din 22 iulie 2014, Miro­nov fuse­se numi­tă în func­ția de jude­că­tor, până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă.

  La pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, Pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Nico­lae Timofti, a sem­nat, ieri, 4 mai 2015, decre­te­le de numi­re în func­ție a patru magis­tra­ți. Doi din­tre aceștia au fost trans­fe­ra­ți de la alte jude­că­to­rii, iar alți doi au fost numiți jude­că­to­ri pe un ter­men de cin­ci ani. 

  Ast­fel, Oxa­na Miro­nov, care a acti­vat până acum la jude­că­to­ria Don­du­șe­ni, a fost trans­fe­ra­tă la jude­că­to­ria Băl­ți. Ante­ri­or, prin Decre­tul Pre­șe­din­te­lui R. Mol­do­va din 22 iulie 2014, Miro­nov fuse­se numi­tă în func­ția de jude­că­tor, până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă.

  Prin ace­lași decret pre­zi­den­ți­al, Ana­to­lie Rusu, fost jude­că­tor la jude­că­to­ria Edi­neț, a fost trans­fe­rat la jude­că­to­ria  Unghe­ni. Rusu a fost numit, în decem­brie 2005, pe un ter­men de cin­ci ani, în func­ția de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Edi­neț, iar în noiem­brie 2007 aces­ta a fost numit, pe un ter­men de patru ani, în func­ția de vice­pre­șe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Edi­neț. Prin Decre­tul Pre­șe­din­te­lui R. Mol­do­va din 30 noiem­brie 2010, Ana­to­lie Rusu a fost numit în func­ția de jude­că­tor, până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă, iar în iulie 2012 aces­ta a obți­nut un nou man­dat de patru ani pen­tru func­ția de vice­pre­șe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Edi­neț. 

  Pe un ter­men de cin­ci ani a fost numit jude­că­tor Miha­il Chi­la­ri, la Jude­că­to­ria Râș­ca­ni. Proas­pă­tul magis­trat a absol­vit, în mar­tie 2015, cur­su­ri­le de for­ma­re ini­ția­lă a can­di­da­ți­lor la func­ția de jude­că­tor din cadrul Insti­tu­tu­lui Națio­nal al Jus­ti­ți­ei (INJ), obținând media gene­ra­lă de 8,85. Ante­ri­or Chi­la­ri a fost juris­tul unei soci­e­tă­ți comer­ci­a­le pri­va­te. 

  Tot pen­tru un ter­men de 5 ani a fost numi­tă jude­că­toa­re și Ele­na Bolo­can, care urmea­ză să acti­veze la jude­că­to­ria Călă­rași. La fel ca și Chi­la­ri, Ele­na Bolo­can a absol­vit cur­su­ri­le de for­ma­re ini­ția­lă a can­di­da­ți­lor la func­ția de jude­că­tor din cadrul INJ în mar­tie 2015, obținând media gene­ra­lă de 9,79. În tre­cut Bolo­can a deți­nut func­ția de spe­cia­list prin­ci­pal în Direc­ția Apos­ti­lă a Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei, iar înce­pând cu anul 2012 a fost con­sul­tant supe­ri­or în Direc­ția Agent Guver­na­men­tal a ace­lu­iași minis­ter. La 30 sep­tem­brie 2013, Ele­na Bolo­can a deve­nit asis­tent judi­ci­ar la Cur­tea de Apel Chi­și­nău.
  sursa: zdg.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU