Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Talpa Ion
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Sîrbu Victoria

Curtea de Apel Chişinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 07.09.2009

Prin Decretul Președintelui RM nr. 248-VIII din 30 iunie 2017, numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conforn Hotărîrii nr. 577/23 din 06 septembrie 2016, se anulează suspendarea din funcţie a judecătorului Victoria Sîrbu, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, începînd cu 12 septembrie 2016.

Prin Hotărîrea CSM nr. 981/40 din 22 decembrie 2015, se suspendă, doamna Sîrbu Victoria, din funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 1 (unu) ani, începînd cu 28 decembrie 2015 pînă la 04 noiembrie 2016 inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1436-VII din 22 ianuarie 2015 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1208-VII din 24 iunie 2014 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2334-IV din 07 septembrie 2009 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de Judecător la Judecătoria Hîncești.

Data numirii în funcţie: 07.09.2009

Prin Decretul Președintelui RM nr. 248-VIII din 30 iunie 2017, numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conforn Hotărîrii nr. 577/23 din 06 septembrie 2016, se anulează suspendarea din funcţie a judecătorului Victoria Sîrbu, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, începînd cu 12 septembrie 2016.

Prin Hotărîrea CSM nr. 981/40 din 22 decembrie 2015, se suspendă, doamna Sîrbu Victoria, din funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 1 (unu) ani, începînd cu 28 decembrie 2015 pînă la 04 noiembrie 2016 inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1436-VII din 22 ianuarie 2015 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1208-VII din 24 iunie 2014 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2334-IV din 07 septembrie 2009 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de Judecător la Judecătoria Hîncești.

2015 - prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii

 

Prin Hotărârea nr. 98/8 din 27 februarie 2024, se desemnează judecătorii Victoria Sîrbu de la Curtea de Apel Chișinău și Ion Pâcaleu de la Judecătoria Bălți, pentru participare în calitate de membri în Comisia pentru examenul de absolvire a candidaților la funcții de judecător sau procuror în temeiul vechimii în muncă, și judecătorul Maria Alexei de la Judecătoria Chișinău, în calitate de membru supleant în cadrul aceleiași Comisii. 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 13/2 din 17 februarie 2017, hotărîrile judecătoarei Sîrbu Victoria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 62/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Sîrbu Victoria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 33, menținute 21 - 63,63%;
2012 - cauze contestate 33, menținute 30 - 90,90%;
2013 - cauze contestate 58, menținute 44 - 75,86%;
2015 au fost contestate 16 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 14 ceea ce constituie 87,5%;
2016 (4 luni) au fost contestate 7 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 2 ceea ce constituie 28,57%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 606, casate 12 - 1,98%;
2012 - cauze examinate 504, casate 3 - 0,59%;
2013 - cauze examinate 431, casate 14 - 3,24%;
2015. din 117 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,41%.
2016 (4 luni), din 144 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,47%.

Potrivit Hotărârii nr. 923/37 din 20 decembrie 2016, doamna Victoria Sîrbu, judecător al Judecătoriei Chișinău, a fost numită membru în Grupul de lucru, referitor la elaborarea Studiului privind încrederea în sistemul judecătoresc.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 257/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău a următorilor judecători: Pruteanu Liuba, Țurcan Ion, Gîrbu Silvia, Sîrbu Victoria.

Conform Hotărârii nr. 48/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Sîrbu Victoria pentru participare la concursul pentru promovare la o instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Prin Hotărârea nr. 13/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 83 de puncte.


Prin Hotărîrea nr. 86/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Sîrbu Victoria la concurs, pentru transfer, în funcție de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 62/5 din 11 aprilie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Victoria Sîrbu de la Curtea de Apel Chișinău, gradul III (trei) de calificare.

Prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 217/15 din 11 mai 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 98/8 din 27 februarie 2024, se desemnează judecătorii Victoria Sîrbu de la Curtea de Apel Chișinău și Ion Pâcaleu de la Judecătoria Bălți, pentru participare în calitate de membri în Comisia pentru examenul de absolvire a candidaților la funcții de judecător sau procuror în temeiul vechimii în muncă, și judecătorul Maria Alexei de la Judecătoria Chișinău, în calitate de membru supleant în cadrul aceleiași Comisii. 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 13/2 din 17 februarie 2017, hotărîrile judecătoarei Sîrbu Victoria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 62/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Sîrbu Victoria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 33, menținute 21 - 63,63%;
2012 - cauze contestate 33, menținute 30 - 90,90%;
2013 - cauze contestate 58, menținute 44 - 75,86%;
2015 au fost contestate 16 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 14 ceea ce constituie 87,5%;
2016 (4 luni) au fost contestate 7 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 2 ceea ce constituie 28,57%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 606, casate 12 - 1,98%;
2012 - cauze examinate 504, casate 3 - 0,59%;
2013 - cauze examinate 431, casate 14 - 3,24%;
2015. din 117 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,41%.
2016 (4 luni), din 144 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,47%.

Potrivit Hotărârii nr. 923/37 din 20 decembrie 2016, doamna Victoria Sîrbu, judecător al Judecătoriei Chișinău, a fost numită membru în Grupul de lucru, referitor la elaborarea Studiului privind încrederea în sistemul judecătoresc.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 257/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău a următorilor judecători: Pruteanu Liuba, Țurcan Ion, Gîrbu Silvia, Sîrbu Victoria.

Conform Hotărârii nr. 48/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Sîrbu Victoria pentru participare la concursul pentru promovare la o instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Prin Hotărârea nr. 13/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 83 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 86/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Sîrbu Victoria la concurs, pentru transfer, în funcție de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 62/5 din 11 aprilie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Victoria Sîrbu de la Curtea de Apel Chișinău, gradul III (trei) de calificare.

Prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 217/15 din 11 mai 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 98/8 din 27 februarie 2024

Hotărârea nr. 241/21 din 08 septembrie 2020

Hotărârea nr. 257/13 din 11 aprilie 2017

Hotărârea nr. 48/8 din 31 martie 2017

Hotărârea nr. 13/2 din 17 februarie 2017

Hotărârea nr. 923/37 din 20 decembrie 2016

Hotărîrea nr. 62/5 din 11 aprilie 2014

Hotărîrea nr. 86/10 din 27 noiembrie 2014

Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015

Hotărîrea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

Hotărîrea nr. 217/15 din 11 mai 2010

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 13/2 din 17 februarie 2017, "în perioada anilor 2015-2016 (4 luni) de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Sîrbu Victoria".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 62/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Hîncești Sîrbu Victoria".

Prin Hotărârea nr. 122/6 din 30 iunie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Gorenștein Lev împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 342s-440p/m din 02 mai 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 07 aprilie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Braga Angela, Sîrbu Victoria, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 16/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Colisnicenco Eugeniu, administrator al SRL ”Coldin-DC”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1100s-1444p/m din 12 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 11 noiembrie 2022, 25 noiembrie 2022 și 30 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Guzun Maria, Sîrbu Victoria, Buhnaci Virgiliu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 65/3 din 23 martie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Timofte Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1150s-1516p/m din 22 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 26 noiembrie 2022 și 28 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Cotruță Iurie și Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 220/11 din 20 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Macovei Gheorghe reprezentantul S.C. ”Rapid-Expres” SRL împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 831s-1248p/m din 19 octombrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 07 septembrie 2020 asupra acțiunilor exjudecătorului Bulgac Lidia și ale judecătorilor Sîrbu Victoria, Buhnaci Virgiliu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 101/4 din 07 mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sobieski-Comerzan Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 265s-352p/m din 13 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 27 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Sîrbu Victoria, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2015-2016 în privinţa judecătorului nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 13/2 din 17 februarie 2017, "în perioada anilor 2015-2016 (4 luni) de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Sîrbu Victoria".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 62/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Hîncești Sîrbu Victoria".

Prin Hotărârea nr. 122/6 din 30 iunie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Gorenștein Lev împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 342s-440p/m din 02 mai 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 07 aprilie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Braga Angela, Sîrbu Victoria, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 16/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Colisnicenco Eugeniu, administrator al SRL ”Coldin-DC”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1100s-1444p/m din 12 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 11 noiembrie 2022, 25 noiembrie 2022 și 30 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Guzun Maria, Sîrbu Victoria, Buhnaci Virgiliu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 65/3 din 23 martie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Timofte Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1150s-1516p/m din 22 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 26 noiembrie 2022 și 28 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Cotruță Iurie și Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 220/11 din 20 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Macovei Gheorghe reprezentantul S.C. ”Rapid-Expres” SRL împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 831s-1248p/m din 19 octombrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 07 septembrie 2020 asupra acțiunilor exjudecătorului Bulgac Lidia și ale judecătorilor Sîrbu Victoria, Buhnaci Virgiliu de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 101/4 din 07 mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sobieski-Comerzan Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 265s-352p/m din 13 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 27 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Sîrbu Victoria, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2015-2016 în privinţa judecătorului nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 122/6 din 30 iunie 2023

Hotărârea nr. 16/1 din 28 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 65/3 din 23 martie 2023

Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 220/11 din 20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 101/4 din 07 mai 2020

Știri
 • Președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție a opt magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a opt magistrați, a comunicat agenţiei MOLDPRES Serviciul de presă al Președinției.
  Astfel, Diana Cristian a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni
  Tamara Boubătrîn a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni.
  Mihail Țurcan a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ștefan Vodă.
  Victoria Sîrbu a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a opt magistrați, a comunicat agenţiei MOLDPRES Serviciul de presă al Președinției.
  Astfel, Diana Cristian a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni
  Tamara Boubătrîn a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni.
  Mihail Țurcan a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ștefan Vodă.
  Victoria Sîrbu a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

  Pe un termen de 4 ani au fost numiți în funcție următorii magistrați:
  Ion Rabei - președinte al Judecătoriei Rîșcani;
  Vitalie Zaporojan - președinte al Judecătoriei Drochia.
  Pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcție următorii magistrați:
  Iurie Malcoci - judecător la Judecătoria Sîngerei;
  Vitalie-Silviu Midrigan - judecător la Judecătoria Botanica, municipiul  Chișinău.

   

   
 • Președintele Nicolae Timofti a semnat un decret de numire în funcție a trei magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat marți, 24 iunie a.c., la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a trei magistrați:

  Victoria Sârbu – judecător la Judecătoria Hâncești;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat marți, 24 iunie a.c., la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a trei magistrați:

  Victoria Sârbu – judecător la Judecătoria Hâncești;

  Alexandru Spoială – judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău;

  Diana Stănilă – judecător la Judecătoria Bălți.

  Ieri șeful statului a semnat și decretul privind reconfirmarea în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani a domnului Sergiu Godorogea.

   

   
 • Глава государства назначил на должность трех судей

  Президент Николай Тимофти подписал во вторник по предложению Высшего совета магистратуры указ о назначении на должность до достижения предельного возраста трех судей. Согласно указу, на должность судьи назначены:
  Виктория Сырбу (Хынчештский суд);.
  Александр Споялэ – (Суд сектора Чокана мун. Кишинев);.
  Диана Стэнилэ – (суд города Бельцы).
  Также вчера глава государства подписал указ о подтверждении Сергея Годороджи в должности судьи Рышканского суда.

  Президент Николай Тимофти подписал во вторник по предложению Высшего совета магистратуры указ о назначении на должность до достижения предельного возраста трех судей. Согласно указу, на должность судьи назначены:
  Виктория Сырбу (Хынчештский суд);.
  Александр Споялэ – (Суд сектора Чокана мун. Кишинев);.
  Диана Стэнилэ – (суд города Бельцы).
  Также вчера глава государства подписал указ о подтверждении Сергея Годороджи в должности судьи Рышканского суда.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU