Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Дутка Инна
Căutare avansată
sursa foto: zdg.md

Severin Viorica

Judecătorie Orhei, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 07 mai 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1638-VIII din 30 iunie 2020, doamna Viorica Severin a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 767/34 din 28 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova eliberarea doamnei Viorica SEVERIN din funcţia de judecător la Judecătoria Orhei, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1560-VII din 7 mai 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei.

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 7,20

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01.10.2002 - ajutor interimar al procurorului județului Orhei
01.08.2003 - procuror în procuratura raionului Orhei
27.11.2007 -  numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, Decret nr. 1397-IV
05.08.2009 - eliberată din funcția de judecător, Decret nr. 2297-IV
18.08.2009 - procuror în Procuratura raionului Orhei
07.05.2015 - numită, pe un teremen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Orhei

Data numirii în funcție: 07 mai 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1638-VIII din 30 iunie 2020, doamna Viorica Severin a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 767/34 din 28 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova eliberarea doamnei Viorica SEVERIN din funcţia de judecător la Judecătoria Orhei, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1560-VII din 7 mai 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei.

Instruire/Diplome

06-31 octombrie 2014 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 7,20

Activităţi profesionale pertinente

Activitatea juridică
01.10.2002 - ajutor interimar al procurorului județului Orhei
01.08.2003 - procuror în procuratura raionului Orhei
27.11.2007 -  numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, Decret nr. 1397-IV
05.08.2009 - eliberată din funcția de judecător, Decret nr. 2297-IV
18.08.2009 - procuror în Procuratura raionului Orhei
07.05.2015 - numită, pe un teremen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Orhei

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 15/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Viorica Severin de la Judecătoria Orhei, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 73/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Viorica Severin care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 14 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 28,57%;
2016 au fost contestate în total 40 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 18, ceea ce constituie 45%;
2017 au fost contestate în total 75 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 55 ceea ce constituie 73,33%;
2018 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 56 ceea ce constituie 86,15%;
2019 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 91,66%.
judecător de instrucţie
2017 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 47,61%;
2018 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 83,87%;
2019 au fost contestate în total 74 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 ceea ce constituie 51,35%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 355 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,6%;
2016, din 714 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,3%;
2017, din 1200 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,5%;
2018, din 425 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,17%;
2019, din 182 cauze examinate, 26 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,28%.
judecător de instrucţie:
2017, din 659 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 660 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,21%;
2019, din 847 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,77%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 15/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Viorica Severin de la Judecătoria Orhei, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Viorica Severin, Ion Dadu și Ludmila Iarmaliuc referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 73/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Viorica SEVERIN de la Judecătoria Orhei (sediul Orhei), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 49/4 din 12 martie 2015 a fost admisă participarea doamnei Severin Viorica la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 106/5 din 04 aprilie 2023, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătoarei de la Judecătoria Orhei, Viorica Severin.

Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătorului Viorica Severin.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 15/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Viorica Severin de la Judecătoria Orhei, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 73/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Viorica Severin care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 14 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 28,57%;
2016 au fost contestate în total 40 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 18, ceea ce constituie 45%;
2017 au fost contestate în total 75 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 55 ceea ce constituie 73,33%;
2018 au fost contestate în total 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 56 ceea ce constituie 86,15%;
2019 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 91,66%.
judecător de instrucţie
2017 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 47,61%;
2018 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 83,87%;
2019 au fost contestate în total 74 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 ceea ce constituie 51,35%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 355 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,6%;
2016, din 714 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,3%;
2017, din 1200 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,5%;
2018, din 425 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,17%;
2019, din 182 cauze examinate, 26 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,28%.
judecător de instrucţie:
2017, din 659 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 660 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,21%;
2019, din 847 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,77%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 15/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Viorica Severin de la Judecătoria Orhei, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Viorica Severin, Ion Dadu și Ludmila Iarmaliuc referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 73/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Viorica SEVERIN de la Judecătoria Orhei (sediul Orhei), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 49/4 din 12 martie 2015 a fost admisă participarea doamnei Severin Viorica la concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 106/5 din 04 aprilie 2023, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătoarei de la Judecătoria Orhei, Viorica Severin.

Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătorului Viorica Severin.

Hotărârea nr. 106/5 din 04 aprilie 2023

Hotărârea nr. 15/2 din 22 mai 2020

Hotărârea nr. 33/03 din 24 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018

Hotărârea nr. 73/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 49/4 din 12 martie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Viorica Severin nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit Hotărârii nr. 73/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Viorica Severin a fost intentată 1 procedură disciplinară, care a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 136/5 din 24 mai 2019, Completul de ехаminаrе аl contestațiiloг al Colegiului disciplinar a геsрins са neîntemeiată contestația dерusă de соndamnatul Сеrepanov Sегghеi îmроtгivа deciziei Inspecției judiciaгe nr. 311s - 276р/m din 01 аргiliе 2019, emisă ре mаginea acțiunilor judecătorului Judecătoriei Огhеi, sediul Сеntгаl, Viоriса Sеverin.

Prin hotărîrea Completului de admisibilitate nr.126/3 din 24 martie 2017, a fost admisă contestația declarată de către Roșca Iacob, anulată decizia Inspecției judiciare din 02 septembrie 2016, pe motiv că în acțiunile judecătorului Judecătoriei Orhei, Severin Viorica există unele bănuieli rezonabile privind comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.4 alin.(1) lit.i), p) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor - încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției; - alte manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în afara acestora, cu transmiterea cauzei disciplinare pentru examinare în şedinţa plenului Colegiului disciplinar. Potrivit Hotărârii nr. 26/4 din 05 mai 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Orhei, Severin Viorica, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Conform Hotărârii nr. 569/26 din 05 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Iacob Roșca împotriva hotărîrii Plenului Colegiului disciplinar nr. 26/4 din 05 mai 2017 și a menţinut hotărîrea Plenului Colegiului disciplinar nr. 26/4 din 05 mai 2017, emisă în privința judecătorului Severin Viorica de la Judecătoria Orhei.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 7 sesizări care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Viorica Severin nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit Hotărârii nr. 73/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Viorica Severin a fost intentată 1 procedură disciplinară, care a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 136/5 din 24 mai 2019, Completul de ехаminаrе аl contestațiiloг al Colegiului disciplinar a геsрins са neîntemeiată contestația dерusă de соndamnatul Сеrepanov Sегghеi îmроtгivа deciziei Inspecției judiciaгe nr. 311s - 276р/m din 01 аргiliе 2019, emisă ре mаginea acțiunilor judecătorului Judecătoriei Огhеi, sediul Сеntгаl, Viоriса Sеverin.

Prin hotărîrea Completului de admisibilitate nr.126/3 din 24 martie 2017, a fost admisă contestația declarată de către Roșca Iacob, anulată decizia Inspecției judiciare din 02 septembrie 2016, pe motiv că în acțiunile judecătorului Judecătoriei Orhei, Severin Viorica există unele bănuieli rezonabile privind comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.4 alin.(1) lit.i), p) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor - încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției; - alte manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în afara acestora, cu transmiterea cauzei disciplinare pentru examinare în şedinţa plenului Colegiului disciplinar. Potrivit Hotărârii nr. 26/4 din 05 mai 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Orhei, Severin Viorica, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Conform Hotărârii nr. 569/26 din 05 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Iacob Roșca împotriva hotărîrii Plenului Colegiului disciplinar nr. 26/4 din 05 mai 2017 și a menţinut hotărîrea Plenului Colegiului disciplinar nr. 26/4 din 05 mai 2017, emisă în privința judecătorului Severin Viorica de la Judecătoria Orhei.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 7 sesizări care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 136/5 din 24 mai 2019

Hotărârea nr. 569/26 din 05 septembrie 2017

Hotărârea nr. 26/4 din 05 mai 2017

Știri
 • Președintele raionului Orhei, pe banca acuzaților: Magistrata care va examina cauza penală, de învinuire a lui Țurcanu pentru conducerea autovehiculului în stare de ebrietate, l-a achitat anterior pe Constantin Țuțu

  Președintele raionului Orhei Dinu Țurcanu se va prezenta, săptămâna viitoare, în fața instanței de judecată, în dosarul privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe. Mai exact, pentru marți, 19 septembrie, este programată prima ședință – de pregătire a cauzei.

  Dinu Țurcanu este învinuit de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, pentru care ar putea să fie pedepsit cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

  Președintele raionului Orhei Dinu Țurcanu se va prezenta, săptămâna viitoare, în fața instanței de judecată, în dosarul privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe. Mai exact, pentru marți, 19 septembrie, este programată prima ședință – de pregătire a cauzei.

  Dinu Țurcanu este învinuit de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, pentru care ar putea să fie pedepsit cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

  Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, cauza penală va fi examinată de către magistrata Viorica Severin, de la judecătoria Orhei, despre care ZdG a scris în luna mai 2016, în contextul achitării fostului deputat Constantin Țuțu în dosarul penal deschis în aprilie 2012 după omorul lui Alexei Veretca în curtea unui restaurant din Codrii Orheiului.

   

  Dosarul se află, din februarie 2020, la Curtea de Apel Chișinău, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a dispus rejudecarea cauzei de către instanța de apel.

  Atunci, Viorica Severin a examinat cauza alături de alți doi judecători. Aceasta a fost numită judecătoare chiar în perioada în care se examina dosarul, în mai 2015, înlocuind-o pe Viorelia Varaniţa, care s-a transferat, tot în timp ce dosarul deja se examina, la Judecătoria Botanica. Viorica Severin a fost, până la numirea în funcţia de judecător, procuror la Procuratura Orhei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat cererea de demisie a judecătoarei Viorica Severin, de la Judecătoria Orhei, sediul central, la sfârșitul lunii noiembrie 2017, doar că peste câteva zile magistrata și-a retras cererea și a continuat activitatea.

  ZdG l-a contactat pe Dinu Țucanu, dar acesta nu a răspuns la apeluri.

  Președintelui raionului Orhei, care a fost depistat de oamenii legii în stare de ebrietate cu grad avansat la volanul automobilului, i-a fost suspendat permisul de conducere.

  Potrivit surselor ZdG, Judecătoria Orhei a hotărât miercuri, 9 august, suspendarea dreptului lui Țurcanu de a conduce vehicule în perioada în care este cercetat pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică.

  ZdG a scris luni, 7 august, că potrivit imaginilor publicate de Poliție, Țucanu pare să fi fost oprit în trafic după un eveniment organizat de partidul declarat neconstituțional Șor. Este vorba despre festivalul Chitarelor, organizat în perioada 4-5 august, în comuna Jora de Mijloc.

  Testul cu aparatul Drager a arătat că, în cazul președintelui raionului Orhei, concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat era de 0,53 md/l, adică era în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat.

  Atunci, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a comunicat că 52 de conducători de vehicule au fost depistați în stare de ebrietate în weekend, „inclusiv un președinte de raion”. Conform surselor ZdG, președintele de raion este Dinu Țurcanu, reprezentant al fostului partid Șor.

  Potrivit legii, prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sânge de la 0,5 g/l şi mai mult sau concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l şi mai mult.

  Totodată, Codul penal prevede că conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante şi/sau de alte substanţe cu efecte similar se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.
  Sursa: zdg.md

   
   

   

 • Mişcări suspecte printre judecătorii care l-au achitat pe Constantin Ţuţu

  Vineri, 13 mai 2016, depu­ta­tul demo­crat Con­stan­tin Ţuţu a fost achi­tat în dosa­rul penal des­chis în apri­lie 2012 după omo­rul lui Ale­xei Veretca în cur­tea unui res­ta­u­rant din Codrii Orhe­iu­lui. De pedepse au scă­pat toţi figu­ranţii din dosar, cu exce­pţia lui Ion Corco­del, cel care a recu­nos­cut că l-a împu­ş­cat pe Veretca şi care s-a ales cu opt ani de închi­soare.

  Mem­brii com­ple­tu­lui de jude­cată care l-a achi­tat pe depu­tat au fost, în ulti­mii ani, pro­ta­go­ni­ş­tii unor cazuri cel puţin neo­bi­ş­nu­ite. Unul din­tre jude­că­tori a fost înlo­cuit, pe par­curs, altul s-a ales cu un dosar penal, în timp ce biroul celui de-al tre­i­lea magis­trat a fost incen­diat.

  Sen­tinţa Jude­că­to­riei Orhei în dosa­rul omo­ru­lui lui Ale­xei Veretca a fost emisă de trei jude­că­tori: Ser­giu Pro­cop­ciuc, Vasile Negruţă şi Viorica Seve­rin.

  Vineri, 13 mai 2016, depu­ta­tul demo­crat Con­stan­tin Ţuţu a fost achi­tat în dosa­rul penal des­chis în apri­lie 2012 după omo­rul lui Ale­xei Veretca în cur­tea unui res­ta­u­rant din Codrii Orhe­iu­lui. De pedepse au scă­pat toţi figu­ranţii din dosar, cu exce­pţia lui Ion Corco­del, cel care a recu­nos­cut că l-a împu­ş­cat pe Veretca şi care s-a ales cu opt ani de închi­soare.

  Mem­brii com­ple­tu­lui de jude­cată care l-a achi­tat pe depu­tat au fost, în ulti­mii ani, pro­ta­go­ni­ş­tii unor cazuri cel puţin neo­bi­ş­nu­ite. Unul din­tre jude­că­tori a fost înlo­cuit, pe par­curs, altul s-a ales cu un dosar penal, în timp ce biroul celui de-al tre­i­lea magis­trat a fost incen­diat.

  Sen­tinţa Jude­că­to­riei Orhei în dosa­rul omo­ru­lui lui Ale­xei Veretca a fost emisă de trei jude­că­tori: Ser­giu Pro­cop­ciuc, Vasile Negruţă şi Viorica Seve­rin.

  Pro­cop­ciuc este jude­că­tor la Orhei din 2001. În 2006, a fost desem­nat jude­că­tor până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În octom­brie 2014, biroul magis­tra­tu­lui, care este şi preşe­dinte al com­ple­tu­lui de jude­cată care a exa­mi­nat dosa­rul, a fost incen­diat. Atunci, acesta nu exclu­dea fap­tul că incen­diul s-ar fi pro­dus intenţio­nat, pen­tru a nimici pro­bele din această cauză penală. Soli­ci­tat de ZdG, Pro­cop­ciuc a spus că, astăzi, deşi a tre­cut un an şi jumă­tate de la inci­dent, nu cunoa­şte încă moti­vul incen­di­u­lui. El susţine că din dis­cu­ţi­ile pe care le-a avut cu pro­cu­ro­rii, care au des­chis un dosar penal pe mar­gi­nea cazu­lui, i s-a spus că dosa­rul este „sus­pen­dat”. „Nu cunosc moti­vele sus­pen­dă­rii. Pro­cu­ro­rii mi-au spus că este sus­pen­dat, nefi­ind sta­bi­lite per­soa­nele. Dacă se inten­tase dosar penal, înseamnă că a fost cu intenţie. Nu vă pot spune dacă acel incen­diu a fost legat de dosa­rul cu crima din Codrii Orhe­iu­lui. Mă abţin de la comen­ta­rii. Sunt dife­rite ver­siuni. Asu­pra mea, cât am exa­mi­nat acest dosar, nu s-au făcut careva pre­siuni, de niciun fel”, ne-a zis Pro­cop­ciuc. Ser­giu Bodo­rin, pro­cu­ror de Orhei, ne-a zis că nu cunoa­şte numele pro­cu­ro­ru­lui care con­duce urmă­ri­rea penală în dosa­rul incen­di­e­rii biro­u­lui jude­că­to­ru­lui Pro­cop­ciuc, îndemnându-ne să ne adre­săm la Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Orhei. Aici ni s-a spus că dosa­rul există, dar făp­ta­şii nu au fost încă iden­ti­fi­caţi.

  Din com­po­nenţa com­ple­tu­lui de jude­cată care l-a achi­tat pe Ţuţu au mai făcut parte magis­tra­ţii Vasile Negruţă şi Viorica Seve­rin. Pri­mul, în timp ce exa­mina acest dosar, s-a ales şi el cu un dosar penal, fiind învi­nuit de pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie de emi­te­rea cu bună şti­inţă a unei hotă­râri ile­gale. Dosa­rul a fost tri­mis în jude­cată la sfârşit de 2015, fiind exa­mi­nat la Jude­că­to­ria Dubă­sari. Negruţă, după ce a par­ti­ci­pat la pro­nu­nţa­rea sen­tinţei în dosa­rul Veretca, a ple­cat în con­ce­diu. Vic­tor Mun­tean, pro­cu­ro­rul care ges­tio­nează dosa­rul magis­tra­tu­lui Negruţă, între­bat dacă ar exista o legă­tură între dosa­rul pe numele jude­că­to­ru­lui şi dosa­rul pe care acesta îl exa­mina, ne-a zis: „Nu pot comenta şi nu pot să vă dau un răs­puns la între­bare. Nu vă pot spune, pen­tru că acest dosar penal a fost tri­mis în jude­cată încă în 2015…”

  Al tre­i­lea jude­că­tor din com­plet a fost Viorica Seve­rin. Aceasta a fost numită jude­că­toare chiar în peri­oada în care se exa­mina dosa­rul, în mai 2015, înlocuind-o pe Vio­re­lia Vara­niţa, care s-a trans­fe­rat, tot în timp ce dosa­rul deja se exa­mina, la Jude­că­to­ria Bota­nica. Viorica Seve­rin a fost, până la numi­rea în fun­cţia de jude­că­tor, pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tura Orhei. „Schim­bul de jude­că­tori a fost teme­i­nic, pen­tru că dna Vara­niţa a ple­cat, s-a trans­fe­rat. Evi­dent, a fost numit alt jude­că­tor. Des­pre dosa­rul penal al lui Negruţă nu pot să spun nimic. Da, aici îs multe lucruri ciu­date. Dar, d-lui este în con­ce­diu”, a pre­ci­zat jude­că­to­rul Ser­giu Pro­cop­ciuc, soli­ci­tat de ZdG.

  Decizie după patru ani

  După zeci de şedinţe de jude­cată şi un lung şir de amâ­nări, pe 13 mai 2016, Jude­că­to­ria Orhei a pro­nu­nţat o sen­tinţă pe cazul omo­ru­lui de la Orhei. Depu­ta­tul Con­stan­tin Ţuţu, a cărui acu­za­ţie a fost reca­li­fi­cată în huli­ga­nism, a fost achi­tat pe motiv că „fapta incul­pa­tu­lui nu întru­neşte ele­men­tele infra­cţiu­nii”. Basma curată au scă­pat şi Oleg Pru­teanu, Dmi­tri Colo­mei­ciuc şi Vasile Cojo­caru. Doar unul din­tre incul­paţi a fost con­dam­nat la opt ani de închi­soare. Este vorba des­pre Ion Corco­del, cel care a recu­nos­cut că a tras în Veretca. Chiar şi aşa, nici măcar Corco­del nu a ajuns după gra­tii. Până la intra­rea sen­tinţei în vigoare, lui Corco­del i s-a apli­cat măsura pre­ven­tivă obli­ga­ti­vi­ta­tea de a nu părăsi ţara, aces­tuia fiindu-i retras paşa­por­tul.

  Denis Rotaru, pro­cu­ro­rul care s-a ocu­pat de acest caz, afirmă că după ce va lua cunoş­tinţă de hotă­rârea moti­vată va decide ce acţiuni să între­prindă în con­ti­nu­are. „Sen­tinţele instanţe­lor de jude­cată nu se comen­tează, ele sau se exe­cută, sau se atacă, dar cu sigu­ranţă nu sunt de acord cu achi­ta­rea. Tre­buie să văd întâi de ce instanţa de jude­cată a reca­li­fi­cat acţiu­nile lui Corco­del şi i-a achi­tat pe cei­la­lţi”, a menţio­nat pro­cu­ro­rul.

  „N-o să schimbe nimic”

  Roman Zado­i­nov, avo­ca­tul fami­liei Veretca, afirmă că instanţa a luat o deci­zie con­trară pro­be­lor din dosar. „Din mate­ri­a­lele dosa­ru­lui, din depo­zi­ţi­ile mar­to­ri­lor ocu­lari rezultă că Veretca a fost ata­cat de către un grup de 15 per­soane îna­r­mate care împu­ş­cau în dire­cţia lui. L-au omorât pe el şi l-au bătut pe Mat­co­vschi. Toţi 15 bănu­iţi au fugit de la faţa locu­lui şi au fost fugari timp de 3-4 săp­tămâni. Ei au venit din timp cu vreo şapte auto­mo­bile, au încăr­cat armele de foc şi îl aştep­tau pe Ale­xei Veretca. Şi până la urmă instanţa de jude­cată îi achită pe toţi din cauză că ei erau în legi­timă apă­rare. Dar ei au fost ata­ca­to­rii, deci nu poate fi vorba de nicio legi­timă apă­rare. Este vorba des­pre un atac armat asu­pra unei per­soane”, susţine avo­ca­tul.

  Con­tac­tat de ZdG, Iurie Mat­co­vschi, vic­timă a ace­lei întâm­plări, se arată şi el nemulţu­mit de deci­zia instanţei, des­pre care spune că este una inco­rectă. „Păi nu ştiţi cum? N-aţi văzut cum? Totu-i… Clar că eu cunosc cum a fost, dar ce folos? La câţi am spus şi… n-o să schimbe nimic”.

  Depu­ta­tul Con­stan­tin Ţuţu nu a dorit să comen­teze deci­zia jude­că­to­ri­lor prin care el a fost absol­vit de orice vină. „Eu am răs­puns la toate între­bă­rile. Mă scu­zaţi”, ne-a spus depu­ta­tul, urându-ne o zi bună! Am reve­nit, doar că şi de această dată Ţuţu a fost la fel de suc­cint. „V-am rugat şi vă mai spun o dată, nu mă tele­fo­naţi, că sunt într-o şedinţă acum. Am răs­puns la toate între­bă­rile. Vă rog fru­mos, aveţi puţin res­pect! O zi bună”.

  Vasile Pru­teanu, avo­ca­tul lui Con­stan­tin Ţuţu, se arată însă mulţu­mit de deci­zia instanţei, spu­nând că ast­fel s-a făcut drep­tate.
  sursa: zdg.md

 • Judecătoria Orhei are un nou magistrat DETALII

  Un nou magistrat a fost numit la Judecătoria Orhei prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti. Viorica Severin , care până în prezent a activat în cadrul Procuraturii Orhei, a fost numită în calitate de judecător pentru o perioadă de cinci ani.
  Potrivit datelor CSM, Viorica Severin şi-a început activitatea în procuratură în anul 2002, în noiembrie 2007 a fost numită pentru 5 ani judecător la Judecătoria Sîngerei, dar în august 2008 a fost eliberată din această funcţie şi a revenit la Procuratura Orhei.

  Un nou magistrat a fost numit la Judecătoria Orhei prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti. Viorica Severin , care până în prezent a activat în cadrul Procuraturii Orhei, a fost numită în calitate de judecător pentru o perioadă de cinci ani.
  Potrivit datelor CSM, Viorica Severin şi-a început activitatea în procuratură în anul 2002, în noiembrie 2007 a fost numită pentru 5 ani judecător la Judecătoria Sîngerei, dar în august 2008 a fost eliberată din această funcţie şi a revenit la Procuratura Orhei.

   

 • Trei instanțe de judecată au președinți noi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a trei președinți de instanțe, a unui vicepreședinte și a trei judecători.
  Totodată, pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcția de judecător Viorica Severin la Judecătoria Orhei, Ion Dadu la Judecătoria Hâncești, iar Marcela Nicorici la Judecătoria Florești.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a trei președinți de instanțe, a unui vicepreședinte și a trei judecători.
  Totodată, pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcția de judecător Viorica Severin la Judecătoria Orhei, Ion Dadu la Judecătoria Hâncești, iar Marcela Nicorici la Judecătoria Florești.

   
 • Întâlnirea grupului de lucru de la Orhei privind problemele copiilor cu comportament delincvent

  Astăzi Grupul de lucru regional de la Orhei s-a întrunit în cea de a doua ședință, tematica discuțiilor s-a referit asupra mecanismului actual de interacțiune între actorii implicați în lucrul cu minorii care manifesta un comportament delincvent precum și a copiilor martori implicați în procesul penal.
  Potrivit datelor furnizate de către dna Severin Viorica, Procuror în Procuratura r.nl Orhei (membru a grupului de lucru) în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost instrumentate 89 de cauze penale cu implicarea a 104 minori. În timp ce în aceiași perioada în vizorul Comisariatului raional de politie s-au aflat 8 minori cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani și 38 minori cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani.

  Astăzi Grupul de lucru regional de la Orhei s-a întrunit în cea de a doua ședință, tematica discuțiilor s-a referit asupra mecanismului actual de interacțiune între actorii implicați în lucrul cu minorii care manifesta un comportament delincvent precum și a copiilor martori implicați în procesul penal.
  Potrivit datelor furnizate de către dna Severin Viorica, Procuror în Procuratura r.nl Orhei (membru a grupului de lucru) în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost instrumentate 89 de cauze penale cu implicarea a 104 minori. În timp ce în aceiași perioada în vizorul Comisariatului raional de politie s-au aflat 8 minori cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani și 38 minori cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU