Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Melinteanu Iurie
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Talmaci Iana

Judecătorie Străşeni, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Potrivit Hotărîrii CSM nr. 381/17 din 31 mai 2016, se suspendă judecătorul Iana Talmaci din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 27 iunie 2016 pînă la 28 martie 2019 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1709-VII din 05 august 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Strășeni. 

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 - examenul la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, media generală - 6,90

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1994 - șefă a arhivei Judecătorie raionale Soroca, transferă mai tîrziu în funcția de grefier în aceeși instanță
29.11.1996 - laborant superior al facultății r. 1 a Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare”
07.04.1997 - grefier, Tribunalul Chișinău
01.08.2001 - avocat stagiar Biroul Asociat ”Bodrug A”
23.12.2002 - jurisconsult Holdingul ”Chișinău Coninvest” S.A.
29.03.2004 - referent al judecătorului în Colegiul Civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
24.07.2008 - avocat BAA ”Colțov și Mișin

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Potrivit Hotărîrii CSM nr. 381/17 din 31 mai 2016, se suspendă judecătorul Iana Talmaci din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 27 iunie 2016 pînă la 28 martie 2019 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1709-VII din 05 august 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Strășeni. 

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 - examenul la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, media generală - 6,90

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1994 - șefă a arhivei Judecătorie raionale Soroca, transferă mai tîrziu în funcția de grefier în aceeși instanță
29.11.1996 - laborant superior al facultății r. 1 a Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare”
07.04.1997 - grefier, Tribunalul Chișinău
01.08.2001 - avocat stagiar Biroul Asociat ”Bodrug A”
23.12.2002 - jurisconsult Holdingul ”Chișinău Coninvest” S.A.
29.03.2004 - referent al judecătorului în Colegiul Civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
24.07.2008 - avocat BAA ”Colțov și Mișin

 

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 40/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Iana Talmaci de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
- în anul 2016 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 58,33%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2016 din 23 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2018, din 445 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,12%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 40/4 din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Iana Talmaci de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 76 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 23/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Talmaci Iana la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE

Prin Hotărârea nr. 332/19 din 06 August 2019, Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pentru participare la conferinţa internaţională cu genericul ”Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern”, ce va avea loc în perioada 29 august 2019 – 31 august 2019 la Tîrgu Mureş, România, următorii judecători:
- Cupcea Veronica, preşedintele Judecătoriei Orhei;
- Buhnaci Virgiliu, judecător la Curtea de Apel Chişinău;
- Talmaci Iana, judecător la Judecătoria Străşeni (sediul Călăraşi);
- Stratulat Gheorghe, judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 204/10 din 17 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Iana Talmaci de la Judecătoria Strășeni pentru participare la lucrările Congresului XXIII mondial al executorilor judecătorești, care se va desfăşura în perioada 02-10 mai 2018 în orașul Bangkok, Thailanda.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 199/11 din 28 Mai 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Iana Talmaci, Judecătoria Străşeni.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 40/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Iana Talmaci de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
- în anul 2016 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 58,33%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2016 din 23 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2018, din 445 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,12%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 40/4 din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Iana Talmaci de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 76 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 23/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Talmaci Iana la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 332/19 din 06 August 2019, Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pentru participare la conferinţa internaţională cu genericul ”Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern”, ce va avea loc în perioada 29 august 2019 – 31 august 2019 la Tîrgu Mureş, România, următorii judecători:
- Cupcea Veronica, preşedintele Judecătoriei Orhei;
- Buhnaci Virgiliu, judecător la Curtea de Apel Chişinău;
- Talmaci Iana, judecător la Judecătoria Străşeni (sediul Călăraşi);
- Stratulat Gheorghe, judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 204/10 din 17 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Iana Talmaci de la Judecătoria Strășeni pentru participare la lucrările Congresului XXIII mondial al executorilor judecătorești, care se va desfăşura în perioada 02-10 mai 2018 în orașul Bangkok, Thailanda.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 199/11 din 28 Mai 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Iana Talmaci, Judecătoria Străşeni.

 

Hotărârea nr. 332/19 din 06 August 2019

Hotărârea nr. 40/4 din 12 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 199/11 din 28 Mai 2019

Hotărârea nr. 204/10 din 17 aprilie 2018

Hotărîrea nr. 23/1 din 19 februarie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare a anilor 2016-2018, în privința judecătorului Iana Talmaci nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), nu au fost înregistrate sesizări.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare a anilor 2016-2018, în privința judecătorului Iana Talmaci nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), nu au fost înregistrate sesizări.

 

Știri
 • Președintele Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 14 magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Doamnele Tatiana Bivol și Olesea Țurcan – judecători la  Judecătoria  Râșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Domnul Vladimir Brașoveanu – judecător la Curtea de Apel Chișinău;

  Domnii Vitalie Budeci și Roman Pascari – judecători la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamnele Ioana Chironeț și Iraida Secrieru – judecător i la Judecătoria  Ciocana, municipiul Chișinău , pe un termen de cinci ani;

  Doamna Iana Talmaci – judecător la  Judecătoria  Strășeni, pe un termen de  cinci  ani.
  sursa: presedinte.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU