Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Dorina Cebanița
Căutare avansată
foto: inj.md

Şchiopu Vasile

Judecătorie Ungheni, Președinte

Date biografice

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 47-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Vasile ȘCHIOPU se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Ungheni.

Potrivit Hotărârii nr. 816/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului Vasile Șchiopu, în funcţia de preşedinte la Judecătoria Ungheni, pe un termen de 4 ani, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii nr. 438/19 din 21 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte la Judecătoria Ungheni, Vasile Șchiopu, începînd cu 23 iunie 2016 pînă la suplinirea funcției vacante.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 47-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Vasile ȘCHIOPU se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Ungheni.

Potrivit Hotărârii nr. 816/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului Vasile Șchiopu, în funcţia de preşedinte la Judecătoria Ungheni, pe un termen de 4 ani, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii nr. 438/19 din 21 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte la Judecătoria Ungheni, Vasile Șchiopu, începînd cu 23 iunie 2016 pînă la suplinirea funcției vacante.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 124-VII din 14 iunie 2012 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Ungheni.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2093-IV din 29 ianuarie 2009 numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1588-III din 17 decembrie 2003 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 17/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - 31 hotărîriîincheieri contestate, 14 menținute - 45,16%
2013 - 29 hotărîri/încheieri contestate, 17 menținute - 58,62%
2014 - 19 hotărîri/încheieri contestate, 10 menținute - 52,63%
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 450 cauze examinate, 16 hotărîri/încheieri casate - 3,55%
2013 - 346 cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri casate - 3,75%
2014 - 403 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri casate - 2,23%

Prin Hotărârea nr. 137/7 din 06 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Vasile Șchiopu, la seminarul de formare profesională româno-moldovenesc cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și penale. Aspecte comparative Republica Moldova-România”, care va avea loc la 16 martie 2018 în municipiul Iași, România.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura domnului Vasile Șchiopu, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Prin Hotărîrea nr. 11/4 din 31 martie 2016, a fost admisă candidatura judecătorului Șchiopu Vasile, pentru participare la concursul, pentru numirea în funcția de președinte al instanței judecătorești.

Prin Hotărîrea nr. 17/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 16/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 65 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 85/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova conferirea distincţiei de stat ”Gloria muncii” judecătorului Șișcanu Grigore (Judecătoria Ungheni).

Prin Hotărârea nr. 414/21 din 16 Octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova conferirea distincţiei de stat ”Gloria muncii” următorilor judecători: 
Cernat Nina (Curtea de Apel Chișinău); 
Țurcan Lilia (Judecătoria Edineț); 
Șchiopu Vasile (Judecătoria Ungheni).

Potrivit Hotărîrii nr. 127/6 din 01 martie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturii a conferit  judecătorului Șchiopu Vasile,  gradul II (doi) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 116/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărîrea nr. 163/7 din 21 mai 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care a  confirmat gradul IV (patru) de calificare deținut de judecătrul Vasile Șchiopu. 

Cauze CtEDO

Conform Hotărîrii nr. 17/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2012 - 31 hotărîriîincheieri contestate, 14 menținute - 45,16%
2013 - 29 hotărîri/încheieri contestate, 17 menținute - 58,62%
2014 - 19 hotărîri/încheieri contestate, 10 menținute - 52,63%

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate

2012 - 450 cauze examinate, 16 hotărîri/încheieri casate - 3,55%
2013 - 346 cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri casate - 3,75%
2014 - 403 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri casate - 2,23%

Prin Hotărârea nr. 137/7 din 06 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Vasile Șchiopu, la seminarul de formare profesională româno-moldovenesc cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și penale. Aspecte comparative Republica Moldova-România”, care va avea loc la 16 martie 2018 în municipiul Iași, România.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura domnului Vasile Șchiopu, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Prin Hotărîrea nr. 11/4 din 31 martie 2016, a fost admisă candidatura judecătorului Șchiopu Vasile, pentru participare la concursul, pentru numirea în funcția de președinte al instanței judecătorești.

Prin Hotărîrea nr. 17/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.


Prin Hotărîrea nr. 16/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 65 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 85/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova conferirea distincţiei de stat ”Gloria muncii” judecătorului Șișcanu Grigore (Judecătoria Ungheni).

Prin Hotărârea nr. 414/21 din 16 Octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova conferirea distincţiei de stat ”Gloria muncii” următorilor judecători: 
Cernat Nina (Curtea de Apel Chișinău); 
Țurcan Lilia (Judecătoria Edineț); 
Șchiopu Vasile (Judecătoria Ungheni).

Potrivit Hotărîrii nr. 127/6 din 01 martie 2016,  Consiliul Superior al Magistraturii a conferit  judecătorului Șchiopu Vasile,  gradul II (doi) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 116/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărîrea nr. 163/7 din 21 mai 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care a  confirmat gradul IV (patru) de calificare deținut de judecătrul Vasile Șchiopu. 

 

Hotărârea nr. 85/5 din 12 Martie 2019

Hotărârea nr. 414/21 din 16 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 137/7 din 06 martie 2018

Hotărârea nr. 349/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 16/2 din 13 februarie 2015

Hotărîrea nr. 17/2 din 13 februarie 2015

Hotărîrea nr. 116/10 din 13 martie 2012

Hotărîrea nr. 163/7 din 21 mai 2009

Hotărîrea nr. 127/6 din 01 martie 2016

Hotărîrea nr. 11/4 din 31 martie 2016

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 17/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Vasile Șchiopu".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiţii neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 17/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Vasile Șchiopu".Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiţii neîntemeiate.

 
Știri
 • Un avocat, doi judecători și un fost procuror, au primit ordinul Gloria Muncii. Cine sunt aceștia

  Doi magistrați, un avocat și un fost procuror au primit ordinul Gloria Muncii. Aceștia sunt membrul Consiliul Superior al Magistraturii și judecătorul Curții de Apel Chișinău Nina Cernat, președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, avocatul Dumitru Bevza și fostul procuror Raisa Guzun. Decretul privind oferirea distincțiilor a fost publicat, astăzi, în Monitorul Oficial.

  Nina Cernat și-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 1990, exercitându-și atribuțiile la instanțele de toate nivelurile și a deținut inclusiv funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Din anul 2012, Nina Cernat este judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar începând cu 2017, este membru al Consiliul Superior al Magistraturii. Magistrata deține gradul superior de calificare, Diploma de Onoare a CSM și titlul onorific “Veteran al sistemului judiciar”.

  Doi magistrați, un avocat și un fost procuror au primit ordinul Gloria Muncii. Aceștia sunt membrul Consiliul Superior al Magistraturii și judecătorul Curții de Apel Chișinău Nina Cernat, președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, avocatul Dumitru Bevza și fostul procuror Raisa Guzun. Decretul privind oferirea distincțiilor a fost publicat, astăzi, în Monitorul Oficial.

  Nina Cernat și-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 1990, exercitându-și atribuțiile la instanțele de toate nivelurile și a deținut inclusiv funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Din anul 2012, Nina Cernat este judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar începând cu 2017, este membru al Consiliul Superior al Magistraturii. Magistrata deține gradul superior de calificare, Diploma de Onoare a CSM și titlul onorific “Veteran al sistemului judiciar”.

  Vasile Șchiopu, şi-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 2003, la Judecătoria Ungheni, instanță la care exercită funcția de președinte din anul 2012. Judecătorul deține gradul II de calificare și a primit Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Amintim că, recent Consiliul Superior al Magistraturii a propus președintelui ca trei magistrați să primească acestă distincție de stat. În listă mai era inclusă președinta Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan.

  Conform informațiilor publice disponibile, apărătorul care a primit distincția de stat Gloria Muncii, Dumitru Bevza, deține licența de avocat din anul 2002 și activează în cadrul Baroului de Avocați Comrat. Totodată, Raisa Guzun are o experiență de peste 22 de ani de activitate în autoritățile de drept, dintre care aproximativ 18 ani a lucrat în procuratură.

  Conform ordinului publicat, conferențiarul universitar, doctorul în drept, Grigore Fiodorov, a primit Ordinul de Onoare. Acesta are o experiență profesională de aproximativ 50 de ani, iar anterior a primit distincția Gloria Muncii. De asemenea, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie, Dumitru Postovan, a primit titlul onorific Om Emerit.
  Sursa: bizlaw.md

 • Un membru al CSM și doi președinți de instanță ar putea primi distincția de stat ”Gloria muncii”. Cine sunt aceștia

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să propună președintelui ca trei judecători să primească distincția de stat ”Gloria muncii”. Și anume, este vorba despre magistrații Nina Cernat, de la Curtea de Apel Chișinău, Lilia Țurcan, de la Judecătoria Edineț și Vasile Șchiopu, de la Judecătoria Ungheni. Nominalizarea judecătorilor a fost făcută de către președintele CSM, Victor Micu.

  Distincția ar urma să fie acordată în semn de recunoştinţă, pentru merite și succese deosebite în activitate şi contribuţia remarcabilă la consolidarea sistemului judecătoresc, spirit de iniţiativă și promovarea reformelor în justiţie.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să propună președintelui ca trei judecători să primească distincția de stat ”Gloria muncii”. Și anume, este vorba despre magistrații Nina Cernat, de la Curtea de Apel Chișinău, Lilia Țurcan, de la Judecătoria Edineț și Vasile Șchiopu, de la Judecătoria Ungheni. Nominalizarea judecătorilor a fost făcută de către președintele CSM, Victor Micu.

  Distincția ar urma să fie acordată în semn de recunoştinţă, pentru merite și succese deosebite în activitate şi contribuţia remarcabilă la consolidarea sistemului judecătoresc, spirit de iniţiativă și promovarea reformelor în justiţie.

  Conform deciziei CSM, Nina Cernat și-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 1990, exercitându-și atribuțiile la instanțele de toate nivelurile și a deținut inclusiv funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Din anul 2012, Nina Cernat este judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar în prezent, începând cu 2017, este membru al Consiliul Superior al Magistraturii. Magistrata deține gradul superior de calificare, Diploma de Onoare a CSM și titlul onorific “Veteran al sistemului judiciar”.

  Lilia Țurcan a fost numită în funcția de judecător în anul 1994, la instanța din Dondușeni. Aici a exercitat și funcția de președinte pentru o perioadă de aproximativ șapte ani. Din anul 2017, magistrata este președinte al Judecătoriei Edineț. În martie 2018, Liliei Țurcan i-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Cel de-al treilea magistrat, Vasile Șchiopu, şi-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 2003, la Judecătoria Ungheni, instanță la care exercită funcția de președinte din anul 2012. Judecătorul deține gradul II de calificare și a primit Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

  În decizia aprobată, CSM menționează că magistrații nominalizați activează o perioadă îndelungată în sistemul judecătoresc şi au dat dovadă de calificare profesională înaltă, competență, cunoștințe profunde în ramurile de drept practicate, responsabilitate și perseverență. Aceștia au contribuit activ la promovarea și implementarea reformelor în sectorul justiției, precum și la sporirea calității actului de justiție.
  Sursa: bizlaw.md

 • Cine sunt JUDECĂTORII acceptați de Dodon în funcții pentru următorii patru ani

  Deși a respins candidaturile a zece judecători la funcțiile de vicepreședinți și președinți de instanțe, șeful statului Igor Dodon a acceptat, săptămâna trecută, să le ofere un mandat de patru ani altor 11 magistrați din R. Moldova - șase președinți de instanțe și cinci vicepreședinți. 

  Este vorba de Dumitru Gherasim, numit în funcția de președinte la Judecătoria Bălți, Gheorghe Burdujan - șef la Judecătoria Cimișlia, Dmitri Fujenco - la Judecătoria Cahul, Marcel Soficiuc - la Judecătoria Soroca, Vasile Șchiopu - la Judecătoria Ungheni, și Veronica Cupcea - la Judecătoria Orhei. 

  Deși a respins candidaturile a zece judecători la funcțiile de vicepreședinți și președinți de instanțe, șeful statului Igor Dodon a acceptat, săptămâna trecută, să le ofere un mandat de patru ani altor 11 magistrați din R. Moldova - șase președinți de instanțe și cinci vicepreședinți. 

  Este vorba de Dumitru Gherasim, numit în funcția de președinte la Judecătoria Bălți, Gheorghe Burdujan - șef la Judecătoria Cimișlia, Dmitri Fujenco - la Judecătoria Cahul, Marcel Soficiuc - la Judecătoria Soroca, Vasile Șchiopu - la Judecătoria Ungheni, și Veronica Cupcea - la Judecătoria Orhei. 

  În funcții de vicepreședinți ai instanțelor au fost acceptați Luiza Gafton, Victor Burduh și Dorin Dulghieru la Judecătoria Chișinău, Igor Botezatu - la Judecătoria Comrat, și Marcel Juganari - la Judecătoria Hâncești. 

  Toți cei 11 magistrați au fost numiți pe un termen de 4 ani, începând cu 1 ianuarie curent, conform noii Legi cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.

  Pentru funcțiile de președinți și vicepreședinți de instanțe judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii a desfășurat anterior concursuri, însă nu toate fotoliile au fost ocupate.
  sursa: ziarulnational.md

 • Magistrați cu probleme de integritate, numiți la conducerea unor judecătorii. Membru CSM: „Credeți că aveți dreptul moral să candidați?”

  Câțiva judecători despre care presa a scris anterior că ar avea probleme de integritate au fost votați astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii în funcții de conducere în viitoarele instanțe care vor fi reorganizate după optimizarea hărții judecătorești.

  Astfel, actualul președinte al Judecătoriei Râșcani, Oleg Melniciuc, a fost propus președintelui republicii pentru a fi numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, instanță care va fi creată urmare a contopirii celor cinci judecătorii de sector din Capitală. 

  Câțiva judecători despre care presa a scris anterior că ar avea probleme de integritate au fost votați astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii în funcții de conducere în viitoarele instanțe care vor fi reorganizate după optimizarea hărții judecătorești.

  Astfel, actualul președinte al Judecătoriei Râșcani, Oleg Melniciuc, a fost propus președintelui republicii pentru a fi numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, instanță care va fi creată urmare a contopirii celor cinci judecătorii de sector din Capitală. 

  Inițial, Melniciuc a optat pentru funcția de președinte al viitoarei Judecătorii Chișinău, dar s-a retras ulterior din cursă. Acum doi ani, CSM l-a propus pe Oleg Melniciuc, pe atunci judecător și vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Râșcani, la funcția de președinte al aceleiași instanțe. Nicolae Timofti a scris negru pe alb că obiectivitatea magistratului provoacă îndoieli. „În viziunea mea, activitatea domnului Melniciuc în calitatate de vicepreședinte și cea de înfăptuire a justiției în unele cauze civile sunt activități desfășurate cu abateri de la normele Legii cu privire la statutul judecătorului și Codului de etică a judecătorului, precum și în condițiile existenței conflictului de interese”, se arată în document. În context, șeful statului a amintit despre un control complex efectuat la acestă instanță în urma căruia activitatea acestei judecătorii a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare. În iunie 2013 Nicolae Timofti l-a numit șef la Judecătoria sectorului Râșcani. La ultima Adunare generală a judecătorilor, el a candidat la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, dar nu a fost ales. Oleg Melniciuc a criticat în repetate rânduri reorganizarea sistemului judecătoresc. Astăzi, 29 noiembrie, portalul Anticoruptie.md, publică o nouă investigație despre averile lui Oleg Melniciuc.

  Tot în funcția de vicepreședinte al viitoarei Judecătorii Chișinău au fost votați Luiza Gafton, președinta Judecătoriei Botanica, Dorin Dulghieru, președintele Judecătoriei Buiucani,  și Victor Burduh, președintele Judecătoriei Ciocana. Dulghieru este cunoscut opiniei publice pentru sentința de achitare dictată în dosarul fostului ministru al Dezvoltării Informaționale, Vladimir Molojen, învinuit de abuz de putere și neglijență în serviciu cu urmări grave pentru faptul că a încheiat, din numele Întreprinderii de Stat Registru, în anul 2008, un contract de publicitate cu firma fiului și soției sale, Altent-Com, chiar dacă astfel de servicii nu erau necesare, întrucât Registru este singura structură care perfectează acte de identitate, deci oamenii și fără servicii de publicitate vor apela la ea. De asemenea, fostul demnitar a fost învinuit că nu a desfăcut contractele existente la venirea sa în funcție. Astfel, el și subalternii săi ar fi adus Întreprinderii un prejudiciu de 2.802.188 lei.

  Un alt candidat la funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, Ion Țurcan, fost președinte al Judecătoriei sectorului Centru, a fost luat la rost de membrii CSM. „Dvs. considerați că puteți candida pentru această funcție după toate scandalurile în care ați fost implicat? Și nu mă refer tocmai la hotărârile de judecată pe care le-ați adoptat. Credeți că aveți acest drept moral?”, l-a întrebat membra CSM Tatiana Răducanu. În replică, Țurcan a răspuns că i se pare că are tot dreptul să candideze.

  CSM nu a ales astăzi și un nou președinte al acestei instanțe. Singurul candidat, Radu Țurcan, judecător la Judecătoria Botanica, nu a acumulat numărul necesar de voturi, astfel încât Consiliul a anunțat un nou concurs pentru această funcție. Concursuri noi pentru funcția de președinte de instanță vor mai avea loc și la Judecătoriile Anenii Noi și Edineț.

  În schimb, alte zece instanțe naționale de fond s-au ales cu președinți noi. Astfel, președinte al Judecătoriei Bălți a fost ales Dumitru Gherasim, președinte al Judecătoriei Cahul – Dmitri Fujenco, președinte al Judecătoriei Cimișlia – Gheorghe Burdujan, președinte al Judecătoriei Drochia – Vitalie Zaporojan, președinte al Judecătoriei Strășeni – Sergiu Osoianu, președinte al Judecătoriei Ungheni – Vasile Șchiopu, președinte al Judecătoriei Hâncești – Mihail Macar, președinte al Judecătoriei Orhei – Veronica Cupcea și președinte al Judecătoriei Soroca – Marcel Sofciuc.

  De asemenea, mai multe instanțe naționale s-au ales cu noi vicepreședinți. La Bălți a fost votat Valeriu Pădurari, la Căușeni – Ion Nașco, la Judecătoria Anenii Noi – Maria Chiperi, Comrat – Igor Botezatu, Drochia – Ion Rusu, Ungheni – Alexandru Parfene.
  sursa: anticoruptie.md

 • La Ungheni a început construcţia Palatului Justiţiei

  Judecătorii din Ungheni vor avea un sediu nou, mai modern şi mai spaţios. Construcţia Palatului Justiţiei a început astăzi, 25 septembrie, iar pentru lucrări au fost alocaţi 51 de milioane de lei. Preşedintele judecătoriei Ungheni, Vasile Şchiopu, a declarat că termenul de executare a lucrărilor este de 20 de luni. „Sunt necesare mai multe palate de acest fel pentru că noi nu avem niciun edificiu, nicio clădire pentru instanţele judecătoreşti din Republica Moldova care să corespundă întocmai cerinţelor europene”, a declarat judecătorul. Vasile Şchiopu a mai spus că banii pentru construcţia Palatului Justiţiei la Ungheni vor fi alocaţi din cei 60 de milioane de euro oferiţi de Uniunea Europeană pentru reforma sistemului judiciar în Republica Moldova. La etapa iniţială, în edificiu vor activa doar judecători din Ungheni. Însă în viitor, acestora li s-ar putea alătura şi colegii din raioanele vecine. Una din intenţiile strategiei de reformă a justiţiei este consolidarea instanţelor din teritoriu, prin construirea a astfel de palate care să deservească două-trei raioane fiecare.

  Judecătorii din Ungheni vor avea un sediu nou, mai modern şi mai spaţios. Construcţia Palatului Justiţiei a început astăzi, 25 septembrie, iar pentru lucrări au fost alocaţi 51 de milioane de lei. Preşedintele judecătoriei Ungheni, Vasile Şchiopu, a declarat că termenul de executare a lucrărilor este de 20 de luni. „Sunt necesare mai multe palate de acest fel pentru că noi nu avem niciun edificiu, nicio clădire pentru instanţele judecătoreşti din Republica Moldova care să corespundă întocmai cerinţelor europene”, a declarat judecătorul. Vasile Şchiopu a mai spus că banii pentru construcţia Palatului Justiţiei la Ungheni vor fi alocaţi din cei 60 de milioane de euro oferiţi de Uniunea Europeană pentru reforma sistemului judiciar în Republica Moldova. La etapa iniţială, în edificiu vor activa doar judecători din Ungheni. Însă în viitor, acestora li s-ar putea alătura şi colegii din raioanele vecine. Una din intenţiile strategiei de reformă a justiţiei este consolidarea instanţelor din teritoriu, prin construirea a astfel de palate care să deservească două-trei raioane fiecare.

  Potrivit magistratului, noul palat al justiţiei va avea două etaje a câte patru săli de judecată, două etaje pentru judecători şi asistenţi, unul pentru arhivă şi relaţii cu publicul şi unul tehnic. De asemenea, edificiul va respecta mai multe standarde europene de ordin tehnic, printre care şi construcţia unor intrări separate în sala de judecată pentru judecători şi părţile implicate în proces, astfel încât aceştia să nu se întâlnească înainte de începutul procesului.

 • Vor să aducă o justiție de calitate într-un edificiu de calitate

  În aprilie 2016, Ungheniul va avea un Palat al Justiției cum nu mai există nicăieri în Republica Moldova. Șantierul de construcție al edificiului a fost deschis, în mod festiv, pe 25 septembrie,. La eveniment a participat întreaga elită a justiției moldovenești: ministrul Justiției, Oleg Efrim, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Nu au lipsit nici mai marii Judecătoriei Ungheni: președintele Judecătoriei, Vasile Șchiopu, dar și colegii lui judecători. Înainte de a fi dat startul lucrărilor propriu-zise, oficialitățile, rînd pe rînd, au ieșit în fața mulțimii, vorbind despre importanța proiectului. E un proiect, trebuie de menționat, de milioane și la propriu, și la figurat.

  În aprilie 2016, Ungheniul va avea un Palat al Justiției cum nu mai există nicăieri în Republica Moldova. Șantierul de construcție al edificiului a fost deschis, în mod festiv, pe 25 septembrie,. La eveniment a participat întreaga elită a justiției moldovenești: ministrul Justiției, Oleg Efrim, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Nu au lipsit nici mai marii Judecătoriei Ungheni: președintele Judecătoriei, Vasile Șchiopu, dar și colegii lui judecători. Înainte de a fi dat startul lucrărilor propriu-zise, oficialitățile, rînd pe rînd, au ieșit în fața mulțimii, vorbind despre importanța proiectului. E un proiect, trebuie de menționat, de milioane și la propriu, și la figurat.

  Construcția acestui Palat al justiției va costa 50 de milioane de lei și va corespunde în totalitate standardelor europene. Ministrul Oleg Efrim nu a ezitat să mai sublinieze o dată că acest proiect se înscrie în acțiunile de reformare a sistemului judecătoresc din Republica Moldova. ”Încercăm astfel să aducem  justiția de calitate mai aproape de oameni, să le respectăm dreptul lor la un act de justiție corect, transparent și profesionist”, a declarat oficialul. În asentimentul ministrului a fost și președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Dînsul a punctat: ”Noi nu reparăm și construim instanțe pentru a crea condiții bune judecătorilor, ci ne dorim, în primul rînd, ca cetățenii să beneficieze de condiții bune atunci cînd vin în instanță”.

 • Judecătorii din Ungheni, cu avere la vedere

  Judecătorii din raionul Ungheni trăiesc modest. Cel puţin aceasta arată declaraţiile  cu privire la venituri şi proprietăţi prezentate de  către oamenii legii pentru anul 2013.  La judecătorie activează şapte judecători, iar fiecare a fost responsabil şi a prezentat la timp declaraţia. Vasile Şchiopu, preşedintele judecătoriei, a fost numit în funcţia de judecător prin decretul preşedintelui Republicii Moldova la sfârşitul anului 2003. Împreună cu soţia, în anul trecut au încasat un venit în sumă totală de 159617 lei. Venitul obţinut din alte surse, cum ar fi  pensia, a constituit 28504 de lei. De altfel, a câştigat şi un grant la credit în valoare de 1643 de euro. Are două terenuri în intravilan, cu supraţafa totală de 1200 metri pătraţi, ambele fiind  procurate în 2000. 

  Judecătorii din raionul Ungheni trăiesc modest. Cel puţin aceasta arată declaraţiile  cu privire la venituri şi proprietăţi prezentate de  către oamenii legii pentru anul 2013.  La judecătorie activează şapte judecători, iar fiecare a fost responsabil şi a prezentat la timp declaraţia. Vasile Şchiopu, preşedintele judecătoriei, a fost numit în funcţia de judecător prin decretul preşedintelui Republicii Moldova la sfârşitul anului 2003. Împreună cu soţia, în anul trecut au încasat un venit în sumă totală de 159617 lei. Venitul obţinut din alte surse, cum ar fi  pensia, a constituit 28504 de lei. De altfel, a câştigat şi un grant la credit în valoare de 1643 de euro. Are două terenuri în intravilan, cu supraţafa totală de 1200 metri pătraţi, ambele fiind  procurate în 2000. 

  Casa de locuit cu suprafaţa de 146,9 metri pătraţi, construită de soţii Şchiopu în anul 1992, este estimată la valoarea de 176208 lei. Din bunuri mobile mai are un Volkswagen Passat, anul fabricaţiei 1996, în valoare de 50000 lei, fiind procurat în anul 2005. Conform declaraţiei de venituri şi proprietăţi, are la întreţinere o fiică minoră. Din anul trecut este şi debitorul unor credite bancare atât în lei, cât şi în valută străină,  suma iniţială cotractată fiind de 16200 dolari americani şi 17000 lei.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU