Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Culinca Eugenia
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Arhip Alexandru

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1729-VIII din 12 August 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 172/16 din 07 Iulie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Arhip Alexandru de la Judecătoria Chișinău, în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1710-VII din 05 august 2015  numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 520/21 din 07 iulie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Arhip Alexadru, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 martie 2014 - a absolvit INJ cu nota 9,08

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15.07.2011 - 09.09.2011 - jurist SRL ”Avicola Efect” și S.A. ”MIF” 
25.11.2011 - 25.05.2013 - avocat stagiar
29.04.2014 - 2015 - asistent Judiciar Curtea Supremă de Justiție
2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani
Publicații
Autorul articolului: ”Diminuarea discernămîntului în doctrina occidentală” Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr. 8(78).

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1729-VIII din 12 August 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 172/16 din 07 Iulie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Arhip Alexandru de la Judecătoria Chișinău, în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1710-VII din 05 august 2015  numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 520/21 din 07 iulie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Arhip Alexadru, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 martie 2014 - a absolvit INJ cu nota 9,08

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15.07.2011 - 09.09.2011 - jurist SRL ”Avicola Efect” și S.A. ”MIF” 
25.11.2011 - 25.05.2013 - avocat stagiar
29.04.2014 - 2015 - asistent Judiciar Curtea Supremă de Justiție
2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani
Publicații
Autorul articolului: ”Diminuarea discernămîntului în doctrina occidentală” Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr. 8(78).

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 60/4 din 26 Iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Arhip de la Judecătoria Chişinău, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 116/13 din 30 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Arhip nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 (4 luni) au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 84,28%;
2017 au fost contestate în total 98 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 80 ceea ce constituie 81,63%;
2018 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 74 ceea ce constituie 88,09%;
2019 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 84,81%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015 (4 luni), din 86 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 404 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,72%;
2017, din 604 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,98%;
2018, din 373 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,41%;
2019, din 218 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,50%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 60/4 din 26 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Alexandru ARHIP de la Judecătoria Chişinău, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Nr. 116/13 din 30 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru Arhip de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 102/10 din 22 iunie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Arhip Alexandru la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 439/21 din 16 Octombrie 2018, se deleagă judecătorul Alexandru Arhip de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru participare la Conferința regională “Rolul autorităților de reglementare și al sistemului judiciar în abordarea discursului de ură în mass-media”, în perioada 5-8 noiembrie 2018 la Zagreb, Croația.

Prin Hotărârea nr. 749/33 din 14 noiembrie 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ghenadie Pavliuc, Victoria Sanduța și Alexandru Arhip pentru participare la Conferința Asociației Internaționale a Judecătorilor în domeniul Azilului (IARLJ), care se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2017 – 01 decembrie 2017 în orașul Atena, Grecia.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 Decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Alexandru Arhip de la Judecătoria Chişinău.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 60/4 din 26 Iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Arhip de la Judecătoria Chişinău, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 116/13 din 30 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Arhip nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 (4 luni) au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 84,28%;
2017 au fost contestate în total 98 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 80 ceea ce constituie 81,63%;
2018 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 74 ceea ce constituie 88,09%;
2019 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 84,81%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015 (4 luni), din 86 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2016, din 404 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,72%;
2017, din 604 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,98%;
2018, din 373 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,41%;
2019, din 218 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,50%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 60/4 din 26 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Alexandru ARHIP de la Judecătoria Chişinău, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Nr. 116/13 din 30 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru Arhip de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 102/10 din 22 iunie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Arhip Alexandru la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 439/21 din 16 Octombrie 2018, se deleagă judecătorul Alexandru Arhip de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru participare la Conferința regională “Rolul autorităților de reglementare și al sistemului judiciar în abordarea discursului de ură în mass-media”, în perioada 5-8 noiembrie 2018 la Zagreb, Croația.

Prin Hotărârea nr. 749/33 din 14 noiembrie 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ghenadie Pavliuc, Victoria Sanduța și Alexandru Arhip pentru participare la Conferința Asociației Internaționale a Judecătorilor în domeniul Azilului (IARLJ), care se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2017 – 01 decembrie 2017 în orașul Atena, Grecia.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 Decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Alexandru Arhip de la Judecătoria Chişinău.

 

Hotărârea nr. 351/31 din 08 Decembrie 2020

Hotărârea nr. 172/16 din 07 Iulie 2020

Hotărârea nr. 60/4 din 26 Iunie 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020

Hotărârea nr. 116/13 din 30 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 439/21 din 16 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 749/33 din 14 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 102/10 din 22 iunie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Alexandru Arhip nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 116/13 din 30 Noiembrie 2018, pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Alexandru Arhip nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 124/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Todica Nina, asociat al SRL ”Softron” și Todica Vadim creditor al SRL ”Softron” împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 243s-295p/m, nr. 280s-343p/m din 05 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 04 martie 2022 și 21 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Arhip Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 343/12 din 16 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet.Mocan Igor împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr. 924 s- 1189 p/m din 27 septembrie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Centru Arhip Alexandru, care pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Alexandru Arhip nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 116/13 din 30 Noiembrie 2018, pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Alexandru Arhip nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 124/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Todica Nina, asociat al SRL ”Softron” și Todica Vadim creditor al SRL ”Softron” împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 243s-295p/m, nr. 280s-343p/m din 05 aprilie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 04 martie 2022 și 21 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Arhip Alexandru de la Judecătoria Chișinău (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 343/12 din 16 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet.Mocan Igor împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr. 924 s- 1189 p/m din 27 septembrie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Centru Arhip Alexandru, care pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Hotărârea nr. 124/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 343/12 din 16 Noiembrie 2018

Știri
 • Președintele Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 14 magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.
  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;
  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;
  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;
  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.
  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;
  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;
  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;
  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Doamnele Tatiana Bivol și Olesea Țurcan – judecători la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;
  Domnul Vladimir Brașoveanu – judecător la Curtea de Apel Chișinău;
  Domnii Vitalie Budeci și Roman Pascari – judecători la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;
  Doamnele Ioana Chironeț și Iraida Secrieru – judecător i la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău , pe un termen de cinci ani;
  Doamna Iana Talmaci – judecător la  Judecătoria  Strășeni, pe un termen de cinci ani.

  sursa: presedinte.md

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU