Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Mihaela Scripliuc
Căutare avansată
sursa: utm.md

Băbălău Denis

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 06.10.2011

Prin Hotărârea nr. 181/10 din 21 Mai 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Denis Băbălău, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 171/9 din 23 aprilie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 21 mai 2019.

Prin Hotărârea nr. 171/9 din 23 Aprilie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 02 mai 2019 pînă la 30 ianuarie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr.  2438-VII din 9 noiembrie 2016, domnul Denis BĂBĂLĂU se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu 1 ianuarie 2017. 

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 2393-VII din 24 octombrie 2016, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărîrii nr. 626/26 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea prin transfer a domnului Băbălău Denis, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 425/17 din 02 iunie 2015 s-a prelungit perioada de transfer a judecătorului Judecătoriei Ocniţa, Denis Băbălău, la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, cu 6 luni.

Prin Hotărîrea CSM nr. 991/32 din 09 decembrie 2014 transferat temporar în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, pe un termen limitat de 6 luni.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 312-VI din 06 octombrie 2011 numit, pe un termen de cinci ani,  în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa.

Anul naşterii 1986
 
Instruire/Diplome
2004 - 2008 facultatea de drept, Colegiul Republican de Informatică şi Drept
2009 - 2011 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2007 - 2008 jurist, S.R.L. „Tehgrodas”
2007 - 2009 jurist, S.R.L. „R&R”
01.09.2011 lector universitar, Universitatea Tehnică din Moldova
06.10.2011 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 312-VI)

Data numirii în funcţie: 06.10.2011

Prin Hotărârea nr. 181/10 din 21 Mai 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Denis Băbălău, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 171/9 din 23 aprilie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 21 mai 2019.

Prin Hotărârea nr. 171/9 din 23 Aprilie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 02 mai 2019 pînă la 30 ianuarie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr.  2438-VII din 9 noiembrie 2016, domnul Denis BĂBĂLĂU se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu 1 ianuarie 2017. 

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 2393-VII din 24 octombrie 2016, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărîrii nr. 626/26 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea prin transfer a domnului Băbălău Denis, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 425/17 din 02 iunie 2015 s-a prelungit perioada de transfer a judecătorului Judecătoriei Ocniţa, Denis Băbălău, la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, cu 6 luni.

Prin Hotărîrea CSM nr. 991/32 din 09 decembrie 2014 transferat temporar în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, pe un termen limitat de 6 luni.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 312-VI din 06 octombrie 2011 numit, pe un termen de cinci ani,  în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa.

Anul naşterii 1986
 
Instruire/Diplome
2004 - 2008 facultatea de drept, Colegiul Republican de Informatică şi Drept
2009 - 2011 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2007 - 2008 jurist, S.R.L. „Tehgrodas”
2007 - 2009 jurist, S.R.L. „R&R”
01.09.2011 lector universitar, Universitatea Tehnică din Moldova
06.10.2011 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 312-VI)

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 102/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Denis Băbălău nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 34/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Băbălău Denis nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile menţinute:
2013 au fost contestate 13 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 9 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 69,23%;
2015 au fost contestate 322 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 230 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 71,42%;
2016 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 68,18%;
2018 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 88,88%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2013, din 193 cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2%;
2015, din 1036 cauze examinate, 92 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,8%;
2016, din 162 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017, din 549 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,54%;
2018, din 249 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 151/11 din 18 Octombrie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a a admis candidatura judecătorului Denis Băbălău pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău, cu 64 (șaizeci și patru) puncte.

Prin Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea 102/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Denis BĂBĂLĂU de la Judecătoria Chișinău (sediul Botanica), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 81 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 543/23 din 06 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a judecătorului Judecătoriei Ocniţa, Denis Băbălău şi a judecătorului Judecătoriei Cahul, Mihail Buşuleac

Prin Hotărîrea nr. 34/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 495/21 din 19 iulie 2016Consiliul Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătorului Judecătoriei Ocniţa, Denis Babălău.

Conform Hotărîrii nr. 341/19 din 04 iunie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 73/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pentru participare la lucrările Conferinței Consiliului de Administrare a MEDEL „Imigrația și politica europeană de migrație”, următorii judecători:
- Simciuc Natalia, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 
- Bostan Angela, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 
- Pșenița Eugeniu, judecător la Judecătoria Edineț (sediul central); 
- Băbălău Denis, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 527/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Eugeniu Pșenița de la Judecătoria Edineț și Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău (sediul central) pentru participare la seminarul cu genericul “Rolul judecătorului în dezbaterea publică privind regulementul de lege”.

Prin Hotărârea nr. 267/13 din 22 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Eugeniu Pșenița de la Judecătoria Edineț și Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău pentru participare la lucrările Reuniunii Anuale a Asociației Internaționale a Judecătorilor, ce va avea loc în perioada 23-26 mai 2018 la Berlin, Germania.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 102/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Denis Băbălău nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 34/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Băbălău Denis nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile menţinute:
2013 au fost contestate 13 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 9 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 69,23%;
2015 au fost contestate 322 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 230 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 71,42%;
2016 au fost contestate în total 2 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 68,18%;
2018 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 88,88%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2013, din 193 cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2%;
2015, din 1036 cauze examinate, 92 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,8%;
2016, din 162 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017, din 549 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,54%;
2018, din 249 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,80%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 151/11 din 18 Octombrie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a a admis candidatura judecătorului Denis Băbălău pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău, cu 64 (șaizeci și patru) puncte.

Prin Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea 102/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Denis BĂBĂLĂU de la Judecătoria Chișinău (sediul Botanica), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 81 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 543/23 din 06 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a judecătorului Judecătoriei Ocniţa, Denis Băbălău şi a judecătorului Judecătoriei Cahul, Mihail Buşuleac

Prin Hotărîrea nr. 34/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.

DISTINCȚII

Potrivit Hotărîrii nr. 495/21 din 19 iulie 2016Consiliul Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătorului Judecătoriei Ocniţa, Denis Babălău.

Conform Hotărîrii nr. 341/19 din 04 iunie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 73/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pentru participare la lucrările Conferinței Consiliului de Administrare a MEDEL „Imigrația și politica europeană de migrație”, următorii judecători:
- Simciuc Natalia, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 
- Bostan Angela, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 
- Pșenița Eugeniu, judecător la Judecătoria Edineț (sediul central); 
- Băbălău Denis, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 527/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Eugeniu Pșenița de la Judecătoria Edineț și Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău (sediul central) pentru participare la seminarul cu genericul “Rolul judecătorului în dezbaterea publică privind regulementul de lege”.

Prin Hotărârea nr. 267/13 din 22 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Eugeniu Pșenița de la Judecătoria Edineț și Denis Băbălău de la Judecătoria Chișinău pentru participare la lucrările Reuniunii Anuale a Asociației Internaționale a Judecătorilor, ce va avea loc în perioada 23-26 mai 2018 la Berlin, Germania.

 

Hotărârea nr. 151/11 din 18 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019

Hotărârea nr. 181/10 din 21 Mai 2019

Hotărârea nr. 171/9 din 23 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 73/4 din 26 Februarie 2019

Hotărârea nr. 102/11 din 02 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 527/24 din 13 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 267/13 din 22 mai 2018

Hotărârea nr. 341/19 din 04 iunie 2012

Hotărârea nr. 34/3 din 03 iunie 2016

Hotărârea nr. 795/21 din 19 iulie 2016

Hotărârea nr. 543/23 din 06 septembrie 2016

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 102/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Denis Băbălău nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelo Judecătorilor Hotărârea nr.34/3 din 03 iunie 2006"de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Denis Băbălău".

Prin Hotărârea nr. 204/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Serbinovici Alexandr, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 644 s-670 p/m și 651s-673p/m din 15 Iulie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 28 Iunie 2019 asupra acțiunilor judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Centru, Băbălău Denis.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 7 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013, 2015, 2016 nu a fost înregistrată nici o sesizare

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 102/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Denis Băbălău nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelo Judecătorilor Hotărârea nr.34/3 din 03 iunie 2006"de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Denis Băbălău".

Prin Hotărârea nr. 204/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Serbinovici Alexandr, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 644 s-670 p/m și 651s-673p/m din 15 Iulie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 28 Iunie 2019 asupra acțiunilor judecătоrului Judecătoriei Сhișinău sediul Centru, Băbălău Denis.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 7 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013, 2015, 2016 nu a fost înregistrată nici o sesizare

Hotărârea nr. 204/8 din 18 Octombrie 2019

Știri
 • Cinci magistrați vor fi evaluați, astăzi, pentru a fi promovați în funcție

  Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor urmează să evalueze 15 persoane. Dintre acestea, cinci vor trece prin procedura de evaluare în baza cererilor de a fi promovați în funcție.

  Conform agendei publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele interimar al Judecătoriei Soroca, Vadim Belous, va fi evaluat pentru a putea participa la concursul de angajare a șefului instanței. CSM a anunțat deja concurs pentru ocuparea acestei funcții. Vadim Belous a fost numit în funcția de judecător în anul 2000. Aceasta este vicepreședinte al instanței din Soroca pentru al doilea mandat. De asemenea, pentru o eventuală promovare în funcția de președinte al acestei instanțe a fost, deja, evaluat magistratul Ghenadie Mîțu.

  Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor urmează să evalueze 15 persoane. Dintre acestea, cinci vor trece prin procedura de evaluare în baza cererilor de a fi promovați în funcție.

  Conform agendei publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele interimar al Judecătoriei Soroca, Vadim Belous, va fi evaluat pentru a putea participa la concursul de angajare a șefului instanței. CSM a anunțat deja concurs pentru ocuparea acestei funcții. Vadim Belous a fost numit în funcția de judecător în anul 2000. Aceasta este vicepreședinte al instanței din Soroca pentru al doilea mandat. De asemenea, pentru o eventuală promovare în funcția de președinte al acestei instanțe a fost, deja, evaluat magistratul Ghenadie Mîțu.

  De asemenea, magistrata Sofia Aramă, de la Judecătoria Cimișlia, sediul central va fi evaluată pentru a putea participa la concursul de ocupare a funcției de cicepreședinte al aceleiași instanțe. Totodată, trei magistrați au solicitat să fie promovați la o instanță ierarhic superioară. Aceștia sunt:
  Dumitru Pușca, de la Curtea de Apel Bălți la Curtea Supremă de Justiției;
  Aliona Donos, de la Judecătoria Bălți, sediul central la Curtea de Apel Bălți;
  Denis Băbălău, de la Judecătoria Chișinău, sediul central la Curtea de Apel Chișinău.

  În cadrul ședinței de astăzi va fi examinat și dosarul magistratului Roman Mazureț, care vrea să fie transferat la o instanță judecătorească de acelaşi nivel. Și anume, acesta vrea să treacă de la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, la Judecătoria Chișinău. Totodată, Colegiul va evalua nouă persoane care vor să acceadă în funcția de magistrat. Aceștia sunt:

  • Diana Balan;
  • Ion Caraman;
  • Irina Pușcașu-Mamalîga;
  • Rodica Nicula;
  • Alexei Rusacov;
  • Dinu Brașoveanu;
  • Vitalie Moroșanu;
  • Cristina Salagor;
  • Liliana Cușcă.
   Sursa: bizlaw.md
 • Никифор Корокий: «Уровень коррупции — никакой»

  Скандальная VIP-охота в заповеднике «Пэдуря домняскэ», на которой был убит бизнесмен Сорин Пачу, ударила по и без того не идеальному имиджу правоохранительной системы и поставила вопрос о доверии ей. В интервью корреспонденту «Ъ-MD» ОЛЬГЕ ГРОСУЛ председатель Высшего совета магистратуры НИКИФОР КОРОКИЙ похвалил своих коллег, в том числе участвовавших в охоте, дал понять, что не нужно драматизировать ситуацию, и заверил в том, что с судебной системой страны все в порядке. «Я никак не считаю. Не мое право оценивать какие-то действия».

  Скандальная VIP-охота в заповеднике «Пэдуря домняскэ», на которой был убит бизнесмен Сорин Пачу, ударила по и без того не идеальному имиджу правоохранительной системы и поставила вопрос о доверии ей. В интервью корреспонденту «Ъ-MD» ОЛЬГЕ ГРОСУЛ председатель Высшего совета магистратуры НИКИФОР КОРОКИЙ похвалил своих коллег, в том числе участвовавших в охоте, дал понять, что не нужно драматизировать ситуацию, и заверил в том, что с судебной системой страны все в порядке. «Я никак не считаю. Не мое право оценивать какие-то действия».

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU