Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Comerzan Ghenadie
Căutare avansată
sursa foto: vettingmd.eu

Ciobanu Andrian

Curtea de Apel Bălţi, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 07.09.2009

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Drochia, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2392-VII din 24 octombrie 2016, numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

În conformitate cu Hotărîrea 576/23 din 06 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Judecătoriei Glodeni, Ciobanu Andrian, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți 

Potrivit Hotîrîrii nr. 341/15 din 17 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins sesizarea Procurorului General interimar, Eduard Harunjen, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a judecătorului Judecătoriei Glodeni, Andrian Ciobanu. 

Data numirii în funcţie: 07.09.2009

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Drochia, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2392-VII din 24 octombrie 2016, numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

În conformitate cu Hotărîrea 576/23 din 06 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Judecătoriei Glodeni, Ciobanu Andrian, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți 

Potrivit Hotîrîrii nr. 341/15 din 17 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins sesizarea Procurorului General interimar, Eduard Harunjen, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a judecătorului Judecătoriei Glodeni, Andrian Ciobanu. 

Conform Hotărîrii nr. 924/37 din 01 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Glodeni, judecătorul Adrian Ciobanu, pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2018.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1600-VII din 04 iunie 2015 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Glodeni.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 800-VII din 18 septembrie 2013 numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 2331-IV din 07 septembrie 2009 numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Rîșcani, pe un termen de patru ani.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1863-IV din 30 septembrie 2008 numit în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de cinci ani.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 96/11 din 11 Octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Andrian Ciobanu de la Curtea de Apel Bălţi, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 29/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Ciobanu Andrian, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 51/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Ciobanu Andrian, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 din 43 contestate, menținute 25, ce constituie 62,33%;
2011 din 40 contestate, menținute 28, ce constituie 72%;
2012 din 33 contestate, menținute 24, ce constituie 72,21%;
2014 au fost contestate 0 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 0 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 0%;
2015 (semestrul I) au fost contestate 8 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 7 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 87,5%;
2015 (semestrul II) au fost contestate 6 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 6 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 72,22%;
judecător de instrucţie la Judecătoria Drochia:
2016 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 100%.
judecător la Curtea de Apel Bălţi:
2016 (octombrie-decembrie) au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 66,66%;
2017 au fost contestate în total 87 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 72 ceea ce constituie 82,75%;
2018 au fost contestate în total 72 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 54 ceea ce constituie 75%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 344 cauze examinate, 10 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,90%;
2015 (semestrul I), din 148 cauze examinate, 11 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,43%;
2015 (semestrul II), din  256 cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%;
2016, din 428 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,33%.
judecător de instrucţie la Judecătoria Drochia:
2016, din 245 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
judecător la Curtea de Apel Bălţi:
2016 (octombrie-decembrie), din 25 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4%;
2017, din 272 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,51%;
2018, din 215 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,37%.

Totodată, în perioada anilor 2014 - 2015, judecătorul Andrian Ciobanu, a exercitat atribuţiile judecătorului de instrucţie şi conform Notei informative prezentate de către judecătorul Andrian Ciobanu, informaţia privind hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2014, din 47 cauze examinate, 0 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2015 (semestrul I), din 102 cauze examinate, 1 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,98%;
2015 (semestrul II),  din 256 cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 96/11 din 11 Octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Andrian Ciobanu de la Curtea de Apel Bălţi, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 81 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 97/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ciobanu Andrian pentru participare la concursul pentru promovare în funcţie de judecător la Curtea de Apel Bălţi.

Prin Hotărîrea nr. 29/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 58/6 din 02 aprilie 2015 a fost admis judecătorul Ciobanu Andrian la concurs pentru transferarea la o instanță judecătorească de același nivel.

Prin Hotărîrea nr. 71/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Ciobanu Andrian la concursul pentru numirea în  funcție de președinte la Judecătoria Rîșcani.

Prin Hotărîrea nr. 51/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 96/11 din 11 Octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Andrian Ciobanu de la Curtea de Apel Bălţi, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 29/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Ciobanu Andrian, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 51/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Ciobanu Andrian, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 din 43 contestate, menținute 25, ce constituie 62,33%;
2011 din 40 contestate, menținute 28, ce constituie 72%;
2012 din 33 contestate, menținute 24, ce constituie 72,21%;
2014 au fost contestate 0 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 0 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 0%;
2015 (semestrul I) au fost contestate 8 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 7 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 87,5%;
2015 (semestrul II) au fost contestate 6 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 6 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 100%;
2016 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 72,22%;
judecător de instrucţie la Judecătoria Drochia:
2016 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 100%.
judecător la Curtea de Apel Bălţi:
2016 (octombrie-decembrie) au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 66,66%;
2017 au fost contestate în total 87 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 72 ceea ce constituie 82,75%;
2018 au fost contestate în total 72 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 54 ceea ce constituie 75%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 344 cauze examinate, 10 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,90%;
2015 (semestrul I), din 148 cauze examinate, 11 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,43%;
2015 (semestrul II), din  256 cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%;
2016, din 428 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,33%.
judecător de instrucţie la Judecătoria Drochia:
2016, din 245 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.
judecător la Curtea de Apel Bălţi:
2016 (octombrie-decembrie), din 25 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4%;
2017, din 272 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,51%;
2018, din 215 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,37%.

Totodată, în perioada anilor 2014 - 2015, judecătorul Andrian Ciobanu, a exercitat atribuţiile judecătorului de instrucţie şi conform Notei informative prezentate de către judecătorul Andrian Ciobanu, informaţia privind hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2014, din 47 cauze examinate, 0 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2015 (semestrul I), din 102 cauze examinate, 1 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,98%;
2015 (semestrul II),  din 256 cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 96/11 din 11 Octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Andrian Ciobanu de la Curtea de Apel Bălţi, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 81 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 97/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ciobanu Andrian pentru participare la concursul pentru promovare în funcţie de judecător la Curtea de Apel Bălţi.

Prin Hotărîrea nr. 29/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 58/6 din 02 aprilie 2015 a fost admis judecătorul Ciobanu Andrian la concurs pentru transferarea la o instanță judecătorească de același nivel.

Prin Hotărîrea nr. 71/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Ciobanu Andrian la concursul pentru numirea în  funcție de președinte la Judecătoria Rîșcani.

Prin Hotărîrea nr. 51/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 85 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 96/11 din 11 octombrie 2019

Hotărârea nr. 51/5 din 19 iulie 2013

Hotărârea nr. 71/10 din 27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 58/6 din 02 aprilie 2015

Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011

Hotărârea nr. 98/5 din 02 aprilie 2009

Hotărârea nr. 29/3 din 03 iunie 2016

Hotărârea nr. 97/12 din 04 iulie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Andrian Ciobanu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 29/3 din 03 iunie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Andrian Ciobanu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 51/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Ciobanu Andrian".

Potrivit Hotărârii nr. 86/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Țurcan Pantelimon împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 65s-77p/m din 16 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 18 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Purici Ghenadie de la Judecătoria Soroca (sediul central), Garbuz Adriana, Grosu Iulia, Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți, Pitic Mariana, Mardari Dumitru, Cobăneanu Ala de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația fondatorului SRL „Gospodarul”, Ungurean Serghei, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 193s-328p/m din 15 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Belous Vadim, Cocitov Petru (judecător în demisie), Purici Ghenadie de la Judecătoria Soroca (sediul central), Grosu Iulia, Garbuz Adriana, Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 56/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Bocearova Anna împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 51s-59p/m din 10 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 11 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 109/4 din 08 mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sîrcu Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 245s-327p/m din 10 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Craveț Vladimir, Grădinari Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul Central), Ciobanu Andrian, Garbuz Adriana, Grosu Iulia de la Curtea de Apel Bălți.

La 06 august 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei raionului Rîșcani Andrian Ciobanu, în temeiul art. 15, art. 21, art. 22 alin. (1) lit. a) și lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecătorilor, art.10 alin. (1), 11 și 12 din Legea cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea dusciplinară a judecătorului. Prin Hotărârea nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013 s-a decis a respinge propunerea de a fi aplicată sancțiunea disciplinară în privința judecătorului judecătoriei Rîșcani Andrian Ciobanu și clasarea procedurii disciplinare. Prin Hotărârea nr. 320/12 din 08 aprilie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2015, nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții, neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Andrian Ciobanu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 29/3 din 03 iunie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Andrian Ciobanu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 51/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Ciobanu Andrian".

Potrivit Hotărârii nr. 86/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Țurcan Pantelimon împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 65s-77p/m din 16 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 18 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Purici Ghenadie de la Judecătoria Soroca (sediul central), Garbuz Adriana, Grosu Iulia, Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți, Pitic Mariana, Mardari Dumitru, Cobăneanu Ala de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația fondatorului SRL „Gospodarul”, Ungurean Serghei, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 193s-328p/m din 15 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Belous Vadim, Cocitov Petru (judecător în demisie), Purici Ghenadie de la Judecătoria Soroca (sediul central), Grosu Iulia, Garbuz Adriana, Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 56/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Bocearova Anna împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 51s-59p/m din 10 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 11 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărârea nr. 109/4 din 08 mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sîrcu Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 245s-327p/m din 10 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Craveț Vladimir, Grădinari Lucia de la Judecătoria Drochia (sediul Central), Ciobanu Andrian, Garbuz Adriana, Grosu Iulia de la Curtea de Apel Bălți.

La 06 august 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei raionului Rîșcani Andrian Ciobanu, în temeiul art. 15, art. 21, art. 22 alin. (1) lit. a) și lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecătorilor, art.10 alin. (1), 11 și 12 din Legea cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea dusciplinară a judecătorului. Prin Hotărârea nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013 s-a decis a respinge propunerea de a fi aplicată sancțiunea disciplinară în privința judecătorului judecătoriei Rîșcani Andrian Ciobanu și clasarea procedurii disciplinare. Prin Hotărârea nr. 320/12 din 08 aprilie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2015, nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 86/5 din 01 aprilie 2022

Hotărârea nr. 56/4 din 29 aprilie 2021

Hotărârea nr. 109/4 din 08 mai 2020

Hotărârea nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013

Hotărârea nr. 320/12 din 08 aprilie 2014

Știri
 • Evaluare finalizată pentru trei candidați la CSJ și un judecător CSJ în funcție

  Comisia Vetting a finalizat evaluarea integrității a încă trei subiecți care candidează pentru funcția de judecător la Curtea Supremă deJustiție (CSJ) și a unui judecător CSJ în funcție. Potrivit Comisiei, candidații CSJ, avocata Rodica Chirtoacă, procurorul Ion Tețcu, judecătorul de la Curtea de Apel Bălți, Andrian Ciobanu, și judecătorul în funcție la Curtea Supremă de Justiție, Anatolie Țurcan, nu corespund criteriilor de integritate financiară și etică și nu promovează evaluarea. Concluzia se conține în rapoartele de evaluare ale Comisiei, trimise astăzi Consiliului Superior al Magistraturii pentru examinare.

  Comisia Vetting a finalizat evaluarea integrității a încă trei subiecți care candidează pentru funcția de judecător la Curtea Supremă deJustiție (CSJ) și a unui judecător CSJ în funcție. Potrivit Comisiei, candidații CSJ, avocata Rodica Chirtoacă, procurorul Ion Tețcu, judecătorul de la Curtea de Apel Bălți, Andrian Ciobanu, și judecătorul în funcție la Curtea Supremă de Justiție, Anatolie Țurcan, nu corespund criteriilor de integritate financiară și etică și nu promovează evaluarea. Concluzia se conține în rapoartele de evaluare ale Comisiei, trimise astăzi Consiliului Superior al Magistraturii pentru examinare.

  CSM va analiza detaliile evaluării pe fiecare caz în parte, în baza dosarului de evaluare recepționat de la Comisie, și va adopta o hotărâre motivată prin care va accepta sau va respinge propunerea Comisiei. Comisia Vetting va publica rapoartele pe pagina sa web www.vettingmd.eu în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârilor de către CSM, conform prevederilor Legii 65/2023 și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.

  În cadrul procesului de evaluare externă a Curții Supreme de Justiție, Comisia Vetting a finalizat evaluarea a 19 subiecți și a transmis rapoartele sale către Consiliul Superior al Magistraturii. Din totalul rapoartelor, 11 au recomandat promovarea, în timp ce 8 au propus nepromovarea subiecților. CSM a examinat și a acceptat 14 dintre rapoarte. În prezent, șapte candidați la CSJ și un judecător CSJ în funcție urmează să fie audiați în cadrul procesului de evaluare. De asemenea, un raport referitor la un candidat deja audiat este înproces de redactare și aprobare.

  ‍Sursa: vettingmd.eu

 • Audierea candidatului la funcția de judecător CSJ, Andrian CIOBANU

  Andrian Ciobanu, judecător la Curtea de Apel Bălți, a fost audiat de Comisia Vetting în calitate de candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Audierea a avut loc în contextul evaluării integrității financiare și etice a candidatului, care s-a desfășurat în temeiul prevederilor Legii 65/2023, normelor subordonate legii și altor acte normative.

  În interviu, au fost discutate un aspect de integritate financiară și două aspecte de etică: - diferența dintre venituri și cheltuieli în perioada 2011-2022, care depășește cumulativ 20 de salarii medii pe economie (cuantum stabilit de Guvern pentru anul 2023, când a fost inițiată evaluarea subiectului); - un posibil conflict de interese cu doi avocați; - activitatea de jocuri de noroc. După audiere, Comisia întocmește un raport care cuprinde faptele relevante, motivele și propunerea privind promovarea sau nepromovarea evaluării de către candidat. Raportul este expediat subiectului evaluării și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care are la dispoziție 30 de zile, din momentul recepționării raportului Comisiei, pentru a emite o hotărâre motivată.

  Andrian Ciobanu, judecător la Curtea de Apel Bălți, a fost audiat de Comisia Vetting în calitate de candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Audierea a avut loc în contextul evaluării integrității financiare și etice a candidatului, care s-a desfășurat în temeiul prevederilor Legii 65/2023, normelor subordonate legii și altor acte normative.

  În interviu, au fost discutate un aspect de integritate financiară și două aspecte de etică: - diferența dintre venituri și cheltuieli în perioada 2011-2022, care depășește cumulativ 20 de salarii medii pe economie (cuantum stabilit de Guvern pentru anul 2023, când a fost inițiată evaluarea subiectului); - un posibil conflict de interese cu doi avocați; - activitatea de jocuri de noroc. După audiere, Comisia întocmește un raport care cuprinde faptele relevante, motivele și propunerea privind promovarea sau nepromovarea evaluării de către candidat. Raportul este expediat subiectului evaluării și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care are la dispoziție 30 de zile, din momentul recepționării raportului Comisiei, pentru a emite o hotărâre motivată.

 • Magistrații Aurelia Cazacliu și Andrian Ciobanu, candidați la funcția de judecător al CSJ, audiați de Comisia Vetting privind conflicte de interese și averi nedeclarate

  Aurelia Cazacliu, judecătoare la Judecătoria Chișinău, și Andrian Ciobanu, judecător la Curtea de Apel Bălți, sunt evaluați de Comisia Vetting în calitate de candidați la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și au fost invitați luni, 15 ianuarie, la interviul public ca să clarifice unele aspecte legate de integritatea lor financiară și etică.

  În cazul candidatei la CSJ, Aurelia Cazacliu, dubiile examinate de membrii Comisiei în cadrul audierii s-au referit la două aspecte de integritate etică:

  • un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu funcția de judecătoare pe care o deține aceasta;
  • circumstanțele nedepunerii declarației de avere pentru anul 2019.

  Aurelia Cazacliu, judecătoare la Judecătoria Chișinău, și Andrian Ciobanu, judecător la Curtea de Apel Bălți, sunt evaluați de Comisia Vetting în calitate de candidați la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și au fost invitați luni, 15 ianuarie, la interviul public ca să clarifice unele aspecte legate de integritatea lor financiară și etică.

  În cazul candidatei la CSJ, Aurelia Cazacliu, dubiile examinate de membrii Comisiei în cadrul audierii s-au referit la două aspecte de integritate etică:

  • un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu funcția de judecătoare pe care o deține aceasta;
  • circumstanțele nedepunerii declarației de avere pentru anul 2019.

  Candidatul la CSJ, Andrian Ciobanu, a fost întrebat de Comisie despre un aspect de integritate financiară și două aspecte de etică:

  • diferența dintre venituri și cheltuieli în perioada 2011-2022, care depășește cumulativ 20 de salarii medii pe economie (cuantum stabilit de Guvern pentru anul 2023, când a fost inițiată evaluarea subiectului);
  • un posibil conflict de interese cu doi avocați;
  • activitatea de jocuri de noroc.

  „La finalul fiecărei audieri, subiecții au avut oportunitatea să facă câte o declarație, dacă au considerat necesar. Interviurile, desfășurate în limba română, cu interpretare consecutivă în limba engleză, au fost înregistrate prin mijloace audio și video, iar înregistrările vor fi publicate pe pagina web a Comisiei Vetting www.vettingmd.eu în termen de 3 zile”, notează Comisia într-un comunicat de presă emis.

  După audieri, Comisia urmează să întocmească rapoarte cu privire la cei doi candidați, care vor conține faptele relevante, motivele și propunerea de promovare sau nepromovare a evaluării. Rapoartele vor fi expediate Consiliului Superior al Magistraturii pentru emiterea unei hotărâri motivate pe fiecare candidat în parte.

  În săptămâna 15 – 19 ianuarie 2024, Comisia Vetting va desfășura noi audieri publice în contextul evaluării judecătorilor CSJ și candidaților la funcția de judecător CSJ. Opt candidați și o judecătoare CSJ în funcție sunt audiați în temeiul prevederilor Legii 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și Regulamanetului de organizare și funcționare al Comisiei.

  Calendarul interviurilor

  Luni, 15 ianuarie

  • ora 10:00 – Aurelia Cazacliu (candidată CSJ)
  • ora 14:00 – Andrian Ciobanu (candidat CSJ)

  Marți, 16 ianuarie

  • ora 09:00 – Ion Buruiană (candidat CSJ)
  • ora 14:00 – Aliona Ciocanu (candidată CSJ)

  Miercuri, 17 ianuarie

  • ora 09:00 – Irina Iacub (candidată CSJ)
  • ora 14:00 – Ion Tețcu (candidat CSJ)

  Joi, 18 ianuarie

  • ora 09:00 – Mihail Lvovschi (candidat CSJ)
  • ora 14:00 – Svetlana Balmuș (candidată CSJ)

  Vineri, 19 ianuarie

  • ora 09:00 – Mariana Ursachi (Pitic) (judecătoare CSJ în funcție)

  Comisia Vetting a anunțat la sfârșitul lunii decembrie că a finalizat evaluarea în privința a trei candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), procurorul Sergiu Brigai, judecătoarea Curții Constituționale (CC) Viorica Puica și judecătoare în funcție la CSJ Aliona Miron. Astfel, Comisia propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca cei trei subiecți să promoveze evaluarea externă.
  Sursa: zdg.md

 • Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей

  Президент Николае Тимофти подписал сегодня указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей по предложению Высшего совета магистратуры.
  Согласно указу, назначены на должность:
  Стела Блещага - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Aнджела Брага - суд Хынчешть;
  Людмила Караяну - суд Чадыр-Лунга;
  Aдриан Чобану - суд Рышкань;
  Валентина Крючкова - суд Кэлэрашь;
  Ала Малый - суд сектора Чокана, муниципий Кишинэу;
  Василе Ногай - суд Глодень;

  Президент Николае Тимофти подписал сегодня указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей по предложению Высшего совета магистратуры.
  Согласно указу, назначены на должность:
  Стела Блещага - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Aнджела Брага - суд Хынчешть;
  Людмила Караяну - суд Чадыр-Лунга;
  Aдриан Чобану - суд Рышкань;
  Валентина Крючкова - суд Кэлэрашь;
  Ала Малый - суд сектора Чокана, муниципий Кишинэу;
  Василе Ногай - суд Глодень;

  Ион Рабей - суд Рышкань.
  Николае Тимофти принял решение сделать эти назначения после проведения собеседования с каждым судьей.
  В ходе общей встречи с перечисленными судьями президент Николае Тимофти подчеркнул значение реформирования судебной системы, в том числе изжития коррупции. Глава государства раскритиковал отношение высших судебных инстанций, которые не санкционировали судей, обвиненных в нарушении законодательства. Николае Тимофти потребовал от судей честно работать, чтобы восстановить доверие граждан к правосудию. "Повышение зарплаты судьям будет произведено по мере того, как судьи докажут повышенную ответственность к акту правосудия", - сказал глава государства.

  В этой встрече участвовал председатель Высшего совета магистратуры Никифор Корокий.

 • Opt judecători au fost numiţi în funcţii prin decretului preşedintelui. Ce le-a spus Nicolae Timofti

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

 • Примару города Рышкань грозит 8 лет тюрьмы

  Суд города Рышкань рассматривает сегодня дело примара Виктора Богатько. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, нарушении правил дорожного движения и присвоении чужого имущества. В ответ на вопросы NOI.md Адриан Чобану, судья Рышканского городского суда, заявил, что сегодня примар должен явиться на судебное заседание. "Должны прийти все стороны, участвующие в этом процессе. У нас не будет сегодня окончательного решения по этому делу, это будет своего рода подготовительное заседание", - уточнил судья. Напомним, Виктор Богатько попал в руки полиции после того, как в ночь на 6 января ехал в Рышкань из Дрокии и, по данным сотрудников правоохранительных органов, не справился с управлением. Машина перевернулась, и 17-летняя девушка, сопровождавшая примара, была госпитализирована с серьезными травмами. Если Виктора Богатько признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит 8 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности.

  Суд города Рышкань рассматривает сегодня дело примара Виктора Богатько. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, нарушении правил дорожного движения и присвоении чужого имущества. В ответ на вопросы NOI.md Адриан Чобану, судья Рышканского городского суда, заявил, что сегодня примар должен явиться на судебное заседание. "Должны прийти все стороны, участвующие в этом процессе. У нас не будет сегодня окончательного решения по этому делу, это будет своего рода подготовительное заседание", - уточнил судья. Напомним, Виктор Богатько попал в руки полиции после того, как в ночь на 6 января ехал в Рышкань из Дрокии и, по данным сотрудников правоохранительных органов, не справился с управлением. Машина перевернулась, и 17-летняя девушка, сопровождавшая примара, была госпитализирована с серьезными травмами. Если Виктора Богатько признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит 8 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности.

 • „Judecătorul raider” şi magistratul acuzat că a luat mită un aparat de aer condiţionat, scoşi NEVINOVAŢI

  Procesul penal împotriva lui Andrei Istrati, judecătorul suspendat din funcţie al Judecătoriei Râşcani, acuzat de implicare în atacul raider de la Moldasig, a fost încetat. A scăpat de problemele cu justiţia şi Victor Pruteanu, magistratul Curţii de Apel Chişinău, suspectat, la începutul acestui an, că ar fi luat mită un aparat de aer condiţionat. Recent, dosarul penal pe numele său a fost clasat. În februarie 2012, procurorii anticorupţie anunţau într-o conferinţă de presă că au trimis în judecată dosarul penal pe numele lui Andrei Istrati, până atunci judecător la Judecătoria raionului Râşcani. Istrati era acuzat în baza mai multor articole ale Codului Penal: 42 (complicitate la săvârşirea unei infracţiuni), 27 (tentativă de infracţiune), 190 (escrocherie în proporţii deosebit de mari), 307 (pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii) şi 328 (exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu). Presa se grăbea să anunţe că „judecătorul raider” riscă până la 25 de ani de puşcărie.

  Procesul penal împotriva lui Andrei Istrati, judecătorul suspendat din funcţie al Judecătoriei Râşcani, acuzat de implicare în atacul raider de la Moldasig, a fost încetat. A scăpat de problemele cu justiţia şi Victor Pruteanu, magistratul Curţii de Apel Chişinău, suspectat, la începutul acestui an, că ar fi luat mită un aparat de aer condiţionat. Recent, dosarul penal pe numele său a fost clasat. În februarie 2012, procurorii anticorupţie anunţau într-o conferinţă de presă că au trimis în judecată dosarul penal pe numele lui Andrei Istrati, până atunci judecător la Judecătoria raionului Râşcani. Istrati era acuzat în baza mai multor articole ale Codului Penal: 42 (complicitate la săvârşirea unei infracţiuni), 27 (tentativă de infracţiune), 190 (escrocherie în proporţii deosebit de mari), 307 (pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii) şi 328 (exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu). Presa se grăbea să anunţe că „judecătorul raider” riscă până la 25 de ani de puşcărie.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU