Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Severin Viorica
Căutare avansată

Ciobanu Galina

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamna Ciobanu Galina, a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numită în funcția de judecător  la  Judecătoria  Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Galina Ciobanu, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei cu nota 8,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15 noiembrie 1999 - 01 august 2005 grefieră la Judecătoria sect. Rîşcani mun. Chişinău
02 februarie 2009 - 01 februarie 2010 grefieră la aceeaşi instanţă de judecată
01 februarie 2010 - 01 aprilie 2011 consilier al preşedintelui
01 aprilie 2011 transferată temporar în funcţia de grefieră
07 septembrie 2011 activează în funcţia respectivă permanent

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamna Ciobanu Galina, a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numită în funcția de judecător  la  Judecătoria  Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Galina Ciobanu, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei cu nota 8,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15 noiembrie 1999 - 01 august 2005 grefieră la Judecătoria sect. Rîşcani mun. Chişinău
02 februarie 2009 - 01 februarie 2010 grefieră la aceeaşi instanţă de judecată
01 februarie 2010 - 01 aprilie 2011 consilier al preşedintelui
01 aprilie 2011 transferată temporar în funcţia de grefieră
07 septembrie 2011 activează în funcţia respectivă permanent

16 octombrie 2012 a fost transferată din funcţia de grefier în funcţia de asistent judiciar în Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău
30 septembrie 2014 a fost eliberată prin transfer din funcţia deţinută din cadrul Judecătoriei Rîşcani mun. Chisinău în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi desemnată în calitate de consultant superior în Direcţia documentare şi contencios pe perioadă determinată pînă la expirarea concediului pentru îngrijirea coplului a titularului funcţiei
23 februarie 2015 a fost numită prin promovare în funcţia şef Secţia sinteză şi analiză în cadrul Direcţiei justiţie şi organizare, Secretariatul CSM
08 februarie 2016, prin promovare a fost numită în funcţia de şef Direcţie justiţie şi organizare Secretariatul CSM
15 martie 2017, a fost numită în funcția de judecător  la  Judecătoria  Chișinău, pe un termen de cinci ani

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 79/5 din 17 Iulie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Galina Ciobanu de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 105 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 82 ceea ce constituie 78,09%;
2018 au fost contestate în total 236 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 197 ceea ce constituie 83,47%;
2019 au fost contestate în total 113 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 92 ceea ce constituie 81,41%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 205 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,21%;
2018, din 447 cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,72%;
2019, din 563 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,73%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 79/5 din 17 Iulie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Galina CIOBANU de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, atribuindu-i calificativul Foarte bine.

Porivit Hotărârii nr. 164 din 31 martie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Galina Ciobanu pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 316/14 din 28 aprilie 2015, materialele în privinţa doamnei CIOBANU Galina au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 7/1 din 19 Ianuarie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Galina Ciobanu de la Judecătoria Chișinău.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 79/5 din 17 Iulie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Galina Ciobanu de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 105 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 82 ceea ce constituie 78,09%;
2018 au fost contestate în total 236 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 197 ceea ce constituie 83,47%;
2019 au fost contestate în total 113 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 92 ceea ce constituie 81,41%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 205 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,21%;
2018, din 447 cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,72%;
2019, din 563 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,73%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 79/5 din 17 Iulie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Galina CIOBANU de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, atribuindu-i calificativul Foarte bine.

Porivit Hotărârii nr. 164 din 31 martie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Galina Ciobanu pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 316/14 din 28 aprilie 2015, materialele în privinţa doamnei CIOBANU Galina au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 7/1 din 19 Ianuarie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Galina Ciobanu de la Judecătoria Chișinău.

Hotărârea nr. 7/1 din 19 Ianuarie 2021

Hotărârea nr. 79/5 din 17 Iulie 2020

Hotărârea nr. 164 din 31 martie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Galina Ciobanu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Conform Hotărârii nr. 3/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Daulisio Garigliota Constantino împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1047s-1377p/m din 01 noiembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 25 octombrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Șova Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul central) și Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Chițan Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1026s-1627p/m din 28 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana, Ciumac Vitalii, Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 6 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Galina Ciobanu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Conform Hotărârii nr. 3/1 din 20 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Daulisio Garigliota Constantino împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1047s-1377p/m din 01 noiembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 25 octombrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Șova Nicolae de la Judecătoria Chișinău (sediul central) și Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Chițan Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1026s-1627p/m din 28 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Avasiloaie Tatiana, Ciumac Vitalii, Ciobanu Galina de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 6 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Hotărârea nr. 3/1 din 20 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 71/5 din 07 mai 2021

Știri
 • Lista celor 33 de judecători noi. Unde vor activa

  33 de judecători, numiți recent în funcție pe un termen de cinci ani prin decretul preşedintelui Igor Dodon, au depus marţi, 21 martie, jurământul în faţa Consiliului Superior al Magistraturii. 25 de magistraţi vor activa la Judecătoria Chişinău, iar opt în instanţele de fond din mai multe raioane ale Republicii Moldova.

  Totodată, membrii CSM au decis repartizarea noilor magistraţi la Judecătoria Chișinău, la cele cinci sedii ale instanţei. 

  33 de judecători, numiți recent în funcție pe un termen de cinci ani prin decretul preşedintelui Igor Dodon, au depus marţi, 21 martie, jurământul în faţa Consiliului Superior al Magistraturii. 25 de magistraţi vor activa la Judecătoria Chişinău, iar opt în instanţele de fond din mai multe raioane ale Republicii Moldova.

  Totodată, membrii CSM au decis repartizarea noilor magistraţi la Judecătoria Chișinău, la cele cinci sedii ale instanţei. 

  la sediul sectorului Râșcani: Angela Vasilenco, Georgeta Grozav, Galina Ciobanu, Victor Sîrbu, Veaceslav Nicula, Lorina Ciubotaru, Diana Tricolici, Serafim Vasilache;

  la sediul sectorului Centru: Victoria Sanduța, Vitalie Guțan, Valentin Lastavețchi, Maria Frunze, Taisia Prutean;

  la sediul sectorului Ciocana: Cristina Panfil, Alexei Paniș, Veaceslav Martînenco, Marcel Gandrabur;

  la sediul sectorului Buiucani: Olga Ionașcu, Speranța Clima, Larisa Lavric, Irina Păduraru;

  la sediul sectorului Botanica: Octavian Dvornic, Natalia Stratan, Dragoș Crigan, Eugeniu Beșelea.

  Opt magistrați vor activa în cadrul instanțelor de fond din raioane: Viorel Botnaraș, Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni); Svetlana Bâcu, Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni); Iurie Movilă, Judecătoria Orhei (sediul Orhei); Eugen Popovici, Judecătoria Orhei (sediul Orhei); Silvia Țurcan, Judecătoria Strășeni (sediul Călărași); Nicolae Ghedrovici, Judecătoria Anenii Noi (sediul Anenii Noi); Romina Țurcan, Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni); Dumitru Racoviță, Judecătoria Ungheni (sediul Ungheni).

  O parte dintre aceştia sunt absolvenţi ai Institutului Naţional al Justiţiei. Anticoruptie.md a scris anterior că în perioada 1 ianuarie - 6 decembrie 2016 (inclusiv) 45 de judecători au depus cereri de demisie, dintre care trei judecători de la CSJ, 16 de la curțile de apel și 26 de la instanțele de fond.

  Între timp, în urma optimizării hărţii judecătoreşti, începând cu 1 ianuarie 2017, numărul instanţelor de fond a fost redus de la 44 la 15. Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana.
  sursa: anticoruptie.md

 • 33 de magistrați, numiți în funcție. Șeful statului a semnat decretele

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  La mijlocul lunii ianuarie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat 27 de magistrați noi pentru Judecătoria Chișinău, care au fost propuși șefului statului pentru numire. Aceștia sunt:
  Valentin Lastavețchi,
  Victoria Sanduța,
  Olga Ionașcu,
  Speranța Clima,
  Angela Vasilenco,
  Octavian Dvornic,
  Natalia Stratan,
  Vitalie Guțan,
  Larisa Lavric,
  Taisia Prutean,
  Cristina Panfil,
  Serafim Vasilache,
  Georgeta Grozav,
  Maria Frunze,
  Veaceslav Martânenco,
  Dragoș Crigan,
  Galina Ciobanu,
  Victor Sârbu,
  Marcel Gandrabur,
  Veaceslav Nicula,
  Eugeniu Beșelea,
  Irina Păduraru,
  Alexei Paniș,
  Lorina Ciubotaru,
  Diana Tricolici.

  La fel, șeful statului a acceptat transferul a două magistrate la Judecătoria Chișinău, de la Sângerei și Bălți. Este vorba de magistrata Cristina Cheptea, de la Judecătoria Sângerei, și magistrata Natalia Clevadî, de la Judecătoria Bălți.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU