Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Секриеру Ираида
Căutare avansată

Olărescu Victor

Judecătorie Hînceşti, Vicepreședinte

Date biografice

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1801-VIII din 30 septembrie 2020 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești.

Prin Hotărârea nr. 2016/18 din 28 iulie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Victor Olărescu în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, pe un termen de 4 ani.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1977-VII din17 martie 2016, numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni.

Potrivit Hotărîrii nr. 15/2 din 26 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului Olărescu Victor în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
A susținut examenul de capaciatate cu media generală de 8,05

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică 
1991 - jurist-consult
1994-1998 - ajutor al procurorului raionului Cimișlia
1998-2003 - judecător
2005 - 2016 - procuror

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1801-VIII din 30 septembrie 2020 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești.

Prin Hotărârea nr. 2016/18 din 28 iulie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Victor Olărescu în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, pe un termen de 4 ani.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1977-VII din17 martie 2016, numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni.

Potrivit Hotărîrii nr. 15/2 din 26 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului Olărescu Victor în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
A susținut examenul de capaciatate cu media generală de 8,05

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică 
1991 - jurist-consult
1994-1998 - ajutor al procurorului raionului Cimișlia
1998-2003 - judecător
2005 - 2016 - procuror

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 57/6 din 17 mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Victor Olărescu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
- în anul 2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79 ceea ce constituie 50%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 68,18%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 ceea ce constituie 43,33%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2016, din 210 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,95%;
- în anul 2017, din 245 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,85%;
- în anul 2018, din 161 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,55%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Corina Albu, Victor Olărescu și Tamara Mereuță de la Judecătoria Hîncești cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 53/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Mariana Sajin, Elena Bolocan, Victor Olărescu, Rodica Berdilo şi Ramona Moșneguțu cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 05/01 din 31 ianuarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Victor Olărescu pentru participare la concursul pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti cu 60 (şaizeci) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 16/1 din 14 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Victor Olărescu de la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o funcție administrativă

Prin Hotărârea nr. 57/6 din 17 mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Victor Olărescu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Bine cu punctajul acumulat în final de 69 puncte.

Prin Hotărîrea nr. 76/6 din 02 aprilie 2015, a fost admisă candidatura domnului Olărescu Victor pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 57/6 din 17 mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Victor Olărescu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
- în anul 2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79 ceea ce constituie 50%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 68,18%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 ceea ce constituie 43,33%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2016, din 210 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,95%;
- în anul 2017, din 245 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,85%;
- în anul 2018, din 161 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,55%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Corina Albu, Victor Olărescu și Tamara Mereuță de la Judecătoria Hîncești cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 53/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Mariana Sajin, Elena Bolocan, Victor Olărescu, Rodica Berdilo şi Ramona Moșneguțu cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 05/01 din 31 ianuarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Victor Olărescu pentru participare la concursul pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti cu 60 (şaizeci) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 16/1 din 14 ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Victor Olărescu de la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o funcție administrativă

Prin Hotărârea nr. 57/6 din 17 mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Victor Olărescu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Bine cu punctajul acumulat în final de 69 puncte.

Prin Hotărîrea nr. 76/6 din 02 aprilie 2015, a fost admisă candidatura domnului Olărescu Victor pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător.

Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 216/18 din 28 iulie 2020

Hotărârea nr. 05/01 din 31 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 16/1 din 14 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 57/6 din 17 mai 2019

Hotărîrea nr. 76/6 din 02 aprilie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Victor Olărescu nu au fost intentate proceduri disciplinare

Conform Hotărârii nr. 11/9 din 27 octombrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul autosesizării inspectorului-judecător Mariana Martalog în privința acțiunilor judecătorului Victor Olărescu de la Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 221/11 din 20 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Gonța Ana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 719s-1066p/m din 17 septembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 28 iulie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Olărescu Victor de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 115/5 din 05 iunie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Struna Marina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 287s-376p/m din 03 aprilie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 05 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Olărescu Victor de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 99/4 din 12 aprilie 2019, Completul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a respins contestația dесlаrаtă de сătrе cet. Vaisman Mikhail și Ceaica Igor împotriva deciziei Inspecției judiciare din 13 Martie 2019 пr. 240s-194p/m, de rеsрiпgеrе а sesizării асеstога, privind faptele judecătorului Judесătоriеi Hîncești, sediul Ialoveni, ОIărеsсu Viсtоr, саrе pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 187/6 din 18 mai 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Melentiev Iurie, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 16 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Hînceşti (sediul Ialoveni) Olarescu Victor.

Prin Hotărârea nr. 107/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Borga Maria, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 12.02.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Hîncești (sediul Ialoveni), Olărescu Victor.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Victor Olărescu nu au fost intentate proceduri disciplinare

Conform Hotărârii nr. 11/9 din 27 octombrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul autosesizării inspectorului-judecător Mariana Martalog în privința acțiunilor judecătorului Victor Olărescu de la Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 221/11 din 20 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Gonța Ana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 719s-1066p/m din 17 septembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 28 iulie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Olărescu Victor de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 115/5 din 05 iunie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Struna Marina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 287s-376p/m din 03 aprilie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 05 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Olărescu Victor de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 99/4 din 12 aprilie 2019, Completul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a respins contestația dесlаrаtă de сătrе cet. Vaisman Mikhail și Ceaica Igor împotriva deciziei Inspecției judiciare din 13 Martie 2019 пr. 240s-194p/m, de rеsрiпgеrе а sesizării асеstога, privind faptele judecătorului Judесătоriеi Hîncești, sediul Ialoveni, ОIărеsсu Viсtоr, саrе pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 187/6 din 18 mai 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Melentiev Iurie, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 16 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Hînceşti (sediul Ialoveni) Olarescu Victor.

Prin Hotărârea nr. 107/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Borga Maria, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 12.02.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Hîncești (sediul Ialoveni), Olărescu Victor.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 53/5 din 02 martie 2021

Hotărârea nr. 221/11 din 20 noiembrie 2020

Hotărârea nr. 115/5 din 05 iunie 2020

Hotărârea nr. 99/4 din 12 aprilie 2019

Hotărârea nr. 187/6 din 18 mai 2018

Hotărârea nr. 107/4 din 30 martie 2018

Știri
 • Cazul “Ţâbuleac”: Două dosare penale şi niciun adevăr

  Ceea ce s-a întâm­plat cu tru­pul lui Ion Ţâbu­leac în aceste zile s-a întâm­plat şi cu memo­ria lui. Pur şi sim­plu, a fost dezgro­pat pe câteva ore din cimi­ti­rul din sat şi îngro­pat din nou. Şi 70-480 numele lui a fost de ase­me­nea scos puţin la ive­ală, apoi îngro­pat iar în tăcere.

  Recent, Pro­cu­ra­tura Gene­rală a dis­pus deshu­ma­rea cor­pu­lui neîn­su­fleţit al lui Ion Ţâbu­leac, găsit mort la 8 apri­lie. Deshu­ma­rea s-a făcut cu sco­pul de a rea­liza o nouă exper­tiză medi­cală şi 70-410 a ree­va­lua cau­zele morţii. Numai că exper­tiza, la un an şi ceva de la acele eve­ni­mente, a fost făcută de ace­eaşi insti­tu­ţie şi, pro­ba­bil, de ace­laşi expert legal.

  La 22 apri­lie 2009, după o şedinţă ope­ra­tivă la Pro­cu­ra­tura Gene­rală, a fost dis­pusă înce­pe­rea urmă­ri­rii penale pe cauza dece­su­lui lui Ion Ţâbu­leac. S-a sta­bi­lit că de anchetă se va ocupa Pro­cu­ra­tura sec­to­ru­lui Râş­cani, muni­ci­piul Chi­şi­nău, deo­a­rece sem­na­lul des­pre dece­sul lui Ţâbu­leac ar fi par­ve­nit anume la această instanţă în dimi­neaţa zilei de 8 apri­lie. De urmă­ri­rea penală s-a ocu­pat pro­cu­ro­rul Vic­tor Olă­rescu.

  Ceea ce s-a întâm­plat cu tru­pul lui Ion Ţâbu­leac în aceste zile s-a întâm­plat şi cu memo­ria lui. Pur şi sim­plu, a fost dezgro­pat pe câteva ore din cimi­ti­rul din sat şi îngro­pat din nou. Şi 70-480 numele lui a fost de ase­me­nea scos puţin la ive­ală, apoi îngro­pat iar în tăcere.

  Recent, Pro­cu­ra­tura Gene­rală a dis­pus deshu­ma­rea cor­pu­lui neîn­su­fleţit al lui Ion Ţâbu­leac, găsit mort la 8 apri­lie. Deshu­ma­rea s-a făcut cu sco­pul de a rea­liza o nouă exper­tiză medi­cală şi 70-410 a ree­va­lua cau­zele morţii. Numai că exper­tiza, la un an şi ceva de la acele eve­ni­mente, a fost făcută de ace­eaşi insti­tu­ţie şi, pro­ba­bil, de ace­laşi expert legal.

  La 22 apri­lie 2009, după o şedinţă ope­ra­tivă la Pro­cu­ra­tura Gene­rală, a fost dis­pusă înce­pe­rea urmă­ri­rii penale pe cauza dece­su­lui lui Ion Ţâbu­leac. S-a sta­bi­lit că de anchetă se va ocupa Pro­cu­ra­tura sec­to­ru­lui Râş­cani, muni­ci­piul Chi­şi­nău, deo­a­rece sem­na­lul des­pre dece­sul lui Ţâbu­leac ar fi par­ve­nit anume la această instanţă în dimi­neaţa zilei de 8 apri­lie. De urmă­ri­rea penală s-a ocu­pat pro­cu­ro­rul Vic­tor Olă­rescu.

  Procuratura: minciuni sau incoerenţe?

  Zilele aces­tea l-am con­tac­tat pe pro­cu­ro­rul Olă­rescu pen­tru a elu­cida unele amă­nu­nte din cadrul aces­tui dosar penal. Pro­cu­ro­rul în cauză, însă, ne-a spus că nu a exis­tat niciun dosar penal pe acest caz.

  “Atunci s-a dis­pus neîn­ce­pe­rea urmă­ri­rii penale. A fost exa­mi­nată con­clu­zia exper­tu­lui medico-legal, s-a lucrat foarte amă­nu­nţit cu mar­to­rii care l-au văzut căţă­rat pe pilo­nul cela. Şi exper­tul a sta­bi­lit că vătă­mă­rile cor­po­rale sunt spe­ci­fice căde­rii de la înă­lţime. Am emis o ordo­nanţă de neîn­ce­pere a urmă­ri­rii penale”, a decla­rat Vic­tor Olă­rescu pen­tru ZdG.

  Unele surse din Pro­cu­ra­tura Gene­rală ne-au con­fir­mat că un ase­me­nea dosar penal a exis­tat. La 22 apri­lie, Pro­cu­ra­tura Gene­rală ar fi pri­mit chiar o notă infor­ma­tivă pe acest dosar, din care cităm:

  “Efectuându-se un con­trol asu­pra cazu­lui şi analizându-se toate cir­cum­stanţele cazu­lui, ches­tio­nă­rile supli­men­tare ale mar­to­ri­lor, con­cre­ti­ză­rile exper­tu­lui judi­ciar medico-legal şi procesul-verbal de exa­mi­nare la faţa locu­lui cu schema ane­xată la el, s-a ajuns la con­clu­zia că există bănu­iala rezo­na­bilă că Ţâbu­leac Ion a dece­dat în urma cau­ză­rii vătă­mă­ri­lor cor­po­rale grave. Prin urmare, de pro­cu­ro­rul Vic­tor Olă­rescu a fost por­nită urmă­ri­rea penală”. În docu­ment se mai spune că acest dosar penal avea numă­rul 2009028138 şi a fost por­nit pe cauza “vătă­mă­rii intenţio­nate grave a inte­gri­tă­ţii cor­po­rale a sănă­tă­ţii, care au pro­vo­cat prin urmare dece­sul vic­ti­mei”.

  Deci, un dosar penal pe cauza morţii lui Vea­ce­slav Ţâbu­leac a fost des­chis, totuşi, în 2009. Recent, cu câteva săp­tămâni în urmă, a mai fost des­chis un dosar penal pe ace­laşi caz, cu alt număr. Potri­vit legii, pe ace­laşi caz nu pot fi des­chise două dosare penale. În acest caz, însă, a fost posi­bil. Se spune că ase­me­nea situ­a­ţii se întâm­plă doar atunci când ar exista inte­re­sul ca unele probe dintr-un dosar să dis­pară.

  Circ la telefonul procurorului

  Am încer­cat să aflăm deta­lii de la Pro­cu­ro­rul muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău Cos­ti­şan, care anche­tează cel de-al doi­lea dosar penal pe cazul Ţâbu­leac. La can­ce­la­ria Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău ni s-a spus că acesta se află din­tot­dea­una la nr. de tele­fon 238461. Am for­mat acest număr şi am auzit în recep­tor: “Cos­ti­şan ascultă”. Am spus că sunt de la ZdG şi că vrem să aflăm deta­lii des­pre dosa­rul Ţâbu­leac. “Aţi încur­cat ceva. Aici nu stă Cos­ti­şan”. L-am întrea­bat atunci cum îl cheamă. “Pro­cu­ro­rul Seve­rin”. Am reve­nit la Can­ce­la­rie. “Nu poate fi Seve­rin acolo, căci el stă la nr. 238938. Iar Cos­ti­şan a stat întot­dea­una la numă­rul 238461”. Am reve­nit. A răs­puns o per­soană care a zis că Cos­ti­şan e ple­cat.

  A doua zi am reluat ope­ra­ţia “tele­fo­na­rea pro­cu­ro­ru­lui”. Am for­mat din nou numă­rul 238461 şi iar am auzit în recep­tor: “Cos­ti­şan ascultă”. Am facut iar pre­zen­ta­rea de rigoare des­pre ZdG şi inte­re­sul pen­tru dosa­rul Ţâbu­leac. A urmat o replică ros­tită de pro­cu­ror aproape râzând: “M-aţi încur­cat cu cineva”. L-am între­bat de ce a ros­tit totuşi “Cos­ti­şan ascultă”. A urmat o tiradă de îngă­i­meli de genul: “Eu nu-s din cabi­ne­tul ista, aţi încur­cat, nu ştiu” şi a închis. Menţio­nez că înre­gis­tră­rile de rigoare cu ora ape­lu­ri­lor tele­fo­nice şi nume­rele for­mate se păs­trează. Dacă minte pro­cu­ro­rul sau în lipsa dum­ne­a­lui stă cineva în biroul său şi face glume nu putem spune cu sigu­ranţă, dar ambele situ­a­ţii sunt incom­pa­ti­bile cu sta­tu­tul de pro­cu­ror. Încer­căm să aflăm în con­ti­nu­are dacă o atare insti­tu­ţie are capa­ci­ta­tea să inves­ti­gheze cazuri de o atare seri­o­zi­tate.

  Expertiza, fără alternativă

  Am încer­cat să aflăm alte deta­lii de la expe­rţii medico-legali. Ion Cuvşi­nov, direc­to­rul Cen­tru­lui de exper­tiză medico-legală, ne-a spus că exper­tiza a avut loc în pre­zenţa a trei medici legi­şti de la cen­trul în cauză, fără să existe alţi expe­rţi stră­ini; de ase­me­nea, nici un avo­cat sau un repre­zen­tant legal al fami­liei nu a fost pre­zent. Rezul­ta­tele exper­ti­zei medico-legale vor fi gata în câteva săp­tămâni. L-am între­bat pe medi­cul Cuvşi­nov dacă ar exista vreo diver­genţă de opi­nii cu cole­gul lor care a făcut exper­tiza în anul tre­cut şi cu cei care au făcut exper­tiza la un an de la deces, ambele exa­mi­nări fiind făcute de medici din ace­eaşi insti­tu­ţie.

  “Nu e vorba de vreo diver­genţă de opi­nii. E vorba doar de o pre­ci­zare a meca­nis­me­lor de lezare. Rezul­ta­tele vor fi mai târ­ziu, acum pot să vă spun doar opi­nia mea. Potri­vit leziu­ni­lor pe care le-am con­sta­tat, con­si­der că a căzut de la înă­lţime”, a spus Cuvşi­nov.

  Vale­riu Pleşca, avo­ca­tul care a par­ti­ci­pat la exhu­ma­rea lui Vale­riu Boboc, ne-a spus că la acest pro­ce­deu de deshu­mare a lui Ion Ţâbu­leac ar fi fost nece­sar să asiste un repre­zen­tant legal al fami­liei. “În cazul în care există bănu­iala că unei per­so­nae i s-au cau­zat vătă­mări cor­po­rale care au cau­zat dece­sul, suc­ce­so­rii sau repre­zen­tanţii legali ai aces­tei per­soane tre­buie să par­ti­ci­ple la pro­ce­du­rile care urmează să cla­ri­fice aceste cauze, ancheta tre­buie să le ofere acces la mate­ri­ale şi trans­pa­renţă. Acesta ar fi un mic semn de des­chi­dere din par­tea aces­tor insti­tu­ţii.”

  Cu pri­vire la fap­tul că ace­eaşi insti­tu­ţie a efec­tuat de două ori la rând exper­tiza cada­vru­lui lui Ion Ţâbu­leac fără par­ti­ci­pa­rea unui expert din afară, Vale­riu Pleşca con­si­deră că ar exista un con­flict de inte­rese în acest caz. “În alte state există insti­tu­ţii medico-legale de alter­na­tivă, iar în Mol­dova reiese că per­soana nemulţu­mită de rezul­ta­tele unei exper­tize este îndrep­tată din nou la ace­eaşi exper­tiză. Îmi apar îndo­ieli faţă de această situ­a­ţie şi faţă de rezul­ta­tele aces­tei exper­tize.”
  sursa: zdg.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU