Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Туркулец Леонид
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Costaș Natalia

Judecătorie Bălţi, Judecătoare

Date biografice

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 iunie 2020, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1542-VII din 24 aprilie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți.

Conform Hotărîrii nr. 180/8 din 10 martie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Costaș Natalia în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de 5 ani.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1997 - grefier Judecătoria Bălți
11.11.2009 - transferată în funcția de consultant în aceeași instanță
08.05.2013 - 20.11.2013 - promovată în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Bălți
20.11.2013 - 2015 - asistent judiciar la Curtea de Apel Bălți
24.04.2015 - numită, pe un termen de cinci ani în funcția de Judecător la Judecătoria Bălți
Publicații
Autorul publicației științifice: ”Evoluția instituției reprezentării în Republica Moldova” publicată în Anuarul catedrei de Științe Socio-umane și Asistență Socială, nr. 4-2014

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 iunie 2020, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1542-VII din 24 aprilie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți.

Conform Hotărîrii nr. 180/8 din 10 martie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Costaș Natalia în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de 5 ani.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1997 - grefier Judecătoria Bălți
11.11.2009 - transferată în funcția de consultant în aceeași instanță
08.05.2013 - 20.11.2013 - promovată în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Bălți
20.11.2013 - 2015 - asistent judiciar la Curtea de Apel Bălți
24.04.2015 - numită, pe un termen de cinci ani în funcția de Judecător la Judecătoria Bălți
Publicații
Autorul publicației științifice: ”Evoluția instituției reprezentării în Republica Moldova” publicată în Anuarul catedrei de Științe Socio-umane și Asistență Socială, nr. 4-2014

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 18/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Costaş nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 100 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 64%;
2018 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 53 ceea ce constituie 60,22%;
2019 au fost contestate în total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49 ceea ce constituie 70%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 854 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,87%;
2018, din 1148 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2019, din 1136 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,84%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 18/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Natalia Costaş de la Judecătoria Bălţi, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul „foarte bine” acumulând în total 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 20/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Natalia Costaș la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare Nataliei Costaș, judecător, Judecătoria Bălți.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 18/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Costaş nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 100 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 64%;
2018 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 53 ceea ce constituie 60,22%;
2019 au fost contestate în total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49 ceea ce constituie 70%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 854 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,87%;
2018, din 1148 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2019, din 1136 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,84%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 18/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Natalia Costaş de la Judecătoria Bălţi, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul „foarte bine” acumulând în total 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 20/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Natalia Costaș la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare Nataliei Costaș, judecător, Judecătoria Bălți.

 

Hotărârea nr. 18/2 din 22 mai 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020

Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019

Hotărârea nr. 20/1 din 19 februarie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Natalia Costaş nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 23/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Moroșan Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1099s-1443p/m din 12 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 11 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Costaș Natalia de la Judecătoria Bălți (sediul central).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Natalia Costaş nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 23/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Moroșan Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1099s-1443p/m din 12 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 11 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Costaș Natalia de la Judecătoria Bălți (sediul central).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Hotărârea nr. 23/1 din 28 ianuarie 2023

Știri
  • (FOTO) Șapte judecători au depus astăzi jurământul

    Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
    Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

    Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
    Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU