Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Chirtoaca Ion
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Costaș Natalia

Judecătorie Bălţi, Judecător

Date biografice

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1542-VII din 24 aprilie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți.

Conform Hotărîrii nr. 180/8 din 10 martie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Costaș Natalia în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de 5 ani.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1997 - grefier Judecătoria Bălți
11.11.2009 - transferată în funcția de consultant în aceeași instanță
08.05.2013 - 20.11.2013 - promovată în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Bălți
20.11.2013 - 2015 - asistent judiciar la Curtea de Apel Bălți
24.04.2015 - numită, pe un termen de cini ani,în funcția de Judecător la Judecătoria Bălți
Publicații
Autorul publicației științifice: ”Evoluția instituției reprezentării în Republica Moldova” publicată în Anuarul catedrei de Științe Socioumane și Asistență Socială, nr. 4-2014

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1542-VII din 24 aprilie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Bălți.

Conform Hotărîrii nr. 180/8 din 10 martie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Costaș Natalia în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de 5 ani.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1997 - grefier Judecătoria Bălți
11.11.2009 - transferată în funcția de consultant în aceeași instanță
08.05.2013 - 20.11.2013 - promovată în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Bălți
20.11.2013 - 2015 - asistent judiciar la Curtea de Apel Bălți
24.04.2015 - numită, pe un termen de cini ani,în funcția de Judecător la Judecătoria Bălți
Publicații
Autorul publicației științifice: ”Evoluția instituției reprezentării în Republica Moldova” publicată în Anuarul catedrei de Științe Socioumane și Asistență Socială, nr. 4-2014

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 18/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Costaş nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 100 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 64%;
2018 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 53 ceea ce constituie 60,22%;
2019 au fost contestate în total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49 ceea ce constituie 70%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 854 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,87%;
2018, din 1148 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2019, din 1136 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,84%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 18/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Natalia Costaş de la Judecătoria Bălţi, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul „foarte bine” acumulând în total 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 20/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Natalia Costaș la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare Nataliei Costaș, judecător, Judecătoria Bălți.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 18/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Costaş nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 100 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 64%;
2018 au fost contestate în total 88 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 53 ceea ce constituie 60,22%;
2019 au fost contestate în total 70 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49 ceea ce constituie 70%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 854 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,87%;
2018, din 1148 cauze examinate, 28 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%;
2019, din 1136 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,84%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 18/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Natalia Costaş de la Judecătoria Bălţi, sediul central, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul „foarte bine” acumulând în total 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 20/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Natalia Costaș la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare Nataliei Costaș, judecător, Judecătoria Bălți.

 

Hotărârea nr. 18/2 din 22 Mai 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020

Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019

Hotărârea nr. 20/1 din 19 februarie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Natalia Costaş nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Natalia Costaş nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Știri
  • (FOTO) Șapte judecători au depus astăzi jurământul

    Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
    Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

    Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
    Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU