Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Маноли Григоре
Căutare avansată
foto: captura imagini video presedinte.md

Croitor Dorina

Judecătorie Străşeni, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 28.02.2011

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 24 ianuarie 2023,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Dorina Croitor, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Strășeni, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256/20 din 05 decembrie 2022, cu reîncadrarea în funcția de judecător și vicepreședinte interimar al Judecătoriei Strășeni, din data de 01 februarie 2023.

Potrivit Hotărârii nr. 37/2 din 17 ianuarie 2017, judecătorul Dorina Croitor, de la sediul Călărași al Judecătoriei Strășeni, se repartizează pentru desfășurarea activității de judecător, la sediul central al Judecătoriei Strășeni.  

Conform Hotărîrii CSM nr. 465/20 din 05 iulie 2016, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Strășeni, pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Călărași, Dorina Croitor.

Prin Decretul Președintelui RM nr.1975-VII din 17 martie 2016, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 41-VI din 28 februarie 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător de instrucție la Judecătoria Călărași.

Anul nașterii: 1983

Instruire/Diplome
Facultatea de drept USM, 2005
INJ, 2010

Activităţi profesionale pertinente
10.10.2005 - 08.11.2006 procuror interimar, Procuratura Străşeni
08.11.2006 - 01.10.2008 procuror, Procuratura Străşeni

Data numirii în funcţie: 28.02.2011

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 24 ianuarie 2023,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Dorina Croitor, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Strășeni, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256/20 din 05 decembrie 2022, cu reîncadrarea în funcția de judecător și vicepreședinte interimar al Judecătoriei Strășeni, din data de 01 februarie 2023.

Potrivit Hotărârii nr. 37/2 din 17 ianuarie 2017, judecătorul Dorina Croitor, de la sediul Călărași al Judecătoriei Strășeni, se repartizează pentru desfășurarea activității de judecător, la sediul central al Judecătoriei Strășeni.  

Conform Hotărîrii CSM nr. 465/20 din 05 iulie 2016, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Strășeni, pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Călărași, Dorina Croitor.

Prin Decretul Președintelui RM nr.1975-VII din 17 martie 2016, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 41-VI din 28 februarie 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător de instrucție la Judecătoria Călărași.

Anul nașterii: 1983

Instruire/Diplome
Facultatea de drept USM, 2005
INJ, 2010

Activităţi profesionale pertinente
10.10.2005 - 08.11.2006 procuror interimar, Procuratura Străşeni
08.11.2006 - 01.10.2008 procuror, Procuratura Străşeni

01.10.2008 - 31.03.2010 audientă, Institutul Naţional al Justiţiei
28.02.2011 numită în funcţia de judecător de instrucţie al Judecătoriei Călăraşi, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 41-VI)
02.05.2011 suspendată din funcţie pe perioada aflării în concediul de maternitate postnatal pînă la data de 20.06.2011 (Hotărîrea CSM nr. 269/19)
17.02.2014 reconfirmată în funcţia de judecător (Decret nr. 997-VII)
04.03.2014 suspendată din funcţie pe perioada aflării în concediul de maternitate pînă la data de 11.06.2014 (Hotărîrea CSM nr. 228/8)

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 115/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Dorina Croitor nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 59/6 din 20 noiembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Dorina Croitor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 111/9 din 08 noiembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile judecătoarei Croitor Dorina nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 (8 luni), au fost contestate 27 hotărîri judecătorești, menținute 20 hotăriri - 74,07%;
2015 (9 luni), au fost contestate 26 hotărîri judecătorești, menținute 9 hotărîri - 90%;
2016 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 81,08%;
2017 au fost contestate în total 69 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 51, ceea ce constituie 73,91%;
2018 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 74,19%.
Hotărîrile/încheierile menținute din cele contestate, emise in calitate de judecător de instrucție:
2014 (8 luni), au fost contestate 10 hotărîri/încheieri, mentinute 5 hotărîri/încheieri - 50%;
2015 (9 luni), au fost contestate 9 hotărîri/încheieri, menținute 7 hotărîri/încheieri - 77,77%;
2016 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5, ceea ce constituie 83,33%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate, emise în calitate de judecător de drept comun:
2014 (8 luni), din 480 de cauze examinate, 7 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,45%;
2015 (9 luni), din 79 de cauze examinate, 1 hotărîre/sentiță/încheiere a fost casată - 1,26%;
2016, din 482 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,45%;
2017, din 424 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,24%;
2018, din 270 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,96%.
Hotărirîle/încheierile casate din cele examinate, emise în calitate de judecător de instrucție:
2014 (8 luni), din 19 cauze examinate, 1 hotărîre/încheiere a fost casata - 5,26%;
2015 (9 luni), din 132 de cauze examinate, 2 hotărîri/încheieri au fost casate - 1,51%;
2016, din 79 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,26%.

2011 - 2013 
Încheieri de aplicare, prelungire a măsurii preventive:
2011 contestate 3, menţinute 2 – 66,66%;
2012 contestate 3, menţinute 2 – 66,66%;
2013 contestate 3, menţinute 3 – 100%;
Hotărîri privind executarea pedepselor penale:
2011 contestate 2, menţinute 2 – 100%;
2012 contestate 4, menţinute 3 – 75%;
2013 contestate 4, menţinute 2 – 50%;
Hotărîri pe cauze penale:
2011 contestate 14, menţinute 11 – 78,57%;
2012 contestate 22, menţinute 18 – 81,81%;
2013 contestate 15, menţinute 11 – 73,33%;
Încheieri privind examinarea plîngerilor în baza art. 313:
2012 contestate 3, menţinute 3 – 100%;
2013 contestate 5, menţinute 5 – 100%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 115/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Dorina Croitor de la Judecătoria Strășeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 82 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 37/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Dorina CROITOR pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare, în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Străşeni.

Prin Hotărârea nr. 88/4 din 31 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Ţonov Irina (Judecătoria Căuşeni) şi Croitor Dorina (Judecătoria Străşeni), cu remiterea materialelor în privinţa lor la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea selectării pentru promovare în funcţie administrativă a instanţei judecătoreşti.

Prin Hotărîrea nr. 59/6 din 20 noiembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 111/9 din 08 noiembrie 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea nr. 603/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare al judecătorului.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 115/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Dorina Croitor nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 59/6 din 20 noiembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Dorina Croitor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 111/9 din 08 noiembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile judecătoarei Croitor Dorina nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 (8 luni), au fost contestate 27 hotărîri judecătorești, menținute 20 hotăriri - 74,07%;
2015 (9 luni), au fost contestate 26 hotărîri judecătorești, menținute 9 hotărîri - 90%;
2016 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 81,08%;
2017 au fost contestate în total 69 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 51, ceea ce constituie 73,91%;
2018 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 74,19%.
Hotărîrile/încheierile menținute din cele contestate, emise in calitate de judecător de instrucție:
2014 (8 luni), au fost contestate 10 hotărîri/încheieri, mentinute 5 hotărîri/încheieri - 50%;
2015 (9 luni), au fost contestate 9 hotărîri/încheieri, menținute 7 hotărîri/încheieri - 77,77%;
2016 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5, ceea ce constituie 83,33%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate, emise în calitate de judecător de drept comun:
2014 (8 luni), din 480 de cauze examinate, 7 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,45%;
2015 (9 luni), din 79 de cauze examinate, 1 hotărîre/sentiță/încheiere a fost casată - 1,26%;
2016, din 482 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,45%;
2017, din 424 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,24%;
2018, din 270 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,96%.
Hotărirîle/încheierile casate din cele examinate, emise în calitate de judecător de instrucție:
2014 (8 luni), din 19 cauze examinate, 1 hotărîre/încheiere a fost casata - 5,26%;
2015 (9 luni), din 132 de cauze examinate, 2 hotărîri/încheieri au fost casate - 1,51%;
2016, din 79 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,26%.

2011 - 2013 
Încheieri de aplicare, prelungire a măsurii preventive:
2011 contestate 3, menţinute 2 – 66,66%;
2012 contestate 3, menţinute 2 – 66,66%;
2013 contestate 3, menţinute 3 – 100%;
Hotărîri privind executarea pedepselor penale:
2011 contestate 2, menţinute 2 – 100%;
2012 contestate 4, menţinute 3 – 75%;
2013 contestate 4, menţinute 2 – 50%;
Hotărîri pe cauze penale:
2011 contestate 14, menţinute 11 – 78,57%;
2012 contestate 22, menţinute 18 – 81,81%;
2013 contestate 15, menţinute 11 – 73,33%;
Încheieri privind examinarea plîngerilor în baza art. 313:
2012 contestate 3, menţinute 3 – 100%;
2013 contestate 5, menţinute 5 – 100%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 115/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Dorina Croitor de la Judecătoria Strășeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 82 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 37/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Dorina CROITOR pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare, în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Străşeni.

Prin Hotărârea nr. 88/4 din 31 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Ţonov Irina (Judecătoria Căuşeni) şi Croitor Dorina (Judecătoria Străşeni), cu remiterea materialelor în privinţa lor la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea selectării pentru promovare în funcţie administrativă a instanţei judecătoreşti.

Prin Hotărîrea nr. 59/6 din 20 noiembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 111/9 din 08 noiembrie 2013 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 84 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea nr. 603/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare al judecătorului.

Hotărârea nr. 1/1 din 24 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 115/13 din 30 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 88/4 din 31 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 37/2 din 17 ianuarie 2017

Hotărîrea nr. 111/9 din 08 noiembrie 2013

Hotărîrea nr. 59/6 din 20 noiembrie 2015

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 115/13 din 30 noiembrie 2018, pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Dorina Croitor nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 59/6 din 20 noiembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada 2014 - 2015, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Dorina CROITOR”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 111/9 din 08 noiembrie 2013 , "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătoarei Croitor Dorina".

Conform Hotărârii nr. 50/3 din 26 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Grigoraș Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1088s-1750p/m din 12 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 18 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Croitor Dorina de la Judecătoria Strășeni (sediul central). Prin Hotărârea nr. 13/7 din 02 iulie 2021, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de cet. Grigoraș Mihail împotriva Hotărârii nr. 50/3 din 26 martie 2021 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1 al Colegiului Disciplinar, emise în privinţa acțiunilor vicepreședintelui Judecătoriei Strășeni Croitor Dorina.

Prin Hotărârea nr. 212/8 din 18 octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Lungu Victoria, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 946s-1058 p/m din 15 August 2019, de respingеrе а sesizării privind faptele judecătоrului Judecătoriei Strașeni (sediul Central), Croitor Dorina, саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 261/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de cet.Niţu Vasile, împotriva deciziei Inspecției judiciare nr.577 s - 782 p/m din 20 iunie 2018, de respingere a sesizării acestuia prin care se solicită atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Străşeni, Dorina Croitoru pentru presupusele fapte care pot constitui temei de abatere disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului Dorina CROITOR, în anul 2014 nu a fost depusă nici o petiție, iar, în anul 2015, a fost înregistrată o petiție, find neîntemeiată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au înregistrate petiții.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 115/13 din 30 noiembrie 2018, pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Dorina Croitor nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 59/6 din 20 noiembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada 2014 - 2015, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Dorina CROITOR”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 111/9 din 08 noiembrie 2013 , "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătoarei Croitor Dorina".

Conform Hotărârii nr. 50/3 din 26 martie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Grigoraș Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1088s-1750p/m din 12 februarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 18 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Croitor Dorina de la Judecătoria Strășeni (sediul central). Prin Hotărârea nr. 13/7 din 02 iulie 2021, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de cet. Grigoraș Mihail împotriva Hotărârii nr. 50/3 din 26 martie 2021 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1 al Colegiului Disciplinar, emise în privinţa acțiunilor vicepreședintelui Judecătoriei Strășeni Croitor Dorina.

Prin Hotărârea nr. 212/8 din 18 octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Lungu Victoria, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 946s-1058 p/m din 15 August 2019, de respingеrе а sesizării privind faptele judecătоrului Judecătoriei Strașeni (sediul Central), Croitor Dorina, саrе pot constitui аbаtеri disciplinaгe.

Prin Hotărârea nr. 261/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de cet.Niţu Vasile, împotriva deciziei Inspecției judiciare nr.577 s - 782 p/m din 20 iunie 2018, de respingere a sesizării acestuia prin care se solicită atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Străşeni, Dorina Croitoru pentru presupusele fapte care pot constitui temei de abatere disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului Dorina CROITOR, în anul 2014 nu a fost depusă nici o petiție, iar, în anul 2015, a fost înregistrată o petiție, find neîntemeiată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au înregistrate petiții.

 

Hotărârea nr. 13/7 din 02 iulie 2021

Hotărârea nr. 50/3 din 26 martie 2021

Hotărârea nr. 261/9 din 03 septembrie 2018

Hotărârea nr. 212/8 din 18 octombrie 2019

Știri
 • Nicolae Timofti a reconfirmat în funcție un grup de judecători

  Președintele R. Moldova, Nicolae Timofti, a reconfirmat astăzi prin decret prezidențial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în funcția de judecător, un grup de judecători de instrucție, și anume: Andrei Balan — la Judecătoria Rezina; Igor Brai — la Judecătoria Anenii Noi; Viorica Caduc — la Judecătoria Briceni; Oleg Cojocari — la Judecătoria Criuleni; Constantin Ghencea — la Judecătoria Cantemir; Ruslan Petrov — la Judecătoria Cahul. Printr-un alt decret prezidențial, șeful statului le-a reconfirmat în funcţia de judecători de instrucție, până la expirarea împuternicirilor, pe Dorina Croitor la Judecătoria Călărași și pe Lilia Dașchevici la Judecătoria Ungheni.

  Președintele R. Moldova, Nicolae Timofti, a reconfirmat astăzi prin decret prezidențial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în funcția de judecător, un grup de judecători de instrucție, și anume: Andrei Balan — la Judecătoria Rezina; Igor Brai — la Judecătoria Anenii Noi; Viorica Caduc — la Judecătoria Briceni; Oleg Cojocari — la Judecătoria Criuleni; Constantin Ghencea — la Judecătoria Cantemir; Ruslan Petrov — la Judecătoria Cahul. Printr-un alt decret prezidențial, șeful statului le-a reconfirmat în funcţia de judecători de instrucție, până la expirarea împuternicirilor, pe Dorina Croitor la Judecătoria Călărași și pe Lilia Dașchevici la Judecătoria Ungheni.

  De asemenea, președintele Timofti a numit-o pe Elena Grumeza în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți. Șeful statului a purtat discuții cu fiecare dintre magistrații numiți astăzi în funcție, cărora le-a cerut să fie conștienți de responsabilitatea care le revine în această perioadă de reformare a justiției și să acționeze în conformitate strictă cu legea, pentru a restabili funcționalitatea sistemului judecătoresc și încrederea populației în actul de justiție.

  Nicolae Timofti le-a atras atenția magistraților că societatea are așteptări mari de la ei, în special după ce Parlamentul a decis, la inițiativa șefului statului, majorarea substanțială a salariilor judecătorilor. „Prin acea decizie vi s-a asigurat un grad sporit de independență, pe care vă rog să o folosiți pentru a acționa cu hotărâre și fermitate în spiritul dreptății”, a notat președintele Timofti.

 • Президент Молдовы переутвердил в должности группу судей

  Президент Молдовы Николай Тимофти переутвердил своим указом, по предложению Высшего совета магистратуры, в должности группу судей по уголовному преследованию. Как сообщила пресс-служба главы государства, в частности, переутверждены: Андрей Балан - суд Резина, Игорь Браи - суд Анений-Ной, Виорика Кадук - суд Бричень, Олег Кожокарь - суд Криулень, Константин Генча - суд Кантемир, Руслан Петров - суд Кахул. Еще одним указом президент Молдовы переутвердил в должности до истечения срока полномочий следующих судей по уголовному преследованию: Дорина Кроитор - суд Кэлэрашь, Лилия Дашкевич - суд Унгень.

  Президент Молдовы Николай Тимофти переутвердил своим указом, по предложению Высшего совета магистратуры, в должности группу судей по уголовному преследованию. Как сообщила пресс-служба главы государства, в частности, переутверждены: Андрей Балан - суд Резина, Игорь Браи - суд Анений-Ной, Виорика Кадук - суд Бричень, Олег Кожокарь - суд Криулень, Константин Генча - суд Кантемир, Руслан Петров - суд Кахул. Еще одним указом президент Молдовы переутвердил в должности до истечения срока полномочий следующих судей по уголовному преследованию: Дорина Кроитор - суд Кэлэрашь, Лилия Дашкевич - суд Унгень.

  Также президент Николай Тимофти назначил Елену Грумеза на должность судьи Апелляционной палаты Бельц. Глава государства побеседовал с назначенными сегодня на должность магистратами, потребовав осознания лежащей на них ответственности в период реформирования сферы юстиции и действий только в строгом соответствии с законом с целью восстановления системы правосудия и повышения уровня доверия граждан к ней. Николай Тимофти обратил внимание магистратов на тот факт, что общество связывает с ними большие ожидания, особенно после того как парламент, по инициативе главы государства, принял решение о повышении заработной платы судей. «Этим решением вам был обеспечен высокий уровень независимости, которую, прошу вас, использовать, решительно и твердо действуя во имя справедливости», - отметил Николай Тимофти.

   

 • Кадровые перестановки в судебной системе

  В минувшую пятницу в Высшем совете магистратуры сменилось руководство. После того, как несколько членов ВСМ высказали недовольство в адрес Думитру Вистерничана, он заявил о желании покинуть пост председателя по собственной инициативе. Среди основных претензий – необеспечение независимости судебной власти, недостаточная транспарентность при принятии решений и неэффективный менеджмент. По итогам тайного голосования новым председателем ВСМ был избран Николае Тимофти, которого поддержали 8 из 10 членов совета, присутствовавших на заседании. На освободившийся пост также претендовал другой член ВСМ Александру Арсени, однако его кандидатура получила всего два голоса. Николае Тимофти работает в судебной системе более 35 лет, а в Высшем совете магистратуры состоит с момента его образования.

  В минувшую пятницу в Высшем совете магистратуры сменилось руководство. После того, как несколько членов ВСМ высказали недовольство в адрес Думитру Вистерничана, он заявил о желании покинуть пост председателя по собственной инициативе. Среди основных претензий – необеспечение независимости судебной власти, недостаточная транспарентность при принятии решений и неэффективный менеджмент. По итогам тайного голосования новым председателем ВСМ был избран Николае Тимофти, которого поддержали 8 из 10 членов совета, присутствовавших на заседании. На освободившийся пост также претендовал другой член ВСМ Александру Арсени, однако его кандидатура получила всего два голоса. Николае Тимофти работает в судебной системе более 35 лет, а в Высшем совете магистратуры состоит с момента его образования.

  Новый глава ВСМ пока решил не снимать свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Высшей судебной палаты, однако очевидно, что круг претендентов на этот пост сужается. На прошлой неделе свою заявку отозвал судья Европейского суда по правам человека Михаил Поалелунжь. Его называли одной из наиболее вероятных кандидатур, по которой мог быть найден компромисс в парламенте. Это решение страсбургский судья объяснил обстоятельствами личного характера, о которых пока предпочитает не распространяться. Ожидается, что финалист конкурса будет назван ВСМ после 29 марта, когда истекают полномочия нынешнего председателя Иона Муруяну.

  «Критика в отношении Высшего совета магистратуры во многом объясняется отсутствием прозрачности в его деятельности, даже по отношению к судейскому корпусу, - отметил для «ЛП» г-н Тимофти. – Нам предстоит наладить рабочий контакт со всеми председателями судов, с судьями, чтобы они знали обо всем, что происходит в органе самоуправления, могли высказывать свои предложения, более активно участвовать в обсуждении актуальных проблем и принятии решений. В ближайшее время мы с коллегами пригласим руководителей судов на рабочую встречу, а также посетим каждую судебную инстанцию, чтобы ознакомиться на месте с проблемами, с которыми сталкиваются судьи».

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU