Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bobu Natalia
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Malcoci Iurie

Judecătorie Bălţi, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 22 ianuarie 2015

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1452-VIII din 12 februarie 2020, domnul Malcoci Iurie a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Bălţi, începând cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărîrii nr. 382/17 din 31 mai 2016, se desemnează judecătorul Iurie Malcoci pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Sîngerei în perioada 01.06.2016 - 01.06.2017, iar, în cazul imposibilităţii judecătorului de instrucţie desemnat de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de judecătorii Nicolae Corcea și Ion Popescu.

Conform Hotărîrii CSM nr. 566/23 din din 28 iulie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Sîngerei, judecătorul Iurie Malcoci pentru perioada 28.07.2015 – 01.07.2016. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1432-VII din 22 ianuarie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
A activat în funcție de procuror timp de 20 ani

Data numirii în funcție: 22 ianuarie 2015

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1452-VIII din 12 februarie 2020, domnul Malcoci Iurie a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Bălţi, începând cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărîrii nr. 382/17 din 31 mai 2016, se desemnează judecătorul Iurie Malcoci pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Sîngerei în perioada 01.06.2016 - 01.06.2017, iar, în cazul imposibilităţii judecătorului de instrucţie desemnat de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de judecătorii Nicolae Corcea și Ion Popescu.

Conform Hotărîrii CSM nr. 566/23 din din 28 iulie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Sîngerei, judecătorul Iurie Malcoci pentru perioada 28.07.2015 – 01.07.2016. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1432-VII din 22 ianuarie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei.

Activităţi profesionale pertinente

Activitatea juridică
A activat în funcție de procuror timp de 20 ani

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 130/13 din 01 noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 22/3 din 05 aprilie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Iurie Malcoci care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15 ceea ce constituie 62,5%;
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 63,46%;
2017 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 68,42%.
2018 au fost contestate în total 59 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42 ceea ce constituie 71,18%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9 ceea ce constituie 90%;
2016 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 90%;
2017 au fost contestate în total 14 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 71,42%;
2018 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26, ceea ce constituie 72,22%.
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
Judecător de drept comun:
2015, din 844 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,06%;
2016, din 469 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,05%;
2017, din 448 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,67%;
2018, din 860 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,97%.
Judecător de instrucție:
2015, din 578 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,38%;
2016, din 504 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,38%;
2017, din 591 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,35%;
2018 din 427 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,34%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 130/13 din 01 noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 76 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 353/20 din 19 septembrie 2019 materialele, în privința judecătorului Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 22/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 942/38 din 27 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibil cu interesele funcţiei publice judecătorul Malcoci Iurie Tudor de la Judecătoria Sîngerei.

Prin Hotărârea nr. 87/10 din 27 noiembrie 2014, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Malcoci Iurie la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Sîngerei.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 130/13 din 01 noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 22/3 din 05 aprilie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Iurie Malcoci care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15 ceea ce constituie 62,5%;
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 63,46%;
2017 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 68,42%.
2018 au fost contestate în total 59 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42 ceea ce constituie 71,18%.
Judecător de instrucție:
2015 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9 ceea ce constituie 90%;
2016 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 90%;
2017 au fost contestate în total 14 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 71,42%;
2018 au fost contestate în total 36 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26, ceea ce constituie 72,22%.
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
Judecător de drept comun:
2015, din 844 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,06%;
2016, din 469 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,05%;
2017, din 448 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,67%;
2018, din 860 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,97%.
Judecător de instrucție:
2015, din 578 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,38%;
2016, din 504 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,38%;
2017, din 591 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,35%;
2018 din 427 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,34%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 130/13 din 01 noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 76 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 353/20 din 19 septembrie 2019 materialele, în privința judecătorului Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălţi (sediul Sîngerei), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 22/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 942/38 din 27 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibil cu interesele funcţiei publice judecătorul Malcoci Iurie Tudor de la Judecătoria Sîngerei.

Prin Hotărârea nr. 87/10 din 27 noiembrie 2014, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Malcoci Iurie la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Sîngerei.

 

Hotărârea nr. 130/13 din 01 noiembrie 2019

Hotărârea nr. 22/3 din 05 aprilie 2018

Hotărîrea nr. 87/10 din 27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 942/38 din 27 decembrie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Iurie Malcoci nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 22/3 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Iurie Malcoci nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 11/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de avocatul Belinschi Maxim împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1319s-1865p/m din 02 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 03 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Malcoci Iurie de la Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei).

Prin Hotărârea nr. 12/9 din 16 noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării declarată de administratorul SRL „Aveticom", Curchi Stepan, depusă în privinţa acţiunilor Judecătorului Malcoci Iurie de la Judecătoria Bălţi (sediul Sângerei).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), a fost înregistrată o sesizare, care ulterior a fost respinsă.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Iurie Malcoci nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 22/3 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Iurie Malcoci nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 11/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de avocatul Belinschi Maxim împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1319s-1865p/m din 02 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 03 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Malcoci Iurie de la Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei).

Prin Hotărârea nr. 12/9 din 16 noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării declarată de administratorul SRL „Aveticom", Curchi Stepan, depusă în privinţa acţiunilor Judecătorului Malcoci Iurie de la Judecătoria Bălţi (sediul Sângerei).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), a fost înregistrată o sesizare, care ulterior a fost respinsă.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 11/3 din 25 februarie 2022

Hotărârea nr. 12/9 din 16 noiembrie 2018

Știri
 • 6 magistrați urmează să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cine sunt aceștia

  Membrii revocați ai Consiliului Superior al Magistraturii se întrunesc, din nou, în ședință marți, 19 noiembrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 27 de subiecte, inclusiv solicitarea depusă de șase magistrați de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Cererile au fost semnate de către judecătorii:

  Membrii revocați ai Consiliului Superior al Magistraturii se întrunesc, din nou, în ședință marți, 19 noiembrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 27 de subiecte, inclusiv solicitarea depusă de șase magistrați de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Cererile au fost semnate de către judecătorii:

  Mihaela Grosu, de la Judecătoria Strășeni;
  Olga Bejenari, de la Judecătoria Chișinău;
  Sergiu Suvac, de la Judecătoria Chișinău;
  Iurie Malcoci, de la Judecătoria Bălți;
  Sofia Aramă, de la Judecătoria Cimișlia;
  Valentina Stratulat, de la Judecătoria Ungheni.

  Toți șase magistrați au primit calificativul foarte bine de la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Cinci dintre magistrați au fost numiți în funcție la sfârșitul anului 2014, iar unul la începutul anului 2015.

  Mihaela Grosu, Olga Bejenari, Sergiu Suvac și Valentina Stratulat au devenit judecători după ce au absolvit Institutul Național al Justiției. La examenele de absolvire aceștia au obținut media generală între 9,29 și 9,63. Ceilalți doi magistrați care au solicitat să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă au ajuns în funcțiile de judecători în baza experienței de muncă acumulată anterior. Iurie Malcoci a fost procuror timp de 20 de ani, iar Sofia Aramă a activat ca avocat.

  Amintim că, în luna august Consiliul Superior al Magistraturii a propus ca Sofia Aramă să fie numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia pentru un mandat de patru ani.
  Sursa: bizlaw.md

 • Trei magistrați evaluați cu ”foarte bine”. Ce performanțe au înregistrat judecătorii

  Trei judecători au trecut recent prin procedura de evaluare ordinară, organizată de către Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, Ghenadie Mîțu și Marcel Soficiuc de la Judecătoria Soroca, sediul Soroca au acumulat câte 81, 87 și, respectiv, 86 de puncte, fiindu-le acordat calificativul ”foarte bine”.

  Iurie Malcoci a fost numit în funcția de judecător în anul 2015. Timp de trei ani, magistratul a soluționat aproximativ 3.500 de dosare. 148 dintre deciziile luate au fost contestate, iar 102 dintre aceste hotărâri au fost menținute de către instanța de apel.

  Trei judecători au trecut recent prin procedura de evaluare ordinară, organizată de către Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Iurie Malcoci de la Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, Ghenadie Mîțu și Marcel Soficiuc de la Judecătoria Soroca, sediul Soroca au acumulat câte 81, 87 și, respectiv, 86 de puncte, fiindu-le acordat calificativul ”foarte bine”.

  Iurie Malcoci a fost numit în funcția de judecător în anul 2015. Timp de trei ani, magistratul a soluționat aproximativ 3.500 de dosare. 148 dintre deciziile luate au fost contestate, iar 102 dintre aceste hotărâri au fost menținute de către instanța de apel.

  În perioada 2015-2017, Inspecția judiciară a înregistrat două sesizări privind activitatea judecătorului Iurie Malcoci, ambele fiind respinse. Magistratul nu a încălcat normele de etică și nu a fost subiectul procedurilor disciplinare.

  Ghenadie Mîțu activează în funcția de magistrat începând cu anul 2003. În perioada 2015-2017, judecătorul a emis hotărâri privind 2.270 de dosare. Dintre acestea, în 110 de cazuri părțile au depus cerere de apel, iar deciziile luate în 80 de dosare au fost menționate.

  Timp de trei ani, la Inspecția judiciară au fost depuse 11 sesizări privind activitatea magistratului, toate fiind respinse. Totodată, Ghenadie Mîțu nu a comis fapte compromițătoare și nu a fost vizat în procedurile disciplinare. Colegiul a constat că acesta a respectat normele Codului de etică a judecătorului.

  În cazul celui de-al treilea magistrat, Marcel Soficiuc, a fost evaluată atât activitatea sa în calitate de judecător, cât și cea desfășurată în funcția de președinte al instanței. Marcel Soficiuc a fost numit în funcția de judecător în anul 1996, iar din anul 2011 este președinte al Judecătoriei Soroca.

  Timp de trei ani, magistratul a soluționat peste 1.100 de dosare, 121 dintre deciziile luate fiind contestate. Instanța de apel a menținut 69 de decizii luate de prima instanță.

  De asemenea, magistratul a fost subiectul a două proceduri disciplinare, ambele fiind încheiate fără aplicarea unei sancțiuni. Totodată, Inspecția judiciară a înregistrat 27 de sesizări privind activitatea magistratului, toate fiind respinse.

  Pentru activitatea în calitate de președinte de instanță, Marcel Soficiuc a obținut 59 de puncte și calificativul ”foarte bine”. Colegiul a concluzionat că președintele Judecătoriei a dat dovadă de capacități manageriale deosebite, asigurând repartizarea echidistantă a sarcinilor între personalul instanței judecătorești, astfel, fiind realizate cu succes obiectivele.
  Sursa: bizlaw.md

 • Paradoxurile justiției. Cazuri de omor similare, unul la închisoare, altul la libertate

  Un locuitor al raionului Străşeni, în vârstă de 18 ani, a fost condamnat pentru accidentarea mortală a unui pieton şi părăsirea locului accidentului rutier. Într-un caz asemănător, produs într-un sat in raionul Sîngerei, șoferul a fost achitat de instanță, informează Politik.md.
   
  Cazul în care e vizat un locuitor din Strășeni a avut loc pe 10 mai 2015, în satul Malcoci, raionul Ialoveni, când inculpatul, conducând în stare de ebrietate o motocicletă, a pierdut controlul asupra volanului, tamponând mortal un pieton, după care a părăsit locul comiterii accidentului rutier. De notat că, inculpatul nu avea nici permis de conducere.
  Pentru faptele comise, instanţa l-a condamnat la 3 ani şi o lună de detenţie cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 2 ani şi 6 luni. Sentinţa este cu drept de atac.
  Un locuitor al raionului Străşeni, în vârstă de 18 ani, a fost condamnat pentru accidentarea mortală a unui pieton şi părăsirea locului accidentului rutier. Într-un caz asemănător, produs într-un sat in raionul Sîngerei, șoferul a fost achitat de instanță, informează Politik.md.
   
  Cazul în care e vizat un locuitor din Strășeni a avut loc pe 10 mai 2015, în satul Malcoci, raionul Ialoveni, când inculpatul, conducând în stare de ebrietate o motocicletă, a pierdut controlul asupra volanului, tamponând mortal un pieton, după care a părăsit locul comiterii accidentului rutier. De notat că, inculpatul nu avea nici permis de conducere.
  Pentru faptele comise, instanţa l-a condamnat la 3 ani şi o lună de detenţie cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 2 ani şi 6 luni. Sentinţa este cu drept de atac.
  Cel de-al doilea caz, produs în satul Pepeni din raionul Sîngerei. Un tânăr de 19 ani a lovit mortal cu mașina un bărbat și a fugit de la fața locului. Chiar și așa, după ce dosarul a fost examinat în instanță timp de aproape un an, Judecătoria Sîngerei a decis că acesta nu va sta nicio zi după gratii. Sentința a fost menținută și de Curtea de Apel.
  Accidentul, mediatizat pe larg în presă, a avut loc pe 5 octombrie 2014 în satul Pepeni, raionul Sîngerei. După cum s-a constatat în cadrul anchetei, tânărul, fiind la volanul unei mașini, a lovit în plină viteză un bărbat ce se afla pe trotuar și a fugit de la fața locului. Victima a decedat pe loc ca urmare a leziunilor multiple produse de impact.
  Astfel, deși în sentința pronunțată de judecătorul Iurie Malcoci se specifică faptul că vinovăția tânărului s-a dovedit în volum deplin, acesta a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare. La fel pe un termen de cinci ani, tânărului i-a fost interzis să conducă mijloace de transport.

  sursa: politik.md
 • Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 8 magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a opt magistrați.
  Doamna Diana Cristian a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.
  Doamna Tamara Boubătrân a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni.
  Domnul Mihail Țurcan a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ștefan Vodă.
  Doamna Victoria Sârbu a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

  Pe un termen de 4 ani au fost numiți în funcție următorii magistrați:
  Domnul Ion Rabei - președinte al Judecătoriei Râșcani;
  Domnul Vitalie Zaporojan - președinte al Judecătoriei Drochia.

  Pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcție următorii magistrați:
  Domnul Iurie Malcoci - judecător la Judecătoria Sângerei;
  Domnul Vitalie-Silviu Midrigan - judecător la Judecătoria Botanica, municipiul  Chișinău.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a opt magistrați.
  Doamna Diana Cristian a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.
  Doamna Tamara Boubătrân a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni.
  Domnul Mihail Țurcan a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ștefan Vodă.
  Doamna Victoria Sârbu a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

  Pe un termen de 4 ani au fost numiți în funcție următorii magistrați:
  Domnul Ion Rabei - președinte al Judecătoriei Râșcani;
  Domnul Vitalie Zaporojan - președinte al Judecătoriei Drochia.

  Pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcție următorii magistrați:
  Domnul Iurie Malcoci - judecător la Judecătoria Sângerei;
  Domnul Vitalie-Silviu Midrigan - judecător la Judecătoria Botanica, municipiul  Chișinău.


   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU