Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Кожокару Олга
Căutare avansată

Nogai Vasile

Judecătorie Drochia, Judecător

Date biografice

Anul naşterii 1976

Data numirii în funcţie: 30.09.2008

Potrivit Hotărârii nr. 104/8 din 10 mai 2022, se desemnează judecătorul Vasile Nogai de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni), pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 368 - VIII din 08 septembrie 2017, domnul  NOGAI Vasile se numește în funcție de președinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de patru ani.

Potrivit Hotărârii nr. 420/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea domnului Vasile Nogai în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de 4 ani.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Hotărârea CSM nr. 101/4 din 10 februarie 2015 desemant pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Glodeni, începând cu data de 10 februarie 2015, până la anularea suspendării sau pronunţării unei hotărâri definitive de către instanţa de judecată. 

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 800-VII din 18 septembie 2013 numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. 

Anul naşterii 1976

Data numirii în funcţie: 30.09.2008

Potrivit Hotărârii nr. 104/8 din 10 mai 2022, se desemnează judecătorul Vasile Nogai de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni), pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 368 - VIII din 08 septembrie 2017, domnul  NOGAI Vasile se numește în funcție de președinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de patru ani.

Potrivit Hotărârii nr. 420/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea domnului Vasile Nogai în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de 4 ani.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Hotărârea CSM nr. 101/4 din 10 februarie 2015 desemant pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Glodeni, începând cu data de 10 februarie 2015, până la anularea suspendării sau pronunţării unei hotărâri definitive de către instanţa de judecată. 

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 800-VII din 18 septembie 2013 numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. 

Instruire/Diplome
1995 - 1996 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
1996 - 1999 Universitatea din Craiova , România, (transferat)
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01.08.2000- 15.08.2001 ajutor interimar al procurorului r-lui Glodeni
15.08.2001 procuror în procuratura r-lui Glodeni
30.09.2008 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Glodeni, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1863-IV)
18.09.2013 numit în funcţia de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă (Decret nr. 800-VII)

 

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 30 ianuarie 2024, se acordă judecătorului Vasile Nogai, președinte interimar al Judecătoriei Drochia, concediu parțial plătit pentru îngrijirea coplilului minor, începând cu 29 ianuarie 2024 până la 09 noiembrie 2026, inclusiv.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 98/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Vasile Nogai de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 57/5 din 12 august 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Glodeni, Nogai Vasile, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 49/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Glodeni, Nogai Vasile, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate 16 Hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menţinute 16, ceea ce constituie 100%;
2014 nu a fost contestată nici o hotărâre, încheiere;
2013 nu a fost contestată nici o hotărâre/ încheiere;
2012 din 24 contestate, menținute 16, ce constituie 72,26%;
2011 din 27 contestate, menținute 11, ce constituie 39,8%;
2010 din 25 contestate, menținute 11, ce constituie 53,75%.

Judecător de drept comun:
- în anul 2016 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15 ceea ce constituie 68,18%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 20 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8, ceea ce constituie 40%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 50%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 13 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 69,23%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 33,33%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
- în anul 2016, din 564 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,24%;
- în anul 2017, din 579 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,07%;
- în anul 2018, din 422 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016, din 134 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,74%;
- în anul 2017, din 205 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%;
- în anul 2018, din 191 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,61%.


Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 70 din 17 iunie 2019, judecătorul Vasile Nogai, președinte al Judecătoriei Drochia a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor, începînd cu 01 iulie 2019 pînă la 19 februarie 2022, inclusiv.

Prin Hotărâtrea nr. 225/13 din 52 iunie 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Vasile Nogai, dispusă prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 70 din 17 iunie 2019, cu reîncadrare în funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Drochia, începînd cu 02 iulie 2019.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 98/11 din 11 octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor Mînăscurtă de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelent cu punctajul acumulat în final de 86 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 114/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului NOGAI Vasile pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Drochia.

Prin Hotărârea nr. 57/5 din 12 august 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 49/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumunând un total de 84 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 237/19 din 23 noiembrie 2022, se conferă gradul II (doi) de calificare judecătorului Vasile Nogai.

Conform Hotărârii nr. 434/20 din 27 iunie 2017, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Vasile Nogai, Judecătoria Drochia.


Prin Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărârii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 9/1 din 14 ianuarie 2020, se deleagă pentru participare la conferinţa cu genericul „Recuperarea şi administrarea bunurilor infracţionale”, ce va avea loc în perioada 29 – 30 ianuarie 2020 în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, sala „Nistru”, ora 900 , următorii judecători:
- Micu Victor, membru CSM, detaşat de la CSJ; 
- Prisăcari Cristina, Judecătoria Edineţ; 
- Lavciuc Elvira, Judecătoria Orhei; 
- Nogai Vasile, Judecătoria Drochia; 
- Suruceanu Valentina, Judecătoria Hînceşti; 
- Creţu Constantin, Judecătoria Hînceşti.

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 30 ianuarie 2024, se acordă judecătorului Vasile Nogai, președinte interimar al Judecătoriei Drochia, concediu parțial plătit pentru îngrijirea coplilului minor, începând cu 29 ianuarie 2024 până la 09 noiembrie 2026, inclusiv.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 98/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Vasile Nogai de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 57/5 din 12 august 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Glodeni, Nogai Vasile, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 49/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Glodeni, Nogai Vasile, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate 16 Hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menţinute 16, ceea ce constituie 100%;
2014 nu a fost contestată nici o hotărâre, încheiere;
2013 nu a fost contestată nici o hotărâre/ încheiere;
2012 din 24 contestate, menținute 16, ce constituie 72,26%;
2011 din 27 contestate, menținute 11, ce constituie 39,8%;
2010 din 25 contestate, menținute 11, ce constituie 53,75%.

Judecător de drept comun:
- în anul 2016 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15 ceea ce constituie 68,18%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 20 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8, ceea ce constituie 40%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 50%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 13 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 69,23%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 33,33%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
- în anul 2016, din 564 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,24%;
- în anul 2017, din 579 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,07%;
- în anul 2018, din 422 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016, din 134 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,74%;
- în anul 2017, din 205 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,95%;
- în anul 2018, din 191 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,61%.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 70 din 17 iunie 2019, judecătorul Vasile Nogai, președinte al Judecătoriei Drochia a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor, începînd cu 01 iulie 2019 pînă la 19 februarie 2022, inclusiv.

Prin Hotărâtrea nr. 225/13 din 52 iunie 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Vasile Nogai, dispusă prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 70 din 17 iunie 2019, cu reîncadrare în funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Drochia, începînd cu 02 iulie 2019.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 98/11 din 11 octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor Mînăscurtă de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelent cu punctajul acumulat în final de 86 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 114/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului NOGAI Vasile pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Drochia.

Prin Hotărârea nr. 57/5 din 12 august 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 49/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumunând un total de 84 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 237/19 din 23 noiembrie 2022, se conferă gradul II (doi) de calificare judecătorului Vasile Nogai.

Conform Hotărârii nr. 434/20 din 27 iunie 2017, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Vasile Nogai, Judecătoria Drochia.

Prin Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărârii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 9/1 din 14 ianuarie 2020, se deleagă pentru participare la conferinţa cu genericul „Recuperarea şi administrarea bunurilor infracţionale”, ce va avea loc în perioada 29 – 30 ianuarie 2020 în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, sala „Nistru”, ora 900 , următorii judecători:
- Micu Victor, membru CSM, detaşat de la CSJ; 
- Prisăcari Cristina, Judecătoria Edineţ; 
- Lavciuc Elvira, Judecătoria Orhei; 
- Nogai Vasile, Judecătoria Drochia; 
- Suruceanu Valentina, Judecătoria Hînceşti; 
- Creţu Constantin, Judecătoria Hînceşti.

 

Hotărârea nr. 43/4 din 30 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 237/19 din 23 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 104/8 din 10 mai 2022

Hotărârea nr. 9/1 din 14 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 98/11 din 11 octombrie 2019

Hotărîrea nr. 225/13 din 25 iunie 2019

Hotărârea nr. 434/20 din 27 iunie 2017

Hotărârea nr. 114/14 din 17 octombrie 2016

Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011

Hotărârea nr. 57/5 din 12 august 2016

Hotărârea nr. 98/5 din 02 aprilie 2009

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Vasile Nogai nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 57/5 din 12 august 2016, "de către Colegiul disciplinar în perioda anilor 2013-2015, nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Nogai Vasile".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 49/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Nogai Vasile".

Prin Hotărârea nr. 47/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1550s-2178p/m din 30 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 15 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Paniș Alexei de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), Nogai Vasile, Rusu Ion de la Judecătoria Drochia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 161/7 din 01 septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Grecu Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 511s–730p/m din 22 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 05 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Nogai Vasile de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni).

Prin Hotărârea nr. 185/8 din 19 septembrie 2020,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Grecu Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 534s-771p/m din 30 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 15 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Nogai Vasile de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni).

Prin Hotărârea nr. 244/9 din 25 august 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia dnei Raisa Bogdan şi dlui Alexandru Cebanu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 21 noiembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarii au solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Glodeni, Vasile Nogai.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013-2015, în privinţa judecătorului au fost înegistrate 14 sesizari.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului a fost depusă o petiție, neîntemeiată.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Vasile Nogai nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 57/5 din 12 august 2016, "de către Colegiul disciplinar în perioda anilor 2013-2015, nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Nogai Vasile".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 49/5 din 19 iulie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Nogai Vasile".

Prin Hotărârea nr. 47/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dogotar Mihail împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1550s-2178p/m din 30 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 15 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Paniș Alexei de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), Nogai Vasile, Rusu Ion de la Judecătoria Drochia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 161/7 din 01 septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Grecu Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 511s–730p/m din 22 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 05 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Nogai Vasile de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni).

Prin Hotărârea nr. 185/8 din 19 septembrie 2020,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Grecu Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 534s-771p/m din 30 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 15 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Nogai Vasile de la Judecătoria Drochia (sediul Glodeni).

Prin Hotărârea nr. 244/9 din 25 august 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia dnei Raisa Bogdan şi dlui Alexandru Cebanu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 21 noiembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarii au solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Glodeni, Vasile Nogai.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013-2015, în privinţa judecătorului au fost înegistrate 14 sesizari.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului a fost depusă o petiție, neîntemeiată.

 

Hotărârea nr. 47/3 din 04 martie 2022

Hotărârea nr. 161/7 din 01 septembrie 2020

Hotărârea nr. 185/8 din 19 septembrie 2020

Hotărârea nr. 244/9 din 25 august 2017

Știri
 • Judecător, cercetat de Procuratură pentru tăinuirea de terenuri, construcții, conturi bancare și sute de acțiuni

  Totodată, CNI a dispus clasarea dosarelor altor patru judecători. Este vorba despre Silvia Vrabii - judecător al Curții de Apel Bender, Vasile Nogai - judecător al Judecătoriei Glodeni,  Petru Cocitov - judecător al Judecătoriei Soroca, dar și Ghenadie  Morozan -  judecător  al Judecătoriei Rîşcani din municipiul Chişinău.

  Totodată, CNI a dispus clasarea dosarelor altor patru judecători. Este vorba despre Silvia Vrabii - judecător al Curții de Apel Bender, Vasile Nogai - judecător al Judecătoriei Glodeni,  Petru Cocitov - judecător al Judecătoriei Soroca, dar și Ghenadie  Morozan -  judecător  al Judecătoriei Rîşcani din municipiul Chişinău.

   
 • Sinteza ședinței CSM din 10.02.2015

  În legătură cu faptul că, domnul Oleg Moraru a fost numit în funcție de judecător la Curtea de Apel Bălți, iar judecătorul Ion Cazacu este suspendat din funcție în legătură cu derularea unei cauze penale, la Judecătoria Glodeni a fost desemnat în calitate de președinte interimar domnul Vasile Nogai.

  În legătură cu faptul că, domnul Oleg Moraru a fost numit în funcție de judecător la Curtea de Apel Bălți, iar judecătorul Ion Cazacu este suspendat din funcție în legătură cu derularea unei cauze penale, la Judecătoria Glodeni a fost desemnat în calitate de președinte interimar domnul Vasile Nogai.

   

 • Шесть судей подозревают в сокрытии доходов, а также в конфликте интересов

  Национальная антикоррупционная комиссия начала проверку в отношении шести судей, подозреваемых в сокрытии доходов и имущества, а также наличии конфликта интересов. Как сообщили Инфотаг в пресс-службе НАК, процедура контроля начата после проверки данных о доходах судей, где выявлен ряд упущений. Проверке подвергнутся судьи Апелляционной палаты Кишинева Домника Маноле, Апелляционной палаты Бендер Сильвия Врабие, а также судов Криулян - Валерий Чунту, Глодян - Василий Ногай и Тараклии - Евгений Двуреченский. Еще одна проверка начата в отношении главы суда столичного сектора Рышкановка Олега Мелничука. Он подозревается в конфликте интересов после появившейся в прессе информации о том, что судья устроил на работу двух родственников, в качестве секретаря суда и водителя.

  Национальная антикоррупционная комиссия начала проверку в отношении шести судей, подозреваемых в сокрытии доходов и имущества, а также наличии конфликта интересов. Как сообщили Инфотаг в пресс-службе НАК, процедура контроля начата после проверки данных о доходах судей, где выявлен ряд упущений. Проверке подвергнутся судьи Апелляционной палаты Кишинева Домника Маноле, Апелляционной палаты Бендер Сильвия Врабие, а также судов Криулян - Валерий Чунту, Глодян - Василий Ногай и Тараклии - Евгений Двуреченский. Еще одна проверка начата в отношении главы суда столичного сектора Рышкановка Олега Мелничука. Он подозревается в конфликте интересов после появившейся в прессе информации о том, что судья устроил на работу двух родственников, в качестве секретаря суда и водителя.

  Кроме того, члены НАК инициировали проверку доходов и имущества вице-претора сектора Чокана Игоря Морару, сотрудника Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве Еуджена Черногала и депутата Народного собрания Гагаузии Ивана Бургуджи. Последние двое также подозреваются в конфликте интересов.

 • Николай Тимофти подписал указ о назначении восьми судей

   Восемь судей были назначены вчера указом президента Молдовы Николаем Тимофти. Глава государства призвал служителей Фемиды выполнять свою работу честно, чтобы заручиться доверием граждан в судебную систему. Президент раскритиковал отношение высших судебных инстанций, не санкционировавших судей, обвиненных в нарушении закона. По его словам, судьям повысят зарплаты с теми условиями, что они будут осуществлять правосудие ответственно.

   Восемь судей были назначены вчера указом президента Молдовы Николаем Тимофти. Глава государства призвал служителей Фемиды выполнять свою работу честно, чтобы заручиться доверием граждан в судебную систему. Президент раскритиковал отношение высших судебных инстанций, не санкционировавших судей, обвиненных в нарушении закона. По его словам, судьям повысят зарплаты с теми условиями, что они будут осуществлять правосудие ответственно.

 • Судья подозревается в конфликте интересов

  Председатель столичного Суда сектора Рышкань Олег Мельничук будет проверен Национальной антикоррупционной комиссией по подозрению в конфликте интересов, отмечает NOI.md. Члены НАК приняли сегодня решение начать расследование в связи с появившейся в прессе информации, что Мельничук принял на работу супругу брата на должность секретаря, а племянника – в качестве водителя и курьера. Также сегодня НАК инициировала процедуру проверки в отношении еще пяти судей по подозрению в сокрытии собственности.

  Председатель столичного Суда сектора Рышкань Олег Мельничук будет проверен Национальной антикоррупционной комиссией по подозрению в конфликте интересов, отмечает NOI.md. Члены НАК приняли сегодня решение начать расследование в связи с появившейся в прессе информации, что Мельничук принял на работу супругу брата на должность секретаря, а племянника – в качестве водителя и курьера. Также сегодня НАК инициировала процедуру проверки в отношении еще пяти судей по подозрению в сокрытии собственности.

  В декларациях о доходах судей были обнаружены пробелы. Речь идет о судье Кишиневской Апелляционной палаты Домнике Маноле, судье Бендерской Апелляционной палаты Сильвии Врабие, судье Криулянского суда Валерия Чунту, судье Глодянского суда Василия Ногая и судье Тараклийского суда Евгения Двуреченского.

 • Opt judecători au fost numiţi în funcţii prin decretului preşedintelui. Ce le-a spus Nicolae Timofti

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU