Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Косташ Наталия
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Roic-Botezatu Lilia

Judecătorie Hînceşti, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 iulie 2020, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost  transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Hînceşti, începând cu 1 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1605-VII din 04 iunie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

Conform Hotărîrii nr. 301/14 din 28 aprilie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Lilia ROIC-BOTEZATU, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției, media generală - 7,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02.08.1994 - 30.11.1995 - registrator în cadrul unei companii private
02.12.2002 - specialist principal în Cancelaria Colegiului Civil al Curții Supreme de Justiție
02.06.2003 - confirmată în funcția de consultant superior în cadrul Secției Cancelarie civilă și contencios administrativ a Curții Supreme de Justiție
29.09.2003 - transferată în în funcția de consultant superior în Secția legislație, informatică și cumputere a Direcției de evidență a legislației și informatică a Curții Supreme de Justiție
01.01.2005 - 08.10.2007 - transferată în funcția de consultant principal a aceleiași secții
25.10.2007 - 01.10.2008 - satagierea în avocatură
16.12.2008 - 29.02.2012 - avocat
24.09.2012 - asistent judiciar în cadrul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești, pe un termen de cinci ani

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1674-VIII din 24 iulie 2020, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost  transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Hînceşti, începând cu 1 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1605-VII din 04 iunie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

Conform Hotărîrii nr. 301/14 din 28 aprilie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Lilia ROIC-BOTEZATU, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției, media generală - 7,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02.08.1994 - 30.11.1995 - registrator în cadrul unei companii private
02.12.2002 - specialist principal în Cancelaria Colegiului Civil al Curții Supreme de Justiție
02.06.2003 - confirmată în funcția de consultant superior în cadrul Secției Cancelarie civilă și contencios administrativ a Curții Supreme de Justiție
29.09.2003 - transferată în în funcția de consultant superior în Secția legislație, informatică și cumputere a Direcției de evidență a legislației și informatică a Curții Supreme de Justiție
01.01.2005 - 08.10.2007 - transferată în funcția de consultant principal a aceleiași secții
25.10.2007 - 01.10.2008 - satagierea în avocatură
16.12.2008 - 29.02.2012 - avocat
24.09.2012 - asistent judiciar în cadrul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești, pe un termen de cinci ani

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 44/3 din 05 iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Lilia Roic-Botezatu de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 68/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Lilia Roic-Botezatu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 nu au fost contestate nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22, ceea ce constituie 64,71%;
2017 au fost contestate în total 19 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 63,15%;
2018 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 79,54%;
2019 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 68,42%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 176 cauze examinate, nu a fost casată nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016, din 321 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,73%;
2017, din 405 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,72%;
2018, din 413 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,17%;
2019, din 435 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,75%.

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 16 Iunie 2020, Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă a judecătoarei Roic-Botezatu Lilia de la Judecătoria Hîncești, înaintând proiectul decretului respectiv.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 44/3 din 05 iunie 2020 Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătoruluiROIC-BOTEZATU Lilia de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, stabilind calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 68/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Lilia ROIC-BOTEZATU de la Judecătoria Hîncești (sediul Hîncești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 78/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Roic-Botezatu Lilia la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Distincții
Conform Hotărârii nr. 101/8 din 10 mai 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecatoarei Lilia Roic-Botezatu de la Judecătoria Hîncești, sediul central, gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Lilia Roic-Botezatu de la Judecătoria Hîncești.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 44/3 din 05 iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Lilia Roic-Botezatu de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 68/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Lilia Roic-Botezatu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 nu au fost contestate nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22, ceea ce constituie 64,71%;
2017 au fost contestate în total 19 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 63,15%;
2018 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 79,54%;
2019 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 68,42%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 176 cauze examinate, nu a fost casată nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016, din 321 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,73%;
2017, din 405 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,72%;
2018, din 413 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,17%;
2019, din 435 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,75%.

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 16 Iunie 2020, Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă a judecătoarei Roic-Botezatu Lilia de la Judecătoria Hîncești, înaintând proiectul decretului respectiv.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 44/3 din 05 iunie 2020 Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătoruluiROIC-BOTEZATU Lilia de la Judecătoria Hînceşti, sediul central, stabilind calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 68/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Lilia ROIC-BOTEZATU de la Judecătoria Hîncești (sediul Hîncești), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărârea nr. 78/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Roic-Botezatu Lilia la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

Distincții
Conform Hotărârii nr. 101/8 din 10 mai 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecatoarei Lilia Roic-Botezatu de la Judecătoria Hîncești, sediul central, gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Lilia Roic-Botezatu de la Judecătoria Hîncești.

 

Hotărârea nr. 101/8 din 10 mai 2022

Hotărârea nr. 44/3 din 05 iunie 2020

Hotărârea nr. 157/13 din 16 iunie 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020

Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 68/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 78/6 din 02 aprilie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Lilia Roic-Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 68/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Lilia Roic-Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 53/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vitalie Andronic, ex-președinte ACC-34/14 Hîncești, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 43s-59p/m din 24 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 12 ianuarie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Suruceanu Valentina și Roic-Botezatu Lilia de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Conform Hotărârii nr. 36/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Florea Anastasia împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 998s-1571p/m din 15 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Suruceanu Valentina, Dadu Ion, Roic-Botezatu Lilia, Macar Mihail, Mereuța Tamara de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 181/6 din 18 mai 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de avocatul Astafiev Valerii, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 22 ianuarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul judecătoriei Hîncești, Lilia Roic-Botezatu. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 1 (una) sesizări care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Lilia Roic-Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 68/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Lilia Roic-Botezatu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 53/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vitalie Andronic, ex-președinte ACC-34/14 Hîncești, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 43s-59p/m din 24 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 12 ianuarie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Suruceanu Valentina și Roic-Botezatu Lilia de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Conform Hotărârii nr. 36/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Florea Anastasia împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 998s-1571p/m din 15 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Suruceanu Valentina, Dadu Ion, Roic-Botezatu Lilia, Macar Mihail, Mereuța Tamara de la Judecătoria Hîncești (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 181/6 din 18 mai 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de avocatul Astafiev Valerii, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 22 ianuarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul judecătoriei Hîncești, Lilia Roic-Botezatu. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 1 (una) sesizări care au fost respinse.

Hotărârea nr. 53/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 36/2 din 26 februarie 2021

Hotărârea nr. 181/6 din 18 mai 2018

Știri
 • Trei magistrați urmează să fie avansați în gradul de calificare. Cine sunt aceștia

  Trei magistrați de la Judecătoria Hîncești și Judecătoria Strășeni ar putea avansa în gradul de calificare deținut. O decizie în acest sens urmează să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în ședința de marți. Candidaturile magistraților au fost propuse de conducerea celor două instanțe.

  Astfel, potrivit ordinii de zi a ședintei a CSM, Lilia Roic-Botezatu și Natalia Berbec de la instanța din Hîncești, urmează să primească gradul de calificare V. Ambele au fost evaluate cu foarte bine de Colegiul de evaluare. Potrivit portalului magistrat.md, Lilia Roic-Botezatu a fost numită în funcție în anul 2015. Aceasta a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media general egală cu 7,5. Până a ajunge magistrat, Lilia Roic-Botezatu a activat la Curtea Supremă de Justiție și a fost avocat timp de aproximativ patru ani.

  Trei magistrați de la Judecătoria Hîncești și Judecătoria Strășeni ar putea avansa în gradul de calificare deținut. O decizie în acest sens urmează să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în ședința de marți. Candidaturile magistraților au fost propuse de conducerea celor două instanțe.

  Astfel, potrivit ordinii de zi a ședintei a CSM, Lilia Roic-Botezatu și Natalia Berbec de la instanța din Hîncești, urmează să primească gradul de calificare V. Ambele au fost evaluate cu foarte bine de Colegiul de evaluare. Potrivit portalului magistrat.md, Lilia Roic-Botezatu a fost numită în funcție în anul 2015. Aceasta a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media general egală cu 7,5. Până a ajunge magistrat, Lilia Roic-Botezatu a activat la Curtea Supremă de Justiție și a fost avocat timp de aproximativ patru ani.

  Tot în anul 2015 a fost numită în funcție și Natalia Berbec. Anterior, aceasta a fost jurist la mai multe întreprinderi și a activat în cadrul Judecătoriei Chișinău. Examenul de capacitate la INJ Natalia Berbec l-a susținut cu media 9,17.

  De asemnea, marți CSM urmează să examineze solicitarea de acordare a gradului IV de calificare magistratei Mihaela Grosu, de la Judecătoria Strășeni. Aceasta a fost numită în funcție în anul 2014, iar anterior a fost funcționar în cadrul aceleiași instanțe, dar și la Judecătoria Chișinău. Mihaela Grosu a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției cu media generală de 9,29.

  Conform prevederilor legale, gradul de calificare cinci se acordă judecătorilor instanțelor de prim nivel. Totodată, gradul V se acordă după expirarea unui an de la numirea în  funcţie pentru prima dată.

  Gradele de calificare ale judecătorilor au un caracter onorific și sunt conferite pentru înalt profesionalism, merite deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a  atribuțiilor de serviciu. Acestea se acordă magistraților, care au obținut calificativul ”foarte bine” şi ”excelent” la ultima evaluare.
  Sursa: bizlaw.md

 • Președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție pentru 11 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;

  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;

  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;

  Valeriu Pădurari - Judecătoria Bălți;

  Silvia Gurițanu -  Judecătoria Leova;

  Ludmila Iarmaliuc - Judecătoria Telenești;

  Iurie Palade - Judecătoria Cimișlia;

  Lilia Roic-Botezatu - Judecătoria Hâncești;

  Ciprian Valah - Judecătoria Buiucani, Chișinău;

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU