Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Королевски Думитру
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Stratan Sergiu

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Potrivit Hotărârii nr. 149/15 din 25 mai 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/14 din 18 mai 2021, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu 25 mai 2021.

Prin Hotărârea nr. 145/14 din 18 mai 2021, se suspendă din funcția deținută judecătorul Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 04 mai 2021 până la 03 martie 2024, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1729-VIII din 12 august 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 172/16 din 07 Iulie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Stratan Sergiu de la Judecătoria Chișinău, în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1710-VII din 05 august 2015  numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.
 
Conform Hotărârii nr. 520/21 din 07 iulie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Stratan Sergiu, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
01 aprilie 2013 -  a absolvit cursurile de formare inițială la funcția de judecător la INJ cu nota 9,46

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
06.2013 - asitent judiciar, Judecătoria Botanica

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Potrivit Hotărârii nr. 149/15 din 25 mai 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/14 din 18 mai 2021, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începând cu 25 mai 2021.

Prin Hotărârea nr. 145/14 din 18 mai 2021, se suspendă din funcția deținută judecătorul Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 04 mai 2021 până la 03 martie 2024, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1729-VIII din 12 august 2020, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 172/16 din 07 Iulie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Stratan Sergiu de la Judecătoria Chișinău, în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1710-VII din 05 august 2015  numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.
 

Conform Hotărârii nr. 520/21 din 07 iulie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Stratan Sergiu, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
01 aprilie 2013 -  a absolvit cursurile de formare inițială la funcția de judecător la INJ cu nota 9,46

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
06.2013 - asitent judiciar, Judecătoria Botanica

01.2014 - transferat în funcția de asistent judiciar a Curtea Constituțională
2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani
Publicații
Articole publicate în ziarul ”Dreptul” și ”Revista Națională de Drept”.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 65/4 din 26 iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Stratan de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 92/11 din 02 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Stratan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, Sergiu Stratan a fost desemnat judecător specializat în materie de drept penal la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, începând cu 01 ianuarie 2019.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 13 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 84,61%;
2016 au fost contestate în total 96 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 63, ceea ce constituie 65,62%;
2017 au fost contestate în total 154 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 124 ceea ce constituie 80,51%;
2018 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 73 ceea ce constituie 88,09%;
2019 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49 ceea ce constituie 87,5%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 117 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,70%;
2016, din 418 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,89%;
2017, din 571 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,25%;
2018, din 351 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,13%;
2019, din 251 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,78%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 65/4 din 26 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Sergiu STRATAN de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, atribuindu-i calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 108/9 din 12 mai 2020 materialele, în privința judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 92/11 din 02 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Sergiu STRATAN de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 101/10 din 22 iunie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Stratan Sergiu la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.
 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 65/4 din 26 iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Stratan de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 92/11 din 02 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Stratan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, Sergiu Stratan a fost desemnat judecător specializat în materie de drept penal la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, începând cu 01 ianuarie 2019.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 13 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 84,61%;
2016 au fost contestate în total 96 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 63, ceea ce constituie 65,62%;
2017 au fost contestate în total 154 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 124 ceea ce constituie 80,51%;
2018 au fost contestate în total 84 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 73 ceea ce constituie 88,09%;
2019 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49 ceea ce constituie 87,5%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 117 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,70%;
2016, din 418 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,89%;
2017, din 571 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,25%;
2018, din 351 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,13%;
2019, din 251 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,78%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 65/4 din 26 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Sergiu STRATAN de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, atribuindu-i calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 108/9 din 12 mai 2020 materialele, în privința judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 92/11 din 02 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Sergiu STRATAN de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 101/10 din 22 iunie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Stratan Sergiu la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.
 

Hotărârea nr. 149/15 din 25 mai 2021

Hotărârea nr. 145/14 din 18 mai 2021

Hotărârea nr. 172/16 din 07 iulie 2020

Hotărârea nr. 65/4 din 26 iunie 2020

Hotărârea nr. 92/11 din 02 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 101/10 din 22 iunie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Sergiu Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 92/11 din 02 noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sergiu Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Prin Hotărârea nr. 155/9 din 22 septembrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Melnic Nicolae împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 535s-675p/m din 20 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 30 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorului Stratan Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 182/9 din 26 mai 2017, a respins contestaţia depusă de către directorul general ÎS Calea ferată din Moldova”, Iu.Topala, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 27 martie 2017 de respingere a sesizării, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Stratan Sergiu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Sergiu Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 92/11 din 02 noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sergiu Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Prin Hotărârea nr. 155/9 din 22 septembrie 2022,Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Melnic Nicolae împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 535s-675p/m din 20 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 30 mai 2022 asupra acțiunilor judecătorului Stratan Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 182/9 din 26 mai 2017, a respins contestaţia depusă de către directorul general ÎS Calea ferată din Moldova”, Iu.Topala, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 27 martie 2017 de respingere a sesizării, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Stratan Sergiu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 155/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 182/9 din 26 mai 2017

Știri
 • Președintele Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 14 magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Doamnele Tatiana Bivol și Olesea Țurcan – judecători la  Judecătoria  Râșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Domnul Vladimir Brașoveanu – judecător la Curtea de Apel Chișinău;

  Domnii Vitalie Budeci și Roman Pascari – judecători la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamnele Ioana Chironeț și Iraida Secrieru – judecător i la Judecătoria  Ciocana, municipiul Chișinău , pe un termen de cinci ani;

  Doamna Iana Talmaci – judecător la  Judecătoria  Strășeni, pe un termen de  cinci  ani.
  sursa: presedinte.md

   
 • Noii judecători, propuși de CSM

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU