Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Andronache Aurelia
Căutare avansată
Foto: zdg.md

Stratulat Gheorghe

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 11.04.2014

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1089-VII din 11 aprilie 2014 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
01 aprilie 2013 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,53
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02 mai 2013 - 2014 - asistent judiciar, Judecătoria Centru, mun. Chișinău

Data numirii în funcție: 11.04.2014

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1089-VII din 11 aprilie 2014 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
01 aprilie 2013 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,53
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02 mai 2013 - 2014 - asistent judiciar, Judecătoria Centru, mun. Chișinău

Publicații
Coautor: ”Manualul judecătorului pentru cauze civile” (pag. 1071-1086), ediția II, Chișinău 2013;
Participant al Conferinței Internaționale ”Instutuții ale procesului civil și ale executării silite”, Tîrgu-Mureș (29-31 august 2013), unde a ținut un raport cu genericul ”Instanța de Judecată - subiect specific în procedura de executare a Republicii Moldova”, culegerea Volumul Conferinței (pag. 206-210);
Coautor: ”Culegeri de teste și situații de caz la disciplina Drept Procesual Civil”, Chișinău 2013 (pag. 224);
Coautor: ”Model de acte judecătorești în procesul civil” (capitolul13), ediția a III-a.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 16/2 din 08 februarie 2019, Hotărârile judecătorului Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 56/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Gherorghe STRATULAT, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 46 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 67,39%;
2015 au fost contestate 131 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 95 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 72,51%;
2016 au fost contestate 126 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 94 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 74,60%.
2017 au fost contestate în total 153 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 111, ceea ce constituie 72,54%;
2018 au fost contestate în total 103 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 85 ceea ce constituie 82,52%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 399 de cauze examinate, 15 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,75%;
2015, din 538 de cauze examinate, 36 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,69%;
2016, din 577 de cauze examinate, 32 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,54%;
2017, din 571 cauze examinate, 42 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,35%;
2018, din 678 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,65%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 56/06 din 26 iunie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Gheorghe Stratulat pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 61 (șaizeci și unu) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 147/11 din 02 iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Gheorghe Stratulat cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la instanța ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 96/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnei Boțan Olga, domnilor Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea Nr. 16/2 din 08 februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/1 din 15 ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Stratulat Gheorghe referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Nr. 56/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 81/10 din 26 decembrie 2013, a fost admisă candidatura domnului Stratulat Gheorghe la concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 195/14 din 22 septembrie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea la Conferința Științifică Internațională, ce se va desfășura în perioada 30 septembrie – 01 octombrie 2022 a următorilor judecători:
- Denis Băbălău de la Curtea de Apel Chișinău;
- Lilia Lupașcu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
- Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
- Nina Arabadji de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru;
- Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Prin Hotărârea nr. 332/19 din 06 august 2019, Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pentru participare la conferinţa internaţională cu genericul ”Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern”, ce va avea loc în perioada 29 august 2019 – 31 august 2019 la Tîrgu Mureş, România, următorii judecători:
- Cupcea Veronica, preşedintele Judecătoriei Orhei;
- Buhnaci Virgiliu, judecător la Curtea de Apel Chişinău;
- Talmaci Iana, judecător la Judecătoria Străşeni (sediul Călăraşi);
- Stratulat Gheorghe, judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 359/18 din 24 iulie 2018, se autorizează delegarea judecătorilor Victoria Sanduța și Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru participare la Atelierul de lucru privind legislația europeană în domeniul azilului, ce va avea loc la 23-27 iulie 2018 în or. Durres, Albania.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 388/20 din 02 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 16/2 din 08 februarie 2019, Hotărârile judecătorului Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 56/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Gherorghe STRATULAT, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 46 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 67,39%;
2015 au fost contestate 131 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 95 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 72,51%;
2016 au fost contestate 126 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 94 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 74,60%.
2017 au fost contestate în total 153 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 111, ceea ce constituie 72,54%;
2018 au fost contestate în total 103 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 85 ceea ce constituie 82,52%.
Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 399 de cauze examinate, 15 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,75%;
2015, din 538 de cauze examinate, 36 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,69%;
2016, din 577 de cauze examinate, 32 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,54%;
2017, din 571 cauze examinate, 42 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,35%;
2018, din 678 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,65%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 56/06 din 26 iunie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Gheorghe Stratulat pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 61 (șaizeci și unu) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 147/11 din 02 iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Gheorghe Stratulat cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la instanța ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 96/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnei Boțan Olga, domnilor Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea Nr. 16/2 din 08 februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/1 din 15 ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Stratulat Gheorghe referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea Nr. 56/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 81/10 din 26 decembrie 2013, a fost admisă candidatura domnului Stratulat Gheorghe la concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 195/14 din 22 septembrie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea la Conferința Științifică Internațională, ce se va desfășura în perioada 30 septembrie – 01 octombrie 2022 a următorilor judecători:
- Denis Băbălău de la Curtea de Apel Chișinău;
- Lilia Lupașcu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
- Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
- Nina Arabadji de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru;
- Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Prin Hotărârea nr. 332/19 din 06 august 2019, Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pentru participare la conferinţa internaţională cu genericul ”Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern”, ce va avea loc în perioada 29 august 2019 – 31 august 2019 la Tîrgu Mureş, România, următorii judecători:
- Cupcea Veronica, preşedintele Judecătoriei Orhei;
- Buhnaci Virgiliu, judecător la Curtea de Apel Chişinău;
- Talmaci Iana, judecător la Judecătoria Străşeni (sediul Călăraşi);
- Stratulat Gheorghe, judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 359/18 din 24 iulie 2018, se autorizează delegarea judecătorilor Victoria Sanduța și Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru participare la Atelierul de lucru privind legislația europeană în domeniul azilului, ce va avea loc la 23-27 iulie 2018 în or. Durres, Albania.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 388/20 din 02 octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău.

 

Hotărârea nr. 195/14 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 56/06 din 26 iunie 2020

Hotărârea nr. 147/11 din 02 iunie 2020

Hotărârea nr. 332/19 din 06 august 2019

Hotărârea nr. 96/5 din 12 martie 2019

Hotărârea nr. 16/2 din 02 februarie 2019

Hotărârea nr. 359/18 din 24 iulie 2018

Hotărârea nr. 15/1 din 15 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 388/20 din 02 octombrie 2018

Hotărârea Nr. 56/8 din 02 iunie 2017

Hotărîrea nr. 81/10 din 26 decembrie 2013

Prin Hotărârea nr. 88/8 din 27 februarie 2024, se desemnează judecătorul Ghenadie Mîra de la Curtea de Apel Chișinău în calitate de expert titular în Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 16/2 din 08 februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 56/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Gheorghe Stratulat nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 100/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bagrin Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 182s-310p/m din 12 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 12 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Stratulat Gheorghe de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 269/25 din 11 noiembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet. Nicolae Ursu împotriva deciziei Inspecției judiciare din 27 septembrie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 16.09.2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chșinău, Gheorghe Stratulat. 

La 26.01.2016, dl Mocan Igor a depus contestația privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 13.01.2016, prin care a fost respinsă sesizarea depusă anterior, la 29.12.2015, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Stratulat Gheorghe. În contestație dl Mocan solicită casarea Deciziei Inspecției Judiciare, pornirea procedurii de examinare repetată a sesizării depuse anterior, prin care a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Stratulat Gheorghe. Prin Hotărîrea nr. 141/9 din 25 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de dl Mocan Igor la 26.01.2016, privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 13.01.2016, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de dl Mocan Igor la 29.12.2015, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Stratulat Gheorghe.

Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 26/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă de avocatul Igor Şeremet impotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 241 p/m din 11 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de avocatul Igor Şeremet privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Gheorghe Stratulat. in sesizarea depusă în adresa Inspecţiei judiciare, avocatul Igor Şeremet a invocat precum că, judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Gheorghe Stratulat a comis o abatere disciplinară prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) al Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, adică, aplicarea în mod intenţionat, cu reavoinţă sau aplicarea repetată din neglijenţă gravă a legislației contrar practicii judiciare uniforme.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 19 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 15 sesizări, care au fost respinse.

Prin Hotărârea nr. 88/8 din 27 februarie 2024, se desemnează judecătorul Ghenadie Mîra de la Curtea de Apel Chișinău în calitate de expert titular în Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 16/2 din 08 februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 56/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Gheorghe Stratulat nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 100/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bagrin Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 182s-310p/m din 12 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 12 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Stratulat Gheorghe de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 269/25 din 11 noiembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet. Nicolae Ursu împotriva deciziei Inspecției judiciare din 27 septembrie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 16.09.2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chșinău, Gheorghe Stratulat. 

La 26.01.2016, dl Mocan Igor a depus contestația privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 13.01.2016, prin care a fost respinsă sesizarea depusă anterior, la 29.12.2015, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Stratulat Gheorghe. În contestație dl Mocan solicită casarea Deciziei Inspecției Judiciare, pornirea procedurii de examinare repetată a sesizării depuse anterior, prin care a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Stratulat Gheorghe. Prin Hotărîrea nr. 141/9 din 25 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de dl Mocan Igor la 26.01.2016, privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 13.01.2016, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de dl Mocan Igor la 29.12.2015, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Stratulat Gheorghe.

Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 26/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă de avocatul Igor Şeremet impotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 241 p/m din 11 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de avocatul Igor Şeremet privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Gheorghe Stratulat. in sesizarea depusă în adresa Inspecţiei judiciare, avocatul Igor Şeremet a invocat precum că, judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Gheorghe Stratulat a comis o abatere disciplinară prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) al Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, adică, aplicarea în mod intenţionat, cu reavoinţă sau aplicarea repetată din neglijenţă gravă a legislației contrar practicii judiciare uniforme.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 19 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 15 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 573/26 din 04 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 359/18 din 24 iulie 2018

Hotărîrea nr. 26/4 din 30 martie 2015

Hotărîrea nr. 141/9 din 25 aprilie 2015

Hotărîrea nr. 141/9 din 25 aprilie 2016

Hotărârea nr. 269/25 din 11 noiembrie 2016

Știri
 • 13 magistrați vor să acceadă la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt aceștia

  13 magistrați s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Unii candidați au fost vizați în anchetele jurnaliștilor de investigație sau au ajuns în atenția opiniei publice după ce au emis anterior hotărâri controversate în dosare scandaloase.

  Ghenadie Pavliuc și-a început cariera de judecător în 2005. El a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Pavliuc a ajuns în vizorul public, fiind unul dintre magistrații care au eliberat mandate de arestare în dosare de rezonanță. Magistratul i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii. Peste trei săptămâni, l-a eliberat şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, explica judecătorul. 

  13 magistrați s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Unii candidați au fost vizați în anchetele jurnaliștilor de investigație sau au ajuns în atenția opiniei publice după ce au emis anterior hotărâri controversate în dosare scandaloase.

  Ghenadie Pavliuc și-a început cariera de judecător în 2005. El a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Pavliuc a ajuns în vizorul public, fiind unul dintre magistrații care au eliberat mandate de arestare în dosare de rezonanță. Magistratul i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii. Peste trei săptămâni, l-a eliberat şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, explica judecătorul. 

  Ghenadie Pavliuc locuiește într-o zonă de lux din Capitală, deși atât el, cât și soția acestuia - medic de profesie - au lucrat întotdeauna la stat. În 2014, judecătorul a mai primit, cu titlu de donație, o casă de 110 metri pătrați situată în raionul Dondușeni. Chiar și așa, el este printre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț preferențial, potrivit unei anchete CIJM. El a devenit proprietarul unui apartament de 66,1 metri pătrați în blocul de pe strada Ceucari și al unei parcări subterane pentru care a achitat în total 27.590 de euro. Contactat de reporterii CIJM pentru un comentariu, Pavliuc a evitat să ne răspundă, motivând că a dat anterior explicații jurnaliștilor cu privire la averea sa. Ulterior, magistratul ne-a contactat și a subliniat că nu vede nicio problemă în faptul că a beneficiat de apartament la preț redus deși mai avea două case de locuit. „Din punct de vedere al moralității, mă simt foarte bine, deoarece eu cred că, având trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit apartament”, a adăugat judecătorul.

  O hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Ghenadie Pavliuc a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Ceaicovschi c. Republicii Moldova. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 14 mii de euro.

  Dorin Dulghieru a acces în funcția de judecător în 2007, iar în 2014 a fost numit președinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău. Trei ani mai târziu a fost promovat în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

  Dulghieru este cunoscut opiniei publice pentru sentința de achitare dictată în dosarul fostului ministru al Dezvoltării Informaționale Vladimir Molojen, învinuit de abuz de putere și neglijență în serviciu cu urmări grave pentru faptul că a încheiat, din numele Întreprinderii de Stat Registru, în anul 2008, un contract de publicitate cu firma fiului și soției sale, Altent-Com. Astfel de servicii nu erau necesare, întrucât Registru este singura structură care perfectează acte de identitate. De asemenea, fostul demnitar a fost învinuit că nu a desfăcut contractele existente la venirea sa în funcție. Ex-ministrul ar fi adus Întreprinderii un prejudiciu de 2.802.188 lei. O anchetă realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice a arătat că dosarul lui Vladimir Molojen s-a aflat în prima instanță, în procedura lui Dulghieru, timp de patru ani, după alți 1,5 ani cât a durat urmărirea penală. 

  Într-o altă anchetă CIJM se arată că Dorin Dulghieru s-a ales cu un chilipir de 10.000 de euro la vânzarea apartamentului la preț redus. În iulie 2014, Dulghieru a semnat un contract de investiții pentru un apartament de 87,4 metri pătrați din complexul rezidențial de pe strada Romană, destinat judecătorilor, asta chiar dacă mai avea în proprietate un apartament de 74,5 metri pătrați în sectorul Ciocana al Capitalei. În ianuarie 2017 magistratul a vândut apartamentul respectiv cu suma de 414 mii de lei. Aproape două săptămâni mai târziu, Dulghieru a cumpărat un al treilea apartament, în secorul Râșcani, cu suprafața de 168,6 metri pătrați, care a golit bugetul familiei judecătorului cu 1,1 milioane de lei. Peste circa o lună, în februarie 2017, magistratul și-a cumpărat și un garaj de 22,7 metri pătrați, pentru care a achitat circa 87 de mii de lei. La un an distanță, pe 3 martie 2018, Dorin Dulghieru vinde apartamentul care i-a revenit la preț preferențial contra 41.000 de euro, cu aproape 10.000 de euro mai mult decât a fost achiziționat, potrivit declarației de avere și interese personale a magistratului.

  Vitalie Stratan a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău, în 2008. Magistratul a fost ales vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău pe un termen de patru ani. 

  anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din 2018 despre „afacerea” magistraților cu apartamente la preț preferențial arată că Vitalie Stratan avea un garaj, o treime dintr-un apartament de 61,4 metri pătrați și un apartament de 50,2 metri pătrați când a primit dreptul la o locuință nouă, la preț redus. Astfel, în mai 2017, acesta a intrat în proprietatea unui apartament de 66,9 metri pătrați din blocul de pe strada Ceucari, pentru care a achitat puțin peste 410 mii de lei.

  Cristina Cheptea a fost numită judecătoare la instanța de fond din Sângerei în 2008. În 2018 a fost transferată la Judecătoria Chișinău.

  Magistrata a ajuns în atenția opiniei publice când a prelungit mandatul de arestare pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. „Reieșind din circumstanțele constatate, instanța consideră că privarea în continuare de libertate sub forma arestării preventive a învinuitului Morari Viorel este justificată, întemeiată și necesară, având drept scop împiedicarea stabilirii adevărului pe caz”, se menționează în decizia luată de magistrata Cheptea. Portalul Anticoruptie.md a scris că judecătoarea a avut toamna trecută un conflict cu Procuratura Anticorupție, după ce a refuzat demersul procurorilor privind plasarea în arest a magistratului Oleg Sternioală, învinuit de spălare de bani. După ce a fost respins demersul în privința lui Sternioală, procurorul pe caz a întocmit un raport către Viorel Morari, în care se arăta că există dubii că magistrata Cheptea ar fi luat decizia de una singură. Conducerea Procuraturii Anticorupție a decis să pornească o cauză penală în privința Cristinei Cheptea și au fost emise ordonanțe privind audierea grefierei și ridicarea înregistrărilor video din instanță din ziua în care a avut loc ședința cu Sternioală.

  Președintele oficiului Ciocana al Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, a refuzat să elibereze înregistrările video. Atunci Viorel Morari a depus o sesizare la CSM, prin care a solicitat inițierea procedurii de tragere la răspundere disciplinară a lui Pavliuc pe motiv că a îngrădit drepturile procurorului. La data de 2 decembrie, mai mulți judecători de instrucție, printre care și Cristina Cheptea, au semnat o petiție în adresa conducerii de vârf a Republicii Moldova, ministrului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii, în care s-au plâns că ar fi intimidați și hărțuiți de procurorii anticorupție. Semnatarii scrisorii au invocat că una dintre metodele de presiune ilegală ar fi pornirea promptă a cauzei penale pe fapte inexistente în privința judecătorilor care „nu sunt ascultători”. A doua metodă de presiune ilegală ar fi fost atunci când judecătorul respinge un demers, iar procurorul depune un raport către procurorul ierarhic superior. Dubiile procurorului asupra legalității actului judecătoresc sunt stipulate în raport, apoi este deschis un proces penal, care va fi examinat de un coleg al procurorului, ierarhic superior.

  Alexandru Sandu a fost numit magistrat la Judecătoria Ialoveni în 2003. În 2011 Colegiul Disciplinar i-a aplicat sancțiunea disciplinară „propunerea de eliberare din funcție”. Ulterior a fost însă admisă contestația depusă de Sandu, iar acesta s-a ales doar cu sancțiunea disciplinară sub formă de „mustrare”. Potrivit informaţiilor Asociației Juriştii pentru drepturile omului o cauză la examinarea căreia a participat judecătorul Sandu Alexandru a fost obiect de examinare la CEDO.

  Ion Malanciuc a acces în funcția de magistrat în 2011, când a fost numit pentru un termen de cinci ani la Judecătoria Dubăsari. Din 2016 activează la aceeași instanță în calitate de judecător de instrucție.

  Ana Cucerescu a fost numită judecătoare în septembrie 2011 la instanța de fond din Bălți. În septembrie 2015 a fost transferată temporar la Judecătoria Chișinău. Transferul a fost prelungit de cinci ori, până când, în noiembrie 2018, CSM a decis definitiv să propună președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a Anei Cucerescu în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

  Tudor Andronic a acces în funcția de judecător în 1998 și timp de cinci ani a activat la instanța de fond din Ungheni. A luat o pauză în cariera de magistrat, perioadă în care a fost inclusiv avocat. În 2014 revine în magistratură, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Violeta Chisilița a fost numită, în februarie 2014, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău, pe un termen de cinci ani. În decembrie 2018 a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râşcani, începând cu 1 ianuarie 2019.

  Iurie Potînga a acces, în mai 2008, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău. Numele lui Potînga apare într-o investigație RISE Moldova, despre apartamentele la preț redus construite pentru judecători. Jurnaliștii scriau că Potînga a pretins o locuință cu discount pentru a-i asigura pe cei doi copii minori aflați la întreținere. Potrivit informaţiilor Asociației Juriştii pentru drepturile omului o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Potînga Iurie a fost obiect de examinare la CEDO.

  Denis Băbălău a fost numit judecător în 2011, la instanța de fond din Ocnița. În decembrie 2014 a fost transferat temporar la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău. În ianuarie 2017 a fost transferat definitiv la instanța respectivă.

  Gheorghe Stratulat a acces în funcția de magistrat în aprilie 2014. Activează la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău.

  În august 2012, Natalia Iordachi a fost numită pe un termen de cinci ani în funcția de judecătoare, la instanța de fond din Sângerei. În noiembrie 2015 a fost transferată temporar la Judecătoria Ciocana din Chișinău. Transferul a devenit definitiv în decembrie 2017.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Patru magistrați de la Judecătoria Chișinău, evaluați cu foarte bine. Cine sunt aceștia

  De la începutul lunii februarie, patru magistrați de la Judecătoria Chișinău au fost evaluați cu ”foarte bine” de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Conform hotărârilor publicate, doi dintre judecători au fost evaluați ca urmare a solicitării de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar ceilalți doi magistrați au trecut prin procedura de evaluare ordinară.

  Astfel, au fost evaluați extraordinar Vladislav Holban, de la sediul central și Gheorghe Stratulat, de la sediul Centru. Ambii au fost numiți în funcție în anul 2014 și examinează, în prezent, dosare în materie civilă. În ultimii trei ani, judecătorii au examinat 1.241 și, respectiv, 1.826 de cauze.

  De la începutul lunii februarie, patru magistrați de la Judecătoria Chișinău au fost evaluați cu ”foarte bine” de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Conform hotărârilor publicate, doi dintre judecători au fost evaluați ca urmare a solicitării de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar ceilalți doi magistrați au trecut prin procedura de evaluare ordinară.

  Astfel, au fost evaluați extraordinar Vladislav Holban, de la sediul central și Gheorghe Stratulat, de la sediul Centru. Ambii au fost numiți în funcție în anul 2014 și examinează, în prezent, dosare în materie civilă. În ultimii trei ani, judecătorii au examinat 1.241 și, respectiv, 1.826 de cauze.

  În urma evaluării, Vladislav Holban a primit 77 de puncte, iar Gheorghe Stratulat, 76 de puncte. Astfel, punctele acumulate corespund calificativului ”foarte bine”.

  Totodată, prin procedura de evaluare ordinară au trecut Vitalie Budeci și Andrei Niculcea. Ambii sunt de la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. Aceștia au obținut câte 82 de puncte și, respectiv, calificativul ”foarte bine”.

  Vitalie Budeci și Andrei Niculcea au fost numiți în funcția de judecător în anul 2015, iar din data de 1 ianuarie examinează dosarele în materie penală. În perioada 2016-2018, aceștia au examinat 4.508 și, respectiv, 5.621 de cauze.
  Sursa: bizlaw.md

 • Au cumpărat într-un an cât alții în șapte: ce achiziții fac judecătorii din Moldova

  Terenuri, case de lux şi apartamente în zone de elită, dar şi maşini de zeci de mii de euro, proprietăţi pentru care majoritatea moldovenilor trebuie să economisească ani la rând, au intrat, în 2017, în posesia mai multor judecători. În timp ce unii le-au obţinut prin moştenire de la rude şi părinţi sau au luat credite ca să le cumpere, alţii pretind că le-au procurat din salariu. Unii dintre magistrați au avut câştiguri mult sub valoarea achiziţiilor pe care le-au făcut pe parcursul anului trecut.

  Salariul de funcţie al unui magistrat variază între trei și cinci salarii medii pe economie. Mărimea retribuției depinde de nivelul instanţei judecătoreşti în care acesta activează şi de vechimea în muncă. Salariul mediu pe economie în 2017 a fost de 5.600 de lei, prin urmare lefurile judecătorilor au variat între 16.800 și 28.000 de lei. Cu toate acestea, achizițiile pe care unii dintre magistraţi le-au făcut în 2017 sunt mult peste câştigul lor pentru câţiva ani.

  Terenuri, case de lux şi apartamente în zone de elită, dar şi maşini de zeci de mii de euro, proprietăţi pentru care majoritatea moldovenilor trebuie să economisească ani la rând, au intrat, în 2017, în posesia mai multor judecători. În timp ce unii le-au obţinut prin moştenire de la rude şi părinţi sau au luat credite ca să le cumpere, alţii pretind că le-au procurat din salariu. Unii dintre magistrați au avut câştiguri mult sub valoarea achiziţiilor pe care le-au făcut pe parcursul anului trecut.

  Salariul de funcţie al unui magistrat variază între trei și cinci salarii medii pe economie. Mărimea retribuției depinde de nivelul instanţei judecătoreşti în care acesta activează şi de vechimea în muncă. Salariul mediu pe economie în 2017 a fost de 5.600 de lei, prin urmare lefurile judecătorilor au variat între 16.800 și 28.000 de lei. Cu toate acestea, achizițiile pe care unii dintre magistraţi le-au făcut în 2017 sunt mult peste câştigul lor pentru câţiva ani.

   Apartament, două garaje şi un BMW, procurate într-un singur an

  Ruxanda Pulbere de la Judecătoria Chișinău este una dintre cele mai înstărite judecătoare din Capitală. Veniturile familiei, în care ambii soți sunt bugetari, s-au ridicat anul trecut la aproape jumătate de milion de lei (circa 458.000 de lei). Soțul magistratei este șef-adjunct de departament la Serviciul Vamal. Cheltuielile familiei magistratei Pulbere în anul trecut au depășit de patru ori veniturile. Un simplu calcul arată că familia Ruxandei Pulbere a făcut procurări masive, pentru care a cheltuit peste două milioane de lei. Deși nu menționează eventuale împrumuturi, anul trecut magistrata s-a pricopsit cu un apartament de 209,1 metri pătrați, evaluat la peste 1,2 milioane de lei, și cu două garaje, pentru care a mai scos din buzunar alte 410.000 de lei. Locuința a fost înregistrată pe numele fiicei judecătoarei. Tot în 2017 familia Pulbere a procurat un BMW X4, produs în 2014, pentru care a plătit 400.000 de lei.

  Având venituri de circa 223.000 de lei din salariul său și al soțului, magistrata Mariana Fondos-Frațman de la Judecătoria Chișinău și-a cumpărat anul trecut un apartament de 97,1 metri pătrați și tocmai trei terenuri agricole, cu suprafața totală de aproape un hectar. Costul achizițiilor se ridică la peste 535.000 de lei. O mică parte din această sumă, mai exact 30.000 de lei, a fost acoperită din vânzarea a trei automobile, iar cea mai mare parte din ea – 400.000 de lei – a venit sub formă de donație de la soacra judecătoarei.

  Eugeniu Ciubotaru, proaspăt magistrat la Judecătoria Orhei, în 2017 a procurat un apartament de 64 de metri pătrați pentru care a achitat 655.000 de lei, conform declarației de avere. Un alt apartament, cu aceeași suprafață, i-a revenit printr-un contract de uzufruct. Menționăm că până a deveni judecător, în martie 2018, Eugeniu Ciubotaru a fost jurist la SA Moldovagaz.

  Judecătoarea Inga Gorlenco de la instanța din Cahul și-a cumpărat anul trecut o casă, pentru care ar fi achitat 277.000 de lei, ceea ce reprezintă 90 la sută din veniturile familiei sale obținute în 2017, în mărime de 307.000 de lei.

  Corina Ursachi de la instanța din Chișinău a plătit aproximativ 446.000 de lei pentru un spațiu comercial de 35,4 metri pătrați. Tot cu un spațiu comercial s-a pricopsit anul trecut și Ecaterina Silivestru de la Judecătoria Chișinău, care a achitat 13.450 de euro pentru un imobil cu suprafața de 26,9 metri pătrați. O parte din acești bani a provenit din vânzarea cu 150.000 de lei a unui automobil.

  Şi-a luat apartament în centrul Capitalei după numai doi ani de lucru în instanţă 

  Eleonora Badan-Melnic, magistrată la Judecătoria Chișinău din aprilie 2015, şi-a cumpărat anul trecut un apartament cu două odăi, cu suprafața de 80,2 metri pătrați, într-un bloc nou din strada Gheorghe Cașu. Locuința este evaluată cadastral la circa 555.000 de lei. Datele de la Cadastru arată că apartamentul a fost înregistrat în august 2017, în urma semnării, în luna februarie a aceluiași an, a unui contract de investiții. La 20 iunie 2017 a fost semnat un contract de ipotecă în valoare de 411.000 de lei. Conform declarației de avere pentru 2017 a magistratei creditul are o rată a dobânzii de zece la sută și este scadent în 2037. Pe de altă parte, declarația cu privire la venituri și proprietate din 2015 completată de Eleonora Badan-Melnic arată că judecătoarea a investit în apartament încă în 2015, anul în care a devenit magistrată. În actul pentru 2015 prezentat la Comisia Națională de Integritate (actuala Autoritate Națională de Integritate) ea a indicat un credit în valoare de 25.700 de euro luat de la Lagmar în 2015, scadent în 2017.

  Au optat pentru locuințe în Capitală, deși muncesc în centre raionale

  Chiar dacă activează într-un centru raional, Ghenadie Mîra, președintele Judecătoriei Anenii Noi, și-a cumpărat în martie 2017 un apartament în Chișinău. Locuința cu două odăi are 64,9 metri pătrați, se află într-un bloc de pe șoseaua Hâncești și a fost procurată, potrivit declarației de avere a judecătorului, cu 375.000 de lei. Alte 36.000 de lei au fost cheltuite pentru achiziționarea unui spațiu de 13,8 metri pătrați. Spre comparație, veniturile din 2017 ale familiei Mîra, din salariul judecătorului, indemnizația pentru creșterea copilului și diurne obținute după participarea la diferite seminare constituie circa 368.000 de lei și 1.400 de euro.

  La fel ca și Ghenadie Mîra, magistratul Mihail Ulinici de la Judecătoria Ungheni a optat anul trecut pentru un apartament în Capitală. Chiar dacă mai are două case cu acareturi de 84, respectiv 110 metri pătrați în Nisporeni, judecătorul a mai achiziționat un apartament de 70,7 metri pătrați într-un bloc din sectorul Ciocana al Capitalei. Potrivit declarației de avere, noua achiziție l-ar fi costat circa 366.000 de lei.

  Au renunțat la unele locuințe ca să-și cumpere altele

  Judecătorul de instrucție Serghei Papuha a semnat un contract de investiții pentru un apartament de 72 de metri pătrați în aprilie 2015, iar un an mai târziu l-a vândut cu 25.920 de euro. În ianuarie 2017 acesta a cumpărat un alt apartament de 55,4 metri pătrați, într-un bloc de pe strada Florilor din Capitală, pentru care a achitat circa 303.000 de lei.

  Un alt magistrat, Iurie Cotruță de la Curtea de Apel Chișinău, a intrat în proprietatea unui apartament de 94,1 metri pătrați pentru care a achitat 45.000 de euro, conform declarației de avere și interese personale. În același act el a indicat un credit în mărime de 12.000 de lei pe care l-a contractat pentru un an și pe care trebuie să-l întoarcă cu o rată a dobânzii de 10%. Grosul banilor însă, mai exact 42.000 de euro, au venit din vânzarea unui apartament de 53,1 metri pătrați, moștenit de soția sa. Curios este că în declarația de avere pentru 2016judecătorul indica faptul că locuința respectivă ar valora de patru ori mai puțin – doar 278.000 de lei.

  În 2017, judecătoarea Maria Negru de la Curtea de Apel Chișinău a vândut casa de la Cricova cu 700.000 de lei, asta chiar dacă, în declarația de avere pentru 2016, imobilul era estimat la doar 450.000 de lei. Cu o parte din acești bani magistrata a cumpărat o casă cu suprafața de 100,8 metri pătrați, amplasată pe un teren de trei ari. Noua locuință a sărăcit bugetul Mariei Negru cu circa 664.000 de lei.

  Şi judecătorul Ghenadie Liulca de la Curtea de Apel Bălți s-a pricopsit anul trecut cu un apartament de 67,7 metri pătrați pentru care a scos din buzunar aproape 182.000 de lei. În aceeași zi judecătorul şi-a vândut casa, câştigând doar 20.000 de lei de pe urma acestei tranzacții.

  S-au ales cu imobile după ce s-au angajat să întrețină proprietarii 

  Magistrata Diana Cristian de la Judecătoria Strășeni anul trecut a intrat în proprietatea unui apartament de 39,5 metri pătrați din sectorul Ciocana al Capitalei. Imobilul i-a revenit de la mătușa sa, după ce, la 19 iunie 2017, a fost semnat un contract de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață. Patru luni mai târziu, locuința a fost vândută contra sumei de 219.000 de lei, conform declarației de avere și interese personale a judecătoarei.

  Până anul trecut magistrata Elena Bolocan de la Strășeni nu avea nici casă, nici terenuri, nici apartament. În 2017 însă a obținut o avere întreagă. Pe lângă cele 11 terenuri cu suprafața totală de circa 5,2 hectare, care valorează peste 61.000 de lei, magistrata a intrat în proprietatea unei case de locuit de 104,2 metri pătrați cu acareturi și a unui garaj cu suprafața de 14,4 metri pătrați în urma semnării unui contract de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață. Valoarea totală a imobilelor dobândite se ridică la doar aproximativ 61.000 de lei.

  S-au împrumutat ca să-și cumpere imobile

  Cele mai mari credite pentru a-și mări averea au fost contractate de magistratul Valeriu Hudoba de la Judecătoria Comrat. În 2017 el a luat nu mai puțin de șase împrumuturi. Primul, cel mai mare, în valoare de jumătate de milion de lei, urmează a fi restituit până în 2021, cu o rată a dobânzii de 7%. Alte împrumuturi, în valoare de 4.000, 36.000, 3.000, 100.000, și, respectiv, de 70.000 de lei, urmează să fie întoarse, pe rând, până în 2025, cu rata dobânzii zero. Cu acești bani, Valeriu Hudoba a procurat două terenuri intravilane cu suprafața totală de 18 ari, o casă de locuit de 57,6 metri pătrați, precum și două spații comerciale, de 28,4, şi respectiv 76,1 metri pătrați (acest spațiu comercial îi revine judecătorului în proporție de 48,7%). Achizițiile se ridică la peste 700.000 de lei.

  1.131.000 de lei este valoarea totală a două apartamente de 72,8 şi, respectiv, 38,8 metri pătrați, care în 2017 au intrat în proporție de 50% în proprietatea magistratului Dumitru Bosîi de la Judecătoria Cahul. Pentru a face achizițiile respective, omul legii a luat trei credite anul trecut – unul în valoare de 1,1 milioane de lei, pe care va trebui să-l întoarcă timp de 20 de ani cu rata dobânzii de 10 la sută, și altele două de 30.000, respectiv 20.000, pe care va trebui să le restituie până în 2020, cu rata dobânzii de 14%. Veniturile lunare ale familiei magistratului, formate din salariul său și cel al soției, constituie 40.000 de lei.

  A trecut la casă nouă şi judecătorul Constantin Damaschin de la instanța din Capitală. Acesta a cumpărat un apartament de 82,1 metri pătrați, care îi revine în proporție de 50 la sută. Achiziția a costat 40.000 de euro. O sumă similară a fost luată cu împrumut un an mai devreme și urmează să fie restuită, fără dobândă, până în 2026.

  În 2017, judecătorul Mihail Bușuleac de la Cahul a luat un împrumut în valoare de 100.000 de lei, pe care trebuie să-l stingă în trei ani, cu o rată a dobânzii de 13%. O parte din acești bani magistratul i-a investit într-o construcție cu suprafața de 43,9 metri pătrați, pe care a cumpărat-o cu 305.000 de lei. Tranzacția a avut loc la doar o lună după ce Mihail Buşuleac a devenit judecător.

  Judecătoarea Natalia Bobu de la instanța de la Edineț s-a ales în februarie 2018 cu un apartament de 66,5 metri pătrați, pentru care ar fi achitat, conform declarației de avere, 19.000 de euro. De asemenea, patru terenuri agricole, cu suprafața totală de peste un hectar, ce valorează peste 36.000 de lei, au intrat în proprietatea familiei Bobu anul trecut. În 2018 judecătoarea a luat două împrumuturi – unul în valoare de 100.000 de lei, pe care trebuie să-l întoarcă până în 2023, cu o rată a dobânzii de 9%, și altul în valoare de 350.000 de lei, pe care trebuie să-l restituie până în 2038, cu o rată de cinci la sută.

  La sfârșitul anului trecut, judecătorul Veaceslav Negurita de la Strășeni a intrat în proprietatea unui spațiu comercial cu suprafața de 173,4 metri pătrați. Achiziția a costat 17.232 de euro. În 2016 magistratul a luat un împrumut în valoare de 18.000 de euro pentru doi ani, cu rata dobânzii zero.

  Anul trecut, judecătorul Ștefan Starciuc de la Curtea de Apel Comrat a împrumutat 4.000 de euro pe care trebuie să-i întoarcă până în 2019 cu rata dobânzii zero. Suma respectivă l-a ajutat să-și cumpere un automobil de modelToyota Avensis, fabricat în 2007, pentru care a achitat 6.500 de euro. Magistratul a mai scos din buzunar încă aproape 20.000 de lei pentru a procura un garaj cu suprafața de 25,2 metri pătrați.

  Au finalizat construcția caselor

  Iurie Iordan, magistrat la Curtea de Apel Chișinău, a finalizat construcția casei de locuit anul trecut. La sfârșitul lunii decembrie el a înregistrat la Oficiul Cadastral imobilul de 210,4 metri pătrați cu acareturi și terenul de șase ari pe care sunt amplasate acestea. Bunurile îi aparțin în proporție de 50 la sută și valorează în jur de 911.000 de lei.

  Și Vadim Belous, magistrat de la Judecătoria Soroca, a terminat anul trecut construcția casei de 159,3 metri pătrați, evaluată cadastral la circa 800.000 de lei. Tot în 2017, familia Belous a cumpărat încă o casă, de 58,6 metri pătrați, împreună cu terenul pe care se află, de 11 ari, și alte două acareturi. Investiția pentru noile achiziții a fost de doar 170.000 de lei.

  Judecătorii cu apartamente și case moștenite, donate sau în folosință gratuită

  Despre faptul că mai mulți judecători de la diferite instanțe din țară au declarat în 2017 că fie au primit în folosință gratuită, fie au moștenit apartamentele în care locuiesc, reporterii CIJM au scris în ancheta „Sponsorii generoși ai judecătorilor”. Este cazul lui Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat, care a obținut un contract de folosire cu titlu gratuit a unui apartament de 68 de metri pătrați, cu o valoare cadastrală de aproape 200.000 de lei. El a precizat că locuinţa aparține cumnatei sale. Judecătorul a mai primit gratuit în 2017 și un teren agricol de opt ari.

  Anul trecut Vitalie Silviu Midrigan a primit dreptul de abitație într-un imobil cu două niveluri, situat pe strada Lacului din centrul Capitalei și înregistrat pe numele socrului său, care oficial nu deține afaceri în Moldova. Casa a fost procurată de Victor Beța în 2013 și, la acel moment, avea un singur nivel, cu suprafața de 64,4 metri pătrați, și două construcții accesorii, de 40,8, respectiv 12,9 metri pătrați. Acum la casa de pe strada Lacului au loc lucrări în curte. În declarația sa de avere, Midrigan a indicat că imobilul ar avea o suprafață de 336,2 metri pătrați și ar fi evaluat cadastral la peste un milion de lei.

  Și magistrata Olga Jamba, de la Judecătoria Soroca, s-a ales cu o donație generoasă în 2017 – un apartament de 45,4 metri pătrați, evaluat la 41.804 lei. Ea a menționat că e vorba despre o locuință în care au trăit anterior socrii săi și care a fost donată de către aceștia soțului ei. O casă de locuit cu suprafața de 110 metri pătrați a intrat în proprietatea magistratei Rodica Costrude la Judecătoria Ungheni printr-un contract de donație cu titlu gratuit. Ea a precizat că imobilul i-a revenit după decesul tatălui. Un teren agricol de 23 de ari a intrat de asemenea în proprietatea magistrate contra sumei de 2.200 de lei.

  Și judecătorul Sergiu Caraman, care în prezent este detașat la Judecătoria Criuleni, a intrat în proprietatea unei case de locuit de 150 de metri pătrați, cu o valoare cadastrală de 603.000 de lei. Conform declarației de avere a magistratului, nu există la zi un act juridic în formă scrisă pentru imobilul respectiv. El a subliniat că e vorba despre casa părintească a soției, unde locuiește în prezent. Locuința se află în orașul Durlești și e înregistrată pe numele socrilor magistratului, Veronica și Nicolae Ivanov.

  Familia lui Eugeniu Beșelea, magistrat la Judecătoria Chișinău din martie 2017, a dobândit anul trecut un apartament de 47 de metri pătrați, cu valoarea cadastrală de 262.227 de lei. Donația a venit din partea mamei judecătorului. Magistrata Alina Brăgaru, colega lui Eugeniu Beșelea, a obținut în 2017 dreptul de abitație a unei jumătăți dintr-un spațiu comercial de 314 metri pătrați, evaluat la 925.875 de lei. Este vorba despre o încăpere în care e amplasată afacerea soțului judecătoarei, Victor Patrașcu, - Vatanservice Grup SRL. Construcția a intrat în proprietatea partenerului de afaceri al lui Victor Patrașcu în 2010, iar un an mai târziu a fost trecută pe numele firmei. Terenul alăturat i-a fost donat lui Patrașcu tot în 2010, de asemenea fiind trecut pe numele companiei un an mai târziu. Atât construcția, cât și terenul sunt puse în prezent în gaj pentru un credit în valoare de 1.250.000 de lei.

  Pe lângă cei care au obținut anul trecut donații, există magistrați care și-au făcut averi din imobile care le-au revenit ca moștenire. Astfel, judecătorul Oleg Sternioală de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a moștenit anul trecut un apartament, un garaj și o construcție unde deține mai multe cote-părți. Este vorba despre bunurile de la Florești care au aparținut tatălui său, decedat recent.

  Anul trecut a fost unul bogat și pentru Victoria Railean de la Judecătoria Căușeni. În aprilie 2017 aceasta a moștenit jumătate din casa de locuit de 111 metri pătrați a părinților săi, amplasată în satul Todirești, raionul Anenii Noi. Cealaltă jumătate de casă era înregistrată pe numele mamei sale, Ala Nigai. O lună mai târziu, Ala Nigai i-a donat fiicei partea sa de casă. În același timp, Railean a primit cheile de la un apartament de 67,4 metri pătrați, amplasat în blocul destinat judecătorilor de pe strada Ceucari și procurat la preț preferențial. Potrivit declarației de avere, „parcul de mașini” al judecătoarei a fost completat cu tocmai patru unități în 2017: un Mercedes Sprinter din 2005, cumpărat cu 76.300 de lei, un ZIL 130, fabricat în 1988, procurat cu 17.300 de lei, o mașină agricolă IUMZ-6, fabricată în 1983, achiziționată cu 21.100 de lei și o mașină agricolă de model T-40 din 1987, cumpărată cu 14.000 de lei.

  Ion Malanciuc, magistrat la Judecătoria Criuleni, a moștenit, în 2017, după decesul tatălui său, un teren intravilan și unul extravilan, precum și o treime dintr-un apartament amplasat în orașul Ungheni. O altă treime din apartamentul respectiv îi revenea de drept, iar în aprilie 2017, judecătorul și-a vândut cotele din locuința de la Ungheni mamei sale, Maria Malanciuc, care este magistrat la Judecătoria Ungheni. Tot în 2017, Ion Malanciuc a mai vândut un apartament amplasat în sectorul Botanica al Capitalei, și a obținut venituri de 2.300 de euro din locațiunea unei alte locuințe de pe strada Korolenko. Cei doi judecători, mamă și fiu, au mai cumpărat împreună un apartament de 133 de metri pătrați pentru care au achitat 907.000 de lei și un garaj de 21 de metri pătrați, care i-a costat 124.000 de lei.

  Mihail Macar, magistrat la Judecătoria Hâncești a moștenit anul trecut un teren intravilan, o casă de locuit de 96,3 metri pătrați și trei construcții, de 17, 76, respectiv 36 de metri pătrați. Valoarea totală a imobilelor constituie circa 374.000 de lei. Alte aproape 30 de mii de lei judecătorul le-a cheltuit pentru achiziționarea unui lot intravilan de cinci ari. Și Aurelia Toderaș de la Curtea de Apel Bălți a moștenit de la părinți o jumătate dintr-o casă de locuit și dintr-o construcție. Imobilele au 150, respectiv 9,5 metri pătrați. O casă și un teren amplasate în Belarus a moștenit în 2017 și judecătorul Andrei Mironov de la Judecătoria Cahul. La scurt timp, acesta le-a vândut.

  Lexus de 20.000 de lei și BMW de 10.000 de lei

  95 de judecători din toată țara au intrat anul trecut în proprietatea unor automobile. În declarațiile de avere pentru 2017, unii magistrați au indicat prețuri vădit subestimate la autovehiculele pe care le-au cumpărat. Astfel, „recordul” a fost stabilit în 2017 de magistratul Ion Cotea de la Judecătoria Cahul. Potrivit declarației de avere și interese personale a acestuia, el ar fi achitat doar o mie de lei, adică circa 50 de euro, pentru un Opel Vectra fabricat în 1995. Circa 700 de dolari este cel mai mic preț pe care l-am găsit pe site-urile de publicitate pentru un automobil de acest model. Lilia Trocin de la Judecătoria Bălți susține că și-a cumpărat un autoturism de model Nissan Almera, fabricat în 2001, cu doar 800 de euro. Prețul de piață al unui automobil de această marcă pornește de la 2.600 de euro. Și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, susţine în declaraţia de avere că și-a procurat în 2017 un Kamaz, din 1982, contra sumei de 20.000 de lei.

  Judecătoarea Ludmila Holevițcaia de la instanța din Chișinău indică în declaraţia de avere că în 2017 şi-a procurat un BMW (produs în 2002), pentru care ar fi achitat doar 10.000 de lei. În prezent, un automobil de acest tip poate fi cumpărat pe piața auto din Moldova, în cel mai bun caz, cu 5.000 de euro.

  Doar 4.000 de lei ar fi dat pentru o remorcă anul trecut judecătorul Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți, în timp ce colegul său, Valeriu Pădurari, a scos din buzunar doar 20.000 de lei pentru un Lexus fabricat în 2007. Pe site-urile de publicitate, un astfel de autoturism, în dependență de starea în care se află, costă nu mai puțin de 5.700 de euro. 10.000 de lei, adică aproximativ 500 de euro ar fi costat și automobilul de marcă Nissan Micra, produs în 2005 și cumpărat în 2017 de Dan Dubcovețchi, magistrat la Judecătoria Căușeni. Prețul de piață al unui astfel de automobil este de cel puțin patru ori mai mare. Tot 10.000 de lei ar fi dat și judecătorul Constantin Crețu de la instanța din Hâncești, pentru un Opel Antara, fabricat acum zece ani, în timp ce prețul de piață al acestui tip de automobile este de circa 10.000 de euro. 25.000 de lei ar fi costat o Toyota Yaris (anul de fabricație – 2008) achiziționată anul trecut de Ala Ucraințeva de la Judecătoria Strășeni. Cu 10.000 de lei mai puțin ar fi fost cumpărat Fordul Corinei Albu de la Judecătoria Hâncești, fabricat în 2004. În realitate, prețurile automobilelor, conform site-urilor de publicitate, sunt de cinci ori mai mari pentru fiecare unitate de transport.

  Irina Dragulean de la Judecătoria Edineț din 2017 este proprietara a două automobile. Unul e Skoda Roomster (anul de fabricație 2008), în valoare de 10.000 de lei. Pe piaţa auto un astfel de automobil poate fi găsit la preț de cel puțin 4.400 de dolari. A doua mașină, un Volkswagen Passat, fabricat în 2007, figurează în declarația de avere ca fiind luat în folosință. Colega sa din aceeaşi instanţă, Cristina Prisacari, indică în declaraţia de avere pentru 2017 că deţine în folosință un autoturism de model Toyota Camri, produs în anul 2014 și un Nissan Terrano, fabricat în 1995, pentru care ar fi achitat 6.000 de lei.

  Magistrata Elena Grumeza de la Curtea de Apel Bălți indică în declaraţia de avere că deține un automobil de model Toyota Auris (fabricat în 2011), pe care l-ar fi cumpărat în 2017 cu doar 20.000 de lei. Pe un portal de anunțuri din Republica Moldova, am găsit un autoturism de acest model la preț de 7.000 de euro.

  Din 2017 mai mulţi magistrați conduc automobile prin mandat sau aflate în folosință. E vorba despre Anatolie Rusu de la Judecătoria Ungheni, care are în posesie un Volkswagen fabricat în 2005, magistratul Oleg Sternioală de la CSJ, care din 2018 conduce prin mandat o Skoda Superb fabricată în 2017, precum și magistrații Judecătoriei Chișinău, Serafim VasilacheTatiana AvasiloaieSergiu Ciobanu și Ludmila Barbos, care au în folosință un Opel Astra din 2005, un Mitsubishi ASX fabricat în 2015, un Volvo produs în 2009, respectiv un Nissan Juke din 2013.

  Mașinile de lux procurate de judecătorii moldoveni în 2017

  De partea cealaltă, un șir de magistrați au cheltuit sume exorbitante în 2017, pentru a-și completa parcul de mașini. De departe, cea mai scumpă achiziție a făcut-o Veaceslav Caragia, proaspăt magistrat la Judecătoria Orhei, care a scos din buzunar 983.520 de lei, adică aproape un milion de lei pentru un BMW 520D XDrive Sedan nou-nouț. Îl urmează în top magistratul Curții de Apel Chișinău, Eugeniu Clim, care, după ce și-a vândut un Mercedes cu 30.200 de euro, a achiziționat un altul nou-nouț, pentru care a achitat 50.000 de euro. Cu 2.000 de euro mai puțin a cheltuit, pentru a-și completa parcul de automobile, Olga Bejenari de la Judecătoria Chișinău. Magistrata și-a procurat un Mercedes și o Skoda, pentru care a scos din buzunar 28.000, respectiv 20.000 de euro.

  Xenofon Ulianovschii de la Curtea de Apel Chișinău anul trecut și-a cumpărat cu 38.900 de euro un Jaguar F-Pace proaspăt scos din uzină. Având venituri de doar 169.000 de lei în 2017 și beneficiind de o donație de 200.000 de lei de la părinți, Dragoș Crigan de la Judecătoria Chișinău anul trecut s-a încumetat să cheltuie 650.000 de lei pentru a intra în proprietatea unei Skoda Superb fabricate un an mai devreme. Cu 20.000 de lei mai puțin a cheltuit Ion Țurcan de la Curtea de Apel Chișinău pentru a-și cumpăra un Mercedes Benz ML 250 (anul de fabricație 2012). Ceva mai puțin a cheltuit magistratul Curții de Apel Chișinău Ion Secrieru, care și-a procurat o Toyota Camri nou-nouță cu aproape 526.000 de lei. Gheorghe Stratulat de la instanța din Capitală și-a completat garajul anul trecut cu tocmai patru autoturisme – o Toyota RAV4 nou-nouță, pentru care a scos din buzunar aproape 453.000 de lei, și trei camioane, fabricate în 2005, 2006, respectiv 2007, pentru care a plătit 84.500, 92.000, respectiv 91.000 de lei. Un parc întreg de automobile și-a cumpărat în 2017 și Corina Ursachi, de asemenea magistrată la Judecătoria Chișinău. Astfel, în garajul acesteia au ajuns un Audi A6, fabricat în 2013, pentru care ar fi achitat doar 15.000 de lei (!), un Mercedes Viano, produs în 2012 și procurat cu 80.000 de lei, și un Mercedes E250 din 2013, pentru care ar fi scos din buzunar 420.000 de lei. O Toyota RAV4 fabricată în 2014 și-a luat anul trecut și Iurie Potîngă, de la aceeași instanță. După ce a vândut un apartament cu 40.000 de euro, magistratul a cheltuit jumătate din suma respectivă pentru noua sa bijuterie pe patru roți. Colega sa, Ina Dutca, a intrat anul trecut în proprietatea unui Volvo XC (anul de fabricație 2012), contra sumei de 21.139 de euro.

  Taisia Prutean de la instanța din Capitală s-a pricopsit anul trecut cu un Hyundai Santa Fe, produs în 2013, pentru care a achitat 450.000 de lei. După ce a obținut 855.000 de lei de la Primăria municipiului Chișinău, în urma executării hotărârii instanței de judecată, magistratul Victor Olărescu de la Judecătoria Hâncești și-a cumpărat în 2017 un Mercedes GLK 220 CDI fabricat patru ani mai devreme, pentru care a achitat, conform declarației de avere, 22.700 de euro. Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, s-a ales în 2017 cu un Volkswagen Passat Confortline nou-nouț, pentru care a scos din buzunar 20.000 de euro. 395.000 de lei a costat BMW-ul produs în 2013, care a intrat anul trecut în proprietatea soților Ion și Maria Guzun, magistrați la CSJ, respectiv Curtea de Apel Chișinău.

  Cât au costat automobilele procurate în 2017 de ceilalți 65 de magistrați, aflați de aici.

  Magistrații latifundiari

  Anul trecut, mai mulți magistrați s-au căpătuit cu terenuri agricole, extravilane sau intravilane. De departe, cel mai mare latifundiar printre judecători este magistrata Ana Panov de la Curtea de Apel Chișinău. Ea deține împreună cu soțul peste 180 de terenuri intravilane și extravilane, dintre care 15 au fost cumpărate în ultimul an. Suprafața loturilor achiziționate în 2017-2018 constituie 20,1 hectare, iar prețul cu care au fost cumpărate se ridică la 214.000 de lei. 45.700 de lei judecătoarea a adunat anul trecut din vânzarea altor șase terenuri. Magistrata Adriana Garbuz de la Curtea de Apel Bălți, care deține zeci de hectare de pâmânt, în 2017 și-a mai cumpărat șase loturi, cu suprafața totală de 2,3 hectare, pentru care a achitat 36.500 de lei. Și judecătorul de la Bălți Ghenadie Eremciuc, care la fel ca și Garbuz mai avea în proprietate câteva zeci de terenuri, în 2017 s-a mai pricopsit cu 13 terenuri extravilane, cu suprafața totală de peste patru hectare, pentru care a scos din buzunar circa 56.000 de lei. 

  Trei terenuri agricole cu suprafața totală de 1,7 hectare au intrat în proprietatea magistratului Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, pentru aproximativ 20.000 de lei. 10.000 de euro pentru un teren intravilan de șase ari a scos din buzunar și judecătorul Ion Ghizdari de la Bălți. O parte din suma respectivă, mai exact 4.800 de euro, a fost acoperită din vânzarea automobilului său. Două terenuri intravilane, de 0,4, respectiv 0,25 ari au intrat în 2018 în proprietatea judecătorului Afanasi Curdov de la Curtea de Apel Comrat. Magistratul și-a mai cumpărat anul trecut un spațiu de aproape 40 de metri pătrați. Tranzacțiile l-au costat 40.000 de lei. Elena Grumeza de la Curtea de Apel Bălți și-a cumpărat anul trecut un automobil – o Toyota Auris, pentru care ar fi achitat doar 20.000 de lei (!). Pentru a avea unde să-și adăpostească mașina, judecătoarea a cumpărat un garaj de 34 de metri pătrați și terenul pe care se află acesta. Tranzacțiile „au sărăcit-o” cu încă 55.000 de lei. 

  Dacă e să credem declarațiilor de avere și interese personale, unii judecători au devenit anul trecut latifundiari, fără a achita vreo sumă de bani sau au scos din buzunar sume simbolice. Bunăoară, Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca a cumpărat anul trecut un teren agricol de 1,7 hectare cu doar 23 de lei. Colega sa, Marcela Nicorici, s-a pricopsit cu o cotă de 3/15 dintr-un lot de șapte ari fără să plătească ceva. Și Aurelia Toderaș de la Curtea de Apel Bălți a ajuns proprietara unei jumătăți dintr-un teren de șase ari, fără să scoată ceva din economii. Ea a mai moștenit de la părinți o jumătate dintr-o casă de locuit și tot atâta dintr-o construcție. Imobilele au 150 și, respectiv, 9,5 metri pătrați. Cu o jumătate dintr-un lot de teren intravilan de 10 ari s-a pricopsit anul trecut și magistrata Lidia Bulgac de la Curtea de Apel Chișinău.

  Expert: „Orice diferențe substanțiale dintre veniturile judecătorilor și bunurile achiziționate de aceștia trebuie să fie stabilite de către Autoritatea Națională de Integritate”

  În opinia Liliei Ionița, expertă anticorupție la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, în prezent mingea este în terenul Autorității Naționale de Integritate (ANI). „Acum ANI are nu doar conducerea selectată, dar și inspectori de integritate independenți și cu competențe extinse, comparativ cu CNI. Ar fi bine, dacă noii inspectori s-ar concentra pe declarațiile persoanelor cu funcții de demnitate publică, așa cum scrie și Legea 132/2016 că „cel puțin 40% dintre controalele declarațiilor de avere și interese personale efectuate în decursul unui an calendaristic vor viza persoanele cu funcții de demnitate publică, care vor fi selectate în mod aleatoriu pentru controlul din oficiu al acestora”. Dar, se pare că acum inspectorii sunt concentrați mai mult pe funcționarii locali (cel puțin așa arată actele de constatare publicate pe pagina ANI). E regretabil acest fapt, pentru că așteptările societății de la o ANI reformată au fost și încă rămân a fi mari. Poate investigațiile ziaristice vor fi un imbold pentru inițierea controalelor în privința unor demnitari mai înalți”, punctează experta.

  Sursa: anticorupție.md

 • Generaţia nouă în justiţie. Faceţi cunoştinţă cu judecătorul Gh. Stratulat

 • Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 11 judecători

  Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

  Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

 • Timofti întinerește tagma judecătorească

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi  decretele de numire în funcție, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a unsprezece judecători. Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată pe o perioadă de 5 ani, iar majoritatea dintre ei au în jur de 30 de ani, doar 4 depășind această vârstă.
  Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău, Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, Victoria Hadârcă – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, Natalia Sandu – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, Alina Țihonschi – judecător la Judecătoria Glodeni, Svetlana Ghercavii - judecător la Judecătoria Bălți, Elena Lupan - judecător la Judecătoria Călărași;
  Trei magistrați au fost numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, printr ei: Boris Talpă - judecător la Judecătoria Dubăsari, Diana Cristian - judecător la Judecătoria Nisporeni, Viorelia Varaniță - judecător la Judecătoria Orhei.
  Nicolae Timofti a dat asigurări că are încredere în noua generație de judecători.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi  decretele de numire în funcție, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a unsprezece judecători. Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată pe o perioadă de 5 ani, iar majoritatea dintre ei au în jur de 30 de ani, doar 4 depășind această vârstă.
  Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău, Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, Victoria Hadârcă – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, Natalia Sandu – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, Alina Țihonschi – judecător la Judecătoria Glodeni, Svetlana Ghercavii - judecător la Judecătoria Bălți, Elena Lupan - judecător la Judecătoria Călărași;
  Trei magistrați au fost numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, printr ei: Boris Talpă - judecător la Judecătoria Dubăsari, Diana Cristian - judecător la Judecătoria Nisporeni, Viorelia Varaniță - judecător la Judecătoria Orhei.
  Nicolae Timofti a dat asigurări că are încredere în noua generație de judecători.


   

 • Николай Тимофти подписал указы о назначении 11 судей

  Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень; Светлана Геркавий судья суда Бельц; Елена Лупан – судья суда Кэлэрашь.

  Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень; Светлана Геркавий судья суда Бельц; Елена Лупан – судья суда Кэлэрашь.

   

 • Din 14 absolvenţi ai INJ, 10 şi-au depus dosarele la CSM

  Astfel, dintre cei 14 absolvenţi candidaţi la funcţia de judecător, până în prezent doar 10 şi-au depus dosarele la CSM pentru a fi selectaţi şi ulterior numiţi în funcţia de magistrat. La şedinţa CSM din 9 iulie curent s-a discutat şi despre cererile candidaţilor la funcţia de judecător ale absolvenţilor Petru Harmaniuc, Lucia Bagrin, Olga Cernei, Gheorghe Stratulat, Corneliu Creţu, Maria Cozma, Vitalie Midrigan, Natalia Berbec, Elena Solomon şi Sergiu Stratan.

  Astfel, dintre cei 14 absolvenţi candidaţi la funcţia de judecător, până în prezent doar 10 şi-au depus dosarele la CSM pentru a fi selectaţi şi ulterior numiţi în funcţia de magistrat. La şedinţa CSM din 9 iulie curent s-a discutat şi despre cererile candidaţilor la funcţia de judecător ale absolvenţilor Petru Harmaniuc, Lucia Bagrin, Olga Cernei, Gheorghe Stratulat, Corneliu Creţu, Maria Cozma, Vitalie Midrigan, Natalia Berbec, Elena Solomon şi Sergiu Stratan.

  „Consiliul reţine că toţi candidaţii la funcţia de judecător nominalizaţi sunt absolvenţi ai INJ şi consideră că cererile acestora pot fi acceptate, cu remiterea materialelor către Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea procedurii de selecţie”, se arată în Hotărârea CSM din 9 iulie.


   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU