Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Сувак Серджиу
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Bagrin Lucia

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1976-VII din 17 martie 2016, numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 14/2 din 26 ianuarie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Bagrin Lucia în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

Instruire/Diplome
31 martie 2013 - a absolvit INJ cu media generală 9,53

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

2002-2003 - notar stagiar în cadrul biroului public Veronica Roșca
2004 - 2010 - jurist întreprinderi private
2010-2011 - Ministerul tehnologiei Informație și Comunicațiilor, Direcția Juridică
aprilie - mai 2013 - jurist ÎCS ”Repcor-Com” SRL, ”Dacia-Grup”SRL
mai 2013- februarie 2014 - asistent judiciar Judecătoria Ciocana

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1976-VII din 17 martie 2016, numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 14/2 din 26 ianuarie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Bagrin Lucia în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

Instruire/Diplome
31 martie 2013 - a absolvit INJ cu media generală 9,53

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

2002-2003 - notar stagiar în cadrul biroului public Veronica Roșca
2004 - 2010 - jurist întreprinderi private
2010-2011 - Ministerul tehnologiei Informație și Comunicațiilor, Direcția Juridică
aprilie - mai 2013 - jurist ÎCS ”Repcor-Com” SRL, ”Dacia-Grup”SRL
mai 2013- februarie 2014 - asistent judiciar Judecătoria Ciocana

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 21/3 din 22 Martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Lucia Bagrin care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 81,81%;
2017 au fost contestate în total 100 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79, ceea ce constituie 79%;
2018 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 84,81%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 346 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,31%;
2017, din 505 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,15%;
2018, din 654 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,83%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 226/13 din 25 Iunie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Bagrin Lucia.

Prin Hotărârea nr. 21/3 din 22 Martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 77 puncte.

Prin Hotărîrea nr. 121/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura doamnei Bagrin Lucia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Activități extrajudiciare

Prin Hotărârea nr. 330/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul “Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale” ce se va desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului turistic ”Vatra” din or. Vadul-lui-Vodă, a următorilor judecători:
-Musteață Dorel, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), membru CSM;
-Bostan Angela, Curtea de Apel Chișinău;
-Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Frunze Maria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Sanduța Victoria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Bagrin Lucia, Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 372/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălți (sediul central) pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 iunie 2017, în incinta complexului turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă.

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 
 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 21/3 din 22 Martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Lucia Bagrin care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 81,81%;
2017 au fost contestate în total 100 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79, ceea ce constituie 79%;
2018 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 84,81%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 346 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,31%;
2017, din 505 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,15%;
2018, din 654 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,83%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 226/13 din 25 Iunie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Bagrin Lucia.

Prin Hotărârea nr. 21/3 din 22 Martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 77 puncte.

Prin Hotărîrea nr. 121/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura doamnei Bagrin Lucia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Activități extrajudiciare

Prin Hotărârea nr. 330/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul “Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale” ce se va desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului turistic ”Vatra” din or. Vadul-lui-Vodă, a următorilor judecători:
-Musteață Dorel, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), membru CSM;
-Bostan Angela, Curtea de Apel Chișinău;
-Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Frunze Maria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Sanduța Victoria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Bagrin Lucia, Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 372/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălți (sediul central) pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 iunie 2017, în incinta complexului turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă.

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 
 

 

Hotărârea nr. 226/13 din 25 Iunie 2019

Hotărârea nr. 21/3 din 22 Martie 2019

Hotărârea nr. 330/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea nr. 372/17 din 30 mai 2017

Hotărîrea nr. 121/12 din 08 octombrie 2015

Hotărârea nr. 692/29 din 18 octombrie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Lucia Bagrin nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 215/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Tighineanu Aurel, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 807s - 874 p/m din 15 August 2019, emise ре marginea sеsizării depuse la 12 iulie 2019 аsuрга actiuniloг judecătorului Ваgriп Lucia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 252/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinaг a respins са neintemeiată contestația depusă de cet. Smochin Маrсеl îmроtrivа Deiziei Inspecției judiciare nг. 754s-808 p/m, nг. 755s-809p/m din 12 sерtеmbгiе 2019, emise ре marginea sеsizării depuse la 12 iulie 2019 аsuрга actiuniloг judecătorului Ваgriп Lucia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Decizia nr. 14/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a admis cererea de retragere a contestaţiei declarate de către cet. îurii Sorochin împotriva hotărârii nr. 330/11 din 02 noiembrie 2018 a Completului de contestaţie nr. 1, prin care a fost respinsă contestaţia acestuia împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr.744s-959 p/m din data de 02 august 2018, privind respingerea sesizării de atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru] Bag rin Lucia, cu încetarea procedurii de examinare a contestaţiei.

Prin Hotărârea nr. 330/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Sorochin Iurii, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.744s-959 p/m din data de 02 august 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 10 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Lucia Bagrin nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 215/8 din 18 Octombrie 2019, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Tighineanu Aurel, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr. 807s - 874 p/m din 15 August 2019, emise ре marginea sеsizării depuse la 12 iulie 2019 аsuрга actiuniloг judecătorului Ваgriп Lucia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 252/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinaг a respins са neintemeiată contestația depusă de cet. Smochin Маrсеl îmроtrivа Deiziei Inspecției judiciare nг. 754s-808 p/m, nг. 755s-809p/m din 12 sерtеmbгiе 2019, emise ре marginea sеsizării depuse la 12 iulie 2019 аsuрга actiuniloг judecătorului Ваgriп Lucia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Decizia nr. 14/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a admis cererea de retragere a contestaţiei declarate de către cet. îurii Sorochin împotriva hotărârii nr. 330/11 din 02 noiembrie 2018 a Completului de contestaţie nr. 1, prin care a fost respinsă contestaţia acestuia împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr.744s-959 p/m din data de 02 august 2018, privind respingerea sesizării de atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru] Bag rin Lucia, cu încetarea procedurii de examinare a contestaţiei.

Prin Hotărârea nr. 330/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Sorochin Iurii, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.744s-959 p/m din data de 02 august 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 10 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 215/8 din 18 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 252/10 din 14 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 21/3 din 22 martie 2019

Decizia nr. 14/2 din 15 Februarie 2019

Hotărârea nr. 330/11 din 02 Noiembrie 2018

Știri
  • COMUNICAT DE PRESĂ - cu privire la depunerea jurămîntului de către judecătorii recent numiţi în funcţie, în fața Consiliului Superior al Magistraturii

    La data de 29 martie 2016, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii, au depus jurămîntul doi judecători, Lucia Bagrin și Ion Chirtoaca, care au fost numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, prin Decretul nr. 1976-VII din data de 17 martie 2016, pe o perioadă de 5 ani și care vor activa în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.

    La data de 29 martie 2016, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii, au depus jurămîntul doi judecători, Lucia Bagrin și Ion Chirtoaca, care au fost numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, prin Decretul nr. 1976-VII din data de 17 martie 2016, pe o perioadă de 5 ani și care vor activa în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.

    Aceștia au jurat să respecte Constituţia RM şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurămîntului a fost consemnat în procesul-verbal de către Preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către magistrați.
    sursa: csm.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU