Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Гурицану Силвия
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Bagrin Lucia

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1976-VII din 17 martie 2016, numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 14/2 din 26 ianuarie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Bagrin Lucia în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

Instruire/Diplome
31 martie 2013 - a absolvit INJ cu media generală 9,53

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

2002-2003 - notar stagiar în cadrul biroului public Veronica Roșca
2004 - 2010 - jurist întreprinderi private
2010-2011 - Ministerul tehnologiei Informație și Comunicațiilor, Direcția Juridică
aprilie - mai 2013 - jurist ÎCS ”Repcor-Com” SRL, ”Dacia-Grup”SRL
mai 2013- februarie 2014 - asistent judiciar Judecătoria Ciocana

Data numirii în funcție: 17 martie 2016

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1976-VII din 17 martie 2016, numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 14/2 din 26 ianuarie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Bagrin Lucia în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani. 

Instruire/Diplome
31 martie 2013 - a absolvit INJ cu media generală 9,53

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

2002-2003 - notar stagiar în cadrul biroului public Veronica Roșca
2004 - 2010 - jurist întreprinderi private
2010-2011 - Ministerul tehnologiei Informație și Comunicațiilor, Direcția Juridică
aprilie - mai 2013 - jurist ÎCS ”Repcor-Com” SRL, ”Dacia-Grup”SRL
mai 2013- februarie 2014 - asistent judiciar Judecătoria Ciocana

Pron Hotărârea nr. 330/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul “Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale” ce se va desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului turistic ”Vatra” din or. Vadul-lui-Vodă, a următorilor judecători:
-Musteață Dorel, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), membru CSM;
-Bostan Angela, Curtea de Apel Chișinău;
-Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Frunze Maria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Sanduța Victoria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Bagrin Lucia, Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 372/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălți (sediul central) pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 iunie 2017, în incinta complexului turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă.

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărîrea nr. 121/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura doamnei Bagrin Lucia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

Pron Hotărârea nr. 330/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul “Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale” ce se va desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului turistic ”Vatra” din or. Vadul-lui-Vodă, a următorilor judecători:
-Musteață Dorel, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), membru CSM;
-Bostan Angela, Curtea de Apel Chișinău;
-Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Frunze Maria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Sanduța Victoria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
-Bagrin Lucia, Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 372/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălți (sediul central) pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 iunie 2017, în incinta complexului turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă.

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărîrea nr. 121/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura doamnei Bagrin Lucia la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

 

Hotărârea nr. 330/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea nr. 372/17 din 30 mai 2017

Hotărîrea nr. 121/12 din 08 octombrie 2015

Hotărârea nr. 692/29 din 18 octombrie 2016

Prin Hotărârea nr. 330/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Sorochin Iurii, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.744s-959 p/m din data de 02 august 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat.

Prin Hotărârea nr. 330/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Sorochin Iurii, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.744s-959 p/m din data de 02 august 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat.

 

Hotărârea nr. 330/11 din 02 Noiembrie 2018

Știri
  • COMUNICAT DE PRESĂ - cu privire la depunerea jurămîntului de către judecătorii recent numiţi în funcţie, în fața Consiliului Superior al Magistraturii

    La data de 29 martie 2016, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii, au depus jurămîntul doi judecători, Lucia Bagrin și Ion Chirtoaca, care au fost numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, prin Decretul nr. 1976-VII din data de 17 martie 2016, pe o perioadă de 5 ani și care vor activa în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.

    La data de 29 martie 2016, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Superior al Magistraturii, au depus jurămîntul doi judecători, Lucia Bagrin și Ion Chirtoaca, care au fost numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, prin Decretul nr. 1976-VII din data de 17 martie 2016, pe o perioadă de 5 ani și care vor activa în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău.

    Aceștia au jurat să respecte Constituţia RM şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurămîntului a fost consemnat în procesul-verbal de către Preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către magistrați.
    sursa: csm.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU