Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Цонов Ирина
Căutare avansată
sursa foto: zdg.md

Colev Grigori

Curtea de Apel Comrat, Președinte interimar

Date biografice

Data numirii în funcție: 11.06.2007

Prin Hotărârea nr. 212/13 din 25 Iunie 2019, se desemnează domnul Grigori COLEV, vicepreședinte la Curtea de Apel Comrat, pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al instanței pînă la completarea funcției vacante în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2267-VII. Chişinău, 9 august 2016, domnul Grigori COLEV se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Comrat. 

Potrivit Hotărîrii nr. 514/22 din 26 iulie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus, repetat Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului Grigori COLEV, în funcţia de vicepreședinte la Curtea de Apel Comrat, pe un termen de 4 ani. 

Conform Hotărîrii nr. 373/17 din 31 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului Grigori Colev, în funcţia de vicepreşedinte al Curții de Apel Comrat, pe un termen de 4 ani.

Data numirii în funcție: 11.06.2007

Prin Hotărârea nr. 212/13 din 25 Iunie 2019, se desemnează domnul Grigori COLEV, vicepreședinte la Curtea de Apel Comrat, pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al instanței pînă la completarea funcției vacante în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2267-VII. Chişinău, 9 august 2016, domnul Grigori COLEV se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Comrat. 

Potrivit Hotărîrii nr. 514/22 din 26 iulie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus, repetat Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului Grigori COLEV, în funcţia de vicepreședinte la Curtea de Apel Comrat, pe un termen de 4 ani. 

Conform Hotărîrii nr. 373/17 din 31 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului Grigori Colev, în funcţia de vicepreşedinte al Curții de Apel Comrat, pe un termen de 4 ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1661-VII din 01 iulie 2015 numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărîrea nr. 390/17 din 02 iunie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii, a propus repetat Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat a domnilor Colev Grigori şi Starciuc Ştefan.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 154-VII din 02 iulie 2012 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1164-IV din 11 iunie 2007 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Comrat.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 51/4 din 26 Iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Colev de la Curtea de Apel Comrat, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii nr. 16/3 din 05 aprilie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Colev Grogori care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 148/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosare examinate de judecătorul Judecătoriei Comrat, Colev Grigorii nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 21, menținute 16 - 76,19%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 34, menținute 29 - 85,29%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 49, menținute 44 - 89,79%;
2015 au fost contestate în total 11 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 45,45%;
2016 au fost contestate în total 48 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39, ceea ce constituie 81,25%;
2017 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27 ceea ce constituie 54%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 71,87%;
2019 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25 ceea ce constituie 78,12%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 391, casate 5 - 1,27%;
2012 - cauze examinate 493, casate 5 - 1,01%;
2013 - cauze examinate 458, casate 5 - 1,09%;
2015, din 261 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,76%;
2016, din 250 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,6%;
2017, din 200 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,5%;
2018, din 228 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,94%;
2019, din 261 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,68%.

Prin Hotărârea nr. 333/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea domnului Colev Grigori, vicepreședintele Curții de Apel Comrat, pentru perioada 16-19 mai, 23-26 mai, 29-31 mai și 1-3 iunie 2017, pentru participare în calitate de președinte al comisiei pentru susținerea examenelor și tezelor de master în cadrul Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Comrat.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 75/07 din 09 Iulie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Grigori Colev pentru promovare în funcţia administrativă – președinte la Curtea de Apel Comrat cu 73 (șaptezeci și trei) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 51/4 din 26 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Grigori COLEV de la Curtea de Apel Comrat, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 147/11 din 02 Iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Grigori Colev, Afanasi Curdov și Ștefan Starciuc de la Curtea de Apel Comrat, cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o funcție administrativă.

Conform Hotărârii nr. 16/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 48/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Colev Grigori pentru a participa la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreședinte al Curţii de Apel Comrat.

Prin Hotărîrea nr. 67/8 din 15 octombrie 2014, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Colev Grigori, judecător la Judecătoria Comrat, la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător al Curţii de Apel Comrat.

Prin Hotărîrea nr. 148/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 301/30 din 29 noiembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului de la Curtea de Apel Comrat, Grigori Colev.

Conform Hotărârii nr. 480/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul III (trei) de calificare domnului Grigori Colev, vicepreședinte, Curtea de Apel Comrat.

Conform Hotărîrii nr. 217/15 din 11 mai 2010, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 127/13 din 27 aprilie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat în calitate de președinți ai Comisiei pentru susținerea examenului de licență, următorii judecători:
- Gigori Colev, Curtea de Apel Comrat (3-18 iunie 2021);
- Valeri Hudoba, Judecătoria Comrat (11-26 mai 2021);
- Denis Guțu, Judecătoria Comrat (07, 14 și 21 iunie 2021).

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 51/4 din 26 Iunie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Colev de la Curtea de Apel Comrat, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii nr. 16/3 din 05 aprilie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Colev Grogori care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 148/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosare examinate de judecătorul Judecătoriei Comrat, Colev Grigorii nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 21, menținute 16 - 76,19%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 34, menținute 29 - 85,29%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 49, menținute 44 - 89,79%;
2015 au fost contestate în total 11 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 45,45%;
2016 au fost contestate în total 48 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39, ceea ce constituie 81,25%;
2017 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27 ceea ce constituie 54%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 71,87%;
2019 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 25 ceea ce constituie 78,12%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 391, casate 5 - 1,27%;
2012 - cauze examinate 493, casate 5 - 1,01%;
2013 - cauze examinate 458, casate 5 - 1,09%;
2015, din 261 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,76%;
2016, din 250 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,6%;
2017, din 200 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,5%;
2018, din 228 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,94%;
2019, din 261 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,68%.

Prin Hotărârea nr. 333/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea domnului Colev Grigori, vicepreședintele Curții de Apel Comrat, pentru perioada 16-19 mai, 23-26 mai, 29-31 mai și 1-3 iunie 2017, pentru participare în calitate de președinte al comisiei pentru susținerea examenelor și tezelor de master în cadrul Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Comrat.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 75/07 din 09 Iulie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Grigori Colev pentru promovare în funcţia administrativă – președinte la Curtea de Apel Comrat cu 73 (șaptezeci și trei) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 51/4 din 26 iunie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Grigori COLEV de la Curtea de Apel Comrat, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 147/11 din 02 Iunie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Grigori Colev, Afanasi Curdov și Ștefan Starciuc de la Curtea de Apel Comrat, cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o funcție administrativă.

Conform Hotărârii nr. 16/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 48/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Colev Grigori pentru a participa la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreședinte al Curţii de Apel Comrat.

Prin Hotărîrea nr. 67/8 din 15 octombrie 2014, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Colev Grigori, judecător la Judecătoria Comrat, la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător al Curţii de Apel Comrat.

Prin Hotărîrea nr. 148/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 301/30 din 29 noiembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului de la Curtea de Apel Comrat, Grigori Colev.

Conform Hotărârii nr. 480/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul III (trei) de calificare domnului Grigori Colev, vicepreședinte, Curtea de Apel Comrat.

Conform Hotărîrii nr. 217/15 din 11 mai 2010, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 127/13 din 27 aprilie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat în calitate de președinți ai Comisiei pentru susținerea examenului de licență, următorii judecători:
- Gigori Colev, Curtea de Apel Comrat (3-18 iunie 2021);
- Valeri Hudoba, Judecătoria Comrat (11-26 mai 2021);
- Denis Guțu, Judecătoria Comrat (07, 14 și 21 iunie 2021).

 

Hotărârea nr. 301/30 din 29 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 127/13 din 27 aprilie 2021

Hotărârea nr. 75/07 din 09 Iulie 2020

Hotărârea nr. 51/4 din 26 Iunie 2020

Hotărârea nr. 147/11 din 02 Iunie 2020

Hotărârea nr. 212/13 din 25 Iunie 2019

Hotărârea nr. 382/19 din 31 iulie 2018

Hotărârea nr. 16/3 din 05 aprilie 2018

Hotărârea nr. 480/22 din 11 iulie 2017

Hotărârea nr. 333/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 48/8 din 25 aprilie 2016

Hotărârea nr. 148/10 din 18 iulie 2014

Hotărârea nr. 67/8 din 15 octombrie 2014

Hotărârea nr. 217/15 din 11 mai 2010

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018-2019), în privința judecătorului Grigori Colev nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 16/3 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Colev Grigori nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 148/10 din 18 iulie 2014, "în perioada anilor 2010-2013, de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Colev Grigorii".

Prin Hotârea nr. 12/9 din 27 octombrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de Svetlana Gheorghieva în privința acțiunilor judecătorilor Ștefan Starciuc, Grigori Colev și Afanasi Curdov (judecător în demisie) de la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 184/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Patrașcu Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 602s927p/m, nr. 672s-1012p/m din 23 iulie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 28 iunie 2021 și 09 iulie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Colev Grigori, Curdov Afansi, Starciuc Ștefan de la Curtea de Apel Comrat.

Conform Hotărârii nr. 37/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bogaciov Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1096s-1760p/m din 25 ianuarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 05 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorlui Colev Grigore, Curdov Afanasi și Straciuc Ștefan de la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 28 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Stahi Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1041s-1659p/m din 18 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Colev Grigori de la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 94/10 din 06 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de administratorul Î.M. ”Fortagro Com" SRL - van Duca împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 martie 2015, adoptată în urma.examinării sesizării depuse de administratorul Î.M. „Fortagro Com" SRL - Ivan Duca privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Comrat, Grigorii Colev, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Nina Cernat, Lidia Bulgac şi Anatolie Pahopol. Petiţionarul a menţionat că, prin încheierea Judecătoriei Comrat din 05 noiembrie 2013, a fost dispusă aplicarea măsurii de asigurare a acţiunii — interdicţiă de folosire a bunurilor în litigiu. La data de 19 noiembrie 2013, prin hotărîrea Judecătoriei Comrat a fost respinsă acţiunea depusă de Î.M. ”Fortagro Com" SRL către SRL ”Basarabia-Agroexport", SRL ”Vegfrutis" privind înlăturarea încălcărilor dreptului de folosinţă şi dispoziţie asupra bunului.

Completul de admisibilitate al Colgiului Disciplinar prin Hotărârea nr. 13/4 din 20 martie 2015 a respins, ca find neintemeiată contestația depusă de petiționarul Piron Stepan Gheorghe împotriva Deciziei din 26.01.2015, emisă de inspectorul - judecător al Inspecției Judiciare de pe langă Consiliul Superior al Magistraturii, prin care s-a dispus respingerea sesizării lui Piron Stepan din 05.01.2015 privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Comrat - Grigori Colev.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului (2014-2017), în perioada evaluată, au fost înregistrate 18 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2011-2013 au fost depuse 2 petiții.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018-2019), în privința judecătorului Grigori Colev nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 16/3 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Colev Grigori nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 148/10 din 18 iulie 2014, "în perioada anilor 2010-2013, de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Colev Grigorii".

Prin Hotârea nr. 12/9 din 27 octombrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de Svetlana Gheorghieva în privința acțiunilor judecătorilor Ștefan Starciuc, Grigori Colev și Afanasi Curdov (judecător în demisie) de la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 184/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Patrașcu Serghei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 602s927p/m, nr. 672s-1012p/m din 23 iulie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 28 iunie 2021 și 09 iulie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Colev Grigori, Curdov Afansi, Starciuc Ștefan de la Curtea de Apel Comrat.

Conform Hotărârii nr. 37/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Bogaciov Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1096s-1760p/m din 25 ianuarie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 05 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorlui Colev Grigore, Curdov Afanasi și Straciuc Ștefan de la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 6/1 din 28 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Stahi Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1041s-1659p/m din 18 decembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 noiembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Colev Grigori de la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 94/10 din 06 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de administratorul Î.M. ”Fortagro Com" SRL - van Duca împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 martie 2015, adoptată în urma.examinării sesizării depuse de administratorul Î.M. „Fortagro Com" SRL - Ivan Duca privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Comrat, Grigorii Colev, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Nina Cernat, Lidia Bulgac şi Anatolie Pahopol. Petiţionarul a menţionat că, prin încheierea Judecătoriei Comrat din 05 noiembrie 2013, a fost dispusă aplicarea măsurii de asigurare a acţiunii — interdicţiă de folosire a bunurilor în litigiu. La data de 19 noiembrie 2013, prin hotărîrea Judecătoriei Comrat a fost respinsă acţiunea depusă de Î.M. ”Fortagro Com" SRL către SRL ”Basarabia-Agroexport", SRL ”Vegfrutis" privind înlăturarea încălcărilor dreptului de folosinţă şi dispoziţie asupra bunului.

Completul de admisibilitate al Colgiului Disciplinar prin Hotărârea nr. 13/4 din 20 martie 2015 a respins, ca find neintemeiată contestația depusă de petiționarul Piron Stepan Gheorghe împotriva Deciziei din 26.01.2015, emisă de inspectorul - judecător al Inspecției Judiciare de pe langă Consiliul Superior al Magistraturii, prin care s-a dispus respingerea sesizării lui Piron Stepan din 05.01.2015 privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Comrat - Grigori Colev.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului (2014-2017), în perioada evaluată, au fost înregistrate 18 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2011-2013 au fost depuse 2 petiții.

 

Hotărârea nr. 184/9 din 21 octombrie 2021

Hotărârea nr. 6/1 din 28 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 37/2 din 26 februarie 2021

Hotărârea nr. 148/10 din 18 iulie 2014

Hotărârea nr. 13/4 din 20 martie 2015

Hotărârea nr. 94/10 din 06 iulie 2015

Știri
 • Două funcții dintr-o încercare. La Curtea de Apel Comrat, aceeași magistrați candidează pentru funcția de președinte și cea de vicepreședinte

  Grigori Colev și Liudmila Caraianu vor să fie numiți în funcție administrativă la Curtea de Apel Comrat. Se pare, însă, că magistrații au decis să-și încerce puterile nu la o funcție vacantă, ci la două deodată, așa că s-au înscris atât în concursul pentru ocuparea funcției de președinte, cât și în cel pentru funcția de vicepreședinte.

  Potrivit datelor publicate de Consiliul Superior al Magistraturii, concursurile urmează să fie desfășurate la începutul săptămânii viitoare. Anterior, CSM a mai avut o încercare de a desemna președintele și vicepreședintele Curții de Apel Comrat, însă fără succes.

  Grigori Colev și Liudmila Caraianu vor să fie numiți în funcție administrativă la Curtea de Apel Comrat. Se pare, însă, că magistrații au decis să-și încerce puterile nu la o funcție vacantă, ci la două deodată, așa că s-au înscris atât în concursul pentru ocuparea funcției de președinte, cât și în cel pentru funcția de vicepreședinte.

  Potrivit datelor publicate de Consiliul Superior al Magistraturii, concursurile urmează să fie desfășurate la începutul săptămânii viitoare. Anterior, CSM a mai avut o încercare de a desemna președintele și vicepreședintele Curții de Apel Comrat, însă fără succes.

  Grigori Colev exercită, din iunie 2019, interimatul funcției de președinte al instanței. Aceasta a fost numit în funcția de judecător în anul 2007, la Judecătoria Comrat. În 2015, magistratul a fost promovat la instanța de apel din aceeași localitate, iar un an mai târziu a fost numit în funcția de vicepreședinte al Curții.

  Ludmila Caraianu a fost numită în funcția de judecător în anul 2008, la Judecătoria Ceadîr-Lunga, iar în martie 2017, a fost promovată la Curtea de Apel Comrat. În concursurile organizate în vara anul 2020 de CSM, Liudmila Caraianu a candidat, de asemenea, la funcția de președinte și la cea de vicepreședinte a instanței. Tentativa a fost, însă, fără succes.
  Sursa: bizlaw.md

 • 4 magistrați, printre care și președintele Judecătoriei Bălți - admiși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante la CSJ

  Patru judecători au undă verde pentru a se înscrie în concursurile de angajare în funcțiile de magistrat la Curtea Supremă de Justiție. Aceștia au primit între 73 și 80 de puncte din partea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

  Trei dintre magistrați activează, în prezent, la Curtea de Apel Chișinău. Este vorba despre Angela Bostan, Nelea Budăi și Iurie Iordan. Cel de-al patrulea judecător admis este Dumitru Gherasim, președintele Judecătoriei Bălți.  Acesta a fost admis, de asemenea, să participe la concursurile de angajare în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

  Patru judecători au undă verde pentru a se înscrie în concursurile de angajare în funcțiile de magistrat la Curtea Supremă de Justiție. Aceștia au primit între 73 și 80 de puncte din partea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

  Trei dintre magistrați activează, în prezent, la Curtea de Apel Chișinău. Este vorba despre Angela Bostan, Nelea Budăi și Iurie Iordan. Cel de-al patrulea judecător admis este Dumitru Gherasim, președintele Judecătoriei Bălți.  Acesta a fost admis, de asemenea, să participe la concursurile de angajare în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

  De asemenea, patru magistrați se pot înscrie în concursurile pentru ocuparea funcțiilor administrative în instanțele în care activează. Este vorba despre:

  Aliona Corcenco, de la Curtea de Apel Bălți;
  Grigori Colev, de la Curtea de Apel Comrat;
  Angela Bostan, de la Curtea de Apel Chișinău;
  Anatolie Țurcan, de la Curtea Supremă de Justiție.

  Magistrata Angela Bostan, de la instanța de apel din municipiul Chișinău poate, de asemenea, să solicite transferul la o altă instanță de același nivel.
  Sursa: bizlaw.md

 • Tabloul pentru 2019 al justiției prin prisma salariilor și cumpărăturilor făcute de șefii instanțelor

  Pe parcursul anului trecut, președinții instanțelor de judecată din Republica Moldova au fost modești în cumpărături, unicele achiziții fiind cele de mașini. În schimb, aceștia au ridicat salarii și pensii generoase, declarând venituri lunare de peste 20 de mii de lei.

  Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție Vladimir Timofti a avut în 2019 unul dintre cele mai generoase salarii în rândul președinților de instanță din țară, indicând o remunerare de peste 33 de mii de lei. La venitul salarial se adaugă și pensia de 162 240 de lei. Acesta nu a făcut cumpărături în 2019, dar a vândut pentru patru mii de lei o mașină de model VAZ, fabricată în 1984.

  Pe parcursul anului trecut, președinții instanțelor de judecată din Republica Moldova au fost modești în cumpărături, unicele achiziții fiind cele de mașini. În schimb, aceștia au ridicat salarii și pensii generoase, declarând venituri lunare de peste 20 de mii de lei.

  Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție Vladimir Timofti a avut în 2019 unul dintre cele mai generoase salarii în rândul președinților de instanță din țară, indicând o remunerare de peste 33 de mii de lei. La venitul salarial se adaugă și pensia de 162 240 de lei. Acesta nu a făcut cumpărături în 2019, dar a vândut pentru patru mii de lei o mașină de model VAZ, fabricată în 1984.

  Din salariu și pensie, președinta interimară a Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ de la CSJ, Tamara Chișca-Doneva, a avut anul trecut venituri de 483 226 de lei. În același timp, judecătoarea a contractat anul trecut o datorie de 24 750 de lei.

  Iurie Diaconu, președinte interimar al Colegiului penal al instanței, nu a făcut vreo tranzacție anul trecut. Acesta trece în actul de avere un salariu de 379 484 de lei, adică peste 31 de mii d elei lunar, și pensia de 162 240 de lei.

  Conform declarațiilor de avere și interese prezentate la Autoritatea Națională de Integritate, nici șefia Curții de Apel Chișinău nu a făcut tranzacții importante în 2019.

  Lidia Bulgac, președintă interimară a instanței de apel din Chișinău din august 2019, a avut venituri salariale lunare de peste 29 de mii de lei și o pensie de 129 792 de lei pe parcursul anului trecut. Totodată, aceasta a încasat și 1 200 de lei drept alocație pentru deținerea Ordinului Gloria Muncii.

  Vicepreședinta CA Chișinău Nelea Budăi a fost remunerată în funcția de judecător și cea administrativă deținută cu un salariu mediu lunar de 32 300 de lei. Aceasta a beneficiat și de o pensie generoasă: 287 562 de mii de lei.

  Un alt vicepreședintele Curții de Apel Chișinău Iurie Iordan a ridicat un salariu mediul lunar de 31 200 de lei.

  Familia acestuia a vândut în 2019 două automobile, Toyota Rav 4 din 2007 și Toyota Corolla din 2006, tranzacții din care a obținut venituri de 255 de mii de lei.

  Totodată, familia judecătorului a achiziționat o nouă bijuterie pe patru roți, o Toyota Rav 4 fabricată în 2019, despre care susține că a costat 500 966 de lei. În același an însă, familia Iordan a contractat o datorie de 249 452 de lei cu o rată a dobânzii de 24,60%, pe care urmează să o întoarcă până în 2021.

  Președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, a ridicat anul trecut un salariu brut de 448 154 de lei și a primit, drept donație, un apartament de 74,3 m.p. și un garaj. Acesta indică în actul de avere că valoarea totală a acestor bunuri este de 247 890 de lei.

  Președintele Curții de Apel Cahul, Ruslan Petrov, a avut un salariu mediu lunar de 26 890 de lei, pe când președintele interimar al Curții de Apel Comrat, Grigori Colev, a fost remunerat lunar cu un salariu mediu de 25 300 de lei.

  În iunie 2019, toată șefia Judecătoriei Chișinău a fost „înlăturată” din funcție printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

  Președintele instanței, Radu Țurcanu, a obținut însă în judecată anularea punctului din hotărârea CSM prin care a fost înlăturat de la exercitarea funcției administrative, pe când în privința vicepreședinților Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, Dorin Dulghieru, Corneliu Guzun și Vitalie Stratan, hotărârea a rămas în vigoare, aceștia fiind înlocuiți cu interimari.

  Președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a ridicat un salariu mediu lunar de peste 28 de mii de lei, iar alți 54 821 de lei i-a obținut în 2019 din activitatea didactică. Judecătorul a mai avut venituri de 130 de mii de lei din vânzarea unui automobil și 11 625 din darea în chirie a unui spațiu. Anul trecut familia președintelui Judecătoriei Chișinău a devenit proprietara unei Toyota Rav4 fabricată în 2017. Judecătorul susține în actul de avere că mașina costă 330 000 de mii de lei.

  Dorin Dulghieru a avut în 2019 un salariu mediu lunar de peste 23 de mii de lei și venituri de 30 de mii de euro în urma unui contract de cesiune.

  Anul trecut, acesta a primit drept donație șapte terenuri agricole și a intrat în posesia unui automobil Volkswagen Passat fabricat în 2018, despre care afirmă că are o valoare de 21 500 de euro. Automobilul a fost procurat în leasing, cu o rată a dobânzii de 9% și o sumă inițială de cinci mii de euro, în urma unui contract semnat de judecător cu Victoria Leasing.

  Ghenadie Pavliuc, a ridicat lunar un salariu de peste 24 de mii de lei pentru activitatea de înfăptuire a justiției, iar cu 15 mii de lei a fost remunerat pentru activitatea didactică la USM, USEM și INJ.

  Familia judecătorului a avut însă venituri de aproape două milioane de lei în urma mai multor tranzacții. La începutul acestui an, judecătorul a vândut un apartament cu 35 de mii de euro și un BMW X3 cu 420 de mii de lei. Anul trecut, judecătorul a vândut o Toyota RAV4 cu 353 de mii de lei, iar în urma a două contracte de cesiune, a înstrăinat două automobile, raportând venituri de  23 633 de euro.

  În schimb, în primele luni ale lui 2020, judecătorul a completat garajul cu alte două achiziții: Renault Kadjar fabricat în 2016 și Lexus NX 300h fabricat în 2017. Cele două bijuterii pe patru roți au costat magistratul aproape 751 de mii de lei.

  Familia mai raportează în 2019 venituri de peste 132 de mii de lei drept moștenire după decesul părinților.

  Un salariu mai modest în 2019 a avut Corneliu Guzun. Acesta, potrivit declarației de avere și interese, a ridicat lunar un salariu mediu de 19 650 de lei. În același act magistratul trece donații de 13 mii de euro, pe care familia sa le-a primit anul trecut de la părinți. Deși nu a făcut cumpărături în 2019, judecătorul a contractat o datorie de jumătate de milion de lui, cu o rată a dobânzii de 11,11%, pe care urmează să o returneze până în 2029.

  Vitalie Stratan raportează un salariu de peste 23 de mii de lei lunar.

  Nici președinții instanțelor de fond din raioane nu s-au remarcat în 2019 prin achiziții semnificative. În schimb, aceștia au fost remunerați pentru înfăptuirea justiției și administrarea instanțelor cu salarii între 19 și 34 de mii de lei.

  Printre cei care au făcut cumpărături în 2019 se numără președintele Judecătoriei Căușeni Sergiu Pleșca a vândut anul trecut o mașină de model Toyota Avensis, fabricată în 2005, cu 75 de mii de lei, și a cumpărat două alte două automobile: Toyota Aygo (2008), pentru care a plătit 55 de mii de lei, și Kia Sportage (2013), care l-a costat 253 de mii de lei. Familia judecătorului, care până în 2023 trebuie să întoarcă o datorie de 100 de mii de lei, a contractat o datorie de 200 de mii de lei în 2019, scadentă în 2024. Între timp, Sergiu Pleșca a ridicat un salariu mediul lunar de 29 400 de lei.

  Igor Botezatu, vicepreședintele Judecătoriei Comrat, a fost remunerat cu 373 065 de lei în funcția de magistrat, adică cu un salariu lunar nu mai mic de 31 de mii de lei. Peste 139 de mii de lei, judecătorul a primit și drept remunerare pentru activitatea didactică la universitățile din Comrat și Cahul.

  Anul trecut, prin certificate de moștenitor și adeverințe succesoriale, magistratul a devenit proprietarul a cinci terenuri agricole, intravilane și extravilane, dar și a unei case cu garaj și alte construcții accesorii.

  Unul dintre cele mai mari salarii în rândul șefilor instanțelor raionale încasează președinta Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan. Cel puțin acest lucru denotă din actul de avere completat de magistrată, unde trece o remunerare de 415 210 lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de peste 34 de mii de lei.
  Sursa: zdg.md

   

   

 • Patru judecători de la instanțele de apel au fost evaluați. Câți au obținut calificativul ”excelent”

  Patru magistrația de la trei instanțe de apel au trecut recent prin procedura de evaluare ordinară. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Cel mai mare punctaj l-a obținut judecătoarea Angela Bostan, de la Curtea de Apel Chișinău. Aceasta a fost numită în funcția de judecător în anul 2006.

  Pe parcursul anilor 2015-2017, magistrata a examinat 1.234 de cauze, iar deciziile luate pe marginea a 267 de dosare au fost contestate. Ulterior, 213 dintre hotărâri au fost menținute de către instanța ierarhic superioară. Comisia judiciară a înregistrat pe numele judecătoarei 27 de sesizări, toate au fost, însă, respinse. Pentru rezultatele înregistrate, Angela Bostan a fost apreciată cu 93 de puncte și calificativul ”excelent”.

  Patru magistrația de la trei instanțe de apel au trecut recent prin procedura de evaluare ordinară. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Cel mai mare punctaj l-a obținut judecătoarea Angela Bostan, de la Curtea de Apel Chișinău. Aceasta a fost numită în funcția de judecător în anul 2006.

  Pe parcursul anilor 2015-2017, magistrata a examinat 1.234 de cauze, iar deciziile luate pe marginea a 267 de dosare au fost contestate. Ulterior, 213 dintre hotărâri au fost menținute de către instanța ierarhic superioară. Comisia judiciară a înregistrat pe numele judecătoarei 27 de sesizări, toate au fost, însă, respinse. Pentru rezultatele înregistrate, Angela Bostan a fost apreciată cu 93 de puncte și calificativul ”excelent”.

  Un alt judecător de la Curtea de Apel Chișinău, care a fost evaluat, este Gheorghe Iovu. Acesta activează ca magistrat din anul 1995. Pe parcursul ultimilor trei ani, Gheorghe Iovu a examinat 5.031 dosare, dintre care doar 49 au fost contestate, majoritatea, 35, fiind totuși menținute ulterior. În schimb, Inspecția judiciară a înregistrat pe numele judecătorului 108 sesizări, toate fiind respinse. Pentru activitatea desfășurată, magistratul a primit 84 de puncte și calificativul ”foarte bine”.

  De asemenea, a fost evaluat și Grigori Colev, de la Curtea de Apel Comrat. Acesta activează în funcția de judecător de 11 ani. Pe parcursul ultimilor trei ani a examinat 711 dosare, fiind contestate 109 dintre deciziile luate. În majoritatea cazurilor, 71 la număr, sentințele pronunțate au fost menținute și de către instanța ierarhic superioară.

  În perioada 2015-2017, pe numele judecătorului au fost înregistrate 18 sesizări, toate fiind respinse. În urma evaluării, Grigori Colev a obținut 80 de puncte și calificativul ”foarte bine”.

  Cu un punct mai puțin, adică 79, și calificativul ”foarte bine” a obținut Natalia Bondarenco, de la Curtea de Apel Cahul. Ea a fost numită în funcția de judecător în anul 2000.

  Colegiul a evaluat activitatea magistratei pentru perioada anului 2014 și primele cinci luni ale anului 2015. În acest timp, Natalia Bondarenco a examinat 423 de dosare, dintre care au fost contestate 114. Totuși, în majoritatea cazurilor, 90, hotărârile emise au fost menținute. Inspecția judiciară a înregistrat pe numele magistratei o singură sesizare, care a fost respinsă.

  Totodată, Colegiul de evaluare a concluzionat că toți cei patru magistrați au respectat normele Codului de etică a judecătorului și niciunul dintre ei nu este vizat în proceduri disciplinare.
  Sursa: bizlaw.md

 • Infractor extrădat de ruși, trimis în arest la domiciliu de magistrați

  În instanțele din Republica Moldova justiția e codașă. Este prea bine cunoscut că infractorii și criminalii de toate culorile scapă adesea basma curată, cu suportul unor judecători ușor coruptibili, mai ales dacă au noroc de rude sau cunoștințe influente. Un caz vorbitor în acest sens s-a produs în autonomia găgăuză, unde un individ care, în mod firesc, ar fi trebuit să înfunde pușcăria, a fost eliberat de magistrați sub arest la domiciliu, iar după ce a fost internat de rude la Spitalul de Psihiatrie, a părăsit țara pentru a fi anunțat în căutare generală.

  Culmea este că, după ce a fost reținut, în această vară, în Federația Rusă și extrădat în Republica Moldova, infractorul a fost săptămâna trecută din nou lăsat în arest la domiciliu, printr-o decizie a Judecătoriei Comrat.

  În instanțele din Republica Moldova justiția e codașă. Este prea bine cunoscut că infractorii și criminalii de toate culorile scapă adesea basma curată, cu suportul unor judecători ușor coruptibili, mai ales dacă au noroc de rude sau cunoștințe influente. Un caz vorbitor în acest sens s-a produs în autonomia găgăuză, unde un individ care, în mod firesc, ar fi trebuit să înfunde pușcăria, a fost eliberat de magistrați sub arest la domiciliu, iar după ce a fost internat de rude la Spitalul de Psihiatrie, a părăsit țara pentru a fi anunțat în căutare generală.

  Culmea este că, după ce a fost reținut, în această vară, în Federația Rusă și extrădat în Republica Moldova, infractorul a fost săptămâna trecută din nou lăsat în arest la domiciliu, printr-o decizie a Judecătoriei Comrat.

  Este vorba despre Nicolae Stoianioglo, un bărbat în vârstă de 31 de ani, învinuit într-un dosar penal pentru tâlhărie, în baza articolului 188 alin.2 din Codul Penal al Republicii Moldova. Acesta este acuzat că ar fi atacat cu cuțitul o tânără de 27 de ani, amenințând victima cu moartea, pentru a-i fura telefonul mobil.

  Incidentul a avut loc în seara de 11 septembrie 2014 în localitatea Budjak, din raionul Comrat.

  Prins la scurt timp, Stoianoglo și-a recunoscut vina și a fost reținut pentru 72 de ore. Prin decizia judecătorului Grigori Colev de la  Judecătoria Comrat, care a considerat că atacatorul nu prezintă pericol, iar infracțiunea săvârșită de al nu ar fi atât de gravă, acesta a fost plasat în arest la domiciliu.

  La trei zile după ce a fost eliberat din izolator, rudele lui Stoianioglo au cerut Procuraturii permisiunea de a-l interna la Spitalul Clinic de Psihiatrie, pe motiv că ar prezenta probleme de sănătate. De acolo Stoianoglo a evadat cu ușurință, părăsind teritoriul Republicii Moldova.

  La data de 8 octombrie 2014, Stoianioglo a fost dat în căutare generală, iar pe 17 iulie anul curent a fost reținut de autoritățile ruse, care l-au extrădat organelor de drept din Republica Moldova.

  După ce a stat 30 de zile în arest preventiv, președintele aceleiași judecătorii, Serghei Gubenco, a dispus din nou eliberarea lui Stoianoglo, sub arest la domiciliu, chiar dacă procurorii au cerut pentru acesta încă trei luni de izolator, specificând că inculpatul ar putea fugi din nou de sub anchetă, mai ales că infracțiunea săvârșită de el este una și riscă 10 ani de pușcărie. De asemenea, au fost invocate presiunile făcute asupra părții vătămate.

  Magistratul Serghei Gubenco a considerat însă nefondat recursul procurorului Tudor Colța. Conform încheierii judecătorești emise de el, presiuni asupra părții vătămate n-ar fi făcut Nicolaie Stoianioglo, ci rudele acestuia.

  Este important să precizăm că, potrivit unor surse avizate din autonomie, Stoianioglo are relații utile, fiind  rudă cu Vasili Stoianioglo, fost șef al Inspectoratului de Poliție Comrat, care s-ar fi implicat direct în acest dosar. Se pare că anume Vasili Stoianoglo a fost cel care ar fi determinat judecătorii să-l elibereze pe infractor din izolator, dar și să obțină internarea lui la Spitalul Clinic de Psihiatrie.

  Am încercat să luăm legătura cu Serghei Gubenco, însă secretara acestuia nu a binevoit să facă legătura telefonică, sub pretextul că magistratul s-ar află într-o ședință de judecată.

  Solicitat telefonic, Vasile Spânu, șeful Procuraturii Comrat, susține că regretă decizia Judecătoriei Comrat.

  „Noi ne-am adresat cu un demers la Judecătoria Comrat, pentru ai prelungi măsura de pedeapsă, arestul preventiv a lui Stoianioglo, cu 90 de zile. Demersul a fost examinat și respins de magistrați. Cu părere de rău acesta a fost eliberat în arest la domiciliu, chiar dacă procurorii au făcut tot posibilul ca arestul lui Stoianioglo să fie prelungit. Urmează să ne adresăm cu un alt demers către Curtea de Apel de la Chișinău”, a specificat Spânu.

  La rândul său, victima, Anastasia Chiulaflî, a declarat pentru Deschide.md că nu se m-ai simte în siguranță, iar rudele lui Stoianioglo o amenință periodic.

  Vom menționa că anterior Stoianioglo a fost implicat într-un caz de omor, săvârșit în localitatea Ciuc-Maidan din raionul Comrat. La fel ca și de această dată, cu ajutorul rudelor sale influente, Stoianioglo a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie, de unde, conform aceleiași scheme, a evadat și plecat în Ucraina, unde a stat cât a fost nevoie pentru a rămâne în libertate.
  sursa: deschide.md

 • Judecătorii „cu nouă vieţi”

  În ultimii zece ani, preşedinţii Republicii Moldova au respins rând pe rând candidaturile a 76 de judecători propuşi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovare, reconfirmare, numire în funcție sau transfer. Vladimir Voronin, Marian Lupu, Mihai Ghimpu şi Nicolae Timofti au atenţionat în actele trimise la CSM că cei respinşi nu-și au locul în sistemul judecătoresc deoarece discreditează Justiţia, nu sunt obiectivi, deţin averi nejustificate, au probleme de integritate, relaţii cu businessmeni care conduc afaceri dubioase. De cele mai multe ori, constatările s-au bazat pe avizele Serviciului de Informaţii şi Securitate. În pofida argumentelor expuse de mai-marii ţării, CSM a lăsat în funcţie sau chiar a promovat 55 de judecători. Între timp, unii au plecat onorabil din sistem cu tot cu păcate, iar cel puţin 30 continuă şi astăzi să împartă dreptate. Centrul de Investigaţii Jurnalistice și Ziarul de Gardă au obţinut şi analizat toate actele pe care Preşedinţia le-a trimis din 2005 până în prezent Consiliului Superior al Magistraturii. Vă propunem să aflaţi ce au invocat preşedinţii şi ce a întreprins CSM.

  În ultimii zece ani, preşedinţii Republicii Moldova au respins rând pe rând candidaturile a 76 de judecători propuşi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovare, reconfirmare, numire în funcție sau transfer. Vladimir Voronin, Marian Lupu, Mihai Ghimpu şi Nicolae Timofti au atenţionat în actele trimise la CSM că cei respinşi nu-și au locul în sistemul judecătoresc deoarece discreditează Justiţia, nu sunt obiectivi, deţin averi nejustificate, au probleme de integritate, relaţii cu businessmeni care conduc afaceri dubioase. De cele mai multe ori, constatările s-au bazat pe avizele Serviciului de Informaţii şi Securitate. În pofida argumentelor expuse de mai-marii ţării, CSM a lăsat în funcţie sau chiar a promovat 55 de judecători. Între timp, unii au plecat onorabil din sistem cu tot cu păcate, iar cel puţin 30 continuă şi astăzi să împartă dreptate. Centrul de Investigaţii Jurnalistice și Ziarul de Gardă au obţinut şi analizat toate actele pe care Preşedinţia le-a trimis din 2005 până în prezent Consiliului Superior al Magistraturii. Vă propunem să aflaţi ce au invocat preşedinţii şi ce a întreprins CSM.

  Potrivit legii, magistraţii instanţelor de fond şi cei ai curţilor de apel sunt numiţi în funcţie în urma unui concurs de către preşedintele ţării, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. La începutul carierei vin în post pentru cinci ani, iar dacă îşi fac onest munca sunt numiţi până la atingerea plafonului de vârstă — 65 de ani. Şeful statului poate respinge candidaturile doar în cazul în care depistează probe incontestabile de incompatibilitate a acestora cu funcţia respectivă şi dacă cel care pretinde la post a încălcat legislaţia sau procedurile legale de selectare şi promovare. Totuşi, CSM poate forţa mâna preşedintelui propunând repetat acelaşi candidat, o practică des întâlnită în Republica Moldova.  Centrul de Investigații Jurnalistice a solicitat oficial Președinției și CSM-ului să prezinte actele prin care şefii statului au respins în ultimii zece ani candidaturile judecătorilor. Cele două instituții au refuzat însă să ni le ofere. Reprezentanţii Preşedinţiei au motivate prin faptul ar putea fi afectat „principiul respectării drepturilor și reputației candidaților la funcția de judecător, a vieții private, intime și familiale”. Am reușit să facem rost de aceste documente care conţin informaţii de interes public, iar o parte le publicăm mai jos.

  Dosare examinate în câteva zile

  Candidatura lui Grigore Lungu la funcția de şef al Judecătoriei Ialoveni a fost respinsă la sfârşitul anului 2005 de Vladimir Voronin, președintele ţării de atunci. În actul semnat de șeful statului și expediat Valeriei Șterbeț, președinta CSM în acea perioadă, se arată că în precedentul mandat, Grigore Lungu „nu a reușit să asigure o activitate cel puțin satisfăcătoare a acestei instanțe”. „Atât domnul Lungu, cât și ceilalți judecători comit abateri procedurale grave. (…) Un aspect aparte al activității domnului Lungu îl constituie examinarea de către acesta, fără pregătirea corespunzătoare și într-un termen de la o zi până la o lună a cauzelor pentru care legislația prevede un anumit termen de examinare”, potrivit actului lui Vladimir Voronin. Şeful statului a făcut trimitere la trei dosare, două dintre care se refereau la desfacerea căsătoriei. Magistratul le-a examinat în doar trei zile, lucru nepermis de lege. Un alt caz se referea la decăderea din drepturile părintești, examinat în doar nouă zile. „Mai mult decât atât, sunt relevante neclaritățile privind consumarea a 8.000 de lei din contul extrabugetar pentru reparația automobilului de serviciu, precum și privind transferarea sumei de 411.450 de lei de la contul depozitar al Judecătoriei Ialoveni către o instituție bancară din țară și dispariția actelor privind destinația transferului acestei sume și denumirea beneficiarului”, scria Vladimir Voronin.

  Cu toate că Grigore Lungu ar fi putut fi pedepsit chiar şi penal pentru aceste încălcări, el este judecător până în prezent. Anul trecut, magistratul a încercat să revină în funcția de președinte al Judecătoriei Ialoveni. Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor de pe lângă CSM i-a barat însă acest drum, acordându-i calificativul „insuficient”. „În urmna interviurilor confidențiale întreținute cu angajații instanței, s-a constatat că judecătorul Grigore Lungu în cadrul Judecătoriei laloveni are o reputație proastă, are un comportament, deseori scandalos, din care considerente grefierii se schimbă des. În deliberare judecătorul își permite să intre cu grefierul și asistenul, astfel fiind încălcată taina deliberării. La observațiile colegilor în acest sens, ultimul reacționează neadecvat, ceea ce este o încălcare procedurală flagrantă, știrbind în acest mod imaginea justiției”, potrivit hotărârii Colegiului.

  Tehnică „însușită” de judecător?

  Un alt magistrat care a reușit să dribleze refuzul președintelui Vladimir Voronin de numire în funcție este Andrei Guțu, judecător de instrucție la Judecătoria Bălți. În decembrie 2005, Voronin îşi motiva respingerea de numire în funcţie prin faptul că  că Andrei Guțu, „activând în cadrul Comisariatului de Poliție Bălți s-a manifestat ca o persoană care posedă cunoștințe medii, nu dă dovadă de sârguință și perseverență, nu se bucură de stimă și autoritate și care pune în prim-plan interesele personale”.

  Președintele a adus drept exemplu două cazuri. Bunăoară, fiind anchetator, Andrei Guțu a restituit substanțe chimice în valoare de 500.000 de lei proprietarului, ridicate anterior de polițiști în calitate de corpuri delicte în cadrul unei cauze penale de sustragere de bunuri în proporții deosebit de mari. Acest fapt a pus în pericol desfășurarea urmăririi penale. Un alt exemplu îl constituie cauza penală în privința cetățenilor Gavriliuc și Lungu. În timpul urmăririi penale, de la aceștia au fost ridicate, în calitate de corpuri delicte, un număr mare de unități de tehnică audio și video. Ulterior, instanța a dispus restituirea bunurilor. „Însă, s-a constatat că o parte din această tehnică a dispărut, fiind însușită, conform unor date, de către domnul Guțu”, se arată în document. Peste doar jumătate de an, în ciuda acestor dezvăluiri, Andrei Guțu îmbrăcat  mantia de judecător, Voronin fiind obligat să semneze un decret de numire a acestuia în funcție. În februarie 2014, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „foarte bine”, iar în luna mai 2014 a fost reconfirmat în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Observat deseori în compania unor persoane suspecte”

  Tot acum zece ani, Vladimir Voronin a respins candidatura lui Valeriu Ciuntu care pretindea la funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni. Motivele refuzului invocate în documente ar fi trebuit să-l facă pe Valeriu Ciuntu incompatibil nu doar cu funcția de președinte de instanță, ci și cu cea de judecător. Magistratul activează însă și acum. „S-a constatat că dânsul a prezidat ședința de judecată privind legalitatea înstrăinării la un preț simbolic a Complexului de porcine din s. Cimișeni, Criuleni. În această ședință a fost pronunțată o hotărâre prin care a fost prejudiciat substanțial bugetul raionului”, se menționează în ordin. Ba mai mult, Vladimir Voronin scria că Ciuntu „era observat deseori în compania unor persoane suspecte, cu antecedente penale, în localuri publice și de agrement”. Mai mult, judecătorul ar fi încercat de mai multe ori să intervină în examinarea unor cauze penale în care figurau asemenea persoane, pentru a influenţa luarea deciziilor în favoarea acestora.

  În luna mai 2014, magistratul Ciuntu a fost apreciat de Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor cu calificativul „bine”. Anul acesta, acerea lui Valeriu Ciuntu a ajuns sub lupa Comisiei Naționale de Integritate (CNI). S-a stabilit că magistratul nu a inclus în declarația sa cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013 şase terenuri extravilane, patru construcții, un autoturism, trei conturi bancare și 552 de acțiuni la o societate comercială. Constatările au fost remise în adresa Procuraturii Generale (PG), care urmează să decidă dacă judecătorul va fi sau nu cercetat penal.

  Refuzat de Voronin, acceptat de Ghimpu, decorat de Timofti

  Alexandru Șpac este acum judecător la Curtea de Apel Chișinău. Pe 20 ianuarie 2006, candidatura acestuia la funcția de judecător era respinsă însă de Vladimir Voronin. Şeful statului scria negru pe alb că în perioada 1996—2002, fiind judecător, Șpac „s-a manifestat drept o persoană care pune propriile interese mai presus de obligațiile funcționale, fapt ce discreditează justiția, compromite independența și imparțialitatea ei, cinstea și demnitatea de judecător”. Voronin a oferit drept exemplu cazul lui Vasile Caras, fost director al Concernului Financiar „Intercapital”, învinuit penal pentru sustragerea depunerilor bănești, într-un dosar în care figurau peste 1.200 de persoane, majoritatea bătrâni și invalizi. Președintele a menționat că Alexandru Șpac, activând la Tribunalul Chișinău, a făcut parte din completul de judecători care l-a eliberat pe Caras din arest, aplicându-i măsura de nepărăsire a localității, fapt ce i-a permis acestuia să fugă din țară.

  Peste aproape doi ani, CSM l-a propus repetat pe Alexandru Șpac la funcția de judecător, iar Voronin l-a respins şi de acea dată. Pe lângă motivele invocate mai sus, șefului statului de atunci a scris că Șpac, „activând în calitate de avocat, practică estorcarea de bani în calitate de mită pentru judecători”. „Unul din aceste cazuri este cel în care dumnealui a reprezentat interesele unui inculpat la Curtea de Apel Chișinău. Inculpatul a refuzat să dea bani în calitate de mită. În consecință, Alexandru Șpac, contrar statului și codului deontologic al avocatului, a solicitat instanței de judecată condamnarea clientului său”, se arată în document. După ce a fost respins de două ori de Vladimir Voronin, Alexandru Șpac s-a făcut avocat. În 2010, a revenit cu o nouă cerere, fiind acceptat la funcția de judecător de Mihai Ghimpu, președinte interimar în acea perioadă. Inițial, Șpac a fost numit judecător la Curtea de Apel Comrat, iar peste aproape doi ani, a fost transferat la Curtea de Apel Chișinău. În octombrie 2012, magistratul a fost decorat de Timofti cu Ordinul „Gloria Muncii”, iar anul trecut, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „bine”.

  Refuzat de președinte, promovat de sistem

  În ultimii şase ani cariera judecătorului Nichifor Corochii a fost în ascensiune. Din 2009 acesta a fost detașat în cadrul CSM, iar în 2012 și 2013 a condus această instituție, fiind preşedinte interimar. Printr-un ordin semnat de Nicolae Timofti pe 30 ianuarie 2014, Corochii a ajuns judecător la Curtea de Apel Chișinău, asta după ce nu a reușit să obţină un nou mandat de membru al Consiliului. Puţini ştiu însă că acesta nu a fost acceptat de Vladimir Voronin la funcția de președinte al Judecătoriei Edineț. În aprilie 2006, Voronin scria că Nichifor Corochii „s-a manifestat ca o persoană care pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, ignoră regulile de etică judecătoarească, discreditând justiţia şi compromiţând independenţa, imparţialitatea, cinstea şi demnitatea de judecător”. Preşedintele mai scria că magistratul întreținea legături cu businessmani implicați în afaceri dubioase, ceea ce a generat nemulțumirea cetățenilor. „Drept exemplu poate servi faptul tutelării de către dumnealui a activității întreprinzătorilor Mina Tomașevschi, Nicolae Tomașevschi și Zinaida Mamaliga. Datorită acestei tutelări, Mina Tomașevschi, care activa și în calitate de manager al pieței agricole locale a reușit să înstrăineze 58 de magazine și gherete din cele 75 care funcționau în piață, precum și să reducă la 25.000 -50.000 de lei pe an suma venitului transferat la buget”, potrivit actului. În acelaşi document se mai arată că în calitate de „tutore” al Minei Tomașevschi, Nichifor Corochii asigura personal examinarea cauzelor privind activitatea ei, „protejându-i interesele, urmărind restabilirea ei în funcția de manager al pieței agricole, funcție din care aceasta a fost eliberată”.

  „De asemenea, s-a constatat că domnul Corochii, făcând uz de relația sa amicală pe care o are cu executorul Țiverenco, asigură executarea hotărârilor judecătorești ce țin de interesele doamnei Tomaşevschi. Totodată, activând în calitatea de judecător și tutelând activitatea doamnei Tomașevschi, domnul Corochii a reușit să-și construiască o casă luxoasă în or. Edineț, pe str. M. Cibotari. Lucrările de construcție a caselor doamnei Tomașevschi și a domnului Corochii s-au desfășurat simultan”, mai scria Voronin. Atunci, aceste acuzaţii au fost verificate de către membrii CSM, care s-au adeverit parțial, așa că Nichifor Corochii nu a mai a fost propus repetat pentru numire în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț. La scurt timp acesta a ajuns însă membru al CSM, iar de acolo, la Curtea de Apel Chișinău. În 2011 i s-a conferit medialia „Meritul Civic”.

  „Probabil CSM a verificat informația și ea nu s-a adeverit. Nu mai țin minte exact ce a fost. Toată informatia este la dosarul meu personal. Puteți verifica acolo ce și cum a fost. Președintele are dreptul să respingă, la fel cum CSM-ul are dreptul să înainteze repetat o candidatură”, ne-a spus Nichifor Corochii.

  „După o discuție cu reținutul, judecătorul şi-a anulat propria decizie”

  În noiembrie 2006 şi Iurie Iordan, propus de CSM pentru reconfirmarea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost respins de Vladimir Voronin. „Activând în calitate de judecător, s-a manifestat ca o persoană care posedă cunoștințe medii, poate fi influențată în luarea deciziilor, nu dă dovadă de sârguință și perseverență, nu se bucură de stimă și autoritate, pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, este orgolios și încalcă în mod brutal normele de etică profesională”, se arată în actul preşedintelui. Potrivit aceluiaşi document, în 2003, examinând cauza penală privind D.Constantin, conducătorul unei grupări criminale, judecătorul Iordan, în prezența polițiștilor din escortă a pronunțat decizia privind arestarea acestuia. Mai târziu, după o discuție cu reținutul, judecătorul şi-a anulat propria decizie. După eliberare, D. Constantin a părăsit țara și în prezent este dat în căutare generală. În iulie 2006, Iurie Iordan ar fi contribuit la absolvirea de răspundere penală a trei infractori — Secrieru, Guștiuc și Andros – toţi aliați ai lui D. Constantin.

  În ianuarie 2005, în timpul ședinței de judecată în care era examinată cauza penală a unui bărbat magistratul a deschis radioul la intensitate maximă, „ignorând în mod demonstrativ regulile de procedură și etică judecătoarească”. Peste doar câteva luni însă, Iordan a fost reconfirmat în funcție. În noiembrie 2013 Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „foarte bine”. Tot în 2013, magistratul a fost filmat în timp ce primea un plic de la o femeie în ograda Curții de Apel Chişinău. Ulterior, cei doi au precizat că sunt rude, iar în plic ar fi fost o factură pentru achitarea unui impozit. Am vrut să discutăm cu magistratul, însă grefiera sa ne-a spus că acesta, de obicei, nu discută cu presa.

  „…o persoană prin intermediul căreia pot fi clasate dosare penale”

  În 2007, Ștefan Starciuc a fost propus la funcția de președinte al Judecătoriei Cantemir. Voronin însă nu l-a acceptat, menționând că acesta ar avea o reputație pătată. „În perioada activității sale în cadrul Oficiului de Executare Cantemir al Departamentului de Executare, dânsul a fost implicat în acțiuni dubioase, manifestate prin diminuarea prețului de vânzare a unei încăperi ce aparținea Apă-Canal Cantemir. El a intervenit pe lângă colaboratorii CCCEC (actualul CNA – n.r.) în scopul neadmiterii ca acest caz să fie elucidat. De asemenea, în perioada exercitării funcției de judecător, în timpul examinării unui dosar penal pe numele inculpatului Corcimari, care a deținut funcția de șef al Secției asistență socială a Consiliului Raional Cantemir, domnul Starciuc a condiționat achitarea inculpatului și restabilirea lui în funcția deținută anterior prin oferirea unei recompense materiale”, scrie în documentul semnat de Vladimir Voronin.

  Atunci Starciuc nu a mai ajuns președinte. În 2009, Voronin l-a respins din nou, după ce CSM a propus să fie numit judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Pe lângă argumentele din 2007, în 2009 președintele și-a motivat refuzul prin faptul că „printre avocații din r. Cantemir, dl Starciuc este cunoscut drept o persoană prin intermediul căreia pot fi clasate dosare penale, pot fi diminuate sentințele penale, precum și favorizată soluționarea cauzelor civile, contra unei sume de bani care este încasată prin intermediari”. În ciuda acestor acuzații, cu ajutorul CSM, care l-a propus repetat spre numire, în septembrie 2009 Ştefan Starciuc a fost numit de Voronin judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

  Averea judecătorului Minciună de acum 7 ani

  Anatolie Minciună este judecător încă din 1991. Mai întâi a activat la Judecătoria populară a raionului Octombrie din Chişinău, apoi a devenit vicepreşedinte la Judecătoria sectorului Râşcani. În 2008 a fost promovat la Curtea de Apel Chişinău. A obţinut funcţia datorită membrilor CSM, pentru că a fost respins de președintele Voronin, care i-a adus mai multe acuzaţii grave.

  Potrivit documentelor, în urma investigaţiilor s-a stabilit că cheltuielile şi proprietăţile sale nu corespund veniturilor declarate. „(…) familia Minciună a reuşit să devină proprietara a şase unităţi de transport: Volkswagen Golf, Volkswagen Sharan, Opel Corsa (două unităţi), BMW 318i şi BMW 520i. Totodată, Sergiu Minciună, fiul judecătorului, a devenit cofondator cu 25% la SRL Ilagro Promils (…) În pofida informaţiilor de mai sus, pentru anii precedenţi, domnul Minciună a declarat venit doar din activitatea de judecător (20.000 de lei în 2005)”, se menţionează în actul lui Vladimir Voronin. În acelaşi document, preşedintele de atunci scria că Anatolie Minciună a achitat autoritatea criminală David Mereşinschi, alias „Debil”, şi membrii grupului acestuia, inculpaţi pentru comiterea unor acte de şantaj. La începutul anului 2008, la o solicitare repetată venită din partea CSM, Voronin nu s-a mai opus, iar Anatolie Minciună a ajuns la Curtea de Apel Chişinău.

  În ultima sa declaraţie de venituri şi proprietăţi, cea pentru anul 2014, Anatolie Minciună declară că deţine mai multe terenuri (15 hectare în raionul Briceni – n.r.), o vilă în Truşeni, mun. Chişinău, şi un apartament de 71 de metri pătraţi, dobândit în 2014, în blocul construit special pentru judecători, la un preţ de doar 360 de euro pentru un metru pătrat. Magistratul mai deţine şi trei automobile: un Land Rover fabricat în 2002, un GAZ din 1981 şi o Skoda Fabia din 2008, pe care a cumpărat-o recent. Între timp, fiul acestuia și-a mai deschis o firmă. În ianuarie 2014, magistratul a fost evaluat de Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor de pe lângă CSM, care i-a acordat calificativul „foarte bine”.

  „Văzut în repetate rânduri în stare de ebrietate în locuri publice”

  Xenofon Ulianovschi este de șapte ani vicepreședinte la Curtea de Apel Chișinău. În noiembrie 2007, candidatura sa pentru această funcție era însă respinsă. Acesta motiva prin faptul că Ulianovschi era la Curtea de doar un an. În plus, făcând parte dintr-un complet de judecători, a redus de trei ori pedeapsa aplicată unui cetățean turc de prima instanță, bărbatul fiind acuzat de trafic de copii. În 2008, magistratul a ajuns totuşi în funcția râvnită. În 2012, acesta a obținut un nou mandat. În 2013, CSM a decis intentarea procedurii disciplinare împotriva lui Xenofon Ulianovschi care era acuzat de un avocat de emiterea unor hotărâri falsificate. Pentru că judecătorul a fost anchetat, numele său a fost exclus, temporar, din lista magistraţilor propuşi pentru acordarea distincţiilor de stat. În 2014, Ulianovschi a primit totuși „Ordinul de Onoare”, acordat de președintele țării.

  În aprilie 2008, Alexandru Motricală, propus de CSM la funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Dubăsari era respins de șeful statului. Vladimir Voronin scria Consiliului că acesta, „activând în calitate de procuror, s-a manifestat ca o persoană cu cunoștințe medii, pasibilă de a fi influențată în luarea deciziilor”. „Dânsul nu dă dovadă de sârguință și perseverență în muncă, nu se bucură de stimă și autoritate, este orgolios și neglijează în mod brutal normele eticii profesionale”, menţiona preşedintele. În confirmarea celor spuse, Voronin a făcut referire la faptul că Alexandru Motricală ar face abuz de băuturi spirtoase, fiind „văzut în repetate rânduri în stare de ebrietate în locuri publice”. Peste câteva luni, CSM l-a propus reperat pe Motricală, iar președintele Voronin l-a numit judecător de instrucție la Judecătoria Dubăsari, funcție pe care o ocupă și astăzi, după ce, în octombrie 2013 a fost numit magistrat până la atingerea plafonului de vârstă.

  Avea cel mai mare număr de dosare clasate”

  Tot în luna aprilie 2008, Vladimir Voronin a respins și candidatura Tatianei Duca la funcția de vicepreședinte al Curţii de Apel Bălți. După ce a înşirat un text similar ca în cazul altor judecători respinși, preşedintele s-a referit un dosar pe care magistrata l-a examinat în 2004 şi prin care a obligat Biroul Vamal „Nord” să achite în contul unei companii private 1,35 milioane de euro drept pagube morale, rezultate în urma unui litigiu. Ulterior, această hotărâre a fost anulată de instanțele superioare. După acest refuz, Duca nu a ajuns vicepreședinte al Curţii de Apel Bălți, dar continuă și astăzi să activeze în cadrul acestei instanțe.

  Pe 7 august 2014, Petru Triboi a fost numit prin decretul lui Nicolae Timofti în funcția de președinte al Judecătoriei Nisporeni. Şase ani mai devreme, Vladimir Voronin considera că Triboi nu are dreptul să ocupe nici măcar funcția de vicepreședinte, la care a fost înaintat de către CSM. Voronin făcea referire la faptul că Triboi era caracterizat de colegi ca fiind „o persoană ușor influențabilă, ce nu se bucură de respect în colectiv, nu manifestă sârguință și perseverență, este orgolios și subiectiv în aprecieri”. „De asemenea, dânsul nu întotdeauna este exigent față de sine și față de subalterni, nu apreciază obiectiv persoanele din anturajul său, conducându-se în mare măsură de propriile simpatii și antipatii. Din punct de verere profesional, domnul Triboi este caracterizat ca având o competență mediocră (…) Activând în cadrul organelor afacerilor interne, avea cel mai mare număr de dosare clasate din motive, în opinia unora, pur subiective”, menționa Vladimir Voronin, deşi tot el, în decembrie 2005, l-a acceptat în funcția de judecător. În 2010, Petri Triboi a devenit judecător până la atingerea vârstei de pensionare.

  Apartament de la stat pentru judecător

  Nici Eugen Pșenița de la Judecătoria Edineț nu a fost pe placul lui Vladimir Voronin, care a respins candidatura acestuia la funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, refuzul însemnând la modul practic demiterea judecătorului din sistem. „Activând în calitate de judecător, domnul Pșenița s-a manifestat ca o persoană care săvârșește acțiuni ce discreditează justiția, compromite onoarea și demnitatea de judecător”, scria preşedintele. A adus și un exemplu mai mult decât elocvent. „În 2004, domnul Pșenița a adresat Primăriei Edineț o cerere privind acordarea de spațiu locativ. În iunie 2004 i s-a propus un apartament, pe care Eugen Pșenița nu l-a acceptat. Însă, în decembrie 2004, dânsul a adresat o cerere Judecătoriei Briceni prin care solicita obligarea Consiliului Orășenesc Edineț să-i acorde o despăgubire pentru neatribuirea de spațiu locativ. Din motive ce nu au putut fi stabilite, reprezentantul autorităților publice locale a acceptat pretențiile acestuia”, relata şeful statului.

  Judecătoria Briceni i-a dat câștig de cauză. Concomitent, în februarie 2006, judecătorul a cumpărat în oraşul Edineţ o casă cu două etaje pentru care a plătit 28.000 de dolari şi pe care a înregistrat-o pe numele tatălui său. Preşedintele preciza că veniturile celor doi nu le permiteau să suporte asemenea cheltuieli. Între timp, pentru executarea hotărârii Judecătoriei Briceni, în martie 2006, Oficiul Edineț al Departamentului de Executare a blocat conturile Primăriei, „fapt ce a pus în pericol alocarea de către organizațiile internaționale administrației publice locale a sumei de 3,54 milioane de lei în calitate de investiții în sfera socială”. Doar la insistenţa colegilor Eugen Pșenița a renunțat la pretinsa despăgubire și a acceptat, în schimb, un apartament de serviciu, care i-a fost atribuit la scurt timp de autorități. Mai târziu, Consiliul Orășenesc Edineț, prin decizia din 14 decembrie 2007 a modificat decizia inițială, excluzând după sintagma „spațiu locativ” specificarea „de serviciu”. Astfel, odată cu modificarea statutului apartamentului, Pșenița a obținut dreptul de a-l privatiza. CSM a propus candidatura magistratului repetat, iar Voronin s-a conformat, numindu-l în funcția de judecător până la atingerea vârstei de pensionare.

  Tranzacțiile imobiliare ale familiei

  O simplă verificare a informațiilor prezentate în actul semnat de Voronin ne confirmă faptul că magistratul a fost implicat într-o schemă imobiliară. Conform datelor cadastrale, în februarie 2006, Nicolae Pșenița, tatăl judecătorului, născut în 1940, pe atunci de 66 de ani, devine proprietarul unui apartament (nu casă, aşa cum se arată în actul lui Vladimir Voronin – n.r.) cu patru camere şi cu o suprafaţă de aproape o sută de metri pătraţi pe str. Nikolai Gribov din Edineț. În octombrie 2011, în urma unui contract de schimb între pensionarul Nicolae Pșenița și fiul său, judecătorul Eugeniu Pșenița, acel imobil devine propritatea magistratului și a familiei sale. În schimb, tatăl primește apartamentul fiului, din str. Independenței, unul de 40 de metri pătraţi. Ar putea fi vorba despre locuinţa pe care magistratul a obţinut-o de la autorităţile locale şi pe care, între timp, l-a privatizat. Doar că apartamentul nu a rămas mult timp în posesia tatălui magistratului, fiind vândut peste doar două săptămâni. Cel mai probabil, numele tatălui a fost folosit în acest proces doar pentru ca în tranzacție să nu figureze numele judecătorului.

  Din declarația de avere pentru anul 2014 aflăm că acesta deține un teren în satul Cotiujeni, raionul Briceni, apartamentul primit de la tatăl său în 2011, două garajuri și două automobile pe care le conduce împreună cu soția prin mandat. Din 2012, soția magistratului are o datorie de 30.000 de euro către o persoană fizică. Secretariatul instanței ne-a spus că magistratul se află în concediu și că nu putem discuta cu el.

  „Starea materială a soților Țonov nu corespunde veniturilor”

  În luna august 2008, Vladimir Voronin nu a acceptat-o nici pe Irina Țonov, propusă de CSM la funcția de judecătoare la Căușeni. În scrisoarea sa, șeful statului preciza că „doamna Țonov este caracterizat ca un specialist de competență mediocră, deseori invocându-se faptul că dânsa este mai multe teoretician și mai puțin practician”. „Se consideră că activitatea ei de succes este determinată în mare parte de  protecția factorilor de decizie. Irina Țonov este o persoană impulsivă, lăsându-se ușor provocată, ceea ce generează certuri și conflicte. Un alt aspect ce nu poate fi ignorat îl constituie existența unor date precum că starea materială a soților Țonov nu corespunde veniturilor declarate. Mai mult ca atât, actualmente este verificată informația privind acceptarea de către doamna Țonov, în calitatea de lector la USM, în timpul sesiunii din vara anului 2008, de la mai mulți studenți, a unor sume bănești pentru susținerea examenului și colocviului. Toate mijloacele bănești ar fi fost colectate printr-o persoană de încredere”, susţinea Vladimir Voronin.

  Respinsă de liderul PCRM, Irina Țonov a fost acceptată în decembrie 2011 de un alt președinte, interimarul Marian Lupu. Peste un an Nicolae Timofti a promovat-o la funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni. Mai nou, magistrata a devenit preşedinte interimar al instanţei. Judecătoarea deține în proprietate două apartamente, un spațiu comercial de peste 1.700 de metri pătraţi, o mașină, iar prin intermediul soțului, Igor Țonov, 100% din SRL Ghidprim, firmă înregistrată în unul din cele două apartamente ale familiei, din str. Pușkin din Capitală.

  Demisă de un președinte, primită înapoi de altul

  Marcela Nicorici a fost numită în funcția de magistrat la Judecătoria Florești în anul 2003, pe un termen de cinci ani, prin decretul lui Vladimir Voronin. În 2007, tot prin decret prezidențial, a ajuns la Judecătoria Bălți. Doar că, în 2008, atunci când a fost propusă de CSM la funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, Vladimir Voronin a respins candidatura. „S-a constatat că doamna Nicorici nu asigură examinarea cauzelor în termene rezonabile, examinarea unora dintre ele fiind amânată nejustificat, iar a altora, cu încălcarea procedurii stabilite, ceea ce trezește nemulțumirea participanților la proces”, se arată în act. Voronin a oferit drept exemplu dosarul S.A. Mioara, examinarea căruia a fost amânată timp de jumătate de an, pentru ca ulterior să fie repartizat altui judecător. „Atenționez și asupra faptului că doamna Nicorici, contrar prevederilor Codului de etică profesională, își permite să consume băuturi spirtoase în biroul de serviciu cu amicii săi. Concomitent, este fondator și manager la ÎI Iurist-Nicorici, care acordă asistență juridică, ceea ce contravine prevederilor legisțației”, potrivit aceluiaşi document.

  Drept consecință, pe 26 decembrie 2008, din cauza „expirării împuternicirilor în legătură cu nenumirea judecătorului până la atingerea plafonului de vârstă”, Marcela Nicorici a fost eliberată din funcție. După ce a plecat, potrivit platformei Magistrat.md, a devenit avocat-stagiar, administrator al insolvabilității la Întreprinderea Individuală „Nicorici Marcela”, consultant la Judecătoria Bălți, și jurist la întreprinderea cu capital străin „Moldova zahăr” SRL. Anul acesta, în luna mai, a revenit în sistemul judecătoresc, chiar dacă anterior a fost demisă, fiind acceptată fără probleme de CSM și de președintele Nicolae Timofti în funcția de magistrat la Judecătoria Fălești, pe un termen de cinci ani.

  Capacități profesionale medii și fiind pasibil de a fi influențat”

  Printr-un decret semnat de Vladimir Voronin pe 30 septembrie 2008, Veronica Carapirea devenea președinta Judecătoriei Basarabeasca. Peste doar două luni,  președintele a refuzat numirea ei în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Conform informațiilor din documentul prezidențial, pe Voronin l-a deranjat faptul că aceasta „admite la examinarea dosarelor încălcări serioase ale procedurii judiciare și ale normelor de etică profesională, achitând nemotivat contravenienți și inculpați sau pronunțând sentințe ce contravin vădit legislației și probelor acumulate de organele de anchetă”. Președintele a făcut referire la cazul inculpatei Irina Reihert, căreia magistrata i-a redus termenul pedepsei de la aproape şapte ani de închisoare cu executare la cinci ani de închisoare cu suspendare. În aprilie 2009 Vladimir Voronin a semnat totuşi decretul prin care Veronica Carapirea a devenit judecătoare până la pensionare.

  Vladimir Craveț este un alt candidat respins de Vladimir Voronin. A rămas însă judecător datorită membrilor CSM. „S-a constatat că domnul Craveț în exercitarea atribuțiilor de serviciu plasează interesele personale înaintea obligațiilor funcționale, respingând nejustificat demersurilor procurorilor privind efectuarea măsurilor de urmărire penală, inclusiv sabotând investigarea infracțiunilor legate de droguri și muniții. Concomitent, domnul Craveț admite încălcări ale procedurii judiciare și ale normelor de etică profesională, examinând superficial și iresponsabil cauzele, dând dovadă de capacități profesionale medii și fiind pasibil de a fi influențat la luarea deciziilor prin oferirea unor sume de bani”, menţiona Vladimir Voronin în aprilie 2009.  În același an, fiind propus repetat de către CSM, Voronin a semnat ordinul, iar acesta și-a continuat mandatul de judecător. În 2014, Nicolae Timofti l-a reconfirmat, din prima, în funcție.

  Pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale”

  În iulie 2009 CSM a propus-o pe Aurelia Pleșca la funcția de magistrat la Judecătoria Basarabeasca, pe un termen de cinci ani. „S-a constatat că doamna Pleșca, în calitate de consultant la Judecătoria Bender, s-a dovedit a fi o persoană care pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, fiind pasibilă de influențe la luarea deciziilor, fapt ce discreditează justiția, compromite independența, imparțialitatea, cinstea și demnitatea de judecător”, se arată în actul prin care Vladimir Voronin a respins această candidatură. Între altele, potrivit documentului de acum șase ani, starea materială a judecătoarei nu corespundea veniturilor declarate. Peste câteva luni însă, în octombrie 2009, Mihai Ghimpu, șef interimar al statului pe atunci, a numit-o printr-un decret judecător la Judecătoria Bender, pe un termen de cinci ani. În 2014, Nicolae Timofti o numește pe Aurelia Pleșca judecător la Bender până la atingerea plafonului de vârstă.

  În martie 2010, CSM a înaintat la președinție un demers prin care i-a cerut lui Mihai Ghimpu să-i numească pe Maria Chiperi și Dorel Musteață de la Judecătoria Anenii Noi și Virgiliu Buhnaci de la Judecătoria Botanica magistrați până la atingerea plafonului de vârstă. „S-a constatat incompatibilitatea candidaturilor respective cu funcția de judecător, deoarece, în timpul exercitării funcțiunii, precum și în afara relațiilor de serviciu, comit fapte ce discreditează justiția și compromit onoarea și demnitatea de judecător, inclusiv care provoacă dubii privind obiectivitatea lor, ignoră regulile eticii judecătorești și încalcă legislația, dând consultații verbale în probleme litigioase”, potrivit documentului semnat de Mihai Ghimpu.

  Ghimpu supărat că … la Anenii Noi, oamenii votau comuniștii

  Peste o lună, membrii CSM, au venit cu un demers repetat, iar președintele țării s-a văzut obligat să semneze decretul. Mai mult, magistrații au avansat în funcții. Bunăoară, în 2011, prin decretul lui Marian Lupu, Maria Chiperi a devenit vicepreședinta Judecătoriei Anenii Noi. Ea și-a păstrat funcția și în 2015, printr-un decret similar semnat de Nicolae Timofti. Tot în 2011, Dorel Musteață a ajuns președintele Judecătoriei Anenii Noi. Peste trei a fost ales membru al CSM.

  „După ce am fost respins, am depus cerere de verificare. S-a verificat informația şi s-a făcut o notă informativă. Ne-au propus a doua oară. Peste un an am devenit președinte. Am trecut fără probleme. Am înțeles că atunci fie a fost ceva pe interior, niște scrisori anonime, fie era o decizie legată de politică. Mai în glumă, mai în serios, am înțeles că Mihai Ghimpu era supărat că noi eram de la Anenii Noi, acolo unde oamenii votau mai mult cu comuniștii.  Real, nu cunosc ce a fost. Dar, de obicei, în aceste situații, este cineva de pe loc care are ciudă și vrea să-i facă un rău judecătorului…Chiar și acum, vin avizurile de la SIS, și apar lucruri stranii. De exemplu, un judecător care cu cinci ani în urmă a trecut verificarea, iar SIS-ul i-a zis că e tot ok, acum, când pretinde la o funcție, îndată apare că, uite, în 2007, el nu știu ce a făcut. Eveniment de acum opt ani. Înseamnă ce, că organele de drept ce au făcut opt ani, au dormit? Și cum acum cinci ani era bun, dar acum nu mai e? Din discuțiile cu judecătorii, acest fenoment ciudat a luat amploare în ultimii ani”, a comentat Dorel Musteaţă. La rândul său, în iunie 2015, Virgiliu Buhnaci a fost desemnat judecător de instrucție la Judecătoria sectorului Botanica al Capitalei.

  Nu se bucură de o reputație ireproșabilă”

  Și Sergiu Godorogea de la Judecătoria raionului Râșcani, potrivit unui act semnat de Mihai Ghimpu, a discreditat justiția și a compromis onoarea și demnitatea de judecător. „Astfel, domnul Godorogea, la solicitările Poliției, în lipsa urmăririlor penale pornite în condițiile legii, precum și a demersurilor procurorilor, a autorizat acțiuni de percheziție, ridicare de obiecte, acțiuni care nu și-au atins efectul scontat, dar au generat adresări ale cetățenilor la organele procuraturii”, se arată în documentul prin care Mihai Ghimpu a respins propunerea de numire a lui Sergiu Godorogea în funcția de judecător de instrucție până la plafonul de vârstă. Peste o lună însă Mihai Ghimpu a semnat documentul, iar Sergiu Godorogea a devenit judecător de instrucție până la atingerea plafonului de vârstă. Peste patru ani, Nicolae Timofti l-a reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria raionului Râșcani.

  În martie 2010, CSM l-a propus pe Vasile Stihi la funcția de președinte al Judecătoriei Telenești. Iată ce arată actul prin care Mihai Ghimpu a respins candidatura: „S-a constatat incompatibilitatea domnului Vasile Stihi cu funcția de președinte al instanței judecătorești”, deoarece la judecarea cauzelor judiciare admite încălcări ale legislației material și procesuale, nu se bucură de o reputație ireproșabilă, încalcă etica profesională. De asemenea, s-au constatat inadvertențe privind dreptul său de proprietate asupra unor bunuri imobile.” În 2011, Marian Lupu îl acceptă la funcția de vicepreședinte al aceleiași instanțe.

  De ce a fost respins „finul” Melniciuc

  Acum doi ani, CSM l-a propus pe Oleg Melniciuc, pe atunci judecător și vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Râșcani din Chișinău, la funcția de președinte al aceleiași instanțe. Nicolae Timofti a scris negru pe alb că obiectivitatea magistratului provoacă îndoieli. “În viziunea mea, activitatea domnului Melniciuc în calitatate de vicepreședinte și cea de înfăptuire a justiției în unele cause civile sunt activități desfășurate cu abateri de la normele Legii cu privire la statutul judecătorului și Codului de etică a judecătorului, precum și în condițiile existenței conflictului de interese”, se arată în document. În context, șeful statului a amintit despre un control complex efectuat la acestă instanță în urma căruia activitatea acestei judecătorii a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare. În iunie 2013 Nicolae Timofti l-a numit șef la Judecătoria sectorului Râșcani. Melniciuc este finul de cununie al președintelui CSJ, Mihai Poalelungi.

  În 2014 Nicolae Timofti a respins candidatura lui Anatolie Galben atunci când CSM a propus reconfirmarea acestuia în funcţia de judecător de drept comun. Galben este unul dintre magistraţii care au judecat tineri în timpul evenimentelor din aprilie 2009. „Datele indicate în avizul de verificare al SIS vizează încălcarea de către judecătorul Anatolie Galben a principiului imparţialităţii în cadrul examinării unor dosare şi trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către acesta (…) CSM a scăpat din vedere unele circumstanţe care trebuie să fie luate în calcul şi coroborate cu statutul judecătorului”, se arată în nota trimisă la Consiliu. În iunie, membrii CSM au înaintat repetat candidatura acestuia, iar Nicolae Timofti ar trebui să emită un decret.

  „Sesizarea SIS nu are vreun suport factologic”

  Acum câteva luni, CSM l-a propus pe Ion Ţurcan la funcţia de preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, post pe care l-a ocupat începând cu 2011. Nicolae Timofti le-a scris însă foştilor colegi că într-o sesizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate este vizată integritatea candidatului, iar detaliile expuse „trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către acesta”. Astfel, şeful statului a respins candidatura şi a insistat ca CSM să-l verifice suplimentar. ZdG a dezvăluit anterior că în informaţie parvenită de la SIS se menţiona că magistratul ar fi beneficiat de o vacanţă în România, la Poiana Braşov, pe care ar fi primit-o cadou de la un figurant într-un dosar. „Este dreptul domnului preşedinte de a respinge sau de a promova. Sesizarea SIS nu are vreun suport factologic şi nici nu corespunde adevărului. Tot ce s-a invocat în nota respectivă a constituit obiect de examinare şi ar fi avut loc încă acum trei ani şi ceva. Cu toate acestea, ei din nou scriu minciuni, mă scuzaţi de expresie”, a spus Ion Ţurcan atunci, precizând că nici el, nici familia sa nu a fost vreodată la Poiana Braşov. Nicolae Clima, inspector-judecător principal la CSM ne-a spus că în privinţa lui Ion Ţurcan nu a fost luată încă o decizie finală.

  Acum câteva luni Natalia Berbec, proaspătă absolventă a Institutului Naţional de Justiţie, a fost propusă la funcţia de magistrat la Judecătoria raionului Hânceşti, pe un termen de cinci ani. Asta după ce cu un an înainte candidatura judecătoarei care îşi dorea să ajungă la Judecătoria sectorului Buiucani a fost respinsă. Nicolae Timofti a amintit în actul pe care l-a trimis la CSM despre existenţa unor suspiciuni rezonabile privind integritatea Nataliei Berbec. „(…) astfel de numiri în funcţie pot compromite eficienţa şi imaginea sectorului justiţiei, precum şi efectele pozitive aşteptate ca rezultat al reformei acestui sector”, a menţionat şeful statului.  Potrivit datelor SIS, în perioada 2001-2009, aceasta a activat în funcţie de jurist la ÎM „Regia Transport Electric” (RTEC), întreprindere supusă atunci unor „atacuri raider”. Tot SIS scria că Natalia Berbec s-a aflat anterior în relaţii de concubinaj cu Ruslan Garştea, care, la rându-i, avea relaţii de interese cu afaceristul Veaceslav Platon, cel care ar fi fost implicat în atacurile raider de la RTEC. Anul trecut, în timpul unei şedinţe a CSM, Berbec a negat informaţiile prezentate de SIS. „Cum să demonstrez că nu-l cunosc pe Platon, dacă eu chiar nu-l cunosc?”, a întrebat Berbec reprezentanţii CSM. În iulie, preşedintele ţării a semnat decretul, iar Natalia Berbec a ajuns judecătoare la Hânceşti.

  Judecătorul respins și de Voronin, și de Timofti, promovat de CSM

  Ştefan Starciuc, cel pe care l-a criticat Vladimir Voronin, a ajuns şi în vizorul lui Nicolae Timofti. Judecătorul împreună cu alţi doi colegi — Serghei Gubenco, preşedinte al Judecătoriei Comrat, şi Grigori Colev, magistrat la aceeaşi instanţă, au fost propuşi la funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat. Nicolae Timofti nu i-a acceptat, cerând CSM-ului să-i verifice suplimentar.

  „Datele ce se conţin în sesizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate vizează integritatea persoanelor propuse pentru numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat şi generează suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către aceştia”, potrivit actului lui Nicolae Timofti. În aprilie 2015, Consiliul a înaintat repetat candidaturile celor trei preşedintelui. „(…) Constat o situaţie paradoxală în CSM – organ care exercită autoadministrarea judecătorească, nu a examinat conţinutul avizelor consultative ale organului de verificare a titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice – Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Cu atât mai mult că iniţierea verificării suplimentare a candidaţilor menţionaţi a fost dispusă de către însuşi CSM”, se arată în scrisoarea prin care a informat CSM că respinge candidaturile celor trei.

  În mai, la o şedinţă a CSM, Starciuc, Gubenco şi Colev au cerut să fie propuși repetat șefului statului. Solicitarea i-a nedumerit însă pe magistraţii din Consiliu care nu au ştiut cum să procedeze. „Avem o problemă. Noi nu avem acces la secretul de stat”, a amintit Teo Cârnaţ, membru al CSM, referindu-se la faptul că preşedintele şi-a bazat decizia pe informațiile primite de la SIS, care pot conţine secrete de stat și la care au acces doar un număr limitat de persoane. „Eu ştiu că mi-am făcut lucrul onest şi că sunt persoane cărora nu le convin unele hotărâri. Asta este situaţia. Poate sunt din organe. Noi emitem o hotărâre în dependenţă de lege, dar nu de interesele cuiva. Eu nu ştiu pe cine a întrebat SIS-ul dacă merit eu sau nu să merg la Curtea de Apel Comrat. Am avut dosare în care au fost implicaţi poliţişti…, alte persoane”, a spus Ştefan Starciuc, în faţa membrilor CSM.  Aceştia s-au lăsat convinşi şi, într-un final, i-au propus repetat șefului statului pe Ştefan Starciuc şi Grogori Colev la funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Aşa că preşedintele Timofti a semnat decretul.

  Cu casă de lux și tineri judecați în comisariate, promovat de CSM

  Ghenadie Morozan, magistratul de la Judecătoria sectorului Râșcani al Capitalei, care a judecat tineri în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a fost promovat recent la Curtea de Apel Chișinău. Membrii CSM au insistat, deși președintele Nicolae Timofti a respins acum câteva luni candidatura acestuia. În documentul trimis la CSM șeful statului face trimitere la  sesizarea Uniunii organizațiilor neguvernamentale Alianța Anticorupție în care este invocată, între altele, lipsa vădită de integritate, lipsa de reputație profesională și moralitate ireproșabilă a magistratului. Organizațiile neguvernamentale au mai atenționat că judecătorul ar fi discreditat sistemul prin implicarea în acte care încălcă drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

  „Având în vedere că informațiile conținute în sesizare vizează integritatea judecătorului propus pentru a fi numit în funcție și trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunțate de către acesta, consider inoportună promovarea domnului Morozan la Curtea de Apel Chișinău fără ca informațiile comunicate să fie supuse examinării și aprecierii de către organul de autoadministrare judecătorească – Consiliul Superior al Magistraturii”, se arată în actul președintelui. ZdG a scris anterior că Morozan deține în proprietate o casă de lux în sect. Râșcani. Fratele acestuia este căsătorit cu Vera Morozan, sora politicianului și afaceristului Vlad Plahotniuc.

  Pătaţii care au plecat din sistem peste ani

  În cei zece ani au existat mulţi judecători care, respinşi de președinţii ţării, au continuat să profeseze datorită CSM, iar ulterior au plecat onorabil din sistem. Unii au primit şi indemnizații de la stat de sute de mii de lei.  Ion Dandara, de exempplu, a activat în sistemul judecătoresc până în 2014, deși a fost respins de Vladimir Voronin încă în 2006, pe motiv că nu ar fi un judecător imparțial. Şi Andrei Neguriță a fost judecător până în 2014 la Ștefan Vodă. În 2006, el era respins de Voronin pe motiv că ar „menține relații cu membrii lumii interlope din teritoriu, iar în zilele de odihnă ar fi practicat pescuitul împreună cu Leonid Caragia, conducător al grupării criminale «Caragia»”. Mihail Dolghieri a plecat din sistemul judecătoresc abia în 2014, deși Vladimir Voronin menţiona în aprilie 2006 că acesta ar fi fost implicat în „trafic de influență la examinarea unor litigii” și ar fi „promovat interesele reprezentanților lumii criminale”.  Victor Arnăut a fost judecător până în 2013, când a plecat benevol din sistem, deși în 2006 Vladimir Voronin îl respingea, menționând că ar fi „promovat interesele unui grup de persoane”.

  Și Ion Busuioc a fost magistrat la Judecătoria sectorului Centru din Chișinău până în aprilie 2015, când a plecat din sistem, fiind condamnat pentru un accident rutier, soldat cu decesul unui bărbat. În 2006, Vladimir Voronin informa CSM că acesta ar „comite încălcări, se comportă brutal cu participanții la proces și dă dovadă de subiectivism”.Vasile Mânăscurtă a lucrat la Judecătoria raionului Ungheni până acum trei ani, deși candidatura acestuia a fost respinsă de Vladimir Voronin pentru că „manifestă subiectivism și parțialitate și pratică tutelarea afacerilor ginerelui său, favorizând amplasarea a două gherete de produse din tutungerie, una din ele fiind instanlată chiar în zona verde a curții instanței de judecată”. După ce a plecat din sistem s-a făcut avocat, iar în 2014 a fost reținut de către Centrul Național Anticorupție pentru mită.

  Un alt caz interesant este cel al fostului judecător Victor Lanovenco. Acesta a fost demis anul trecut după ce a devenit primul judecător apreciat cu calificativul „negativ” de către Colegiul de calificare de pe lângă CSM. Anterior, acesta s-a ales cu o mustrare aspră după ce a făcut scandal într-un magazin din oraşul Vulcăneşti. În decembrie 2012, el a intrat în alimentară, fiind încălţat doar în ciorapi şi a tulburat ordinea publică, fiind dus la Poliţie. Vladimir Voronin atenţiona însă Consiliul despre comportamentul acestuia încă în 2008, atunci când l-a respins pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Şeful statului menţiona că judecătorul este „arogant, iresponsabil și lipsit de respect”, iar „pe 7 decembrie 2008, fiind de serviciu, a examinat în automobilul personal, în curtea instanței, 12 dosare administrative, stabilind rapid și într-o formă autoritară amenzi minime pentru fiecare contravenient”. „Domnul Lanovenco își permite consumul abuziv de băuturi spirtoase, inclusiv în locuri publice”, nota Voronin.

  Preşedinţia are mâinile legate

  Ion Păduraru, secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, susține că atunci când este promovat un judecător cu probleme de integritate, instituția condusă acum de Nicolae Timofti are mâinile legate. „Președintele privește critic aceste situații, pentru că dumnealui consideră că cei din CSM nu își fac pe deplin meseria atunci când propun un candidat pe care l-a respins”, susţine Ion Păduraru. Secretarul general amintește în context că președintele, încă în 2012, a înaintat un proiect de lege în Parlament prin care cerea modificarea normei astfel încât atunci când membrii CSM propun președintelui repetat un judecător pentru numire, candidatura acestuia să fie votată de toți cei 12 membri ai CSM, nu doar de 2/3 dintre aceștia, așa cum este acum.

  „Dacă ar fi aprobat, cred că în multe cazuri, măcar un membru s-ar fi opus, iar acel judecător cu probleme, nu mai trecea. Probabil acest proiect nu a mers pentru că nu le convine. Nu știu de ce și cui. Noi o să cerem acum o urgentare a examinării. Poate subiectul nu a fost luat în serios. Acum șeful statului nu are nicio pârghie, deși el este cel care semnează, în ultima instanță, decretul de numire în funcție”, explică Ion Păduraru.

  CSM: „Nu avem acces la secretul de stat”

  Şi reprezentanții CSM sunt nemulțumiți. Dacă Președinția reclamă faptul că CSM nu ține cont de informațiile șefului statului, atunci Victor Micu, președintele Consiliului, este nemulțumit de faptul că, în scrisorile care vin de la şeful statului, nu se invocă date concrete referitoare la judecătorii respinși.

  „Când examinăm o candidatură, de la SIS vine un aviz care arată că persoana respectivă prezintă factori de risc. Au existat situații când am înaintat a doua oară candidatura și am considerat că președintele nu a avut dreptul să refuze, bazându-ne pe informația dată. Pentru că, era o informație generală. Conform Legii cu privire la secretul de stat, acces la secretul de stat din oficiu, dintre mebrii CSM, îl are numai președintele CSJ, ministrul Justiției și procurorul general. Eu, ca președinte, nu am acces la secret de stat. În aceste condiții, când în avizele SIS-ului și decretele președintelui sunt informații generale, iar judecătorul vine în ședință publică și cere să-i demonstrăm care-s factorii de risc, iar noi nu putem face asta, singura soluție este să propunem persoana repetat”, insistă Victor Micu.

  Magistratul susţine că în documentele semnate de şeful de stat ar trebui să fie prezentate mai multe detalii. „Astfel am putea să-i arătăm judecătorului exact ce acuzaţii i-au fost aduse. Înțeleg când sunt secrete de stat, dar când e vorba de activitatea unui judecător, nu ar trebui să fie secrete. Avizele ar trebui să se refere nu neaparăt la dosarele judecătorului, informație pe care noi o putem lua din computer, ci la personalitatea sa, la faptul că are întâlniri cu persoane dubioase sau că nu duce un mod de viață corect. Oricum, acum, Inspecția Judiciară, care tot nu are acces la secretul de stat, face o notă informativă pe baza informației din aviz, prin care s-a respins candidatura respectivă. Nota este prezentată în ședința CSM. Dacă nu sunt demonstrate cele invocate, noi, cu instrumentele pe care le avem, nu putem face nimic”, menționază Victor Micu.

  „Nu vreau să spun că aceste informații au fost subiective și greșite, dar…”

  Nicolae Clima, fost judecător la CSJ și președinte al CSM  în perioada 2006-2009 consideră că, de multe ori, informațiile care se conțin în refuzurile președintelui nu ar corespund în totalitate adevărului. „De regulă, în perioada mea preşedintele (Vladimir Voronin – n.r.) primea informații de la anumite instituții. Nu vreau să spun că aceste informații au fost subiective și greșite, dar pot să vă spun că noi de fiecare dată porneam o verificare a tuturor circumstanțelor atunci când președintele refuza candidatura unui judecător, care de cele mai multe ori nu se adevereau în măsura în care erau invocate. Dacă ar fi să analizăm toate cazurile prin care președintele a respins, iar CSM a remis materialele repetat pentru a fi numit, vă veţi convinge că tot ce a făcut CSM a fost corect”, ne asigură fostul magistrat.

  Nicolae Clima, acum inspector-judecător principal al Inspecției Judiciare din cadrul CSM, crede că, pe viitor, așa cum este în alte state, președintele ar trebui exclus din procesul de numire în funcție a judecătorilor. „Sigur că noi trebuie să ajungem la acest nivel, pentru că încă suntem departe”, constată el.

  Experţii: „CSM nu apleacă urechea la ce spune SIS și președintele”

  „Motivarea CSM-ului, că Inspecția Judiciară nu a putut constata informațiile care se conțin în acele scrisori este o eludare de la răspundere, deoarece judecătorii-inspectori nu au acces la secretul de stat și, respectiv, nu pot să verifice acele informații. Tocmai de aceea, răspunsul președintelui la numirea în funcție sau promovarea magistratului trebuie să fie suficient de argumentate în măsura în care CSM să fie convins că SIS nu exercită careva influențe negative sau chiar atentează la inviolabilitatea sau independența judecătorului”, crede Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

  Lilia Ioniță, expert la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, îi dă dreptate. Totuşi, afirmă jurista, Legea cu privire la statutul judecătorului, dar și standardele internaționale și regionale, recomandă ca propunerile de numire a magistraților să vină de la o autoritate independentă, care este constituită în majoritate din magistrați (CSM). „Intervenția politicului (președinte, Parlament) trebuie sa fie minimă. E vorba despre separarea puterilor în stat și basta. E altceva, însă că membrii CSM nu prea apleacă urechea la ce spune SIS și președintele și atunci când în listă apare candidatul «care trebuie», se fac a închide ochii sau îşi astupă urechile”, susţine Lilia Ioniţă.

  În R. Moldova, refuzurile președintelui de numire sau promovare în funcție nu sunt făcute publice. Ion Guzun consideră acest fapt „anormal”. „Cariera și averea judecătorului nu sunt secret de stat. Magistratul a cedat o parte din garanțiile vieții private deoarece este plătit din banii publici, respectiv orice acțiune de protejare ilegală a afacerilor, participarea la vânătoare în locurile sau zonele interzise, diferența vădită dintre venituri și bunurile deținute sunt o chestiune publică”, explică juristul de la CRJM, precizând că CSM este instituția care ar trebui să facă publice aceste documente.
  sursa: zdg.md

 • Vinărie cu tradiţii judiciare

  În ultimii 15 ani, au urmat numeroase procese şi dosare penale, fiind pronunţate zeci de hotărâri ale instanţelor de la Comrat, Cahul şi Chişinău, dar cei doi foşti proprietari susţin că rezultatul e zero. Magistraţii şi procurorii nici nu au vrut să ia în calcul expertizele dactiloscopice şi documentele eliberate de CÎS. Ei ne mai spun că, prin absurd, acelaşi magistrat de la Comrat le-a judecat deja cinci dosare. Bărbaţii fac glume că judecătorul Grigore Colev, de la Judecătoria Comrat, este specializat doar pe dosarele lor, iar de câte ori ei cer revocarea magistratului, sunt refuzaţi.

  În ultimii 15 ani, au urmat numeroase procese şi dosare penale, fiind pronunţate zeci de hotărâri ale instanţelor de la Comrat, Cahul şi Chişinău, dar cei doi foşti proprietari susţin că rezultatul e zero. Magistraţii şi procurorii nici nu au vrut să ia în calcul expertizele dactiloscopice şi documentele eliberate de CÎS. Ei ne mai spun că, prin absurd, acelaşi magistrat de la Comrat le-a judecat deja cinci dosare. Bărbaţii fac glume că judecătorul Grigore Colev, de la Judecătoria Comrat, este specializat doar pe dosarele lor, iar de câte ori ei cer revocarea magistratului, sunt refuzaţi.

   

 • Judecătorii respinşi de preşedinte nu renunţă

  În urmă cu o lună, preşedintele Nicolae Tomofti a respins candidaturile a cinci magistraţi, propuse pentru a fi numite în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Atunci, şeful statului refuza să-l numească pe Ion Ţurcan în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sect. Centru, pe Natalia Berbec în funcţia de judecător la Judecătoria Hânceşti şi pe Serghei Gubenco, Grigore Colev şi Ştefan Starciuc în funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Marţi, 19 mai, patru din cei cinci judecători respinşi au solicitat CSM-ului să fie propuşi repetat şefului statului, Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru, fiind singurul care încă nu a solicitat acest lucru.

  În urmă cu o lună, preşedintele Nicolae Tomofti a respins candidaturile a cinci magistraţi, propuse pentru a fi numite în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Atunci, şeful statului refuza să-l numească pe Ion Ţurcan în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sect. Centru, pe Natalia Berbec în funcţia de judecător la Judecătoria Hânceşti şi pe Serghei Gubenco, Grigore Colev şi Ştefan Starciuc în funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Marţi, 19 mai, patru din cei cinci judecători respinşi au solicitat CSM-ului să fie propuşi repetat şefului statului, Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru, fiind singurul care încă nu a solicitat acest lucru.

   
 • „Păcatele” judecătorilor care nu au plăcut preşedintelui

  Nicolae Timofti a respins şi candidaturile lui Serghei Gubenco, Grigore Colev, de la Judecătoria Comrat, şi a lui Ştefan Starciuc, de la Judecătoria Cantemir. Toţi trei au fost propuşi de CSM la funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Judecătorul Grigore Colev, pe numele căruia, în 2011-2013, fuseseră depuse două plângeri, a fost implicat, în 2014, într-un scandal din Găgăuzia. Atunci, Ivan Burgudji, deputat în Adunarea Populară, l-a acuzat pe magistrat că ar fi emis o decizie de încetare a competenţelor directorului Teleradio Găgăuzia, fiind „interesat material”. „Materialele trebuie trimise Direcţiei de combatere a corupţiei, trebuie sesizat CSM şi preşedintele Moldovei, cu rugămintea de a elibera judecătorul din funcţie”, spunea Burgudji. Ulterior, numele magistratului a fost legat de eliberarea din arest a unui inculpat care, cu doar câteva zile mai devreme, atacase o tânără cu cuţitul. „Nu fac comentarii. La revedere”, ne-a zis Grigore Colev.

  Nicolae Timofti a respins şi candidaturile lui Serghei Gubenco, Grigore Colev, de la Judecătoria Comrat, şi a lui Ştefan Starciuc, de la Judecătoria Cantemir. Toţi trei au fost propuşi de CSM la funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Judecătorul Grigore Colev, pe numele căruia, în 2011-2013, fuseseră depuse două plângeri, a fost implicat, în 2014, într-un scandal din Găgăuzia. Atunci, Ivan Burgudji, deputat în Adunarea Populară, l-a acuzat pe magistrat că ar fi emis o decizie de încetare a competenţelor directorului Teleradio Găgăuzia, fiind „interesat material”. „Materialele trebuie trimise Direcţiei de combatere a corupţiei, trebuie sesizat CSM şi preşedintele Moldovei, cu rugămintea de a elibera judecătorul din funcţie”, spunea Burgudji. Ulterior, numele magistratului a fost legat de eliberarea din arest a unui inculpat care, cu doar câteva zile mai devreme, atacase o tânără cu cuţitul. „Nu fac comentarii. La revedere”, ne-a zis Grigore Colev.

  Continuare: zdg.md

 • Nicolae Timofti a respins candidatura Nataliei Berbec în funcția de judecător la Judecătoria Hâncești

  Preseedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a respins candidaturile a cinci magistrai propuse pentru a fi numite în funcie de către Consiliul Superior al Magistraturii:
  Domnul Ion Țurcan în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău;
  Doamna Natalia Berbec în funcția de judecător la Judecătoria Hâncești;
  Domnii Serghei Gubenco, Grigore Colev și Ștefan Starciuc în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.
  În procesul examinării candidaturilor propuse, șeful statului a constatat că acești magistrați nu corespund exigențelor formulate în Legea cu privire la statutul judecătorului.
  În scrisoarea transmisă Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Nicolae Timofti a indicat că informațiile prezentate de instituțiile abilitate ridică problema integrității acestor judecători.

  Preseedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a respins candidaturile a cinci magistrai propuse pentru a fi numite în funcie de către Consiliul Superior al Magistraturii:
  Domnul Ion Țurcan în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău;
  Doamna Natalia Berbec în funcția de judecător la Judecătoria Hâncești;
  Domnii Serghei Gubenco, Grigore Colev și Ștefan Starciuc în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.
  În procesul examinării candidaturilor propuse, șeful statului a constatat că acești magistrați nu corespund exigențelor formulate în Legea cu privire la statutul judecătorului.
  În scrisoarea transmisă Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Nicolae Timofti a indicat că informațiile prezentate de instituțiile abilitate ridică problema integrității acestor judecători.

   
 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  În octombrie 2014, judecătorul Ion Stoian a fost candidatul cu cel mai mare punctaj înscris în concursul pentru funcţia de judecător la CA Comrat. Totuşi, CSM a decis să-i numească în această funcţie pe Serghei Gubenco, Grigorii Colev şi Ştefan Starciuc. În decembrie 2014, judecătorii Vladimir Braşoveanu şi Liuba Brânză erau candidaţii cu cel mai mare punctaj în concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la CA Chişinău. Doar că CSM le-a numit în funcţie pe Angela Bostan, Natalia Simciuc şi Veronica Negru, care aveau punctaje mult mai mici. La fel s-a întâmplat şi atunci când s-a desfăşurat concursul pentru o funcţie de vicepreşedinte la Judecătoria Botanica. Radu Ţurcanu, judecător despre care s-a scris anterior că ar fi emis o hotărâre într-un atac raider, deşi a obţinut doar 74 de puncte, a câştigat funcţia, în lupta cu Svetlana Garştea-Bria, care avea 88 de puncte. Exact aceeaşi situaţie s-a atestat şi la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la CA Chişinău, unde a câştigat Nelea Budăi, deşi contracandidata sa, Domnica Manole, obţinuse mai multe puncte atunci când a fost evaluată.

  În octombrie 2014, judecătorul Ion Stoian a fost candidatul cu cel mai mare punctaj înscris în concursul pentru funcţia de judecător la CA Comrat. Totuşi, CSM a decis să-i numească în această funcţie pe Serghei Gubenco, Grigorii Colev şi Ştefan Starciuc. În decembrie 2014, judecătorii Vladimir Braşoveanu şi Liuba Brânză erau candidaţii cu cel mai mare punctaj în concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la CA Chişinău. Doar că CSM le-a numit în funcţie pe Angela Bostan, Natalia Simciuc şi Veronica Negru, care aveau punctaje mult mai mici. La fel s-a întâmplat şi atunci când s-a desfăşurat concursul pentru o funcţie de vicepreşedinte la Judecătoria Botanica. Radu Ţurcanu, judecător despre care s-a scris anterior că ar fi emis o hotărâre într-un atac raider, deşi a obţinut doar 74 de puncte, a câştigat funcţia, în lupta cu Svetlana Garştea-Bria, care avea 88 de puncte. Exact aceeaşi situaţie s-a atestat şi la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la CA Chişinău, unde a câştigat Nelea Budăi, deşi contracandidata sa, Domnica Manole, obţinuse mai multe puncte atunci când a fost evaluată.

 • Scandalul din jurul companiei „Teleradio Găgăuzia” ia amploare

  Scandalul din jurul companiei publice „Teleradio Găgăuzia” ia amploare. Potrivit agenţiei "Infotag", care face referire la presa din autonomie, deputatul Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Ivan Burgudji, a relatat miercuri, într-o conferinţă de presă la Comrat, că judecătorul Grigore Colev, care a emis decizia de încetare a competenţelor directorului GRT, Stepan Piron, "a fost interesat material". "De aceea, materialele trebuie trimise la direcţia pentru combaterea corupţiei, trebuie de adresat la Consiliul Superior al Magistraturii şi la preşedintele Moldovei cu rugămintea de a elibera judecătorul din funcţie", a spus el. Vorbind despre cauzele conflictului din GRT, Burgudji a spus că "acesta este legat de campania electorală". Pe 22 septembrie Piron a fost ales director al postului de televiziune GRT cu şase voturi din opt membri ai Consiliului de observatori ai companiei. Doi alţi pretendenţi s-au adresat în instanţa de judecată cu cererea de a declara invalide rezultatele concursului. Anterior başcanul autonomiei, Mihail Formuzal, a criticat activitatea companiei, numind-o nu televiziune găgăuză, ci "GCO (grupare criminală organizată) a PDM". Preşedintele companiei, Ana Harlamenco, nu este de acord cu aceasta, considerînd că compania reflectă obiectiv toate evenimentele din regiune.

  Scandalul din jurul companiei publice „Teleradio Găgăuzia” ia amploare. Potrivit agenţiei "Infotag", care face referire la presa din autonomie, deputatul Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Ivan Burgudji, a relatat miercuri, într-o conferinţă de presă la Comrat, că judecătorul Grigore Colev, care a emis decizia de încetare a competenţelor directorului GRT, Stepan Piron, "a fost interesat material". "De aceea, materialele trebuie trimise la direcţia pentru combaterea corupţiei, trebuie de adresat la Consiliul Superior al Magistraturii şi la preşedintele Moldovei cu rugămintea de a elibera judecătorul din funcţie", a spus el. Vorbind despre cauzele conflictului din GRT, Burgudji a spus că "acesta este legat de campania electorală". Pe 22 septembrie Piron a fost ales director al postului de televiziune GRT cu şase voturi din opt membri ai Consiliului de observatori ai companiei. Doi alţi pretendenţi s-au adresat în instanţa de judecată cu cererea de a declara invalide rezultatele concursului. Anterior başcanul autonomiei, Mihail Formuzal, a criticat activitatea companiei, numind-o nu televiziune găgăuză, ci "GCO (grupare criminală organizată) a PDM". Preşedintele companiei, Ana Harlamenco, nu este de acord cu aceasta, considerînd că compania reflectă obiectiv toate evenimentele din regiune.

  Ea a menționat că numirea lui Piron a dus la faptul că Ambasada SUA a renunţat să acorde grantul de $50 de mii promis anterior companiei. Harlamenco este rudă apropiată a lui Nicolae Dudglo – primarul capitalei Găgăuziei, membru al PDM. Piron, care este proprietarul unei companii locale de televiziune prin cablu, este susţinut de oponenţii PDM din conducerea autonomiei. Joi GRT organizează la agenţia "Infotag" o conferinţă de presă cu privire la "atacul raider asupra companiei de televiziune".

 • Infractor ARESTAT, cu bani și relații SCĂPAT DE PEDEAPSĂ

  Un bărbat care a atacat o tânără cu cuțitul și a fost reținut de poliție, a fost scăpat de pedeapsă de către rudele sale, care imediat ce l-au văzut eliberat, în arest la domiciliu, au decis să fie internat în Spitalul Clinic de Psihiatrie, din care acesta ulterior a reușit să evadeze. Inspectoratul General de Poliție a anunțat pe 12 septembrie că ar fi fost reținut pe urme fierbinți un bărbat care a atacat cu cuțitul o tânără de 27 de ani. Individul, în vârstă de 31 de ani, a amenințat victima cu moartea, cu scopul de a-i sustrage telefonul mobil. Incidentul a avut loc în seara de 11 septembrie, în jurul orei 21:15, în localitatea Budjak, din raionul Comrat.

  Un bărbat care a atacat o tânără cu cuțitul și a fost reținut de poliție, a fost scăpat de pedeapsă de către rudele sale, care imediat ce l-au văzut eliberat, în arest la domiciliu, au decis să fie internat în Spitalul Clinic de Psihiatrie, din care acesta ulterior a reușit să evadeze. Inspectoratul General de Poliție a anunțat pe 12 septembrie că ar fi fost reținut pe urme fierbinți un bărbat care a atacat cu cuțitul o tânără de 27 de ani. Individul, în vârstă de 31 de ani, a amenințat victima cu moartea, cu scopul de a-i sustrage telefonul mobil. Incidentul a avut loc în seara de 11 septembrie, în jurul orei 21:15, în localitatea Budjak, din raionul Comrat.

 • Бургуджи будет требовать отстранения от должности судьи, приостановившего полномочия Пирона

  Ряд депутатов Народного собрания будут ходатайствовать о снятии с должности судьи Комратского районного суда, который вынес определение о приостановлении полномочий директора GRT Степана Пирона. Об этом в рамках пресс-конференции заявил председатель юридической комиссии НСГ Иван Бургуджи, заявив, что «судья мог быть материально заинтересован» в вынесении соответствующего решения. Как отметил Иван Бургуджи, истцы Валентина Короляк и Григорий Радов направили в Наблюдательный совет предварительное заявление 29 сентября, которое должно было быть рассмотрено в течение 30 дней. Вместе с тем, 2 октября судья вынес определение о прекращении полномочий Степана Пирона. Иван Бургуджи считает такое решение неправомерным, поскольку «судья преднамеренно нарушил закон». «На мой взгляд, судья был материально заинтересован в вынесении такого решения. Поэтому материалы необходимо направить в отдел по борьбе с коррупцией, обратиться в Высший совет магистратуры и к президенту Республики Молдова с просьбой об освобождении судьи с должности», - сказал Бургуджи.

  Ряд депутатов Народного собрания будут ходатайствовать о снятии с должности судьи Комратского районного суда, который вынес определение о приостановлении полномочий директора GRT Степана Пирона. Об этом в рамках пресс-конференции заявил председатель юридической комиссии НСГ Иван Бургуджи, заявив, что «судья мог быть материально заинтересован» в вынесении соответствующего решения. Как отметил Иван Бургуджи, истцы Валентина Короляк и Григорий Радов направили в Наблюдательный совет предварительное заявление 29 сентября, которое должно было быть рассмотрено в течение 30 дней. Вместе с тем, 2 октября судья вынес определение о прекращении полномочий Степана Пирона. Иван Бургуджи считает такое решение неправомерным, поскольку «судья преднамеренно нарушил закон». «На мой взгляд, судья был материально заинтересован в вынесении такого решения. Поэтому материалы необходимо направить в отдел по борьбе с коррупцией, обратиться в Высший совет магистратуры и к президенту Республики Молдова с просьбой об освобождении судьи с должности», - сказал Бургуджи.

  Говоря же о причинах возникновения конфликтной ситуации в общественной компании «Телерадио Гагаузии», Иван Бургуджи подчеркнул, что «это связано с предвыборной кампанией». «В период предвыборной кампании сделать так, чтобы не было директора GRT», - сказал глава постоянной комиссии НСГ по юридическим вопросам, правопорядку и СМИ. В интервью новостному порталу Gagauzinfo.MD судья Григорий Колев отметил, что не удивлен таким обвинениям на фоне предвыборной кампании. «Едва ли я могу комментировать решение по делу, которое еще рассматривается. Это не новость на сегодняшний день, выпады в адрес юстиции – это очень модно и популярно, тем более на фоне предвыборной кампании, особенно такими политиками», - сказал Колев. Напомним, что 22 сентября шестью голосами членов НС при GRT Степан Пирон был избран директором телеканала GRT. Со своей стороны, два других кандидата обратились в суд с исковым заявлением, в котором потребовали признать недействительными результаты конкурса.

 • СКАНДАЛ ВОКРУГ «ТЕЛЕРАДИО ГАГАУЗИИ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

   Скандал вокруг общественной компании «Телерадио Гагаузии» (GRT) набирает обороты. Как передает агентство «ИНФОТАГ», цитируя СМИ автономии, депутат Народного собрания (НСГ) Иван Бургуджи сообщил в среду на пресс-конференции в Комрате, что судья Григорий Колев, вынесший решение о прекращении полномочий директора GRT Степана Пирона, «был материально заинтересован». «Поэтому материалы следует направить в отдел по борьбе с коррупцией, обратиться в Высший совет магистратуры и к президенту РМ с просьбой об освобождении судьи», - сказал он. Говоря о причинах конфликта в GRT, Бургуджи сказал, что он «связан с предвыборной кампанией». 22 сентября Пирон был избран директором канала GRT шестью голосами членов Наблюдательного совета компании из восьми. Два других претендента обратились в местный суд с исковым заявлением, в котором потребовали признать недействительными результаты конкурса. Ранее башкан автономии Михаил Формузал подверг критике деятельность компании, назвав ее не Гагаузским телевидением, а «ОПГ (организованной преступной группировкой) ДПМ». Председатель компании Анна Харламенко с этим не согласна, считая, что компания объективно освещает события. По ее словам, назначение Пирона привело к тому, что посольство США отказалось предоставлять ранее обещанный грант в $50 тыс.

   Скандал вокруг общественной компании «Телерадио Гагаузии» (GRT) набирает обороты. Как передает агентство «ИНФОТАГ», цитируя СМИ автономии, депутат Народного собрания (НСГ) Иван Бургуджи сообщил в среду на пресс-конференции в Комрате, что судья Григорий Колев, вынесший решение о прекращении полномочий директора GRT Степана Пирона, «был материально заинтересован». «Поэтому материалы следует направить в отдел по борьбе с коррупцией, обратиться в Высший совет магистратуры и к президенту РМ с просьбой об освобождении судьи», - сказал он. Говоря о причинах конфликта в GRT, Бургуджи сказал, что он «связан с предвыборной кампанией». 22 сентября Пирон был избран директором канала GRT шестью голосами членов Наблюдательного совета компании из восьми. Два других претендента обратились в местный суд с исковым заявлением, в котором потребовали признать недействительными результаты конкурса. Ранее башкан автономии Михаил Формузал подверг критике деятельность компании, назвав ее не Гагаузским телевидением, а «ОПГ (организованной преступной группировкой) ДПМ». Председатель компании Анна Харламенко с этим не согласна, считая, что компания объективно освещает события. По ее словам, назначение Пирона привело к тому, что посольство США отказалось предоставлять ранее обещанный грант в $50 тыс.

  Харламенко является близкой родственницей Николая Дудогло – примара столицы Гагаузии - Комрата, известного принадлежностью к ДПМ. Пирона, являющегося владельцем местной телевизионной кабельной сети, поддерживают противники ДПМ в руководстве автономии. В четверг GRT организует в агентстве «ИНФОТАГ» пресс-конференцию по поводу «рейдерского захвата телерадиокомпании».

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU