Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Stambol Tudor
Căutare avansată

Gandrabur Marcel

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Gandrabur Marcel, a fost desemnat judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Marcel Gandrabur, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
A absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător din cadrul Institutului Naţional de Justiţie cu media generală de 9,15 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
11.05.2012 - 11.11.2013 avocat stagiar în cadrul cabinetului „Vition Dionisie”
30.10.2014 - 2017 asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiţie

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Gandrabur Marcel, a fost desemnat judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Marcel Gandrabur, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
A absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător din cadrul Institutului Naţional de Justiţie cu media generală de 9,15 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
11.05.2012 - 11.11.2013 avocat stagiar în cadrul cabinetului „Vition Dionisie”
30.10.2014 - 2017 asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiţie

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 83/5 din 17 Iulie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22 ceea ce constituie 75,86%;
2018 au fost contestate în total 113 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 93 ceea ce constituie 82,30%;
2019 au fost contestate în total 72 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 56 ceea ce constituie 77,77%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 343 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%;
2018, din 577 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,46%;
2019, din 484 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,30%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 83/5 din 17 Iulie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Marcel GANDRABUR de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, atribuindu-i calificativul Foarte bine.

Conform Hotărârii nr. 755/33 din 14 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a domnului Marcel Gandrabur, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), începînd cu 20 noiembrie 2017.

Potrivit Hotărârea nr. 738/32 din 7 noiembrie 2017, se suspendă judecătorul Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chişinău din funcţia deţinută pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 13 noiembrie 2017 pînă la 19 august 2020 inclusiv. 

Prin Hotărârea nr. 103/10 din 22 iunie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Marcel Gandrabur pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 7/1 din 19 Ianuarie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chișinău.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 83/5 din 17 Iulie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22 ceea ce constituie 75,86%;
2018 au fost contestate în total 113 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 93 ceea ce constituie 82,30%;
2019 au fost contestate în total 72 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 56 ceea ce constituie 77,77%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 343 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%;
2018, din 577 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,46%;
2019, din 484 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,30%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 83/5 din 17 Iulie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Marcel GANDRABUR de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, atribuindu-i calificativul Foarte bine.

Conform Hotărârii nr. 755/33 din 14 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a domnului Marcel Gandrabur, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), începînd cu 20 noiembrie 2017.

Potrivit Hotărârea nr. 738/32 din 7 noiembrie 2017, se suspendă judecătorul Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chişinău din funcţia deţinută pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 13 noiembrie 2017 pînă la 19 august 2020 inclusiv. 

Prin Hotărârea nr. 103/10 din 22 iunie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Marcel Gandrabur pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 7/1 din 19 Ianuarie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chișinău.

Hotărârea nr. 7/1 din 19 Ianuarie 2021

Hotărârea nr. 83/5 din 17 Iulie 2020

Hotărârea nr. 755/33 din 14 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 103/10 din 22 iunie 2015

Hotărârea nr. 738/32 din 7 noiembrie 2017

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Marcel Gandrabur nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 143/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Termican Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 371s-454p/m din 16 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Gandrabur Marcel de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 135/4 din 30 Martie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de avocatul Copacinschi Parascovia, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 29 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsa cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Marcel Gandrabur.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 12 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Marcel Gandrabur nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 143/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Termican Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 371s-454p/m din 16 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Gandrabur Marcel de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 135/4 din 30 Martie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de avocatul Copacinschi Parascovia, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 29 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsa cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Marcel Gandrabur.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 12 sesizări, care ulterior au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 143/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 135/4 din 30 Martie 2018

Știri
 • Patru judecători solicită numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile magistraților au fost respinse anterior de președinta Maia Sandu

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze marți, 24 octombrie, cererile unor judecători, respinși anterior de președinta Maia Sandu, privind înaintarea propunerii repetate de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Lista judecătorilor care solicită propunerea repetată pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă:

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze marți, 24 octombrie, cererile unor judecători, respinși anterior de președinta Maia Sandu, privind înaintarea propunerii repetate de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Lista judecătorilor care solicită propunerea repetată pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă:

  • Silvia Slobodzean, Judecătoria Strășeni, sediul central
  • Marcel Gandrabur, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani
  • Larisa Lavric, Judecătoria Chișinău, sediul Centru
  • Victoria Hadîrcă, Judecătoria Chișinău, sediul central

  CSM a mai încercat, în luna mai, să examineze o listă de 25 de judecători, dintre care 13 judecători respinși anterior de președinta Maia Sandu, care solicitau numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, dar chestiunea a fost amânată atunci.

  În demersul Președinției din 2022 se menționează că, în principal, candidaturile celor 13 magistrați au fost respinse din motivul unor sancțiuni disciplinare aplicate în cazul unor magistrați.

  Lista celor 13 magistrați respinși de președinta Maia Sandu:

   

  Victoria Hadîrcă, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Silvia Slobodzean, judecătoare la Judecătoria Strășeni
  Lucia Bagrin, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Rodica Berdilo, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Lorina Ciubotaru, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Olga Ionașcu, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Victoria Sanduța, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Angela Vasilenco, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Dragoș Crigan, judecător la Judecătoria Chișinău
  Marcel Gandrabur, judecător la Judecătoria Chișinău
  Veaceslav Martînenco, judecător la Judecătoria Chișinău
  Serafim Vasilache, judecător la Judecătoria Chișinău
  Iurie Movilă, judecător la Judecătoria Orhei

  Pe 15 septembrie 2023, CSM a decis să solicite repetat președintei Maia Sandu numirea a șapte judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Lista judecătorilor care urma să ajungă pe masa șefei statului:

  1. Veaceslav Martînenco, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana)
  2. Serafim Vasilache, Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
  3. Eugeniu Beșelea, Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
  4. Dragoș Crigan, Judecătoria Chișinău(sediul Centru)
  5. Lucia BagrinJudecătoria Chișinău (sediul Centru)
  6. Nicolae Ghedrovici, Judecătoria Anenii Noi (sediul central)
  7. Igor Negreanu, Judecătoria Orhei (sediul Rezina)

  Tot marți, CSM urmează să examineze cererile unor judecători privind înaintarea propunerii de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba despre judecătorii Speranța Clima, Cristina Panfil, Taisia Prutean, Svetlana Bîcu, Eugen Popovici, Stanislav Sorbalo și Svetlana Tizu.
  Sursa: zdg.md

 • Președinta Sandu a respins numirea a 13 magistrați în funcția de judecători până la atingerea plafonului de vârstă: unii dintre ei au criticat anterior sistemul judecătoresc, iar alții au fost cercetați penal – DOC

  Președinția a respins numirea unor magistrați în funcția de judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Solicitată de ZdG, instituția prezidențială confirmă că un astfel de demers a fost expediat către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

  Președinția a expediat un demers către Colegiul Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la respingerea candidaturilor a 13 judecători, dintr-un total de 40 de magistrați, privind numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

  Președinția a respins numirea unor magistrați în funcția de judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Solicitată de ZdG, instituția prezidențială confirmă că un astfel de demers a fost expediat către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

  Președinția a expediat un demers către Colegiul Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la respingerea candidaturilor a 13 judecători, dintr-un total de 40 de magistrați, privind numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

  Solicitat de ZdG, membrul CSM Anatolie Galben ne-a comunicat că CSM a recepționat demersul Președinției cu privire la respingerea candidaturilor celor 13 magistrați. Tot Anatolie Galben, care exercită atribuțiile președintelui interimar al CSM pe perioada în care președintele interimar Dorel Musteață se află în concediu, ne-a spus că cei 13 judecători pot depune la CSM cerere repetată pentru numirea în funcția de judecători până la atingerea plafonului de vârstă, iar a doua oară președinta R. Moldova nu mai poate respinge candidaturile acestora.

  „Președinția s-a expus cu privire la o parte din judecători. În privința altor magistrați, Președinția a solicitat termen pentru verificare suplimentară. Așteptăm răspunsul Președinției pentru că termenul expiră. CSM a solicitat numirea până la atingerea de vârstă în privința a 40 de magistrați. Acum, în privința unor judecători a venit refuz și judecătorii din listă urmează să facă cunoștință cu scrisoarea dată și trebuie să depună cerere la CSM pentru numire repetată. Conform legii, Președinția nu poate respinge repetat”, a declarat președintele interimar al CSM, Anatolie Galben.

  Lista celor 13 magistrați:

  Victoria Hadîrcă, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Silvia Slobodzean, judecătoare la Judecătoria Strășeni
  Lucia Bagrin, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Rodica Berdilo, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Lorina Ciubotaru, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Olga Ionașcu, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Victoria Sanduța, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Angela Vasilenco, judecătoare la Judecătoria Chișinău
  Dragoș Crigan, judecător la Judecătoria Chișinău
  Marcel Gandrabur, judecător la Judecătoria Chișinău
  Veaceslav Martînenco, judecător la Judecătoria Chișinău
  Serafim Vasilache, judecător la Judecătoria Chișinău
  Iurie Movilă, judecător la Judecătoria Orhei

  În demersul Președinției se menționează că, în principal, candidaturile celor 13 magistrați pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă au fost respinse din motivul unor sancțiuni disciplinare aplicate în cazul unor magistrați.

  O parte dintre magistrații care se regăsesc în listă au fost numiți în funcția de judecători la 15 martie 2017 prin decretul președintelui R. Moldova de atunci, Igor Dodon.

  Victoria Hadîrcă a fost anterior cercetată penal pentru acte de corupție. DETALII AICI

  La 12 aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătoarei Silvia Slobodzean de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 de puncte.

  La 25 Iunie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Lucia Bagrin, de la Judecătoria Chișinău. La 22 Martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat magistratei Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 77 puncte, transmite magistrat.md.

  Rodica Berdilo este magistrata care a declarat nevalid mandatul de primar al lui Andrei Năstase. Rodica Berdilo, magistrata care a decis nevalidarea alegerilor locale din mun. Chișinău câștigate de Andrei Năstase a fost numită în funcție prin decretul președintelui Nicolae Timofti din luna mai 2016. Anterior, candidatura ei a fost aprobată de Colegiul pentru Cariera și Selecția Judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în luna noiembrie 2015. DETALII AICI

  Lorina Ciubotaru, Angela Vasilenco, Dragoș Crigan, Marcel Gandrabur, Veaceslav Martînenco, Serafim Vasilache și Iurie Movilă au fost numiți în funcția de judecători la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani, la 15 martie 2017.

  În septembrie 2021, magistrata Olga Ionașcu de la Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, a fost suspendată din funcția de judecătoare de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după ce, potrivit deciziei CSM, s-a constatat că a comis abateri judiciare. Atunci, judecătoarea Olga Ionașcu a fost sancționată disciplinar de către CSM cu suspendarea din funcție, inclusiv pentru neîndeplinirea termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora. În octombrie 2018, Olga Ionașcu, magistrată la Judecătoria Chișinău, a fost găsită vinovată de „încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau ale altor persoane”. Ionașcu este judecătoare din martie 2017. DETALII AICI

  În iunie 2021, judecătoarea Victoria Sanduța a câștigat procesul intentat împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin care a cerut anularea hotărârii prin care, în martie 2019, a fost transferată, fără acordul ei, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, specializat în materie civilă, la sediul Ciocana, specializat în materie contravențională şi activitatea judecătorului de instrucţie. O încheiere în acest sens a fost dictată de Curtea Supremă de Justiție, la 2 iunie 2021. DETALII AICI

  Tot Victoria Sanduța este magistrata care anterior a ieșit de mai multe ori în fața presei și a criticat sistemul judecătoresc.

  Preşedinta R. Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător pe 5 ani sau până la atingerea plafonului de vârstă şi numai în cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare de către acesta a legislaţiei sau de încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui.

  Refuzul de numire în funcţie sau de reconfirmare în funcţie se face în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, președinta Republicii Moldova anunţă Consiliul Superior al Magistraturii despre prelungirea termenului indicat cu 15 zile. La propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii, președinta R. Moldova emite un decret privind numirea în funcţia de judecător pe 5 ani sau până la atingerea plafonului de vârstă în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate.

  În aprilie 2022, 40 de magistrați au cerut numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au înaintat atunci președintei R. Moldova, Maia Sandu, lista judecătorilor pentru aprobare. CSM a propus președintei R. Moldova numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă a judecătorilor al căror termen inițial de numire în funcție a expirat până la data de 1 aprilie 2022.
  Sursa: zdg.md

 • 33 de magistrați, numiți în funcție. Șeful statului a semnat decretele

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  La mijlocul lunii ianuarie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat 27 de magistrați noi pentru Judecătoria Chișinău, care au fost propuși șefului statului pentru numire. Aceștia sunt:
  Valentin Lastavețchi,
  Victoria Sanduța,
  Olga Ionașcu,
  Speranța Clima,
  Angela Vasilenco,
  Octavian Dvornic,
  Natalia Stratan,
  Vitalie Guțan,
  Larisa Lavric,
  Taisia Prutean,
  Cristina Panfil,
  Serafim Vasilache,
  Georgeta Grozav,
  Maria Frunze,
  Veaceslav Martânenco,
  Dragoș Crigan,
  Galina Ciobanu,
  Victor Sârbu,
  Marcel Gandrabur,
  Veaceslav Nicula,
  Eugeniu Beșelea,
  Irina Păduraru,
  Alexei Paniș,
  Lorina Ciubotaru,
  Diana Tricolici.

  La fel, șeful statului a acceptat transferul a două magistrate la Judecătoria Chișinău, de la Sângerei și Bălți. Este vorba de magistrata Cristina Cheptea, de la Judecătoria Sângerei, și magistrata Natalia Clevadî, de la Judecătoria Bălți.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU