Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Колев Григорий
Căutare avansată

Popescu Renata

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 23.07.2007

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 ianuarie 2019, doamnna Renata Popescu se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a doamnei Popescu Renata în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărîrea nr. 891/36 din 24 noiembrie 2015, a fost desemnată pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, la judecătoria Anenii Noi, pentru perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016. În perioada de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor acesteia, atribuţiile judecătorului de instrucţie vor fi exercitate de către Maria Chiperi şi Iurie Moldovan.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1010-VII din 26 februarie 2014 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi.

Anul naşterii 1972
 
Instruire/Diplome
1995 - 2001 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1990 - 1998 grefier, Judecătoria Botanica, mun. Chişinău
1998 - 2002 grefier, Tribunalul Chişinău
2002 - 2002 executor, specialist la Departamentul de executare a deciziilor judiciare
2002 - 2004 avocat stagiar, Biroul Asociat de Avocaţi sec. Botanica, mun. Chişinău
2004 - 2007 referent, Curtea Supremă de Justiţie

Data numirii în funcţie: 23.07.2007

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 1069 din 04 ianuarie 2019, doamnna Renata Popescu se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 521/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a doamnei Popescu Renata în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărîrea nr. 891/36 din 24 noiembrie 2015, a fost desemnată pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, la judecătoria Anenii Noi, pentru perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016. În perioada de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor acesteia, atribuţiile judecătorului de instrucţie vor fi exercitate de către Maria Chiperi şi Iurie Moldovan.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1010-VII din 26 februarie 2014 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi.

Anul naşterii 1972
 
Instruire/Diplome
1995 - 2001 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1990 - 1998 grefier, Judecătoria Botanica, mun. Chişinău
1998 - 2002 grefier, Tribunalul Chişinău
2002 - 2002 executor, specialist la Departamentul de executare a deciziilor judiciare
2002 - 2004 avocat stagiar, Biroul Asociat de Avocaţi sec. Botanica, mun. Chişinău
2004 - 2007 referent, Curtea Supremă de Justiţie
23.07.2007 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Cantemir, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1239-IV)
05.09.2009 - 11.11.2012 suspendată din funcţia de judecător al Judecătoriei Cantemir în legătură cu acordarea concediului prenatal şi a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani (Hot. CSM nr. 275/12 din 17.09.09, Hot. CSM nr. 63/5 din 09.02.10)
20.07.2012 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 197-VII)
26.02.2014 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Anenii Noi (Decret nr.1010-VII)

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 2/1 din 31 ianuarie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Renata Popescu-Balta de la Judecătoria Chişinău sediul Buiucani, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 62/5 din 12 august 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătoarea Popescu Renata, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 41/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Cantemir, Popescu Renata, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 106 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 83 ceea ce constituie 78,30%;
2017 au fost contestate în total 95 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 73, ceea ce constituie 76,84%;
2018 au fost contestate în total 88 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58 ceea ce constituie 65,90%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 211 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,90%;
2017, din 517 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,25%;
2018, din 384 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,81%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 2/1 din 31 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Renata Popescu-Balta de la Judecătoria Chişinău sediul Buiucani, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 9/2 din 15 martie 2018, se admite candidatura judecătorului Renata Popescu-Balta pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la o instanță judecătorească de același nivel - Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 92/4 din 31 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii consideră compatibilă cu interesele funcţiei de judecător doamna Popescu-Balta Renata Grigore.

Prin Hotărârea nr. 62/5 din 12 august 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 41/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 61/9 din 18 decembrie 2013, s-a admis candidatura D-nei Popescu Renata, judecător la Judecătoria Cantemir, la concursul pentru suplinirea, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 269/23 din 29 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Renata Popescu-Balta.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 2/1 din 31 ianuarie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Renata Popescu-Balta de la Judecătoria Chişinău sediul Buiucani, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii nr. 62/5 din 12 august 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătoarea Popescu Renata, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 41/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Cantemir, Popescu Renata, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 106 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 83 ceea ce constituie 78,30%;
2017 au fost contestate în total 95 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 73, ceea ce constituie 76,84%;
2018 au fost contestate în total 88 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58 ceea ce constituie 65,90%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 211 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,90%;
2017, din 517 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,25%;
2018, din 384 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,81%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 2/1 din 31 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Renata Popescu-Balta de la Judecătoria Chişinău sediul Buiucani, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 9/2 din 15 martie 2018, se admite candidatura judecătorului Renata Popescu-Balta pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la o instanță judecătorească de același nivel - Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 92/4 din 31 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii consideră compatibilă cu interesele funcţiei de judecător doamna Popescu-Balta Renata Grigore.

Prin Hotărârea nr. 62/5 din 12 august 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 41/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 61/9 din 18 decembrie 2013, s-a admis candidatura D-nei Popescu Renata, judecător la Judecătoria Cantemir, la concursul pentru suplinirea, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 269/23 din 29 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul IV (patru) de calificare judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Renata Popescu-Balta.

 

Hotărârea nr. 269/23 din 29 septembrie 2020

Hotărârea nr. 2/1 din 31 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 521/24 din 13 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 9/2 din 15 martie 2018

Horătârea nr. 92/4 din 31 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 41/4 din 21 iunie 2013

Hotărârea nr. 61/9 din 18 decembrie 2013

Hotărârea nr. 62/5 din 12 august 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Renata Popescu-Balta a fost intentată o procedură disciplinară. Astfel, potrivit Hotărârii Colegiului Disciplinar nr. 45/14 din 23 septembrie 2016, judecătorului i-a fost aplicată sancţiune disciplinară ”avertisment”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 62/5 din 12 august 2016, "de către Colegiul disciplinar a fost înregistrată o procedură disciplinară  privind activitatea judecătorului Popescu Renata".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 41/4 din 21 iunie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Popescu Renata".

Prin Hotărârea nr. 17/10 din 24 noiembrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a aplicat judecătorului Renata Popescu-Balta de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), sancțiunea disciplinară prevăzută de art. 6 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor sub formă de “avertisment”, pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. g) din aceeași Lege. 

Prin Hotărârea nr. 10/1 din 28 ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Miron Oxana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1467s-1777p/m din 16 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 04 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorilor Popescu-Balta Renata de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Budăi Nelea, Bostan Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 45/14 din 23 septembrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a constatat în acțiunile judecătorului Judecătoriei Cantemir, Renata Popescu-Balta, abaterea disciplinară prevazută la art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și a aplicat judecătorului Renata Popescu-Balta, sancțiunea disciplinară avertisment. Prin Hotărârea nr. 878/36 din 13 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de judecătorul Renata Popescu-Balta împotriva hotărîrii Plenului Colegiului disciplinar nr. 45/14 din 23 septembrie 2016.

La data de 27 februarie 2015 Colegiul Disciplinar a examinat în ședință publică raportul Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii în privința judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Renata Popescu-Balta, în care a constatat abatere disciplinară în acțiunile judecătorului prevazută la art. 4 alin. 1 lit. i) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Prin Hotărârea nr. 15/2 din 27 februarie 2015 i s-a aplicat sancțiunea disciplinară prevazută la art. 6 alin. (1) ,,a" - avertisment.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 9 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 4 petiții, neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Renata Popescu-Balta a fost intentată o procedură disciplinară. Astfel, potrivit Hotărârii Colegiului Disciplinar nr. 45/14 din 23 septembrie 2016, judecătorului i-a fost aplicată sancţiune disciplinară ”avertisment”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 62/5 din 12 august 2016, "de către Colegiul disciplinar a fost înregistrată o procedură disciplinară  privind activitatea judecătorului Popescu Renata".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 41/4 din 21 iunie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Popescu Renata".

Prin Hotărârea nr. 17/10 din 24 noiembrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a aplicat judecătorului Renata Popescu-Balta de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), sancțiunea disciplinară prevăzută de art. 6 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor sub formă de “avertisment”, pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. g) din aceeași Lege. 

Prin Hotărârea nr. 10/1 din 28 ianuarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Miron Oxana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1467s-1777p/m din 16 decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 04 decembrie 2019 împotriva acțiunilor judecătorilor Popescu-Balta Renata de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Budăi Nelea, Bostan Angela de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 45/14 din 23 septembrie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a constatat în acțiunile judecătorului Judecătoriei Cantemir, Renata Popescu-Balta, abaterea disciplinară prevazută la art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și a aplicat judecătorului Renata Popescu-Balta, sancțiunea disciplinară avertisment. Prin Hotărârea nr. 878/36 din 13 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de judecătorul Renata Popescu-Balta împotriva hotărîrii Plenului Colegiului disciplinar nr. 45/14 din 23 septembrie 2016.

La data de 27 februarie 2015 Colegiul Disciplinar a examinat în ședință publică raportul Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii în privința judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Renata Popescu-Balta, în care a constatat abatere disciplinară în acțiunile judecătorului prevazută la art. 4 alin. 1 lit. i) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Prin Hotărârea nr. 15/2 din 27 februarie 2015 i s-a aplicat sancțiunea disciplinară prevazută la art. 6 alin. (1) ,,a" - avertisment.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 9 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 4 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 10/1 din 28 Ianuarie 2020

Hotărîrea nr. 15/2 din 27 februarie 2015

Hotărârea nr. 45/14 din 23 septembrie 2016

Hotărârea nr. 878/36 din 13 decembrie 2016

Știri
 • Deși Autoritatea Națională de Integritate a cerut demiterea judecătoarei Renata Popescu-Balta, magistrata continuă să lucreze, anunță ANI

  Deși Autoritatea Națională de Integritate a cerut demiterea judecătoarei Renata Popescu-Balta, magistrata continuă să lucreze, anunță ANI.

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a sancționat-o pe magistrata de la Judecătoria Chișinău, deoarece ea nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2018.

  ANI a întocmit un proces verbal pe numele judecătoarei în anul 2019, după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor.

  Deși Autoritatea Națională de Integritate a cerut demiterea judecătoarei Renata Popescu-Balta, magistrata continuă să lucreze, anunță ANI.

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a sancționat-o pe magistrata de la Judecătoria Chișinău, deoarece ea nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2018.

  ANI a întocmit un proces verbal pe numele judecătoarei în anul 2019, după încheierea perioadei de depunere a declarațiilor.

  „Potrivit legii, nedepunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile, de la recepționarea notificării din partea inspectorului de integritate sau refuzul constituie și un temei de încetare a mandatului deținut”.

  Potrivit ANI, inspectorul de integritate a expediat, în mod repetat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), demersuri cu privire la eliberarea din funcție a judecătoarei.
  „În noiembrie 2019, instanța de judecată a recunoscut-o vinovată pe judecătoare, pentru comiterea contravenției stabilite de inspectorul de integritate, aplicându-i o amendă în mărime de 3 mii de de lei”.

  În ianuarie 2020, ANI a fost informată de CSM că, subiectul cu privire la demiterea din funcție a magistratei va fi examinat de Inspecția Judiciară.

  „După șapte luni de așteptare a unui răspuns, inspectorul de integritate a solicitat din nou informații de la CSM referitor la cauza dată. CSM a comunicat că procedura disciplinară pe numele judecătorului vizat a fost încetată din lipsa faptei în acțiunile acestuia. O hotărâre oficială în acest sens din partea CSM a fost expediată însă către ANI, după 10 luni”.

  Autoritatea Națională de Integritate anunță că va insista să fie aplicate prevederile legislației în vigoare prin înaintarea unui demers repetat către CSM, iar în eventualitatea unui nou refuz de demitere din funcție a judecătoarei, „ANI va iniția un proces de judecată”.
  Sursa: zdg.md

 • Judecătorii sancționați în 2016. Ce abateri au comis

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  7 – avertismente (un avertisment a fost contestat, ulterior, judecătorul a fost eliberat din funcție);
  6 – mustrări;
  1 – eliberare din funcţie.

   

  Judecătoarea Adela Andronic, de la Judecătoria Centru, a fost sancționată cu eliberarea din funcție. Amintim că magistrata a contestat la CSM decizia Colegiului Disciplinar, prin care a fost sancționată cu atenționare pentru hotărârea emisă în cazul Biroului Național al Asigurătorilor Auto. În urma acestei hotărâri instituția a fost prejudiciată cu 20 de milioane de lei, iar în consecință Moldova risca să fie exclusă din sistemul „Cartea Verde”. În urma examinării, CSM a decis ca Adela Andronic să fie eliberată din funcție, pentru abateri grave. Aceasta a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție, dar CSJ a menținut în vigoare hotărârea CSM.

  Mustrare au primit următorii judecători:

  Judecătorul Judecătoriei Cahul, Ion Cotea, a fost sancționat pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Vasile Negruţa, a încălcat normele imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Magistratul ar fi modificat soluția anunțată participanților la proces în ședința de judecată, în încheierea redactată anexată la dosar și eliberată participanților la proces fiind indicată o altă soluție.

  Judecătorul Judecătoriei Edineţ, Maria Iftodi. Colegiul disciplinar a stabilit că, în procesul de înfăptuire a justiţiei, judecătorul a dat dovadă de incompetență profesională gravă şi evidentă; utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărîrilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Serghei Procopciuc. Magistratul a încălcat, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Judecătorul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Garri Bivol și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Iulia Sîrcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea, Ion Druță au încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei; au utilizat unele expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Serghei Papuha, a fost vizat în mai multe sesizări parvenite la CSM. Acesta a primit mustrare pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției; neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere, imputabilă judecătorului, a unei obligaţii de serviciu.

  Avertismentul este cea mai blândă sancţiune disciplinară şi a fost aplicat următorilor judecători:

  Ex-judecătorul Judecătoriei Bălţi, Nicolae Ocerednîi a fost sancționat pentru că ar fi admis abaterea disciplinare prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Magistratul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Sergiu Lazari, a primit avertisment pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Sângerei, Cristina Cheptea, a fost sancționat de către Plenul Colegiului disciplinar încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Mai exact, magistrata nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele cauzei, de faptul că infracțiunea săvârșită de către inculpat face parte din categoria celor deosebit de grave, şi, aplicându-i pedeapsa cu suspendarea executării ei pe termen de probă, a încălcat prevederile art. 90 alin.(4) Cod penal.

  Judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Raţoi, a fost sancționat pentru utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Cantemir, Renata Popescu-Balta. Colegiul disciplinar a sancționat magistratul pentru acțiunile acestuia în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente; încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Ghenadie Bîrnaz, ar fi încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei. Și anume, magistratul nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele în care s-a sărvârșit infracțiunea.

  Potrivit informațiilor prezentate în Raportul Colegiului disciplinar, cele mai multe sesizări, cinci la număr, au fost depuse pe numele judecătorului Serghei Papuha. Acesta este urmat de magistrații Steliana Lazari și Vasile Negruţa, de la Judecătoria Orhei, cu câte 4 cauze fiecare.
  sursa: bizlaw.md

 • Șeful statului a numit în funcție 15 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului. Nicolae Timofti a declarat că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. „Datoria Dumneavoastră este respectarea cu strictețe a legilor. Activitatea judecătorilor trebuie să restabilească încrederea cetățenilor în actul de justiție. Cei care vor călca strâmb vor fi sancționați și excluși din sistemul judecătoresc”, a subliniat președintele Nicolae Timofti.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului. Nicolae Timofti a declarat că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. „Datoria Dumneavoastră este respectarea cu strictețe a legilor. Activitatea judecătorilor trebuie să restabilească încrederea cetățenilor în actul de justiție. Cei care vor călca strâmb vor fi sancționați și excluși din sistemul judecătoresc”, a subliniat președintele Nicolae Timofti.

 • Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указы о назначении на должность группы судей

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность сроком на пять лет, по предложению Высшего совета магистратуры.

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность сроком на пять лет, по предложению Высшего совета магистратуры. На состоявшемся в Государственной резиденции заседании глава государства обратил внимание магистратов на ответственность, которая возлагается на них в период реформирования государственных органов. Николае Тимофти подчеркнул, что повышение Парламентом заработной платы магистратам обеспечивает независимость судей при вынесении решений. «Ваш долг – строго соблюдать законы. Деятельность судей должна восстановить доверие граждан к акту правосудия. Кто оступится будет наказан и уволен из судебной системы», отметил президент Николае Тимофти.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU