Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Zadorojniuc Alexandru
Căutare avansată

Popovici Eugen

Judecătorie Orhei, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Prin Hotărârea nr. 179/16 din 07 iulie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, dispusă prin Hotărârea Plenului CSM nr. 522/24 din 13 noiembrie 2018.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 522/24 din 13 noiembrie 2018 a dispus suspendarea din funcție a judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, în temeiul art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 75-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător  la  Judecătoria Orhei, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obţinut nota 7,85

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
11 decembrie 2006 preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor ASEM;
01 septembrie 2008 profesor la disciplina Drept civil la catedra Finanţe şi Contabilitate din cadrul Colegiului Naţional de Comerţ;
01 septembrie 2009 angajat prin cumul în postul de 0,5 asistent universitar la catedra Drept public ASEM;
23 mai 2011 numit temporar în funcţia de consultant principal în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni;
03 octombrie 2011 numit prin transfer în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direciei drept şi relaţii publice;
23 noiembrie 2011 confirmat în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice pe termenul de suspendare a raporturilor de serviciu;
14 septembrie 2012 numit prin transfer în funcţia de consultant pincipal în Secţia consultanţă;
5 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător  la  Judecătoria Orhei, pe un termen de cinci ani.

Data numirii în funcție: 15 martie 2017Prin Hotărârea nr. 179/16 din 07 iulie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, dispusă prin Hotărârea Plenului CSM nr. 522/24 din 13 noiembrie 2018.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 522/24 din 13 noiembrie 2018 a dispus suspendarea din funcție a judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, în temeiul art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 75-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător  la  Judecătoria Orhei, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obţinut nota 7,85

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
11 decembrie 2006 preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor ASEM;
01 septembrie 2008 profesor la disciplina Drept civil la catedra Finanţe şi Contabilitate din cadrul Colegiului Naţional de Comerţ;
01 septembrie 2009 angajat prin cumul în postul de 0,5 asistent universitar la catedra Drept public ASEM;
23 mai 2011 numit temporar în funcţia de consultant principal în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni;
03 octombrie 2011 numit prin transfer în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direciei drept şi relaţii publice;
23 noiembrie 2011 confirmat în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice pe termenul de suspendare a raporturilor de serviciu;
14 septembrie 2012 numit prin transfer în funcţia de consultant pincipal în Secţia consultanţă;
5 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător  la  Judecătoria Orhei, pe un termen de cinci ani.

Prin Hotărârea nr. 24/4 din 31 martie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Eugen Popovici pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 871/28 din 28 octombrie 2014, materialele în privinţa domnului POPOVICI Eugen au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Prin Hotărârea nr. 24/4 din 31 martie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Eugen Popovici pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 871/28 din 28 octombrie 2014, materialele în privinţa domnului POPOVICI Eugen au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Hotărârea nr. 179/16 din 07 iulie 2020

Hotărârea nr. 24/4 din 31 martie 2016

Prin Hotărârea nr. 23/6 din 18 septembrie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de membrii Consiliului Superior al Magistraturii în privința acțiunilor judecătorului Popovici Eugen de la Judecătoria Orhei (sediul Central). Prin Hotărârea nr. 38/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins contestația depusă de inspectorul-judecător al Inspecției judiciare Victor Pruteanu împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 23/6 din 18 septembrie 2020, emise în privința judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei.

Prin Hotărârea nr. 23/6 din 18 septembrie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de membrii Consiliului Superior al Magistraturii în privința acțiunilor judecătorului Popovici Eugen de la Judecătoria Orhei (sediul Central). Prin Hotărârea nr. 38/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins contestația depusă de inspectorul-judecător al Inspecției judiciare Victor Pruteanu împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 23/6 din 18 septembrie 2020, emise în privința judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei.

Hotărârea nr. 23/6 din 18 septembrie 2020

Hotărârea nr. 38/5 din 02 martie 2021

Hotărârea nr. 38/5 din 02 martie 2021/Opinie separată

Știri
 • DOC/ Trei actuali și foști judecători solicită CSM-ului despăgubiri și restabilirea sau reîncadrarea în funcție cu plata salariului restant

  Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo, demis de CSM în urmă cu 10 ani, solicită instituției să-l restabilească în funcție.
  Ex-judecătoarea Lilia Vasilevici, cere de la CSM recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciului.
  Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, suspendat anterior din funcție pentru că era anchetat penal, solicită CSM-ului reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție.

  Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo a fost demis de CSM în urmă cu 11 ani, în ianuarie 2009. Mai exact, la 22 ianuarie 2009 a avut loc ședința CSM în cadrul căreia s-a examinat contestația președintelui CSM împotriva hotărârii Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea în privinţa lui Stanislav Sorbalo a sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment. În rezultatul examinării contestării şi după deliberarea membrilor CSM, hotărârea Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment a fost anulată şi a fost emisă o nouă hotărâre, în baza căreia a fost sancționat disciplinar sub formă de eliberare din funcţie.

  Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo, demis de CSM în urmă cu 10 ani, solicită instituției să-l restabilească în funcție.
  Ex-judecătoarea Lilia Vasilevici, cere de la CSM recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciului.
  Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, suspendat anterior din funcție pentru că era anchetat penal, solicită CSM-ului reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție.

  Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo a fost demis de CSM în urmă cu 11 ani, în ianuarie 2009. Mai exact, la 22 ianuarie 2009 a avut loc ședința CSM în cadrul căreia s-a examinat contestația președintelui CSM împotriva hotărârii Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea în privinţa lui Stanislav Sorbalo a sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment. În rezultatul examinării contestării şi după deliberarea membrilor CSM, hotărârea Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment a fost anulată şi a fost emisă o nouă hotărâre, în baza căreia a fost sancționat disciplinar sub formă de eliberare din funcţie.

  Judecătorul a contestat hotărârea CSM ca fiind ilegală. În iulie 2009, CSJ i-a respins cererea, iar în aprilie 2010 a fost respinsă și cererea de revizuire. Între timp, fostul judecător s-a adresat la CtEDO.

  La 24 decembrie 2019, Agentul guvernamental al R. Moldova, a depus cerere de revizuire împotriva deciziei din 7 iulie 2009 a Curții Supreme de Justiție, solicitând admiterea acesteia, recunoașterea expresă a încălcării dreptului reclamantului garantat de art. 6 § 1 din Convenție, casarea deciziei din 7 iulie 2009 a Curții Supreme de Justiție cu examinarea recursului în prezența părților și în cadrul unei ședințe publice. Prin încheierea din 5 februarie 2020 a Curții Supreme de Justiție s-a constatat încălcarea dreptului lui Stanislav Sorbalo garantat de articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților fundamentale.

  Totodată, s-a admis cererea de revizuire depusă de Agentul guvernamental al Republicii Moldova. S-a casat decizia din 7 iulie 2009 a Curții Supreme de Justiție, în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată depusă de Stanislav Sorbalo împotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la contestarea actului administrativ cu reținerea cauzei în procedura Curții Supreme de Justiție pentru reexaminarea în ordine de recurs a recursului depus de Stanislav Sorbalo împotriva hotărârii din 21 aprilie 2009 a Curții de Apel Chișinău. S-a dispus că revendicările cu privire la acordarea satisfacției echitabile urmează a fi soluționate de Agentul guvernamental, prin intermediul Guvernului Republicii Moldova.

  La 1 iulie 2020, verificând argumentele invocate în recurs, prin prisma materialelor din dosar, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la concluzia necesității emiterii unei hotărâri noi asupra fondului cauzei, deoarece prima instanță a judecat formal speța, nu a elucidat toate circumstanțele necesare pentru justa soluționare a litigiului și a interpretat în mod eronat legea, circumstanțe ce au dus la emiterea unei soluții greșite. Drept consecință, judecătorii CSJ au anulat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 22 ianuarie 2009 prin care Stanislav Sorbalo a fost demis din funcție.

   

  Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei a fost suspendat anterior din funcție pentru că era anchetat penal. El solicită CSM-ului reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție. Cererea acestuia a fost examinată și în ședințele anterioare ale CSM, fără a fi luată o decizie.

  Potrivit raportorului, Anatolie Galben, membru al CSM, Popovici a fost suspendat din funcție la 13 noiembrie 2018, iar la 5 mai curent Procuratura Anticorupție a dispus scoaterea de sub urmărire penală, în acest caz, ordonanța nefiind contestată, „alt temei de a ține persoana suspendată nu este și unica soluție este de a anula suspendarea și reîncadrarea în funcție”.

  Președintele CSM, Anatolie Pahopol, a menționat că „întrebarea este destul de delicată” și membrii s-au retras în deliberare. CSM a decis amânarea subiectului, urmând să anunțe data ulterior.

  În octombrie 2018, Eugen Popovici a fost reținut de CNA, fiind suspectat că ar fi pretins 2000 de euro mită pentru „atenuarea învinuirii aduse şi pentru eliberarea din arest” a unei persoane învinuite de punerea în circulaţie a drogurilor.

  Popovici, judecător cu stagiu de un an şi jumătate

  ZdG scria în 2018 că Eugen Popovici, judecătorul cu statut de bănuit în dosar, îmbrăcase roba de magistrat în urmă cu un an şi jumătate, în martie 2017, fiind numit pe un termen de 5 ani la Judecătoria Orhei. Conform magistrat.md, în perioada 9-16 februarie 2016, acesta a susţinut examenul de capacitate la INJ cu nota 7,85. Până a fi judecător, Popovici a fost preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), iar din 2008 a fost profesor la disciplina drept civil în cadrul Catedrei Finanţe şi Contabilitate a Colegiului Naţional de Comerţ. Totodată, din septembrie 2009, a fost angajat, prin cumul, în postul de asistent universitar la catedra Drept public ASEM. După ce a plecat din funcţiile didactice, în 2011, devine consultant principal în Aparatul Preşedintelui R. Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni, ulterior fiind numit prin transfer în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice. A activat la Preşedinţie în funcţia de consultant principal în secţia consultanţă până în martie 2017, când a devenit judecător.

  Ex-judecătoarea Lilia Vasilevici a fost demisă CSM în ianuarie 2015. Acum ea solicită recunoașterea încălcării drepturilor și compensarea prejudiciului. Judecătoarea a atacat anterior în instanță hotărârea CSM. Prin hotărârea din 7 mai 2015 a Curții Supreme de Justiție a fost respinsă ca
  neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de Lilia Vasilevici.

  Prin încheierea din 1 noiembrie 2018 a Curții Supreme de Justiție a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire depusă de către Lilia Vasilevici împotriva hotărârii din 7 mai 2015 a Curții Supreme de Justiție.

  La 20 septembrie 2019, prin intermediul Oficiului poștal, Lilia Vasilevici a mai depus o cerere de revizuire împotriva hotărârii din 7 mai 2015 a Curții Supreme de Justiție solicitând admiterea cererii de revizuire, cu casarea hotărârii contestate. În motivarea cererii de revizuire a susținut că i-au devenit cunoscute unele circumstanțe esențiale ale cauzei, și anume s-a referit la Declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, publicată la 21 iunie 2019.

  Totodată, în susținerea cererii de revizuire a mai indicat că în anul 2006, activând în calitate de judecător al Judecătoriei Centru mun. Chișinău, a condamnat la 10 ani de privațiune de libertate pe ex-ministrul al Apărării al R.Moldova, ex-directorul SIS, Valeriu Pasat, după acest caz, au avut loc mai multe încercări de a o înlătura din corpul judecătoresc.

  În ianuarie 2020, CSJ a respins însă ca inadmisibilă cererea fostei judecătoare. Astăzi, pe rolul Curții de Apel Chișinău mai există un litigiu între Lilia Vasilevici și CSM. Ultima ședință despre care există informații datează din 15 iunie, fără a se anunța dacă a fost sau nu luată o decizie.
  Sursa: zdg.md

 • Judecătorul Popovici, anchetat penal pentru mită, scos de sub urmărire penală. Solicitările înaintate către CSM

  Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei solicită reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție.

  Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei solicită reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție.

  Potrivit raportorului, Anatolie Galben, membru al CSM, Popovici a fost suspendat din funcție la 13 noiembrie 2018, iar la 5 mai curent Procuratura Anticorupție a dispus scoaterea de sub urmărire penală, în acest caz, ordonanța nefiind contestată, „alt temei de a ține persoana suspendată nu este și unica soluție este de a anula suspendarea și reîncadrarea în funcție”.

  Președintele CSM, Anatolie Pahopol, a menționat că „întrebarea este destul de delicată” și membrii s-au retras în deliberare. CSM a decis amânarea subiectului, urmând să anunțe data ulterior.

  În octombrie 2018, Eugen Popovici a fost reținut de CNA, fiind suspectat că ar fi pretins 2000 de euro mită pentru „atenuarea învinuirii aduse şi pentru eliberarea din arest” a unei persoane învinuite de punerea în circulaţie a drogurilor.

  Popovici, judecător cu stagiu de un an şi jumătate

  ZdG scria în 2018 că Eugen Popovici, judecătorul cu statut de bănuit în dosar, îmbrăcase roba de magistrat în urmă cu un an şi jumătate, în martie 2017, fiind numit pe un termen de 5 ani la Judecătoria Orhei. Conform magistrat.md, în perioada 9-16 februarie 2016, acesta a susţinut examenul de capacitate la INJ cu nota 7,85. Până a fi judecător, Popovici a fost preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), iar din 2008 a fost profesor la disciplina drept civil în cadrul Catedrei Finanţe şi Contabilitate a Colegiului Naţional de Comerţ. Totodată, din septembrie 2009, a fost angajat, prin cumul, în postul de asistent universitar la catedra Drept public ASEM. După ce a plecat din funcţiile didactice, în 2011, devine consultant principal în Aparatul Preşedintelui R. Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni, ulterior fiind numit prin transfer în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice. A activat la Preşedinţie în funcţia de consultant principal în secţia consultanţă până în martie 2017, când a devenit judecător.

  Sursa: zdg.md

   

 • Procurorul General va cere astăzi suspendarea unui judecător. Despre cine este vorba

  Procurorul General va cere astăzi în cadrul ședinței CSM, suspendarea unui judecător. Este vorba despre magistratul de la Judecătoria Orhei, Eugen Popovici, anchetat de Procuratura Anticorupţie pentru corupere pasivă.

  Magistratul, împreună cu un procuror de la Orhei (Igor Berlădean), ar fi pretins, prin intermediul unui avocat, 3 şi, respectiv 2 mii de euro pentru a recalifica faptele unui inculpat învinuit de punerea în circulaţie a drogurilor. 

  Procurorul General va cere astăzi în cadrul ședinței CSM, suspendarea unui judecător. Este vorba despre magistratul de la Judecătoria Orhei, Eugen Popovici, anchetat de Procuratura Anticorupţie pentru corupere pasivă.

  Magistratul, împreună cu un procuror de la Orhei (Igor Berlădean), ar fi pretins, prin intermediul unui avocat, 3 şi, respectiv 2 mii de euro pentru a recalifica faptele unui inculpat învinuit de punerea în circulaţie a drogurilor. 

  Eugen Popovici a îmbrăcat roba de magistrat în urmă cu un an şi jumătate, în martie 2017, fiind numit pe un termen de 5 ani la Judecătoria Orhei. Conform magistrat.md, în perioada 9-16 februarie 2016, acesta a susţinut examenul de capacitate la INJ cu nota 7,85. Până a fi judecător, Popovici a fost preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), iar din 2008 a fost profesor la disciplina drept civil în cadrul Catedrei Finanţe şi Contabilitate a Colegiului Naţional de Comerţ. Totodată, din septembrie 2009, a fost angajat, prin cumul, în postul de asistent universitar la catedra Drept public ASEM. După ce a plecat din funcţiile didactice, în 2011, devine consultant principal în Aparatul Preşedintelui R. Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni, ulterior este numit prin transfer în funcţia de consultant principal în Secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice. A activat la Preşedinţie în funcţia de consultant principal în secţia consultanţă până în martie 2017, când a devenit judecător.

   

  Când a Popovici a candidat la funcţia de judecător, candidatura acestuia a fost recomandată de mai multe persoane, inclusiv de Oleg Balan, pe atunci rector al Academiei de Administrare Publică, Ion Druţă, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor, actualul preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, Victor Popa, judecător la Curtea Constituţională sau Ion Păduraru, pe atunci secretar general al Aparatului Preşedintelui. Potrivit concluziilor acestora, judecătorul Popovici era o persoană „corectă, responsabilă, perseverentă, modestă" care „poate aplica corect legea în situaţiile de caz".

  Sursa: deschide.md
 • Mita de la Orhei pentru un procuror şi un judecător, intermediată de un avocat

  Un procuror, absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei, un judecător, numit în funcţie acum un an, şi un avocat, fost procuror în Procuratura Orhei, sunt anchetaţi de Procuratura Anticorupţie pentru corupere pasivă şi activă. Procurorul şi judecătorul ar fi pretins, prin intermediul avocatului, 3, respectiv 2 mii de euro pentru a recalifica faptele unui inculpat învinuit de punerea în circulaţie a drogurilor.

  Procurorul reţinut este Igor Berlădean de la Procuratura Orhei. Judecătorul anchetat penal este Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, iar avocatul – Serghei Şteliman, fost procuror în cadrul Procuraturii Orhei, cu licenţă de avocat din anul 2015.

  Informaţii din dosar: mită cerută prin intermediul avocatului

  Operaţiunea procurorilor anticorupţie a avut loc joi, 18 octombrie 2018. Potrivit informaţiilor oferite de Procuratura Anticorupţie, cu referire la materialele din cauzele penale, procurorul Igor Berlădean ar fi solicitat, prin intermediul avocatului Serghei Şteliman, de la soţia unei persoane învinuite de punerea în circulaţie a drogurilor, suma de 3 mii de euro, pentru recalificarea faptei penale şi eliberarea inculpatului din arest. De asemenea, judecătorul Eugen Popovici din cadrul Judecătoriei Orhei, care a examinat în fond cauza penală respectivă, ar fi pretins de la soţia inculpatului, tot prin intermediul avocatului Şteliman, suma de 2 mii de euro, pentru atenuarea învinuirii aduse inculpatului, precum şi pentru eliberarea acestuia din arest. În cadrul descinderilor procurorilor şi ofiţerilor anticorupţie, în automobilul procurorului Berlădean au fost găsiţi 3 mii de Euro.

  Un procuror, absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei, un judecător, numit în funcţie acum un an, şi un avocat, fost procuror în Procuratura Orhei, sunt anchetaţi de Procuratura Anticorupţie pentru corupere pasivă şi activă. Procurorul şi judecătorul ar fi pretins, prin intermediul avocatului, 3, respectiv 2 mii de euro pentru a recalifica faptele unui inculpat învinuit de punerea în circulaţie a drogurilor.

  Procurorul reţinut este Igor Berlădean de la Procuratura Orhei. Judecătorul anchetat penal este Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, iar avocatul – Serghei Şteliman, fost procuror în cadrul Procuraturii Orhei, cu licenţă de avocat din anul 2015.

  Informaţii din dosar: mită cerută prin intermediul avocatului

  Operaţiunea procurorilor anticorupţie a avut loc joi, 18 octombrie 2018. Potrivit informaţiilor oferite de Procuratura Anticorupţie, cu referire la materialele din cauzele penale, procurorul Igor Berlădean ar fi solicitat, prin intermediul avocatului Serghei Şteliman, de la soţia unei persoane învinuite de punerea în circulaţie a drogurilor, suma de 3 mii de euro, pentru recalificarea faptei penale şi eliberarea inculpatului din arest. De asemenea, judecătorul Eugen Popovici din cadrul Judecătoriei Orhei, care a examinat în fond cauza penală respectivă, ar fi pretins de la soţia inculpatului, tot prin intermediul avocatului Şteliman, suma de 2 mii de euro, pentru atenuarea învinuirii aduse inculpatului, precum şi pentru eliberarea acestuia din arest. În cadrul descinderilor procurorilor şi ofiţerilor anticorupţie, în automobilul procurorului Berlădean au fost găsiţi 3 mii de Euro.

  Procurorul şi avocatul au fost reţinuţi, iniţial, pe un termen de 72 de ore, fiind plasaţi în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie. Eduard Harunjen, procurorul general, a dispus pornirea urmăririi penale în privinţa procurorului şi a judecătorului, astfel că procurorii anticorupţie au iniţiat 3 cauze penale, conform articolelor 324 (corupere pasivă) şi 325 (corupere activă) din Codul penal, pe numele judecătorului, procurorului şi avocatului, toţi având calitate de bănuiţi. Ulterior, doar procurorul s-a ales cu un mandat de arest pe un termen de 30 de zile. „Avocatul colaborează cu ancheta şi e cercetat în libertate. Avocatul şi procurorul au statut de învinuit. Judecătorul are statut de bănuit”, ne-a anunţat Anastasia Mihălceanu, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticorupţie.

  Procurorul reţinut, absolvent al INJ în 2012 cu media 8,62

  Conform informaţiilor de pe magistrat.md, Igor Berlădean a fost numit procuror în iulie 2012, la scurt timp după ce a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) cu media generală 8,62. În 2015, Berlădean a primit calificativul atestat şi gradul de clasificare ordinar „jurist de rangul al II-lea” din partea Colegiului de Calificare de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

  Conform declaraţiei de avere şi interese pentru 2017, Igor Berlădean a ridicat 186,3 mii de lei din salariu (15,5 mii de lei lunar). Din 2012, procurorul este proprietarul unui apartament de 32,9 m.p. cu o valoare cadastrală de 51 de mii de lei. În ultima declaraţie de avere şi interese, Berlădean nu a indicat că ar fi proprietar de maşină, deşi procurorii anticorupţie au anunţat că au găsit 3 mii de euro într-un automobil care aparţine acestuia. Anterior, în declaraţia de avere pentru 2014, procurorul Berlădean indica un Mercedes E190 fabricat în 1990 pe care îl avea în folosinţă gratuită. Maşina nu se regăseşte în declaraţiile sale ulterioare.

  Popovici, judecător cu stagiu de un an şi jumătate. A făcut carieră la Preşedinţie

  Eugen Popovici, judecătorul cu statut de bănuit în acest dosar, a îmbrăcat roba de magistrat în urmă cu un an şi jumătate, în martie 2017, fiind numit pe un termen de 5 ani la Judecătoria Orhei. Conform magistrat.md, în perioada 9-16 februarie 2016, acesta a susţinut examenul de capacitate la INJ cu nota 7,85. Până a fi judecător, Popovici a fost preşedinte al Comitetului sindical al studenţilor Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), iar din 2008 a fost profesor la disciplina drept civil în cadrul Catedrei Finanţe şi Contabilitate a Colegiului Naţional de Comerţ. Totodată, din septembrie 2009, a fost angajat, prin cumul, în postul de asistent universitar la catedra Drept public ASEM. După ce a plecat din funcţiile didactice, în 2011, devine consultant principal în Aparatul Preşedintelui R. Moldova pe o perioadă de probă de 6 luni, ulterior fiind numit prin transfer în funcţia de consultant principal în secţia informare legislativă a Direcţiei drept şi relaţii publice. A activat la Preşedinţie în funcţia de consultant principal în secţia consultanţă până în martie 2017, când a devenit judecător.

  Conform hotărârii privind Selecţia şi Cariera Judecătorilor din 31 martie 2016, atunci când a Popovici a candidat la funcţia de judecător, candidatura acestuia a fost recomandată de mai multe persoane, inclusiv de Oleg Balan, pe atunci rector al Academiei de Administrare Publică, Ion Druţă, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor, actualul preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, Victor Popa, judecător la Curtea Constituţională sau Ion Păduraru, pe atunci secretar general al Aparatului Preşedintelui. Potrivit concluziilor acestora, judecătorul Popovici era o persoană „corectă, responsabilă, perseverentă, modestă” care „poate aplica corect legea în situaţiile de caz”.

  Credite contractate în valoare de aproximativ 200 de mii de lei

  Conform informaţiilor din declaraţia de avere şi interese pentru 2017, Eugen Popovici a avut venituri de la Preşedinţie (54 mii de lei) şi din funcţia de judecător (145 mii de lei). Alţi 18 mii de lei, Popovici i-a obţinut din activitatea didactică de la ASEM. Larisa Popovici, soţia acestuia, a fost anterior angajată la Compania „Mega Credit” SRL, de unde a avut venituri de 82,7 mii de lei în 2017. Ulterior, conform informaţiilor de pe profilul ei de pe o reţea de socializare, în 2018, ea a fost angajată la Centrul de Ipotecă, un centru de creditare care activează pe lângă Pro Imobil.

  Magistratul bănuit de corupţie nu a trecut în declaraţia de avere şi interese pentru 2017 nicio locuinţă, ci doar faptul că este proprietarul unui automobil Renault Megane, fabricat în 2010 şi cumpărat în 2017. Totodată, acesta a indicat în declaraţia de avere şi interese pentru anul trecut că, în perioada 2012-2017, familia sa a contractat şapte credite în valoare totală de aproximativ 200 de mii de lei.

   

  La Judecătoria Orhei am fost informaţi că judecătorul Eugen Popovici activează în continuare, fără a fi suspendat din funcţie. Nu am reuşit să discutăm cu acesta pentru că, pe tot parcursul zilei de miercuri, 24 octombrie, am fost informaţi că Eugen Popovici este în şedinţe.
  Sursa: zdg.md

 • 33 de magistrați, numiți în funcție. Șeful statului a semnat decretele

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  La mijlocul lunii ianuarie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat 27 de magistrați noi pentru Judecătoria Chișinău, care au fost propuși șefului statului pentru numire. Aceștia sunt:
  Valentin Lastavețchi,
  Victoria Sanduța,
  Olga Ionașcu,
  Speranța Clima,
  Angela Vasilenco,
  Octavian Dvornic,
  Natalia Stratan,
  Vitalie Guțan,
  Larisa Lavric,
  Taisia Prutean,
  Cristina Panfil,
  Serafim Vasilache,
  Georgeta Grozav,
  Maria Frunze,
  Veaceslav Martânenco,
  Dragoș Crigan,
  Galina Ciobanu,
  Victor Sârbu,
  Marcel Gandrabur,
  Veaceslav Nicula,
  Eugeniu Beșelea,
  Irina Păduraru,
  Alexei Paniș,
  Lorina Ciubotaru,
  Diana Tricolici.

  La fel, șeful statului a acceptat transferul a două magistrate la Judecătoria Chișinău, de la Sângerei și Bălți. Este vorba de magistrata Cristina Cheptea, de la Judecătoria Sângerei, și magistrata Natalia Clevadî, de la Judecătoria Bălți.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU