Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Шова Николае
Căutare avansată
sursa: imagini video prime.md

Albu Corina

Judecătorie Hînceşti, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 01.08.2011

Prin Hotărârea nr. 75/8 din 23 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat-o pe judecătoarea Corina Albu pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, începând cu 26 martie 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1654-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 241-VI din 01 august 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ocniţa.

Anul naşterii 1976
 
Instruire/Diplome
1995 - 2000 studii de licenţă facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2001 - 2003 Institutul Naţional al Magistraturii din România
2005 - 2006 studii de masterat la facultatea de drept, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01.07.2001 - 13.01.2004 grefieră, Judecătoria Centru, mun. Chişinău
13.01.2004 consultant superior, Aparatul Curţii Supreme de Justiţie

Data numirii în funcţie: 01.08.2011

Prin Hotărârea nr. 75/8 din 23 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat-o pe judecătoarea Corina Albu pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, începând cu 26 martie 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1654-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 241-VI din 01 august 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ocniţa.

Anul naşterii 1976
 
Instruire/Diplome
1995 - 2000 studii de licenţă facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2001 - 2003 Institutul Naţional al Magistraturii din România
2005 - 2006 studii de masterat la facultatea de drept, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01.07.2001 - 13.01.2004 grefieră, Judecătoria Centru, mun. Chişinău
13.01.2004 consultant superior, Aparatul Curţii Supreme de Justiţie
13.04.2004 exercitarea funcţiei de Şef al Secţiei Cancelaria Plenului CSJ
01.01.2007 - 01.08.2011consultant principal, secţia Cancelaria Plenului CSJ
01.08.2011 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 241-VI)
 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 54/6 din 17 Mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Corina Albu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 23/2 din 13 mai 2016, hotărîrile adoptate de judecătorul Corina Albu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 206/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ocnița, Albu Corina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri contestate 4, menținute 4 - 100%;
2012 - hotărîri contestate 21, menținute 13 - 61,90%;
2013 - hotărîri contestate 24, menținute 12 - 50%;
2014 - contestate 41 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 30 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 73,17%;
2015 - contestate 32 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 20 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 62,50%;
2016 au fost contestate în total 23 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 47,82%;
2017 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21, ceea ce constituie 55,26%;
2018 au fost contestate în total 57 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 64,91%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11, ceea ce constituie 91,66%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 17 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 82,35%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 ceea ce constituie 80%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 102, casate 0;
2012 - cauze examinate 347, casate 9 - 2,59%;
2013 - cauze examinate 264, casate 13 - 4,92%;
2014 - 279 cauze examinate, 9 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%;
2015 - 325 cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,46%;
2016, din 452 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,65%;
2017, din 243 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,99%;
2018, din 214 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,34%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016, din 102 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,98%;
- în anul 2017, din 181 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
- în anul 2018, din 64 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,12%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Corina Albu, Victor Olărescu și Tamara Mereuță de la Judecătoria Hîncești cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 40/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corina Albu pentru participare la concursul pentru transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel – Judecătoria Chișinău cu 66 (şaizeci şi şase) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 39/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corina Albu pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară - Curtea de Apel Chișinău cu 62 (şaizeci şi două) puncte.

Prin Hotărârea nr. 38/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corina Albu pentru participare la concursul pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti cu 64 (şaizeci şi patru) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ghenadie Plămădeală, Corina Albu, Lilia Lupașco, Nicolae Șova, Vitalie Stratan și Ion Malanciuc cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 54/6 din 17 Mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Corina Albu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 8/2 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Albu Corina pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 23/2 din 13 mai 2016,  Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86  de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 206/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Albu Corina de la Judecătoria Hînceşti.

Prin Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015 i s-a conferit gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Conform Hotărîrii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 54/6 din 17 Mai 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Corina Albu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 23/2 din 13 mai 2016, hotărîrile adoptate de judecătorul Corina Albu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 206/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ocnița, Albu Corina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri contestate 4, menținute 4 - 100%;
2012 - hotărîri contestate 21, menținute 13 - 61,90%;
2013 - hotărîri contestate 24, menținute 12 - 50%;
2014 - contestate 41 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 30 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 73,17%;
2015 - contestate 32 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 20 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 62,50%;
2016 au fost contestate în total 23 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 47,82%;
2017 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21, ceea ce constituie 55,26%;
2018 au fost contestate în total 57 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 64,91%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11, ceea ce constituie 91,66%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 17 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 82,35%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 ceea ce constituie 80%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 102, casate 0;
2012 - cauze examinate 347, casate 9 - 2,59%;
2013 - cauze examinate 264, casate 13 - 4,92%;
2014 - 279 cauze examinate, 9 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,22%;
2015 - 325 cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,46%;
2016, din 452 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,65%;
2017, din 243 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,99%;
2018, din 214 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,34%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2016, din 102 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,98%;
- în anul 2017, din 181 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%;
- în anul 2018, din 64 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,12%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Corina Albu, Victor Olărescu și Tamara Mereuță de la Judecătoria Hîncești cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor, ulterior, Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare în funcţie administrativă.

Prin Hotărârea nr. 40/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corina Albu pentru participare la concursul pentru transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel – Judecătoria Chișinău cu 66 (şaizeci şi şase) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 39/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corina Albu pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară - Curtea de Apel Chișinău cu 62 (şaizeci şi două) puncte.

Prin Hotărârea nr. 38/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corina Albu pentru participare la concursul pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hînceşti cu 64 (şaizeci şi patru) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ghenadie Plămădeală, Corina Albu, Lilia Lupașco, Nicolae Șova, Vitalie Stratan și Ion Malanciuc cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 54/6 din 17 Mai 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Corina Albu de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 8/2 din 03 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Albu Corina pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 23/2 din 13 mai 2016,  Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86  de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 206/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019, se conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Albu Corina de la Judecătoria Hînceşti.

Prin Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015 i s-a conferit gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Conform Hotărîrii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 271/25 din 02 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 75/8 din 23 Martie 2021

Hotărârea nr. 40/05 din 05 Iunie 2020

Hotărârea nr. 39/05 din 05 Iunie 2020

Hotărârea nr. 38/05 din 05 Iunie 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020

Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 54/6 din 17 Mai 2019

Hotărîrea nr. 23/2 din 13 mai 2016

Hotărârea nr. 8/3 din 03 februarie 2017

Hotărîrea nr. 206/15 din 12 decembrie 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Corina Albu a fost intentată 1 procedură disciplinară, care a fost admisă de Completul de examinare a contestaţiilor din cadrul Colegiului Disciplinar, ulterior a fost pronunțată hotărîrea CD, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu au fost întrunite elemente ale abaterii disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 23/2 din 13 mai 2016, "în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Corina Albu".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 206/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2011-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Corina Albu".

Prin Hotărârea nr. 19/2 din 23 februarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Prutean Lilian împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1008s-1498p/m din 21 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Albu Corina de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni). 

Prin Hotărârea nr. 21/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Zmeu Ștefan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1077s-1416p/m din 05 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 04 noiembrie 2022, asupra acțiunilor judecătorului Albu Corina de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 234/9 din 24 octombrie 2019, Colegiul de ехаminаrе contestațiilor al Colegiului Disciplinar a геsрins са neîntemeiată contestația depusă de Орrеа Vasile, Oprea Viсtоr Орrеа Constantin, Sănduța Viсtог, Gîndea Nina împotriva Deciziei Inspecței judiciare nr. 993s-1122 р/m din 05 septembrie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 16 August 2019 asupra acțiunilor judecătorului Albu Соriпа de la Judесătогiа Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 170/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respinge contestaţia petiţionarului Rîşneanu Valeriu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 28 februarie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Hînceşti, sediul Ialoveni Albu Corina.

Potrivit Hotărârii nr. 61/17 din 16 decembrie 2016, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentata în privința judecătorului Judecătoriei Ocnița, Corina Albu, pe motiv că, nu a fost comisă o abatere disciplinară. Prin Hotărârea nr. 238/12 din 28 martie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Valentina Gaiciuc împotriva hotărîrii Plenului Colegiului disciplinar nr. 61/17 din 16 Decembrie 2016.

Prin Hotărîrea nr. 79/9 din 15 iunie 2015 Completul de admisibilitate nr.1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Jurcov Anatolie împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Jurcov Anatolie privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ocniţa, Corina Albu. În sesizarea depusă se arată că, judecătorul Corina Albu, a expediat în adresa lui Jurcov Anatolie copia hotărîrii într-o limbă pe care petentul nu o cunoaşte, iar din aceste motive, Jurcov Anatolie a omis termenul de atac al hotărîrii judecătoreşti.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, ulterior 11 au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, a fost înregistrată o sesizare, care a fost încetată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiții.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Corina Albu a fost intentată 1 procedură disciplinară, care a fost admisă de Completul de examinare a contestaţiilor din cadrul Colegiului Disciplinar, ulterior a fost pronunțată hotărîrea CD, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu au fost întrunite elemente ale abaterii disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 23/2 din 13 mai 2016, "în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Corina Albu".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 206/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2011-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Corina Albu".

Prin Hotărârea nr. 19/2 din 23 februarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Prutean Lilian împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1008s-1498p/m din 21 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 10 noiembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorului Albu Corina de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni). 

Prin Hotărârea nr. 21/1 din 28 ianuarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Zmeu Ștefan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1077s-1416p/m din 05 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 04 noiembrie 2022, asupra acțiunilor judecătorului Albu Corina de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 234/9 din 24 octombrie 2019, Colegiul de ехаminаrе contestațiilor al Colegiului Disciplinar a геsрins са neîntemeiată contestația depusă de Орrеа Vasile, Oprea Viсtоr Орrеа Constantin, Sănduța Viсtог, Gîndea Nina împotriva Deciziei Inspecței judiciare nr. 993s-1122 р/m din 05 septembrie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 16 August 2019 asupra acțiunilor judecătorului Albu Соriпа de la Judесătогiа Hîncești (sediul Ialoveni).

Prin Hotărârea nr. 170/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respinge contestaţia petiţionarului Rîşneanu Valeriu, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 28 februarie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Hînceşti, sediul Ialoveni Albu Corina.

Potrivit Hotărârii nr. 61/17 din 16 decembrie 2016, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentata în privința judecătorului Judecătoriei Ocnița, Corina Albu, pe motiv că, nu a fost comisă o abatere disciplinară. Prin Hotărârea nr. 238/12 din 28 martie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de Valentina Gaiciuc împotriva hotărîrii Plenului Colegiului disciplinar nr. 61/17 din 16 Decembrie 2016.

Prin Hotărîrea nr. 79/9 din 15 iunie 2015 Completul de admisibilitate nr.1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Jurcov Anatolie împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Jurcov Anatolie privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ocniţa, Corina Albu. În sesizarea depusă se arată că, judecătorul Corina Albu, a expediat în adresa lui Jurcov Anatolie copia hotărîrii într-o limbă pe care petentul nu o cunoaşte, iar din aceste motive, Jurcov Anatolie a omis termenul de atac al hotărîrii judecătoreşti.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, ulterior 11 au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, a fost înregistrată o sesizare, care a fost încetată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiții.

 

Hotărârea nr. 19/2 din 23 februarie 2024

Hotărârea nr. 21/1 din 28 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 234/9 din 24 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 170/6 din 03 mai 2018

Hotărârea nr. 238/12 din 28 martie 2017

Hotărârea nr. 61/17 din 16 decembrie 2016

Hotărîrea nr. 79/9 din 15 iunie 2015

Știri
 • Poliția solicită ajutorul. Un deținut a fugit chiar din sala de judecată din Ialoveni

  A fugit chiar de sub nasul poliţiştilor. Un deținut în vârstă de 21 de ani a evadat din sala de judecată. Incidentul s-a întâmplat în această amiază la Judecătoria din orașul Ialoveni în timp ce instanţa decidea prelungirea mandatului de arestare. Acum, tânărul este anunțat în căutare şi riscă încă trei ani de puşcărie.

  Înainte de ședința de judecată, tânărul a cerut să fie însoțit până la baie. Bănuitul a fugit din clădirea judecătoriei, după ce a profitat de un moment de neatenție a polițistului. Potrivit judecătorului, acesta are mai multe antecedente penale, iar astăzi urma să-i fie prelungit mandatul de arestare pentru jaf.

  A fugit chiar de sub nasul poliţiştilor. Un deținut în vârstă de 21 de ani a evadat din sala de judecată. Incidentul s-a întâmplat în această amiază la Judecătoria din orașul Ialoveni în timp ce instanţa decidea prelungirea mandatului de arestare. Acum, tânărul este anunțat în căutare şi riscă încă trei ani de puşcărie.

  Înainte de ședința de judecată, tânărul a cerut să fie însoțit până la baie. Bănuitul a fugit din clădirea judecătoriei, după ce a profitat de un moment de neatenție a polițistului. Potrivit judecătorului, acesta are mai multe antecedente penale, iar astăzi urma să-i fie prelungit mandatul de arestare pentru jaf.

  "La ora 13:30 la ședința de judecată nu s-a prezentat. Am fost informați că a evadat. - El de ce este bănuit? - De săvârșirea mai multor infracțiuni. Săvârșirea jafului, a unui viol, a unui furt în proporții deosebit de mari. A fost reținut în noiembrie și la fiecare 30 de zile i se prelungește arestul. Antecendente penale are nestinse, biografia bogată", a spus judecătorul Corina Albu.

  Inspectoratul General de Poliţiei solicită ajutorul cetățenilor pentru a-l putea reține pe individ. Acesta are înălțimea de 1,75 metri, corpolență medie, păr șaten, era îmbrăcat în pantaloni și tricou sport de culoare gri și purta o geacă neagră.

  "La fața locului a fost ridicat întreg efectivul în stare de alertă, orientate toate subdiviziunile Inspectoratului General de Poliție, îndeosebi subdiviziunile care sunt în vecinătate. Întreprindem măsuri pentru reținerea persoanei. Persoana riscă până la trei ani privațiune de libertate. Pe faptul dat a fost pornită o cauză penală", a afirmat șeful Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Pavel Damaschin.

  În acest caz a fost deschisă și o anchetă internă pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care a evadat tânărul.
  sursa: prime.md.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU