Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Gheorghieş Alexandru
Căutare avansată
sursa foto: drept.ulim.md

Budeci Vitalie

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1712-VII din 05 august 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 519/21 din 07 iulie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Budeci Vitalie, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
6-31 octombrie 2014 a susținut examenul de capacitate INJ cu nota 8,00

Data numirii în funcție: 05.08.2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1712-VII din 05 august 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 519/21 din 07 iulie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Budeci Vitalie, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
6-31 octombrie 2014 a susținut examenul de capacitate INJ cu nota 8,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01.09.2005 - lector, facultatea de Drept, ULIM
2008 - avocat
2015 - numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani

Publicații
Autorul aricolelor științifice:
Lectura subiectivă a infracțiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport”.
 Legea și viața. Categoria C, 2014, 24 iunie: ”Unele probleme privind terminologia utilizată în cadrul reglementărilor referitoare la infracțiunile în domeniul tansportului rutier”.
Studii juridice universitare. Categoria C, 2013, Nr. 1-2: ”The material element of crime of driving a vehicle being in acute alcohol intoxication or intoxication caused by narcotic, psyhotropic and/ar other subtances with similar effects”.
Studii Juridice Universitare. Categoria C, 2011, Nr. 1-2: ”Infracțiunile în domeniul securității circulației rutiere și exploatarii mijloacelor de transport prin prisma modificării Codului Penal al Republicii Moldova”.
Studii Juridice Universitare. Categoria C, 2008, Nr. 3-4: ”Clasificarea infracțiunilor rutiere și aspecte privind unitatea și pluralitatea acestei categirii de infracțiuni”.
Drept Internațional Umanitar la 60 de ani de la semnarea Convențiilor de la Geneva: ”Traficul de ființe umane - principala formă a migrației ilegale în contextul situației actuale din Repubica Moldova”.
Prevenirea și combaterea crimelor transnaționale: probleme teoretice și practice. Tezele conf. științifico-practice internaționale. Academia de piloție ”Ștefan cel Mare”, Chișinău 2005: ”Noțiunea infracțiunilor în domeniul transportului rutier și locul acestora în sistema Părții Sociale a Codului Penal din Republica Moldova”.

 

 

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 14/2 din 08 Februarie 2019, Hotărârile judecătorului Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate
2016 au fost contestate în total 86 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 75 ceea ce constituie 87,20%;
2017 au fost contestate în total 209 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 197, ceea ce constituie 94,25%;
2018 au fost contestate în total 273 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 258 ceea ce constituie 94,50%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
2016, din 464 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,37%;
2017, din 1826 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,65%;
2018, din 2218 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,67%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 14/2 din 08 Februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 66/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Budeci Vitalie la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin 
Hotărârea nr. 54/3 din 05 Februarie 2019, se deleagă domnul Vitalie Budeci, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în perioada 24-25 aprilie 2019 la Conferința privind suprapopularea închisorilor, ce va avea loc la Strasbourg, Franța.

Prin Hotărârea nr. 52/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pe judecătorul Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) la seminarul cu genericul „Eliberarea condiționată înainte de termen și reducerea termenului pedepsei pentru condiții inumane de detenție”, ce va avea loc la 06 februarie 2019.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 14/2 din 08 Februarie 2019, Hotărârile judecătorului Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate
2016 au fost contestate în total 86 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 75 ceea ce constituie 87,20%;
2017 au fost contestate în total 209 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 197, ceea ce constituie 94,25%;
2018 au fost contestate în total 273 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 258 ceea ce constituie 94,50%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
2016, din 464 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,37%;
2017, din 1826 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,65%;
2018, din 2218 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,67%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 14/2 din 08 Februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 66/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Budeci Vitalie la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 54/3 din 05 Februarie 2019, se deleagă domnul Vitalie Budeci, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în perioada 24-25 aprilie 2019 la Conferința privind suprapopularea închisorilor, ce va avea loc la Strasbourg, Franța.

Prin Hotărârea nr. 52/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat pe judecătorul Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) la seminarul cu genericul „Eliberarea condiționată înainte de termen și reducerea termenului pedepsei pentru condiții inumane de detenție”, ce va avea loc la 06 februarie 2019.

 

 

Hotărârea nr. 54/3 din 05 Februarie 2019

Hotărârea nr. 14/2 din 08 Februarie 2019

Hotărârea nr. 52/3 din 05 Februarie 2019

Hotărîrea nr. 66/6 din 02 aprilie 2015

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 14/2 din 08 Februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 23/7 din 14 Septembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Badalov Eduard şi se menţine Hotărârea nr. 161/6 din 03 mai 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privinţa judecătorului Budeci Vitalie de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Potrivit Hotărârii nr. 94/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 25 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru.Prin Hotărârea nr. 7/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestația depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 94/3 din 16 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privința judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor și Cojocaru Elena, cu menținerea Hotărârii contestate. 

Conform Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplina a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 20 februarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru. Prin Hotărârea nr. 8/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor şi Cojocaru Elena, cu menţinerea Hotărârii contestate.

Prin Hotărârea nr. 161/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Badalov Eduard, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 12 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani - Budeci Vitalie.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 24 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 14/2 din 08 Februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 23/7 din 14 Septembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Badalov Eduard şi se menţine Hotărârea nr. 161/6 din 03 mai 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privinţa judecătorului Budeci Vitalie de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Potrivit Hotărârii nr. 94/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 25 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru.Prin Hotărârea nr. 7/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestația depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 94/3 din 16 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privința judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor și Cojocaru Elena, cu menținerea Hotărârii contestate. 

Conform Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplina a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 20 februarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru. Prin Hotărârea nr. 8/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor şi Cojocaru Elena, cu menţinerea Hotărârii contestate.

Prin Hotărârea nr. 161/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Badalov Eduard, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 12 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani - Budeci Vitalie.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 24 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 7/5 din 25 Mai 2018

Hotărârea nr. 80/3 din 16 Martie 2018

Hotărârea nr. 8/5 din 25 Mai 2018

Hotărârea nr. 23/7 din 14 Septembrie 2018

Hotărârea nr. 161/6 din 03 mai 2018

Hotărârea nr. 94/3 din 16 Martie 2018

Știri
 • Patru magistrați de la Judecătoria Chișinău, evaluați cu foarte bine. Cine sunt aceștia

  De la începutul lunii februarie, patru magistrați de la Judecătoria Chișinău au fost evaluați cu ”foarte bine” de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Conform hotărârilor publicate, doi dintre judecători au fost evaluați ca urmare a solicitării de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar ceilalți doi magistrați au trecut prin procedura de evaluare ordinară.

  Astfel, au fost evaluați extraordinar Vladislav Holban, de la sediul central și Gheorghe Stratulat, de la sediul Centru. Ambii au fost numiți în funcție în anul 2014 și examinează, în prezent, dosare în materie civilă. În ultimii trei ani, judecătorii au examinat 1.241 și, respectiv, 1.826 de cauze.

  De la începutul lunii februarie, patru magistrați de la Judecătoria Chișinău au fost evaluați cu ”foarte bine” de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Conform hotărârilor publicate, doi dintre judecători au fost evaluați ca urmare a solicitării de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar ceilalți doi magistrați au trecut prin procedura de evaluare ordinară.

  Astfel, au fost evaluați extraordinar Vladislav Holban, de la sediul central și Gheorghe Stratulat, de la sediul Centru. Ambii au fost numiți în funcție în anul 2014 și examinează, în prezent, dosare în materie civilă. În ultimii trei ani, judecătorii au examinat 1.241 și, respectiv, 1.826 de cauze.

  În urma evaluării, Vladislav Holban a primit 77 de puncte, iar Gheorghe Stratulat, 76 de puncte. Astfel, punctele acumulate corespund calificativului ”foarte bine”.

  Totodată, prin procedura de evaluare ordinară au trecut Vitalie Budeci și Andrei Niculcea. Ambii sunt de la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. Aceștia au obținut câte 82 de puncte și, respectiv, calificativul ”foarte bine”.

  Vitalie Budeci și Andrei Niculcea au fost numiți în funcția de judecător în anul 2015, iar din data de 1 ianuarie examinează dosarele în materie penală. În perioada 2016-2018, aceștia au examinat 4.508 și, respectiv, 5.621 de cauze.
  Sursa: bizlaw.md

 • Procurorul şi judecătorii care l-au condamnat pe Platon

  Un complet din trei judecători de la Judecătoria Chişinău, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie, Andrei Băeşu, a pus în aplicare una din cele mai răsunătoare condamnări din istoria recentă a R. Moldova, cea a lui Veaceslav Platon, etichetat drept raiderul nr. 1 din CSI. Controversatul om de afaceri, judecat într-un proces cu uşile închise, a primit 18 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, iar bunuri care i-ar aparţine, în valoare de peste 800 de milioane de lei, i-au fost confiscate.

  Joi, 20 aprilie 2017, după 31 de şedinţe de judecată, un complet de judecători de la Judecătoria Chişinău, cu sediul la Buiucani, compus din Victor Boico, preşedintele completului, şi judecătorii Elena Cojocari şi Vitalie Budeci, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie (PA), Andrei Băeşu, l-au condamnat pe controversatul om de afaceri, Veacesalv Platon, la 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Instanţa a pus sechestru pe bunurile şi activele deţinute de Platon, în valoare de 869 milioane de lei, care urmează a fi înstrăinate, dacă sentinţa va fi menţinută şi de Curtea de Apel (CA) Chişinău. Totodată, Platon a primit şi interdicţia de a ocupa funcţii în sistemul bancar pentru o perioadă de cinci ani, acesta fiind învinuit că ar fi obţinut, prin scheme ilegale, 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-a fost complice.

  Un complet din trei judecători de la Judecătoria Chişinău, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie, Andrei Băeşu, a pus în aplicare una din cele mai răsunătoare condamnări din istoria recentă a R. Moldova, cea a lui Veaceslav Platon, etichetat drept raiderul nr. 1 din CSI. Controversatul om de afaceri, judecat într-un proces cu uşile închise, a primit 18 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, iar bunuri care i-ar aparţine, în valoare de peste 800 de milioane de lei, i-au fost confiscate.

  Joi, 20 aprilie 2017, după 31 de şedinţe de judecată, un complet de judecători de la Judecătoria Chişinău, cu sediul la Buiucani, compus din Victor Boico, preşedintele completului, şi judecătorii Elena Cojocari şi Vitalie Budeci, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie (PA), Andrei Băeşu, l-au condamnat pe controversatul om de afaceri, Veacesalv Platon, la 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Instanţa a pus sechestru pe bunurile şi activele deţinute de Platon, în valoare de 869 milioane de lei, care urmează a fi înstrăinate, dacă sentinţa va fi menţinută şi de Curtea de Apel (CA) Chişinău. Totodată, Platon a primit şi interdicţia de a ocupa funcţii în sistemul bancar pentru o perioadă de cinci ani, acesta fiind învinuit că ar fi obţinut, prin scheme ilegale, 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-a fost complice.

  Condamnare aşteptată şi de avocaţi

  După pronunţarea sentinţei, Platon a reuşit să spună că „nu e o condamnare doar a mea. E o sentinţă pentru toată Moldova”. În timp ce era scos din sala de judecată, acesta a declarat că sentinţa nu este altceva decât „circ marca Plahotniuc”. Potrivit avocaţilor, Platon ar fi fost lipsit de ultimul cuvânt. Întreg procesul în care a fost judecat acesta s-a desfăşurat cu uşile închise, iar la mai multe şedinţe, Platon nu a participat, după ce judecătorii ar fi decis să-l excludă din proces. Avocaţii lui Platon au reclamat repetat faptul că judecătorii şi procurorul din acest dosar ar fi acţionat unilateral, încălcându-i drepturile clientului lor.

  După pronunţarea sentinţei, avocatul Eduard Rudenco a declarat presei că se aştepta la o sentinţă de condamnare, singura necunoscută fiind pedeapsa care-i va fi aplicată. Rudenco a precizat că sentinţa va fi atacată la CA Chişinău, doar că apărarea nu-şi pune mari speranţe, dosarul fiind pregătit pentru a ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). „Sarcina a fost de a acumula probe şi dovezi, care nu au fost luate în calcul de judecători. Vom contesta decizia la CA, dar, cu siguranţă, vom pierde şi acolo”, a punctat Rudenco.

  CV-ul procurorului care l-a condamnat pe Platon

  Andrei Băeşu, procurorul PA care a instrumentat dosarul lui Platon, a solicitat pentru acesta o pedeapsă de 23 de ani de închisoare. La final, acuzatorul de stat însă s-a declarat mulţumit de sentinţa pronunţată de magistraţi, precizând că va oferi mai multe comentarii doar după ce judecătorii îşi vor motiva soluţia, pe 15 mai, în şedinţă publică. Băeşu activează în procuratură de şase ani. El a fost numit în funcţia de procuror în cadrul Procuraturii Ialoveni în septembrie 2011. Peste trei ani, în octombrie 2014, Băeşu ajunge la PA, fiind numit în funcţie printr-un ordin al procurorului general de atunci, Valeriu Zubco. Andrei Băeşu este absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), fiind coleg de grupă cu procurora Adriana Beţişor, care a instrumentat un alt dosar „celebru”, cel al fostului premier Vladimir Filat. În procesul de admitere la INJ, la proba eliminatorie, acesta obţinea 66 de puncte şi, respectiv, nota 6,6, fiind pe locul 30 din 146 de candidaţi, în timp ce punctajul cel mai înalt, 9,9, îl obţinuse Maxim Motânga, ulterior angajat la Procuratura sect. Râşcani, Chişinău. Băeşu s-a regăsit şi în ordinul INJ din 28 septembrie 2009 printre cele 30 de persoane care doreau să devină procurori, admise la studii, pentru 18 luni. În 2011, după ce a obţinut o notă medie de 9,1 la examenele INJ, Băeşu a fost acceptat în funcţia de procuror în Procuratura Ialoveni.

  În 2013, cu prilejul aniversării a XXII-a de la proclamarea Independenţei R. Moldova, „pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate”, la solicitarea procurorului general de atunci, Corneliu Gurin, lui Andrei Băeşu i-a fost exprimată mulţumire, iar în decembrie 2016, cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii, lui Băeşu i-a fost acordată insigna „Eminent al Procuraturii”. Andrei Băeşu a ajuns în atenţia opiniei publice în ultimul an, când a instrumentat dosarul lui Veaceslav Platon, participând şi în şedinţele de judecată în care este judecat alt controversat om de afaceri, primarul de Orhei, Ilan Şor, în autodenunţul căruia era vizat şi Veaceslav Platon.

  Declaraţia de avere a procurorului, verificată de CNI

  Conform declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, procurorul Andrei Băeşu nu are o locuinţă proprie, beneficiind, în ultimii ani, de mai multe donaţii din partea mamei sale, care ar lucra în Rusia. Astfel, din declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru 2012, una dintre primele sale declaraţii în calitate de procuror, aflăm că Băeşu nu avea nici casă, nici maşină, având un salariu de 65 de mii de lei. În 2013, procurorul, la fel, nu a indicat vreo proprietate. În 2014, acesta s-a căsătorit, soţia sa fiind angajată a FinConBank. Tot în acel an, în care a ajuns şi la PA, Băeşu a indicat, împreună cu soţia, donaţii de 20 de mii de lei şi 15 mii de ruble ruseşti, de la mama. Tot în 2014, Băeşu s-a căsătorit, iar la ceremonie a acumulat venituri de 15 mii de euro, aproximativ 300 mii de lei. Soţia a beneficiat de indemnizaţii pentru întreţinerea copilului, respectiv, incapacitate temporară de muncă, de aproximativ 48 mii de lei. Tot în 2014, pentru prima dată în declaraţiile de avere ale acuzatorului de stat apar şi automobilele, un Opel Astra fabricat în 2005 şi dobândit în 2013, prin contract de comodat, şi o Skoda Superb, anul fabricaţiei 2002, dobândită prin procură, cel mai probabil de soţia sa, în 2012. Un an mai târziu, în 2015, donaţiile au continuat, transformându-se în euro, Băeşu, declarând 2400 de euro pe care i-ar fi primit tot de la mama sa. De la cumetria fiului, procurorul a obţinut alţi 10 mii de euro, iar soţia, 21 de mii de lei – indemnizaţie pentru întreţinerea copilului.

  În 2015, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate a procurorului Andrei Băeşu pentru anul 2013 a fost verificată de Comisia Naţională de Integritate (CNI), după ce la Comisie a parvenit petiţia unui oarecare Vladimir Ţurcan, în care se menţiona că, după ce a accesat portalul declaraţiilor de pe site-ul CNI, nu a găsit declaraţia cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţia de interese personale ale lui Andrei Băeşu. Totodată, petiţionarul a solicitat verificarea faptului declarării de către Băeşu a tuturor veniturilor şi proprietăţii. CNI a luat în calcul doleanţa cetăţeanului şi a dispus iniţierea controlului. La scurt timp, însă, a constatat că procurorul nu a indicat în declaraţia despre venituri şi proprietate, depusă pentru 2013, doar patru conturi bancare, inclusiv unul salarial, iar celelalte cu sold nesemnificativ la ziua declarării şi, astfel, a dispus „clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenţionate a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către Andrei Băeşu”.

  Judecătorii: Unul cu experienţă de peste 20 de ani, altul, numit în funcţie în 2015

  Sentinţa în dosarul Platon a fost luată de un complet de judecători de la Judecătoria Chişinău, cu sediul la Buiucani, compus din Victor Boico, preşedintele completului, şi judecătorii Elena Cojocari şi Vitalie Budeci. Boico, preşedintele completului, este şi magistratul cu cea mai mare experienţă, el activând în sistem din 1995. Iniţial, acesta a activat la Judecătoria Ciocana, iar ulterior, în 2003, ajunge la Judecătoria Buiucani, transformată la început de 2017 în Judecătoria Chişinău. Boico locuieşte, conform declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate, într-o casă la sol, obţinută prin donaţie în 2006. Judecătorul declară însă şi două credite, de 340 mii de lei, pe care urmează să le ramburseze până în 2020 şi, respectiv, 2021.

  Elena Cojocari este judecătoare din 2007, în perioada 1999-2007 fiind avocată. Pe parcursul carierei sale, Cojocari a activat la Judecătoria Buiucani. Magistrata are o cameră în cămin, un teren în Ialoveni şi a investit într-un apartament de 67 m.p., începând cu 2014. Aceasta conduce un Hyundai Santa FE, pe care îl declară ca fiind „în folosinţă temporară”. Vitalie Budeci, judecător raportor în dosarul Platon (cel care a citit sentinţa), este judecător din 2015. Anterior, din anul 2008, a practicat avocatura. Budeci declară, împreună cu soţia, un apartament de aproape 70 m.p., cumpărat în 2006, două automobile, o Toyota Yaris şi un Mercedes E220 CDI. Din 2007 şi până în 2020, judecătorul indică în declaraţia de avere că rambursează un credit în valoare de 69 de mii de lei.
  sursa: zdg.md

 • Președintele Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 14 magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Doamnele Tatiana Bivol și Olesea Țurcan – judecători la  Judecătoria  Râșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Domnul Vladimir Brașoveanu – judecător la Curtea de Apel Chișinău;

  Domnii Vitalie Budeci și Roman Pascari – judecători la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamnele Ioana Chironeț și Iraida Secrieru – judecător i la Judecătoria  Ciocana, municipiul Chișinău , pe un termen de cinci ani;

  Doamna Iana Talmaci – judecător la  Judecătoria  Strășeni, pe un termen de  cinci  ani.
  sursa: presedinte.md

   
 • Noii judecători, propuși de CSM

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, la 7 iulie curent, înaintarea către Președintele R. Moldova a propunerilor de numire în funcțiile de judecători:

  – a lui Budeci Vitalie și Pascari Roman, în funcția de judecători la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, la 7 iulie curent, înaintarea către Președintele R. Moldova a propunerilor de numire în funcțiile de judecători:

  – a lui Budeci Vitalie și Pascari Roman, în funcția de judecători la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  – a lui Tănase Oleg, Stratan Sergiu, Arhip Alexandru, în funcțiile de judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  – a Țurcan Olesea și Bivol Tatiana, în funcțiile de judecători la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  – a Secrieru Iraida și Chironeț Ioana, în funcțiile de judecători la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  – a lui Mocanu Andrei, în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi.

  Potrivit legii, judecătorii judecătoriilor şi judecătorii curţilor de apel se numesc în funcţie, din numărul candidaţilor selectaţi prin concurs, de către Preşedintele țării, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Candidaţii selectaţi, care întrunesc toate condițiile, sunt numiți în funcția de judecător iniţial pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii sunt numiţi în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.
  sursa: zdg.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU