Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Mereuţa Tamara
Căutare avansată
foto: facebook.com

Buzu Ecaterina

Judecătorie Orhei, Judecător de instrucție

Date biografice

Data numirii în funcţie: 30.01.2012

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, doamna Buzu Ecaterina se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Orhei, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 501-VI din 30 ianuarie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Orhei.

Anul naşterii 1967

Instruire/Diplome
1999 - 2004 studii de licenţă la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2006 - 2007 studii de masterat la facultatea de drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02.05.2002 - 10.01.2005 grefier, Judecătoria Centru, mun. Chişinău
10.01.2005 - 02.11.2006 consultant, Judecătoria Centru, mun. Chişinău
02.11.2006 - 25.01.2007 specialist coordonator în secţia justiţie şi cadre a Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii

Data numirii în funcţie: 30.01.2012

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 88-VIII din 22 martie 2017, doamna Buzu Ecaterina se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Orhei, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 501-VI din 30 ianuarie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Orhei.

Anul naşterii 1967

Instruire/Diplome
1999 - 2004 studii de licenţă la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2006 - 2007 studii de masterat la facultatea de drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02.05.2002 - 10.01.2005 grefier, Judecătoria Centru, mun. Chişinău
10.01.2005 - 02.11.2006 consultant, Judecătoria Centru, mun. Chişinău
02.11.2006 - 25.01.2007 specialist coordonator în secţia justiţie şi cadre a Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii
25.01.2007 - 01.07.2008 specialist principal în secţia justiţie şi cadre a Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii
01.07.2008 - 15.10.2009 şef secţie justiţie în Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii
15. 10.2009 numită în funcţia de şef al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii
30.01.2012 numită în funcţia de Judecător la Judecătoria Orhei, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 501- VI)
01.02.2012 - 01.08.2012 detaşată în funcţia de Şef al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii (Hotărîrea CSM nr. 56/4 din 31.01.2012)

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 4/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătoarea Buzu Ecaterina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 28/2 din 13 mai 2016, hotărârile adoptate de judecătoarea Buzu Ecaterina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 169/12 din 31 octombrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătoarea Buzu Ecaterina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 - cauze contestate 23, menținute 19 - 82,60%;
2014 (3 luni) au fost contestate 20 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 13 hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 65%;
2015 au fost contestate 72 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 57 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 79,16%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 (3 luni) - cauze examinate 221, casate 2 - 0,90%;
2013 - cauze examinate 655, casate 4 - 0,61%;
2014 (3 luni), din 227 cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,7%;
2015, din 749 cauze examinate, 18 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,4%.

Prin Hotărârea nr. 75/4 din 25 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat judecătorii Vrabii Silvia de la Curtea de Apel Chișinău și Buzu Ecaterina de la Judecătoria Orhei (sediul central) pentru participare la Conferința Consiliului de Administrare a MEDEL „Democrația în Europa”, ce va avea loc la Erkner, Germania, în perioada 7-12 martie 2019.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr.133/23 din 06 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ecaterina BUZU pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la o instanță judecătorească de același nivel - Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 705/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Ecaterina Buzu, în vederea unui eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Potrivit Hotărârii nr. 81/4 din 31 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea, în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a judecătorului Ecaterina Buzu de la Judecătoria Orhei.

Conform Hotărârii nr. 4/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 61 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 28/2 din 13 mai 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 70 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 169/12 din 31 octombrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Insuficient acumulînd un total de 59 de puncte.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 4/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătoarea Buzu Ecaterina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 28/2 din 13 mai 2016, hotărârile adoptate de judecătoarea Buzu Ecaterina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 169/12 din 31 octombrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de judecătoarea Buzu Ecaterina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 - cauze contestate 23, menținute 19 - 82,60%;
2014 (3 luni) au fost contestate 20 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 13 hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 65%;
2015 au fost contestate 72 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 57 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 79,16%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 (3 luni) - cauze examinate 221, casate 2 - 0,90%;
2013 - cauze examinate 655, casate 4 - 0,61%;
2014 (3 luni), din 227 cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,7%;
2015, din 749 cauze examinate, 18 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,4%.

Prin Hotărârea nr. 75/4 din 25 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat judecătorii Vrabii Silvia de la Curtea de Apel Chișinău și Buzu Ecaterina de la Judecătoria Orhei (sediul central) pentru participare la Conferința Consiliului de Administrare a MEDEL „Democrația în Europa”, ce va avea loc la Erkner, Germania, în perioada 7-12 martie 2019.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr.133/23 din 06 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ecaterina BUZU pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la o instanță judecătorească de același nivel - Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 705/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Ecaterina Buzu, în vederea unui eventual transfer la o instanță judecătorească de același nivel, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Potrivit Hotărârii nr. 81/4 din 31 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea, în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a judecătorului Ecaterina Buzu de la Judecătoria Orhei.

Conform Hotărârii nr. 4/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 61 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 28/2 din 13 mai 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 70 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 169/12 din 31 octombrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Insuficient acumulînd un total de 59 de puncte.

 

Hotărârea nr.133/23 din 06 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 705/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 81/4 din 31 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 169/12 din 31 octombrie 2014

Hotărârea nr. 28/2 din 13 mai 2016

Hotărârea nr. 75/4 din 25 Februarie 2019

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 4/1 din 20 ianuarie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, a fost înregistrată şi examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ecaterina Buzu, şi a fost aplicată sancţiunea disciplinară sub formă de avertisment”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 28/2 din 13 mai 2016, "în perioada de raportare, a fost înregistrată şi examinată 1 procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ecaterina Buzu, la data de 30 ianuarie 2015, prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 5/1, judecătorul fiind sancţionat disciplinar ’’Avertisment”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 169/12 din 31 octombrie 2014, "la momentul evaluării lipsesc sancțiuni disciplinare în privința judecătorului Ecaterina Buzu”.

Prin Hotărârea nr. 150/5 din 27 Aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Duca Valerii împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 28 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Duca Valerii cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Buzu Ecaterina.

Potrivit Hotărârii nr. 5/5 din 25 mai 2018, Pplenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Orhei (sediul Central) Buzu Ecaterina, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 2/2 din 09 Februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins raportul Inspecţiei Judiciare, întocmit pe marginea sesizării depuse de Directorul SA ”Criofertilitatea" Moraru Andrei, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, sediul central Buzu Ecaterina.

Prin Hotărârea nr. 233/12 din 26 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Alexandru Procop împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 30 noiembrie 2015, adoptată la examinarea sesizării depuse de Alexandru Procop privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu. 


Completul de admisibilitate nr. 2, prin Hotărârea nr.137/12 din 09 noiembrie 2015, a respins contestaţia depusă de Iaruşevschi Evghenii şi Duca Valerii împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Iaruşevschi Evghenii şi Duca Valerii privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu. 

La data de 12 noiembrie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. h1) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 5/1 din 30 ianuarie 2015 i s-a aplicat sancțiune disciplinară sub formă de ”avertisment”. Prin Hotărârea nr. 141/7 din 03 martie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 5/1 din 30 ianuarie 2015.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 14 sesizări.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014 (3 luni) - 2015 au fost înregistrate 2 petiţii, însă au fost respinse ca fiind neîntemeiate. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 11 petiții.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 4/1 din 20 ianuarie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, a fost înregistrată şi examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ecaterina Buzu, şi a fost aplicată sancţiunea disciplinară sub formă de avertisment”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 28/2 din 13 mai 2016, "în perioada de raportare, a fost înregistrată şi examinată 1 procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ecaterina Buzu, la data de 30 ianuarie 2015, prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 5/1, judecătorul fiind sancţionat disciplinar ’’Avertisment”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 169/12 din 31 octombrie 2014, "la momentul evaluării lipsesc sancțiuni disciplinare în privința judecătorului Ecaterina Buzu”.

Prin Hotărârea nr. 150/5 din 27 Aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Duca Valerii împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 28 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Duca Valerii cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Buzu Ecaterina.

Potrivit Hotărârii nr. 5/5 din 25 mai 2018, Pplenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Orhei (sediul Central) Buzu Ecaterina, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 2/2 din 09 Februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins raportul Inspecţiei Judiciare, întocmit pe marginea sesizării depuse de Directorul SA ”Criofertilitatea" Moraru Andrei, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, sediul central Buzu Ecaterina.

Prin Hotărârea nr. 233/12 din 26 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Alexandru Procop împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 30 noiembrie 2015, adoptată la examinarea sesizării depuse de Alexandru Procop privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu. 

Completul de admisibilitate nr. 2, prin Hotărârea nr.137/12 din 09 noiembrie 2015, a respins contestaţia depusă de Iaruşevschi Evghenii şi Duca Valerii împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Iaruşevschi Evghenii şi Duca Valerii privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu. 

La data de 12 noiembrie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. h1) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 5/1 din 30 ianuarie 2015 i s-a aplicat sancțiune disciplinară sub formă de ”avertisment”. Prin Hotărârea nr. 141/7 din 03 martie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 5/1 din 30 ianuarie 2015.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 14 sesizări.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014 (3 luni) - 2015 au fost înregistrate 2 petiţii, însă au fost respinse ca fiind neîntemeiate. 

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 11 petiții.

 

Hotărârea nr. 150/5 din 27 Aprilie 2018

Hotărârea nr. 2/2 din 09 Februarie 2018

Hotărârea nr. 5/5 din 25 mai 2018

Hotărârea nr. 705/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 4/1 din 20 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 5/1 din 30 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 141/7 din 03 martie 2015

Hotărârea nr.137/12 din 09 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 233/12 din 26 septembrie 2016

Știri
 • Alți zece magistrați numiți în funcție de șeful statului. În ce instanțe vor activa

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Printre judecătorii acceptați de președinte sunt:
  Ludmila Caraianu, judecător la Curtea de Apel Comrat
  Eugeniu Pșenița, vicepreședinte, Judecătoria Edineț

  La fel, Igor Dodon a numit în funcție opt judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba de:
  Tatiana Avasiloaie
  Ecaterina Buzu
  Natalia Clevadî
  Elena Costiuc
  Dumitru Bosîi
  Adrian Cerbu
  Igor Chiroșca
  Radu Holban

  Amintim că, săptămâna trecută, președintele țării a semnat decretele de numire pentru 33 de magistrați noi la instanțele de fond. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției. 25 de magistrați care activează deja la Judecătoria Chișinău și 8 – în judecătoriile din raioane.

  La ședința de ieri a CSM, cei 33 de magistrați au depus jurământul, iar de astăzi aceștia au început activitatea în cadrul instanțelor.
  sursa: bizlaw.md

 • (In)Justiţie la Orhei: un procuror, absolvent al INJ, şi o judecătoare cu o pregătire „insuficientă”

  Un pro­cu­ror tânăr, şco­lit la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei, şi o jude­că­toare care acum un an a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient” din par­tea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­are a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii sunt cei care au instru­men­tat dosa­rul tine­rei vio­late de la Orhei, care a mobi­li­zat soci­e­ta­tea, peste 10 mii de oameni sem­nând, în acest sens, o peti­ţie pen­tru ca exa­mi­na­rea dosa­ru­lui să fie relu­ată.

  Cazul mino­rei din Orhei, vio­lată în decem­brie 2014 cu par­ti­ci­pa­rea a trei tineri, a scan­da­li­zat opi­nia publică. În ianu­a­rie 2016, doar unul din­tre cei trei, Ser­giu, jude­cat pen­tru pri­vare de liber­tate şi nu pen­tru viol, a fost con­dam­nat la doi ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Cei­la­lţi doi „par­ti­ci­panţi”, Dumi­tru şi Gri­gore, nu au ajuns în instanţă, unul din­tre ei fiind scos de sub urmă­rire penală de pro­cu­ro­rul Vadim Machi­don. Avo­ca­tul vic­ti­mei, Dumi­tru Sli­u­sa­renco, a cerut instanţei să anu­leze ordo­nanţa pro­cu­ro­ru­lui, dar cere­rea i-a fost res­pinsă.

  Un pro­cu­ror tânăr, şco­lit la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei, şi o jude­că­toare care acum un an a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient” din par­tea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­are a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii sunt cei care au instru­men­tat dosa­rul tine­rei vio­late de la Orhei, care a mobi­li­zat soci­e­ta­tea, peste 10 mii de oameni sem­nând, în acest sens, o peti­ţie pen­tru ca exa­mi­na­rea dosa­ru­lui să fie relu­ată.

  Cazul mino­rei din Orhei, vio­lată în decem­brie 2014 cu par­ti­ci­pa­rea a trei tineri, a scan­da­li­zat opi­nia publică. În ianu­a­rie 2016, doar unul din­tre cei trei, Ser­giu, jude­cat pen­tru pri­vare de liber­tate şi nu pen­tru viol, a fost con­dam­nat la doi ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Cei­la­lţi doi „par­ti­ci­panţi”, Dumi­tru şi Gri­gore, nu au ajuns în instanţă, unul din­tre ei fiind scos de sub urmă­rire penală de pro­cu­ro­rul Vadim Machi­don. Avo­ca­tul vic­ti­mei, Dumi­tru Sli­u­sa­renco, a cerut instanţei să anu­leze ordo­nanţa pro­cu­ro­ru­lui, dar cere­rea i-a fost res­pinsă.

  Procuratura Generală s-a autosesizat

  „Con­si­der că ancheta a fost ine­fi­cientă, iar pro­cu­ro­rul a fost influ­enţat de pre­ju­de­căţi la exa­mi­na­rea cazu­lui”, spune avo­ca­tul Sli­u­sa­renco. „Con­clu­zia pro­cu­ro­ru­lui că vic­tima, pri­vată forţat de liber­tate, a întreţi­nut rela­ţii sexu­ale bene­vol mi se pare lip­sită de logică, mai ales că, pe cor­pul mino­rei, s-au depis­tat leziuni cor­po­rale. Tre­zeşte dubii şi fap­tul că pro­cu­ro­rul a dat pri­o­ri­tate decla­ra­ţi­i­lor agre­so­ri­lor des­pre actul sexual bene­vol, deşi se sta­bi­lise că aceş­tia con­su­ma­seră alcool şi dro­guri în can­ti­tăţi mari. În cadrul anche­tei, pro­cu­ro­rul a insis­tat că vic­tima a minţit, că nu este cre­di­bilă. Cu un ast­fel de pre­con­cept, e greu de cre­zut că inves­ti­ga­ţia sa a fost mul­ti­la­te­rală şi obiec­tivă”, spune acesta.

  Avo­ca­tul spune că, prin acţiu­nile jude­că­toa­rei, vic­ti­mei i-a fost limi­tat acce­sul la jus­ti­ţie. „Instanţa a pri­mit spre exa­mi­nare plân­ge­rea noas­tră împo­triva Ordo­nanţei prin care vio­la­to­rul a fost scos de sub urmă­rire penală, a exa­mi­nat plân­ge­rea, iar ulte­rior a respins-o, moti­vând că nu e com­pe­tentă să o exa­mi­neze. Aici, încă un para­dox. Instanţa urma să refuze pri­mi­rea plân­ge­rii din start, dacă se con­si­dera incom­pe­tentă de a o exa­mina, şi nu să o ţină mai bine de 7 luni, să o exa­mi­neze, iar ulte­rior să decidă că nu este com­pe­tentă. Ast­fel, vic­tima a fost lip­sită de acces la o cale de atac şi la jus­ti­ţie în gene­ral”, crede avo­ca­tul Sli­u­sa­renco.

  Pe mar­gi­nea cazu­lui s-a auto­se­si­zat Pro­cu­ra­tura Gene­rală, care a orga­ni­zat, mier­curi, audi­eri cu avo­ca­tul vic­ti­mei, dar şi cu pro­cu­ro­rul Vadim Machi­don. Acesta nu ne-a răs­puns la tele­fon, dar a spus pre­sei că va da expli­ca­ţii pe mar­gi­nea cazu­lui doar la fina­li­za­rea dosa­ru­lui. La rân­dul său, pen­tru Jur­nal TV, jude­că­toa­rea Eca­te­rina Buzu a decla­rat că ea nu ar avea nicio vină, pen­tru că a exa­mi­nat pro­bele acu­mu­late de pro­cu­ror.

  CV-urile procurorului şi judecătoarei

  Vadim Machi­don, pro­cu­ro­rul care a instru­men­tat acest dosar, este în fun­cţie din 2011, în urma unei deci­zii a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor. În acel an, Machi­don absol­vise Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ), con­si­de­rată insti­tu­ţia cea mai per­for­mantă în dome­niul instru­i­rii vii­to­ri­lor jus­ti­ţi­a­bili. Machi­don a fost înma­tri­cu­lat la INJ în 2009, în ace­eaşi pro­moţie cu mult mai cunos­cuta Adri­ana Beţi­şor, acum pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie. Con­form ulti­mei sale decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, acu­za­to­rul de stat şi-a cum­pă­rat, în 2014, un apar­ta­ment de 47 m.p., înre­gis­trat pe numele soţiei, care e asis­tentă medi­cală. Cu un an mai devreme, în 2013, soţii Machi­don şi-au cum­pă­rat un auto­mo­bil Toyota Coro­lla, cu 65 mii de lei. Din 2014 şi până în ianu­a­rie 2016, aceş­tia au avut de ram­bu­r­sat un cre­dit de 10 mii de lei la o bancă. În august 2014, pen­tru înde­pli­ni­rea exem­plară a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, ini­ţi­a­tivă şi ope­ra­ti­vi­tate, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a XXIII-a de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­denţei R. Mol­dova, CSP a pro­pus pro­cu­ro­ru­lui gene­ral încu­ra­ja­rea lui Vadim Machi­don cu Diploma de Onoare a Pro­cu­ra­tu­rii de cate­go­ria III.

  Printr-un decret pre­zi­denţial, Eca­te­rina Buzu este jude­că­toare din 2012. Potri­vit magistrat.md, până a fi jude­că­toare, Buzu a fost gre­fi­eră şi con­sul­tantă la Jude­că­to­ria Cen­tru, iar în anii 2006-2012 a acti­vat în cadrul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), fiind, până a deveni jude­că­toare, şefa Apa­ra­tu­lui CSM. În octom­brie 2014, magis­trata a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient” din par­tea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­are a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul CSM. Mem­brii Cole­gi­u­lui au con­sta­tat că Buzu ar comite mai multe încăl­cări în tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­re­lor. Ast­fel, în hotă­rârea CSM se con­stată că aceasta „nu acordă atenţie deo­se­bită exa­mi­nă­rii fie­că­rui dosar, nu denotă des­tulă capa­ci­tate de a orga­niza tim­pul de muncă”, „încalcă ter­me­nele de redac­tare a hotă­râri­lor jude­că­to­reşti”. În docu­ment se mai spune că magis­trata a înce­put a înre­gis­tra şedinţele de jude­cată cu dic­ta­fo­nul abia din 2014, după ce a fost che­mată la CSM pen­tru a oferi expli­ca­ţii şi, ulte­rior, atenţio­nată. „Une­ori, în şedinţele de jude­cată, poate între­rupe decla­ra­ţi­ile par­ti­ci­pan­tu­lui la pro­ces fără expli­ca­ţie, iar în rela­ţi­ile cu cole­gii admite un com­por­ta­ment neco­le­gial”, se spune în hotă­râre. Eca­te­rina Buzu a atacat-o la CSJ, nefi­ind de acord cu aceste con­sta­tări, doar că nu a obţi­nut câş­tig de cauză. Ast­fel, peste un an, în noiem­brie 2015, urma să fie eva­lu­ată repe­tat, pe cale extra­or­di­nară. În cazul în care şi de această dată ar acu­mula cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient”, ar urma să fie demisă. Pe 18 decem­brie 2015, ea era în lista jude­că­to­ri­lor care urmau să fie eva­lu­aţi, dar pro­ce­dura a fost amâ­nată, la soli­ci­ta­rea magis­tra­tei, ea urmând să fie audi­ată în urmă­toa­rea şedinţă a Cole­gi­u­lui, data căreia încă nu a fost sta­bi­lită.
  Sursa: zdg.md

 • Paradoxurile justiției: O minoră din Orhei, violată în grup. Vinovații scapă cu pedepse simbolice

  Deși Republica Moldova a pierdut câteva dosare la CtEDO în care a eșuat să desfășoare anchete eficiente pe marginea acuzațiilor victimelor minore ale agresiunilor sexuale și a violurilor, practica defectuoasă continuă. Un comunicat de presă în acest sens a fost emis de Asociația „Promo-LEX, informează Politik.md.
  Potrivit sursei, datorită unor tertipuri procesuale agresorii fie sunt scoși de sub urmărire penală, fie li se aplică o pedeapsă mai blândă sau simbolică. Situația este deosebit de periculoasă în cazul în care victime ale agresiunilor sexuale sunt minorii, iar tutorii sau părinții acestora nu dispun de suficiente resurse pentru a  lupta cu sistemul. Este cazul recent al unei victime minore ale violului, în care judecătoarea Ecaterina Buzu, din cadrul Judecătoriei Orhei a pronunțat o sentință prin care de fapt a exonerat de la răspundere doi agresori în timp ce al treilea a fost pedepsit simbolic. Cazul a fost reprezentat în instanță de procurorul Vadim Machidon.

  Deși Republica Moldova a pierdut câteva dosare la CtEDO în care a eșuat să desfășoare anchete eficiente pe marginea acuzațiilor victimelor minore ale agresiunilor sexuale și a violurilor, practica defectuoasă continuă. Un comunicat de presă în acest sens a fost emis de Asociația „Promo-LEX, informează Politik.md.
  Potrivit sursei, datorită unor tertipuri procesuale agresorii fie sunt scoși de sub urmărire penală, fie li se aplică o pedeapsă mai blândă sau simbolică. Situația este deosebit de periculoasă în cazul în care victime ale agresiunilor sexuale sunt minorii, iar tutorii sau părinții acestora nu dispun de suficiente resurse pentru a  lupta cu sistemul. Este cazul recent al unei victime minore ale violului, în care judecătoarea Ecaterina Buzu, din cadrul Judecătoriei Orhei a pronunțat o sentință prin care de fapt a exonerat de la răspundere doi agresori în timp ce al treilea a fost pedepsit simbolic. Cazul a fost reprezentat în instanță de procurorul Vadim Machidon.

  Potrivit declarațiilor victimei în decembrie 2014, aceasta a fost privată de libertate de către trei indivizi, într-o locuință din orașul Orhei, unde a fost obligată să consume alcool și să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale. În momentul săvârșirii infracțiunii, victima era minoră și susține că a fost ademenită în locuință de către o cunoscută, sub pretextul unei petreceri. După săvârșirea violului, victima a reușit să fugă și a fost găsită de mama acesteia în stare de șoc.
  Conform probelor din dosar, Poliția a găsit la locul infracțiunii mai multe sticle de alcool și substanțe narcotice (canabis) precum și o parte din hainele victimei. Cu toate acestea, Procuratura Orhei a admis versiunea inculpaților, potrivit căreia victima minoră a întreținut relațiile sexuale benevol, chiar dacă însuși victima a negat acest fapt. În cadrul urmăririi penale nu a fost verificat în nici un fel consimțământul minorei la raportul sexual, invocat de inculpați și nici nu s-a ținut cont de alte circumstanțe cum ar fi: starea de neputință a victimei, vârsta acesteia, consumul de alcool și substanțe narcotice de către inculpați, leziunile corporale depistate pe corpul victimei și starea de șoc în care a fost găsită.
  Judecătoria Orhei a emis o sentință prin care doar unul din inculpați urmează să petreacă următorii 2 ani în închisoare, pentru privare de libertate dar fără a fi tras la răspundere penală pentru viol, deși a recunoscut că a întreținut relații sexuale.

  Avocatului victimei, Dumitru Sliusarenco susține că:  „Victimele minore ale violului nu beneficiază de o investigație și protecție eficientă din partea autorităților. Se ajunge la situații paradoxale, când din investigația Procuraturii rezultă că victima ar fi întreținut relații sexuale benevol în timp ce era privată forțat de libertate. În concluzie, se conturează o practică vicioasă de examinare a infracțiunilor sexuale, infractorii nu sunt atrași la răspundere, iar victimele sunt supuse revictimizării. Ca efect, victimele trec prin suferințe emoționale continue, sunt stigmatizate și pierd încrederea în sine și în sistemul de justiție”.

   
      SursaPolitik.md
   

   

 • Săptămână NEAGRĂ pentru judecători. Opt magistrați, SANCȚIONAȚI disciplinar

  Opt judecători din mai multe instanțe din republică au fost sancționați disciplinar săptămâna aceasta de către Consiliul Superior al Magistraturii.
  Membrii CSM au decis că judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) Iurie Diaconu, Liliana Catan și Ion Guzun, judecătorul Curții de Apel Chișinău Boris Bârcă, judecătorul Judecătoriei Buiucani Serghei Lazari, judecătorul de la Judecătoria Botanica Vitalie Stratan și judecătorii Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu și Sergiu Procopciuc, să fie sancționați disciplinar plin aplicarea unui avertisment.

  Opt judecători din mai multe instanțe din republică au fost sancționați disciplinar săptămâna aceasta de către Consiliul Superior al Magistraturii.
  Membrii CSM au decis că judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) Iurie Diaconu, Liliana Catan și Ion Guzun, judecătorul Curții de Apel Chișinău Boris Bârcă, judecătorul Judecătoriei Buiucani Serghei Lazari, judecătorul de la Judecătoria Botanica Vitalie Stratan și judecătorii Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu și Sergiu Procopciuc, să fie sancționați disciplinar plin aplicarea unui avertisment.

   

 • EXCLUSIV // Trei JUDECĂTORI au PUNCTAJ INSUFICIENT la testarea performanțelor. Cine sunt aceștia

  Trei judecători au obținut calificativul ”insuficient” în cadrul evaluării performanțelor.Potrivit portalului Magistrat.md, unul este judecător la Curtea de Apel Chișinău în timp ce alții doi activează în cadrul Judecătoriilor Orhei și Ialoveni, comunică Politik.md.Cele mai puține, 41 de puncte, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat lui Constantin Crețu, judecător la Judecătoria Ialoveni. Printre aspectele ce au influențat acordarea calificativului ”insuficient” au fost tergiversarea examinării dosarelor, faptul că mai multe hotărâri nu au fost argumentate clar, lipsa de disciplină și numărul mare de ”reclamații negative din partea societății și printre judecători”.

  Trei judecători au obținut calificativul ”insuficient” în cadrul evaluării performanțelor.Potrivit portalului Magistrat.md, unul este judecător la Curtea de Apel Chișinău în timp ce alții doi activează în cadrul Judecătoriilor Orhei și Ialoveni, comunică Politik.md.Cele mai puține, 41 de puncte, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat lui Constantin Crețu, judecător la Judecătoria Ialoveni. Printre aspectele ce au influențat acordarea calificativului ”insuficient” au fost tergiversarea examinării dosarelor, faptul că mai multe hotărâri nu au fost argumentate clar, lipsa de disciplină și numărul mare de ”reclamații negative din partea societății și printre judecători”.

  Judecătorului i-a fost acordat un termen de 9 luni pentru evaluarea repetată. Printre restanțierii sistemului judecătoresc se numără și judecătoarea Ecaterina Buzu, din cadrul Judecătoriei Orhei. Și acesteia de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul ”insuficient”, acumulând un total de 59 de puncte. Potrivit CSM, punctajul scăzut este cauzat de faptul că în perioada de evaluare judecătoarea Buzu a încălcat cu până la 6 luni termenele procesuale de redactare a hotărârilor judecătorești, dar și de organizarea insuficientă a activității profesionale. Judecătoarei i-a fost acordat un termen de 12 luni pentru evaluarea repetată. Și activitateajudecătorului Curții de Apel, Mihail Ciugureanu, a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare de către Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor. Pentru neafișarea la timp a listei ședințelor de judecată și lipsa de claritate în hotărârile emise, dar și alte abateri, judecătorul a acumult 56,7 puncte, obținând calificativul ”insuficient”. Mai mult decât atât, potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” cinci hotărîri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Mihai Ciugureanu, au fost obiect de examinare la CtEDO. Între timp, acesta a fost reevaluat de CSM în data de 21 noiembrie, însă hotărârea încă nu a fost făcută publică.

 • Каталог статей адвокат молдова кишинев

  Любой здравомыслящий человек скажет, что за бред, но это на первый взгляд. Оказывается, что это вполне возможно. В настоящее время, после ряда изменений в гражданском процессуальном кодексе, физические лица могут либо сами защищать свои интересы в суде, либо через адвоката. Полномочия адвоката подтверждаются мандатом, выданным представляемым (ч. 7 ст. 80 ГПК). Вроде понятно, мандат, подписанный клиентом и, пожалуйста, участвуй в процессе.

  Любой здравомыслящий человек скажет, что за бред, но это на первый взгляд. Оказывается, что это вполне возможно. В настоящее время, после ряда изменений в гражданском процессуальном кодексе, физические лица могут либо сами защищать свои интересы в суде, либо через адвоката. Полномочия адвоката подтверждаются мандатом, выданным представляемым (ч. 7 ст. 80 ГПК). Вроде понятно, мандат, подписанный клиентом и, пожалуйста, участвуй в процессе.

  Но возьмем ситуацию, когда предположим, к адвокату обращается гражданин Антарктиды, некий пингвин, у которого возник вопрос, скажем связанный с наследством в Молдове, в связи с чем, надо обратиться в суд, к примеру, для продления срока принятия наследства.  Приплыть в Молдову пингвин не может, даже если постарается, то максимум заплывет в Днестр или в Прут, и то наверняка с риском для жизни. Что остается бедному пингвину делать.

  Естественно, обратиться к своему пингвиньему нотариусу для оформления соответствующей доверенности. Но пингвиний нотариус говорит, что доверенность оформить не может, так как, согласно молдавским законам, пингвины не обладают юридической ни правоспособностью, ни дееспособностью, и советует ему оставить эту затею. Но пингвин не успокаивается, он советуется с адвокатом в Молдове, и адвокат ему говорит, что фигня это все, в Молдове это не проблема. Он присылает ему мандат, где на обратной стороне есть надпись подпись клиента, там пингвин расписывается (думаю, ставит отпечаток лапы и разбивает яйцо) и шлет его адвокату в Молдове, который на его основании, составляет иск, подает в суд, и вот пингвин получает нужное ему решение.

 • Деньги для судей

   Высший совет магистратуры (ВСМ) единогласно принял проект бюджета апелляционных судов и судов общего права на 2012 год, составляющий более 156 миллионов леев. Бюджет примерно такой же, как и на нынешний год, пояснила глава аппарата ВСМ Екатерина Бузу. Кроме того, совет утвердил и бюджет Высшей судебной палаты на будущий год, который составляет 28,74 миллиона леев по сравнению с 20,72 миллиона леев в этом году. Бюджет ВСМ на будущий год достигает 3,7 миллиона леев, что примерно на 300 тысяч леев ...

   Высший совет магистратуры (ВСМ) единогласно принял проект бюджета апелляционных судов и судов общего права на 2012 год, составляющий более 156 миллионов леев. Бюджет примерно такой же, как и на нынешний год, пояснила глава аппарата ВСМ Екатерина Бузу. Кроме того, совет утвердил и бюджет Высшей судебной палаты на будущий год, который составляет 28,74 миллиона леев по сравнению с 20,72 миллиона леев в этом году. Бюджет ВСМ на будущий год достигает 3,7 миллиона леев, что примерно на 300 тысяч леев ...

  Высший совет магистратуры (ВСМ) единогласно принял проект бюджета апелляционных судов и судов общего права на 2012 год, составляющий более 156 миллионов леев. Бюджет примерно такой же, как и на нынешний год, пояснила глава аппарата ВСМ Екатерина Бузу. Кроме того, совет утвердил и бюджет Высшей судебной палаты на будущий год, который составляет 28,74 миллиона леев по сравнению с 20,72 миллиона леев в этом году. Бюджет ВСМ на будущий год достигает 3,7 миллиона леев, что примерно на 300 тысяч леев больше, чем в нынешнем году.

 • Poalelungi vs. Muruianu in batalia pentru CSJ

   Cinci judecatori si-au depus candidaturile pentru fotoliul de presedinte al Curtii Supreme de Justitie. Pe langa actualul conducator, Ion Muruianu, isi incearca puterile Constantin Gurschi, Nicolae Timofti si Raisa Botezatu – toti judecatori la CSJ. Ultimul s-a inscris in cursa magistratul moldovean la Curtea Europeana a Drepturilor Omului la Strasbourg, Mihai Poalelungi. Concursul de depunere a dosarelor s-a incheiat aseara. Sefa Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, Ecaterina.

   Cinci judecatori si-au depus candidaturile pentru fotoliul de presedinte al Curtii Supreme de Justitie. Pe langa actualul conducator, Ion Muruianu, isi incearca puterile Constantin Gurschi, Nicolae Timofti si Raisa Botezatu – toti judecatori la CSJ. Ultimul s-a inscris in cursa magistratul moldovean la Curtea Europeana a Drepturilor Omului la Strasbourg, Mihai Poalelungi. Concursul de depunere a dosarelor s-a incheiat aseara. Sefa Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, Ecaterina.

  Cinci judecatori si-au depus candidaturile pentru fotoliul de presedinte al Curtii Supreme de Justitie. Pe langa actualul conducator, Ion Muruianu, isi incearca puterile Constantin Gurschi, Nicolae Timofti si Raisa Botezatu – toti judecatori la CSJ. Ultimul s-a inscris in cursa magistratul moldovean la Curtea Europeana a Drepturilor Omului la Strasbourg, Mihai Poalelungi. Concursul de depunere a dosarelor s-a incheiat aseara. Sefa Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, Ecaterina Buzu, a declarat, pentru StireaZilei.md, ca soarta candidatilor va fi decisa cel mai probabil saptamana viitoare.

 • Şedinţe „mai moi“ la Consiliul Superior al Magistraturii

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au ales de câteva săptămâni cu fotolii mai comode şi computere de ultima generaţie. Este cea mai mare achiziţie de mobilă şi tehnică de când există instituţia. Membrii CSM spun că se simt acum în rând cu miniştrii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii spun că şedinţele de marţi, atunci când se adună pentru a discuta problemele instanţelor de judecată, trec mai repede acum. Computerele noi şi fotoliile ortopedice, asemănătoare cu cele ale miniştrilor, le-au uşurat munca. „Mă simt destul de normal şi pe picior de egalitate cu ceilalţi oficiali. De ce să lucreze confortabil doar miniştrii?

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au ales de câteva săptămâni cu fotolii mai comode şi computere de ultima generaţie. Este cea mai mare achiziţie de mobilă şi tehnică de când există instituţia. Membrii CSM spun că se simt acum în rând cu miniştrii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii spun că şedinţele de marţi, atunci când se adună pentru a discuta problemele instanţelor de judecată, trec mai repede acum. Computerele noi şi fotoliile ortopedice, asemănătoare cu cele ale miniştrilor, le-au uşurat munca. „Mă simt destul de normal şi pe picior de egalitate cu ceilalţi oficiali. De ce să lucreze confortabil doar miniştrii?

  Fiecare membru CSM trebuie să lucreze la computer şi să se simtă bine la şedinţe", a spus Dumitru Visterniceanu, fostul preşedinte al CSM. Succesorul său actual, Nicolae Timofti, declară că membrii CSM vor să fie în pas cu noile tendinţe. „ Este foarte comod să lucrăm aşa, la computere noi şi în fotolii moi. Este normal să ţinem pasul cu timpul şi să ne adaptăm cerinţelor", afirmă Nicolae Timofti.

 • Судьи и депутаты, обходящие закон

  Судьи из Молдовы не опубликовали свои декларации о доходах и имуществе, как того предусматривает статья 13 Закона №1264 от 19 июля 2002 г. «О декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, госслужащих и некоторых руководящих работников». Несмотря на то, что крайний срок опубликования деклараций на официальных сайтах истек еще 3 марта 2011 г., они не были обнародованы на сайте Высшего совета магистратуры (ВСМ).

  Судьи из Молдовы не опубликовали свои декларации о доходах и имуществе, как того предусматривает статья 13 Закона №1264 от 19 июля 2002 г. «О декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, госслужащих и некоторых руководящих работников». Несмотря на то, что крайний срок опубликования деклараций на официальных сайтах истек еще 3 марта 2011 г., они не были обнародованы на сайте Высшего совета магистратуры (ВСМ).

  По словам главы аппарата ВСМ Екатерины Бузу, «судьи не нарушают закон, так как декларации поступили от Центральной контрольной комиссии только в понедельник, 4 апреля». «Декларации будут обработаны, так как мы не будем их публиковать полностью, в сканированной форме, а исключим некоторые личные данные. Это продлится еще 2-3 недели», – отметила Екатерина Бузу. Что касается депутатов, до настоящего времени на сайте парламента не опубликованы декларации о доходах и имуществе девяти из них: Юрия Апостолаки, Виктора Бодю, Юрия Чореску, Семена Грищука, Марии Нашу, Георгия Брашовского, Стеллы Жантуан, Олега Сырбу и Владимира Сахарняну. Единственная опубликованная на сайте декларация принадлежит депутату Елене Фрумосу. www.parlament.md

  Таким образом, только 92 народных избранника подчинились закону, который обязывает опубликовать декларацию о доходах и имуществе. Остальные депутаты утверждают, что отправили свои декларации для опубликования на сайте парламента, однако этого не произошло. «Я передал коллеге декларацию для опубликования на сайте, но по неизвестным мне причинам она не была опубликована. Больше я не проверял. Я был назначен на депутатскую должность только в середине февраля и не знаю, кто несет ответственность за размещение декларации на сайт», – уточнил депутат от ЛДПМ Юрий Апостолаки. Аналогичный ответ дал его коллега по партии Юрий Чореску, а также Валерий Сахарняну от ЛП и Стелла Жантуан от ДПМ. «Я не знаю, почему моей декларации нет на сайте, так как я ее уже отправила. Информационное управление парламента ответственно за публикацию», – уточнила Стела Жантуан. В свою очередь, представители Информационно-аналитического управления парламента отметили, что декларации вышеназванных девяти депутатов еще не поступили от Центральной контрольной комиссии.

 • Judecator prins cu mita

  Consiliul Superior al Magistraturii a deschis o ancheta interna in posibilul caz de luare de mita de catre un judecator Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), organul suprem de conducere al judecatorilor, s-a autosesizat in urma stirii UNIMEDIA “In atentia Procuraturii si CCCEC: O judecatoare ia mita?” si a deschis o ancheta interna referitor la acest caz. In cazul in care se va demonstra actul de luare de mita, Liliana Andrias, judecatoare la Judecatoria Economica din Chisinau, risca sa fie eliberata din functie, inclusiv sa achite o amenda intre 20 – 60 mii de lei sau sa fie pedepsita cu privatiunea de libertate intre 3 si 7 ani de inchisoare.

  Consiliul Superior al Magistraturii a deschis o ancheta interna in posibilul caz de luare de mita de catre un judecator Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), organul suprem de conducere al judecatorilor, s-a autosesizat in urma stirii UNIMEDIA “In atentia Procuraturii si CCCEC: O judecatoare ia mita?” si a deschis o ancheta interna referitor la acest caz. In cazul in care se va demonstra actul de luare de mita, Liliana Andrias, judecatoare la Judecatoria Economica din Chisinau, risca sa fie eliberata din functie, inclusiv sa achite o amenda intre 20 – 60 mii de lei sau sa fie pedepsita cu privatiunea de libertate intre 3 si 7 ani de inchisoare.

  Potrivit Ecaterinei Buzu, sef de sectie in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, procedura disciplinara a fost intentata de catre Nicolae Clima, presedinte CSM, in urma publicarii de catre UNIMEDIA a stirii “In atentia Procuraturii si CCCEC: O judecatoare ia mita?”. Sursa citata a mai precizat ca la 29 mai va avea loc o sedinta, in cadrul careia va fi analizat posibilul caz de luare de mita. Solicitat de UNIMEDIA sa precizeze ce pedeapsa i-ar putea fi aplicata judecatoarei in cazul in care ii va fi demonstrata vinovatia, avocatul Sergiu Bucataru a declarat: “Judecatoarea risca sa fie eliberata din functie, iar potrivit art. 324 al Codului Penal, aceasta risca sa achite o amenda intre 20 – 60 mii de lei sau sa fie pedepsita cu privatiunea de libertate intre 3 si 7 ani de inchisoare, cu privarea de a ocupa functii de raspundere pentru o perioada intre 2 si 5 ani”. “E posibil si cazul in care Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii va constata ca nu exista nicio infractiune, iar judecatoarea sa nu fie pedepsita”, a mai adaugat avocatul Bucataru. Amintim ca la redactia UNIMEDIA a fost expediat un material video, in care se vede cum un cetatean transmite o suma de bani Lilianei Andrias, judecatoare la Judecatoria Economica din Chisinau. Procesul de transmitere a banilor, inclusiv modul in care judecatoarea ascunde banii, pare a fi o actiune de luare de mita. Reiesind din principiul prezumtiei nevinovatiei, UNIMEDIA nu a acuzat pe nimeni, dar a solicitat organelor de urmarire penala sa investigheze aceste caz. Invitam vizitatorii sa expedieze la redactie si alte materiale interesante, utilizand acest formular, care pot deveni subiectul unei stiri pe UNIMEDIA.

 • Dinastii de judecători

  Copiii judecătorilor au posibilitatea să studieze la facultăţile de drept din R. Moldova fără să achite taxa anuală de aproximativ opt mii de lei. Prin hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în 2008, peste zece copii de judecători au fost propuşi spre înmatriculare la instituţiile superioare de învăţământ. Mai mult decât atât, după finalizarea studiilor, absolvenţii nu au nicio obligaţie faţă de instituţiile de stat care i-au promovat la studii fără contract. Din mai 2008 până la mijlocul verii, CSM a adoptat opt hotărâri prin care propune înmatricularea la studii în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM), Universităţii de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi, Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), Universităţii de Studii Europene din Moldova (USEM) şi scutirea de taxe a unor copii ai judecătorilor.

  Copiii judecătorilor au posibilitatea să studieze la facultăţile de drept din R. Moldova fără să achite taxa anuală de aproximativ opt mii de lei. Prin hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în 2008, peste zece copii de judecători au fost propuşi spre înmatriculare la instituţiile superioare de învăţământ. Mai mult decât atât, după finalizarea studiilor, absolvenţii nu au nicio obligaţie faţă de instituţiile de stat care i-au promovat la studii fără contract. Din mai 2008 până la mijlocul verii, CSM a adoptat opt hotărâri prin care propune înmatricularea la studii în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM), Universităţii de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi, Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), Universităţii de Studii Europene din Moldova (USEM) şi scutirea de taxe a unor copii ai judecătorilor.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU