Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Roșca Tatiana
Căutare avansată

Chircu Natalia

Curtea de Apel Bălţi, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 21.07.1998

Conform Hotărîrii nr. 454/49 din 21 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a anulat suspendarea doamnei Natalia Chircu, din funcția de judecător, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți, începînd cu 01 iulie 2016.

Potrivit Hotărîrii  CSM nr. 303/14 din 11 mai 2016, se suspendă doamna Natalia Chircu din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 03 mai 2016 pînă la 20 februarie 2019 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2278-IV din 31 iunie 2009 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Data numirii în funcție: 21.07.1998

Conform Hotărîrii nr. 454/49 din 21 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a anulat suspendarea doamnei Natalia Chircu, din funcția de judecător, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți, începînd cu 01 iulie 2016.

Potrivit Hotărîrii  CSM nr. 303/14 din 11 mai 2016, se suspendă doamna Natalia Chircu din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 03 mai 2016 pînă la 20 februarie 2019 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2278-IV din 31 iunie 2009 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Anul naşterii: 1975

Instruire/Diplome
1992 - 1997 facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1997 - 1998 ajutor interimar al Procurorului raionului Cahul
1998 - 1999 procuror de secţie al Procuraturii de circumscripţie Chişinău
1999 - 2001 procuror de secţie al Procuraturii judeţului Chişinău
2001 - 2001 jurist la S.R.L. „Oproxim”

08.10.2001 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti (Decret nr. 249-III)
17.12.2003 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (Decret nr. 1587-III)
22.12.2006 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 906-IV)
22.07.2009 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (Decret nr. 2278-IV)
 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 79/9 din 30 iunie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Chircu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii  nr. 7/1 din 21 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Chircu Natalia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 51, menținute 32, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 62,72%;
2012 - cauze contestate 44, menținute 36, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 81,81%;
2013 - cauze contestate 110, menținute 77, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 70%;
2014 au fost contestate 73 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 58, ceea ce constituie 79,45%;
2015 au fost contestate 114 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 85, ceea ce constituie 74,56%;
2016 au fost contestate 49 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 38, ceea ce constituie 77,55%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 101, casate 15 - 14,85%;
2012 - cauze examinate 108, casate 8 - 4,44%;
2013 - cauze examinate 216, casate 20 - 9,25%;
2014, din 370 de cauze examinate, 15 hotărâri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,05%;
2015, din 264 de cauze examinate, 29 hotărâri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,98%;
2016, din 120 de cauze examinate, 11 hotărâri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,16%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 79/9 din 30 iunie 2017 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 88 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 7/1 din 21 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 79/9 din 30 iunie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Natalia Chircu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii  nr. 7/1 din 21 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Chircu Natalia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 51, menținute 32, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 62,72%;
2012 - cauze contestate 44, menținute 36, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 81,81%;
2013 - cauze contestate 110, menținute 77, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 70%;
2014 au fost contestate 73 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 58, ceea ce constituie 79,45%;
2015 au fost contestate 114 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 85, ceea ce constituie 74,56%;
2016 au fost contestate 49 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 38, ceea ce constituie 77,55%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 101, casate 15 - 14,85%;
2012 - cauze examinate 108, casate 8 - 4,44%;
2013 - cauze examinate 216, casate 20 - 9,25%;
2014, din 370 de cauze examinate, 15 hotărâri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,05%;
2015, din 264 de cauze examinate, 29 hotărâri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,98%;
2016, din 120 de cauze examinate, 11 hotărâri/sentinte/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,16%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 79/9 din 30 iunie 2017 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 88 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 7/1 din 21 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

 

Hotărârii nr. 79/9 din 30 iunie 2017

Hotărîrea nr. 7/1 din 21 februarie 2014

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 79/9 din 30 iunie 2017”pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Natalia Chircu au fost intentate 3 proceduri disciplinare, respectiv, au fost pronunţate hotărârile nr. 18/13 din 09 septembrie 2016, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancţiunii cu clasarea procedurii; nr. 12/1 din 30 ianuarie 2015, prin care a fost sistată procedura disciplinară în legătură cu expirarea termenului; nr. 16/3 din 27 martie 2015, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.”

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 7/1 din 21 februarie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătoarei Chircu Natalia".

Prin Hotărârea nr. 140/6 din 04 iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația reprezentantului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Timciuc Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 429s-588p/m din 26 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 11 mai 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Procopciuc Stela, Chircu Natalia, Grumeza Elena de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 50/7 din 01 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet. Cozma Andrei privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curții de Apel Bălti, Natalia Chircu. 

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 144/8 din 05 mai 2017, a respins contestaţia  depusă de cet. Andrei Cozma împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 20 martie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curţii de Apel Bălţi, Natalia Chircu.

La data de 16 iulie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorilor Colegiului civil si de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, Ala Rotaru și Natalia Chircu. În dispoziția de intentare a procedurii disciplinare semnată de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Teo Cîrnaț, se invocă comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. b), k) din Legea cu privire la statutul judecătorului - aplicarea neuniformă a legislației, intenționat sau din neglijență gravă, dacă acest fapt a fost constatat de instanța ierarhic superioară și a condus la casarea hotărîrii defectuoase (lit.b) - încalcarea normelor Codului de etică al judecătorului (lit.k). Prin Hotărârea nr. 12/1 din 30 ianuarie 2015,  procedura disciplinară a fost sistată.

La Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 66 p/m din 15.01.2015 a fost înregistrată o sesizare prin care cetățeanul Bucatca Eduard a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu care, în mod repetat au adoptat contrat prevederilor legale, încheierea din 30.10.2014, prin care au restitut cererea de apel declarată de el, fară a examina apelul în fond, prin care au încălcat prevederile art. 369, 377, 380 Cod de procedură Civilă. Prin Hotărârea nr. 16/3 din 27 martie 2015, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară în privința judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu în temeiul art. 36 alin. (1) lit. c) dinLegea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Prin Hotărârea nr. 504/20 din 30 iunie 2015 Consiliut Superior al Magistraturii a menținut fără modificări hotărârea Colegiului disciplinar nr. 16/3 din 27 martie 2015, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Alexandru Gheorghieş, Natalia Chircu şi Ana Albu.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 22 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătoarei au fost depuse 10 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 79/9 din 30 iunie 2017”pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Natalia Chircu au fost intentate 3 proceduri disciplinare, respectiv, au fost pronunţate hotărârile nr. 18/13 din 09 septembrie 2016, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancţiunii cu clasarea procedurii; nr. 12/1 din 30 ianuarie 2015, prin care a fost sistată procedura disciplinară în legătură cu expirarea termenului; nr. 16/3 din 27 martie 2015, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.”

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 7/1 din 21 februarie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătoarei Chircu Natalia".

Prin Hotărârea nr. 140/6 din 04 iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația reprezentantului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Timciuc Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 429s-588p/m din 26 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 11 mai 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Procopciuc Stela, Chircu Natalia, Grumeza Elena de la Curtea de Apel Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 50/7 din 01 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet. Cozma Andrei privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curții de Apel Bălti, Natalia Chircu. 

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 144/8 din 05 mai 2017, a respins contestaţia  depusă de cet. Andrei Cozma împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 20 martie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curţii de Apel Bălţi, Natalia Chircu.

La data de 16 iulie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorilor Colegiului civil si de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, Ala Rotaru și Natalia Chircu. În dispoziția de intentare a procedurii disciplinare semnată de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Teo Cîrnaț, se invocă comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. b), k) din Legea cu privire la statutul judecătorului - aplicarea neuniformă a legislației, intenționat sau din neglijență gravă, dacă acest fapt a fost constatat de instanța ierarhic superioară și a condus la casarea hotărîrii defectuoase (lit.b) - încalcarea normelor Codului de etică al judecătorului (lit.k). Prin Hotărârea nr. 12/1 din 30 ianuarie 2015,  procedura disciplinară a fost sistată.

La Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 66 p/m din 15.01.2015 a fost înregistrată o sesizare prin care cetățeanul Bucatca Eduard a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu care, în mod repetat au adoptat contrat prevederilor legale, încheierea din 30.10.2014, prin care au restitut cererea de apel declarată de el, fară a examina apelul în fond, prin care au încălcat prevederile art. 369, 377, 380 Cod de procedură Civilă. Prin Hotărârea nr. 16/3 din 27 martie 2015, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară în privința judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu în temeiul art. 36 alin. (1) lit. c) dinLegea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Prin Hotărârea nr. 504/20 din 30 iunie 2015 Consiliut Superior al Magistraturii a menținut fără modificări hotărârea Colegiului disciplinar nr. 16/3 din 27 martie 2015, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Alexandru Gheorghieş, Natalia Chircu şi Ana Albu.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 22 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătoarei au fost depuse 10 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 140/6 din 04 iulie 2020

Hotărârea nr. 144/8 din 05 mai 2017

Hotărârea nr. 50/7 din 01 aprilie 2016

Hotărârea nr. 12/1 din 30 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 16/3 din 27 martie 2015

Hotărârea nr. 504/20 din 30 iunie 2015

Știri
 • Unde activează cei mai mulţi judecători vizaţi în proceduri disciplinare

  Conform datelor Colegiului Disciplinar de le lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), judecătorii din 21 de instanțe au fost vizaţi, anul trecut, în proceduri disciplinare. Cele mai multe proceduri au fost, însă, intentate în privinţa magistraților de la judecătoriile Râşcani şi Buiucani din municipiul Chişinău. Cele două instanţe deţin întâietatea în această privinţă.

  Din datele publicate de Colegiul Disciplinar se atestă faptul că cei mai mulţi judecători vizaţi în proceduri disciplinare activează în instanţele de primul nivel. În cazul magistraţilor de la judecătoriile Râșcani și Buiucani au fost intentate câte opt proceduri disciplinare. La Judecătoria sectorului Centru şi la Curtea Supremă de Justiţie au revenit câte patru proceduri disciplinare, iar Judecătoriile Leova, Soroca, Orhei, Căuşeni, Curtea de Apel Chişinău şi Curtea de Apel Bălţi – câte două sancţiuni disciplinare. Potrivit CSM, cele mai multe sancţiuni vizează judecătoriile unde magistraţii au un volum prea mare de muncă.

  Conform datelor Colegiului Disciplinar de le lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), judecătorii din 21 de instanțe au fost vizaţi, anul trecut, în proceduri disciplinare. Cele mai multe proceduri au fost, însă, intentate în privinţa magistraților de la judecătoriile Râşcani şi Buiucani din municipiul Chişinău. Cele două instanţe deţin întâietatea în această privinţă.

  Din datele publicate de Colegiul Disciplinar se atestă faptul că cei mai mulţi judecători vizaţi în proceduri disciplinare activează în instanţele de primul nivel. În cazul magistraţilor de la judecătoriile Râșcani și Buiucani au fost intentate câte opt proceduri disciplinare. La Judecătoria sectorului Centru şi la Curtea Supremă de Justiţie au revenit câte patru proceduri disciplinare, iar Judecătoriile Leova, Soroca, Orhei, Căuşeni, Curtea de Apel Chişinău şi Curtea de Apel Bălţi – câte două sancţiuni disciplinare. Potrivit CSM, cele mai multe sancţiuni vizează judecătoriile unde magistraţii au un volum prea mare de muncă.

  Unii judecători au fost vizaţi în două cauze disciplinare concomitent – Liuba Pruteanu şi Maria Muruianu, ambele de la Judecătoria Buiucani, Serghei Papuha, de la Judecătoria Râşcani, Alexandru Gheorghieş şi Natalia Chircu, ambii de la Curtea de Apel Bălţi, Marian Matcovschi, Judecătoria Leova şi Ion Cotea, de la Judecătoria Cahul.

  Cele mai aspre sancţiuni au fost aplicate judecătorilor Marian Matcovschi şi Liliei Vasilevici. Matcovschi s-a ales cu mustrare aspră, după ce o procedură a fost intentată de președintele CSJ, Mihai Poalelungi. Colegiul ar fi stabilit că acesta a avut o atitudine nedemnă faţă de colegii săi, dar şi față de participanţii la un proces. În cazul judecătoarei Lilia Vasilevici a fost propusă eliberarea din funcţie, pentru abateri grave de la legislaţie. Colegiul a stabilit că judecătoarea ar fi aplicat pedeapsa condiţionată cu eliberarea de sub arest în cauza penală dosarul Ciornîi, care era învinuit de circulaţie ilegală a substanţelor narcotice şi care risca de la 7 la 15 ani de închisoare. Vasilevici a atacat decizia la CSJ, însă cererea ei a fost respinsă.

  În total, 8 judecători au fost avertizaţi, 6 au primit mustrare, doi s-au ales cu mustrare aspră, iar în privinţa a 21 de judecători procedurile au fost încetate. De asemenea, au fost sistate şi respinse procedurile disciplinare în privinţa a patru judecători.

  Amintim că procedura de sancţionare discplinară a judecătorilor este una foarte greoaie. Sesizările sunt analizate de către cinci structuri – Inspecţia Judiciară, Colegiul Disciplinar, cele două complete de admisibilitate CSM şi în final CSJ.
  sursa: bizlaw.md

 • JUDECĂTORI CU CASE „FĂRĂ PREŢ” ŞI PĂMÂNTURI „FĂRĂ VALOARE”

  Colega acestora, Natalia Chircu de la CA Bălţi, procedează la fel - nu declară valoarea cadastrală a apartamentului dobândit în anul 1995.

  Colega acestora, Natalia Chircu de la CA Bălţi, procedează la fel - nu declară valoarea cadastrală a apartamentului dobândit în anul 1995.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU