Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Iorgov Steliana
Căutare avansată

Corolevschi Dumitru

Curtea de Apel Bălţi, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 24.02.1993

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1160-IV din 11 iunie 2007 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Anul naşterii: 1961

Instruire/Diplome
1982 - 1987 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Data numirii în funcție: 24.02.1993

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1160-IV din 11 iunie 2007 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Anul naşterii: 1961

Instruire/Diplome
1982 - 1987 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1987 - 1989 instructor la comitetul executiv raional Teleneşti
1989 - 1993 jurist la comitetul executiv raional Teleneşti
1993 - 2000 judecător la Judecătoria Teleneşti
18.02.2000 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Teleneşti (Decret nr. 1338-II)

08.04.2003 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1218-III)
02.02.2005 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Teleneşti, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 2211-III)
11.06.2007 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (Decret nr. 1160-IV)
07.02.2012 Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 80/9 din 30 iunie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Dumitru Corolevschi care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 6/1 din 21 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Corolevschi Dumitru nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Corolevschi Dumitru a fost identificată ca obiect de examinare la CtEDO.

BUREA și altii v. Moldova, hotărîrea din 13/12/2011, cererea nr. 55349/ 07, 16968/09,19750/09, 32465/09 și 39377/ 09, violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea intre 13 si 39 de luni a hotararilor judecatorești irevocabile in favoarea reclamantilor privind plata unor sume de bani; violarea art. 13 CEDO (in privinta cererii nr. 39377/09) - lipsa unui remediu efectiv de a solutiona pretentia reclamantului.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 66, menținute 43 - 65,15%;
2012 - cauze contestate 47, menținute 32 - 68%;
2013 - cauze contestate 126, menținute 80 - 63,49%;
2014 au fost contestate 75 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 56, ceea ce constituie 74,66%;
2015 au fost contestate 85 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 67, ceea ce constituie 78,82%;
2016 au fost contestate 82 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 62, ceea ce constituie 75,60%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 325, casate 25 - 7,6%;
2012 - cauze examinate 360, casate 15 - 4,16%;
2013 - cauze examinate 327, casate 46 - 14,06%;
2014, din 309 de cauze examinate, 19 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,14%;
2015, din 248 de cauze examinate, 18 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,25%;
2016, din 299 de cauze examinate, 20 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,68%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 655/29 din 03 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției de judecător următorii: Bejenaru Iurie Vasile, Gordilă Nicolae Vasili, Burdeniuc Ruslana Radu, Corolevschi Dumitru Iacob, Grosu Iulia Pavel, Procopciuc Stela Dumitru, Rățoi Eduard Ivan, Revenco Angela Cristofor, Rotaru Ala Vasile și Negru Alexandru Andrei.

Prin Hotărârea Nr. 80/9 din 30 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 6/1 din 21 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 74 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 288/25 din 13 Octombrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorului Dumitru Corolevschi de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărîrea CSM  nr. 64/5 din 07 februarie 2012, i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărîrea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul II (doi) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 80/9 din 30 iunie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Dumitru Corolevschi care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 6/1 din 21 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Corolevschi Dumitru nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Corolevschi Dumitru a fost identificată ca obiect de examinare la CtEDO.

BUREA și altii v. Moldova, hotărîrea din 13/12/2011, cererea nr. 55349/ 07, 16968/09,19750/09, 32465/09 și 39377/ 09, violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea intre 13 si 39 de luni a hotararilor judecatorești irevocabile in favoarea reclamantilor privind plata unor sume de bani; violarea art. 13 CEDO (in privinta cererii nr. 39377/09) - lipsa unui remediu efectiv de a solutiona pretentia reclamantului.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 66, menținute 43 - 65,15%;
2012 - cauze contestate 47, menținute 32 - 68%;
2013 - cauze contestate 126, menținute 80 - 63,49%;
2014 au fost contestate 75 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 56, ceea ce constituie 74,66%;
2015 au fost contestate 85 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 67, ceea ce constituie 78,82%;
2016 au fost contestate 82 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 62, ceea ce constituie 75,60%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 325, casate 25 - 7,6%;
2012 - cauze examinate 360, casate 15 - 4,16%;
2013 - cauze examinate 327, casate 46 - 14,06%;
2014, din 309 de cauze examinate, 19 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,14%;
2015, din 248 de cauze examinate, 18 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,25%;
2016, din 299 de cauze examinate, 20 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,68%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 655/29 din 03 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră compatibili cu interesele funcției de judecător următorii: Bejenaru Iurie Vasile, Gordilă Nicolae Vasili, Burdeniuc Ruslana Radu, Corolevschi Dumitru Iacob, Grosu Iulia Pavel, Procopciuc Stela Dumitru, Rățoi Eduard Ivan, Revenco Angela Cristofor, Rotaru Ala Vasile și Negru Alexandru Andrei.

Prin Hotărârea Nr. 80/9 din 30 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 6/1 din 21 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 74 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 288/25 din 13 Octombrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorului Dumitru Corolevschi de la Curtea de Apel Bălți.

Prin Hotărîrea CSM  nr. 64/5 din 07 februarie 2012, i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărîrea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul II (doi) de calificare.

 

Hotărârea nr. 288/25 din 13 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 655/29 din 03 octombrie 2017

Hotărârea nr. 80/9 din 30 iunie 2017

Cauze CtEDO Corolevschi D.

Hotărîrea nr. 6/1 din 21 februarie 2014

Hotărîrea CSM nr. 64/5 din 07 februarie 2012

Hotărîrea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 80/9 din 30 iunie 2017”pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Dumitru Corolevschi au fost intentate proceduri disciplinare.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 6/1 din 21 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Curții de Apel Bălți Corolevschi Dumitru".

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 18 Ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Corcenco Aliona, Corolevschi Dumitru şi Stănilă Diana, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 6/3 din 16 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins sesizările declarate de către Ciornîi Alexandr privind acțiunile judecătorului Curții de apel Bălți, Dumitru Corolevschi.

Potrivit Hotărârii nr. 223/12 din 11 August 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către directorul OM „Realty Capital” SRL, Plăcinta Ion, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 05 iunie 2017 de respingere a sesizării acestuia, privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Dumitru Corolevschi şi a Curţii Supreme de Justiţie, Tamara Chişca-Doneva, Galina Stratulat, Ion Druţă. Prin Hotărârea nr. 4/4 din 20 Aprilie 2018, Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respins ca inadmisibilă cererea cu privire la repunerea în termen a contestaţiei prezentate în temeiul art. 29 alin. (1) a Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 împotriva hotărârii nr. 223/12 din 11 august 2017 a Completului de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar asupra sesizării depuse de către directorul OM „Realty Capital" SRL, Plăcintă Ion, privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curţii de Apel Bălţi, Corolevschi Dumitru şi a judecătorilor Curţii Supreme de justiţie, Chişca-Doneva Tamara, Stratulat Galina şi Druţă Ion. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 15 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 7 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 80/9 din 30 iunie 2017”pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Dumitru Corolevschi au fost intentate proceduri disciplinare.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 6/1 din 21 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Curții de Apel Bălți Corolevschi Dumitru".

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 18 Ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Corcenco Aliona, Corolevschi Dumitru şi Stănilă Diana, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 6/3 din 16 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins sesizările declarate de către Ciornîi Alexandr privind acțiunile judecătorului Curții de apel Bălți, Dumitru Corolevschi.

Potrivit Hotărârii nr. 223/12 din 11 August 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către directorul OM „Realty Capital” SRL, Plăcinta Ion, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 05 iunie 2017 de respingere a sesizării acestuia, privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Dumitru Corolevschi şi a Curţii Supreme de Justiţie, Tamara Chişca-Doneva, Galina Stratulat, Ion Druţă. Prin Hotărârea nr. 4/4 din 20 Aprilie 2018, Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respins ca inadmisibilă cererea cu privire la repunerea în termen a contestaţiei prezentate în temeiul art. 29 alin. (1) a Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 împotriva hotărârii nr. 223/12 din 11 august 2017 a Completului de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar asupra sesizării depuse de către directorul OM „Realty Capital" SRL, Plăcintă Ion, privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curţii de Apel Bălţi, Corolevschi Dumitru şi a judecătorilor Curţii Supreme de justiţie, Chişca-Doneva Tamara, Stratulat Galina şi Druţă Ion. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 15 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 7 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 4/1 din 18 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 6/3 din 16 martie 2018

Hotărârea nr. 4/4 din 20 Aprilie 2018

Știri
 • Mîncare și vin în sala de judecată la Bălți

  Președintele Judecătoriei Bălți ne asigura că degeaba așteptăm lîngă ușa biroului său, nu vom găsi nimic compromițător. Dar taman atunci femeia de serviciu a deschis ușa sălii de judecată de lîngă anticameră, unde știam că s-a cărat multă mîncare în acea zi. Am intrat forțat și am constatat ce presupuneam, masa e pusă pentru o serbare în colectiv, dar una periculoasă, cu multă mîncare și cu băuturi alcoolice. Peste o oră acolo deja avea loc o ședință de judecată. Probabil mîncarea și băutura a fost consumată în timpul pauzei de masă. Deci, în a doua jumătate a zilei de vineri lucrătorii erau aghezmuiți?!

  Președintele Judecătoriei Bălți ne asigura că degeaba așteptăm lîngă ușa biroului său, nu vom găsi nimic compromițător. Dar taman atunci femeia de serviciu a deschis ușa sălii de judecată de lîngă anticameră, unde știam că s-a cărat multă mîncare în acea zi. Am intrat forțat și am constatat ce presupuneam, masa e pusă pentru o serbare în colectiv, dar una periculoasă, cu multă mîncare și cu băuturi alcoolice. Peste o oră acolo deja avea loc o ședință de judecată. Probabil mîncarea și băutura a fost consumată în timpul pauzei de masă. Deci, în a doua jumătate a zilei de vineri lucrătorii erau aghezmuiți?!

 • Avocat agresat de președintele Judecătoriei Bălți

  Avocatul Valentin Cazacu a vrut să înregistreze un demers la judecătoria Bălți, dar a fost refuzat. Când a mers la președintele judecătoriei să ceară explicații înregistrând video discuția cu el, Dumitru Gherasim, i-a smuls camera din mână și l-a scos cu forța din birou. Avocatul a fost nevoit să cheme poliția și abia după asta și-a recuperat camera video. Atunci a observat că imaginile video de pe cameră au fost șterse.

  Avocatul Valentin Cazacu a vrut să înregistreze un demers la judecătoria Bălți, dar a fost refuzat. Când a mers la președintele judecătoriei să ceară explicații înregistrând video discuția cu el, Dumitru Gherasim, i-a smuls camera din mână și l-a scos cu forța din birou. Avocatul a fost nevoit să cheme poliția și abia după asta și-a recuperat camera video. Atunci a observat că imaginile video de pe cameră au fost șterse.

 • Unde activează cei mai incompetenţi magistraţi din Capitală

  Primii cinci judecători din lista magistraţilor apreciaţi negativ de către oameni sunt Dumitru Corolevschi, Dumitru Gherasim, Elena Cobzac, Ghenadie Morozan şi Ion Ţurcan. Printre judecătorii evaluaţi negativ sunt şi nume cunoscute, cum ar fi Ion Pleşca, Anatolie Doga, Ala Cobaneanu, Adela Andronic şi Mihail Ciugureanu. 

  Primii cinci judecători din lista magistraţilor apreciaţi negativ de către oameni sunt Dumitru Corolevschi, Dumitru Gherasim, Elena Cobzac, Ghenadie Morozan şi Ion Ţurcan. Printre judecătorii evaluaţi negativ sunt şi nume cunoscute, cum ar fi Ion Pleşca, Anatolie Doga, Ala Cobaneanu, Adela Andronic şi Mihail Ciugureanu. 

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU