Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Костюк Елена
Căutare avansată

Dvurecenschii Evghenii

Curtea de Apel Cahul, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 14.06.2012

Prin Hotărârea nr. 70/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Evghenii Dvurecenschii, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 48/3 din 05 februarie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 18 februarie 2019.

Conform Hotărârii nr. 48/3 din 05 Februarie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Evghenii Dvurecenschii de la Curtea de Apel Cahul pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 04 februarie 2019 pînă la 20 februarie 2020, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1582-VII din 20 mai 2015 numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 125-VII din 14 iunie 2012 numit în funcția de președinte al Judecătoriei Taraclia, pe un termen de patru ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 13-V din 16 octombrie 2009 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Data numirii în funcţie: 14.06.2012

Prin Hotărârea nr. 70/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Evghenii Dvurecenschii, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 48/3 din 05 februarie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 18 februarie 2019.

Conform Hotărârii nr. 48/3 din 05 Februarie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Evghenii Dvurecenschii de la Curtea de Apel Cahul pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 04 februarie 2019 pînă la 20 februarie 2020, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1582-VII din 20 mai 2015 numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 125-VII din 14 iunie 2012 numit în funcția de președinte al Judecătoriei Taraclia, pe un termen de patru ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 13-V din 16 octombrie 2009 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1648-IV din 13 mai 2008 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Taraclia.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2080-III din 05 noiembrie 2004 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Taraclia.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 66/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Evghenii Dvurecenschii care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 200/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bălți, Evgheni Dvurecenschi, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe/încheieri contestate 19, menținute 9 - 47,37%;
2012 - hotărîri/sentințe/încheieri  contestate 30, menținute 21 - 70%;
2013 - hotărîri/sentințe/încheieri  contestate 23, menținute 16 - 69,56%;
Judecătoria Taraclia
2015 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 55,17%;
Curtea de Apel Cahul
2015 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3, ceea ce constituie 42,86%;
2016 au fost contestate în total 39 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 71,79%;
2017 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 73,17%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 331, casate 10 - 3,02%;
2012 - cauze examinate 171, casate 9 - 5,26%;
2013 - cauze examinate 319, casate 7 - 2,19%;
Judecătoria Taraclia
2015, din 133 cauze examinate, 13 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 9,77%;
Curtea de Apel Cahul
2015, din 89 cauze examinate, 4 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 4,49%;
2016, din 179 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,14%;
2017, din 246 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,47%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 66/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Evghenii Dvurecenschii, de la Curtea de Apel Cahul, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura domnului Dvurecenschii Evghenii, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Prin Hotărîrea nr. 29/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Dvurecenschii Evghenii la concurs, pentru numire prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

Prin Hotărîrea nr. 200/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 201/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 60 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorilor Oxana Robu, Ruslan Petrov, Evghenii Dvurecenschii, Vitalie Movilă.

Conform Hotărîrii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul III (trei) de calificare.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 66/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Evghenii Dvurecenschii care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 200/14 din 28 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bălți, Evgheni Dvurecenschi, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2011 - hotărîri/sentințe/încheieri contestate 19, menținute 9 - 47,37%;

2012 - hotărîri/sentințe/încheieri  contestate 30, menținute 21 - 70%;

2013 - hotărîri/sentințe/încheieri  contestate 23, menținute 16 - 69,56%;
Judecătoria Taraclia
2015 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 55,17%;
Curtea de Apel Cahul
2015 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3, ceea ce constituie 42,86%;
2016 au fost contestate în total 39 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 71,79%;
2017 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 73,17%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:

2011 - cauze examinate 331, casate 10 - 3,02%;

2012 - cauze examinate 171, casate 9 - 5,26%;

2013 - cauze examinate 319, casate 7 - 2,19%;
Judecătoria Taraclia
2015, din 133 cauze examinate, 13 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 9,77%;
Curtea de Apel Cahul
2015, din 89 cauze examinate, 4 hotărâre/sentință/încheiere a fost casată, ceea ce constituie 4,49%;
2016, din 179 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,14%;
2017, din 246 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,47%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 66/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Evghenii Dvurecenschii, de la Curtea de Apel Cahul, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura domnului Dvurecenschii Evghenii, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Prin Hotărîrea nr. 29/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Dvurecenschii Evghenii la concurs, pentru numire prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.


Prin Hotărîrea nr. 200/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.


Prin Hotărîrea nr. 201/14 din 28 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 60 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorilor Oxana Robu, Ruslan Petrov, Evghenii Dvurecenschii, Vitalie Movilă.

Conform Hotărîrii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul III (trei) de calificare.

 

 

Hotărârea nr. 70/4 din 26 februarie 2019

Hotărârea nr. 48/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018

Hotărârea nr. 66/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 349/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 29/4 din 12 martie 2015

Hotărârea nr. 200/14 din 28 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 201/14 din 28 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 115/10 din 13 martie 2012

Potrivit Hotărârii nr. 66/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Evghenii Dvurecenschii nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 200/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Evghenii Dvurecenschii”.

Prin Hotărârea nr. 82/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocaților Calaida Denis și Colenco Aureliu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 141s-237p/m din 31 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dvurecenschii Evghenii, Veleva Nina (judecător în demisie), Movilă Vitalie de la Curtea de Apel Cahul.

Conform Hotărârii nr, 76/5 din 07 mai 2021,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocaților Calaida Denis și Colenco Aureliu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 101s-170p/m, 103s-175p/m din 18 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 16 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dvurecenschii Evghenii, Veleva Nina (judecător în demisie), Movilă Vitalie de la Curtea de Apel Cahul.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația fondatorului SRL „Gospodarul”, Ungurean Serghei, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 193s-328p/m din 15 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Belous Vadim, Cocitov Petru (judecător în demisie), Purici Ghenadie de la Judecătoria Soroca (sediul central), Grosu Iulia, Garbuz Adriana, Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți.,

Prin Hotărârea nr. 40/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocaților Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele petiționarului Ilan Șor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1113s-1794p/m, nr.1114s-1795p/m din 01 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Dvurecenschii Evghenii, Movilă Vitalie, Veleva Nina de la Curtea de Apel Cahul.


La data de 26 iulie 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Taraclia, Dvurecenschii Evghenii, în baza art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 22/14 din 03 septembrie 2010 procedura disciplinară a fost sistată.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 1 (una) sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 66/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Evghenii Dvurecenschii nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 200/14 din 28 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Evghenii Dvurecenschii”.

Prin Hotărârea nr. 82/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocaților Calaida Denis și Colenco Aureliu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 141s-237p/m din 31 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dvurecenschii Evghenii, Veleva Nina (judecător în demisie), Movilă Vitalie de la Curtea de Apel Cahul.

Conform Hotărârii nr, 76/5 din 07 mai 2021,Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocaților Calaida Denis și Colenco Aureliu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 101s-170p/m, 103s-175p/m din 18 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 16 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dvurecenschii Evghenii, Veleva Nina (judecător în demisie), Movilă Vitalie de la Curtea de Apel Cahul.

Prin Hotărârea nr. 98/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația fondatorului SRL „Gospodarul”, Ungurean Serghei, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 193s-328p/m din 15 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 17 martie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Belous Vadim, Cocitov Petru (judecător în demisie), Purici Ghenadie de la Judecătoria Soroca (sediul central), Grosu Iulia, Garbuz Adriana, Ciobanu Andrian de la Curtea de Apel Bălți.,

Prin Hotărârea nr. 40/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocaților Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele petiționarului Ilan Șor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1113s-1794p/m, nr.1114s-1795p/m din 01 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 30 decembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Dvurecenschii Evghenii, Movilă Vitalie, Veleva Nina de la Curtea de Apel Cahul.

La data de 26 iulie 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Taraclia, Dvurecenschii Evghenii, în baza art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 22/14 din 03 septembrie 2010 procedura disciplinară a fost sistată.


Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 1 (una) sesizări care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiții neîntemeiate.

Hotărârea nr. 40/2 din 26 februarie 2021

Hotărârea nr. 22/14 din 03 septembrie 2010

Știri
 • Ministrul Justiţiei şi preşedintele CSJ, în inspecţie prin judecătorii. Un magistrat riscă DOSAR PENAL

   Iar la Taraclia, inspectorii de rang înalt au găsit că nu are cine lucra. Din cinci magistraţi activează trei şi nu există doritori pentru a completa locurile vacante. "Cu acest salariu nu prea vin lucrători, nu sunt asiguraţi cu loc de trai", a explicat preşedintele Judecătoriei din Taraclia, Evgheni Dvurecenschii. La Ceadâr-Lunga, situaţia e mai bună. Aici fiecare din cei cinci magistraţi are câte un birou şi o sală de judecată. În judecătoria model şi inculpaţii au parte de condiţii de invidiat. Până a ajunge în sala de judecată, ei sunt ţinuţi în celule, unde există până şi un grup sanitar.

   Iar la Taraclia, inspectorii de rang înalt au găsit că nu are cine lucra. Din cinci magistraţi activează trei şi nu există doritori pentru a completa locurile vacante. "Cu acest salariu nu prea vin lucrători, nu sunt asiguraţi cu loc de trai", a explicat preşedintele Judecătoriei din Taraclia, Evgheni Dvurecenschii. La Ceadâr-Lunga, situaţia e mai bună. Aici fiecare din cei cinci magistraţi are câte un birou şi o sală de judecată. În judecătoria model şi inculpaţii au parte de condiţii de invidiat. Până a ajunge în sala de judecată, ei sunt ţinuţi în celule, unde există până şi un grup sanitar.

  Deşi au parte de condiţii bune de activitate, magistraţii de aici nu se pot lăuda şi cu muncă de calitate. Aproape o treime din deciziile lor ajung să fie contestate. "Acest indice poate fi schimbat. Nu este ceva ieşit din comun, lucrăm pentru a-l diminua", a spus preşedintele interimar al Judecătoriei Ceadâr-Lunga, Sergiu Pilipenco. Până pe 20 septembrie, ministrul Justiţiei şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie vor inspecta toate instanţele din ţară.

 • CSM a contramandat o decizie în cazul judecătorului Timofei

  Astăzi, Colegiul Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit în şedinţă pentru a examina trei proceduri disciplinare, în privinţa judecătorilor Ion Timofei, de la Judecătoria Râşcani, Dionis Panov, de la Curtea de Apel Chişinău şi Evghenii Dvurecenschii, de la Judecătoria Taraclia. Procedura disciplinară în caul judecătorului Ion Timofei a fost iniţiată după ce, în aprilie 2010, judecătroul intrase în vizorul CCCEC pentru decizii ilegale pronunţate în favoarea SRL Plugarul în litigii civile legate de recuperarea banilor investiţi în construcţia apartamentelor.

  Astăzi, Colegiul Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit în şedinţă pentru a examina trei proceduri disciplinare, în privinţa judecătorilor Ion Timofei, de la Judecătoria Râşcani, Dionis Panov, de la Curtea de Apel Chişinău şi Evghenii Dvurecenschii, de la Judecătoria Taraclia. Procedura disciplinară în caul judecătorului Ion Timofei a fost iniţiată după ce, în aprilie 2010, judecătroul intrase în vizorul CCCEC pentru decizii ilegale pronunţate în favoarea SRL Plugarul în litigii civile legate de recuperarea banilor investiţi în construcţia apartamentelor.

  CCCEC fusese sesizat de cetăţeana Corina Doroş care reclama pretinse acţiuni ilegale ale magistratului legate de emiterea unei decizii ilegale în cazul unui litigiu legat de recuperarea banilor investiţi pentru construcţia unui apartament. Centrul a examinat informaţiile referitoare la acest caz, stabilind în acţiunile judecătorului Ion Timofei multiple încălcări, fapte care au fost raportate Procurorului General pentru a fi calificate sub aspect penal, preşedintelui-interimar al R. Moldova şi CSM, pentru luare de atitudine. Astăzi, Colegiul Disciplinar al CSM a examinat dosarul judecătorului Ion Timofei şi a decis contramandarea unei decizii definitive, solicitând acte suplimentare care ar confirma sau ar infirma vinovăţia magistratului. Ion Timofei se declara nevinovat.

 • Укол от насилия

   После освобождения из тюрьмы насильники и педофилы очутятся под пристальным контролем врачей по месту жительства. На людей, испытывающих порочную тягу, будут воздействовать с помощью специальных медицинских препаратов. В перечень мер безопасности, перечисленных в Уголовном кодексе (УК), включена химическая кастрация. Ее цель – устранение опасности и предупреждение сексуальных преступлений. Путем использования инъекций, блокирующих выработку мужского гормона тестостерона, сексуальное влечение полностью подавляется. УК дополнен новой статьей, предусматривающей применение медикаментозной кастрации к некоторым категориям преступников. Речь идет о лицах, посягнувших на сексуальную неприкосновенность других людей, прежде всего, несовершеннолетних.

   После освобождения из тюрьмы насильники и педофилы очутятся под пристальным контролем врачей по месту жительства. На людей, испытывающих порочную тягу, будут воздействовать с помощью специальных медицинских препаратов. В перечень мер безопасности, перечисленных в Уголовном кодексе (УК), включена химическая кастрация. Ее цель – устранение опасности и предупреждение сексуальных преступлений. Путем использования инъекций, блокирующих выработку мужского гормона тестостерона, сексуальное влечение полностью подавляется. УК дополнен новой статьей, предусматривающей применение медикаментозной кастрации к некоторым категориям преступников. Речь идет о лицах, посягнувших на сексуальную неприкосновенность других людей, прежде всего, несовершеннолетних.

  Применение этой меры безопасности возможно только после вступления в силу обвинительного приговора. В ряде случаев химическая кастрация становится обязательной, в других применяется по усмотрению суда. Не избежать такой меры преступникам, изнасиловавшим ребенка в возрасте до 14 лет или лица, находившегося под опекой, покровительством, защитой, на воспитании или лечении у виновного. Химическая кастрация применяется в обязательном порядке и при насильственных сексуальных действиях в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет. В данном случае речь идет о гомосексуализме или удовлетворении половой страсти в извращенных формах с применением физического или психического принуждения лица либо с использованием невозможности защитить себя и выразить свою волю.

  Наказание за совершение таких преступлений – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение. При этом в перечисленных случаях химическая кастрация применяется вне зависимости от назначенного основного наказания.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU