Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Rău Stanislav
Căutare avansată
sursa foto: rise.md

Gîrleanu Violeta

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1123-VIII din 11 martie 2019, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1013-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău. 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
 09.03.1998 -  grefier, Judecătoria Centru, mun. Chișinău;
2004 - transferată, la Curtea Supremă de Justiție în calitate de consultant superior, Secția Protocol și Relații Externe;
2004 - transferată, în funcția de referent al judecătorului, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție;
26.02.2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

Data numirii în funcție: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1123-VIII din 11 martie 2019, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1013-VII din 26 februarie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău. 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
 09.03.1998 -  grefier, Judecătoria Centru, mun. Chișinău;
2004 - transferată, la Curtea Supremă de Justiție în calitate de consultant superior, Secția Protocol și Relații Externe;
2004 - transferată, în funcția de referent al judecătorului, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție;
26.02.2014 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 7/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 50/6 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), Violeta GÎRLEANU, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 46 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 69,6%;
2015 au fost contestate 12 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 91,7%;
2016 au fost contestate în total 152 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 143 ceea ce constituie 94,07%;
2017 au fost contestate în total 120 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 104 ceea ce constituie 86,66%;
2018 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 ceea ce constituie 90,47%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 642 de cauze examinate, 22 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,4%;
2015, din 890 de cauze examinate, 27 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,03%;
2016, din 653 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,37%;
2017, din 432 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,70%;
2018, din 247 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,61%.

Prin Hotărârea nr. 60/6 din 09 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a desemnat pe un termen de 3 ani judecătorii Sergiu Daguța, Constantin Roșca, Sergiu Suvac, Violeta Gîrleanu, Angela Ciubotaru în calitate de judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Violeta Gîrleanu, Angela Furdui, Tatiana Vasilică, Svetlana Vîșcu, Irina Maxim, domnilor Igor Barbacaru de la Judecătoria Chișinău și Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea Nr. 7/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

Prin Hotărârea Nr. 50/6 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 6/1 din 24 aprilie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Gîrleanu Violeta la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Veronica JomiruNiculiță, Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat (sediul Comrat).

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 713/31 din 31 octombrie 2017, se consideră compatibili cu interesele funcției de judecător Alerguș Constantin Vasile, Nicolaev Ghenadie Grigorii, Pitic Mariana Vasile, Timofti Vladimir Ștefan, Bulhac Ion Andrei, Traciuc Nina Policarp, Diaconu Mihail Nicolae, Gîrleanu Violeta Fiodor.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 7/1 din 25 ianuarie 2019, Hotărârile judecătorului Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 50/6 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), Violeta GÎRLEANU, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 46 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 69,6%;
2015 au fost contestate 12 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 91,7%;
2016 au fost contestate în total 152 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 143 ceea ce constituie 94,07%;
2017 au fost contestate în total 120 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 104 ceea ce constituie 86,66%;
2018 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 ceea ce constituie 90,47%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 642 de cauze examinate, 22 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,4%;
2015, din 890 de cauze examinate, 27 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,03%;
2016, din 653 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,37%;
2017, din 432 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,70%;
2018, din 247 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,61%.

Prin Hotărârea nr. 60/6 din 09 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a desemnat pe un termen de 3 ani judecătorii Sergiu Daguța, Constantin Roșca, Sergiu Suvac, Violeta Gîrleanu, Angela Ciubotaru în calitate de judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnelor Violeta Gîrleanu, Angela Furdui, Tatiana Vasilică, Svetlana Vîșcu, Irina Maxim, domnilor Igor Barbacaru de la Judecătoria Chișinău și Ghenadie Eremciuc de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea Nr. 7/1 din 25 ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

Prin Hotărârea Nr. 50/6 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 6/1 din 24 aprilie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Gîrleanu Violeta la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorilor Veronica JomiruNiculiță, Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat (sediul Comrat).

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 713/31 din 31 octombrie 2017, se consideră compatibili cu interesele funcției de judecător Alerguș Constantin Vasile, Nicolaev Ghenadie Grigorii, Pitic Mariana Vasile, Timofti Vladimir Ștefan, Bulhac Ion Andrei, Traciuc Nina Policarp, Diaconu Mihail Nicolae, Gîrleanu Violeta Fiodor.

 

Hotărârea nr. 60/6 din 09 martie 2021

Hotărârea nr. 7/1 din 25 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 327/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea Nr. 50/6 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 6/1 din 24 aprilie 2013

Hotărârea nr. 713/31 din 31 octombrie 2017

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 7/1 din 25 ianuarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Violeta Gîrleanu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 50/6 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Violeta Gîrleanu nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația dерusă de сătrе cet. Goncear Ludmila și a menținut Hotărârea Nr. З14/11 din 02 Noiembrie 2018 a Completului de ехаmiпаrе а contestațiilor Nr. 1, emisă în рrivința асțiunilor judecătorului Gîrleanu Violeta de la Judecătoria Сhișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 59/5 din 24 mai 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit contestaţia depusă de petiţionarul Sorochin Iurii împotriva hotărârii nr. 5/1 din 25 Ianuarie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa judecătorului judecătoriei Chişinău (sediul Rîșcani), Gîrleanu Violeta. 


Prin Hotărârea nr. 314/11 din 02 noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet.Goncear Ludmila, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.590s-799p/m, 615s~829p/m şi 622s-840p/m din 02.07.2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Râşcani, Gîrleanu Violeta.

Prin Hotărârea nr. 269/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Paladii Andrian împotriva deciziei Inspecției judiciare nr.608 s - 822 p/m din 27 iunie 2018, de respingere a sesizării acestuia.

Prin Hotărârea nr. 105/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet. Petcu Ghenadie împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 28 decembrie 2017, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Violeta Gîrleanu.

Potrivit Hotărîrii nr. 170/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate a respins ca tardivă contestația depusă de Antoniuc Nicolai împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 septembrie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Antoniuc Nicolai privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Violeta Gîrleanu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 13 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 7/1 din 25 ianuarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Violeta Gîrleanu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 50/6 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Violeta Gîrleanu nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 43/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația dерusă de сătrе cet. Goncear Ludmila și a menținut Hotărârea Nr. З14/11 din 02 Noiembrie 2018 a Completului de ехаmiпаrе а contestațiilor Nr. 1, emisă în рrivința асțiunilor judecătorului Gîrleanu Violeta de la Judecătoria Сhișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 59/5 din 24 mai 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit contestaţia depusă de petiţionarul Sorochin Iurii împotriva hotărârii nr. 5/1 din 25 Ianuarie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa judecătorului judecătoriei Chişinău (sediul Rîșcani), Gîrleanu Violeta. 

Prin Hotărârea nr. 314/11 din 02 noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet.Goncear Ludmila, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.590s-799p/m, 615s~829p/m şi 622s-840p/m din 02.07.2018, de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Râşcani, Gîrleanu Violeta.

Prin Hotărârea nr. 269/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Paladii Andrian împotriva deciziei Inspecției judiciare nr.608 s - 822 p/m din 27 iunie 2018, de respingere a sesizării acestuia.

Prin Hotărârea nr. 105/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet. Petcu Ghenadie împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 28 decembrie 2017, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Violeta Gîrleanu.

Potrivit Hotărîrii nr. 170/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate a respins ca tardivă contestația depusă de Antoniuc Nicolai împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 septembrie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Antoniuc Nicolai privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Violeta Gîrleanu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 13 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 43/4 din 12 aprilie 2019

Hotărârea nr. 59/5 din 24 mai 2019

Hotărârea nr. 35/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 314/11 din 02 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 269/9 din 03 septembrie 2018

Hotărârea nr. 105/4 din 30 martie 2018

Hotărîrea nr. 170/10 din 03 iunie 2016

Știri
 • Apartamente cu discount pentru copiii judecătorilor

 • Noutăţile din averea judecătorilor instanţelor din Chişinău

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei sect. Centru, a avut un salariu de 152 mii de lei în 2014 şi 10 mii din activitatea didactică. Cei mai mulţi bani acasă a adus însă soţia sa, Daniela Ţurcan, care este notar. Aceasta a raportat un venit de 1,43 milioane de lei şi alţi 28 de mii din activitatea didactică. Alţi 549 mii de lei, anul trecut, familia Ţurcan i-a câştigat din vânzarea unui apartament din str. Miron Costin, aşa că a rămas, conform declaraţiei, fără loc de trai oficial.

  Judecătoarea Angela Catană, tot de la Centru, a raportat anul trecut un salariu de 154 mii de lei. Declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi este completată ciudat, ea precizând în mai multe locuri că situaţia nu s-a schimbat de anul trecut, deşi este obligată să declare tot ce are la momentul completării declaraţiei. Totodată, aceasta a indicat că soţul său, fiind avocat, a avut dividende de 1,7 milioane de lei de la firma SRL „Termidor”, însă mai jos nu a indicat că acest SRL este fondat chiar de Victor Catană, soţul ei, cu 100%, aşa cum arată datele de la Camera Înregistrării de Stat.

  Sergiu Bularu a ajuns judecător în sect. Centru în februarie 2014, fiind anterior consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui PD din Parlament. Acesta a avut un salariu de 140 mii de lei, dar a obţinut alţi 10 mii de lei (doar) din vânzarea unui automobil BMW 525 D şi alţi 7500 de euro (150 mii de lei) dintr-un transfer din Italia. El şi-a cumpărat anul trecut un garaj de 52 m.p., dar şi un BMW 525. Un 2014 bun a avut şi colega sa, Svetlana Vâşcu. În februarie, aceasta a fost desemnată de preşedintele Timofti în funcţia de judecătoare, câştigând în 10 luni puţin peste 100 mii de lei. Anul trecut, soţul judecătoarei, care deţine două firme în agricultură, a procurat nu mai puţin de 13 loturi de teren extravilan, în sate din r. Cimişlia. Nu este clară suprafaţa acestora, pentru că la unele judecătoarea nu a menţionat acest lucru.

  Preşedinte de instanţă cu Skoda Superb din 2014
  Dorin Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani, a avut un salariu de 152 mii de lei şi alţi 3 mii din activitatea didactică, fiind conducător al stagiului de practică al unui audient al Institutului Naţional al Justiţiei. Dulghieru a investit 173 mii de lei şi 6300 de euro într-un apartament de 87 m.p. construit special pentru judecători. Suma totală a contractului este de 31500 de euro. Tot anul trecut, magistratului i-au ajuns bani şi pentru o maşină nouă, cumpărată ce-i drept în baza unui contract de leasing, în valoare de 15872 de euro, încheiat cu firma Victoria Leasing pentru o perioadă de 4 ani. Preţul maşinii cumpărate de judecător, o Skoda Superb nouă, din 2014, este, conform informaţiilor de pe site-ul dealer-ului oficial, între 17 şi 30 şi… mii de euro, în funcţie de dotările pe care le soliciţi. Anul trecut, Dulghieru a contractat şi două credite, în valoare de 16300 de euro.

  Colegul său, Mihail Diaconu, a intrat în posesia unui apartament cu trei camere de aproape 100 m.p., deşi deţinea încă două, şi a ridicat un salariu de 147 mii de lei în 2014. S-a înnoit anul trecut şi colegul său, judecătorul de instrucţie Ion Morozan. Acesta declară o maşină, Volkswagen Tiguan, pe care o conduce prin contract de comodat (contract prin care se dă unei alte persoane un bun în folosinţă, gratis). Şi Mihail Murguleţ, proaspăt numit în funcţie, în 2014 şi-a cumpărat o maşină, Toyota Avensis. Oxana Parfeni, numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014, a obţinut anul trecut două apartamente în Chişinău, unul prin donaţie, în urma unui contract de investiţii, pentru care a achitat o primă rată de 85 mii de lei, echivalentă cu aproape 70% din salariul său de anul trecut.

  Ghenadie Pavliuc a ajuns în atenţia opiniei publice anul acesta, după ce a eliberat pe numele lui Ilan Şor mandat de arest la domiciliu, deşi procurorii l-au dorit în penitenciar, iar ulterior, i-a permis acestuia să iasă din arestul la domiciliu pentru a putea candida la funcţia de primar al oraşului Orhei, asta deşi, Şor este învinuit într-un dosar de rezonanţă, legat de fraudele din sistemul bancar. Şi pentru el, anul trecut a fost unul prosper. Pe lângă salariul de 140 mii de lei, magistratul a primit, ca donaţie, un teren şi o casă în Donduşeni, dar a şi investit într-un apartament, probabil social, din proiectul pentru judecători, deşi acesta deţine, din 2011, o casă de locuit în capitală.

  A renunţat la 50 mii de lei pe lună pentru a fi judecător 
  Luiza Gafton, preşedinta Judecătoriei Botanica, a avut în 2014 un salariu de 171 mii de lei şi o pensie de 119 mii de lei. Anul trecut, aceasta şi-a deschis un cont bancar de 2 mii de euro la Victoriabank. Cel mai mare venit de la Judecătoria Botanica, anul trecut, nu l-a avut însă cineva care a activat acolo, ci un fost angajat al Moldatsa, întreprinderea de stat despre care ZdG a scris că este casa rudelor mai multor demnitari din ţara noastră şi unde salariile sunt chiar mai mari decât în justiţie. Vitalie-Silviu Midrigan a devenit judecător la Judecătoria Botanica în ianuarie 2015, după ce a renunţat la funcţia de director al direcţiei Juridice a Moldatsa, funcţie care i-a adus nu mai puţin de 567 mii de lei, respectiv 47 mii de lei pe lună în 2014. Alţi 10 mii de lei Midrigan i-a câştigat din activitatea didactică, 20 mii de euro (400 mii de lei) – din donaţiile părinţilor, iar 104 mii – din închirierea unui spaţiu comercial. Conform informaţiilor din declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, spaţiul comercial are o suprafaţă de 66,8 m.p. şi o valoare cadastrală de 1 milion de lei. Şi acesta a fost obţinut prin donaţie. Tot prin donaţie, proaspătul judecător a obţinut şi un apartament de 49 m.p. El mai deţine o Toyota RAV 4, cumpărată şi fabricată în 2013, şi conduce un Lexus RX 350, prin comodat, din 2012.

  Şi familia judecătorului Nicolae Şova a avut un an bun. Din salariu şi din activitatea didactică, magistratul a adus acasă peste 150 mii de lei, iar soţia sa, din servicii notariale, puţin peste jumătate de milion. Angela Braga a avut anul trecut un salariu de 134 mii de lei, iar împreună cu soţul său a obţinut 274 mii de lei de pe urma vânzării unui bun imobil. Anul trecut judecătoarea şi-a cumpărat un alt apartament, de 66,7 m.p., indicând că acesta ar avea o valoare cadastrală de 367 mii de lei, deşi preţul de piaţă este, evident, mai mare. Aceasta a contractat şi un credit de 250 mii de lei, până în 2024.

  Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Râşcani, a avut un salariu de 151 mii de lei în 2014 şi alţi 8 mii din activitatea didactică. Judecătorul a beneficiat şi de o donaţie de la mama sa, Elena Melniciuc, despre care ZdG a scris anul trecut că, deşi locuieşte în satul Mândâc, Drochia, are înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 milioane de lei. Elena Melniciuc este pensionară, iar în luna mai 2015 a împlinit onorabila vârstă de 77 de ani. Doar că, judecătorul a blurat suma pe care a primit-o cu titlu de donaţie de la aceasta. Şi soţia judecătorului, Diana, a primit anul trecut donaţii financiare de la părinţi.

  Ghenadie Morozan conduce, de anul trecut, un Mercedes B 170, prin comodat. Tot anul trecut, judecătorul a cumpărat şi un teren agricol de jumătate de hectar. Iurie Potînga s-a înnoit anul trecut cu un Renault Megane, iar Aureliu Postică sau, mai exact, soţia sa, Diana, cu o Toyota Yaris. Violeta Gârleanu a devenit judecătoare în 2014, iar ulterior şi-a vândut cu 90 mii de lei un imobil în Soroca. Ea are două conturi bancare, unul salarial, unde deţinea la finele anului trecut 109 mii de lei, şi un altul, depozit, unde ţine 113 mii de lei.

  Mai mulţi judecători, cu apartamente sociale 
  Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, nu s-a remarcat anul trecut prin achiziţii, el declarând doar un salariu de 171 mii de lei. Colegul său, Vladislav Clima, vicepreşedintele Judecătoriei, şi-a cumpărat însă o Honda CRV, după ce a vândut un Subaru Forester. Anul trecut, magistratul şi-a continuat construcţia unei case de locuit individuale, începute în 2013, în aprilie 2014 ea fiind gata în proporţie de 50%. Un alt magistrat de la Ciocana, Ion Bulhac, se remarcă în declaraţia de avere cu deschiderea a 6 conturi bancare, pe care păstrează 27 mii de euro şi 8 mii USD. Acestea i-au adus peste 28 mii de lei din dobândă, bani care s-au alăturat la cei 134 mii de lei din salariu.

  Anul trecut, mai mulţi judecători din prima instanţă şi-au procurat apartamente sociale în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii. Blocurile din str. Ceucari şi Alecsandri sunt construite de firma SRL „Basconslux”, urmând a fi finalizate la sfârşitul lui 2016. Magistraţii au plătit pentru ele un preţ preferenţial, de doar 360 de euro pentru un metru pătrat, în condiţiile în care preţul de piaţă este dublu. În total, 43 de judecători şi peste 130 de persoane din sistemul judecătoresc au beneficiat de acest proiect.
  sursa: zdg.md

   
 • Тимофти назначил 15 новых судей

  Речь идёт об Эдуарде Галусчак и Анжеле Фурдуй – Суд сектора Ботаника, Кишинёв; Александре Негру, Оксане Парфени, Виолете Кисилица и Василисе Мунтян – Суд сектора Буюкань; Светлане Вышку, Серджиу Булару, Инге Вештиман, Ирине Максим и Наталье Патрашку – Суд сектора Чентру, Кишинёв.
  Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару - новые судьи инстанции сектора Рышкань, Кишинёв.

  Речь идёт об Эдуарде Галусчак и Анжеле Фурдуй – Суд сектора Ботаника, Кишинёв; Александре Негру, Оксане Парфени, Виолете Кисилица и Василисе Мунтян – Суд сектора Буюкань; Светлане Вышку, Серджиу Булару, Инге Вештиман, Ирине Максим и Наталье Патрашку – Суд сектора Чентру, Кишинёв.
  Георге Мыцу, Татьяна Василикэ, Виолета Гырляну и Игорь Барбакару - новые судьи инстанции сектора Рышкань, Кишинёв.

   

 • 15 judecători noi; Timofti: Cei care vor călca strâmb vor fi excluși

  Președintele Nicolae Timofti a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a 15 magistrați. Totodată, alți șapte judecători au fost confirmați în noile funcții, până la expirarea împuternicirilor. Nicolae Timofti a declarat, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. Totodată, șeful statului i-a atenționat pe magistrați că aceștia vor fi excluși din sistem, dacă vor comite ilegalități.

  Președintele Nicolae Timofti a semnat, astăzi, decretele de numire în funcție a 15 magistrați. Totodată, alți șapte judecători au fost confirmați în noile funcții, până la expirarea împuternicirilor. Nicolae Timofti a declarat, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. Totodată, șeful statului i-a atenționat pe magistrați că aceștia vor fi excluși din sistem, dacă vor comite ilegalități.

  „Datoria dumneavoastră este respectarea cu strictețe a legilor. Activitatea judecătorilor trebuie să restabilească încrederea cetățenilor în actul de justiție. Cei care vor călca strâmb vor fi sancționați și excluși din sistemul judecătoresc”, a declarat președintele Nicolae Timofti.

  Noii judecători au fost numiți pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba de Eduard Galusceac și Angela Furdui - judecători la Judecătoria Botanica, Chișinău; Alexandru Negru, Oxana Parfeni, Violeta Chisilița și Vasilisa Muntean – judecători la Judecătoria Buiucani, Svetlana Vâșcu, Sergiu Bularu, Inga Veștiman, Irina Maxim și Natalia Patrașcu - judecători la Judecătoria Centru, Chișinău. Gheorghe Mâțu, Tatiana Vasilică, Violeta Gârleanu și Igor Barbacaru sunt noii magistrați la Judecătoria Râșcani, Chișinău. Magistrații confirmați în noile funcții, până la expirarea împuternicirilor, sunt: Renata Popescu la Judecătoria Anenii Noi, Ludmila Holevițcaia – la Judecătoria Râșcani, Chișinău, Ghenadie Eremciuc – judecător la Judecătoria Bălți; Vladislav Clima – vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, Chișinău; Valentina Criucicova – vicepreședinte al Judecătoriei Călărași; Viorica Ursu – vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni; Dorin Dulghieru – președinte al Judecătoriei Buiucani, Chișinău.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU