Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Sîrbu Victoria
Căutare avansată

Grigoraș Viorelia

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 21.04.2009

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1093-VII din 11 aprilie 2014 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul naşterii 1976
 
Instruire/Diplome
1994 - 1997 facultatea de drept, Colegiul Republican de  Informatică şi Drept
1999 - 2003 studii de licenţă, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2004 - 2005 studii de masterat, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
23.09.1997 - 12.10.1998 traducător, grefier Judecătoria s. Botanica, mun. Chişinău
12.10.1998 - 04.11.2002 grefier, Tribunalul Chişinău
04.11.2002 - 06.12.2002 specialist coordonator, Curtea de Apel Chişinău

Data numirii în funcţie: 21.04.2009

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-VII din 26 iunie 2015 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1093-VII din 11 aprilie 2014 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul naşterii 1976
 
Instruire/Diplome
1994 - 1997 facultatea de drept, Colegiul Republican de  Informatică şi Drept
1999 - 2003 studii de licenţă, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
2004 - 2005 studii de masterat, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
23.09.1997 - 12.10.1998 traducător, grefier Judecătoria s. Botanica, mun. Chişinău
12.10.1998 - 04.11.2002 grefier, Tribunalul Chişinău
04.11.2002 - 06.12.2002 specialist coordonator, Curtea de Apel Chişinău
06.12.2003 - 12.01.2004 specialist principal, Secţia cancelarie penală, Direcţia documentare, Curtea Supremă de Justiţie
12.01.2004 - 21.04.2009 referent al judecătorului, Curtea Supremă de Justiţie
21.04.2009 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 2206-IV)
11.04.2014 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1093-VII)

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 44/4 din 12 aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Viorelia Varaniţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 62/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Botanica), Viorelia VARANIȚĂ, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 27/2 din 28 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Orhei, Varaniță Viorelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 64, menținute 52 - 81,25%;
2012 - cauze contestate 61, menținute 52 - 85,24%;
2013 - cauze contestate 51, menținute 36 - 70,58%;
2014 au fost contestate 97 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 39,17%;
2015 au fost contestate 45 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 80%;
2016 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 85,71%;
2017 au fost contestate în total 73 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66, ceea ce constituie 90,41%;
2018 au fost contestate în total 90 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 83 ceea ce constituie 92,22%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 595, casate 12 - 2%;
2012 - cauze examinate 409, casate 9 - 2,2%;
2013 - cauze examinate 369, casate 14 - 3,7%;
2014, din 635 de cauze examinate, 97 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 15,27%;
2015, din 602 de cauze examinate, 39 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,47%;
2016, din 481 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,24%;
2017, din 386 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,81%;
2018, din 212 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,30%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 44/4din 12 aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Viorelia Varaniţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 102/07 din 17 mai 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Viorelia Varaniță pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 63 (șaizeci și trei) puncte.

Prin Hotărârea nr. 24/05 din 11 mai 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Viorelia Varaniţă pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 184/9 din 03 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Viorelia Varaniță (Judecătoria Chișinău, sediul central), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la instanța ierarhic superioară.

Prin Hotărârea Nr. 62/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 85/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Judecătoriei Orhei, Varaniță Viorelia, la concurs pentru transferarea  la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Prin Hotărîrea  nr. 27/2 din 28 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea nr. 684/46 din 20 decembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 44/4 din 12 aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Viorelia Varaniţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 62/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Botanica), Viorelia VARANIȚĂ, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 27/2 din 28 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Orhei, Varaniță Viorelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 64, menținute 52 - 81,25%;
2012 - cauze contestate 61, menținute 52 - 85,24%;
2013 - cauze contestate 51, menținute 36 - 70,58%;
2014 au fost contestate 97 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 39,17%;
2015 au fost contestate 45 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 80%;
2016 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 85,71%;
2017 au fost contestate în total 73 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 66, ceea ce constituie 90,41%;
2018 au fost contestate în total 90 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 83 ceea ce constituie 92,22%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 595, casate 12 - 2%;
2012 - cauze examinate 409, casate 9 - 2,2%;
2013 - cauze examinate 369, casate 14 - 3,7%;
2014, din 635 de cauze examinate, 97 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 15,27%;
2015, din 602 de cauze examinate, 39 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,47%;
2016, din 481 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,24%;
2017, din 386 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,81%;
2018, din 212 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,30%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 44/4din 12 aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Viorelia Varaniţă de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 78 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 102/07 din 17 mai 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Viorelia Varaniță pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 63 (șaizeci și trei) puncte.

Prin Hotărârea nr. 24/05 din 11 mai 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Viorelia Varaniţă pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 184/9 din 03 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Viorelia Varaniță (Judecătoria Chișinău, sediul central), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la instanța ierarhic superioară.

Prin Hotărârea Nr. 62/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 85/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Judecătoriei Orhei, Varaniță Viorelia, la concurs pentru transferarea  la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

Prin Hotărîrea  nr. 27/2 din 28 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea nr. 684/46 din 20 decembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

 

Hotărârea nr. 44/4 din 12 aprilie 2019

Hotărârea nr. 102/07 din 17 mai 2019

Hotărârea nr. 24/05 din 11 mai 2018

Hotărârea nr. 184/9 din 03 aprilie 2018

Hotărârea Nr. 63/8 din 02 iunie 2017

Hotărîrea nr. 27/2 din 28 februarie 2014

Hotărîrea nr. 85/10 din 27 noiembrie 2014

Hotărîrea nr. 684/46 din 20 decembrie 2011

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Viorelia Varaniţă nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 62/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Viorelia Varaniță nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 27/2 din 28 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Orhei, Varaniță Viorelia".

La data de 12 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Orhei, Viorelia Varanița în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 11/2 din 28 martie 2014, procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 427/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 11/2 din 28 martie 2014.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Viorelia Varaniţă nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 62/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Viorelia Varaniță nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 27/2 din 28 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Orhei, Varaniță Viorelia".

La data de 12 februarie 2014 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Orhei, Viorelia Varanița în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 11/2 din 28 martie 2014, procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 427/15 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 11/2 din 28 martie 2014.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 8 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Hotărîrea nr. 11/2 din 28 martie 2014

Hotărîrea nr. 427/15 din 15 mai 2014

Știri
 • Șase magistrați au solicitat să fie evaluați pentru o eventuală promovare. La ce funcții aspiră

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Chișinău au solicitat să fie evaluați pentru a putea fi promovați la instanțele ierarhic superioare. Este vorba despre Andrei Mironov, Victor Rațoi, Angela Braga, Viorelia Varaniță, Tatiana Avasiloaie și Stelian Teleucă. Lista acestora urmează să fie examinată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 26 februarie, și ulterior transmisă colegiilor specializate.

  Totodată, magistratele Natalia Moldovanu de la Judecătoria Chișinău și Elena Lupan de la Judecătoria Strășeni au solicitat să fie evaluate pentru a putea fi numite în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. De asemenea, alți doi judecători vor să fie evaluați pentru a fi transferați la o instanță de același nivel. Și anume, este vorba despre Roman Mazureț, de la Judecătoria Edineț și Ion Ghizdari, de la Judecătoria Bălți.

  De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii este inclusă solicitarea a patru persoane de a fi evaluate pentru a accede în funcția de judecător. Și anume:

  • Elena Croitor, lector universitar;
  • Mihai Țurcanu, procuror;
  • Ruslan Cimpoi, avocat;
  • Vitalie Costișan, procuror.

  După aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, dosarele solicitanților urmează să fie transmise Colegiul de evaluare şi/sau Colegiul pentru selecţie și carieră.
  Sursa: bizlaw.md

 • Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 11 judecători

  Şeful statului, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a unsprezece judecători. Propunerea a venit din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de cinci ani. Nicolae Timofti le-a cerut judecătorilor să contribuie la restabilirea încrederii populației în actul de justiție. Totodată, acesta le-a amintit magistraților despre importanța respectării Codului Deontologic al judecătorului și a corectitudinii în raport cu părțile aflate în proces. Timofti a spus că are încredere în noua generație de judecători.

  Şeful statului, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a unsprezece judecători. Propunerea a venit din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de cinci ani. Nicolae Timofti le-a cerut judecătorilor să contribuie la restabilirea încrederii populației în actul de justiție. Totodată, acesta le-a amintit magistraților despre importanța respectării Codului Deontologic al judecătorului și a corectitudinii în raport cu părțile aflate în proces. Timofti a spus că are încredere în noua generație de judecători.

 • Николай Тимофти подписал указы о назначении 11 судей

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность по предложению Высшего совета магистратуры одиннадцати судей, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Восемь из них были назначены на должность впервые сроком на пять лет: Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень;

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность по предложению Высшего совета магистратуры одиннадцати судей, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Восемь из них были назначены на должность впервые сроком на пять лет: Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень;

  Светлана Геркавий судья суда Бельц; Елена Лупан – судья суда Кэлэрашь. Трое магистратов были назначены на должность до достижения ими предельного возраста: Борис Талпэ – судья суда Дубэсарь; Диана Кристиан – судья суда Ниспорень; Виорелия Вараницэ – судья суда Орхей. До этого в течение дня президент Николае Тимофти провел дискуссию с вышеназванными магистратами, которых он призвал содействовать восстановлению доверия населения к правосудию в рамках их дальнейшей деятельности. Глава государства напомнил судьям о важности соблюдения Кодекса профессиональной этики судьи и, в первую очередь, корректности по отношению к участникам судебного разбирательства.

  В то же время Николай Тимофти заверил, что испытывает доверие к новому поколению судей. Большинству судей, назначенных сегодня главой государства, около 30 лет, а четверым из них – не более 30-ти.

 • Motivele pentru care judecătorii nu înregistrează şedinţele de judecată

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate

  Bateriile prea slabe, dictafoane prea puţine, reparaţia din interiorul judecătoriilor, şedinţe de judecată ţinute în penitenciare, grefiere în concediu, iar altele neinstruite în folosirea programului sunt doar câteva dintre motivele pentru care judecătorii nu înregistrează audio şedinţele de judecată, expuse de judecători în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Marţi, 11 februarie, la şedinţa CSM au fost invitaţi preşedinţii judecătoriilor, dar şi judecătorii care nu înregistrează audio şedinţele de judecată, asta după ce, la 5 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, în cadrul căreia au fost prezentate

  Rapoartele de evaluare privind distribuirea aleatorie a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată. Încă de atunci, s-a anunţat că la şedinţă au fost invitaţi preşedinţii instanţelor de judecată din Bălţi, Călăraşi, Străşeni şi Orhei, în care s-a constatat o situaţie mai gravă privind neînregistrarea audio a şedinţelor.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU