Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Мовилэ Виталие
Căutare avansată
foto: inj.md

Grosu Victoria

Judecătorie Hînceşti, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 19.10.2012

Potrivit Hotărârii nr. 72/6 din 15 aprilie 2022, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Victoria Grosu de la Judecătoria Hîncești, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 356/20 din 19 septembrie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești din 03 mai 2022.

Prin Hotărârea nr. 356/20 din 19 septembrie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Victoria Grosu de la Judecătoria Hîncești pentru perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 19 septembrie 2019 pînă la 01 august 2022, inclusiv.

Prin Hotărârea nr. 219/11 din 25 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis anularea suspendării din funcţie a judecătorului Victoria Grosu de la Judecătoria Hîncești, începînd cu 01 mai 2018, cu reîncadrarea sa în funcția deţinută pînă la suspendare.

Conform Hotărârii CSM nr. 621/25 din 02 sepembrie 2015 se suspendă doamna Victoria Grosu, din funcţia de judecător al Judecătoriei Hînceşti, pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 15 septembrie 2015 pînă la 01 iulie 2018 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 338-VII din 19 octombrie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

Data numirii în funcţie: 19.10.2012

Potrivit Hotărârii nr. 72/6 din 15 aprilie 2022, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Victoria Grosu de la Judecătoria Hîncești, dispusă prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 356/20 din 19 septembrie 2019, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești din 03 mai 2022.

Prin Hotărârea nr. 356/20 din 19 septembrie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Victoria Grosu de la Judecătoria Hîncești pentru perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 19 septembrie 2019 pînă la 01 august 2022, inclusiv.

Prin Hotărârea nr. 219/11 din 25 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis anularea suspendării din funcţie a judecătorului Victoria Grosu de la Judecătoria Hîncești, începînd cu 01 mai 2018, cu reîncadrarea sa în funcția deţinută pînă la suspendare.

Conform Hotărârii CSM nr. 621/25 din 02 sepembrie 2015 se suspendă doamna Victoria Grosu, din funcţia de judecător al Judecătoriei Hînceşti, pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 15 septembrie 2015 pînă la 01 iulie 2018 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 338-VII din 19 octombrie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 67/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Hîncești, Grosu Victoria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 151/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosare examinate de judecătoarea Judecătoriei Hîncești, Grosu Victoria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - hotărîri/sentințe contestate 4, menținute 3 - 75%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 49, menținute 32 - 72%;
2014 au fost contestate 64 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 54 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 84,37%;
2015 au fost contestate 44 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 75%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 50, hotărîri/încheieri casate 1 - 2%;
2013 - cauze examinate 589, hotărîri/încheieri casate 13 - 2,20%;
2014, din 477 de cauze examinate, 10 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,09%;
2015, din 200 de cauze examinate, 11 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,5%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 759/34 din 28 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturi a propus, repetat, Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Victoria GROSU în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 533/25 din 08 august 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor: 
- Sergiu Caraman (Judecătoria Soroca); 
- Nicolae Corcea (Judecătoria Bălți); 
- Victoria Grosu (Judecătoria Hîncești), înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărârea Nr. 67/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 206/10 din 14 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Hîncești, Grosu Victoria, cu remiterea materialelor la Colegiul de evaluare a performanțelor în vederea evaluării extraordinare pentru numire în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 151/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 67/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Hîncești, Grosu Victoria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 151/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosare examinate de judecătoarea Judecătoriei Hîncești, Grosu Victoria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - hotărîri/sentințe contestate 4, menținute 3 - 75%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 49, menținute 32 - 72%;
2014 au fost contestate 64 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 54 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 84,37%;
2015 au fost contestate 44 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 75%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 50, hotărîri/încheieri casate 1 - 2%;
2013 - cauze examinate 589, hotărîri/încheieri casate 13 - 2,20%;
2014, din 477 de cauze examinate, 10 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,09%;
2015, din 200 de cauze examinate, 11 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,5%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 759/34 din 28 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturi a propus, repetat, Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Victoria GROSU în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 533/25 din 08 august 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor: 
- Sergiu Caraman (Judecătoria Soroca); 
- Nicolae Corcea (Judecătoria Bălți); 
- Victoria Grosu (Judecătoria Hîncești), înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărârea Nr. 67/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 206/10 din 14 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Hîncești, Grosu Victoria, cu remiterea materialelor la Colegiul de evaluare a performanțelor în vederea evaluării extraordinare pentru numire în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 151/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

 

Hotărârea nr. 72/6 din 15 aprilie 2022

Hotărârea nr. 356/20 din 19 septembrie 2019

Hotărârea nr. 219/11 din 25 aprilie 2018

Hotărârii nr. 759/34 din 28 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 533/25 din 08 august 2017

Hotărârea Nr. 67/8 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 206/10 din 14 martie 2017

Hotărârea nr. 151/10 din 18 iulie 2014

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 67/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Victoria Grosu nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 151/10 din 18 iulie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Grosu Victoria".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei nu au fost depuse careva petiții.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 67/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Victoria Grosu nu au fost intentate proceduri disciplinare".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 151/10 din 18 iulie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Grosu Victoria".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 3 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei nu au fost depuse careva petiții.

Hotărîrea nr. 151/10 din 18 iulie 2014

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU