Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cazacliu Aurelia
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Mămăligă Natalia

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 iunie 2020, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 162/9 din 23 aprilie 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Natalia Mămăligă, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 336/16 din 03 iulie 2018 cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 24 aprilie 2019.

Prin Hotărârea nr. 336/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă din funcția deținută judecătorul Natalia Mămăligă d e la Judecătoria Chișinău, pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 02 iulie 2018 pînă la 07 februarie 2020, inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1539-VII din 24 aprilie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 177/8 din 10 martie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Mămăliga Natalia în funcţia de judecător la Judecătoria Centru mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 iunie 2020, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 162/9 din 23 aprilie 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Natalia Mămăligă, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 336/16 din 03 iulie 2018 cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 24 aprilie 2019.

Prin Hotărârea nr. 336/16 din 03 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă din funcția deținută judecătorul Natalia Mămăligă d e la Judecătoria Chișinău, pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 02 iulie 2018 pînă la 07 februarie 2020, inclusiv. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1539-VII din 24 aprilie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 177/8 din 10 martie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Mămăliga Natalia în funcţia de judecător la Judecătoria Centru mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 octombrie 2014 - examenul de capacitate la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, media generală - 9,25

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
06.2000 - 10.2004 - specialist coordonator al secției juridice și cadre, Departamentul construcții, locuințe și amenajare a Primăriei mun. Chișinău
10.2001 - 09.2002 - lector asistent prin cumul, Catedra Științe Judridice a Academiei de Admisistrare Publică de pe lîngă Președintele RM 
10.2004 - 07.2007 - specialist principal al secției juridice și cadre a Direcției genarale locativ-comunale și amenajare a Consiliului mun. Chișinău
07.2007 - 2015 - asistent Judiciar în cadrul Curții Supreme de Justiție
24.04.2015 - numită, pe un termen de cinci ani,în funcția de Judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău

 

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 61/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Natalia Mămăligă care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 34 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 67,64%;
2016 au fost contestate în total 99 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 75, ceea ce constituie 75,75%;
2017 au fost contestate în total 31 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 26, ceea ce constituie 83,87%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 226 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,86%;
2016, din 485 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,94%;
2017, din 122 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,09%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 61/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Natalia Mămăligă, de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine.

Potrivit Hotărârii nr. 328/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Natalia Mămăligă, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 24 mai 2017.

Prin Hotărîrea nr. 19/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Natalia Mămăliga la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Natalia Mămălig de la Judecătoria Chişinău.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 61/7 din 06 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Natalia Mămăligă care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 34 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 23, ceea ce constituie 67,64%;
2016 au fost contestate în total 99 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 75, ceea ce constituie 75,75%;
2017 au fost contestate în total 31 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 26, ceea ce constituie 83,87%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 226 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,86%;
2016, din 485 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,94%;
2017, din 122 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,09%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 61/7 din 06 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Natalia Mămăligă, de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine.

Potrivit Hotărârii nr. 328/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Natalia Mămăligă, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 24 mai 2017.

Prin Hotărîrea nr. 19/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Natalia Mămăliga la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Natalia Mămălig de la Judecătoria Chişinău.

 
 

Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020

Decret Nr. 1606-VIII din 15 Iunie 2020

Hotărârea nr. 162/9 din 23 aprilie 2019

Hotărârea nr. 61/7 din 06 iulie 2018

Hotărârea nr. 336/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea nr. 328/16 din 23 mai 2017

Hotărîrea nr. 19/1 din 19 februarie 2015

Prin Hotărârea nr. 214/11 din 20 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mițcu Marina și Mițcu Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 760s-1124p/m, nr. 833s-1250p/m din 10 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 12 august 2020 și la 07 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Mămăligă Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Barbacaru Igor de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), Tertea Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 252/12 din 18 decembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL ”Glamis” Doroganici Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 961s–1505p/m din 20 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 26 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Mămăligă Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 245/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Burac Victor (avocat) în interesele Liliei Burac, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare din 20 aprilie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Centru – Natalia Mămăligă.

Potrivit Hotărârii nr. 61/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Natalia Mămăligă a fost intentată 1 procedură disciplinară, fiind pronunțată hotărârea nr. 63/17 din 16.12.2016, prin care respectiva cauză a fost încetată, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 63/17 din 16 decembrie 2016, Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecatoriei Centru mun. Chișinău, Natalia Mămăligă, intentată în baza sesizării reprezentantului BC "Moldindconbank" S.A., Olga Babără, pe motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 9 sesizări care au fost respinse.

Prin Hotărârea nr. 214/11 din 20 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mițcu Marina și Mițcu Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 760s-1124p/m, nr. 833s-1250p/m din 10 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 12 august 2020 și la 07 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Mămăligă Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Barbacaru Igor de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), Tertea Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana).

Prin Hotărârea nr. 252/12 din 18 decembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL ”Glamis” Doroganici Victor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 961s–1505p/m din 20 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 26 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Mămăligă Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 245/9 din 03 septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Burac Victor (avocat) în interesele Liliei Burac, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare din 20 aprilie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Centru – Natalia Mămăligă.

Potrivit Hotărârii nr. 61/7 din 06 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Natalia Mămăligă a fost intentată 1 procedură disciplinară, fiind pronunțată hotărârea nr. 63/17 din 16.12.2016, prin care respectiva cauză a fost încetată, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 63/17 din 16 decembrie 2016, Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecatoriei Centru mun. Chișinău, Natalia Mămăligă, intentată în baza sesizării reprezentantului BC "Moldindconbank" S.A., Olga Babără, pe motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 9 sesizări care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 252/12 din 18 decembrie 2020

Hotărârea nr. 245/9 din 03 septembrie 2018

Hotărârea nr. 63/17 din 16 decembrie 2016

Știri
 • Ce cumpărături au făcut judecătorii în 2016 (II)

  Judecătorul Alexei Paniş, numit în funcţie la începutul acestui an, anunţă în declaraţia de avere şi interese personale că a obţinut în 2016, pe când era încă asistent judiciar, în urma unei „ceremonii civile” – 45 de mii de euro, iar colega sa, judecătoarea Maria Muruianu, nora fostului preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a primit anul trecut, printr-un act de donaţie, un apartament care valorează 1,1 milioane de lei. Şi preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău, Dorin Dulghieru, a avut un 2016 plin cu tranzacţii de sute de mii de lei, el cumpărându-şi un apartament de 168 m.p. şi două automobile de lux. Colegul său, Oleg Melniciuc (foto sus, dreapta), a beneficiat anul trecut de o donaţie în valoare de 300 de mii de lei de la mama sa, pensionară, cumpărându-şi ulterior un Mercedes, fabricat în 2015, automobil care costă, conform preţului de piaţă, aproximativ 800 de mii de lei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut publice declaraţiile de avere şi interese personale ale judecătorilor care activează în R. Moldova. ZdG le-a „scanat” şi, după ce am prezentat în ediţia trecută principalele achiziţii ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi ale membrilor CSM, în această ediţie arătăm care au fost cele mai importante achiziţii pe care magistraţii care activează în instanţele de fond le-au înregistrat şi declarat anul trecut.

  Judecătorul Alexei Paniş, numit în funcţie la începutul acestui an, anunţă în declaraţia de avere şi interese personale că a obţinut în 2016, pe când era încă asistent judiciar, în urma unei „ceremonii civile” – 45 de mii de euro, iar colega sa, judecătoarea Maria Muruianu, nora fostului preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a primit anul trecut, printr-un act de donaţie, un apartament care valorează 1,1 milioane de lei. Şi preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău, Dorin Dulghieru, a avut un 2016 plin cu tranzacţii de sute de mii de lei, el cumpărându-şi un apartament de 168 m.p. şi două automobile de lux. Colegul său, Oleg Melniciuc (foto sus, dreapta), a beneficiat anul trecut de o donaţie în valoare de 300 de mii de lei de la mama sa, pensionară, cumpărându-şi ulterior un Mercedes, fabricat în 2015, automobil care costă, conform preţului de piaţă, aproximativ 800 de mii de lei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut publice declaraţiile de avere şi interese personale ale judecătorilor care activează în R. Moldova. ZdG le-a „scanat” şi, după ce am prezentat în ediţia trecută principalele achiziţii ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi ale membrilor CSM, în această ediţie arătăm care au fost cele mai importante achiziţii pe care magistraţii care activează în instanţele de fond le-au înregistrat şi declarat anul trecut.


  Dorin Dulghieru, vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău, cel care, până la numirea în funcţie a lui Radu Ţurcanu, a deţinut şi fotoliul de preşedinte interimar al Judecătoriei Chişinău, a obţinut, în 2016, un venit de 414 mii de lei în urma vânzării unui automobil de model Skoda Superb şi alţi 414,1 mii de lei din vânzarea unui apartament. În schimb, la începutul acestui an, judecătorul şi-a cumpărat un alt apartament, de 168 m.p., cu 1,1 milioane de lei, şi un garaj de 22 m.p. care a costat 86,6 mii de lei. Şi la capitolul bunuri mobile anul 2016 a adus schimbări majore, în garajul judecătorului Dulghieru ajungând două automobile noi, ambele fabricate în 2016. Unul din automobile, de model Skoda Superb, a fost cumpărat cu 24,7 mii de euro, iar al doilea, un SUV Hyundai Santa Fe, a ajuns la Dulghieru printr-un contract de mandat temporar. În 2017, Dorin Dulghieru a luat şi două împrumuturi, în sumă de 800 de mii de lei, cu o dobândă de 0%, iar în 2016 a contractat un alt împrumut, de 4,7 mii de euro, cu o dobândă de 9,99%. Împrumuturile trebuie returnate până în mai şi, respectiv, iulie 2018.

  În 2016, printr-un „act de transmitere-primire în proprietate”, Speranţa Clima, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a intrat în posesia unui automobil Dacia Duster cu valoarea declarată de 6,2 mii de euro. În 2016, colegul ei, magistratul Mihail Diaconu, a cumpărat un loc de parcare subterană contra sumei de 106,5 mii de lei. Tot în 2016, în urma unui contract de vânzare-cumpărare, judecătorul a intrat în posesia unui automobil BMW 520D, fabricat în 2011, cu o valoare declarată de 150 de mii de lei. De asemenea, în 2016, Mihail Diaconu a împrumutat 48 de mii de lei, cu rata dobânzii zero, pe care trebuie să-i întoarcă până la sfârşitul anului 2019.

  Apartament de 1,1 milioane, primit drept donaţie de judecătoarea Muruianu

  Maria Muruianu, care activează tot la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, declară că, în 2016, a primit, în urma unui contract de donaţie, un apartament de 125 m.p., care valorează 1,1 milioane de lei. Conform declaraţiei de avere şi interese personale, şi în 2012 judecătoarei i-a fost donat un apartament de 142 m.p., cu o valoare de 927 mii de lei. Maria Muruianu este nora judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Ion Muruianu, tot el, fost preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie. Colegul ei, magistratul Andrei Niculea, declară că anul trecut a devenit proprietarul unui apartament de 87 m.p. cu o valoare de 40,7 mii de euro, bun în care a investit în perioada 2011-2016. Tot în urma unui contract de investiţii a devenit proprietara unui apartament de 80 m.p. şi judecătoarea Irina Pădurari. Conform declaraţiei, bunul imobil valorează 11,9 mii de euro. Exact aceeaşi sumă judecătoarea o indică la capitolul datorii contractate în 2016, cu rata dobânzii zero şi anul scadent – 2018. În 2016 Ghenadie Plămădeală a intrat în posesia unui Mercedes B150, fabricat în 2005, care ar valora 20 de mii de lei. Tot anul trecut, judecătorul a contractat un împrumut de 5899 de lei, cu dobândă zero. Colegul acestuia, Victor Raţoi, a cumpărat în 2016 un Mercedes, din 2011, cu 120 mii de lei, iar judecătoarea Corina Ursachi, tot de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a intrat în posesia unei Skoda Superb, fabricată în 2015, care valorează 14,9 mii de euro.

  Natalia Mămăligă, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a beneficiat, împreună cu soţul, de donaţii în sumă de 180 mii de lei, iar colegul ei, Vitalie Guţar, a primit 5550 de euro din străinătate. De o donaţie impresionantă a beneficiat şi soţul judecătoarei Irina Maxim. Aceasta a indicat în declaraţia sa suma de 78,6 mii de euro. Soţul Taisiei Prutean, de meserie avocat, a beneficiat de o moştenire în valoare de 150 mii de lei, ½ dintr-un apartament de 69 m.p., dar şi de două automobile Nissan. Anul trecut, cei doi soţi au intrat şi în posesia unui Hyundai Santa Fe fabricat în 2013. Şi Angela Catană a avut un an prosper, ea cumpărând un Suzuki Vitara Sport, fabricat în 2016, cu 17,7 mii de euro. Colegul ei, judecătorul Constantin Roşca, a intrat anul trecut în posesia a două apartamente, de 88 şi 94 m.p., iar magistratul Ion Ţurcan, proaspăt propus la funcţia de judecător la CA Chişinău, a achiziţionat, la începutul acestui an, un Mercedes Benz ML cu 630 de mii de lei.

  Melniciuc – 300 de mii de lei donaţi de mama pensionară şi un Mercedes nou

  Oleg Melniciuc, fostul preşedinte al Judecătoriei Râşcani, candidatura căruia a fost, recent, respinsă de CSM pentru funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, indică în declaraţia de avere şi interese faptul că, în 2016, a primit o donaţie de 300 mii de lei de la mama sa, Elena Melniciuc. Despre aceasta, ZdG a scris că este pensionară, dar are înregistrate pe numele său mai multe spaţii comerciale care valorează milioane de lei. Anul trecut, magistratul şi-a achiziţionat un automobil nou, un Mercedes ML 250, fabricat în 2015. Deşi judecătorul precizează că automobilul ar fi costat 450 de mii de lei, pe site-urile de anunţuri, un asemenea automobil costă aproape dublu. Oleg Melniciuc mai precizează că a cumpărat maşina plătind pentru ea 298 de mii de lei, practic suma donată de mama sa, plus un teren pentru construcţii în comuna Cruzeşti, mun. Chişinău, localitate aflată la aproximativ 15 km de capitală. Conform informaţiilor de la Cadastru, terenul pe care Melniciuc afirmă că l-a schimbat pe Mercedes a ajuns, în luna noiembrie a anului trecut, în posesia Rodicăi Popa, femeie de afaceri care gestionează mai multe companii, în special din domeniul imobiliar. Peste o lună, aceasta a revândut bunul imobil. Coincidenţă sau nu, dar una din companiile Rodicăi Popa, „Primosal-Grup”, are astăzi, pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, un dosar, care este examinat de Nina Arabadji, fosta subalternă şi actuala colegă de instanţă a lui Melniciuc.

  Nina Arabadji, colega lui Melniciuc, a investit la începutul anului 2017 aproape 30 de mii de euro într-un apartament. De fapt, cu apartamente, în urma demersului lui Melniciuc, s-au ales mai mulţi judecători ai fostei Judecătorii a sect. Râşcani. Fostul preşedinte de instanţă s-a adresat anterior Primăriei, care a acordat instanţei un lot de teren pentru construcţia unui bloc destinat judecătorilor acestei instanţe. Astfel, Veniamin Chihai a intrat anul trecut în posesia unui apartament cu două camere cu o suprafaţă de 82 m.p., Natalia Clevadî s-a ales cu un apartament de 72 m.p., iar Iurie Potângă a obţinut un apartament de 73 m.p. în blocul ridicat special pentru judecătorii instanţei sale. Colega acestora, Stela Bleşceaga, a primit, anul trecut, de la sora sa, din Franţa, o donaţie de 6,5 mii de euro. Angela Ciubotaru împreună cu soţul, ofiţer de urmărire penală, au primit, anul trecut, donaţii în sumă de 5,6 mii de euro şi 1000 USD, iar magistratul Corneliu Guzun a indicat şi el donaţii primite de soţie în sumă de 7436 de euro. Şi Tatiana Vasilică, care activează tot la sediul Râşcani al Judecătoriei Chişinău, a primit o donaţie de 7 mii de euro de la părinţi. Aceasta afirmă că şi-a cumpărat anul trecut o Toyota Prado fabricată în 2008 cu doar 20 de mii de lei, deşi preţul ei de piaţă este de 20 de ori mai mare. Ludmila Holeviţcaia a primit anul trecut, cu titlu de donaţie, două spaţii locative, în Chişinău, cu suprafeţe cuprinse între 16 şi 52 m.p., ea deţinând însă doar o 1/6 din cele două bunuri, iar colega ei, Lilia Lupaşco, a cumpărat, tot anul trecut, două apartamente, unul în Chişinău şi altul în Călăraşi, un garaj şi un spaţiu comercial de 44 m.p., ambele în Capitală. Cornelia Vârlan declară că în 2016 a intrat în posesia a ½ dintr-un spaţiu locativ din or. Kursk, Federaţia Rusă. Locuinţa de 35 m.p. ar fi costat 100 de mii de ruble, adică aproximativ 32 de mii de lei.

  45 mii de euro de la o „ceremonie civilă” pentru judecătorul Paniş

  Şi magistraţii de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chişinău s-au înnoit în 2016. Sergiu Daguţa a procurat, în 2016, un apartament de 97 m.p., iar printr-un alt contract de vânzare-cumpărare şi altele de donaţie, a intrat în posesia unui alt apartament de 55 m.p. Veaceslav Martânenco a primit, împreună cu soţia, prin transfer, 22 mii USD, precum şi o despăgubire Casco în valoare de 51 mii de lei. Colegul lor, Iurie Obadă, a cumpărat un Volvo XC 60, fabricat în 2011, cu 11,5 mii de euro. Alexandru Spoială a beneficiat de o donaţie de 6 mii de euro, cumpărându-şi o Honda CRV, fabricată în 2008, cu 144 mii de euro. Colegul său, Alexei Paniş, declară că, în urma unei „ceremonii civile”, probabil nuntă, a obţinut 45 mii de euro, echivalentul a aproape 1 milion de lei, achiziţionând, ulterior, o Toyota Corolla, fabricată în 2006. Paniş a devenit judecător la începutul anului 2017. A activat însă în justiţie încă din 2014, fiind asistent judiciar la CSJ.

  Virgiliu Buhnaci, de la Judecătoria Chişinău, sediul Botanica, a investit într-un apartament de 88 m.p. , iar anul trecut a cumpărat un garaj. Colegul său, Eduard Galuşceac, împreună cu soţia, anunţă că, în 2016, au primit o donaţie de 15 mii de euro pentru achitarea ratei la contractul de investiţii, probabil, pentru procurarea unei locuinţe. Şi soţia judecătorului Vitalie-Silviu Midrigan a beneficiat de o donaţie în sumă de 30 mii de euro. Colega acestora, Ecaterina Silivestru, a cumpărat un automobil nou, Volkswagen Passat, indicând că a plătit pentru el 445 mii de lei.
  sursa: zdg.md

 • Ce cumpărături au făcut judecătorii în 2016 (II)

  Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
  Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

  Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
  Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

   

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU