Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Бурдужан Георге
Căutare avansată

Manoli Grigore

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numiriri în funcție:

Potrivit Hotărîrii Plenului CSM nr.584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Grigore Manoli, a fost desemnat judecător în materie de drept civil la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), începînd cu 01 ianuarie 2019.

Conform Hotărîrii Plenului CSM nr.624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1849-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 740/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Manoli Grigore în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 octombrie 2014 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 8,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
09.07.2001 Angajat în funcția de Consilier al Președintelui Curții de Apel a Republicii Moldova
25.12.2001 Transferat în funcția de consultant superior în Secția generalizare a practicii și statisticii judiciare la Curtea de Apel a Republicii Moldova 
01.04.2002 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Uniunii Avocaților din R.M.
30.01.2009 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Baroului Avocaților din R.M.
11.12.2009 Admis în profesia de avocat în cadrul Baroului Avocaților din R.M 03.08.2010 Baroul Avocaților din R.M, s-a reorganizat în Uniunea Avocaților din R.M
27.11.2015 Numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău

Data numiriri în funcție:

Potrivit Hotărîrii Plenului CSM nr.584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Grigore Manoli, a fost desemnat judecător în materie de drept civil la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), începînd cu 01 ianuarie 2019.

Conform Hotărîrii Plenului CSM nr.624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1849-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 740/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Manoli Grigore în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 octombrie 2014 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 8,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
09.07.2001 Angajat în funcția de Consilier al Președintelui Curții de Apel a Republicii Moldova
25.12.2001 Transferat în funcția de consultant superior în Secția generalizare a practicii și statisticii judiciare la Curtea de Apel a Republicii Moldova 
01.04.2002 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Uniunii Avocaților din R.M.
30.01.2009 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Baroului Avocaților din R.M.
11.12.2009 Admis în profesia de avocat în cadrul Baroului Avocaților din R.M 03.08.2010 Baroul Avocaților din R.M, s-a reorganizat în Uniunea Avocaților din R.M
27.11.2015 Numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Grigore Manoli care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 nu au fost contestate nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 au fost contestate în total 94 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 71,27%;
2017 au fost contestate în total 130 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 72,30%;
2018 au fost contestate în total 141 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 102 ceea ce constituie 72,34%. 
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 20 cauze examinate, nu a fost castă nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 din 451 cauze examinate, 26 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,76%;
2017 din 447 cauze examinate, 36 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,05%;
2018, din 241 cauze examinate, 34 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 14,10%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării în mod extraordinar pentru stabilirea gradului de calificare.

Prin Hotărârea nr. 56/09 din 24 August 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a respins candidatura judecătorului Manoli Grigore, care a acumulat 16 (șaisprezece) puncte, pentru promovare în funcţie administrativă - vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore MANOLI de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera Judecătorilor a admis candidatura domnului Grogore Manoli la concurs, pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 269/13 din 22 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a acceptat cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o funcție administrativă, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, și, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 559/25 din 08 august 2017,  Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat, pentru participare la Atelierul de lucru privind standardele de performanţă judiciară şi informaţia de interes public generate de ele, care va avea loc la 06 septembrie 2017, în incinta Hotelului Jolly Alon următorii reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii și judecători: 
- Visternicean Dumitru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
-  Cernat Nina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Crigan Dragoş, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Beşelea Eugeniu, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Manoli Grigore, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Centru); 
- Cupcea Veronica, preşedinte al Judecătoriei Orhei;
- Mocanu Andrei, judecător al Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central).

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 
 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Grigore Manoli care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 nu au fost contestate nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 au fost contestate în total 94 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 71,27%;
2017 au fost contestate în total 130 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 72,30%;
2018 au fost contestate în total 141 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 102 ceea ce constituie 72,34%. 
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 20 cauze examinate, nu a fost castă nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 din 451 cauze examinate, 26 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,76%;
2017 din 447 cauze examinate, 36 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,05%;
2018, din 241 cauze examinate, 34 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 14,10%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării în mod extraordinar pentru stabilirea gradului de calificare.

Prin Hotărârea nr. 56/09 din 24 August 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a respins candidatura judecătorului Manoli Grigore, care a acumulat 16 (șaisprezece) puncte, pentru promovare în funcţie administrativă - vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore MANOLI de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera Judecătorilor a admis candidatura domnului Grogore Manoli la concurs, pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 269/13 din 22 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a acceptat cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o funcție administrativă, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, și, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 559/25 din 08 august 2017,  Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat, pentru participare la Atelierul de lucru privind standardele de performanţă judiciară şi informaţia de interes public generate de ele, care va avea loc la 06 septembrie 2017, în incinta Hotelului Jolly Alon următorii reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii și judecători: 
- Visternicean Dumitru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
-  Cernat Nina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Crigan Dragoş, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Beşelea Eugeniu, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Manoli Grigore, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Centru); 
- Cupcea Veronica, preşedinte al Judecătoriei Orhei;
- Mocanu Andrei, judecător al Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central).

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 
 

 

Hotărârea nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019

Hotărârea nr. 56/09 din 24 August 2018

Hotărârea nr. 78/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 269/13 din 22 mai 2018

Hotărârea nr. 559/25 din 08 august 2017

Hotărârea nr. 12/1 din 19 februarie 2015

Hotărârea nr. 692/29 din 18 octombrie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare(2015-2017, în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 286/9 din 29 Noiembrie 2019, Compleful de examinare а contestaliilor al Colegiului disciplinar a admis contestația dесlаrаtă de сătrе Саburgап Nina împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 1185s - 1396p/m din 16 octombrie 2019, privitor lа faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Manoli Grigоrе și se restituie cauza inspecției judiciare pentru verificări suplimentare prin prisma аrt.4 alin.(l) lit. с) din Legea cu рriviге la răsрundеrеа disciplinară а judecătoriloг.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2012017), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare(2015-2017, în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 286/9 din 29 Noiembrie 2019, Compleful de examinare а contestaliilor al Colegiului disciplinar a admis contestația dесlаrаtă de сătrе Саburgап Nina împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 1185s - 1396p/m din 16 octombrie 2019, privitor lа faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Manoli Grigоrе și se restituie cauza inspecției judiciare pentru verificări suplimentare prin prisma аrt.4 alin.(l) lit. с) din Legea cu рriviге la răsрundеrеа disciplinară а judecătoriloг.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2012017), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

Hotărârea nr. 286/9 din 29 Noiembrie 2019

Știri
 • Un magistrat, care a vrut să fie vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, respins de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor

  Candidatura lui Grigore Manoli, care a solicitat promovarea în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost respinsă de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. În urma evaluării, acesta a obținut doar 16 puncte din 62 posibile. Decizia în acest sens a fost publicată, recent, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Colegiul a menționat că obiectivele stabilite de candidatul la funcția de vicepreședinte al instanței sunt ”pur declarative, candidatul nu a argumentat căile practice de realizare a lor, nu a demonstrat capacități, cunoștințe și abilități, care i-ar permite realizarea acestor obiective, referindu-se la vârsta sa și capacitățile organizatorice manifestate anterior în alte fucții deținute”. Totodată, Colegiul pentru selecție spune că în planul de activitate elaborat de magistrat nu sunt indicați pașii conceți de realizare și nu corespunde prevederilor normative în vigoare.

  Candidatura lui Grigore Manoli, care a solicitat promovarea în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost respinsă de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. În urma evaluării, acesta a obținut doar 16 puncte din 62 posibile. Decizia în acest sens a fost publicată, recent, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Colegiul a menționat că obiectivele stabilite de candidatul la funcția de vicepreședinte al instanței sunt ”pur declarative, candidatul nu a argumentat căile practice de realizare a lor, nu a demonstrat capacități, cunoștințe și abilități, care i-ar permite realizarea acestor obiective, referindu-se la vârsta sa și capacitățile organizatorice manifestate anterior în alte fucții deținute”. Totodată, Colegiul pentru selecție spune că în planul de activitate elaborat de magistrat nu sunt indicați pașii conceți de realizare și nu corespunde prevederilor normative în vigoare.

  Magistratul nu a confirmat implicarea sa în activități ce țin de administrarea instanței și nu a anexat la dosar informații privind aprecierea calităților sale manageriale și de conducere, prin prisma activității anterioare în funcții administrative. În același timp, Grigore Manoli nu a indicat dacă deține grad științific sau dacă are sau nu experiență didactică sau științifică.

  De asemenea, în hotărârea Colegiului se menționează că judecătorul nu a fost supus testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie.

  Grigore Manoli a fost numit în funcţia de judecător pe un termen de cinci ani în data de 27 noiembrie 2015. Prin urmare, are o vechime totală în funcţia de judecător aproximativ 2 ani și 8 luni. Acesta activează la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Pe parcursul ultimilor doi ani, judecătorul nu a fost sancționat disciplinar. Conform datelor disponibile pe magistrat.md, Grigore Manoli are licență de avocat din anul 2009.

  Menționăm că Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii i-a acordat, anterior, magistratului 65 de puncte și calificativul ”bine”.
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU