Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cazacliu Aurelia
Căutare avansată

Manoli Grigore

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numiriri în funcție:

Potrivit Hotărârii nr. 137/14 din 18 mai 2021, se transferă judecătorul Grigore Manoli de la sediul Centru la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 276/24 din 6 Octombrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propu Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, a judecătorului Grigori Manoli de la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărîrii Plenului CSM nr.584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Grigore Manoli, a fost desemnat judecător în materie de drept civil la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), începînd cu 01 ianuarie 2019.

Conform Hotărîrii Plenului CSM nr.624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1849-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 740/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Manoli Grigore în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 octombrie 2014 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 8,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
09.07.2001 Angajat în funcția de Consilier al Președintelui Curții de Apel a Republicii Moldova
25.12.2001 Transferat în funcția de consultant superior în Secția generalizare a practicii și statisticii judiciare la Curtea de Apel a Republicii Moldova 
01.04.2002 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Uniunii Avocaților din R.M.
30.01.2009 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Baroului Avocaților din R.M.
11.12.2009 Admis în profesia de avocat în cadrul Baroului Avocaților din R.M 03.08.2010 Baroul Avocaților din R.M, s-a reorganizat în Uniunea Avocaților din R.M
27.11.2015 Numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău

Data numiriri în funcție:

Potrivit Hotărârii nr. 137/14 din 18 mai 2021, se transferă judecătorul Grigore Manoli de la sediul Centru la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 276/24 din 6 Octombrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propu Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, a judecătorului Grigori Manoli de la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărîrii Plenului CSM nr.584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Grigore Manoli, a fost desemnat judecător în materie de drept civil la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), începînd cu 01 ianuarie 2019.

Conform Hotărîrii Plenului CSM nr.624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1849-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. 

Prin Hotărîrea nr. 740/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Manoli Grigore în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 octombrie 2014 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 8,50

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
09.07.2001 Angajat în funcția de Consilier al Președintelui Curții de Apel a Republicii Moldova
25.12.2001 Transferat în funcția de consultant superior în Secția generalizare a practicii și statisticii judiciare la Curtea de Apel a Republicii Moldova 
01.04.2002 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Uniunii Avocaților din R.M.
30.01.2009 Admis în calitate de avocat stagiar în cadrul Baroului Avocaților din R.M.
11.12.2009 Admis în profesia de avocat în cadrul Baroului Avocaților din R.M 03.08.2010 Baroul Avocaților din R.M, s-a reorganizat în Uniunea Avocaților din R.M
27.11.2015 Numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 108/6 din 21 August 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Manoli de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Grigore Manoli care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 nu au fost contestate nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 au fost contestate în total 94 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 71,27%;
2017 au fost contestate în total 130 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 72,30%;
2018 au fost contestate în total 141 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 102 ceea ce constituie 72,34%. 
2019 au fost contestate în total 113 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 65 ceea ce constituie 57,52%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 20 cauze examinate, nu a fost castă nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 din 451 cauze examinate, 26 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,76%;
2017 din 447 cauze examinate, 36 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,05%;
2018, din 241 cauze examinate, 34 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 14,10%;
2019, din 862 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,92%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 108/6 din 21 August 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Grigore MANOLI de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, atribuindu-i calificativul Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 03/01 din 31 Ianuarie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Grigore Manoli, pentru promovare în funcție administrativă – vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, cu 60 (șaizeci) de puncte de puncte.

Prin Hotărârea nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării în mod extraordinar pentru stabilirea gradului de calificare.

Prin Hotărârea nr. 56/09 din 24 August 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a respins candidatura judecătorului Manoli Grigore, care a acumulat 16 (șaisprezece) puncte, pentru promovare în funcţie administrativă - vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore MANOLI de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera Judecătorilor a admis candidatura domnului Grogore Manoli la concurs, pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 25/3 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Manoli Grigore.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 269/13 din 22 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a acceptat cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o funcție administrativă, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, și, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 559/25 din 08 august 2017,  Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat, pentru participare la Atelierul de lucru privind standardele de performanţă judiciară şi informaţia de interes public generate de ele, care va avea loc la 06 septembrie 2017, în incinta Hotelului Jolly Alon următorii reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii și judecători: 
- Visternicean Dumitru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
-  Cernat Nina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Crigan Dragoş, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Beşelea Eugeniu, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Manoli Grigore, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Centru); 
- Cupcea Veronica, preşedinte al Judecătoriei Orhei;
- Mocanu Andrei, judecător al Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central).

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 
 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 108/6 din 21 August 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Grigore Manoli de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Grigore Manoli care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 nu au fost contestate nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 au fost contestate în total 94 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 67 ceea ce constituie 71,27%;
2017 au fost contestate în total 130 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 72,30%;
2018 au fost contestate în total 141 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 102 ceea ce constituie 72,34%. 
2019 au fost contestate în total 113 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 65 ceea ce constituie 57,52%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 20 cauze examinate, nu a fost castă nici o hotărâre/sentință/încheiere;
2016 din 451 cauze examinate, 26 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,76%;
2017 din 447 cauze examinate, 36 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,05%;
2018, din 241 cauze examinate, 34 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 14,10%;
2019, din 862 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,92%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 108/6 din 21 August 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Grigore MANOLI de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, atribuindu-i calificativul Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 03/01 din 31 Ianuarie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Grigore Manoli, pentru promovare în funcție administrativă – vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, cu 60 (șaizeci) de puncte de puncte.

Prin Hotărârea nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării în mod extraordinar pentru stabilirea gradului de calificare.

Prin Hotărârea nr. 56/09 din 24 August 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a respins candidatura judecătorului Manoli Grigore, care a acumulat 16 (șaisprezece) puncte, pentru promovare în funcţie administrativă - vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Grigore MANOLI de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Bine.

Prin Hotărârea nr. 12/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera Judecătorilor a admis candidatura domnului Grogore Manoli la concurs, pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 25/3 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Manoli Grigore.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 269/13 din 22 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a acceptat cererea judecătorului Grigore Manoli de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o funcție administrativă, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, și, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.

Prin Hotărârea nr. 559/25 din 08 august 2017,  Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat, pentru participare la Atelierul de lucru privind standardele de performanţă judiciară şi informaţia de interes public generate de ele, care va avea loc la 06 septembrie 2017, în incinta Hotelului Jolly Alon următorii reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii și judecători: 
- Visternicean Dumitru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
-  Cernat Nina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Crigan Dragoş, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Beşelea Eugeniu, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica);
- Manoli Grigore, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Centru); 
- Cupcea Veronica, preşedinte al Judecătoriei Orhei;
- Mocanu Andrei, judecător al Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central).

Conform Hotărârii nr. 692/29 din 18 octombrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Grigore Manoli și Lucia Bagrin, judecători la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, pentru participare la Conferința Regională organizată în cadrul proiectului ”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 14-17 noiembrie 2016. 
 

 

Hotărârea nr. 183/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 137/14 din 18 mai 2021

Hotărârea nr. 276/24 din 06 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 108/6 din 21 August 2020

Hotărârea nr. 03/01 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 25/3 din 24 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 90/10 din 13 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 294/17 din 23 Iulie 2019

Hotărârea nr. 56/09 din 24 August 2018

Hotărârea nr. 78/8 din 20 iulie 2018

Hotărârea nr. 269/13 din 22 mai 2018

Hotărârea nr. 559/25 din 08 august 2017

Hotărârea nr. 12/1 din 19 februarie 2015

Hotărârea nr. 692/29 din 18 octombrie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 42/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Solomon Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1218s-1600p/m, nr. 1231s-1618p/m, nr. 1257s-1659p/m, nr. 1284s-1691p/m din 28 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 13 decembrie 2022, 14 decembrie 2022, 21 decembrie 2022 și 26 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 183/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mândru Marina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 556s-699p/m din 27 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 02 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare(2015-2017, în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 96/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 125s-193p/m din 31 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 22 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 151/6 din 09 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația directorului OCN „CreditBun” SRL Cojocaru Laurențiu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 400s-535p/m din 20 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 aprilie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse cet. Caburgan Nina, cu privire la acţiunile judecătorului Judecătoriei Chişinău 6 (sediul Centru), Manoli Grigore, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 286/9 din 29 Noiembrie 2019, Compleful de examinare а contestaliilor al Colegiului disciplinar a admis contestația dесlаrаtă de сătrе Саburgап Nina împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 1185s - 1396p/m din 16 octombrie 2019, privitor lа faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Manoli Grigоrе și se restituie cauza inspecției judiciare pentru verificări suplimentare prin prisma аrt.4 alin.(l) lit. с) din Legea cu рriviге la răsрundеrеа disciplinară а judecătoriloг.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 11 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2012017), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 42/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Solomon Constantin împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1218s-1600p/m, nr. 1231s-1618p/m, nr. 1257s-1659p/m, nr. 1284s-1691p/m din 28 decembrie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 13 decembrie 2022, 14 decembrie 2022, 21 decembrie 2022 și 26 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 183/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mândru Marina împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 556s-699p/m din 27 iunie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 02 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 78/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare(2015-2017, în privința judecătorului Grigore Manoli nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 96/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 125s-193p/m din 31 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 22 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 151/6 din 09 Iulie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația directorului OCN „CreditBun” SRL Cojocaru Laurențiu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 400s-535p/m din 20 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 aprilie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Manoli Grigore de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 24 Ianuarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse cet. Caburgan Nina, cu privire la acţiunile judecătorului Judecătoriei Chişinău 6 (sediul Centru), Manoli Grigore, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 286/9 din 29 Noiembrie 2019, Compleful de examinare а contestaliilor al Colegiului disciplinar a admis contestația dесlаrаtă de сătrе Саburgап Nina împotriva deciziei Inspecției judiciare nr. 1185s - 1396p/m din 16 octombrie 2019, privitor lа faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Manoli Grigоrе și se restituie cauza inspecției judiciare pentru verificări suplimentare prin prisma аrt.4 alin.(l) lit. с) din Legea cu рriviге la răsрundеrеа disciplinară а judecătoriloг.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 11 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 9 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2012017), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

Hotărârea nr. 42/2 din 24 februarie 2023

Hotărârea nr. 183/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 151/6 din 09 Iulie 2020

Hotărârea nr. 3/1 din 24 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 286/9 din 29 Noiembrie 2019

Știri
 • В судах Кишинева тасуют кадры. Кого из судей и куда перевели

  В судебных инстанциях Кишинева начались перестановки. Сразу шесть судей, работавших в суде Чекан, перевели в суды Буюкан и Центра. Теперь они будут заниматься не арестами, обысками и прослушками, а гражданскими и уголовными делами. NM рассказывает, что известно об этих судьях, кто из них связан с делами Александра Стояногло и Вячеслава Платона, кто жаловался на угрозу задержания, а кто избежал уголовного наказания.

  В конце ноября Высший совет магистратуры (ВСМ) обновил список судей, которые рассматривают вопросы, связанные с уголовным преследованием (ходатайства прокуроров об арестах, проведении обысков, прослушке и жалобы на действия прокуроров). При этом шесть судей суда Чекан, который занимается этими вопросами, перевели на работу в другие суды. Среди них и экс-председатель суда Чекан Геннадий Павлюк. Его и Григория Маноле перевели в суд сектора Центр. Они будут рассматривать гражданские дела. Судей Дорина Мунтяну, Сергея Булару, Николая Корчу и Елену Пастух перевели в суд Буюкан. Они будут рассматривать уголовные дела.

  В судебных инстанциях Кишинева начались перестановки. Сразу шесть судей, работавших в суде Чекан, перевели в суды Буюкан и Центра. Теперь они будут заниматься не арестами, обысками и прослушками, а гражданскими и уголовными делами. NM рассказывает, что известно об этих судьях, кто из них связан с делами Александра Стояногло и Вячеслава Платона, кто жаловался на угрозу задержания, а кто избежал уголовного наказания.

  В конце ноября Высший совет магистратуры (ВСМ) обновил список судей, которые рассматривают вопросы, связанные с уголовным преследованием (ходатайства прокуроров об арестах, проведении обысков, прослушке и жалобы на действия прокуроров). При этом шесть судей суда Чекан, который занимается этими вопросами, перевели на работу в другие суды. Среди них и экс-председатель суда Чекан Геннадий Павлюк. Его и Григория Маноле перевели в суд сектора Центр. Они будут рассматривать гражданские дела. Судей Дорина Мунтяну, Сергея Булару, Николая Корчу и Елену Пастух перевели в суд Буюкан. Они будут рассматривать уголовные дела.

  Геннадий Павлюк стал судьей в 2005 году. В 2014 году его перевели из суда Дондюшан в Кишинев. В 2015 году судья Павлюк поместил Илана Шора под домашний арест, хотя прокуроры требовали, чтобы его отправили в изолятор. Судья Павлюк также дважды продлевал предварительный арест экс-премьеру Владимиру Филату. Кроме того, Павлюк заменил на условный срок приговор экс-депутату парламента Валерию Гуме, которого суд Румынии в 2011 году приговорил к четырем годам тюрьмы по делу о коррупции. Гума должен был отбывать наказание в Молдове, но здесь ему заменили реальный срок условным.

  В 2016 году против Павлюка начали дисциплинарную проверку. Его заподозрили в том, что он обсуждал приговор Гуме с прокурором Адрианой Бецишор, хотя по закону приговор нельзя ни с кем обсуждать до его оглашения. В 2016 дисциплинарная коллегия ВСМ решила, что Павлюк не допустил нарушений.

  В 2017 году Павлюк стал вице-председателем суда Чекан. В июне 2019 года ВСМ отстранил его от должности, после того как судья Михай Мургулец пожаловался на давление председателей судов, в том числе Павлюка. Но последний обжаловал в Апелляционной палате решение о своем отстранении и вернулся к работе.

  В июле 2019 года Павлюка отправили в отставку с поста члена совета Нацинститута юстиции. С таким требованием в ВСМ обратилась тогдашний министр юстиции Олеся Стамате.
  Осенью 2019 Павлюк принимал активное участие в двух общих собраниях судей, на которых пытались отправить в отставку некоторых членов ВСМ. Венецианская комиссия усомнилась в законности этих собраний, а ВСМ продолжил работать в прежнем составе. Мандат председателя суда Чекан у Павлюка истек в мае 2021 года.

  В ноябре 2021 года СМИ опубликовали письмо Павлюка в ВСМ, в котором тот жалуется, что в ближайшее время его могут арестовать.

  Cудья Григорий Маноли
  Григорий Маноли стал судьей в 2015 году. Его назначили судьей суда сектора Центр. Маноли специализировался на гражданских делах. В мае 2021 года Высший совет магистратуры перевел его на работу в суд Чекан. При этом в решении ВСМ отметили, что Маноли согласился на перевод.

  Судья Николай Корча
  Николай Корча начал работать в 2012 году в Сынжерейском суде. В 2014 году по требованию тогдашнего председателя суда Иона Цуркану ВСМ на шесть месяцев перевел его на работу в суд Кишинева (сектор Центр). Через шесть месяцев он снова попросил оставить Корчу в суде Кишинева, объяснив это тем, что в суде слишком много работы. В итоге Корча «временно» работал в Кишиневе до 2018 года (каждый раз перевод продлевали на шесть месяцев). Запросы на его перевод подавал уже новый председатель суда Раду Цуркану. В 2018 году Корча прошел по конкурсу на пост судьи в Кишиневе и с 2019 года стал официально работать в суде Чекан, где с 2019 года работают все судьи по уголовному преследованию (аресты, обыски, прослушка).

  Корча получил известность, после того как в 2018 году выдал ордер на арест адвоката Анны Урсаки. При этом прокуроры подали ходатайство об аресте в 2016 году, возобновив расследование 1997 года. Спустя полтора года Корча решил его одобрить, отметив, что «учел серьезность вменяемого Урсаки преступления и личность обвиняемой, которая скрывается от следственных органов, и этим наносит ущерб нормальному ходу уголовного процесса».

  Анна Урсаки, напомним, стала известна, после того как в период правления Демпартии стала заниматься громкими делами и открыто выступать против тогда еще первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. В частности, Урсаки представляла сторону защиты в делах «группы Петренко», лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, бизнесмена Вячеслава Платона.

  Осенью 2021 года Корча дважды выдал ордер на домашний арест генпрокурора Александра Стояногло. Когда Корча рассматривал ходатайство в третий раз, адвокаты Стояногло заявили ему отвод. Речь шла о том, что в 2020 году Корча рассматривал жалобу Вячеслава Платона на отказ начать ревизионную проверку по его делу. Корча аннулировал отказ в начале ревизионной проверки и обязал прокуроров «принять законное решение». При этом одно из обвинений Стояногло касается именно ревизии дела Платона, но Корча не взял самоотвод, пояснив NM, что «не видел для этого причин». Однако у судьи Григория Маноли, который рассматривал ходатайство об отводе, было другое мнение, и он одобрил отвод Корчи.

  Кроме того, как писал Rise Moldova, Корча был в числе судей, которые в 2017 году одобрили несколько ходатайств о прослушке представителей оппозиции, журналистов и гражданских активистов.

  Судья Дорин Мунтяну
  Дорин Мунтяну в 2009 году начал работать судьей в суде Басарабяски. В 2015 году его перевели на шесть месяцев работать в суд Кишинева, а еще через полгода перевод одобрили сразу на три года.

  В 2017 году Мунтяну получил известность, став обвиняемым по уголовному делу. Его обвинили в том, что в декабре 2016 года он незаконно не продлил арест некоему Вячеславу Агени, которого обвиняли в мошенничестве. При этом, как отмечал прокурор по делу Мунтяну, за месяц до этого он одобрил ходатайство об аресте Агении на 30 суток. Судья Мунтяну объяснил свое решение тем, что за месяц прокуроры не собрали доказательств, которые подтверждали бы необходимость продлить арест еще на 30 суток. В конце декабря 2016 года Апелляционная палата (АП) отменила решение Мунтяну, но за это время Агени успел скрыться от уголовного преследования.

  В апреле 2018 года адвокат Вячеслава Платона Анна Урсаки публично заявила, что на самом деле уголовное дело против Мунтяну возбудили из-за того, что он отказался выдать ордер на арест одного из адвокатов Платона. О ком именно идет речь, она не уточняла. В июне 2019 года, после падения режима Плахотнюка, имя Мунтяну включили в декларацию Парламентской ассамблеи совета (ПАСЕ) «Об освобождении политических заключенных в Молдове». Осенью 2019 года прокурор Антикоррупционной прокуратуры Владислав Бобров отказался от обвинений в адрес  Мунтяну, отметив, что в действиях судьи не было состава преступления. В ноябре 2019 года суд оправдал Мунтяну, а в декабре того же года Высший совет магистратуры восстановил его в должности.

  Отметим, Мунтяну, как и Корча, фигурировал в расследовании Rise Moldova о прослушках.

  Судья Сергей Булару
  Сергей Булару стал судьей в 2014 году. При этом с 2011 по 2014 год он был советником фракции Демпартии в парламенте Молдовы. В 2015 году Булару отклонил ходатайство прокуроров об аресте на 30 суток тогдашнего лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого по делу об обнародовании телефонных переговоров людей с голосами, похожими на голоса бизнесмена Илана Шора и экс-премьера Владимира Филата.

  Отметим, Булару тоже фигурировал в расследовании Rise о прослушках.

  Летом 2020 года Булару одобрил ходатайство генпрокурора Александра Стояногло об освобождении из тюрьмы Вячеслава Платона на время ревизии его дела.

  Судья Елена Костюк
  Елену Костюк назначили судьей по уголовному преследованию Чадыр-Лунгского суда в 2012 году. В 2013 году ее на шесть месяцев перевели на работу в Кишинев. Этот срок продлевали до 2017 года. В июле 2017 года ее перевели на работу в суд Кишинева. С 2019 года всех судей по уголовному преследованию, включая Елену Костюк, перевели на работу в суд Чекан. В апреле 2018 года Костюк удовлетворила ходатайство прокурора об аресте на 30 суток восьми обвиняемых в подготовке покушения на тогдашнего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В 2021 году их всех оправдали.

  Как писал ZdG со ссылкой на свои источники, прокуроры Антикоррупционной прокуратуры готовили документы, чтобы предъявить Костюк обвинения в соучастии в деле о прослушках. Но, как отметили в Генпрокуратуре, было недостаточно доказательств, чтобы завести уголовное дело.

 • Concursurile pentru funcții de conducere în două judecătorii, amânate de CSM. Alte trei competiții au fost prelungite

  Concursul pentru funcția de președinte al Judecătoriei Orhei, la care s-au înscris magistratele Veronica Cupcea și Ecaterina Buzu, dar și cel pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, la care au participat Roman Pascari și Grigore Manoli, au fost amânate de CSM în cadrul ședinței de marți a Consiliului. În același timp, au fost prelungite alte trei concursuri la care s-a înscris câte un singur candidat - cel pentru funcția de președinte al Judecătoriei Bălți, la care a pretins actualul interimar, Dumitru Gherasim, cel pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, la care s-a înscris doar Valeriu Hudoba și cel pentru funcția de adjunct al președintelui Judecătoriei Soroca, la care a participat doar Ghenadie Purici. Reporterii portalului Anticoruptie.md vă prezintă detalii din cariera magistraților respectivi și deciziile controversate în dosarele de rezonanță pe care le-au examinat.

  Veronica Cupcea a devenit judecătoare în 2007, iar trei ani mai târziu a fost numită președintă a Judecătoriei Orhei. În 2013, magistrata s-a pomenit în mijlocul unui scandal după ce a angajat și promovat în funcție o persoană pe care o condamnase.

  Concursul pentru funcția de președinte al Judecătoriei Orhei, la care s-au înscris magistratele Veronica Cupcea și Ecaterina Buzu, dar și cel pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, la care au participat Roman Pascari și Grigore Manoli, au fost amânate de CSM în cadrul ședinței de marți a Consiliului. În același timp, au fost prelungite alte trei concursuri la care s-a înscris câte un singur candidat - cel pentru funcția de președinte al Judecătoriei Bălți, la care a pretins actualul interimar, Dumitru Gherasim, cel pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, la care s-a înscris doar Valeriu Hudoba și cel pentru funcția de adjunct al președintelui Judecătoriei Soroca, la care a participat doar Ghenadie Purici. Reporterii portalului Anticoruptie.md vă prezintă detalii din cariera magistraților respectivi și deciziile controversate în dosarele de rezonanță pe care le-au examinat.

  Veronica Cupcea a devenit judecătoare în 2007, iar trei ani mai târziu a fost numită președintă a Judecătoriei Orhei. În 2013, magistrata s-a pomenit în mijlocul unui scandal după ce a angajat și promovat în funcție o persoană pe care o condamnase.

  Astfel, după ce a găsit-o vinovată pe grefiera Anastasia Motîngă, care lucra în aceeaşi instanţă, de însuşirea bunurilor materiale ale statului, Cupcea a achitat-o şi a angajat-o să îi fie grefieră ca să o promoveze ulterior în calitate de consilieră a preşedintelui Judecătoriei Orhei. Anastasia Motîngă a fost găsită vinovată pentru delapidarea averii străine comisă prin utilizarea situaţiei de serviciu. Mai exact, în perioada în care activa în calitate de executor specialist coordonator al Oficiului Orhei al Departamentului de executare a deciziilor judiciare, i s-a stabilit pedeapsa cu închisoarea pe un termen de doi ani, fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

  Judecătoarea Cupcea a dispus însă suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatei pe un termen de probă de un an. Atunci Cupcea a fost atenționată de către Consiliul Superior al Magistraturii, care a constatat că magistrata ar fi afectat imaginea justiției. În 2012, președintele Nicolae Timofti a respins candidatura Veronicăi Cupcea la funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, pentru că făcea obiectul unei „cercetări disciplinare pentru încălcarea obligației de imparțialitate şi a normelor imperative ale legislației”.

  În ianuarie 2017 a obținut al doilea mandat de președintă a instanței de fond din Orhei, în prezent asigurând interimatul funcției.

  În anul 2017, potrivit unui articol din Ziarul de Gardă, Veronica Cupcea a primit trei premii. „În temeiul demersurilor semnate, aparent, de şefa secretariatului instanţei, Cupcea a beneficiat de un premiu de Paşti, în aprilie, unul cu prilejul sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră”, dar şi în februarie, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii.”

  Portalul Moldova Curată a scris că reparația Judecătoriei Orhei, în perioada în care la cârma instanței se afla Veronica Cupcea, s-a soldat cu un dosar penal. „Oamenii legii au pornit urmărirea penală în baza articolului 190, aliniat 5, din Codul Penal – escrocheria, în baza raportului inspectorilor. Deşi procurorii ne-au asigurat că administraţia judecătoriei nu poartă vreo vină, documentul arată că şi şefii instanţei au comis încălcări”, scriau jurnaliștii.

  În perioada 2002 - 2005 Ecaterina Buzu a fost grefieră la Judecătoria Centru din Chișinău. Între 2006 și 2012 a activat în mai multe funcții la Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.a fost numită judecătoare în 2012, pe un termen de cinci ani. În decembrie 2017, a fost desemnată pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017. În martie 2017, a fost numită în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  În octombrie 2014, Ecaterina Buzu a primit calificativul „insuficient” din partea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor din cadrul CSM. Membrii Colegiului au constatat că Buzu ar comite mai multe încălcări în timpul examinării dosarelor, „nu acordă atenţie deosebită examinării fiecărui dosar, nu denotă destulă capacitate de a organiza timpul de muncă” și „încalcă termenele de redactare a hotărârilor judecătoreşti”. În document se mai arată că magistrata a început a înregistra şedinţele de judecată cu dictafonul abia din 2014, după ce a fost chemată la CSM pentru a oferi explicaţii şi, ulterior, atenţionată. Ecaterina Buzu a atacat hotărârea Colegiului la CSJ, dar nu a obţinut câştig de cauză. În mai 2016, respectiv în ianuarie 2017, Ecaterina Buzu a mai fost evaluată de două ori, fiindu-i acordat calificativul „bine” în ambele cazuri.

  Ecaterina Buzu este magistrata care a examinat cazul minorei din Orhei, violată în decembrie 2014 cu participarea a trei tineri, care a scandalizat opinia publică. În ianuarie 2016, doar unul dintre făptași, judecat pentru privare de libertate şi nu pentru viol, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare. Alții doi nu au ajuns în instanţă, unul dintre ei fiind scos de sub urmărire penală de procuror.

  Dumitru Gherasim a fost numit judecător în 1996, la instanța de fond din Bălți. În 2007 a fost avansat în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Bălți, iar patru ani mai târziu, în funcția de președinte al instanței. În ianuarie 2017, a obținut al doilea mandat, iar în prezent asigură interimatul funcției. În octombrie 2016, magistratul a fost ales membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, subordonat CSM.

  În calitate de președinte al Judecătoriei Bălți, Dumitru Gherasim nu a reacționat la solicitările unui magistrat care are o dizabilitate. Pe parcursul anului 2019, un judecător a solicitat reducerea duratei timpului de muncă la 30 de ore săptămânal și a sarcinii de muncă proporțional timpului de muncă, din motive de dizabilitate. Gherasim a ignorat solicitările magistratului. În mai 2020 CSM decide reducerea cu 25% a timpului de muncă și calcularea salariului pentru munca suplimentară de 10 ore pe săptămână efectuată în ultimii trei ani de până la depunerea cererii.

  Roman Pascari a fost numit magistrat la Judecătoria Buiucani din Chișinău în iulie 2015. În august 2020, a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Într-un articol publicat de portalul Newsmaker se arată că magistratul Roman Pascari a interzis SA Apă-Canal debranșarea firmei Slavena Lux SRL de la sistemul public cu alimentare cu apă și canalizare. O solicitare în acest sens fusese făcută de către reprezentanții primăriei Capitalei, din cauza faptului că întreprinderea respectivă ar revarsa ape uzate în canalizarea publică, acesta fiind motivul mirosului neplăcut din oraș. 

  Grigore Manoli a fost numit judecător în octombrie 2015, pe un termen de cinci ani. În octombrie 2020, a fost reconfirmat în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  În 2018, Grigore Manoli a solicitat promovarea în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Candidatura sa a fost însă respinsă de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. În urma evaluării, acesta a obținut doar 16 puncte din 62 posibile.

  Portalul bizlaw.md scria că, membrii Colegiului au menționat că obiectivele stabilite de candidatul la funcția de vicepreședinte al instanței sunt „pur declarative, candidatul nu a argumentat căile practice de realizare a lor, nu a demonstrat capacități, cunoștințe și abilități, care i-ar permite realizarea acestor obiective, referindu-se la vârsta sa și capacitățile organizatorice manifestate anterior în alte fucții deținute”. „Totodată, Colegiul pentru selecție spune că în planul de activitate elaborat de magistrat nu sunt indicați pașii concreți de realizare și nu corespunde prevederilor normative în vigoare. Magistratul nu a confirmat implicarea sa în activități ce țin de administrarea instanței și nu a anexat la dosar informații privind aprecierea calităților sale manageriale și de conducere, prin prisma activității anterioare în funcții administrative. În același timp, Grigore Manoli nu a indicat dacă deține grad științific sau dacă are sau nu experiență didactică sau științifică. De asemenea, în hotărârea Colegiului se menționează că judecătorul nu a fost supus testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie.”

  Valeri Hudoba este magistrat la Judecătoria Comrat, fiind numit în funcție în iulie 2016. Anterior a activat în organele Procuraturii. În perioada anilor 2017- 2019 magistratul a primit donații în sumă de peste 920.000 de lei.

  Portalul Moldova Curată a scris că magistratul a evitat să raporteze în declarația de avere pentru 2016, două firme fondate de soția sa. „Una dintre cele două afaceri administrează o piață comercială din Comrat, pe care judecătorul a procurat-o în 2014, de la un fost deputat liberal-democrat. Valeriu Hudoba nu a indicat venitul încasat din darea în locațiune a spațiilor de pe teritoriul pieței, motivând că veniturile ajung în conturile firmei și nu direct în cele ale familiei sale.” Jurnaliștii au arătat că, deși în ultimii ani a activat doar în instituțiile de drept, magistratul a reușit să-și procure mai multe imobile.

  „În 2015 judecătorul a intrat în posesia unui spațiu de 80 de metri pătrați, cu o valoare cadastrală de circa 100 de mii de lei. Spațiul respectiv este amplasat într-o piață din orașul Comrat, unde Ala Hudoba, soția magistratului, are două magazine în care comercializează încălțăminte sub marca Bianko. Un an mai târziu, în iunie 2016, judecătorul a devenit proprietarul unui teren de 25 de ari și al construcțiilor aflate pe el, cu o suprafață totală de 652 de metri pătrați. Valoarea cadastrală totală a terenului și a construcțiilor este de peste 2,7 milioane de lei.

  Terenul și cele 11 construcții reprezintă de fapt una dintre cele două piețe comerciale din Comrat, numită de localnici Piața Bugeac. Aceasta a fost cumpărată de la compania Nezerant SRL, fondată de soții Ludmila și Petru Vlah. Petru Vlah este ex-deputat PLDM. Tranzacția în valoare de peste 2,7 milioane de lei figurează în declarația de avere și interese pentru 2016 a lui Valeriu Hudoba, la capitolul datorii”, se mai arată în anchetă.

  Ghenadie Purici a îmbrăcat roba de judecător în 2009, fiind numit pentru cinci ani la instanța de fond din Ocnița. Doi ani mai târziu a fost transferat la Judecătoria Soroca.
  Sursa: anticoruptie.md

 • 2 magistrați, propuși pentru a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Alții 2 au fost respinși

  Doi magistrați urmează să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar un judecător a primit grad de calificare. Deciziile în acest sens au fost luate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul reuniunii de marți, 6 octombrie.

  Doi magistrați urmează să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar un judecător a primit grad de calificare. Deciziile în acest sens au fost luate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul reuniunii de marți, 6 octombrie.

  Astfel, Grigori Manoli, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru și Alexandru Roșca, de la Judecătoria Bălți, au fost propuși președintelui Republicii Moldova pentru numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Ambii magistrați au fost numiți în funcție, pentru un termen de cinci ani, la sfârșitul anului 2015. Potrivit datelor disponibile pe magistrat.md, Aleandru Roșca este suspendat din funcție pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de trei ani, începând cu 1 noiembrie 2018 până în data de 30 mai 2021, inclusiv.

  Totodată, CSM a respins cererile de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă depuse de alți doi magistrați. Este vorba despre Veniamin Chihai, de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana și Alina Balan, de la Judecătoria Orhei.

  În cadrul ultimei reuniuni, Consiliul Superior al Magistraturii a mai decis oferirea gradului V (cinci) de calificare judecătorului Nicolae Ghedrovici de la Judecătoria Anenii Noi. Magistratul a fost numit în funcție în martie 2017, iar anterior a activat în calitate de avocat.
  Sursa: bizlaw.md

 • Un magistrat, care a vrut să fie vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, respins de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor

  Candidatura lui Grigore Manoli, care a solicitat promovarea în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost respinsă de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. În urma evaluării, acesta a obținut doar 16 puncte din 62 posibile. Decizia în acest sens a fost publicată, recent, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Colegiul a menționat că obiectivele stabilite de candidatul la funcția de vicepreședinte al instanței sunt ”pur declarative, candidatul nu a argumentat căile practice de realizare a lor, nu a demonstrat capacități, cunoștințe și abilități, care i-ar permite realizarea acestor obiective, referindu-se la vârsta sa și capacitățile organizatorice manifestate anterior în alte fucții deținute”. Totodată, Colegiul pentru selecție spune că în planul de activitate elaborat de magistrat nu sunt indicați pașii conceți de realizare și nu corespunde prevederilor normative în vigoare.

  Candidatura lui Grigore Manoli, care a solicitat promovarea în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost respinsă de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. În urma evaluării, acesta a obținut doar 16 puncte din 62 posibile. Decizia în acest sens a fost publicată, recent, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Colegiul a menționat că obiectivele stabilite de candidatul la funcția de vicepreședinte al instanței sunt ”pur declarative, candidatul nu a argumentat căile practice de realizare a lor, nu a demonstrat capacități, cunoștințe și abilități, care i-ar permite realizarea acestor obiective, referindu-se la vârsta sa și capacitățile organizatorice manifestate anterior în alte fucții deținute”. Totodată, Colegiul pentru selecție spune că în planul de activitate elaborat de magistrat nu sunt indicați pașii conceți de realizare și nu corespunde prevederilor normative în vigoare.

  Magistratul nu a confirmat implicarea sa în activități ce țin de administrarea instanței și nu a anexat la dosar informații privind aprecierea calităților sale manageriale și de conducere, prin prisma activității anterioare în funcții administrative. În același timp, Grigore Manoli nu a indicat dacă deține grad științific sau dacă are sau nu experiență didactică sau științifică.

  De asemenea, în hotărârea Colegiului se menționează că judecătorul nu a fost supus testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie.

  Grigore Manoli a fost numit în funcţia de judecător pe un termen de cinci ani în data de 27 noiembrie 2015. Prin urmare, are o vechime totală în funcţia de judecător aproximativ 2 ani și 8 luni. Acesta activează la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Pe parcursul ultimilor doi ani, judecătorul nu a fost sancționat disciplinar. Conform datelor disponibile pe magistrat.md, Grigore Manoli are licență de avocat din anul 2009.

  Menționăm că Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii i-a acordat, anterior, magistratului 65 de puncte și calificativul ”bine”.
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU