Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Мовилэ Виталие
Căutare avansată
www.magistrat.md

Muruianu Maria

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 28.02.2011

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamna Maria Muruianu a fost desemnată judecător specializat în materie de drept civil la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), începând cu data de 01 ianuarie 2019.

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 635/26 din 29 septembrie 2016, se suspendă judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Buiucanii, mun. Chişinău din funcţia deținută, pe perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 14 septembrie 2016 pînă la 17 ianuarie 2017 inclusiv.

Data numirii în funcție: 28.02.2011

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, doamna Maria Muruianu a fost desemnată judecător specializat în materie de drept civil la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), începând cu data de 01 ianuarie 2019.

Potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 635/26 din 29 septembrie 2016, se suspendă judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Buiucanii, mun. Chişinău din funcţia deținută, pe perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 14 septembrie 2016 pînă la 17 ianuarie 2017 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr.1975-VII din 17 martie 2016, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 40-VI din 28 februarie 2011, numită în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
2004 - 2008 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova
2008 - 2010 cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, INJ

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
28.02.2011 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău (Decret nr. 40-VI)
15 martie 2011 - suspendata din funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului, începînd cu 09 martie 2011 pînă la 14 martie 2013, inclusiv, Hotărîrea CSM nr. 120/9 din 15.03.2011

 

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 147/14 din 06 decembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 65/7 din 18 decembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Maria Muruianu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 42/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Maria Muruianu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 444/27 din 10 octombrie 2023, se deleagă judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru participare la seminarul cu genericul ”Drepturile fundamentale ale omului în secolul 21: dialoguri între instanțele naționale și cele europene”, ce se va desfășura în perioada 2-9 noiembrie 2023 la Școala Națională de Justiție din Barcelona, Spania.

Prin Hotărârea nr. 74/6 din 15 aprilie 2022, se deleagă judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru pentru participare la Programul internațional de instruire „Prevenirea și abordarea fenomenului violenței de gen – strategii de combatere”, pentru perioada 10 mai – 20 mai 2022, ce va avea loc în Stockholm, Suedia.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 27 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 96,29%;
2015 (9 luni), au fost contestate 26 hotărîri judecătorești, menținute 23 - 88,46%.
2014 - 87 hotărîri/încheieri contestate, 76 au fost menținute - 87,35%
2013 - 67 hotărîri/încheieri contestate, 57 au fost menținute - 85,07%
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2016, din 241 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,82%;
2015 (9 luni), din 497 de cauze examinate, 17 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 3,42%
2014 - 566 cauze examinate, 18 hotărîri/încheieri au fost casate - 3,18%
2013 - 491 cauze examinate, 20 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,07%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 147/14 din 06 decembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Maria Muruianu de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 85 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 65/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine, acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 776/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Muruianu Maria şi Ursachi Corina, cu remiterea materialelor în privinţa candidaturilor lor la Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor în vederea evaluării performanţelor pentru numirea în funcţie de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărîrea nr. 42/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 152/12 din 19 iulie 2022, se conferă gradul IV (patru) de calificare judecătoarei Maria Muruianu de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 106/6 din 26 martie 2019 judecătorului Maria Muruianu i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 147/14 din 06 decembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărîrii nr. 65/7 din 18 decembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Maria Muruianu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 42/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Maria Muruianu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 444/27 din 10 octombrie 2023, se deleagă judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru participare la seminarul cu genericul ”Drepturile fundamentale ale omului în secolul 21: dialoguri între instanțele naționale și cele europene”, ce se va desfășura în perioada 2-9 noiembrie 2023 la Școala Națională de Justiție din Barcelona, Spania.

Prin Hotărârea nr. 74/6 din 15 aprilie 2022, se deleagă judecătorul Maria Muruianu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru pentru participare la Programul internațional de instruire „Prevenirea și abordarea fenomenului violenței de gen – strategii de combatere”, pentru perioada 10 mai – 20 mai 2022, ce va avea loc în Stockholm, Suedia.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 27 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 96,29%;
2015 (9 luni), au fost contestate 26 hotărîri judecătorești, menținute 23 - 88,46%.
2014 - 87 hotărîri/încheieri contestate, 76 au fost menținute - 87,35%
2013 - 67 hotărîri/încheieri contestate, 57 au fost menținute - 85,07%
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2016, din 241 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,82%;
2015 (9 luni), din 497 de cauze examinate, 17 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 3,42%
2014 - 566 cauze examinate, 18 hotărîri/încheieri au fost casate - 3,18%
2013 - 491 cauze examinate, 20 hotărîri/încheieri au fost casate - 4,07%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 147/14 din 06 decembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Maria Muruianu de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 85 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 65/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine, acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 776/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Muruianu Maria şi Ursachi Corina, cu remiterea materialelor în privinţa candidaturilor lor la Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor în vederea evaluării performanţelor pentru numirea în funcţie de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărîrea nr. 42/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 152/12 din 19 iulie 2022, se conferă gradul IV (patru) de calificare judecătoarei Maria Muruianu de la Judecătoria Chișinău.


Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 106/6 din 26 martie 2019 judecătorului Maria Muruianu i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 444/27 din 10 octombrie 2023

Hotărârea nr. 74/6 din 15 aprilie 2022

Hotărârea nr. 152/12 din 19 iulie 2022

Hotărârea nr. 147/14 din 6 decembrie 2019

Hotărîrea nr. 42/4 din 27 martie 2015

Hotărîrea nr. 776/30 din 20 octombrie 2015

Hotărîrea nr. 65/7 din 18 decembrie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (anul 2016), în privința judecătorului Maria Muruianu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 65/7 din 18 decembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar în anul 2015, au fost examinate 2 proceduri disciplinare în privința judecătorului Maria MURUIANU, însă acestea au fost încetate, deoarece nu au fost constatate abateri disciplinare în acțiunile judecătorului”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 42/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2014, în privința judecătorului Maria Muruianu nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Prin Hotărârea nr. 216/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Șpac Zinaida împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 830s-1081p/m din 13 septembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 15 august 2022 asupra acțiunilor judecătorului Muruianu Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 214/1 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Zambilovici Iosif și Djulai Elena împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 659s-828p/m din 22 iulie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 28 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Muruianu Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 302/12 din 26 decembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins ca fiind neîntemeiată contestația declarată de către cet. Sergiu Balaban împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 06 Noiembrie 2019, Nr. 1426s-1311 p/m.

Potrivit Hotărîrii nr. 49/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de petiționarul Mihail Dumescu împotriva deciziei Inspecției-judiciare din 14.10.2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dînsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Maria Muruianu.

Prin Hotărîrea din 10 iulie 2015, Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău, Maria Muruianu, pe motiv că nu a fost constatată abaterea disciplinară. Autorul sesizării consideră că în acţiunile judecătorului Maria Muruianu persistă componenta de abatere disciplinară prevăzută de art.4 alin.(1) lit.c), i) - acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave evidente, şi incălcarea normelor imperative ale procesul de infăptuire a justiţiei din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Conform Hotărîrii Nr. 22/10 din 19 iunie 2015, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară intentată în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Maria Muruianu, pe motiv că nu a fost constatată abaterea disciplinară. În opinia autorului sesizării, judecătorul Maria Muruianu a comis abatere disciplinară prevazută de Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, solicitînd intentarea procedurii disciplinare și aplicarea unei sancțiuni disciplinare acesteia în baza:
- art.4 alin.(1) lit.a) - „nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci cînd judecătorul știe sau trebuia să știe că exista una dintre circumstanțele prevăzute de lege pentru abținerea sa";
- art.4 alin.(1) lit.b) - „aplicarea în mod intenționat, cu rea-voință sau aplicarea repetată din neglijența gravă a legislației contrar practicii judiciare uniforme".

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (anul 2016), au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în anul 2015, au fost depuse 3 petiții, find neintemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 9 petiții neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (anul 2016), în privința judecătorului Maria Muruianu nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 65/7 din 18 decembrie 2015 ”de către Colegiul disciplinar în anul 2015, au fost examinate 2 proceduri disciplinare în privința judecătorului Maria MURUIANU, însă acestea au fost încetate, deoarece nu au fost constatate abateri disciplinare în acțiunile judecătorului”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 42/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2014, în privința judecătorului Maria Muruianu nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Prin Hotărârea nr. 216/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Șpac Zinaida împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 830s-1081p/m din 13 septembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 15 august 2022 asupra acțiunilor judecătorului Muruianu Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 214/1 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Zambilovici Iosif și Djulai Elena împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 659s-828p/m din 22 iulie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 28 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Muruianu Maria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 302/12 din 26 decembrie 2019, Colegiul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins ca fiind neîntemeiată contestația declarată de către cet. Sergiu Balaban împotriva Deciziei Inspecției Judiciare din 06 Noiembrie 2019, Nr. 1426s-1311 p/m.

Potrivit Hotărîrii nr. 49/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de petiționarul Mihail Dumescu împotriva deciziei Inspecției-judiciare din 14.10.2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dînsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Maria Muruianu.

Prin Hotărîrea din 10 iulie 2015, Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău, Maria Muruianu, pe motiv că nu a fost constatată abaterea disciplinară. Autorul sesizării consideră că în acţiunile judecătorului Maria Muruianu persistă componenta de abatere disciplinară prevăzută de art.4 alin.(1) lit.c), i) - acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave evidente, şi incălcarea normelor imperative ale procesul de infăptuire a justiţiei din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Conform Hotărîrii Nr. 22/10 din 19 iunie 2015, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară intentată în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Maria Muruianu, pe motiv că nu a fost constatată abaterea disciplinară. În opinia autorului sesizării, judecătorul Maria Muruianu a comis abatere disciplinară prevazută de Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, solicitînd intentarea procedurii disciplinare și aplicarea unei sancțiuni disciplinare acesteia în baza:
- art.4 alin.(1) lit.a) - „nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci cînd judecătorul știe sau trebuia să știe că exista una dintre circumstanțele prevăzute de lege pentru abținerea sa";
- art.4 alin.(1) lit.b) - „aplicarea în mod intenționat, cu rea-voință sau aplicarea repetată din neglijența gravă a legislației contrar practicii judiciare uniforme".

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (anul 2016), au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în anul 2015, au fost depuse 3 petiții, find neintemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 9 petiții neîntemeiate.

Hotărârea nr. 216/10 din 21 octombrie 2022

Hotărârea nr. 214/1 din 21 octombrie 2022

Hotărârea nr. 302/12 din 26 decembrie 2019

Hotărîrea Nr. 22/10 din 19 iunie 2015

Hotărîrea din 10 iulie 2015

Hotărîrea nr. 49/3 din 12 februarie 2016

Știri
 • Ce cumpărături au făcut judecătorii în 2016 (II)

  Judecătorul Alexei Paniş, numit în funcţie la începutul acestui an, anunţă în declaraţia de avere şi interese personale că a obţinut în 2016, pe când era încă asistent judiciar, în urma unei „ceremonii civile” – 45 de mii de euro, iar colega sa, judecătoarea Maria Muruianu, nora fostului preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a primit anul trecut, printr-un act de donaţie, un apartament care valorează 1,1 milioane de lei. Şi preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău, Dorin Dulghieru, a avut un 2016 plin cu tranzacţii de sute de mii de lei, el cumpărându-şi un apartament de 168 m.p. şi două automobile de lux. Colegul său, Oleg Melniciuc (foto sus, dreapta), a beneficiat anul trecut de o donaţie în valoare de 300 de mii de lei de la mama sa, pensionară, cumpărându-şi ulterior un Mercedes, fabricat în 2015, automobil care costă, conform preţului de piaţă, aproximativ 800 de mii de lei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut publice declaraţiile de avere şi interese personale ale judecătorilor care activează în R. Moldova. ZdG le-a „scanat” şi, după ce am prezentat în ediţia trecută principalele achiziţii ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi ale membrilor CSM, în această ediţie arătăm care au fost cele mai importante achiziţii pe care magistraţii care activează în instanţele de fond le-au înregistrat şi declarat anul trecut.

  Judecătorul Alexei Paniş, numit în funcţie la începutul acestui an, anunţă în declaraţia de avere şi interese personale că a obţinut în 2016, pe când era încă asistent judiciar, în urma unei „ceremonii civile” – 45 de mii de euro, iar colega sa, judecătoarea Maria Muruianu, nora fostului preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a primit anul trecut, printr-un act de donaţie, un apartament care valorează 1,1 milioane de lei. Şi preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău, Dorin Dulghieru, a avut un 2016 plin cu tranzacţii de sute de mii de lei, el cumpărându-şi un apartament de 168 m.p. şi două automobile de lux. Colegul său, Oleg Melniciuc (foto sus, dreapta), a beneficiat anul trecut de o donaţie în valoare de 300 de mii de lei de la mama sa, pensionară, cumpărându-şi ulterior un Mercedes, fabricat în 2015, automobil care costă, conform preţului de piaţă, aproximativ 800 de mii de lei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut publice declaraţiile de avere şi interese personale ale judecătorilor care activează în R. Moldova. ZdG le-a „scanat” şi, după ce am prezentat în ediţia trecută principalele achiziţii ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi ale membrilor CSM, în această ediţie arătăm care au fost cele mai importante achiziţii pe care magistraţii care activează în instanţele de fond le-au înregistrat şi declarat anul trecut.


  Dorin Dulghieru, vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău, cel care, până la numirea în funcţie a lui Radu Ţurcanu, a deţinut şi fotoliul de preşedinte interimar al Judecătoriei Chişinău, a obţinut, în 2016, un venit de 414 mii de lei în urma vânzării unui automobil de model Skoda Superb şi alţi 414,1 mii de lei din vânzarea unui apartament. În schimb, la începutul acestui an, judecătorul şi-a cumpărat un alt apartament, de 168 m.p., cu 1,1 milioane de lei, şi un garaj de 22 m.p. care a costat 86,6 mii de lei. Şi la capitolul bunuri mobile anul 2016 a adus schimbări majore, în garajul judecătorului Dulghieru ajungând două automobile noi, ambele fabricate în 2016. Unul din automobile, de model Skoda Superb, a fost cumpărat cu 24,7 mii de euro, iar al doilea, un SUV Hyundai Santa Fe, a ajuns la Dulghieru printr-un contract de mandat temporar. În 2017, Dorin Dulghieru a luat şi două împrumuturi, în sumă de 800 de mii de lei, cu o dobândă de 0%, iar în 2016 a contractat un alt împrumut, de 4,7 mii de euro, cu o dobândă de 9,99%. Împrumuturile trebuie returnate până în mai şi, respectiv, iulie 2018.

  În 2016, printr-un „act de transmitere-primire în proprietate”, Speranţa Clima, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a intrat în posesia unui automobil Dacia Duster cu valoarea declarată de 6,2 mii de euro. În 2016, colegul ei, magistratul Mihail Diaconu, a cumpărat un loc de parcare subterană contra sumei de 106,5 mii de lei. Tot în 2016, în urma unui contract de vânzare-cumpărare, judecătorul a intrat în posesia unui automobil BMW 520D, fabricat în 2011, cu o valoare declarată de 150 de mii de lei. De asemenea, în 2016, Mihail Diaconu a împrumutat 48 de mii de lei, cu rata dobânzii zero, pe care trebuie să-i întoarcă până la sfârşitul anului 2019.

  Apartament de 1,1 milioane, primit drept donaţie de judecătoarea Muruianu

  Maria Muruianu, care activează tot la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, declară că, în 2016, a primit, în urma unui contract de donaţie, un apartament de 125 m.p., care valorează 1,1 milioane de lei. Conform declaraţiei de avere şi interese personale, şi în 2012 judecătoarei i-a fost donat un apartament de 142 m.p., cu o valoare de 927 mii de lei. Maria Muruianu este nora judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Ion Muruianu, tot el, fost preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie. Colegul ei, magistratul Andrei Niculea, declară că anul trecut a devenit proprietarul unui apartament de 87 m.p. cu o valoare de 40,7 mii de euro, bun în care a investit în perioada 2011-2016. Tot în urma unui contract de investiţii a devenit proprietara unui apartament de 80 m.p. şi judecătoarea Irina Pădurari. Conform declaraţiei, bunul imobil valorează 11,9 mii de euro. Exact aceeaşi sumă judecătoarea o indică la capitolul datorii contractate în 2016, cu rata dobânzii zero şi anul scadent – 2018. În 2016 Ghenadie Plămădeală a intrat în posesia unui Mercedes B150, fabricat în 2005, care ar valora 20 de mii de lei. Tot anul trecut, judecătorul a contractat un împrumut de 5899 de lei, cu dobândă zero. Colegul acestuia, Victor Raţoi, a cumpărat în 2016 un Mercedes, din 2011, cu 120 mii de lei, iar judecătoarea Corina Ursachi, tot de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a intrat în posesia unei Skoda Superb, fabricată în 2015, care valorează 14,9 mii de euro.

  Natalia Mămăligă, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a beneficiat, împreună cu soţul, de donaţii în sumă de 180 mii de lei, iar colegul ei, Vitalie Guţar, a primit 5550 de euro din străinătate. De o donaţie impresionantă a beneficiat şi soţul judecătoarei Irina Maxim. Aceasta a indicat în declaraţia sa suma de 78,6 mii de euro. Soţul Taisiei Prutean, de meserie avocat, a beneficiat de o moştenire în valoare de 150 mii de lei, ½ dintr-un apartament de 69 m.p., dar şi de două automobile Nissan. Anul trecut, cei doi soţi au intrat şi în posesia unui Hyundai Santa Fe fabricat în 2013. Şi Angela Catană a avut un an prosper, ea cumpărând un Suzuki Vitara Sport, fabricat în 2016, cu 17,7 mii de euro. Colegul ei, judecătorul Constantin Roşca, a intrat anul trecut în posesia a două apartamente, de 88 şi 94 m.p., iar magistratul Ion Ţurcan, proaspăt propus la funcţia de judecător la CA Chişinău, a achiziţionat, la începutul acestui an, un Mercedes Benz ML cu 630 de mii de lei.

  Melniciuc – 300 de mii de lei donaţi de mama pensionară şi un Mercedes nou

  Oleg Melniciuc, fostul preşedinte al Judecătoriei Râşcani, candidatura căruia a fost, recent, respinsă de CSM pentru funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, indică în declaraţia de avere şi interese faptul că, în 2016, a primit o donaţie de 300 mii de lei de la mama sa, Elena Melniciuc. Despre aceasta, ZdG a scris că este pensionară, dar are înregistrate pe numele său mai multe spaţii comerciale care valorează milioane de lei. Anul trecut, magistratul şi-a achiziţionat un automobil nou, un Mercedes ML 250, fabricat în 2015. Deşi judecătorul precizează că automobilul ar fi costat 450 de mii de lei, pe site-urile de anunţuri, un asemenea automobil costă aproape dublu. Oleg Melniciuc mai precizează că a cumpărat maşina plătind pentru ea 298 de mii de lei, practic suma donată de mama sa, plus un teren pentru construcţii în comuna Cruzeşti, mun. Chişinău, localitate aflată la aproximativ 15 km de capitală. Conform informaţiilor de la Cadastru, terenul pe care Melniciuc afirmă că l-a schimbat pe Mercedes a ajuns, în luna noiembrie a anului trecut, în posesia Rodicăi Popa, femeie de afaceri care gestionează mai multe companii, în special din domeniul imobiliar. Peste o lună, aceasta a revândut bunul imobil. Coincidenţă sau nu, dar una din companiile Rodicăi Popa, „Primosal-Grup”, are astăzi, pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, un dosar, care este examinat de Nina Arabadji, fosta subalternă şi actuala colegă de instanţă a lui Melniciuc.

  Nina Arabadji, colega lui Melniciuc, a investit la începutul anului 2017 aproape 30 de mii de euro într-un apartament. De fapt, cu apartamente, în urma demersului lui Melniciuc, s-au ales mai mulţi judecători ai fostei Judecătorii a sect. Râşcani. Fostul preşedinte de instanţă s-a adresat anterior Primăriei, care a acordat instanţei un lot de teren pentru construcţia unui bloc destinat judecătorilor acestei instanţe. Astfel, Veniamin Chihai a intrat anul trecut în posesia unui apartament cu două camere cu o suprafaţă de 82 m.p., Natalia Clevadî s-a ales cu un apartament de 72 m.p., iar Iurie Potângă a obţinut un apartament de 73 m.p. în blocul ridicat special pentru judecătorii instanţei sale. Colega acestora, Stela Bleşceaga, a primit, anul trecut, de la sora sa, din Franţa, o donaţie de 6,5 mii de euro. Angela Ciubotaru împreună cu soţul, ofiţer de urmărire penală, au primit, anul trecut, donaţii în sumă de 5,6 mii de euro şi 1000 USD, iar magistratul Corneliu Guzun a indicat şi el donaţii primite de soţie în sumă de 7436 de euro. Şi Tatiana Vasilică, care activează tot la sediul Râşcani al Judecătoriei Chişinău, a primit o donaţie de 7 mii de euro de la părinţi. Aceasta afirmă că şi-a cumpărat anul trecut o Toyota Prado fabricată în 2008 cu doar 20 de mii de lei, deşi preţul ei de piaţă este de 20 de ori mai mare. Ludmila Holeviţcaia a primit anul trecut, cu titlu de donaţie, două spaţii locative, în Chişinău, cu suprafeţe cuprinse între 16 şi 52 m.p., ea deţinând însă doar o 1/6 din cele două bunuri, iar colega ei, Lilia Lupaşco, a cumpărat, tot anul trecut, două apartamente, unul în Chişinău şi altul în Călăraşi, un garaj şi un spaţiu comercial de 44 m.p., ambele în Capitală. Cornelia Vârlan declară că în 2016 a intrat în posesia a ½ dintr-un spaţiu locativ din or. Kursk, Federaţia Rusă. Locuinţa de 35 m.p. ar fi costat 100 de mii de ruble, adică aproximativ 32 de mii de lei.

  45 mii de euro de la o „ceremonie civilă” pentru judecătorul Paniş

  Şi magistraţii de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chişinău s-au înnoit în 2016. Sergiu Daguţa a procurat, în 2016, un apartament de 97 m.p., iar printr-un alt contract de vânzare-cumpărare şi altele de donaţie, a intrat în posesia unui alt apartament de 55 m.p. Veaceslav Martânenco a primit, împreună cu soţia, prin transfer, 22 mii USD, precum şi o despăgubire Casco în valoare de 51 mii de lei. Colegul lor, Iurie Obadă, a cumpărat un Volvo XC 60, fabricat în 2011, cu 11,5 mii de euro. Alexandru Spoială a beneficiat de o donaţie de 6 mii de euro, cumpărându-şi o Honda CRV, fabricată în 2008, cu 144 mii de euro. Colegul său, Alexei Paniş, declară că, în urma unei „ceremonii civile”, probabil nuntă, a obţinut 45 mii de euro, echivalentul a aproape 1 milion de lei, achiziţionând, ulterior, o Toyota Corolla, fabricată în 2006. Paniş a devenit judecător la începutul anului 2017. A activat însă în justiţie încă din 2014, fiind asistent judiciar la CSJ.

  Virgiliu Buhnaci, de la Judecătoria Chişinău, sediul Botanica, a investit într-un apartament de 88 m.p. , iar anul trecut a cumpărat un garaj. Colegul său, Eduard Galuşceac, împreună cu soţia, anunţă că, în 2016, au primit o donaţie de 15 mii de euro pentru achitarea ratei la contractul de investiţii, probabil, pentru procurarea unei locuinţe. Şi soţia judecătorului Vitalie-Silviu Midrigan a beneficiat de o donaţie în sumă de 30 mii de euro. Colega acestora, Ecaterina Silivestru, a cumpărat un automobil nou, Volkswagen Passat, indicând că a plătit pentru el 445 mii de lei.
  sursa: zdg.md

 • Unde activează cei mai mulţi judecători vizaţi în proceduri disciplinare

  Conform datelor Colegiului Disciplinar de le lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), judecătorii din 21 de instanțe au fost vizaţi, anul trecut, în proceduri disciplinare. Cele mai multe proceduri au fost, însă, intentate în privinţa magistraților de la judecătoriile Râşcani şi Buiucani din municipiul Chişinău. Cele două instanţe deţin întâietatea în această privinţă.

  Din datele publicate de Colegiul Disciplinar se atestă faptul că cei mai mulţi judecători vizaţi în proceduri disciplinare activează în instanţele de primul nivel. În cazul magistraţilor de la judecătoriile Râșcani și Buiucani au fost intentate câte opt proceduri disciplinare. La Judecătoria sectorului Centru şi la Curtea Supremă de Justiţie au revenit câte patru proceduri disciplinare, iar Judecătoriile Leova, Soroca, Orhei, Căuşeni, Curtea de Apel Chişinău şi Curtea de Apel Bălţi – câte două sancţiuni disciplinare. Potrivit CSM, cele mai multe sancţiuni vizează judecătoriile unde magistraţii au un volum prea mare de muncă.

  Conform datelor Colegiului Disciplinar de le lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), judecătorii din 21 de instanțe au fost vizaţi, anul trecut, în proceduri disciplinare. Cele mai multe proceduri au fost, însă, intentate în privinţa magistraților de la judecătoriile Râşcani şi Buiucani din municipiul Chişinău. Cele două instanţe deţin întâietatea în această privinţă.

  Din datele publicate de Colegiul Disciplinar se atestă faptul că cei mai mulţi judecători vizaţi în proceduri disciplinare activează în instanţele de primul nivel. În cazul magistraţilor de la judecătoriile Râșcani și Buiucani au fost intentate câte opt proceduri disciplinare. La Judecătoria sectorului Centru şi la Curtea Supremă de Justiţie au revenit câte patru proceduri disciplinare, iar Judecătoriile Leova, Soroca, Orhei, Căuşeni, Curtea de Apel Chişinău şi Curtea de Apel Bălţi – câte două sancţiuni disciplinare. Potrivit CSM, cele mai multe sancţiuni vizează judecătoriile unde magistraţii au un volum prea mare de muncă.

  Unii judecători au fost vizaţi în două cauze disciplinare concomitent – Liuba Pruteanu şi Maria Muruianu, ambele de la Judecătoria Buiucani, Serghei Papuha, de la Judecătoria Râşcani, Alexandru Gheorghieş şi Natalia Chircu, ambii de la Curtea de Apel Bălţi, Marian Matcovschi, Judecătoria Leova şi Ion Cotea, de la Judecătoria Cahul.

  Cele mai aspre sancţiuni au fost aplicate judecătorilor Marian Matcovschi şi Liliei Vasilevici. Matcovschi s-a ales cu mustrare aspră, după ce o procedură a fost intentată de președintele CSJ, Mihai Poalelungi. Colegiul ar fi stabilit că acesta a avut o atitudine nedemnă faţă de colegii săi, dar şi față de participanţii la un proces. În cazul judecătoarei Lilia Vasilevici a fost propusă eliberarea din funcţie, pentru abateri grave de la legislaţie. Colegiul a stabilit că judecătoarea ar fi aplicat pedeapsa condiţionată cu eliberarea de sub arest în cauza penală dosarul Ciornîi, care era învinuit de circulaţie ilegală a substanţelor narcotice şi care risca de la 7 la 15 ani de închisoare. Vasilevici a atacat decizia la CSJ, însă cererea ei a fost respinsă.

  În total, 8 judecători au fost avertizaţi, 6 au primit mustrare, doi s-au ales cu mustrare aspră, iar în privinţa a 21 de judecători procedurile au fost încetate. De asemenea, au fost sistate şi respinse procedurile disciplinare în privinţa a patru judecători.

  Amintim că procedura de sancţionare discplinară a judecătorilor este una foarte greoaie. Sesizările sunt analizate de către cinci structuri – Inspecţia Judiciară, Colegiul Disciplinar, cele două complete de admisibilitate CSM şi în final CSJ.
  sursa: bizlaw.md

 • Mascarada condamnărilor profesorilor corupți

  Ei, ce să vedeţi? O altă judecătoare, de la Judecătoria Buiucani, pe nume Muruianu, emite altă decizie, prin care ne suspendă procedura de anchetă de serviciu. (...) Astfel, ne spune că doamna sau domnul cutare este inamovibil, deci, voi, angajatorii, nu aveţi voie să faceţi anchetă de serviciu. (...) Prin acţiunea dată judecătoarea Muruianu a creat un precedent foarte periculos.”, susține Igor Grosu, viceministru al Educației, într-un interviu acordat pentru Europa Liberă.

  Ei, ce să vedeţi? O altă judecătoare, de la Judecătoria Buiucani, pe nume Muruianu, emite altă decizie, prin care ne suspendă procedura de anchetă de serviciu. (...) Astfel, ne spune că doamna sau domnul cutare este inamovibil, deci, voi, angajatorii, nu aveţi voie să faceţi anchetă de serviciu. (...) Prin acţiunea dată judecătoarea Muruianu a creat un precedent foarte periculos.”, susține Igor Grosu, viceministru al Educației, într-un interviu acordat pentru Europa Liberă.

 • MAGISTRATA MARIA MURUIANU A OPRIT DE DOUĂ ORI ANCHETELE DE SERVICIU ALE MINISTERULUI EDUCAȚIEI

  Judecătoarea Maria Muruianu a anulat de două ori ordinele Ministerului Educației prin care fosta directoare a Centrului pentru Copii și Tineret ”Artico”, Aurelia Hâncu, era suspendată din funcție. Unul din aceste ordine a ajuns în atenția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după o plângere depusă de ministrul Educației, Maia Sandu. CSM a dispus începerea unei verificări de către Inspecția Judiciară, astfel că magistrata de la Judecătoria sectorului Buiucani riscă să fie sancționată disciplinar.

  Judecătoarea Maria Muruianu a anulat de două ori ordinele Ministerului Educației prin care fosta directoare a Centrului pentru Copii și Tineret ”Artico”, Aurelia Hâncu, era suspendată din funcție. Unul din aceste ordine a ajuns în atenția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după o plângere depusă de ministrul Educației, Maia Sandu. CSM a dispus începerea unei verificări de către Inspecția Judiciară, astfel că magistrata de la Judecătoria sectorului Buiucani riscă să fie sancționată disciplinar.

  continuare: moldovacurata.md

 • Un magistrat va fi sancționat disciplinar la sesizarea ministrului Educației, Maia Sandu

  Raportorul Tatiana Răducanu a spus că în cazul magistratului Muruianu, nu poate fi luată o altă decizie decât sancționarea desciplinară. „Intenționez să fac o sesizare cu privire la intentarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Maria Muruianu care incorect, nu se poate, și practica judecătorească spune că nu este de competența instanței de a suspenda organizarea anchetei de serviciu. Asta e ceva ieșit din comun”, a mai precizat Răducanu.

  Raportorul Tatiana Răducanu a spus că în cazul magistratului Muruianu, nu poate fi luată o altă decizie decât sancționarea desciplinară. „Intenționez să fac o sesizare cu privire la intentarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Maria Muruianu care incorect, nu se poate, și practica judecătorească spune că nu este de competența instanței de a suspenda organizarea anchetei de serviciu. Asta e ceva ieșit din comun”, a mai precizat Răducanu.

   

 • Muruianu riscă sancţiune

  Magistratul Maria Muruianu, de la Judecătoria sectorului Buiucani din capitală, riscă pedeapsă disciplinară. Asta pentru că un membru al CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară, după ce anterior ministrul Educaţiei a adresat Consiliului o scrisoare exprimându-şi îngrijorarea faţă de şase decizii judecătoreşti care, în opinia sa, au fost la limita legalităţii.  

  Subiectul scrisorii Maiei Sandu a fost examinat în şedinţa CSM-ului. În patru dintre cazurile invocate de ministru, Consiliul nu s-a putut expune întrucât dosarele se află în examinare la Curtea de Apel. În al cincilea, pretenţiile demnitarului au fost declarate ca fiind neîntemeiate. În schimb, în ultimul caz, raportorul Tatiana Răducanu a calificat drept incorectă decizia judecătoarei Maria Muruianu, care a supendat o anchetă de serviciu a Ministerului Educaţiei ce o viza pe directoarea Centrului de Agrement Artico. Acest dosar urmează să fie examinat de Colegiul Disciplinar la una din şedinţele următoare.  

  Magistratul Maria Muruianu, de la Judecătoria sectorului Buiucani din capitală, riscă pedeapsă disciplinară. Asta pentru că un membru al CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară, după ce anterior ministrul Educaţiei a adresat Consiliului o scrisoare exprimându-şi îngrijorarea faţă de şase decizii judecătoreşti care, în opinia sa, au fost la limita legalităţii.  

  Subiectul scrisorii Maiei Sandu a fost examinat în şedinţa CSM-ului. În patru dintre cazurile invocate de ministru, Consiliul nu s-a putut expune întrucât dosarele se află în examinare la Curtea de Apel. În al cincilea, pretenţiile demnitarului au fost declarate ca fiind neîntemeiate. În schimb, în ultimul caz, raportorul Tatiana Răducanu a calificat drept incorectă decizia judecătoarei Maria Muruianu, care a supendat o anchetă de serviciu a Ministerului Educaţiei ce o viza pe directoarea Centrului de Agrement Artico. Acest dosar urmează să fie examinat de Colegiul Disciplinar la una din şedinţele următoare.  

   

  .

   

 • (video) Țîcu despre dosarele pe numele său și cum a fost plecat de la ULIM

  „Am făcut toate lucrurile publice, inclusiv în ședințe de Guvern. Până la urmă acest dosar a fost clasat atât. Mai mult, prin decizie de Guvern Manolachi a fost numit rector la Universitatea de Sport. Am fost atras într-un proces de judecată cu Manolachi care mi-a cerut 100 de mii de lei despăgubiri.

  „Am făcut toate lucrurile publice, inclusiv în ședințe de Guvern. Până la urmă acest dosar a fost clasat atât. Mai mult, prin decizie de Guvern Manolachi a fost numit rector la Universitatea de Sport. Am fost atras într-un proces de judecată cu Manolachi care mi-a cerut 100 de mii de lei despăgubiri. Procesul a fost tergiversat foarte mult. A fost judecat de judecătoarea Maria Muruianu, probabil nora lui Ion Muruianu. Presupun că s-au făcut mari presiuni, dar până la urmă am avut câștig de cauză. Eram curios să fiu condamnat, am așteptat acest lucru, dar probabil cei care au gândit rezultatul acestui dosar au crezut că riscurile vor fi prea mari. Gândiți-vă la un ministru condamnat din cauza faptului că a apărat interesele statului împotriva unui om care a deturnat această schemă", a precizat invitatul.

   

 • Averea lui Timofti, Muruianu și Namașco va fi verificată de CNI

  Șapte judecători vor fi verificați de Comisia Națională de Integritate. O dispoziție în acest sens a fost luată astăzi la ședința CNI, în urma unui articol publicat pe un site despre integritatea persoanelor cu funcții publice.

 • Conflictele de interese la ordinea zilei

  În mai mult de jumătate din cazurile examinate astăzi în ședință, Comisia Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de către diverse persoane aflate în funcții de conducere.

 • Nora lui Muruianu s-a plictisit de justiţie

  Nici nu au reuşit bine să se instaleze în fotoliile de judecători că au şi cerut să li se acorde concediu de maternitate. Este vorba despre nora preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Maria Muruianu, şi fina acesteia, Corina Ursachi.

  Nici nu au reuşit bine să se instaleze în fotoliile de judecători că au şi cerut să li se acorde concediu de maternitate. Este vorba despre nora preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Maria Muruianu, şi fina acesteia, Corina Ursachi.

  Doamnele au depus jurământul de judecător la 2 martie, curent, iar mâine Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze cererile acestora de acordare a concediului de maternitate.

 • Кадровые перестановки в судебной системе

  Кроме того, в нынешнем месяце перед Высшим советом магистратуры принесли присягу семь молодых выпускников Национального института юстиции, которые накануне были назначены на должность судьи на пятилетний срок.

  Кроме того, в нынешнем месяце перед Высшим советом магистратуры принесли присягу семь молодых выпускников Национального института юстиции, которые накануне были назначены на должность судьи на пятилетний срок. Судейский корпус пополнили Мария Муруяну и Корина Урсаки (суд столичного сектора Буюкань), Валентин Кайсын и Наталья Клевады (суд Бэлць), Татьяна Молчанова (суд Басарабяска), Арина Яланжи (суд Бендер), Дорина Кроитор (суд Кэлэраш).

 • Данные о проверке кандидатов на должность судьи являются конфиденциальными

  Николае Тимофти отметил, что обе судьи окончили Национальный институт юстиции в 2010 году, а Мария Муруяну была назначена судьей суда Буюкань 28 февраля.
  Мария Муруяну и Корина Урсаки были назначены на должности судей на 5-летний срок, а продолжительность декретного отпуска составляет 3 года.

   

  Николае Тимофти отметил, что обе судьи окончили Национальный институт юстиции в 2010 году, а Мария Муруяну была назначена судьей суда Буюкань 28 февраля.
  Мария Муруяну и Корина Урсаки были назначены на должности судей на 5-летний срок, а продолжительность декретного отпуска составляет 3 года.

   

 • NOII MILIONARI AI JUSTIȚIEI MOLDOVENEȘTI

  Nora lui Muruianu, milionară din donații
  Vladislav Clima nu este însă singurul fiu de judecător cu o avere considerabilă. Și nora fostului președinte al Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu deține proprietăți de milioane. Apartamentul de 142 de m.p. în care locuiește familia Mariei Muruianu este estimat la prețul de 927 de mii de lei. Fiul lui Muruianu l-a obținut în 2012, prin donație, de la părinți. Maria Muruianu, angajată a Judecătoriei Buiucani încă din anul 2009, mai indică în declarația sa de avere pentru anul 2013 o mașină Subaru Tribeca din 2009, estimată la 502 mii de lei.

  Nora lui Muruianu, milionară din donații
  Vladislav Clima nu este însă singurul fiu de judecător cu o avere considerabilă. Și nora fostului președinte al Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu deține proprietăți de milioane. Apartamentul de 142 de m.p. în care locuiește familia Mariei Muruianu este estimat la prețul de 927 de mii de lei. Fiul lui Muruianu l-a obținut în 2012, prin donație, de la părinți. Maria Muruianu, angajată a Judecătoriei Buiucani încă din anul 2009, mai indică în declarația sa de avere pentru anul 2013 o mașină Subaru Tribeca din 2009, estimată la 502 mii de lei.

  Anul trecut, soții Muruianu și-au vândut cota-parte dintr-un apartament contra sumei de  91 de mii de lei

 • Curaj.TV - #Muruianu decide că #Brega e vinovat de ultragiere

  Judecătoarea Maria Muruianu a păstrat azi în vigoare amenda impusă mie de Procuratura Buiucani pentru că aș fi ultragiat mai mulți polițiști, inclusiv pe Silviu Mușuc, șeful poliției capitalei, în timpul unor proteste pașnice în preajma Guvernului.

  Judecătoarea Maria Muruianu a păstrat azi în vigoare amenda impusă mie de Procuratura Buiucani pentru că aș fi ultragiat mai mulți polițiști, inclusiv pe Silviu Mușuc, șeful poliției capitalei, în timpul unor proteste pașnice în preajma Guvernului. Eram apărat de un avocat de stat, dar dl Mîrza n-a fost nici la emiterea ordonanței de către procurorul Frunză, nici la ședința de data trecută, nici la ședința de azi. Se pare că statul angajează pentru mine avocați iresponsabili sau incompetenți special ca să mă stoarcă de bani pe dosare inventate, la comandă. 
  www.Curaj.MD

   

 • Nora lui Muruianu a ajuns judecătoare

  În timp ce autorităţile încearcă tot felul de căi pentru a-l demite pe Ion Muruianu, justiţia din R. Moldova se îmbogăţeşte cu noi membri ai familiei preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie.

  În timp ce autorităţile încearcă tot felul de căi pentru a-l demite pe Ion Muruianu, justiţia din R. Moldova se îmbogăţeşte cu noi membri ai familiei preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie. La sfârşitul săptămânii trecute, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) le-a numit în funcţia de judecători pe nora şi fina nurorii lui Muruianu. Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, care este şi membru al CSM, nu vede nimic rău în aceste numiri. Printre judecătorii din R. Moldova sunt mulţi angajaţi aflaţi în relaţii de rudenie.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU