Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ungureanu Elena
Căutare avansată

Sîrbu Dan

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 07 februarie 2018

Prin Hotărârea nr. 77/5 din 13 februarie 2018, se repartizează judecătorul Sîrbu Dan la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 600-VIII din 7 februarie 2018, domnul Sîrbu Dan, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
15-31 martie 2017 a susținut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obținut nota 9,17

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
12 mai 2013 - 31 mai 2015 consultant juridic în cadrul BAA MGS Legal Consulting;
2015-martie 2017 a fost admis la cursuri de formare inițială a candidaților la funcția de judecător INJ;
15 iunie 2017 angajat în funcția de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru);
 07 februarie 2018 numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Publicații
Articole științifice în Revista Institutului Naţional al Justiţiei:
”Dimensiunea dreptului la un proces echitabil (art.6 CEDO) şi materialele conferenţei ştiinţifice”,  ”Reguli de aplicabilitate teritorială a Tratatelor Internaționale”.

Data numirii în funcție: 07 februarie 2018

Prin Hotărârea nr. 77/5 din 13 februarie 2018, se repartizează judecătorul Sîrbu Dan la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 600-VIII din 7 februarie 2018, domnul Sîrbu Dan, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
15-31 martie 2017 a susținut examenul de capacitate la Institutul Naţional al Justiţiei şi a obținut nota 9,17

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
12 mai 2013 - 31 mai 2015 consultant juridic în cadrul BAA MGS Legal Consulting;
2015-martie 2017 a fost admis la cursuri de formare inițială a candidaților la funcția de judecător INJ;
15 iunie 2017 angajat în funcția de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru);
 07 februarie 2018 numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Publicații
Articole științifice în Revista Institutului Naţional al Justiţiei:
”Dimensiunea dreptului la un proces echitabil (art.6 CEDO) şi materialele conferenţei ştiinţifice”,  ”Reguli de aplicabilitate teritorială a Tratatelor Internaționale”.

 

Prin Hotărârea nr. 110/18 din 29 septembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Sîrbu Dan pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 487/22 din 11 iulie 2017, candidatul la funcţia de judecător Sîrbu Dan a fost considerat compatibil cu interesele funcţiei publice.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 339/16 din 23 mai 2017, materialele în privinţa domnului Sîrbu Dan au fost expediate Colegiului pentru selecția şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Prin Hotărârea nr. 110/18 din 29 septembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Sîrbu Dan pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcțiilor vacante de judecător.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 487/22 din 11 iulie 2017, candidatul la funcţia de judecător Sîrbu Dan a fost considerat compatibil cu interesele funcţiei publice.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 339/16 din 23 mai 2017, materialele în privinţa domnului Sîrbu Dan au fost expediate Colegiului pentru selecția şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

Hotărârea nr. 77/5 din 13 februarie 2018

Hotărârea nr. 110/8 din 29 septembrie 2017

Prin Hotărârea nr. 33/1 din 31 ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Vignan Igor, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1440s-1743p/m din 18 Decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 29 Noiembrie 2019, asupra acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sîrbu Dan.

Prin Hotărârea nr. 128/5 din 24 mai 2019, Completul de examinare a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată, contestația dесlаrată de сătrе cet. Jopa Iuri și cet. Мuhina Svetlana împotriva deciziilоr Inspecției judiciare din 25 Mаrtiе nr. 303s-268р/m din 2019 și nr. 1281s-1602р/m din 14 Ianuariе 2019 de rеsрiпgеrе а sеsizărilоr асеstоrа, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sîrbu Dan, саrе pot соnstitui аbаtеri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 211/7 din 18 iunie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Bezrodnîi Vladimir împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 04 mai 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse Bezrodnîi Vladimir cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Dan Sîrbu.

Prin Hotărârea nr. 33/1 din 31 ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Vignan Igor, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1440s-1743p/m din 18 Decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 29 Noiembrie 2019, asupra acțiunilor judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sîrbu Dan.

Prin Hotărârea nr. 128/5 din 24 mai 2019, Completul de examinare a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată, contestația dесlаrată de сătrе cet. Jopa Iuri și cet. Мuhina Svetlana împotriva deciziilоr Inspecției judiciare din 25 Mаrtiе nr. 303s-268р/m din 2019 și nr. 1281s-1602р/m din 14 Ianuariе 2019 de rеsрiпgеrе а sеsizărilоr асеstоrа, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sîrbu Dan, саrе pot соnstitui аbаtеri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 211/7 din 18 iunie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Bezrodnîi Vladimir împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 04 mai 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse Bezrodnîi Vladimir cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Dan Sîrbu.

 

Hotărârea nr. 33/1 din 31 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 128/5 din 24 mai 2019

Hotărârea nr. 211/7 din 18 iunie 2018

Știri
 • Judecători numiți în funcție de către șeful statului. Unde vor activa

  Mai mulți judecători au fost numiți în funcție de către șeful statului. Decretele de numire în calitate de magistrați au fost publicate în Monitorul Oficial.

  Potrivit actelor publicate, magistratul Roman Mazureț de la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Judecătorul a fost numit în funcție pe un termen de cinci ani în decembrie 2012. La expirarea termenului, Consiliul Superior al Magistraturii a propus numirea acestuia până la atingerea plafonului de vârstă.

  În același timp, patru candidați la funcția de judecător au fost numiți în funcție pe un termen de cinci ani. Este vorba de:

  Mai mulți judecători au fost numiți în funcție de către șeful statului. Decretele de numire în calitate de magistrați au fost publicate în Monitorul Oficial.

  Potrivit actelor publicate, magistratul Roman Mazureț de la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Judecătorul a fost numit în funcție pe un termen de cinci ani în decembrie 2012. La expirarea termenului, Consiliul Superior al Magistraturii a propus numirea acestuia până la atingerea plafonului de vârstă.

  În același timp, patru candidați la funcția de judecător au fost numiți în funcție pe un termen de cinci ani. Este vorba de:

  Svetlana Bragarenco – Judecătoria Căușeni;
  Mariana Fondos-Frațman – Judecătoria Chișinău;
  Petru Păun – Judecătoria Chișinău;
  Dan Sîrbu – Judecătoria Chișinău.

  La începutul lunii decembrie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat candidații pentru a fi propuși pentru numirea în funcție. În cazul magistraților numiți la Judecătoria Chișinău, bătălia a fost mare întrucât, pentru funcțiile vacante scoate la concurs, au participat 17 persoane.
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU