Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cupcea Veronica
Căutare avansată

Sîrcu Tatiana

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 28.02.2011

Prin Hotărîrea nr. 224/13 din 25 iunie 2019, se suspendă din funcția deținută judecătorul Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 iulie 2019 pînă la 22 aprilie 2022, inclusiv.

Prin Hotărârea nr. 89/5 din 12 martie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 25 februarie 2019 pînă la 30 iunie 2019, inclusiv.

Potrivit Hotărârii nr. 627/28 din 19 septembrie 2017, se anulează suspendarea din funcție a doamnei Tatiana Sîrcu, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 28 septembrie 2017.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr.  2436-VII din 9 noiembrie 2016, doamna Tatiana MOLCIANOVA se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 1 ianuarie 2017.

Data numirii în funcţie: 28.02.2011

Prin Hotărîrea nr. 224/13 din 25 iunie 2019, se suspendă din funcția deținută judecătorul Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 iulie 2019 pînă la 22 aprilie 2022, inclusiv.

Prin Hotărârea nr. 89/5 din 12 martie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 25 februarie 2019 pînă la 30 iunie 2019, inclusiv.

Potrivit Hotărârii nr. 627/28 din 19 septembrie 2017, se anulează suspendarea din funcție a doamnei Tatiana Sîrcu, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 28 septembrie 2017.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr.  2436-VII din 9 noiembrie 2016, doamna Tatiana MOLCIANOVA se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 1 ianuarie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 302/14 din 11 mai 2016, se suspendă din funcția deținută doamna Tatiana Molcianova, judecător la Judecătoria Basarabeasca, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului până la atingerea vîrstei de 3 ani, începând cu 16 mai 2016 pînă la 02 martie 2019 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr.1975-VII din 17 martie 2016, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărîrea nr. 750/29 din 13 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Molcianova Tatiana, cu remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor în vederea evaluării performanţelor pentru numirea în funcţie de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărîrea nr. 271/12 din 07 aprilie 2015 s-a prelungit perioada de transfer a judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Tatiana Molcianova, la Judecătoria Anenii Noi, cu 6 luni.

Prin Hotărărea CSM nr. 830/27 din 14 octombrie 2014 transferată temporar în funcţia de judecător la Judecătoria Anenii Noi, pe un termen limitat de 6 luni.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 40-VI din 28 februarie 2011 numită în funcția de judecător la Judecătoria Basarabeasca, pe un termen de cinci ani.

Anul naşterii 1983

Instruire/Diplome
2002 - 2005 facultatea de drept, Universitatea Liberă Internaţională a Republicii Moldova
2006 - 2007 studii de masterat, facultatea de drept, Academia„Ştefan cel Mare” din Moldova
2008 - 2010 cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
03.10.2005 - 05.12.2005 procuror stagiar în Procuratura sect. Centru, mun. Chişinău
05.12.2005 - 2010 procuror-interimar în Procuratura sect. Centru, mun. Chişinău
28.02.2011 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Basarabeasca, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 40-VI)

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 62/7 din 18 decembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătoarei Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 131/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătoarei Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri contestate 11, menținute 4 - 36,36%
2012 - hotărâri contestate 20, menținute 10 - 50%
2013 - hotărâri contestate 30, menținute 23 - 76,66%
2014 - hotărîri contestate 39, mentinute 21 - 53,84%
2015 (9 luni) - hotărîri contestate 3
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 191, casate 7 - 3,66%
2012 - cauze examinate 176, casate 10 - 5,68%
2013 - cauze examinate 317, casate 7 - 2,20%
2014 - 165 de cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 7,87%
2015 (9 luni) -  au fost examinate 3 cauze.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr.627/26 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea prin transfer a doamnei Tatiana Molcianova, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Prin Hotărîrea nr. 62/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 131/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015 i s-a conferit gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărîrea nr. 536/37 din 11 octombrie 2011, Consiliul Superior la Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 62/7 din 18 decembrie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătoarei Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 131/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătoarei Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri contestate 11, menținute 4 - 36,36%
2012 - hotărâri contestate 20, menținute 10 - 50%
2013 - hotărâri contestate 30, menținute 23 - 76,66%
2014 - hotărîri contestate 39, mentinute 21 - 53,84%
2015 (9 luni) - hotărîri contestate 3
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 191, casate 7 - 3,66%
2012 - cauze examinate 176, casate 10 - 5,68%
2013 - cauze examinate 317, casate 7 - 2,20%
2014 - 165 de cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 7,87%
2015 (9 luni) -  au fost examinate 3 cauze.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr.627/26 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea prin transfer a doamnei Tatiana Molcianova, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Prin Hotărîrea nr. 62/7 din 18 decembrie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 131/9 din 20 iunie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015 i s-a conferit gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărîrea nr. 536/37 din 11 octombrie 2011, Consiliul Superior la Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărîrea nr. 224/13 din 25 iunie 2019

Hotărârea nr. 89/5 din 12 martie 2019

Hotărârea nr. 627/28 din 19 septembrie 2017

Hotărîrea nr. 131/9 din 20 iunie 2014

Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015

Hotărîrea nr. 62/7 din 18 decembrie 2015

Hotărîrea nr. 536/37 din 11 octombrie 2011

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 62/7 din 18 decembrie 2015, "în perioada anilor 2014-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 131/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana".

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Conform Hotărârii nr. 65/6 din 21 iunie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Veaceslav Rudomiotov împotriva Hotărârii nr.107/4 din 18 aprilie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 19/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de cet. Trişin Fiodor în privinţa acţiunilor judecătorului Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărîrii nr. 8/3 din 05 februarie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Molcianova Tatiana, pe motiv că nu a fost comisă abaterea discplinară.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014-2015 în privinţa judecătoarei a fost depusă o petiție, fiind neîntemeiată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 2 petiții, fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 62/7 din 18 decembrie 2015, "în perioada anilor 2014-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 131/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Malcianova Tatiana".

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Conform Hotărârii nr. 65/6 din 21 iunie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Veaceslav Rudomiotov împotriva Hotărârii nr.107/4 din 18 aprilie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 19/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de cet. Trişin Fiodor în privinţa acţiunilor judecătorului Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărîrii nr. 8/3 din 05 februarie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Molcianova Tatiana, pe motiv că nu a fost comisă abaterea discplinară.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014-2015 în privinţa judecătoarei a fost depusă o petiție, fiind neîntemeiată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 2 petiții, fiind neîntemeiate.

Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 65/6 din 21 iunie 2019

Hotărârea nr. 19/4 din 12 aprilie 2019

Hotărîre nr. 131/9 din 20.06.2014

Hotărîrea nr. 8/3 din 05 februarie 2016

Știri
  • Impresiile Judecătorului Tatiana Molcianova despre vizita în Nevada

    ”Vizita noastră în SUA a fost foarte utilă pentru noi și luînd în considerație că programul vizitei a fost organizat în mod foarte profesionist, toate momentele, fără excepție, erau importante pentru mine. Totuși, aș dori să menționez că, unul dintre cele mai interesante momente era cazarea în familii, în rezultatul cărui fapt am obținut noi prieteni, am cunoscut cultura, tradițiile din SUA, inclusiv am perfecționat cunoașterea limbii engleze, deși din start, cînd am fost întîlniți la aeroport de către familiile gazdă, ne aflam în stare de stres. A doua zi, cînd ne-am revăzut cu echipa noastră, aveam impresia că ei sunt pentru mine cei mai apropiați. La fel m-a impresionat Lacul Tahoe. La fel, cu referire la cunoașterea culurii, nu poate fi lipsită de atenție vizita la reședința judecătorului Valerie Cooke, unde în calitate de invitați au fost rudelele și prietenii judecătorului. Astfel de întruniri sunt organizate în fiecare săptămînă - luni, unde stăpînii și oaspeții se expun în privința unui caz cel mai bun și a unui caz ce mai neplăcut care a avut loc săptămînii precedentă. Tradiția dată a fost preluată de mine. De asemenea, m-au impresionat condițiile de detenție a condamnaților, posibilitatea prestării muncii, la alegere și în dependență de capacitățile fiecărui deținut, fiind posibil inclusiv pentru persoanele condamnate la pedeapsa - detențiune pe viață. Procedura de dobîndire a cetățeniei prin naturaliare, fiind de competența judecătorului.

    ”Vizita noastră în SUA a fost foarte utilă pentru noi și luînd în considerație că programul vizitei a fost organizat în mod foarte profesionist, toate momentele, fără excepție, erau importante pentru mine. Totuși, aș dori să menționez că, unul dintre cele mai interesante momente era cazarea în familii, în rezultatul cărui fapt am obținut noi prieteni, am cunoscut cultura, tradițiile din SUA, inclusiv am perfecționat cunoașterea limbii engleze, deși din start, cînd am fost întîlniți la aeroport de către familiile gazdă, ne aflam în stare de stres. A doua zi, cînd ne-am revăzut cu echipa noastră, aveam impresia că ei sunt pentru mine cei mai apropiați. La fel m-a impresionat Lacul Tahoe. La fel, cu referire la cunoașterea culurii, nu poate fi lipsită de atenție vizita la reședința judecătorului Valerie Cooke, unde în calitate de invitați au fost rudelele și prietenii judecătorului. Astfel de întruniri sunt organizate în fiecare săptămînă - luni, unde stăpînii și oaspeții se expun în privința unui caz cel mai bun și a unui caz ce mai neplăcut care a avut loc săptămînii precedentă. Tradiția dată a fost preluată de mine. De asemenea, m-au impresionat condițiile de detenție a condamnaților, posibilitatea prestării muncii, la alegere și în dependență de capacitățile fiecărui deținut, fiind posibil inclusiv pentru persoanele condamnate la pedeapsa - detențiune pe viață. Procedura de dobîndire a cetățeniei prin naturaliare, fiind de competența judecătorului.

    Cele mai utile vizite pentru mine au fost: în Judecătoria Federală cu judecătorul Valerie Cooke; în Curtea Supremă de Justiție a statului Nevada; Colegiul Național Judiciar Centrul de Detenție; Curtea Federală din Washington DC; Curtea Supremă din Washington DC.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU