Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Постикэ Аурелиу
Căutare avansată
Foto: captura imagini video curaj.tv

Suşchevici Daria

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, desemnată în funcția de judecător specializat în materie de drept civil din cadrul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 671-III din 17 mai 2002 numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 303 din 8 octombrie 1996 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, desemnată în funcția de judecător specializat în materie de drept civil din cadrul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, începând cu 01 ianuarie 2019.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 671-III din 17 mai 2002 numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 303 din 8 octombrie 1996 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 19/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile adoptate de către judecătoarea Sușchevici Daria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 97/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Sușchevici Daria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Sușchevici Daria, a fost obiect de examinare la CtEDO.

OFERTA PLUS SRL c. Moldovei, cererea nr. 14385/04, hotărîrea din 19.12.2006, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii) – neexecutarea timp de cel puţin 38 de luni a unei hotărâri judecătoreşti privind plata a MDL 20,000,000 de către Ministerul Finanţelor şi casarea prin revizuire a hotărârii judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie printr-o decizie „abuzivă” după ce Guvernul a aflat că cererea cu privire la neexecutarea hotărârii a fost depusă la CtEDO; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – intentarea unui dosar penal împotriva directorului reclamantului pentru a-l descuraja să-şi menţină cererea la CtEDO; violarea art.  34 - refuzul de a permite avocatului reclamantului la CtEDO de a avea întrevederi în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC cu directorul reclamantului fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 108, menținute 66 - 61,11%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 164, menținute 105 - 64,02%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 135, menținute 96 - 71,11%;
2014 au fost contestate 117 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 84 hotărîri/sentinte/încheieri, ceea ce constituie 71,79%;
2015 au fost contestate 159 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 123 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 77,35%;
2016 au fost contestate 116 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 87 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 75%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 779, casate 42 - 5,39%;
2012 - cauze examinate 786, casate 59 - 7,50%;
2013 - cauze examinate 761, casate 39 - 5,12%;
2014, din 755 de cauze examinate, 33 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,37%;
2015, din 576 de cauze examinate, 36 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,25%;
2016, din 545 de cauze examinate, 29 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,32%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 19/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 131/14 din 12 noiembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Daria Șușchevici pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 97/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 65 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 69/6 din 15 aprilie 2022, se conferă titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătoarei Daria Șușchevici de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Daria Șușchevici.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 19/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile adoptate de către judecătoarea Sușchevici Daria nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 97/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Sușchevici Daria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Sușchevici Daria, a fost obiect de examinare la CtEDO.

OFERTA PLUS SRL c. Moldovei, cererea nr. 14385/04, hotărîrea din 19.12.2006, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii) – neexecutarea timp de cel puţin 38 de luni a unei hotărâri judecătoreşti privind plata a MDL 20,000,000 de către Ministerul Finanţelor şi casarea prin revizuire a hotărârii judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie printr-o decizie „abuzivă” după ce Guvernul a aflat că cererea cu privire la neexecutarea hotărârii a fost depusă la CtEDO; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – intentarea unui dosar penal împotriva directorului reclamantului pentru a-l descuraja să-şi menţină cererea la CtEDO; violarea art.  34 - refuzul de a permite avocatului reclamantului la CtEDO de a avea întrevederi în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC cu directorul reclamantului fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 108, menținute 66 - 61,11%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 164, menținute 105 - 64,02%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 135, menținute 96 - 71,11%;
2014 au fost contestate 117 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 84 hotărîri/sentinte/încheieri, ceea ce constituie 71,79%;
2015 au fost contestate 159 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 123 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 77,35%;
2016 au fost contestate 116 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 87 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 75%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 779, casate 42 - 5,39%;
2012 - cauze examinate 786, casate 59 - 7,50%;
2013 - cauze examinate 761, casate 39 - 5,12%;
2014, din 755 de cauze examinate, 33 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,37%;
2015, din 576 de cauze examinate, 36 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,25%;
2016, din 545 de cauze examinate, 29 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,32%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 19/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 131/14 din 12 noiembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Daria Șușchevici pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 97/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 65 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 69/6 din 15 aprilie 2022, se conferă titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătoarei Daria Șușchevici de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Daria Șușchevici.

Hotărârea nr. 69/6 din 15 aprilie 2022

Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 19/3 din 17 martie 2017

Hotărîrea nr. 131/14 din 12 noiembrie 2015

Hotărîrea nr. 97/7 din 23 mai 2014

Cauze CtEDO Șușchevici D.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 19/3 din 17 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, a fost examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Daria Suşchevici, însă prin hotărârea Colegiului disciplinar nr. 1/1 din 11 ianuarie 2016, procedura disciplinară a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 99/7 din 23 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Daria Sușchevici".

Prin Hotărârea nr. 183/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Biriucova Elena împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 507s-718p/m din 27 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 04 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Sușchevici Daria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 320/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de avocatul Alexandru Podlesnov, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr.740s-950p/m din 02 august 2018 de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Daria Suşchevici, care pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 211/8 din 16 iunie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Veaceslav Ostapenco împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 03 noiembrie 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Veaceslav Ostapenco privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediu Centru, Daria Suşchevici.

Prin Hotărîrea Completului de admisibilitate nr. 151/13 din 16.11.2015 s-a admis sesizarea depusă de SRL „Neaos", SRL „Inter Trade Investment Company" și Gonța Oleg, referitor la faptele ce pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Daria Șușchevici. Autorii sesizării sustine că la 16.04.2015 judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Dania Șușchevici, a examinat în ședința de judecată cererea reprezentantului pîrîților SRL „Neaos", SRL „Inter Trade Investment Company" și Gonța Oleg privind scoaterea de pe rol a cererii de chemare în judecată depusă de ICS „Total Leasing Finance" S.A. Care SRL „Neaos", SRL „Turbilon Teh", SRL „Clasic SV", SRL „Inter Trade Investment Company" și Gonța Oleg privind încasarea sumei, dispunînd în mod ilegal respingerea acestei cereri de scoatere a acțiunii reclamantului pe rol. În așa fel, în opinia autorilor sesizării, la adoptarea încheierii de respingere a cererii privind scoaterea acțiunii ICS „Total Leasing & Finance" SA de pe rol, judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Daria Șușchevici a comis abateri disciplinare prevăzute de art. 4 alin 1 lit. b), i) și o) a Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.  Prin Hotărîrea nr. 1/1 din 11 ianuarie 2016, Colegiul Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău Daria Șușchevici din motive că nu a fost comisă abatere disciplinară. 


Prin Hotărîrea nr. 63/13 din 63/13 din 12 iunie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet. Stavarachi V. privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chișinău, Șuschevici Daria. 

Conform Hotărîrii nr. 1/3 din 20 februarie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, a respins, ca fiind neintemeiată, contestația depusă de petiționarul Igori Mocan împotriva Deciziei inspectorului - judecător al Inspecției Judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii din 15.01.2015, prin care s-a dispus respingerea sesizării acestuia, nr. 14 p/m din 05.01.2015 in privința judecătorilor Judecătoriei Centru, mun.Chișinau, Djeta Chistol și Daria Sușchevici.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 16 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei a fost depusă o petiţie neîntemeiată.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 19/3 din 17 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, a fost examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Daria Suşchevici, însă prin hotărârea Colegiului disciplinar nr. 1/1 din 11 ianuarie 2016, procedura disciplinară a fost încetată pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 99/7 din 23 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Daria Sușchevici".

Prin Hotărârea nr. 183/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Biriucova Elena împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 507s-718p/m din 27 iunie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 04 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Sușchevici Daria de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 320/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de avocatul Alexandru Podlesnov, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr.740s-950p/m din 02 august 2018 de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Daria Suşchevici, care pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 211/8 din 16 iunie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Veaceslav Ostapenco împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 03 noiembrie 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Veaceslav Ostapenco privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediu Centru, Daria Suşchevici.

Prin Hotărîrea Completului de admisibilitate nr. 151/13 din 16.11.2015 s-a admis sesizarea depusă de SRL „Neaos", SRL „Inter Trade Investment Company" și Gonța Oleg, referitor la faptele ce pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Daria Șușchevici. Autorii sesizării sustine că la 16.04.2015 judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Dania Șușchevici, a examinat în ședința de judecată cererea reprezentantului pîrîților SRL „Neaos", SRL „Inter Trade Investment Company" și Gonța Oleg privind scoaterea de pe rol a cererii de chemare în judecată depusă de ICS „Total Leasing Finance" S.A. Care SRL „Neaos", SRL „Turbilon Teh", SRL „Clasic SV", SRL „Inter Trade Investment Company" și Gonța Oleg privind încasarea sumei, dispunînd în mod ilegal respingerea acestei cereri de scoatere a acțiunii reclamantului pe rol. În așa fel, în opinia autorilor sesizării, la adoptarea încheierii de respingere a cererii privind scoaterea acțiunii ICS „Total Leasing & Finance" SA de pe rol, judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Daria Șușchevici a comis abateri disciplinare prevăzute de art. 4 alin 1 lit. b), i) și o) a Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.  Prin Hotărîrea nr. 1/1 din 11 ianuarie 2016, Colegiul Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a dispus încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chișinău Daria Șușchevici din motive că nu a fost comisă abatere disciplinară. 

Prin Hotărîrea nr. 63/13 din 63/13 din 12 iunie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet. Stavarachi V. privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chișinău, Șuschevici Daria. 

Conform Hotărîrii nr. 1/3 din 20 februarie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, a respins, ca fiind neintemeiată, contestația depusă de petiționarul Igori Mocan împotriva Deciziei inspectorului - judecător al Inspecției Judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii din 15.01.2015, prin care s-a dispus respingerea sesizării acestuia, nr. 14 p/m din 05.01.2015 in privința judecătorilor Judecătoriei Centru, mun.Chișinau, Djeta Chistol și Daria Sușchevici.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 16 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei a fost depusă o petiţie neîntemeiată.

 

Hotărârea nr. 183/8 din 19 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 320/11 din 02 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 211/8 din 16 iunie 2017

Hotărîrea nr. 1/3 din 20 februarie 2015

Hotărîrea nr. 63/13 din 63/13 din 12 iunie 2015

Hotărîrea nr. 1/1 din 11 ianuarie 2016

Știri
 • CSM a decis: 13 judecători, evaluați cu ”foarte bine”, vor primi grade de calificare mai mari

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Gradul de calificare IV:

  • Dumitru Bosîi – judecător la Judecătoria Cahul, care deținea gradul V;
  • Natalia Iordachi – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Gradul de calificare V:

  • Leonid Turculeț - judecător la Judecătoria Cahul;
  • Inga Gorlenco – judecător la Judecătoria Cahul;
  • Sergiu Suvac – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Igor Bațalai – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Ioana Chironeț - judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Iraida Secrieru – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Angela Ciubotaru – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Cei treisprezece magistrați au primit calificativul ”foarte bine” la ultima evaluare.

  Magistratul Ghenadie Mîțu, de la instanța din Soroca, care a solicitat gradul de calificare III și pentru care CSM a amânat examinarea solicitării pentru altă ședință a fost evaluat și admis, recent, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Judecătoriei Soroca, care este vacantă.

  Conform prevederilor legale, gradele de calificare V, IV și III se acordă judecătorilor și vicepreședinților instanțelor de prim nivel.
  Sursa: bizlaw.md

 • Un judecător din Chişinău i-a luat la trei parale pe oamenii care îşi căutau dreptatea. S-a plâns de salariu şi a vorbit la telefon în plin proces

  Reclamanţii au ajuns la Judecătoria Centru din Chişinău după ce au reclamat firma la care lucrau pentru că nu le plătise salariile. Cazul le-a fost judecat de magistratul Daria Şuşchevici. 

  Reclamanţii au ajuns la Judecătoria Centru din Chişinău după ce au reclamat firma la care lucrau pentru că nu le plătise salariile. Cazul le-a fost judecat de magistratul Daria Şuşchevici. 

   

 • Cazul judecătoarei Daria Suşchevici

  La 17 septembrie 2009, CSM a examinat o plângerea colectivă despre comportamentul judecătoarei Daria Suşchevici, de la Judecătoria Centru din Chişinău. CSM a constatat că, prin petiţia din 03.09.2009, cetăţenii Ion Popuşoi, Valentin Leviţchi, Viorel Pascaru, Vitalie Morărescu, Tudor Spânu, Vladimir Romanişin, Vitalie Nicolaescu şi Iurie Straticiuc au reclamat comportamentul judecătoarei Daria Suşchevici în cadrul şedinţei din 20.05.2009 la examinarea acţiunii petiţionarilor către SRL „Mecontec ZZ” privind încasarea restanţelor la salariu în sumă de 173672,80 lei.

  La 17 septembrie 2009, CSM a examinat o plângerea colectivă despre comportamentul judecătoarei Daria Suşchevici, de la Judecătoria Centru din Chişinău. CSM a constatat că, prin petiţia din 03.09.2009, cetăţenii Ion Popuşoi, Valentin Leviţchi, Viorel Pascaru, Vitalie Morărescu, Tudor Spânu, Vladimir Romanişin, Vitalie Nicolaescu şi Iurie Straticiuc au reclamat comportamentul judecătoarei Daria Suşchevici în cadrul şedinţei din 20.05.2009 la examinarea acţiunii petiţionarilor către SRL „Mecontec ZZ” privind încasarea restanţelor la salariu în sumă de 173672,80 lei.

  La petiţia adresată CSM a fost anexată o USB flash Drive LG conţinând imprimarea convorbirilor ce au avut loc în cadrul şedinţei de judecată din 20.05.2009. În urma descifrării imprimărilor, s-a constatat că judecătoarea Suşchevici, în cadrul acelei şedinţe de judecată, şi-a permis un comportament inadecvat, ce contravine normelor deontologice, stipulate în Codul de Etică al judecătorului. Astfel, CSM a constatat: utilizarea unui limbaj primitiv, incult, inconsecvent şi agresiv cu o sfidare vădită a solemnităţii unei şedinţe de judecată; atitudine părtinitoare în timpul desfăşurării procesului de judecată şi un comportament bazat pe prejudecăţi, care a oferit părţilor o interpretare de încălcare a drepturilor la un proces echitabil; adresarea familiară (măi, Ioane, tu) şi cu aroganţă către părţi; discreditarea reclamanţilor pe motiv social (muncitori simpli, care activează în domeniul construcţiilor); exercitarea de presiuni asupra reclamanţilor, de la care cerea acceptarea unei tranzacţii de împăcare, cu ameninţarea că, în caz contrar, va emite o hotărâre superficială („trei cuvinte în cruce”), care va fi casată, cauza fiind restituită la rejudecare, iar reclamanţii urmând să suporte consecinţe neplăcute, inclusiv confruntându-se, o perioadă îndelungată de timp, cu imposibilitatea executării hotărârii; discutarea, în şedinţa de judecată, a salariului său, a vieţii persoanale, exprimarea nemulţumirii faţă de activitatea sa în sistemul judiciar; admiterea unor convorbiri telefonice personale de lungă durată în timpul şedinţei de judecată despre unele eventuale întâlniri cu diferite persoane; discutarea în şedinţă a altor litigii, aflate în curs de examinare; discutarea în şedinţă a situaţiei politice, sociale şi economice din ţară şi din lume. CSM a constatat că, prin cele remarcate mai sus, judecătorul a generat reclamanţilor suspiciuni legate de profesionalismul judecătorului, imparţialitatea sa, denigrând substanţial imaginea publică a justiţiei. Preşedintele CSM, Nicolae Clima, a dispus, la 12.09.2009, iniţierea unei proceduri disciplinare în privinţa judecătoarei Daria Suşchevici pe motivul încălcării grave a prevederilor Codului de Etică al Judecătorului, care stipulează că: judecătorul îşi va exercita funcţiile nepărtinitor şi fără prejudecăţi, nu va manifesta atitudine preconcepută prin exprimare sau prin fapte şi nu-şi va permite cuvinte, fraze, gesturi sau alte acţiuni care ar putea fi interpretate ca semne de părtinire sau prejudecată; va respecta egalitatea persoanelor în faţa legii, asigurându-le un tratament cuviincios prin apărarea demnităţii şi onoarei lor; se va abţine de la orice comportament, acţiune sau manifestare care ar putea prejudicia încrederea publicului în sistemul judecătoresc; va menţine ordinea şi atmosfera respectuoasă în şedinţele de judecată, asigurând disciplina şi solemnitatea desfăşurării procesului, fie în biroul său, fie în sala de judecată. El va da dovadă de demnitate, resprect şi răbdare faţă de participanţii la proces; va avea un comportament oficial, sobru, politicos în comunicarea cu alte persoane. Colegiul Disciplinar al CSM a decis pedepsirea judecătoarei Suşchevici printr-un avertisment. Acest lucru l-a confirmat şi judecătoarea, precizând că are un program de muncă foarte încărcat. Preşedintele CSM, Nicolae Clima, susţine că acest caz nu este consumat, deocamdată. „Am contestat decizia Colegiului disciplinar. Să vedem ce va urma”, a precizat Clima.


   

 • Не будем путать демократию с анархией

  Мир всегда держался на порядочных людях. И такие, к счастью, есть и в судебной системе Молдовы, и в молдавской адвокатуре. Те, кто работает в этих сферах, прекрасно знают, кто чего стоит. И кто был грамотным, компетентным, уважаемым юристом, таковым и остался. Михаил Попеску перечисляет имена навскидку, а я с удовольствием записываю: бывший член Верховного суда, председатель коллегии адвокатов РМ, ныне - член Совета магистратуры РМ - Михаил Петрович Годыркэ; бывший председатель Апелляционной палаты, ныне председатель Союза судей Николай Васильевич Тимофти; всю жизнь проработавший судьей, ныне пенсионер Алексей Матвеевич Мардарь; судья Высшей судебной палаты Василий Татару, судья Апелляционной палаты Василий Гурин; судья сектора Чентру Дарья Шушкевич...

  Мир всегда держался на порядочных людях. И такие, к счастью, есть и в судебной системе Молдовы, и в молдавской адвокатуре. Те, кто работает в этих сферах, прекрасно знают, кто чего стоит. И кто был грамотным, компетентным, уважаемым юристом, таковым и остался. Михаил Попеску перечисляет имена навскидку, а я с удовольствием записываю: бывший член Верховного суда, председатель коллегии адвокатов РМ, ныне - член Совета магистратуры РМ - Михаил Петрович Годыркэ; бывший председатель Апелляционной палаты, ныне председатель Союза судей Николай Васильевич Тимофти; всю жизнь проработавший судьей, ныне пенсионер Алексей Матвеевич Мардарь; судья Высшей судебной палаты Василий Татару, судья Апелляционной палаты Василий Гурин; судья сектора Чентру Дарья Шушкевич...

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU