Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Rusu Anatolie
Căutare avansată
sursa foto: zdg.md

Cheptea Cristina

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 13.05.2008

Potrivit Hotărârea nr. 58/4 din 06 februarie 2018, se repartizează judecătorul Cristina Cheptea la sediul Botanica al Judecătoriei Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 588-VIII din 30 ianuarie 2018 doamna Cristina CHEPTEA se numește, prin transfer, în funcția  de  judecător  la  Judecătoria  Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013 numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-IV din 13 mai 2008 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei.

Data numirii în funcţie: 13.05.2008

Potrivit Hotărârea nr. 58/4 din 06 februarie 2018, se repartizează judecătorul Cristina Cheptea la sediul Botanica al Judecătoriei Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 588-VIII din 30 ianuarie 2018 doamna Cristina CHEPTEA se numește, prin transfer, în funcția  de  judecător  la  Judecătoria  Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013 numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653-IV din 13 mai 2008 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 19/2 din 13 mai 2016, hotărârile adoptate de judecătorul Cheptea Cristina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Sîngerei Cheptea Cristina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 au fost contestate 16 hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 10 hotărâri/încheieri, ceea ce constituie 62,5%;
2014 au fost contestate 44 hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 27 de hotărâri/încheieri, ceea ce constituie 61,36%;
2015 au fost contestate 35 hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 24 de hotărâri/încheieri, ceea ce constituie 68,57%.
Hotărîrile/sentinţele/mcheierile casate din cele examinate este următoarea:
2013, din 211 cauze examinate, 6 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%;
2014, din 344 cauze examinate, 7 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,03%;
2015, din 399 cauze examinate, 6 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,5%.

Procentajul casării pe cauzele civile pentru anii 2008-2012 constituie aproximativ 35,3%, respectiv din 27 de hotărâri contestate au fost casate 10. Procentajul casării pe dosare penale constituie 29,15%, astfel din 13 sentințe contestate au fost casate 3.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
în conformitate cu Hotărârea nr. 686/31 din 31 octombrie 2017, se propune Președintelui Republicii Moldova numirea doamnelor Cheptea Cristina, Iordachi Natalia și Ialanji Arina, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintînd proiectul decretului respectiv. 

Prin Hotărârea nr. 73/3 din 24 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturi a acceptat cererea doamnei Cristina Cheptea, judecător la Judecătoria Sîngerei, referitor la retragerea cererii de participare la concurs privind transferul în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 106/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului CHEPTEA Cristina pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin transfer a funcţiei de judecător în una din instanţele judecătoreşti de acelaşi nivel din mun. Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 100/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Cheptea Cristina pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin transfer a funcţiei de judecător în una din instanţele judecătoreşti de acelaşi nivel din mun. Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 19/2 din 13 mai 2016,  Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 5/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 466/20 din 05 iulie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Cheptea Cristina gradul IV (patru) de clificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 19/2 din 13 mai 2016, hotărârile adoptate de judecătorul Cheptea Cristina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Sîngerei Cheptea Cristina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 au fost contestate 16 hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 10 hotărâri/încheieri, ceea ce constituie 62,5%;
2014 au fost contestate 44 hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 27 de hotărâri/încheieri, ceea ce constituie 61,36%;
2015 au fost contestate 35 hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 24 de hotărâri/încheieri, ceea ce constituie 68,57%.
Hotărîrile/sentinţele/mcheierile casate din cele examinate este următoarea:
2013, din 211 cauze examinate, 6 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%;
2014, din 344 cauze examinate, 7 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,03%;
2015, din 399 cauze examinate, 6 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,5%.

Procentajul casării pe cauzele civile pentru anii 2008-2012 constituie aproximativ 35,3%, respectiv din 27 de hotărâri contestate au fost casate 10. Procentajul casării pe dosare penale constituie 29,15%, astfel din 13 sentințe contestate au fost casate 3.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
în conformitate cu Hotărârea nr. 686/31 din 31 octombrie 2017, se propune Președintelui Republicii Moldova numirea doamnelor Cheptea Cristina, Iordachi Natalia și Ialanji Arina, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintînd proiectul decretului respectiv. 

Prin Hotărârea nr. 73/3 din 24 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturi a acceptat cererea doamnei Cristina Cheptea, judecător la Judecătoria Sîngerei, referitor la retragerea cererii de participare la concurs privind transferul în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 106/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului CHEPTEA Cristina pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin transfer a funcţiei de judecător în una din instanţele judecătoreşti de acelaşi nivel din mun. Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 100/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Cheptea Cristina pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin transfer a funcţiei de judecător în una din instanţele judecătoreşti de acelaşi nivel din mun. Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 19/2 din 13 mai 2016,  Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 5/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 466/20 din 05 iulie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Cheptea Cristina gradul IV (patru) de clificare.

 

Hotărârea nr. 58/4 din 06 februarie 2018

Hotărârea nr. 686/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 73/3 din 24 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 19/2 din 13 mai 2016

Hotărârea nr. 100/12 din 04 iulie 2016

Hotărârea nr. 466/20 din 05 iulie 2016

Hotărârea nr. 106/14 din 17 octombrie 2016

Hotărârea nr. 5/1 din 05 aprilie 2013

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor  nr. 19/2 din 13 mai 2016"în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Cheptea Cristina".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 5/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătoarei Cheptea Cristina".

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 12 Februarie 2019, Colegiul de examinare а contestatiilor al Colegiului Disciplinar a rеsрiпs contestația depusă de Decev Vitalie impotriva Deciziei Inspecliei judiciare пr. 1247s-1567p/m din 26 decembrie 2018, emise ре marginea sesizării depuse lа 1З dесеmbriе 2018 impotriva acțiunilor judecătorului Cheptea Cristina de lа Judecătoria Chișinău (sediul Botanica).

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 150/8 din 05 mai 2017, a respins contestația  depusă de către Procurorul General, Eduard Harunjen împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 10 februarie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Bălţi (sediul Sîngerei), Cristina Cheptea.

Potrivit Hotărârii nr. 74/14 din 23 septembrie 2016, Plenul Colegiului disciplinar a constatat abatere disciplinară în acțiunile judecătorului Judecătoriei Sângerei, Cristina Cheptea prevazută la art. 4 alin. (1) lit. i) al Legii nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și a aplicat sancțiunea disciplinardă prevazută la art. 6 alin. (1) lit. a) din legea vizată - avertisment

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015  Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Melniţchi Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 384 p/m din 06 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Melniţchi Vasile privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Sîngerei, Ion Popescu, Nicolae Corcea şi Cristina Cheptea. Petiţionarul a indicat că, judecătorul Cristina Cheptea, a examinat cauza cu privire la asigurarea executării deciziei din 02 aprilie 2014, despre încasarea sumei de 3000 lei, şi astfel, petentului i-a fost încălcat dreptul la executarea hotărîrii judecătoreşti în termen rezonabil, cît şi dreptul la examinare a cauzei într-un termen rezonabil. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost, însă, respinse ca fiind neîntemeiate. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătoarei nu au fost depuse petiții.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor  nr. 19/2 din 13 mai 2016"în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Cheptea Cristina".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 5/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătoarei Cheptea Cristina".

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 12 Februarie 2019, Colegiul de examinare а contestatiilor al Colegiului Disciplinar a rеsрiпs contestația depusă de Decev Vitalie impotriva Deciziei Inspecliei judiciare пr. 1247s-1567p/m din 26 decembrie 2018, emise ре marginea sesizării depuse lа 1З dесеmbriе 2018 impotriva acțiunilor judecătorului Cheptea Cristina de lа Judecătoria Chișinău (sediul Botanica).

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 150/8 din 05 mai 2017, a respins contestația  depusă de către Procurorul General, Eduard Harunjen împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 10 februarie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Bălţi (sediul Sîngerei), Cristina Cheptea.

Potrivit Hotărârii nr. 74/14 din 23 septembrie 2016, Plenul Colegiului disciplinar a constatat abatere disciplinară în acțiunile judecătorului Judecătoriei Sângerei, Cristina Cheptea prevazută la art. 4 alin. (1) lit. i) al Legii nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și a aplicat sancțiunea disciplinardă prevazută la art. 6 alin. (1) lit. a) din legea vizată - avertisment

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 04 iunie 2015  Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Melniţchi Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 384 p/m din 06 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Melniţchi Vasile privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Sîngerei, Ion Popescu, Nicolae Corcea şi Cristina Cheptea. Petiţionarul a indicat că, judecătorul Cristina Cheptea, a examinat cauza cu privire la asigurarea executării deciziei din 02 aprilie 2014, despre încasarea sumei de 3000 lei, şi astfel, petentului i-a fost încălcat dreptul la executarea hotărîrii judecătoreşti în termen rezonabil, cît şi dreptul la examinare a cauzei într-un termen rezonabil. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost, însă, respinse ca fiind neîntemeiate. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătoarei nu au fost depuse petiții.

 

Hotărârea nr. 45/2 din 12 Februarie 2019

Hotărârea nr. 150/8 din 05 mai 2017

Hotărârea nr. 74/14 din 23 septembrie 2016

Hotărârea nr. 68/8 din 04 iunie 2015

Știri
 • Judecătorii sancționați în 2016. Ce abateri au comis

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  Imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a altui judecător, incompetență profesională, atitudine nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de judecători, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane, utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori, motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător. Sunt doar câteva dintre abaterile disciplinare menționate în Raportul Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al magistraturii pentru anul 2016.

  Potrivit Raportului, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, la Colegiul disciplinar au fost înregistrate 86 de sesizări cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, declarate admisibile de completele de admisibilitate, dintre care 9 restante, au fost transferate din anul 2015. În urma examinării sesizărilor depuse, Plenul Colegiului disciplinar a pronunţat 13 hotărâri de aplicare a sancțiunii disciplinare:

  7 – avertismente (un avertisment a fost contestat, ulterior, judecătorul a fost eliberat din funcție);
  6 – mustrări;
  1 – eliberare din funcţie.

   

  Judecătoarea Adela Andronic, de la Judecătoria Centru, a fost sancționată cu eliberarea din funcție. Amintim că magistrata a contestat la CSM decizia Colegiului Disciplinar, prin care a fost sancționată cu atenționare pentru hotărârea emisă în cazul Biroului Național al Asigurătorilor Auto. În urma acestei hotărâri instituția a fost prejudiciată cu 20 de milioane de lei, iar în consecință Moldova risca să fie exclusă din sistemul „Cartea Verde”. În urma examinării, CSM a decis ca Adela Andronic să fie eliberată din funcție, pentru abateri grave. Aceasta a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție, dar CSJ a menținut în vigoare hotărârea CSM.

  Mustrare au primit următorii judecători:

  Judecătorul Judecătoriei Cahul, Ion Cotea, a fost sancționat pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Vasile Negruţa, a încălcat normele imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Magistratul ar fi modificat soluția anunțată participanților la proces în ședința de judecată, în încheierea redactată anexată la dosar și eliberată participanților la proces fiind indicată o altă soluție.

  Judecătorul Judecătoriei Edineţ, Maria Iftodi. Colegiul disciplinar a stabilit că, în procesul de înfăptuire a justiţiei, judecătorul a dat dovadă de incompetență profesională gravă şi evidentă; utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărîrilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Orhei, Serghei Procopciuc. Magistratul a încălcat, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Judecătorul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Garri Bivol și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Iulia Sîrcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea, Ion Druță au încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei; au utilizat unele expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Serghei Papuha, a fost vizat în mai multe sesizări parvenite la CSM. Acesta a primit mustrare pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenilor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenilor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției; neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere, imputabilă judecătorului, a unei obligaţii de serviciu.

  Avertismentul este cea mai blândă sancţiune disciplinară şi a fost aplicat următorilor judecători:

  Ex-judecătorul Judecătoriei Bălţi, Nicolae Ocerednîi a fost sancționat pentru că ar fi admis abaterea disciplinare prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției.

  Magistratul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Sergiu Lazari, a primit avertisment pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești şi de transmitere a copiilor acestora participanților la proces.

  Judecătorul Judecătoriei Sângerei, Cristina Cheptea, a fost sancționat de către Plenul Colegiului disciplinar încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției. Mai exact, magistrata nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele cauzei, de faptul că infracțiunea săvârșită de către inculpat face parte din categoria celor deosebit de grave, şi, aplicându-i pedeapsa cu suspendarea executării ei pe termen de probă, a încălcat prevederile art. 90 alin.(4) Cod penal.

  Judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Victor Raţoi, a fost sancționat pentru utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător.

  Judecătorul Judecătoriei Cantemir, Renata Popescu-Balta. Colegiul disciplinar a sancționat magistratul pentru acțiunile acestuia în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente; încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei.

  Judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Ghenadie Bîrnaz, ar fi încălcat normele imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei. Și anume, magistratul nu a ținut cont în deplină măsură de circumstanțele în care s-a sărvârșit infracțiunea.

  Potrivit informațiilor prezentate în Raportul Colegiului disciplinar, cele mai multe sesizări, cinci la număr, au fost depuse pe numele judecătorului Serghei Papuha. Acesta este urmat de magistrații Steliana Lazari și Vasile Negruţa, de la Judecătoria Orhei, cu câte 4 cauze fiecare.
  sursa: bizlaw.md

 • Timofti a numit în funcție 13 judecători noi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 23 mai, un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a 13 judecători, informează UNIMEDIA cu referire la un comunicat al președinției. Judecătorii au fost convocați în prealabil la Reședința de stat, unde au avut o întrevedere cu șeful statului. Nicolae Timofti a decis numirile în urma unor discuții separate cu fiecare magistrat. Șeful statului le-a cerut judecătorilor să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în actul justiției. Timofti a subliniat importanța reformei sistemului judecătoresc, fapt care va permite eradicarea corupției. La reuniune a participat Nichifor Corochii, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. „Deoarece am prerogativa de a numi în funcție judecătorii, voi exclude din sistem magistrații care sfidează legea”, a spus Nicolae Timofti.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 23 mai, un decret de numire în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a 13 judecători, informează UNIMEDIA cu referire la un comunicat al președinției. Judecătorii au fost convocați în prealabil la Reședința de stat, unde au avut o întrevedere cu șeful statului. Nicolae Timofti a decis numirile în urma unor discuții separate cu fiecare magistrat. Șeful statului le-a cerut judecătorilor să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în actul justiției. Timofti a subliniat importanța reformei sistemului judecătoresc, fapt care va permite eradicarea corupției. La reuniune a participat Nichifor Corochii, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. „Deoarece am prerogativa de a numi în funcție judecătorii, voi exclude din sistem magistrații care sfidează legea”, a spus Nicolae Timofti.

 • Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей, до достижения ими предельного возраста. Так, на должности судей были назначены:
  Ольга Кожокару - суд сектора Буюкань, муниципий Кишинэу;
  Кристина Кептя - суд Сынджерей;
  Виталие Которобай - суд Хынчешть;
  Сергей Димитриу - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Людмила Холевицкая - суд Комрата;
  Марчел Жуганарь - суд Каларашь;
  Светлана Лазарь - суд Теленешть;
  Лилия Лупашко - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Лучия Лупашку - суд Дрокии;
  Ион Пыкалеу - суд Фэлешть;
  Юрие Потынга - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Виталие Стратан - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей, до достижения ими предельного возраста. Так, на должности судей были назначены:
  Ольга Кожокару - суд сектора Буюкань, муниципий Кишинэу;
  Кристина Кептя - суд Сынджерей;
  Виталие Которобай - суд Хынчешть;
  Сергей Димитриу - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Людмила Холевицкая - суд Комрата;
  Марчел Жуганарь - суд Каларашь;
  Светлана Лазарь - суд Теленешть;
  Лилия Лупашко - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Лучия Лупашку - суд Дрокии;
  Ион Пыкалеу - суд Фэлешть;
  Юрие Потынга - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Виталие Стратан - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;

  Нина Велева - суд Кахула. Судьи предварительно встретились с президентом в Государственной резиденции. Николае Тимофти принял решение о назначении после отдельного обсуждения с каждым из них. Глава государства призвал судей честно исполнять свой долг с тем, чтобы восстановить доверие населения к системе правосудия. Он подчеркнул важность судебной реформы, которая позволит искоренить коррупцию. "Так как у меня есть полномочия назначать на должность судей, я исключу из системы тех из них, кто пренебрегает законом", - сказал Николае Тимофти. На встрече присутствовал председатель Высшего совета магистратуры Никифор Корокий.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU