Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Тэнасе Олег
Căutare avansată

Ciubotaru Angela

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 17.08.2012

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie de drept civil în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 410/20 din 02 octombrie 2018, a fost anulată suspendarea din funcţie, cu reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău, începând cu 08 octombrie 2018

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 885-VIII din 19 Septembrie 2018numită, prin transfer, în  funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 365-VIII din 05 septembrie 2017, doamna Angela CIUBOTARU se numește în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Data numirii în funcție: 17.08.2012

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, a fost desemnată judecător specializat în materie de drept civil în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 410/20 din 02 octombrie 2018, a fost anulată suspendarea din funcţie, cu reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău, începând cu 08 octombrie 2018

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 885-VIII din 19 Septembrie 2018numită, prin transfer, în  funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 365-VIII din 05 septembrie 2017, doamna Angela CIUBOTARU se numește în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 175/9 din 07 martie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a prelungit perioada de transfer pe termen limitat al judecătorului Judecătoriei Cahul, Angela Ciubotaru, la Judecătoria Chişinău (sediul Rîșcani), pe un termen de 6 luni. 

Conform Hotărîrii nr. 567/23 din 06 septembrie 2016, se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, pe un termen de 6 (şase) luni, judecătorul Judecătoriei Cahul, Angela Ciubotaru.

În conformitate cu Hotărîrea nr. 566/23 din 06 septembrie 2016, se anulează suspendarea din funcţie a judecătorului Angela Ciubotaru, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul, începînd cu 12 septembrie 2016.

Potrivit Hotărîrii CSM nr. 511/21 din 19 iulie 2016, se suspendă judecătorul Angela Ciubotaru din funcţia deţinută, pe perioada aflării în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 august 2016 pînă la 19 aprilie 2019 inclusiv.

Prin Hotărîrea nr. 325/14 din 11 mai 2016, Consiliul Superior la Magistraturii a anulat suspendarea doamnei Angela Ciubotaru, din funcția de judecător, cu reîncadrarea sa în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, începînd cu 11 mai 2016.

Conform Hotărîrii CSM nr. 275/12 din 19 aprilie 2016, se suspendă, doamna Angela Ciubotaru, din funcția de judecător al Judecătoriei Rîșcani municipiul Chișinău, pe perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 18 aprilie 2016 pînă la 05 iunie 2016, inclusiv.

Potrivit Hotărîrii nr. 275/12 din 19 aprilie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea doamnei Angela Ciubotaru, din funcția de judecător al Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, pe perioada aflării în concediul de maternitate, începînd cu 18 aprilie 2016 pînă la 05 iunie 2016, inclusiv.

Prin Hotărîrea nr. 912/37 din 01 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit perioada de transfer a judecătorului Judecătoriei Cahul, Angela Ciubotaru, la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, cu 6 luni, începînd cu 03 ianuarie 2016.

Conform Hotărîrii CSM nr. 426/17 din 02 iunie 2015 se transferă în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, pe un termen de 6 luni, judecătorul Judecătoriei Cahul, Angela Ciubotaru, începînd cu 02 iulie 2015.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 242-VII din 17 august 2012 numită în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 124/7 din 25 Septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Angela Ciubotaru de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 66/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Cahul, Ciubotaru Angela, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 35/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Cahul, Angela Ciubotaru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Prin Hotărârea nr. 60/6 din 09 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a desemnat pe un termen de 3 ani judecătorii Sergiu Daguța, Constantin Roșca, Sergiu Suvac, Violeta Gîrleanu, Angela Ciubotaru în calitate de judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2019 au fost contestate în total 90 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 65,55%;
2018 au fost contestate în total 15 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9 ceea ce constituie 60%;
2017 au fost contestate în total 126 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 78 ceea ce constituie 61,90%;
2016 au fost contestate 48 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 79,16%;
2015 au fost contestate 71 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 54,92%;
2014 - 97 hotărîri/încheieri contestate, 74 au fost menținute - 71,71%;
2013 - 33 hotărîri/încheieri contestate, 22 au fost menținute - 60,60%;
2012 - 17 hotărîri/încheieri contestate, 10 au fost menținute - 58,82%.
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2019, din 461 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,12%;
2018, din 70 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,57%;
2017, din 260 cauze examinate, 44 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 16,92%;
2016, din 565 de cauze examinate, 11 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,94%;
2015, din 512 de cauze examinate, 47 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,17%;
2014, din 470 de cauze examinate, 23 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,89%;
2013 - 181 cauze examinate, 11 hotărîri/încheieri au fost casate - 6,07%;
2012 - 166 cauze examinate, 7 hotărîri/încheieri au fost casate - 1,66%.

Prin Hotărârea nr. 156/8 din 20 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul şi Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni, pentru participare la ședința convocată pe marginea Modulului Biroului European de sprijin în domeniul azilului, ce se va desfășura în perioada 29 - 30 martie 2018.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 124/7 din 25 Septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Angela CIUBOTARU de la Judecătoria Chişinău, sediul Central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 410/20 din 02 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Angela Ciubotaru, dispusă prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 723/32 din 07 noiembrie 2017, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 08 octombrie 2018.

Prin Hotărârea nr. 699/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la transferul temporar al judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul.

Potrivit Hotărârii nr. 723/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul, referitor la suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 11 noiembrie 2017 pînă la 19 aprilie 2019, inclusiv.

Prin Hotărârea Nr. 66/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 120/6 din 14 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Cahul, Ciubotaru Angela, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare pentru numirea în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 35/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 70 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022, se conferă gradul IV (patru) de calificare judecătoarei Angela Ciubotaru, Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Angela Ciubotaru.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 124/7 din 25 Septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Angela Ciubotaru de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 66/8 din 02 iunie 2017, Hotărârile judecătorului Judecătoriei Cahul, Ciubotaru Angela, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 35/4 din 27 martie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Cahul, Angela Ciubotaru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Prin Hotărârea nr. 60/6 din 09 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a desemnat pe un termen de 3 ani judecătorii Sergiu Daguța, Constantin Roșca, Sergiu Suvac, Violeta Gîrleanu, Angela Ciubotaru în calitate de judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2019 au fost contestate în total 90 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 65,55%;
2018 au fost contestate în total 15 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9 ceea ce constituie 60%;
2017 au fost contestate în total 126 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 78 ceea ce constituie 61,90%;
2016 au fost contestate 48 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 79,16%;
2015 au fost contestate 71 de hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39 hotărîri/sentințe/încheieri, ceea ce constituie 54,92%;
2014 - 97 hotărîri/încheieri contestate, 74 au fost menținute - 71,71%;
2013 - 33 hotărîri/încheieri contestate, 22 au fost menținute - 60,60%;
2012 - 17 hotărîri/încheieri contestate, 10 au fost menținute - 58,82%.
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2019, din 461 cauze examinate, 19 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,12%;
2018, din 70 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,57%;
2017, din 260 cauze examinate, 44 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 16,92%;
2016, din 565 de cauze examinate, 11 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,94%;
2015, din 512 de cauze examinate, 47 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,17%;
2014, din 470 de cauze examinate, 23 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,89%;
2013 - 181 cauze examinate, 11 hotărîri/încheieri au fost casate - 6,07%;
2012 - 166 cauze examinate, 7 hotărîri/încheieri au fost casate - 1,66%.

Prin Hotărârea nr. 156/8 din 20 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul şi Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni, pentru participare la ședința convocată pe marginea Modulului Biroului European de sprijin în domeniul azilului, ce se va desfășura în perioada 29 - 30 martie 2018.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 124/7 din 25 Septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Angela CIUBOTARU de la Judecătoria Chişinău, sediul Central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 410/20 din 02 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Angela Ciubotaru, dispusă prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 723/32 din 07 noiembrie 2017, cu reîncadrare în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 08 octombrie 2018.

Prin Hotărârea nr. 699/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la transferul temporar al judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul.

Potrivit Hotărârii nr. 723/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul, referitor la suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 11 noiembrie 2017 pînă la 19 aprilie 2019, inclusiv.

Prin Hotărârea Nr. 66/8 din 02 iunie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 120/6 din 14 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Cahul, Ciubotaru Angela, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare pentru numirea în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 35/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 70 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022, se conferă gradul IV (patru) de calificare judecătoarei Angela Ciubotaru, Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Angela Ciubotaru.

 

Hotărârea nr. 137/11 din 14 iunie 2022

Hotărârea nr. 60/6 din 09 Martie 2021

Hotărârea nr. 124/7 din 25 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 410/20 din 02 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 156/8 din 20 martie 2018

Hotărârea nr. 699/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 723/32 din 07 noiembrie 2017

Hotărârea Nr. 66/8 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 120/6 din 14 februarie 2017

Hotărârea nr. 35/4 din 27 martie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Angela Ciubotaru nu au fost intentate proceduri disciplinare

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 66/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Angela Ciubotaru nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 35/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, în privința judecătorului Angela Cuibotaru nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Potrivit Hotărârii nr. 26/9 din 09 decembrie 2022, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de administratorul Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 53/435, Goncearova Elena, în privința acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 185/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Iustin Cristian împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 555s-698p/m din 01 iulie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 02 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 108/6 din 01 Iulie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 262s-438p/m din 28 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 07 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 69/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația reprezentantului SC ”COS TRANS LOGISTIC” SRL, Macovei Gheorghe, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 26s-31p/m din 26 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 14 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 64/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 129s-1224p/m din 26 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 39/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sorochin Iuri împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 969s-1524p/m din 24 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 29 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 19/5 din 16 Iulie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de Tofan Marin împotriva Hotărîrii nr. 28/1 din 31 ianuarie 2020 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emise în privinţa acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru)

Prin Hotărârea nr. 28/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Tofan Marin, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1357s-1632p/m din 03 Decembrie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) Ciubotaru Angela, care pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 84/10 din 11 Octombrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de avocatul Sorochin Iurii împotriva Hotărârii nr. 176/7 din 26 iulie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr.1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 176/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către Sorochin Iurii împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.577s - 590 p/m din 19 iunie 2019 mun.Chişinău, de respingere a sesizării cu privire la atragerea la răspundere a judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Angela Ciubotaru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2012-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Angela Ciubotaru nu au fost intentate proceduri disciplinare

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 66/8 din 02 iunie 2017"în perioada de raportare, în privința judecătorului Angela Ciubotaru nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 35/4 din 27 martie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, în privința judecătorului Angela Cuibotaru nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri discilplinare”.

Potrivit Hotărârii nr. 26/9 din 09 decembrie 2022, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării depuse de administratorul Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 53/435, Goncearova Elena, în privința acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 185/9 din 22 septembrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Iustin Cristian împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 555s-698p/m din 01 iulie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 02 iunie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 108/6 din 01 Iulie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 262s-438p/m din 28 aprilie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 07 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Potrivit Hotărârii nr. 69/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația reprezentantului SC ”COS TRANS LOGISTIC” SRL, Macovei Gheorghe, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 26s-31p/m din 26 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 14 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 64/4 din 29 aprilie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 129s-1224p/m din 26 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 25 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Conform Hotărârii nr. 39/2 din 26 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Sorochin Iuri împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 969s-1524p/m din 24 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 29 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 19/5 din 16 Iulie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de Tofan Marin împotriva Hotărîrii nr. 28/1 din 31 ianuarie 2020 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emise în privinţa acțiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru)


Prin Hotărârea nr. 28/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Tofan Marin, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1357s-1632p/m din 03 Decembrie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) Ciubotaru Angela, care pot constitui abateri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 84/10 din 11 Octombrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de avocatul Sorochin Iurii împotriva Hotărârii nr. 176/7 din 26 iulie 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr.1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Ciubotaru Angela de la Judecătoria Chişinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 176/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către Sorochin Iurii împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.577s - 590 p/m din 19 iunie 2019 mun.Chişinău, de respingere a sesizării cu privire la atragerea la răspundere a judecătorului judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Angela Ciubotaru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 13 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2012-2014, în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții neîntemeiate.

Hotărârea nr. 26/9 din 09 decembrie 2022

Hotărârea nr. 185/9 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 69/4 din 29 aprilie 2021

Hotărârea nr. 64/4 din 29 aprilie 2021

Hotărârea nr. 39/2 din 26 februarie 2021

Hotărârea nr. 19/5 din 16 Iulie 2020

Hotărârea nr. 28/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 84/10 din 11 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 176/7 din 26 Iulie 2019

Știri
 • CSM a decis: 13 judecători, evaluați cu ”foarte bine”, vor primi grade de calificare mai mari

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Gradul de calificare IV:

  • Dumitru Bosîi – judecător la Judecătoria Cahul, care deținea gradul V;
  • Natalia Iordachi – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Gradul de calificare V:

  • Leonid Turculeț - judecător la Judecătoria Cahul;
  • Inga Gorlenco – judecător la Judecătoria Cahul;
  • Sergiu Suvac – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Igor Bațalai – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Ioana Chironeț - judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Iraida Secrieru – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Angela Ciubotaru – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Cei treisprezece magistrați au primit calificativul ”foarte bine” la ultima evaluare.

  Magistratul Ghenadie Mîțu, de la instanța din Soroca, care a solicitat gradul de calificare III și pentru care CSM a amânat examinarea solicitării pentru altă ședință a fost evaluat și admis, recent, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Judecătoriei Soroca, care este vacantă.

  Conform prevederilor legale, gradele de calificare V, IV și III se acordă judecătorilor și vicepreședinților instanțelor de prim nivel.
  Sursa: bizlaw.md

 • Высший совет магистратуры высказался сегодня о дисциплинарном взыскании для трех судей

  Высший совет магистратуры высказался сегодня о дисциплинарном взыскании для трех судей. Речь идет о Валентине Кайсыне из Бельц и Ионе Котя из Кагула. Она нарушили сроки рассмотрения дел, которые находятся у них в судопроизводстве. Другой судья - Мариан Матковский из Леова – тоже может получить дисциплинарное взыскание. По словам представителей судебной инспекции, у судьи – неадекватное поведение со своими коллегами.

  Высший совет магистратуры высказался сегодня о дисциплинарном взыскании для трех судей. Речь идет о Валентине Кайсыне из Бельц и Ионе Котя из Кагула. Она нарушили сроки рассмотрения дел, которые находятся у них в судопроизводстве. Другой судья - Мариан Матковский из Леова – тоже может получить дисциплинарное взыскание. По словам представителей судебной инспекции, у судьи – неадекватное поведение со своими коллегами.

 • Суд Кагула принимает решения в угоду нынешней власти

  По словам представителя Кагульской примэрии, транспортная комиссия города приняла решение о проведении конкурса на замещение двух местных пассажирских транспортных компаний, которые действуют с многочисленными нарушениями, чем ставят под угрозу жизни людей. В то же время, Мыцэ добавил, что у двух фирм-нарушителей 8 июня этого года истекает срок договора, заключенного с примэрией Кагула, таким образом, конкурс обязательно должен быть проведен в ближайшие дни. «Судья суда района Кагул Ион Котя в нарушение закона, без соблюдения предварительной процедуры обжалования административного акта принял к рассмотрению иск, который подали представители Кагульской Госканцелярии»,- отметил Мыцэ, уточнив, что согласно постановлению суда, решение транспортной комиссии о проведении конкурса на замещение фирм-нарушителей было приостановлено.

  По словам представителя Кагульской примэрии, транспортная комиссия города приняла решение о проведении конкурса на замещение двух местных пассажирских транспортных компаний, которые действуют с многочисленными нарушениями, чем ставят под угрозу жизни людей. В то же время, Мыцэ добавил, что у двух фирм-нарушителей 8 июня этого года истекает срок договора, заключенного с примэрией Кагула, таким образом, конкурс обязательно должен быть проведен в ближайшие дни. «Судья суда района Кагул Ион Котя в нарушение закона, без соблюдения предварительной процедуры обжалования административного акта принял к рассмотрению иск, который подали представители Кагульской Госканцелярии»,- отметил Мыцэ, уточнив, что согласно постановлению суда, решение транспортной комиссии о проведении конкурса на замещение фирм-нарушителей было приостановлено.

  В данной связи, представитель примэрии Кагула сообщил, что «решение, вынесенное судом, является предвзятым, а также выдающим заинтересованность судьи – либо финансовую, либо личностную». Подводя итог, Олег Мыцэ подчеркнул, что примэрия Кагула намерена опротестовать решение суда в Апелляционной палате города. Ранее, агентство OMEGA сообщало, что транспортное управление примэрии города Кагул в ходе длительных проверок обнаружило многочисленные грубейшие нарушения как со стороны водителей, так и со стороны фирм, администрирующих соответствующие внутренние маршруты по Кагулу. А именно, были выявлены микроавтобусы без сопроводительных документов, некоторые автомашины выводились на маршруты по документам, выданным на другие транспортные единицы, ряд водителей работал без водительских удостоверений и т.д.

  В результате проведенных проверок, примэрия города Кагул приняла решение о проведении конкурса по замене этих двух фирм-нарушителей. Однако, Кагульское территориальное управление Госканцелярии выступило с ходатайством к суду о прекращении деятельности комиссии, которая является органом, обеспечивающим контроль над данной сферой деятельности.

 • Кахулская примэрия рискует потерять годовой бюджет

  Примэрия города Кахул рискует проиграть в судебном процессе 53 миллиона леев, сумму почти равнозначную городскому бюджету на текущий год. Это дело дважды проделало путь от первой до последней инстанции. Сейчас оно снова в процессе пересмотра в суде. На первых двух этапах судьи вынесли решение в пользу хо­зяйствующего субъекта, который утверждает, что из-за местного органа публичного управления города Кахул упустил доходы в размере около 60 миллионов леев. Олег Дерменжи, директор Ак­ционерного общества «Daniel-P», намеревался построить в Кахул два 72-квартирных жилых дома.

  Примэрия города Кахул рискует проиграть в судебном процессе 53 миллиона леев, сумму почти равнозначную городскому бюджету на текущий год. Это дело дважды проделало путь от первой до последней инстанции. Сейчас оно снова в процессе пересмотра в суде. На первых двух этапах судьи вынесли решение в пользу хо­зяйствующего субъекта, который утверждает, что из-за местного органа публичного управления города Кахул упустил доходы в размере около 60 миллионов леев. Олег Дерменжи, директор Ак­ционерного общества «Daniel-P», намеревался построить в Кахул два 72-квартирных жилых дома.

  Едва он успел произвести подго­товительные работы по заклад­ке фундамента одного из зданий как судебная инстанция вынесла решение о том, что примэрия до­пустила ряд нарушений при вы­даче пакета документов, и работы были остановлены. В этой связи предприятие решило потребо­вать возмещения ущерба за упу­щенный доход. Дабы не блокировать деятель­ность примэрии и других под­ведомственных ей учреждений, счета не заморозили, а только на­ложили арест на ряд объектов не­движимости.

  «Сначала хотели наложить арест и на социальные учрежде­ния, но в конечном счете огра­ничились только земельными участками, предприятиями. По этой причине в текущем году у нас практически связаны руки. Не могли организовать аукционы, так как часть земельных участков под арестом. Хотели взять кредит в банке, но ничего не можем сде­лать до тех пор, пока окончатель­но не решится эта тяжба. Арест наложен даже на Соленое озеро. Мы не можем начать строитель­ство здания для Национальной кассы социального страхования и т.д.», — говорит примар города Кахул Петру Бурлаку.

 • Суд Кагула принимает решения в угоду нынешней власти

  Такое мнение высказал агентству OMEGA представитель примэрии города Кагул Олег Мыцэ, сообщивший, что судебная инстанция вынесла во вторник решение о прекращении деятельности транспортной комиссии, обеспечивавшей наведение порядка в данной сфере. По словам представителя Кагульской примэрии, транспортная комиссия города приняла решение о проведении конкурса на замещение двух местных пассажирских транспортных компаний, которые действуют с многочисленными нарушениями, чем ставят под угрозу жизни людей. В то же время, Мыцэ добавил, что у двух фирм-нарушителей 8 июня этого года истекает срок договора, заключенного с примэрией Кагула, таким образом, конкурс обязательно должен быть проведен в ближайшие дни.

  Такое мнение высказал агентству OMEGA представитель примэрии города Кагул Олег Мыцэ, сообщивший, что судебная инстанция вынесла во вторник решение о прекращении деятельности транспортной комиссии, обеспечивавшей наведение порядка в данной сфере. По словам представителя Кагульской примэрии, транспортная комиссия города приняла решение о проведении конкурса на замещение двух местных пассажирских транспортных компаний, которые действуют с многочисленными нарушениями, чем ставят под угрозу жизни людей. В то же время, Мыцэ добавил, что у двух фирм-нарушителей 8 июня этого года истекает срок договора, заключенного с примэрией Кагула, таким образом, конкурс обязательно должен быть проведен в ближайшие дни.

  «Судья суда района Кагул Ион Котя в нарушение закона, без соблюдения предварительной процедуры обжалования административного акта принял к рассмотрению иск, который подали представители Кагульской Госканцелярии»,- отметил Мыцэ, уточнив, что согласно постановлению суда, решение транспортной комиссии о проведении конкурса на замещение фирм-нарушителей было приостановлено. В данной связи, представитель примэрии Кагула сообщил, что «решение, вынесенное судом, является предвзятым, а также выдающим заинтересованность судьи – либо финансовую, либо личностную». Подводя итог, Олег Мыцэ подчеркнул, что примэрия Кагула намерена опротестовать решение суда в Апелляционной палате города.

  Ранее, агентство OMEGA сообщало, что транспортное управление примэрии города Кагул в ходе длительных проверок обнаружило многочисленные грубейшие нарушения как со стороны водителей, так и со стороны фирм, администрирующих соответствующие внутренние маршруты по Кагулу. А именно, были выявлены микроавтобусы без сопроводительных документов, некоторые автомашины выводились на маршруты по документам, выданным на другие транспортные единицы, ряд водителей работал без водительских удостоверений и т.д. В результате проведенных проверок, примэрия города Кагул приняла решение о проведении конкурса по замене этих двух фирм-нарушителей. Однако, Кагульское территориальное управление Госканцелярии выступило с ходатайством к суду о прекращении деятельности комиссии, которая является органом, обеспечивающим контроль над данной сферой деятельности.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU