Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Пэдурарь Валериу
Căutare avansată

Dutca Ina

Curtea de Apel Chişinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 01.02.2006

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1370-VIII din 11 Decembrie 2019, doamna Ina Dutca a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Ina Dutca a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 17-VI din 26 ianuarie 2011 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 442-IV din 01 februarie 2006 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău.

Data numirii în funcție: 01.02.2006

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1370-VIII din 11 Decembrie 2019, doamna Ina Dutca a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Ina Dutca a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 17-VI din 26 ianuarie 2011 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 442-IV din 01 februarie 2006 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău.

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Ina Dutca nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 14/2 din 17 februarie 2017, hotărîrile judecătorului Ina Dutca, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 71 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 59 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 83,09%;
2015 au fost contestate 117 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 87 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 74,35%;
2016 au fost contestate în total 89 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 69 ceea ce constituie 77,52%;
2017 au fost contestate în total 76 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 60, ceea ce constituie 78,94%;
2018 (9 luni) au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21, ceea ce constituie 87,5%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 499 de cauze examinate, 35 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,01%;
2015, din 502 de cauze examinate, 29 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,77%;
2016, din 418 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,78%;
2017 din 428 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,73%;
2018, (9 luni) din 300 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 6/01 din 01 februarie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Dutca Ina pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curții de Apel cu 67 (şaizeci şi șapte) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Ina Dutca de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 76 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 43/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Dutca Ina pentru participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 14/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 75 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului - Ina Dutca de la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi) de calificare.

Prin Hotărîrea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Ina Dutca nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 14/2 din 17 februarie 2017, hotărîrile judecătorului Ina Dutca, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 71 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 59 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 83,09%;
2015 au fost contestate 117 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 87 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 74,35%;
2016 au fost contestate în total 89 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 69 ceea ce constituie 77,52%;
2017 au fost contestate în total 76 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 60, ceea ce constituie 78,94%;
2018 (9 luni) au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21, ceea ce constituie 87,5%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 499 de cauze examinate, 35 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,01%;
2015, din 502 de cauze examinate, 29 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,77%;
2016, din 418 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,78%;
2017 din 428 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,73%;
2018, (9 luni) din 300 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 6/01 din 01 februarie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Dutca Ina pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curții de Apel cu 67 (şaizeci şi șapte) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Ina Dutca de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 76 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 43/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Dutca Ina pentru participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 14/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 75 de puncte.

DISTINCȚII

Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului - Ina Dutca de la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi) de calificare.

Prin Hotărîrea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

 

Hotărârea nr. 241/21 din 08 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 6/01 din 01 februarie 2019

Hotărârea nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 44/8 din 31 martie 2017

Hotărârea nr. 14/2 din 17 februarie 2017

Hotărîrea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Ina Dutca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 14/2 din 17 februarie 2017, ”de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ina Dutca”.

Prin Hotărârea nr. 219/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 696s-878p/m din 03 august 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 iulie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Budăi Nelea, Băbălău Denis, Dutca Ina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 15/7 din 28 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sect. Ciocana mun. Chișinău, Dutca Ina, din motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 131/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 501s-780p/m din 11 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 126/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 455s-727p/m din 09 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 01 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 210/7 din 18 Iunie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Mursa Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 03 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Mursa Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana - Ina Dutca.

Prin Hotărârea nr. 138/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Directorul SRL „Ritlabs”, Masiutin Maxim împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 06 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Directorul SRL „Ritlabs”, Masiutin Maxim cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, Dutca Ina.

Prin Hotărîrea nr. 15/6 din 18 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sect. Ciocana mun. Chișinău, Dutca Ina, din motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

La 22 mai 2015, cet.Prus Alexandru a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare, prin care a solicitat tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Ciocana, mun.Chișinău, Dutca Ina, care nu i-a eliberat dispozitivul hotărîrii și nu i-a expediat hotărîrea motivată din 19 ianuarie 2015 tradusă în limba rusă fără a anexa la sesizare careva acte. Prin Hotărîrea nr. 102/18 din 16 octombrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 a respins sesizarea depusă de cet.Prus Alexandru, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Ciocana, mun.Chișinău, Dutca Ina. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată 2016-2018), au fost înregistrate 19 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului în perioada anilor 2015 - 2016, nu au fost înregistrate sesizări.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 117/13 din 30 noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Ina Dutca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 14/2 din 17 februarie 2017, ”de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Ina Dutca”.

Prin Hotărârea nr. 219/10 din 21 octombrie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 696s-878p/m din 03 august 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 05 iulie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Budăi Nelea, Băbălău Denis, Dutca Ina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 15/7 din 28 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sect. Ciocana mun. Chișinău, Dutca Ina, din motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 131/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 501s-780p/m din 11 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 126/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 455s-727p/m din 09 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 01 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dutca Ina, Malîi Ala, Guzun Maria de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 210/7 din 18 Iunie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Mursa Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 03 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Mursa Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana - Ina Dutca.

Prin Hotărârea nr. 138/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Directorul SRL „Ritlabs”, Masiutin Maxim împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 06 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Directorul SRL „Ritlabs”, Masiutin Maxim cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, Dutca Ina.

Prin Hotărîrea nr. 15/6 din 18 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sect. Ciocana mun. Chișinău, Dutca Ina, din motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

La 22 mai 2015, cet.Prus Alexandru a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare, prin care a solicitat tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Ciocana, mun.Chișinău, Dutca Ina, care nu i-a eliberat dispozitivul hotărîrii și nu i-a expediat hotărîrea motivată din 19 ianuarie 2015 tradusă în limba rusă fără a anexa la sesizare careva acte. Prin Hotărîrea nr. 102/18 din 16 octombrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 a respins sesizarea depusă de cet.Prus Alexandru, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Ciocana, mun.Chișinău, Dutca Ina. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată 2016-2018), au fost înregistrate 19 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului în perioada anilor 2015 - 2016, nu au fost înregistrate sesizări.

 

Hotărârea nr. 219/10 din 21 octombrie 2022

Hotărârea nr. 131/7 din 03 august 2021

Hotărârea nr. 138/4 din 30 martie 2018

Hotărârea nr. 210/7 din 18 iunie 2018

Hotărîrea nr. 102/18 din 16 octombrie 2015

Hotărîrea nr. 15/6 din 18 martie 2016

Știri
 • Patru magistrați au solicitat să fie promovați. La ce funcții râvnesc

  Patru magistrați au solicitat să fie promovați în funcție, doi la instanțe ierarhic superioare, iar alții doi la funcții administrative. Aceștia urmează să fie evaluați, astăzi, de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor.

  Astfel, Ion Talpa, de la Curtea de Apel Bălți și Ina Dutca, de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana vor să activeze la instanțe ierarhic superioare. În același timp, Igor Botezatu, de la Judecătoria Comrat, sediul Vulcănești și Gheorghe Scutelnic, de la Curtea de Apel Bălți vor să ajungă în funcții de conducere a instanțelor judecătorești.

  Patru magistrați au solicitat să fie promovați în funcție, doi la instanțe ierarhic superioare, iar alții doi la funcții administrative. Aceștia urmează să fie evaluați, astăzi, de Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor.

  Astfel, Ion Talpa, de la Curtea de Apel Bălți și Ina Dutca, de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana vor să activeze la instanțe ierarhic superioare. În același timp, Igor Botezatu, de la Judecătoria Comrat, sediul Vulcănești și Gheorghe Scutelnic, de la Curtea de Apel Bălți vor să ajungă în funcții de conducere a instanțelor judecătorești.

  Tot astăzi, Colegiul urmează să evalueze, în mod extraordinar, performanțele judecătorului Grigore Dașchevici, de la Curtea de Apel Chișinău. În schimb, prin procedura de evaluare ordinară a activității vor trece zece magistrați, aceștia sunt:

  • Viorica Puica, de Judecătoria Chișinău, sediul Central;
  • Veniamin Chihai, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani;
  • Alexandru Roșca, de la Judecătoria Bălți, sediul Central;
  • Dorina Croitor, de la Judecătoria Strășeni, sediul Central;
  • Vitalie Cotorobai, de la Curtea de Apel Chișinău;
  • Tatiana Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani;
  • Natalia Bobu, de la Judecătoria Edineț, sediul Central;
  • Andrei Niculcea, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
  • Vitalie Budeci, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani;
  • Alexandru Arhip, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

  Conform prevederilor legale, judecători sunt supuși evaluării periodice a performanţelor o dată la trei ani. În cazul acordării calificativului ”insuficient”, magistrații sunt evaluați extraordinar, în termenul stabilit de Colegiul. Acordarea calificativului ”insuficient” la două evaluări consecutive este temei pentru iniţierea procedurii de eliberare din funcţie.
  Sursa: bizlaw.md

 • Aneta Grosu: Cât costă directoria CNA?

  De ceva timp, R. Moldova este bulversată de o avalanşă de concursuri, organizate în scopul identificării unor persoane demne să suplinească funcţii importante în acest stat. Serviciul de Informaţii şi Securitate, Televiziunea Publică, dar şi Centrul Naţional Anticorupţie, inexistent, deocamdată, sunt în căutarea unor directori. Acest subiect, pe lângă faptul că e unul greu de epuizat, nu face decât să readucă în prim-plan probleme ale „politicilor de personal” care fac vicioasă activitatea celor de la guvernare. Deşi afirmă că partidele noastre ar fi doldora de oameni bine pregătiţi, deşi declară că, ajunşi la putere, vor miza în special pe tineri cu studii europene şi pe alte persoane de o moralitate impecabilă, atunci când apare problema, guvernările se poticnesc, iar uneori iau decizii stranii, fără a le mai da explicaţii alegătorilor.

  De ceva timp, R. Moldova este bulversată de o avalanşă de concursuri, organizate în scopul identificării unor persoane demne să suplinească funcţii importante în acest stat. Serviciul de Informaţii şi Securitate, Televiziunea Publică, dar şi Centrul Naţional Anticorupţie, inexistent, deocamdată, sunt în căutarea unor directori. Acest subiect, pe lângă faptul că e unul greu de epuizat, nu face decât să readucă în prim-plan probleme ale „politicilor de personal” care fac vicioasă activitatea celor de la guvernare. Deşi afirmă că partidele noastre ar fi doldora de oameni bine pregătiţi, deşi declară că, ajunşi la putere, vor miza în special pe tineri cu studii europene şi pe alte persoane de o moralitate impecabilă, atunci când apare problema, guvernările se poticnesc, iar uneori iau decizii stranii, fără a le mai da explicaţii alegătorilor.

  În legătură cu reformarea CCCEC, a fost anunţat un concurs pentru funcţia de director general al Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), adică al CCCEC-ului reformat, potrivit legii, începând cu 1 octombrie 2012.

   
 • И. о. президента назначил на должность некоторых судей

  Rишинев, 26 января (МОЛДПРЕС). Временно исполняющий обязанности президента Республики Молдова Мариан Лупу подписал сегодня указы о назначении некоторых судей, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-центр парламента.
  Аурелия Калмык, Владислав Клима, Тудор Бердилэ, Инна Дутка, Стелиан Телеукэ, Мария Цуркан, Сильвия Врабий назначены судьями до достижения предельного возраста. Игорь Брай и Ион Гуцу назначены судьями по уголовному преследованию до достижения предельного возраста.

  Rишинев, 26 января (МОЛДПРЕС). Временно исполняющий обязанности президента Республики Молдова Мариан Лупу подписал сегодня указы о назначении некоторых судей, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-центр парламента.
  Аурелия Калмык, Владислав Клима, Тудор Бердилэ, Инна Дутка, Стелиан Телеукэ, Мария Цуркан, Сильвия Врабий назначены судьями до достижения предельного возраста. Игорь Брай и Ион Гуцу назначены судьями по уголовному преследованию до достижения предельного возраста.

  Другим указом заместителями председателей судебных инстанций сроком на четыре года назначены судьи: Мария Киперь (в суд Анений Ной), Виктор Орындаш (в Окружной экономический суд), Василе Стихи (в суд Теленешть).
  Председателем суда Чентру мун. Кишинев сроком на 4 года назначен Ион Цуркан.

   

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU